ข้อมูลแผนที่ » เหมืองเหล็กชั้นที่ 1

เหมืองเหล็กชั้นที่ 1
สามารถนำเม้าท์ ไปชี้ที่ชื่อมอนเตอร์/NPC(ด้านบน) เพื่อแสดงตำแหน่งบนแผนที่

Monster

NPC

Monster

สเกเลตันทำงาน

สเกเลตันทำงาน   Level35 HP2876 Exp2967
ประเภท5 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 875 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

ดอกไม้กรด

ดอกไม้กรด   Level36 HP2927 Exp3132
ประเภท1 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 911 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

เลสเซอร์ซัคคูบัส

เลสเซอร์ซัคคูบัส   Level37 HP2978 Exp3300
ประเภท8 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 948 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

ไวจท์

ไวจท์   Level38 HP3029 Exp3474
ประเภท5 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 985 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

ฟังกัสพิษ

ฟังกัสพิษ   Level39 HP3080 Exp3654
ประเภท1 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 1,023 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม