คาดินัล (ทั่วไป)


เกรทฮีล
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 40 1 300 7.8 25.50654
ฟื้นคืนพลัง HP ของเป้าหมาย 682 โดยประมาณ . casting time - 2.4 วิ,ระยะทาง - 18m
2 41 2 1,400 7.8 30.94236
ฟื้นคืนพลัง HP ของเป้าหมาย 755 โดยประมาณ . casting time - 2.4 วิ,ระยะทาง - 18m
3 44 3 2,800 7.8 37.21446
ฟื้นคืนพลัง HP ของเป้าหมาย 827โดยประมาณ . casting time - 2.4 วิ,ระยะทาง - 18m
4 46 4 4,000 7.8 44.32284
ฟื้นคืนพลัง HP ของเป้าหมาย 900 โดยประมาณ . casting time - 2.4 วิ,ระยะทาง - 18m
5 47 5 5,300 7.8 52.2675
ฟื้นคืนพลัง HP ของเป้าหมาย 973 โดยประมาณ . casting time - 2.4 วิ,ระยะทาง - 18m
6 49 6 8,000 7.8 61.04844
ฟื้นคืนพลัง HP ของเป้าหมาย 1045 โดยประมาณ . casting time - 2.4 วิ,ระยะทาง - 18m
7 51 7 10,100 7.8 70.66566
ฟื้นคืนพลัง HP ของเป้าหมาย 1118 โดยประมาณ . casting time - 2.4 วิ,ระยะทาง - 18m
8 52 8 12,600 7.8 81.11916
ฟื้นคืนพลัง HP ของเป้าหมาย 1191 โดยประมาณ . casting time - 2.4 วิ,ระยะทาง - 18m
9 54 9 15,700 7.8 92.40894
ฟื้นคืนพลัง HP ของเป้าหมาย 1263 โดยประมาณ . casting time - 2.4 วิ,ระยะทาง - 18m
10 56 10 20,200 7.8 104.535
ฟื้นคืนพลัง HP ของเป้าหมาย 13369 โดยประมาณ . casting time - 2.4 วิ,ระยะทาง - 18m
11 57 11 32,100 7.8 117.49734
ฟื้นคืนพลัง HP ของเป้าหมาย 1408 โดยประมาณ . casting time - 2.4 วิ,ระยะทาง - 18m
12 59 11 36,900 7.8 131.29596
ฟื้นคืนพลัง HP ของเป้าหมาย 1481โดยประมาณ . casting time - 2.4 วิ,ระยะทาง - 18m
13 61 12 42,200 7.8 145.93086
ฟื้นคืนพลัง HP ของเป้าหมาย 1554 โดยประมาณ . casting time - 2.4 วิ,ระยะทาง - 18m
14 62 12 47,900 7.8 161.40204
ฟื้นคืนพลัง HP ของเป้าหมาย 1626 โดยประมาณ . casting time - 2.4 วิ,ระยะทาง - 18m
15 64 13 54,000 7.8 177.7095
ฟื้นคืนพลัง HP ของเป้าหมาย 1699 โดยประมาณ . casting time - 2.4 วิ,ระยะทาง - 18m
16 75 13 70,800 6.0 194.85324
ฟื้นคืนพลัง HP ของเป้าหมาย 2023 โดยประมาณ . casting time - 1.4 วิ,ระยะทาง - 18m
17 82 14 86,200 6.0 212.83326
ฟื้นคืนพลัง HP ของเป้าหมาย 2433 โดยประมาณ . casting time - 1.4 วิ,ระยะทาง - 18m
18 90 14 103,400 6.0 231.64956
ฟื้นคืนพลัง HP ของเป้าหมาย 2843 โดยประมาณ . casting time - 1.4 วิ,ระยะทาง - 18m
19 97 15 137,500 6.0 251.30214
ฟื้นคืนพลัง HP ของเป้าหมาย 3254โดยประมาณ . casting time - 1.4 วิ,ระยะทาง - 18m
20 104 15 186,100 6.0 271.791
ฟื้นคืนพลัง HP ของเป้าหมาย 3684 โดยประมาณ . casting time - 1.4 วิ,ระยะทาง - 18m
21 106 16 224,400 6.0 293.11614
ฟื้นคืนพลัง HP ของเป้าหมาย 3684 โดยประมาณ . casting time - 1.4 วิ,ระยะทาง - 18m
22 108 16 267,000 6.0 315.27756
ฟื้นคืนพลัง HP ของเป้าหมาย 3684 โดยประมาณ . casting time - 1.4 วิ,ระยะทาง - 18m
23 111 17 314,100 6.0 338.27526
ฟื้นคืนพลัง HP ของเป้าหมาย 3684 โดยประมาณ . casting time - 1.4 วิ,ระยะทาง - 18m
24 113 17 376,400 6.0 362.10924
ฟื้นคืนพลัง HP ของเป้าหมาย 3684 โดยประมาณ . casting time - 1.4 วิ,ระยะทาง - 18m
25 116 18 478,800 6.0 386.7795
ฟื้นคืนพลัง HP ของเป้าหมาย 3684 โดยประมาณ . casting time - 1.4 วิ,ระยะทาง - 18m
กรุ๊ปฮีล
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 20 1 300 4.2 33
ฟื้นคืนพลัง HP ของสมาชิกปาร์ตี้ทั้งหลาย 135 โดยประมาณที่อยู่ในรัศมี 20m จาก ผู้เริ่มต้น . casting time - 3.2 วิ
2 23 2 1,400 4.2 44
ฟื้นคืนพลัง HP ของสมาชิกปาร์ตี้ทั้งหลาย 154 โดยประมาณที่อยู่ในรัศมี 20m จาก ผู้เริ่มต้น . casting time - 3.2 วิ
3 27 3 2,800 4.2 56
ฟื้นคืนพลัง HP ของสมาชิกปาร์ตี้ทั้งหลาย 164 โดยประมาณที่อยู่ในรัศมี 20m จาก ผู้เริ่มต้น . casting time - 3.2 วิ
4 30 4 4,000 4.2 68
ฟื้นคืนพลัง HP ของสมาชิกปาร์ตี้ทั้งหลาย 174 โดยประมาณที่อยู่ในรัศมี 20m จาก ผู้เริ่มต้น . casting time - 3.2 วิ
5 34 5 5,300 4.2 79
ฟื้นคืนพลัง HP ของสมาชิกปาร์ตี้ทั้งหลาย 184 โดยประมาณที่อยู่ในรัศมี 20m จาก ผู้เริ่มต้น . casting time - 3.2 วิ
6 40 6 8,000 4.2 91
ฟื้นคืนพลัง HP ของสมาชิกปาร์ตี้ทั้งหลาย 388 โดยประมาณที่อยู่ในรัศมี 20m จาก ผู้เริ่มต้น . casting time - 2.8 วิ
7 43 7 10,100 4.2 102
ฟื้นคืนพลัง HP ของสมาชิกปาร์ตี้ทั้งหลาย 400 โดยประมาณที่อยู่ในรัศมี 20m จาก ผู้เริ่มต้น . casting time - 2.8 วิ
8 46 8 12,600 4.2 114
ฟื้นคืนพลัง HP ของสมาชิกปาร์ตี้ทั้งหลาย 411 โดยประมาณที่อยู่ในรัศมี 20m จาก ผู้เริ่มต้น . casting time - 2.8 วิ
9 49 9 15,700 4.2 126
ฟื้นคืนพลัง HP ของสมาชิกปาร์ตี้ทั้งหลาย 423 โดยประมาณที่อยู่ในรัศมี 20m จาก ผู้เริ่มต้น . casting time - 2.8 วิ
10 52 10 20,200 4.2 137
ฟื้นคืนพลัง HP ของสมาชิกปาร์ตี้ทั้งหลาย 434 โดยประมาณที่อยู่ในรัศมี 20m จาก ผู้เริ่มต้น . casting time - 2.8 วิ
11 55 11 32,100 4.2 161
ฟื้นคืนพลัง HP ของสมาชิกปาร์ตี้ทั้งหลาย 446 โดยประมาณที่อยู่ในรัศมี 20m จาก ผู้เริ่มต้น . casting time - 2.8 วิ
12 58 11 36,900 4.2 184
ฟื้นคืนพลัง HP ของสมาชิกปาร์ตี้ทั้งหลาย 457 โดยประมาณที่อยู่ในรัศมี 20m จาก ผู้เริ่มต้น . casting time - 2.8 วิ
13 61 12 42,200 4.2 207
ฟื้นคืนพลัง HP ของสมาชิกปาร์ตี้ทั้งหลาย 469 โดยประมาณที่อยู่ในรัศมี 20m จาก ผู้เริ่มต้น . casting time - 2.8 วิ
14 64 12 47,900 4.2 231
ฟื้นคืนพลัง HP ของสมาชิกปาร์ตี้ทั้งหลาย 480โดยประมาณที่อยู่ในรัศมี 20m จาก ผู้เริ่มต้น . casting time - 2.8 วิ
15 67 13 54,000 4.2 254
ฟื้นคืนพลัง HP ของสมาชิกปาร์ตี้ทั้งหลาย 492 โดยประมาณที่อยู่ในรัศมี 20m จาก ผู้เริ่มต้น . casting time - 2.8 วิ
16 75 13 70,800 2.2 277
ฟื้นคืนพลัง HP ของสมาชิกปาร์ตี้ทั้งหลาย 610 โดยประมาณที่อยู่ในรัศมี 20m จาก ผู้เริ่มต้น . casting time - 1.6 วิ
17 78 14 86,200 2.2 300
ฟื้นคืนพลัง HP ของสมาชิกปาร์ตี้ทั้งหลาย 637 โดยประมาณที่อยู่ในรัศมี 20m จาก ผู้เริ่มต้น . casting time - 1.6 วิ
18 81 14 103,400 2.2 324
ฟื้นคืนพลัง HP ของสมาชิกปาร์ตี้ทั้งหลาย 674 โดยประมาณที่อยู่ในรัศมี 20m จาก ผู้เริ่มต้น . casting time - 1.6 วิ
19 84 15 137,500 2.2 347
ฟื้นคืนพลัง HP ของสมาชิกปาร์ตี้ทั้งหลาย 692โดยประมาณที่อยู่ในรัศมี 20m จาก ผู้เริ่มต้น . casting time - 1.6 วิ
20 87 15 186,100 2.2 370
ฟื้นคืนพลัง HP ของสมาชิกปาร์ตี้ทั้งหลาย 710 โดยประมาณที่อยู่ในรัศมี 20m จาก ผู้เริ่มต้น . casting time - 1.6 วิ
21 105 16 224,400 2.2 405
ฟื้นคืนพลัง HP ของสมาชิกปาร์ตี้ทั้งหลาย 618 โดยประมาณที่อยู่ในรัศมี 20m จาก ผู้เริ่มต้น . casting time - 1.6 วิ
22 107 16 267,000 2.2 440
ฟื้นคืนพลัง HP ของสมาชิกปาร์ตี้ทั้งหลาย 618 โดยประมาณที่อยู่ในรัศมี 20m จาก ผู้เริ่มต้น . casting time - 1.6 วิ
23 110 17 314,100 2.2 475
ฟื้นคืนพลัง HP ของสมาชิกปาร์ตี้ทั้งหลาย 618 โดยประมาณที่อยู่ในรัศมี 20m จาก ผู้เริ่มต้น . casting time - 1.6 วิ
24 113 17 376,400 2.2 510
ฟื้นคืนพลัง HP ของสมาชิกปาร์ตี้ทั้งหลาย 618 โดยประมาณที่อยู่ในรัศมี 20m จาก ผู้เริ่มต้น . casting time - 1.6 วิ
25 115 18 478,800 2.2 545
ฟื้นคืนพลัง HP ของสมาชิกปาร์ตี้ทั้งหลาย 618 โดยประมาณที่อยู่ในรัศมี 20m จาก ผู้เริ่มต้น . casting time - 1.6 วิ
ดีไวน์จัดจ์เมนท์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 20 1 300 5.0 13.5
พลังแห่งคำพิพากษาสร้างดาเมจวินาทีละ 53 เป็นเวลาทั้งสิ้น 6.3 วิ. casting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 16m
2 21 2 1,400 5.0 18
พลังแห่งคำพิพากษาสร้างดาเมจวินาทีละ 57 เป็นเวลาทั้งสิ้น 6.3 วิ. casting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 16m
3 24 3 2,800 5.0 22.5
พลังแห่งคำพิพากษาสร้างดาเมจวินาทีละ 62 เป็นเวลาทั้งสิ้น 6.3 วิ. casting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 16m
4 25 4 4,000 5.0 27
พลังแห่งคำพิพากษาสร้างดาเมจวินาทีละ 66 เป็นเวลาทั้งสิ้น 6.3 วิ. casting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 16m
5 28 5 5,300 5.0 32.4
พลังแห่งคำพิพากษาสร้างดาเมจวินาทีละ 71 เป็นเวลาทั้งสิ้น 7.3 วิ. casting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 16m
6 29 6 8,000 5.0 36.9
พลังแห่งคำพิพากษาสร้างดาเมจวินาทีละ 75 เป็นเวลาทั้งสิ้น 7.3 วิ. casting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 16m
7 32 7 10,100 5.0 41.4
พลังแห่งคำพิพากษาสร้างดาเมจวินาทีละ 80 เป็นเวลาทั้งสิ้น 7.3 วิ. casting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 16m
8 33 8 12,600 5.0 45.9
พลังแห่งคำพิพากษาสร้างดาเมจวินาทีละ 84 เป็นเวลาทั้งสิ้น 7.3 วิ. casting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 16m
9 36 9 15,700 5.0 51.3
พลังแห่งคำพิพากษาสร้างดาเมจวินาทีละ 89 เป็นเวลาทั้งสิ้น 7.3 วิ. casting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 16m
10 37 10 20,200 5.0 55.8
พลังแห่งคำพิพากษาสร้างดาเมจวินาทีละ 93 เป็นเวลาทั้งสิ้น 7.3 วิ. casting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 16m
ดีไวน์เคิร์ส
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 40 11 32,100 5.5 72
พลังแห่งคำพิพากษาสร้างดาเมจวินาทีละ 93 เป็นเวลาทั้งสิ้น 8.9 วิ มีโอกาส 60% ที่จะทำให้อัตราการเคลื่อนที่ของฝ่ายตรงข้ามลดลง 40% โดยประมาณในช่วง 6.0 วินาทีcasting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 16m
2 45 12 36,900 5.5 83
พลังแห่งคำพิพากษาสร้างดาเมจวินาทีละ 137 เป็นเวลาทั้งสิ้น 8.9 วิ มีโอกาส 61% ที่จะทำให้อัตราการเคลื่อนที่ของฝ่ายตรงข้ามลดลง 40% โดยประมาณในช่วง 6.0 วินาทีcasting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 16m
3 50 13 42,200 5.5 93
พลังแห่งคำพิพากษาสร้างดาเมจวินาทีละ 167 เป็นเวลาทั้งสิ้น 8.9 วิ มีโอกาส 62% ที่จะทำให้อัตราการเคลื่อนที่ของฝ่ายตรงข้ามลดลง 40% โดยประมาณในช่วง 6.0 วินาทีcasting time - 1.6 วิ , ระยะทาง
4 55 14 47,900 5.5 104
พลังแห่งคำพิพากษาสร้างดาเมจวินาทีละ 196 เป็นเวลาทั้งสิ้น 8.9 วิ มีโอกาส 63% ที่จะทำให้อัตราการเคลื่อนที่ของฝ่ายตรงข้ามลดลง 40% โดยประมาณในช่วง 6.0 วินาทีcasting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 16m
5 60 15 54,000 5.5 114
พลังแห่งคำพิพากษาสร้างดาเมจวินาทีละ 226 เป็นเวลาทั้งสิ้น 9.8 วิ มีโอกาส 64% ที่จะทำให้อัตราการเคลื่อนที่ของฝ่ายตรงข้ามลดลง 40% โดยประมาณในช่วง 6.0 วินาทีcasting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 16m
6 75 16 70,800 6.0 125
พลังแห่งคำพิพากษาสร้างดาเมจวินาทีละ 260 เป็นเวลาทั้งสิ้น 9.8 วิ มีโอกาส 65% ที่จะทำให้อัตราการเคลื่อนที่ของฝ่ายตรงข้ามลดลง 40% โดยประมาณในช่วง 6.0 วินาทีcasting time - 1.6 วิ , ระยะทาง
7 81 17 86,200 6.0 135
พลังแห่งคำพิพากษาสร้างดาเมจวินาทีละ 298 เป็นเวลาทั้งสิ้น 9.8 วิ มีโอกาส 66% ที่จะทำให้อัตราการเคลื่อนที่ของฝ่ายตรงข้ามลดลง 40% โดยประมาณในช่วง 7.0 วินาทีcasting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 16m
8 87 18 103,400 6.0 146
พลังแห่งคำพิพากษาสร้างดาเมจวินาทีละ 335 เป็นเวลาทั้งสิ้น 9.8 วิ มีโอกาส 67% ที่จะทำให้อัตราการเคลื่อนที่ของฝ่ายตรงข้ามลดลง 40% โดยประมาณในช่วง 7.0 วินาทีcasting time - 1.6 วิ , ระยะทาง
9 94 19 137,500 6.0 156
พลังแห่งคำพิพากษาสร้างดาเมจวินาทีละ 373 เป็นเวลาทั้งสิ้น 9.8 วิ มีโอกาส 68% ที่จะทำให้อัตราการเคลื่อนที่ของฝ่ายตรงข้ามลดลง 50% โดยประมาณในช่วง 8.0วินาทีcasting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 16m
10 101 20 186,100 6.0 167
พลังแห่งคำพิพากษาสร้างดาเมจวินาทีละ 410 เป็นเวลาทั้งสิ้น 9.8 วิ มีโอกาส 69% ที่จะทำให้อัตราการเคลื่อนที่ของฝ่ายตรงข้ามลดลง 50% โดยประมาณในช่วง8.0 วินาทีcasting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 16m
ดีไวน์โฮลด์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 40 1 300 18.0 30.8
เป้าหมายที่อยู่ในรัศมี 3m โดยเป้าหมายนั้นจะมีโอกาสถูกมัด 40%ไม่ให้เคลื่อนย้ายภายในช่วงเวลา 5.0 วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 12m
2 43 1 1,400 18.0 33
เป้าหมายที่อยู่ในรัศมี 3m โดยเป้าหมายนั้นจะมีโอกาสถูกมัด 40%ไม่ให้เคลื่อนย้ายภายในช่วงเวลา 5.1 วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 12m
3 46 2 2,800 18.0 35.2
เป้าหมายที่อยู่ในรัศมี 3m โดยเป้าหมายนั้นจะมีโอกาสถูกมัด 40%ไม่ให้เคลื่อนย้ายภายในช่วงเวลา 5.3 วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 12m
4 49 3 4,000 18.0 37.4
เป้าหมายที่อยู่ในรัศมี 3m โดยเป้าหมายนั้นจะมีโอกาสถูกมัด 40%ไม่ให้เคลื่อนย้ายภายในช่วงเวลา 5.4 วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 12m
5 52 3 5,300 18.0 39.6
เป้าหมายที่อยู่ในรัศมี 3m โดยเป้าหมายนั้นจะมีโอกาสถูกมัด 40%ไม่ให้เคลื่อนย้ายภายในช่วงเวลา 5.6 วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 12m
6 55 4 8,000 17.5 41.8
เป้าหมายที่อยู่ในรัศมี 3m โดยเป้าหมายนั้นจะมีโอกาสถูกมัด 50%ไม่ให้เคลื่อนย้ายภายในช่วงเวลา 5.8 วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 12m
7 58 5 10,100 17.5 44
เป้าหมายที่อยู่ในรัศมี 3m โดยเป้าหมายนั้นจะมีโอกาสถูกมัด 50%ไม่ให้เคลื่อนย้ายภายในช่วงเวลา 5.9 วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 12m
8 61 5 12,600 17.5 46.2
เป้าหมายที่อยู่ในรัศมี 3m โดยเป้าหมายนั้นจะมีโอกาสถูกมัด 50%ไม่ให้เคลื่อนย้ายภายในช่วงเวลา 6.2 วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 12m
9 64 6 15,700 17.5 48.4
เป้าหมายที่อยู่ในรัศมี 3m โดยเป้าหมายนั้นจะมีโอกาสถูกมัด 60%ไม่ให้เคลื่อนย้ายภายในช่วงเวลา 6.3 วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 12m
10 67 7 20,200 17.5 50.6
เป้าหมายที่อยู่ในรัศมี 3m โดยเป้าหมายนั้นจะมีโอกาสถูกมัด 60%ไม่ให้เคลื่อนย้ายภายในช่วงเวลา6.5 วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 12m
11 75 7 32,100 17.0 55
เป้าหมายที่อยู่ในรัศมี 3.5m โดยเป้าหมายนั้นจะมีโอกาสถูกมัด 80%ไม่ให้เคลื่อนย้ายภายในช่วงเวลา 6.7 วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 12m
12 78 8 36,900 17.0 59.4
เป้าหมายที่อยู่ในรัศมี 3.5m โดยเป้าหมายนั้นจะมีโอกาสถูกมัด 80%ไม่ให้เคลื่อนย้ายภายในช่วงเวลา 6.8วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 12m
13 81 9 42,200 17.0 63.8
เป้าหมายที่อยู่ในรัศมี 3.5m โดยเป้าหมายนั้นจะมีโอกาสถูกมัด 80%ไม่ให้เคลื่อนย้ายภายในช่วงเวลา 7.1วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 12m
14 84 9 47,900 17.0 68.2
เป้าหมายที่อยู่ในรัศมี 3.5m โดยเป้าหมายนั้นจะมีโอกาสถูกมัด 85%ไม่ให้เคลื่อนย้ายภายในช่วงเวลา 7.2วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 12m
15 87 10 54,000 17.0 72.6
เป้าหมายที่อยู่ในรัศมี 3.5m โดยเป้าหมายนั้นจะมีโอกาสถูกมัด 85%ไม่ให้เคลื่อนย้ายภายในช่วงเวลา7.4วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 12m
ดีไวน์ฮีล
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 75 5 13,800 10.6 30.94236
เพิ่มค่าการฟื้นคืนกำลังให้เป้าหมายในระยะ เวลา 12.5 วินาที และยังเพิ่มค่า HP ให้อีก 162 โดยประมาณ . casting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 18m
2 80 10 66,600 17.9 70.66566
เพิ่มค่าการฟื้นคืนกำลังให้เป้าหมายในระยะ เวลา 14 วินาที และยังเพิ่มค่า HP ให้อีก 233 โดยประมาณ . casting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 18m
3 85 15 213,100 19.8 131.29596
เพิ่มค่าการฟื้นคืนกำลังให้เป้าหมายในระยะ เวลา 15.5 วินาที และยังเพิ่มค่า HP ให้อีก 304 โดยประมาณ . casting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 18m
รีเวิร์ส
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 3 1,000 23.4 128
ชุบชีวิตเป้าหมาย ฟั้นค่าประสบการณ์ 10% ที่ลดจากการตาย. casting time - 3.4 วิ , ระยะทาง - 6m
2 0 6 5,000 23.4 192
ชุบชีวิตเป้าหมาย ฟั้นค่าประสบการณ์ 20% ที่ลดจากการตาย. casting time - 3.4 วิ , ระยะทาง - 6m
3 0 9 12,000 23.4 256
ชุบชีวิตเป้าหมาย ฟั้นค่าประสบการณ์ 30% ที่ลดจากการตาย. casting time - 3.4 วิ , ระยะทาง - 6m
4 0 12 25,000 23.4 320
ชุบชีวิตเป้าหมาย ฟั้นค่าประสบการณ์ 35% ที่ลดจากการตาย. casting time - 3.4 วิ , ระยะทาง - 6m
5 0 15 82,500 23.4 384
ชุบชีวิตเป้าหมาย ฟั้นค่าประสบการณ์ 40% ที่ลดจากการตาย. casting time - 3.4 วิ , ระยะทาง - 6m
6 0 18 178,500 23.4 448
ชุบชีวิตเป้าหมาย ฟั้นค่าประสบการณ์ 45% ที่ลดจากการตาย. casting time - 3.4 วิ , ระยะทาง - 6m
7 0 21 512,000 23.4 512
ชุบชีวิตเป้าหมาย ฟั้นค่าประสบการณ์ 50% ที่ลดจากการตาย. casting time - 3.4 วิ , ระยะทาง - 6m
8 0 24 1,630,000 23.4 576
ชุบชีวิตเป้าหมาย ฟั้นค่าประสบการณ์ 55% ที่ลดจากการตาย. casting time - 3.4 วิ , ระยะทาง - 6m
9 0 27 2,500,000 23.4 640
ชุบชีวิตเป้าหมาย ฟั้นค่าประสบการณ์ 60% ที่ลดจากการตาย. casting time - 3.4 วิ , ระยะทาง - 6m
10 0 30 6,250,000 23.4 704
ชุบชีวิตเป้าหมาย ฟั้นค่าประสบการณ์ 70% ที่ลดจากการตาย. casting time - 3.4 วิ , ระยะทาง - 6m
แซคริไฟซ์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 75 5 13,800 90.2 664
เสียสละพลังของตัวเอง 730 เพื่อฟื้นคืนค่า HP ให้กับสมาชิกปาร์ตี้ที่อยู่ ในระยะ 20m เป็นจำนวน 1145 โดยประมาณ. casting time - 2.4 วิ
2 90 10 66,600 180.5 750
เสียสละพลังของตัวเอง 900 เพื่อฟื้นคืนค่า HP ให้กับสมาชิกปาร์ตี้ที่อยู่ ในระยะ 20m เป็นจำนวน 1984 โดยประมาณ. casting time - 2.4 วิ
เดมอนสไปค์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 106 5 224,400 7.2 118.02
ใช้ไม้กางเขนจากท้องผ้าเพื่อให้ดาเมจจนบาดเจ็บ.
2 109 5 267,000 7.2 131.88
ใช้ไม้กางเขนจากท้องผ้าเพื่อให้ดาเมจจนบาดเจ็บ.
3 112 5 314,100 7.2 146.58
ใช้ไม้กางเขนจากท้องผ้าเพื่อให้ดาเมจจนบาดเจ็บ.
4 115 10 376,400 7.2 162.12
ใช้ไม้กางเขนจากท้องผ้าเพื่อให้ดาเมจจนบาดเจ็บ.
5 118 10 478,800 7.2 178.5
ใช้ไม้กางเขนจากท้องผ้าเพื่อให้ดาเมจจนบาดเจ็บ.
6 121 10 576,600 7.2 195.72
ใช้ไม้กางเขนจากท้องผ้าเพื่อให้ดาเมจจนบาดเจ็บ.
7 124 15 711,700 7.2 213.78
ใช้ไม้กางเขนจากท้องผ้าเพื่อให้ดาเมจจนบาดเจ็บ.
8 127 15 937,400 7.2 232.68
ใช้ไม้กางเขนจากท้องผ้าเพื่อให้ดาเมจจนบาดเจ็บ.
9 130 15 1,114,500 7.2 252.42
ใช้ไม้กางเขนจากท้องผ้าเพื่อให้ดาเมจจนบาดเจ็บ.
10 133 20 1,378,600 7.2 273
ใช้ไม้กางเขนจากท้องผ้าเพื่อให้ดาเมจจนบาดเจ็บ.
เคียวร์บลัดดิ้ง
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 1 1,000 3.0 18
รักษาสภาวะเสียเลือดให้กับเป้าหมาย ระดับ 1 . casting time 2.0 วิ , ระยะทาง - 15m
2 0 3 5,000 3.0 36
รักษาสภาวะเสียเลือดให้กับเป้าหมาย ระดับ 2 . casting time 2.0 วิ , ระยะทาง - 15m
3 0 5 12,000 3.0 54
รักษาสภาวะเสียเลือดให้กับเป้าหมาย ระดับ 3 . casting time 2.0 วิ , ระยะทาง - 15m
4 0 7 25,000 3.0 72
รักษาสภาวะเสียเลือดให้กับเป้าหมาย ระดับ 4 . casting time 2.0 วิ , ระยะทาง - 15m
5 0 9 82,500 3.0 90
รักษาสภาวะเสียเลือดให้กับเป้าหมาย ระดับ 5 . casting time 2.0 วิ , ระยะทาง - 15m
6 0 11 178,500 3.0 108
รักษาสภาวะเสียเลือดให้กับเป้าหมาย ระดับ 6 . casting time 2.0 วิ , ระยะทาง - 15m
7 0 13 512,000 3.0 126
รักษาสภาวะเสียเลือดให้กับเป้าหมาย ระดับ 7 . casting time 2.0 วิ , ระยะทาง - 15m
8 0 15 1,630,000 3.0 144
รักษาสภาวะเสียเลือดให้กับเป้าหมาย ระดับ 8 . casting time 2.0 วิ , ระยะทาง - 15m
9 0 17 2,500,000 3.0 162
รักษาสภาวะเสียเลือดให้กับเป้าหมาย ระดับ 9 . casting time 2.0 วิ , ระยะทาง - 15m
10 0 19 6,250,000 3.0 180
รักษาสภาวะเสียเลือดให้กับเป้าหมาย ระดับ 10 . casting time 2.0 วิ , ระยะทาง - 15m
เคียวร์พ้อยซั่น
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 1 1,000 3.0 18
รักษาสถานะได้รับพิษของเป้าหมาย ระดับ 1 . casting time 2.0 วิ , ระยะทาง - 15m
2 0 3 5,000 3.0 36
รักษาสถานะได้รับพิษของเป้าหมาย ระดับ 2 . casting time 2.0 วิ , ระยะทาง - 15m
3 0 5 12,000 3.0 54
รักษาสถานะได้รับพิษของเป้าหมาย ระดับ 3 . casting time 2.0 วิ , ระยะทาง - 15m
4 0 7 25,000 3.0 72
รักษาสถานะได้รับพิษของเป้าหมาย ระดับ 4 . casting time 2.0 วิ , ระยะทาง - 15m
5 0 9 82,500 3.0 90
รักษาสถานะได้รับพิษของเป้าหมาย ระดับ 5 . casting time 2.0 วิ , ระยะทาง - 15m
6 0 11 178,500 3.0 108
รักษาสถานะได้รับพิษของเป้าหมาย ระดับ 6 . casting time 2.0 วิ , ระยะทาง - 15m
7 0 13 512,000 3.0 126
รักษาสถานะได้รับพิษของเป้าหมาย ระดับ 7 . casting time 2.0 วิ , ระยะทาง - 15m
8 0 15 1,630,000 3.0 144
รักษาสถานะได้รับพิษของเป้าหมาย ระดับ 8 . casting time 2.0 วิ , ระยะทาง - 15m
9 0 17 2,500,000 3.0 162
รักษาสถานะได้รับพิษของเป้าหมาย ระดับ 9 . casting time 2.0 วิ , ระยะทาง - 15m
10 0 19 6,250,000 3.0 180
รักษาสถานะได้รับพิษของเป้าหมาย ระดับ 10 . casting time 2.0 วิ , ระยะทาง - 15m
เทิร์นอันเด๊ด
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 75 6 4,500 8.4 27
รวบรวมพลังศักดิ์สิทธิ์เพื่อความแข็งแกร่ง สร้างดาเมจให้ศัตรู 248 โดยประมาณ. casting time - 1.8 วิ, ระยะทาง - 15m
2 79 15 17,300 7.4 44
รวบรวมพลังศักดิ์สิทธิ์เพื่อความแข็งแกร่ง สร้างดาเมจให้ศัตรู 309 โดยประมาณ. casting time - 1.8 วิ, ระยะทาง - 15m
3 83 24 38,400 7.1 61
รวบรวมพลังศักดิ์สิทธิ์เพื่อความแข็งแกร่ง สร้างดาเมจให้ศัตรู 381 โดยประมาณ. casting time - 1.8 วิ, ระยะทาง - 15m
4 87 33 89,200 6.7 90
รวบรวมพลังศักดิ์สิทธิ์เพื่อความแข็งแกร่ง สร้างดาเมจให้ศัตรู 462 โดยประมาณ. casting time - 1.8 วิ, ระยะทาง - 15m
5 91 42 144,100 6.2 124
รวบรวมพลังศักดิ์สิทธิ์เพื่อความแข็งแกร่ง สร้างดาเมจให้ศัตรู 533 โดยประมาณ. casting time - 1.8 วิ, ระยะทาง - 15m
6 105 15 260,400 6.2 158
รวบรวมพลังศักดิ์สิทธิ์เพื่อความแข็งแกร่ง สร้างดาเมจให้ศัตรู 818 โดยประมาณ. casting time - 1.8 วิ, ระยะทาง - 15m
7 111 19 548,000 6.0 197
รวบรวมพลังศักดิ์สิทธิ์เพื่อความแข็งแกร่ง สร้างดาเมจให้ศัตรู 818 โดยประมาณ. casting time - 1.8 วิ, ระยะทาง - 15m
8 117 24 957,500 5.8 248
STRที่รวบรวมมาให้ดาเมจกับฝ่ายตรงข้ามจำนว818 โดยประมาณ. casting time - 1.8 วิ, ระยะทาง - 15m
9 123 29 1,767,100 5.6 299
รวบรวมพลังศักดิ์สิทธิ์เพื่อความแข็งแกร่ง สร้างดาเมจให้ศัตรู 818 โดยประมาณ. casting time - 1.8 วิ, ระยะทาง - 15m
10 129 35 3,430,500 5.4 350
รวบรวมพลังศักดิ์สิทธิ์เพื่อความแข็งแกร่ง สร้างดาเมจให้ศัตรู 818 โดยประมาณ. casting time - 1.8 วิ, ระยะทาง - 15m
ทรานสเฟอร์มานา
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 1 66,600 10.2 189
ถ่ายพลังมานาของตัวเองไปยังฝ่ายตรงข้าม.
2 0 2 123,200 10.2 252
ถ่ายพลังมานาของตัวเองไปยังฝ่ายตรงข้าม.
3 0 3 213,100 10.2 315
ถ่ายพลังมานาของตัวเองไปยังฝ่ายตรงข้าม.
4 0 4 394,200 10.2 378
ถ่ายพลังมานาของตัวเองไปยังฝ่ายตรงข้าม.
5 0 5 584,000 8.4 454
ถ่ายพลังมานาของตัวเองไปยังฝ่ายตรงข้าม.
6 0 6 1,080,400 8.4 517
ถ่ายพลังมานาของตัวเองไปยังฝ่ายตรงข้าม.
7 0 7 1,660,700 8.4 580
ถ่ายพลังมานาของตัวเองไปยังฝ่ายตรงข้าม.
8 0 8 3,072,300 8.4 643
ถ่ายพลังมานาของตัวเองไปยังฝ่ายตรงข้าม.
9 0 9 4,718,800 5.6 718
ถ่ายพลังมานาของตัวเองไปยังฝ่ายตรงข้าม.
10 0 10 8,729,800 5.6 781
ถ่ายพลังมานาของตัวเองไปยังฝ่ายตรงข้าม.
ฟาสท์ฮีล
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 20 1 300 1.4 22
ร่ายเวทย์มนต์อย่างรวดเร็ว ทำให้ HP ของเป้าหมายเพิ่มขึ้น 224อย่างทันทีทันใด casting time - 1.2 วินาที ระยะทาง 15m
2 23 2 1,400 1.4 29
ร่ายเวทย์มนต์อย่างรวดเร็ว ทำให้ HP ของเป้าหมายเพิ่มขึ้น 235อย่างทันทีทันใด casting time - 1.2 วินาที ระยะทาง 15m
3 24 3 2,800 1.4 37
ร่ายเวทย์มนต์อย่างรวดเร็ว ทำให้ HP ของเป้าหมายเพิ่มขึ้น 247อย่างทันทีทันใด casting time - 1.2 วินาที ระยะทาง 15m
4 27 4 4,000 1.4 45
ร่ายเวทย์มนต์อย่างรวดเร็ว ทำให้ HP ของเป้าหมายเพิ่มขึ้น 258อย่างทันทีทันใด casting time - 1.2 วินาที ระยะทาง 15m
5 28 5 5,300 1.4 53
ร่ายเวทย์มนต์อย่างรวดเร็ว ทำให้ HP ของเป้าหมายเพิ่มขึ้น 269อย่างทันทีทันใด casting time - 1.2 วินาที ระยะทาง 15m
6 31 6 8,000 1.4 61
ร่ายเวทย์มนต์อย่างรวดเร็ว ทำให้ HP ของเป้าหมายเพิ่มขึ้น 281อย่างทันทีทันใด casting time - 1.2 วินาที ระยะทาง 15m
7 32 7 10,100 1.4 68
ร่ายเวทย์มนต์อย่างรวดเร็ว ทำให้ HP ของเป้าหมายเพิ่มขึ้น 287อย่างทันทีทันใด casting time - 1.2 วินาที ระยะทาง 15m
8 35 8 12,600 1.4 76
ร่ายเวทย์มนต์อย่างรวดเร็ว ทำให้ HP ของเป้าหมายเพิ่มขึ้น 293อย่างทันทีทันใด casting time - 1.2 วินาที ระยะทาง 15m
9 36 9 15,700 1.4 84
ร่ายเวทย์มนต์อย่างรวดเร็ว ทำให้ HP ของเป้าหมายเพิ่มขึ้น 299อย่างทันทีทันใด casting time - 1.2 วินาที ระยะทาง 15m
10 38 10 20,200 1.4 92
ร่ายเวทย์มนต์อย่างรวดเร็ว ทำให้ HP ของเป้าหมายเพิ่มขึ้น 305อย่างทันทีทันใด casting time - 1.2 วินาที ระยะทาง 15m
11 40 11 32,100 1.4 107
ร่ายเวทย์มนต์อย่างรวดเร็ว ทำให้ HP ของเป้าหมายเพิ่มขึ้น 393อย่างทันทีทันใด casting time - 1.0 วินาที ระยะทาง 15m
12 48 11 36,900 1.4 123
ร่ายเวทย์มนต์อย่างรวดเร็ว ทำให้ HP ของเป้าหมายเพิ่มขึ้น 451อย่างทันทีทันใด casting time - 1.0 วินาที ระยะทาง 15m
13 56 12 42,200 1.4 138
ร่ายเวทย์มนต์อย่างรวดเร็ว ทำให้ HP ของเป้าหมายเพิ่มขึ้น 509อย่างทันทีทันใด casting time - 1.0 วินาที ระยะทาง 15m
14 64 12 47,900 1.4 154
ร่ายเวทย์มนต์อย่างรวดเร็ว ทำให้ HP ของเป้าหมายเพิ่มขึ้น 538อย่างทันทีทันใด casting time - 1.0 วินาที ระยะทาง 15m
15 72 13 54,000 1.4 169
ร่ายเวทย์มนต์อย่างรวดเร็ว ทำให้ HP ของเป้าหมายเพิ่มขึ้น 567อย่างทันทีทันใด casting time - 1.0 วินาที ระยะทาง 15m
16 75 13 70,800 0.9 185
ร่ายเวทย์มนต์อย่างรวดเร็ว ทำให้ HP ของเป้าหมายเพิ่มขึ้น 685อย่างทันทีทันใด casting time - 0.8 วินาที ระยะทาง 15m
17 80 14 86,200 0.9 200
ร่ายเวทย์มนต์อย่างรวดเร็ว ทำให้ HP ของเป้าหมายเพิ่มขึ้น 762อย่างทันทีทันใด casting time - 0.8 วินาที ระยะทาง 15m
18 86 14 103,400 0.9 216
ร่ายเวทย์มนต์อย่างรวดเร็ว ทำให้ HP ของเป้าหมายเพิ่มขึ้น 801อย่างทันทีทันใด casting time - 0.8 วินาที ระยะทาง 15m
19 92 15 137,500 0.9 231
ร่ายเวทย์มนต์อย่างรวดเร็ว ทำให้ HP ของเป้าหมายเพิ่มขึ้น 840อย่างทันทีทันใด casting time - 0.8 วินาที ระยะทาง 15m
20 98 15 186,100 0.9 247
ร่ายเวทย์มนต์อย่างรวดเร็ว ทำให้ HP ของเป้าหมายเพิ่มขึ้น 879อย่างทันทีทันใด casting time - 0.8 วินาที ระยะทาง 15m
โฮลี่สไตรค์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 1 300 2.5 13
พลังศักดิ์สิทธิ์ โจมตีพวกไร้ที่อยู่สร้างดาเมจ 22 โดยประมาณ. casting time 2.0 วิ , ระยะทาง - 17m
2 4 2 1,400 2.5 18
พลังศักดิ์สิทธิ์ โจมตีพวกไร้ที่อยู่สร้างดาเมจ 38 โดยประมาณ. casting time 2.0 วิ , ระยะทาง - 17m
3 8 3 2,800 2.5 23
พลังศักดิ์สิทธิ์ โจมตีพวกไร้ที่อยู่สร้างดาเมจ 53 โดยประมาณ. casting time 2.0 วิ , ระยะทาง - 17m
4 12 4 4,000 2.5 27
พลังศักดิ์สิทธิ์ โจมตีพวกไร้ที่อยู่สร้างดาเมจ 69 โดยประมาณ. casting time 2.0 วิ , ระยะทาง - 17m
5 16 5 5,300 2.5 32
พลังศักดิ์สิทธิ์ โจมตีพวกไร้ที่อยู่สร้างดาเมจ 84 โดยประมาณ. casting time 2.0 วิ , ระยะทาง - 17m
6 20 6 8,000 2.5 37
พลังศักดิ์สิทธิ์ โจมตีพวกไร้ที่อยู่สร้างดาเมจ 100 โดยประมาณ. casting time 2.0 วิ , ระยะทาง - 17m
7 24 7 10,100 2.5 42
พลังศักดิ์สิทธิ์ โจมตีพวกไร้ที่อยู่สร้างดาเมจ 121 โดยประมาณ. casting time 2.0 วิ , ระยะทาง - 17m
8 28 8 12,600 2.5 46
พลังศักดิ์สิทธิ์ โจมตีพวกไร้ที่อยู่สร้างดาเมจ 142 โดยประมาณ. casting time 2.0 วิ , ระยะทาง - 17m
9 32 9 15,700 2.5 51
พลังศักดิ์สิทธิ์ โจมตีพวกไร้ที่อยู่สร้างดาเมจ 162 โดยประมาณ. casting time 2.0 วิ , ระยะทาง - 17m
10 36 10 20,200 2.5 56
พลังศักดิ์สิทธิ์ โจมตีพวกไร้ที่อยู่สร้างดาเมจ 183 โดยประมาณ. casting time 2.0 วิ , ระยะทาง - 17m
ดีไวน์ซอร์ด
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 40 11 32,100 2.5 65
พลังศักดิ์สิทธิ์ โจมตีพวกไร้ที่อยู่สร้างดาเมจ 217 และมีโอกาส 70% ในช่วงเวลา12 วินาที ทำให้พลังการโจมตีของฝ่ายตรงข้ามลดลง 11% โดยประมาณ. casting time 2.0 วิ , ระยะทาง - 18m
2 44 12 36,900 2.5 75
พลังศักดิ์สิทธิ์ โจมตีพวกไร้ที่อยู่สร้างดาเมจ 243 และมีโอกาส 71% ในช่วงเวลา12 วินาที ทำให้พลังการโจมตีของฝ่ายตรงข้ามลดลง 12% โดยประมาณ. casting time 2.0 วิ , ระยะทาง - 18m
3 48 13 42,200 2.5 84
พลังศักดิ์สิทธิ์ โจมตีพวกไร้ที่อยู่สร้างดาเมจ 269 และมีโอกาส 72% ในช่วงเวลา12 วินาที ทำให้พลังการโจมตีของฝ่ายตรงข้ามลดลง 13% โดยประมาณ. casting time 2.0 วิ , ระยะทาง - 18m
4 52 14 47,900 2.5 94
พลังศักดิ์สิทธิ์ โจมตีพวกไร้ที่อยู่สร้างดาเมจ 295 และมีโอกาส 73% ในช่วงเวลา12 วินาที ทำให้พลังการโจมตีของฝ่ายตรงข้ามลดลง 14% โดยประมาณ. casting time 2.0 วิ , ระยะทาง - 18m
5 56 15 54,000 2.5 103
พลังศักดิ์สิทธิ์ โจมตีพวกไร้ที่อยู่สร้างดาเมจ 321 และมีโอกาส 74% ในช่วงเวลา12 วินาที ทำให้พลังการโจมตีของฝ่ายตรงข้ามลดลง 15% โดยประมาณ. casting time 2.0 วิ , ระยะทาง - 18m
6 75 16 70,800 2.5 112
พลังศักดิ์สิทธิ์ โจมตีพวกไร้ที่อยู่สร้างดาเมจ 374 และลดพลังโจมตีของฝ่ายตรงข้ามลง 16% โดยประมาณ. casting time 2.0 วิ , ระยะทาง - 18m
7 79 17 86,200 2.5 122
พลังศักดิ์สิทธิ์ โจมตีพวกไร้ที่อยู่สร้างดาเมจ 414 และลดพลังโจมตีของฝ่ายตรงข้ามลง 17% โดยประมาณ. casting time 2.0 วิ , ระยะทาง - 18m
8 83 18 103,400 2.5 131
พลังศักดิ์สิทธิ์ โจมตีพวกไร้ที่อยู่สร้างดาเมจ 453 และลดพลังโจมตีของฝ่ายตรงข้ามลง 18% โดยประมาณ. casting time 2.0 วิ , ระยะทาง - 18m
9 87 19 137,500 2.5 141
พลังศักดิ์สิทธิ์ โจมตีพวกไร้ที่อยู่สร้างดาเมจ 493 และลดพลังโจมตีของฝ่ายตรงข้ามลง 19% โดยประมาณ. casting time 2.0 วิ , ระยะทาง - 18m
10 91 20 186,100 2.5 150
พลังศักดิ์สิทธิ์ โจมตีพวกไร้ที่อยู่สร้างดาเมจ 532 และลดพลังโจมตีของฝ่ายตรงข้ามลง 20% โดยประมาณ. casting time 2.0 วิ , ระยะทาง - 18m
11 105 21 224,400 2.5 164
พลังศักดิ์สิทธิ์ โจมตีพวกไร้ที่อยู่สร้างดาเมจ 593 และลดพลังโจมตีของฝ่ายตรงข้ามลง 21% โดยประมาณ. casting time 2.0 วิ , ระยะทาง - 18m
12 107 22 267,000 2.5 179
พลังศักดิ์สิทธิ์ โจมตีพวกไร้ที่อยู่สร้างดาเมจ 593 และลดพลังโจมตีของฝ่ายตรงข้ามลง 22% โดยประมาณ. casting time 2.0 วิ , ระยะทาง - 18m
13 109 23 314,100 2.5 193
พลังศักดิ์สิทธิ์ โจมตีพวกไร้ที่อยู่สร้างดาเมจ 593 และลดพลังโจมตีของฝ่ายตรงข้ามลง 23% โดยประมาณ. casting time 2.0 วิ , ระยะทาง - 18m
14 111 24 376,400 2.5 207
พลังศักดิ์สิทธิ์ โจมตีพวกไร้ที่อยู่สร้างดาเมจ 593 และลดพลังโจมตีของฝ่ายตรงข้ามลง 24% โดยประมาณ. casting time 2.0 วิ , ระยะทาง - 18m
15 113 25 478,800 2.5 221
พลังศักดิ์สิทธิ์ โจมตีพวกไร้ที่อยู่สร้างดาเมจ 593 และลดพลังโจมตีของฝ่ายตรงข้ามลง 25% โดยประมาณ. casting time 2.0 วิ , ระยะทาง - 18m
อันเดดเทคเกอร์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 105 1 224,400 9.3 128
ใช้ไฟในการเผาไหม้ไม่สามารถเคลื่อนไหว.
2 108 1 267,000 9.3 137
พลังแห่งความศักสิทธฺของโอโอร่า ทำให้ไม่สามารถเคลื่อนไหวในช่วง 4.5 วินาทีโดยให้อัตราการป้องกัน 95% โดยทำให้เป้าหมายได้รับดาเมจความศักดิ์สิทธิ์ 1272.
3 111 1 314,100 9.3 146
พลังแห่งความศักสิทธฺของโอโอร่า ทำให้ไม่สามารถเคลื่อนไหวในช่วง 4.5 วินาทีโดยให้อัตราการป้องกัน 95% โดยทำให้เป้าหมายได้รับดาเมจความศักดิ์สิทธิ์ 1383
4 114 4 376,400 9.3 155
พลังแห่งความศักสิทธฺของโอโอร่า ทำให้ไม่สามารถเคลื่อนไหวในช่วง 4.5 วินาทีโดยให้อัตราการป้องกัน 95% โดยทำให้เป้าหมายได้รับดาเมจความศักดิ์สิทธิ์ 1491.
5 117 4 478,800 9.3 164
พลังแห่งความศักสิทธฺของโอโอร่า ทำให้ไม่สามารถเคลื่อนไหวในช่วง 4.5 วินาทีโดยให้อัตราการป้องกัน 95% โดยทำให้เป้าหมายได้รับดาเมจความศักดิ์สิทธิ์ 1599.
6 121 4 576,600 6.4 173
พลังแห่งความศักสิทธฺของโอโอร่า ทำให้ไม่สามารถเคลื่อนไหวในช่วง 4.5 วินาทีโดยให้อัตราการป้องกัน 95% โดยทำให้เป้าหมายได้รับดาเมจความศักดิ์สิทธิ์ 1707.
7 124 7 711,700 6.4 182
พลังแห่งความศักสิทธฺของโอโอร่า ทำให้ไม่สามารถเคลื่อนไหวในช่วง 4.5 วินาทีโดยให้อัตราการป้องกัน 95% โดยทำให้เป้าหมายได้รับดาเมจความศักดิ์สิทธิ์ 1818.
8 127 7 937,400 6.4 191
พลังแห่งความศักสิทธฺของโอโอร่า ทำให้ไม่สามารถเคลื่อนไหวในช่วง 4.5 วินาทีโดยให้อัตราการป้องกัน 95% โดยทำให้เป้าหมายได้รับดาเมจความศักดิ์สิทธิ์ 1926.
9 130 7 1,114,500 6.4 200
พลังแห่งความศักสิทธฺของโอโอร่า ทำให้ไม่สามารถเคลื่อนไหวในช่วง 4.5 วินาทีโดยให้อัตราการป้องกัน 95% โดยทำให้เป้าหมายได้รับดาเมจความศักดิ์สิทธิ์ 2034.
10 133 10 1,378,600 6.4 209
พลังแห่งความศักสิทธฺของโอโอร่า ทำให้ไม่สามารถเคลื่อนไหวในช่วง 4.5 วินาทีโดยให้อัตราการป้องกัน 95% โดยทำให้เป้าหมายได้รับดาเมจความศักดิ์สิทธิ์ 2142.
มานาบล๊าสท์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 75 7 125,500 150.0 91
เพิ่มปริมาณการฟื้นคืนพลังของเป้าหมาย ภายในเวลา 18.7 วิ ค่า MP จะฟื้นคืน 166 โดยประมาณ. casting time - 1.8, ระยะทาง - 15m
2 80 13 690,500 100.0 137.8
เพิ่มปริมาณการฟื้นคืนพลังของเป้าหมาย ภายในเวลา 25.0 วิ ค่า MP จะฟื้นคืน 236 โดยประมาณ. casting time - 1.8, ระยะทาง - 15m
3 105 18 1,630,000 100.0 184.6
เพิ่มปริมาณการฟื้นคืนพลังของเป้าหมาย ภายในเวลา 36.3 วิ ค่า MP จะฟื้นคืน 306 โดยประมาณ. casting time - 1.8, ระยะทาง - 15m
4 105 25 2,500,000 100.0 231.4
เพิ่มปริมาณการฟื้นคืนพลังของเป้าหมาย ภายในเวลา 47.6 วิ ค่า MP จะฟื้นคืน 375 โดยประมาณ. casting time - 1.8, ระยะทาง - 15m
ไมท์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 3 1,000 2.2 35
เพิ่มพลังโจมตีกายภาพให้เป้าหมาย 9% โดยประมาณในช่วงเวลา 15 นาที. casting time - 2.0วิ , ระยะทาง - 15m
2 0 6 5,000 2.2 44
เพิ่มพลังโจมตีกายภาพให้เป้าหมาย 13% โดยประมาณในช่วงเวลา 16 นาที. casting time - 2.0วิ , ระยะทาง - 15m
3 0 9 12,000 2.2 53
เพิ่มพลังโจมตีกายภาพให้เป้าหมาย 15% โดยประมาณในช่วงเวลา 17 นาที. casting time - 2.0วิ , ระยะทาง - 15m
4 0 12 25,000 2.2 62
เพิ่มพลังโจมตีกายภาพให้เป้าหมาย 18% โดยประมาณในช่วงเวลา 18 นาที. casting time - 2.0วิ , ระยะทาง - 15m
5 0 15 82,500 2.2 71
เพิ่มพลังโจมตีกายภาพให้เป้าหมาย 20% โดยประมาณในช่วงเวลา 19 นาที. casting time - 2.0วิ , ระยะทาง - 15m
6 0 18 178,500 2.2 80
เพิ่มพลังโจมตีกายภาพให้เป้าหมาย 22% โดยประมาณในช่วงเวลา 20 นาที. casting time - 2.0วิ , ระยะทาง - 15m
7 0 21 512,000 2.2 89
เพิ่มพลังโจมตีกายภาพให้เป้าหมาย ในช่วงเวลาที่กำหนด. ประสิทธิภาพ 7.
8 0 24 1,630,000 2.2 98
เพิ่มพลังโจมตีกายภาพให้เป้าหมาย ในช่วงเวลาที่กำหนด. ประสิทธิภาพ 8.
มายนด์แบริเออร์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 3 1,000 2.2 35
เพิ่มการฟื้นคืนพลังป้องกันเวทย์ให้เป้าหมาย 8% โดยประมาณใน 15 นาที. casting time - 2.0วิ , ระยะทาง - 15m
2 0 6 5,000 2.2 44
เพิ่มการฟื้นคืนพลังป้องกันเวทย์ให้เป้าหมาย 11% โดยประมาณใน 16 นาที. casting time - 2.0วิ , ระยะทาง - 15m
3 0 9 12,000 2.2 53
เพิ่มการฟื้นคืนพลังป้องกันเวทย์ให้เป้าหมาย 13% โดยประมาณใน 17 นาที. casting time - 2.0วิ , ระยะทาง - 15m
4 0 12 25,000 2.2 62
เพิ่มการฟื้นคืนพลังป้องกันเวทย์ให้เป้าหมาย 15% โดยประมาณใน 18 นาที. casting time - 2.0วิ , ระยะทาง - 15m
5 0 15 82,500 2.2 71
เพิ่มการฟื้นคืนพลังป้องกันเวทย์ให้เป้าหมาย 17% โดยประมาณใน 19 นาที. casting time - 2.0วิ , ระยะทาง - 15m
6 0 18 178,500 2.2 80
เพิ่มการฟื้นคืนพลังป้องกันเวทย์ให้เป้าหมาย 19% โดยประมาณใน 20 นาที. casting time - 2.0วิ , ระยะทาง - 15m
7 0 21 512,000 2.2 89
เพิ่มการฟื้นคืนพลังป้องกันเวทย์ให้เป้าหมาย ในช่วงเวลาที่กำหนด.ประสิทธิภาพ 7.
8 0 24 1,630,000 2.2 98
เพิ่มการฟื้นคืนพลังป้องกันเวทย์ให้เป้าหมาย ในช่วงเวลาที่กำหนด.ประสิทธิภาพ 8.
เบลสมายนด์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 3 1,000 2.2 35
เพิ่มการฟื้นคืน MPให้เป้าหมาย 6 โดยประมาณใน 15นาที. casting time - 2.0วิ , ระยะทาง - 15m
2 0 6 5,000 2.2 44
เพิ่มการฟื้นคืน MPให้เป้าหมาย 10 โดยประมาณใน 16นาที. casting time - 2.0วิ , ระยะทาง - 15m
3 0 9 12,000 2.2 53
เพิ่มการฟื้นคืน MPให้เป้าหมาย 13 โดยประมาณใน 17นาที. casting time - 2.0วิ , ระยะทาง - 15m
4 0 12 25,000 2.2 62
เพิ่มการฟื้นคืน MPให้เป้าหมาย 17 โดยประมาณใน 18 นาที. casting time - 2.0วิ , ระยะทาง - 15m
5 0 15 82,500 2.2 71
เพิ่มการฟื้นคืน MPให้เป้าหมาย 21 โดยประมาณใน 19 นาที. casting time - 2.0วิ , ระยะทาง - 15m
6 0 18 178,500 2.2 80
เพิ่มการฟื้นคืน MPให้เป้าหมาย ในช่วงเวลาที่กำหนด.ประสิทธิภาพ 6.
7 0 21 512,000 2.2 89
เพิ่มการฟื้นคืน MPให้เป้าหมาย ในช่วงเวลาที่กำหนด.ประสิทธิภาพ7.
เบลสวินด์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 3 1,000 2.2 35
เพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่ของเป้าหมาย 10% โดยประมาณในช่วงเวลา 15 นาที. casting time - 2.0วิ , ระยะทาง - 15m
2 0 6 5,000 2.2 44
เพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่ของเป้าหมาย 14% โดยประมาณในช่วงเวลา 16 นาที. casting time - 2.0วิ , ระยะทาง - 15m
3 0 9 12,000 2.2 53
เพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่ของเป้าหมาย 17% โดยประมาณในช่วงเวลา 17 นาที. casting time - 2.0วิ , ระยะทาง - 15m
4 0 12 25,000 2.2 62
เพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่ของเป้าหมาย 21% โดยประมาณในช่วงเวลา 18 นาที. casting time - 2.0วิ , ระยะทาง - 15m
5 0 15 82,500 2.2 71
เพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่ของเป้าหมาย 25% โดยประมาณในช่วงเวลา 19 นาที. casting time - 2.0วิ , ระยะทาง - 15m
6 0 18 178,500 2.2 80
เพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่ของเป้าหมาย ในช่วงเวลาที่กำหนด. ประสิทธิภาพ 6.
7 0 21 512,000 2.2 89
เพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่ของเป้าหมาย ในช่วงเวลาที่กำหนด. ประสิทธิภาพ 7.
เบลสฮาร์ท
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 1 1,000 2.2 35
เพิ่มการฟื้นคืนให้เป้าหมาย 3 โดยประมาณในช่วงเวลา 15นาที. casting time - 2.0วิ , ระยะทาง- 15m
2 0 2 5,000 2.2 44
เพิ่มการฟื้นคืนให้เป้าหมาย 14 โดยประมาณในช่วงเวลา 15นาที. casting time - 2.0วิ , ระยะทาง- 15m
3 0 3 12,000 2.2 53
เพิ่มการฟื้นคืนให้เป้าหมาย 17 โดยประมาณในช่วงเวลา 17นาที. casting time - 2.0วิ , ระยะทาง- 15m
4 0 4 25,000 2.2 62
เพิ่มการฟื้นคืนให้เป้าหมาย 20 โดยประมาณในช่วงเวลา 18 นาที. casting time - 2.0วิ , ระยะทาง- 15m
5 0 5 82,500 2.2 71
เพิ่มการฟื้นคืนให้เป้าหมาย 23 โดยประมาณในช่วงเวลา 19 นาที. casting time - 2.0วิ , ระยะทาง- 15m
6 0 6 178,500 2.2 80
เพิ่มการฟื้นคืนให้เป้าหมาย 27 โดยประมาณในช่วงเวลา 20 นาที. casting time - 2.0วิ , ระยะทาง- 15m
บีโฮลเดอร์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 1 1,000 5.4 35
ทำให้เป้าหมายสามารถมองเห็นชัดเจน 1 เลเวลในช่วงเวลา 15 นาที. casting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 15m
2 0 2 5,000 5.4 44
ทำให้เป้าหมายสามารถมองเห็นชัดเจน 2 เลเวลในช่วงเวลา 16 นาที. casting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 15m
3 0 3 12,000 5.4 53
ทำให้เป้าหมายสามารถมองเห็นชัดเจน 3 เลเวลในช่วงเวลา 17 นาที. casting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 15m
4 0 4 25,000 5.4 62
ทำให้เป้าหมายสามารถมองเห็นชัดเจน 4 เลเวลในช่วงเวลา 18 นาที. casting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 15m
5 0 5 82,500 5.4 71
ทำให้เป้าหมายสามารถมองเห็นชัดเจน 5 เลเวลในช่วงเวลา 19 นาที. casting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 15m
6 0 6 178,500 5.4 80
ทำให้เป้าหมายสามารถมองเห็นชัดเจน 6 เลเวลในช่วงเวลา 20 นาที. casting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 15m
7 0 7 512,000 5.4 89
ทำให้เป้าหมายสามารถมองเห็นชัดเจน 7 เลเวลในช่วงเวลา 20 นาที. casting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 15m
8 0 8 1,630,000 5.4 98
ทำให้เป้าหมายสามารถมองเห็นชัดเจนในช่วงเวลาที่กำหนด .ประสิทธิภาพ 8.
9 0 9 2,500,000 5.4 107
ทำให้เป้าหมายสามารถมองเห็นชัดเจนในช่วงเวลาที่กำหนด .ประสิทธิภาพ 9.
10 0 10 6,250,000 5.4 116
ทำให้เป้าหมายสามารถมองเห็นชัดเจนในช่วงเวลาที่กำหนด .ประสิทธิภาพ 10.
ชรูดสเพ็ล
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 40 5 125,500 2.0 46
ทำให้เป้าหมายมีความเร็วการร่ายเวทย์เพื่มขึ้น 20% โดยประมาณในช่วงเวลา 15 นาที. casting time - 1.8, ระยะทาง - 15m
2 75 13 690,500 2.0 69
ทำให้เป้าหมายมีความเร็วการร่ายเวทย์เพื่มขึ้น 35% โดยประมาณในช่วงเวลา 20 นาที. casting time - 1.8, ระยะทาง - 15m
3 85 18 1,630,000 2.0 92
ทำให้เป้าหมายมีความเร็วการร่ายเวทย์เพื่มขึ้น 40% โดยประมาณในช่วงเวลา 20 นาที. casting time - 1.8, ระยะทาง - 15m
4 105 25 2,500,000 2.0 116
ทำให้เป้าหมายมีความเร็วการร่ายเวทย์เพื่มขึ้น 45% โดยประมาณในช่วงเวลา 20 นาที. casting time - 1.8, ระยะทาง - 15m
5 105 34 6,250,000 2.0 139
ทำให้เป้าหมายมีความเร็วการร่ายเวทย์เพื่มขึ้น 50% โดยประมาณในช่วงเวลา 20 นาที. casting time - 1.8, ระยะทาง - 15m
ชิลด์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 3 1,000 2.2 35
เพิ่มพลังป้องกันกายภาพให้เป้าหมาย 8% โดยประมาณในช่วงเวลา 15 นาที. casting time - 2.2วิ , ระยะทาง 15m
2 0 6 5,000 2.2 44
เพิ่มพลังป้องกันกายภาพให้เป้าหมาย 12% โดยประมาณในช่วงเวลา 16 นาที. casting time - 2.2วิ , ระยะทาง 15m
3 0 9 12,000 2.2 53
เพิ่มพลังป้องกันกายภาพให้เป้าหมาย 14% โดยประมาณในช่วงเวลา 17 นาที. casting time - 2.2วิ , ระยะทาง 15m
4 0 12 25,000 2.2 62
เพิ่มพลังป้องกันกายภาพให้เป้าหมาย 15% โดยประมาณในช่วงเวลา 18 นาที. casting time - 2.2วิ , ระยะทาง 15m
5 0 15 82,500 2.2 71
เพิ่มพลังป้องกันกายภาพให้เป้าหมาย 17% โดยประมาณในช่วงเวลา 19 นาที. casting time - 2.2วิ , ระยะทาง 15m
6 0 18 178,500 2.2 80
เพิ่มพลังป้องกันกายภาพให้เป้าหมาย 18% โดยประมาณในช่วงเวลา 20 นาที. casting time - 2.2วิ , ระยะทาง 15m
7 0 21 512,000 2.2 89
เพิ่มพลังป้องกันกายภาพให้เป้าหมาย ในช่วงเวลาที่กำหนด. ประสิทธิภาพ 7.
8 0 24 1,630,000 2.2 98
เพิ่มพลังป้องกันกายภาพให้เป้าหมาย ในช่วงเวลาที่กำหนด. ประสิทธิภาพ 8.
?????? ??
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 75 5 1,000,000 4.2 116
เมื่อได้ยินเสียงพิณจากตัวเองเป็นศูนย์กลางที่อยู่ในระยะรัศมี 20m เพิ่มINTให้กับสมาชิกปาร์ตี้ 10 โดยประมาณ .ก่อนเวลา -2 3.2วิ
2 85 10 1,200,000 4.2 139
เมื่อได้ยินเสียงพิณจากตัวเองเป็นศูนย์กลางที่อยู่ในระยะรัศมี 20m เพิ่มINTให้กับสมาชิกปาร์ตี้ 20 โดยประมาณ . ก่อนเวลา -2 3.2วิ
3 105 15 1,400,000 4.2 163
เมื่อได้ยินเสียงพิณจากตัวเองเป็นศูนย์กลางที่อยู่ในระยะรัศมี 20m เพิ่มINTให้กับสมาชิกปาร์ตี้ 35 โดยประมาณ . ก่อนเวลา -2 3.2วิ
4 110 20 1,600,000 4.2 186
เมื่อได้ยินเสียงพิณจากตัวเองเป็นศูนย์กลางที่อยู่ในระยะรัศมี 20m เพิ่มINTให้กับสมาชิกปาร์ตี้ 45 โดยประมาณ . ก่อนเวลา -2 3.2วิ
วิสดอม
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 3 1,000 2.2 35
เพิ่ม WIS ให้เป้าหมาย 10 โดยประมาณในช่วงเวลา 15 นาที. casting time - 2วิ , ระยะทาง- 15m
2 0 6 5,000 2.2 44
เพิ่ม WIS ให้เป้าหมาย 16 โดยประมาณในช่วงเวลา 20 นาที. casting time - 2วิ , ระยะทาง- 15m
3 0 9 12,000 2.2 53
เพิ่ม WIS ให้เป้าหมาย 17 โดยประมาณในช่วงเวลา 130 นาที. casting time - 2วิ , ระยะทาง- 15m
4 0 12 25,000 2.2 62
เพิ่ม WIS ให้เป้าหมาย 18 โดยประมาณในช่วงเวลา 40 นาที. casting time - 2วิ , ระยะทาง- 15m
5 0 15 82,500 2.2 71
เพิ่ม WIS ให้เป้าหมาย 19 โดยประมาณในช่วงเวลา 50 นาที. casting time - 2วิ , ระยะทาง- 15m
6 0 18 178,500 2.2 80
เพิ่ม WIS ให้เป้าหมาย 20 โดยประมาณในช่วงเวลา 60 นาที. casting time - 2วิ , ระยะทาง- 15m
7 0 21 512,000 2.2 89
เพิ่มเพิ่ม WIS ให้เป้าหมาย ในช่วงเวลาที่กำหนด. ประสิทธิภาพ 7.
8 0 24 1,630,000 2.2 98
เพิ่มเพิ่ม WIS ให้เป้าหมาย ในช่วงเวลาที่กำหนด. ประสิทธิภาพ 8.
โฮลี่แบริเออร์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 20 3 1,000 32.6 75
ทำให้เป้าหมายอยู่ในสถานะที่ไม่สามารถเอา ชนะได้ ในช่วงเวลา 3.2 วิ จะไม่ได้รับดาเมจจากการโจมตีด้วยพลังเวทย์ . casting time - 1.2 วิ , ระยะทาง - 8.5m
2 40 6 5,000 38.9 125
ทำให้เป้าหมายอยู่ในสถานะที่ไม่สามารถเอา ชนะได้ ในช่วงเวลา 4.8 วิ จะไม่ได้รับดาเมจจากการโจมตีด้วยพลังเวทย์ . casting time - 1.2 วิ , ระยะทาง - 8.5m
3 75 9 12,000 46.3 175
ทำให้เป้าหมายอยู่ในสถานะที่ไม่สามารถเอา ชนะได้ ในช่วงเวลา 7.5 วิ จะไม่ได้รับดาเมจจากการโจมตีด้วยพลังเวทย์ . casting time - 1.2 วิ , ระยะทาง - 8.5m
4 89 12 25,000 49.1 225
ทำให้เป้าหมายอยู่ในสถานะที่ไม่สามารถเอา ชนะได้ ในช่วงเวลา 8.6วิ จะไม่ได้รับดาเมจจากการโจมตีด้วยพลังเวทย์ . casting time - 1.2 วิ , ระยะทาง - 8.5m
5 103 15 82,500 59.3 275
ทำให้เป้าหมายอยู่ในสถานะที่ไม่สามารถเอา ชนะได้ ในช่วงเวลา 9.6 วิ จะไม่ได้รับดาเมจจากการโจมตีด้วยพลังเวทย์ . casting time - 1.2 วิ , ระยะทาง - 8.5m
โร๊บเอ็กซเพอร์ไทซ์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 1 300 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก 1.0%โดยประมาณ.
2 0 2 1,400 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก 1.75%โดยประมาณ.
3 0 3 2,800 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก 2.5 %โดยประมาณ.
4 0 4 4,000 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก 3.25 %โดยประมาณ.
5 0 5 5,300 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก 4.0%โดยประมาณ.
6 0 6 8,000 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก 4.75%โดยประมาณ.
7 0 7 10,100 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก 5.5%โดยประมาณ.
8 0 8 12,600 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก 6.25%โดยประมาณ.
9 0 9 15,700 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก 7.0%โดยประมาณ.
10 0 10 20,200 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก 7.75%โดยประมาณ.
11 0 11 32,100 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก 8.5%โดยประมาณ.
12 0 12 36,900 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก 9.25%โดยประมาณ.
13 0 13 42,200 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก 10.0%โดยประมาณ.
14 0 14 47,900 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก 10.75%โดยประมาณ.
15 0 15 54,000 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก 11.5%โดยประมาณ.
16 0 16 70,800 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก 12.25%โดยประมาณ.
17 0 17 86,200 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก 13.0%โดยประมาณ.
18 0 18 103,400 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก 13.75%โดยประมาณ.
19 0 19 137,500 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก 14.5%โดยประมาณ.
20 0 20 186,100 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก 15.25%โดยประมาณ.
21 0 21 224,400 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก. ประสิทธิภาพเลเวล 21.
22 0 22 267,000 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก. ประสิทธิภาพเลเวล 22.
23 0 23 314,100 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก. ประสิทธิภาพเลเวล 23.
24 0 24 376,400 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก. ประสิทธิภาพเลเวล 24.
25 0 25 478,800 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก. ประสิทธิภาพเลเวล 25.
มานาคอนโทรล
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 5 1 300 0.0 0
เพิ่มการฟื้นคืนพลัง MP อีก 2 โดยประมาณ.
2 8 2 1,400 0.0 0
เพิ่มการฟื้นคืนพลัง MP อีก 4 โดยประมาณ
3 11 3 2,800 0.0 0
เพิ่มการฟื้นคืนพลัง MP อีก 7 โดยประมาณ
4 14 4 4,000 0.0 0
เพิ่มการฟื้นคืนพลัง MP อีก 9 โดยประมาณ
5 17 5 5,300 0.0 0
เพิ่มการฟื้นคืนพลัง MP อีก 12 โดยประมาณ
6 22 6 8,000 0.0 0
เพิ่มการฟื้นคืนพลัง MP อีก 14โดยประมาณ
7 25 7 10,100 0.0 0
เพิ่มการฟื้นคืนพลัง MP อีก 17 โดยประมาณ
8 29 8 12,600 0.0 0
เพิ่มการฟื้นคืนพลัง MP อีก 19 โดยประมาณ
9 32 9 15,700 0.0 0
เพิ่มการฟื้นคืนพลัง MP อีก 22 โดยประมาณ
10 36 10 20,200 0.0 0
เพิ่มการฟื้นคืนพลัง MP อีก 24 โดยประมาณ
11 42 11 32,100 0.0 0
เพิ่มการฟื้นคืนพลัง MP อีก 28 โดยประมาณ
12 47 12 36,900 0.0 0
เพิ่มการฟื้นคืนพลัง MP อีก 30 โดยประมาณ
13 53 13 42,200 0.0 0
เพิ่มการฟื้นคืนพลัง MP อีก 34 โดยประมาณ
14 58 14 47,900 0.0 0
เพิ่มการฟื้นคืนพลัง MP อีก 37 โดยประมาณ
15 68 15 54,000 0.0 0
เพิ่มการฟื้นคืนพลัง MP อีก 41 โดยประมาณ
16 77 16 70,800 0.0 0
เพิ่มการฟื้นคืนพลัง MP อีก 43 โดยประมาณ
17 82 17 86,200 0.0 0
เพิ่มการฟื้นคืนพลัง MP อีก 48 โดยประมาณ
18 87 18 103,400 0.0 0
เพิ่มการฟื้นคืนพลัง MP อีก 50 โดยประมาณ
19 91 19 137,500 0.0 0
เพิ่มการฟื้นคืนพลัง MP อีก 54 โดยประมาณ
20 96 20 186,100 0.0 0
เพิ่มการฟื้นคืนพลัง MP อีก 56 โดยประมาณ
21 105 21 224,400 0.0 0
เพิ่มการฟื้นคืนพลัง MP.ประสิทธิภาพเลเวล 21.
22 105 22 267,000 0.0 0
เพิ่มการฟื้นคืนพลัง MP.ประสิทธิภาพเลเวล 22.
23 105 23 314,100 0.0 0
เพิ่มการฟื้นคืนพลัง MP.ประสิทธิภาพเลเวล 23.
24 105 24 376,400 0.0 0
เพิ่มการฟื้นคืนพลัง MP.ประสิทธิภาพเลเวล 24.
25 105 25 478,800 0.0 0
เพิ่มการฟื้นคืนพลัง MP.ประสิทธิภาพเลเวล 25.
เมจิคแบริเออร์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 1 300 0.0 0
เพิ่มพลังป้องกันเวทย์ 1% โดยประมาณ.
2 0 2 1,400 0.0 0
เพิ่มพลังป้องกันเวทย์ 2% โดยประมาณ.
3 0 3 2,800 0.0 0
เพิ่มพลังป้องกันเวทย์ 3% โดยประมาณ.
4 0 4 4,000 0.0 0
เพิ่มพลังป้องกันเวทย์ 4% โดยประมาณ.
5 0 5 5,300 0.0 0
เพิ่มพลังป้องกันเวทย์ 5% โดยประมาณ.
6 0 6 8,000 0.0 0
เพิ่มพลังป้องกันเวทย์ 6% โดยประมาณ.
7 0 7 10,100 0.0 0
เพิ่มพลังป้องกันเวทย์ 7% โดยประมาณ.
8 0 8 12,600 0.0 0
เพิ่มพลังป้องกันเวทย์ 8% โดยประมาณ.
9 0 9 15,700 0.0 0
เพิ่มพลังป้องกันเวทย์ 9% โดยประมาณ.
10 0 10 20,200 0.0 0
เพิ่มพลังป้องกันเวทย์ 10% โดยประมาณ.
11 0 11 32,100 0.0 0
เพิ่มพลังป้องกันเวทย์ 11% โดยประมาณ.
12 0 12 36,900 0.0 0
เพิ่มพลังป้องกันเวทย์ 12% โดยประมาณ.
13 0 13 42,200 0.0 0
เพิ่มพลังป้องกันเวทย์ 13% โดยประมาณ.
14 0 14 47,900 0.0 0
เพิ่มพลังป้องกันเวทย์ 14% โดยประมาณ.
15 0 15 54,000 0.0 0
เพิ่มพลังป้องกันเวทย์ 15% โดยประมาณ.
16 0 16 70,800 0.0 0
เพิ่มพลังป้องกันเวทย์ 16% โดยประมาณ.
17 0 17 86,200 0.0 0
เพิ่มพลังป้องกันเวทย์ 17% โดยประมาณ.
18 0 18 103,400 0.0 0
เพิ่มพลังป้องกันเวทย์ 18% โดยประมาณ.
19 0 19 137,500 0.0 0
เพิ่มพลังป้องกันเวทย์ 19% โดยประมาณ.
20 0 20 186,100 0.0 0
เพิ่มพลังป้องกันเวทย์ 20% โดยประมาณ.
สเพ็ลแบริเออร์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 1 100 0.0 0
ลดโอกาสที่ดาเมจเวทย์จะลดลงอย่างผิดปกติ 3.3% โดยประมาณ.
2 0 1 300 0.0 0
ลดโอกาสที่ดาเมจเวทย์จะลดลงอย่างผิดปกติ 6.6% โดยประมาณ.
3 0 1 500 0.0 0
ลดโอกาสที่ดาเมจเวทย์จะลดลงอย่างผิดปกติ 9.9% โดยประมาณ.
4 0 1 700 0.0 0
ลดโอกาสที่ดาเมจเวทย์จะลดลงอย่างผิดปกติ 13.2% โดยประมาณ.
5 0 1 900 0.0 0
ลดโอกาสที่ดาเมจเวทย์จะลดลงอย่างผิดปกติ 16.5% โดยประมาณ.
6 0 1 1,100 0.0 0
ลดโอกาสที่ดาเมจเวทย์จะลดลงอย่างผิดปกติ 19.8% โดยประมาณ.
7 0 1 1,300 0.0 0
ลดโอกาสที่ดาเมจเวทย์จะลดลงอย่างผิดปกติ 23.1% โดยประมาณ.
8 0 1 1,500 0.0 0
ลดโอกาสที่ดาเมจเวทย์จะลดลงอย่างผิดปกติ 26.4% โดยประมาณ.
9 0 1 1,700 0.0 0
ลดโอกาสที่ดาเมจเวทย์จะลดลงอย่างผิดปกติ 29.7% โดยประมาณ.
10 0 1 1,900 0.0 0
ลดโอกาสที่ดาเมจเวทย์จะลดลงอย่างผิดปกติ 33.0% โดยประมาณ.
11 0 2 5,000 0.0 0
ลดโอกาสที่ดาเมจเวทย์จะลดลงอย่างผิดปกติ 36.3% โดยประมาณ.
12 0 2 5,500 0.0 0
ลดโอกาสที่ดาเมจเวทย์จะลดลงอย่างผิดปกติ 39.6% โดยประมาณ.
13 0 2 6,000 0.0 0
ลดโอกาสที่ดาเมจเวทย์จะลดลงอย่างผิดปกติ 42.9% โดยประมาณ.
14 0 2 6,500 0.0 0
ลดโอกาสที่ดาเมจเวทย์จะลดลงอย่างผิดปกติ 46.2% โดยประมาณ.
15 0 2 7,000 0.0 0
ลดโอกาสที่ดาเมจเวทย์จะลดลงอย่างผิดปกติ 49.5% โดยประมาณ.
เอนฮานซ์ HP
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 6 1 300 0.0 0
เพิ่ม HP สูงสุด1% เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 31 โดยประมาณ.
2 9 1 1,400 0.0 0
เพิ่ม HP สูงสุด1% เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 64 โดยประมาณ.
3 12 2 2,800 0.0 0
เพิ่ม HP สูงสุด1% เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 99 โดยประมาณ.
4 15 3 4,000 0.0 0
เพิ่ม HP สูงสุด1% เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 136 โดยประมาณ.
5 18 3 5,300 0.0 0
เพิ่ม HP สูงสุด1% เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 175 โดยประมาณ.
6 22 4 8,000 0.0 0
เพิ่ม HP สูงสุด1% + 216 โดยประมาณ พลังการฟื้นคืน HP เพิ่มขึ้น 3 โดยประมาณ.
7 25 5 10,100 0.0 0
เพิ่ม HP สูงสุด1% + 259 โดยประมาณ พลังการฟื้นคืน HP เพิ่มขึ้น 3 โดยประมาณ.
8 29 5 12,600 0.0 0
เพิ่ม HP สูงสุด1% + 304โดยประมาณ พลังการฟื้นคืน HP เพิ่มขึ้น 3 โดยประมาณ.
9 32 6 15,700 0.0 0
เพิ่ม HP สูงสุด1% + 351 โดยประมาณ พลังการฟื้นคืน HP เพิ่มขึ้น 3 โดยประมาณ.
10 36 7 20,200 0.0 0
เพิ่ม HP สูงสุด1% + 400 โดยประมาณ พลังการฟื้นคืน HP เพิ่มขึ้น 3 โดยประมาณ.
11 41 7 32,100 0.0 0
เพิ่ม HP สูงสุด2% + 451 โดยประมาณ พลังการฟื้นคืน HP เพิ่มขึ้น 3 โดยประมาณ.
12 46 8 36,900 0.0 0
เพิ่ม HP สูงสุด2% + 504 โดยประมาณ พลังการฟื้นคืน HP เพิ่มขึ้น 3 โดยประมาณ.
13 52 9 42,200 0.0 0
เพิ่ม HP สูงสุด2% + 559 โดยประมาณ พลังการฟื้นคืน HP เพิ่มขึ้น 3 โดยประมาณ.
14 57 9 47,900 0.0 0
เพิ่ม HP สูงสุด2% + 616 โดยประมาณ พลังการฟื้นคืน HP เพิ่มขึ้น 3 โดยประมาณ.
15 67 10 54,000 0.0 0
เพิ่ม HP สูงสุด2% + 675 โดยประมาณ พลังการฟื้นคืน HP เพิ่มขึ้น 3 โดยประมาณ.
16 75 11 70,800 0.0 0
เพิ่ม HP สูงสุด2% + 736 โดยประมาณ พลังการฟื้นคืน HP เพิ่มขึ้น 8 โดยประมาณ.
17 80 11 86,200 0.0 0
เพิ่ม HP สูงสุด2% +799 โดยประมาณ พลังการฟื้นคืน HP เพิ่มขึ้น 8 โดยประมาณ.
18 85 12 103,400 0.0 0
เพิ่ม HP สูงสุด2% + 864 โดยประมาณ พลังการฟื้นคืน HP เพิ่มขึ้น 8 โดยประมาณ.
19 89 13 137,500 0.0 0
เพิ่ม HP สูงสุด2% + 931 โดยประมาณ พลังการฟื้นคืน HP เพิ่มขึ้น 8 โดยประมาณ.
20 94 13 186,100 0.0 0
เพิ่ม HP สูงสุด2% + 1000 โดยประมาณ พลังการฟื้นคืน HP เพิ่มขึ้น 8 โดยประมาณ.
เอนฮานซ์ MP
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 4 1 300 0.0 0
MP สูงสุดเพิ่มสูงขึ้น 1% เป็นจำนวน 21 โดยประมาณที่เพิมขึ้น.
2 7 1 1,400 0.0 0
MP สูงสุดเพิ่มสูงขึ้น 1% เป็นจำนวน 43 โดยประมาณที่เพิมขึ้น
3 10 2 2,800 0.0 0
MP สูงสุดเพิ่มสูงขึ้น 1% เป็นจำนวน 66 โดยประมาณที่เพิมขึ้น
4 13 3 4,000 0.0 0
MP สูงสุดเพิ่มสูงขึ้น 1% เป็นจำนวน 91 โดยประมาณที่เพิมขึ้น
5 16 3 5,300 0.0 0
MP สูงสุดเพิ่มสูงขึ้น 1% เป็นจำนวน 117 โดยประมาณที่เพิมขึ้น
6 21 4 8,000 0.0 0
MP สูงสุดเพิ่มสูงขึ้น 1%+ 144 การฟื้นคืน MP เพิ่มขึ้นมา 2 ขั้น.
7 24 5 10,100 0.0 0
MP สูงสุดเพิ่มสูงขึ้น 1%+ 173 การฟื้นคืน MP เพิ่มขึ้นมา 2 ขั้น.
8 28 5 12,600 0.0 0
MP สูงสุดเพิ่มสูงขึ้น 1%+ 203 การฟื้นคืน MP เพิ่มขึ้นมา 2 ขั้น.
9 31 6 15,700 0.0 0
MP สูงสุดเพิ่มสูงขึ้น 1%+ 144 การฟื้นคืน MP เพิ่มขึ้นมา 2 ขั้น.
10 35 7 20,200 0.0 0
MP สูงสุดเพิ่มสูงขึ้น 2%+ 267 การฟื้นคืน MP เพิ่มขึ้นมา 2 ขั้น.
11 41 7 32,100 0.0 0
MP สูงสุดเพิ่มสูงขึ้น 2%+ 301 การฟื้นคืน MP เพิ่มขึ้นมา 2 ขั้น.
12 46 8 36,900 0.0 0
MP สูงสุดเพิ่มสูงขึ้น 2%+ 336 การฟื้นคืน MP เพิ่มขึ้นมา 2 ขั้น.
13 52 9 42,200 0.0 0
MP สูงสุดเพิ่มสูงขึ้น 2%+ 373 การฟื้นคืน MP เพิ่มขึ้นมา 2 ขั้น.
14 57 9 47,900 0.0 0
MP สูงสุดเพิ่มสูงขึ้น 2%+ 411 การฟื้นคืน MP เพิ่มขึ้นมา 2 ขั้น.
15 67 10 54,000 0.0 0
MP สูงสุดเพิ่มสูงขึ้น 2%+ 450 การฟื้นคืน MP เพิ่มขึ้นมา 2 ขั้น.
16 76 11 70,800 0.0 0
MP สูงสุดเพิ่มสูงขึ้น 2%+ 491 การฟื้นคืน MP เพิ่มขึ้นมา 2 ขั้น.
17 81 11 86,200 0.0 0
MP สูงสุดเพิ่มสูงขึ้น 2%+ 533 การฟื้นคืน MP เพิ่มขึ้นมา 2 ขั้น.
18 86 12 103,400 0.0 0
MP สูงสุดเพิ่มสูงขึ้น 2%+ 576 การฟื้นคืน MP เพิ่มขึ้นมา 2 ขั้น.
19 90 13 137,500 0.0 0
MP สูงสุดเพิ่มสูงขึ้น 2%+ 621 การฟื้นคืน MP เพิ่มขึ้นมา 2 ขั้น.
20 95 13 186,100 0.0 0
MP สูงสุดเพิ่มสูงขึ้น 2%+ 667 การฟื้นคืน MP เพิ่มขึ้นมา 2 ขั้น.
21 105 14 224,400 0.0 0
MP สูงสุดเพิ่มขึ้น. ประสิทธิภาพเลเวล 21.
22 105 15 267,000 0.0 0
MP สูงสุดเพิ่มขึ้น. ประสิทธิภาพเลเวล 22.
23 105 15 314,100 0.0 0
MP สูงสุดเพิ่มขึ้น. ประสิทธิภาพเลเวล 23.
24 105 16 376,400 0.0 0
MP สูงสุดเพิ่มขึ้น. ประสิทธิภาพเลเวล 24.
25 105 17 478,800 0.0 0
MP สูงสุดเพิ่มขึ้น. ประสิทธิภาพเลเวล 25.

คาดินัล (มนุษย์)

เบิร์นนิ่งเรจ
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 3 1,000 0.0 0
ได้รับพลังจากเลือดสีแดงฉานเพิ่มพลังในการโจมตีกายภาพของตัวเอง 6% โดยประมาณ.
2 0 6 5,000 0.0 0
ได้รับพลังจากเลือดสีแดงฉานเพิ่มพลังในการโจมตีกายภาพของตัวเอง 12% โดยประมาณ.
3 0 9 12,000 0.0 0
เพิ่มพลังโจมตีกายภาพโดยใช้ HP มีผลกับตัวเองเท่านั้น ประสิทธิภาพ 3
แลช
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 3 1,000 0.0 5
เพ่งจิตวิญญาณ พลังการฟื้นคืน HP เพิ่มขึ้น 11% โดยประมาณ.
2 0 6 5,000 0.0 8
เพ่งจิตวิญญาณ พลังการฟื้นคืน HP เพิ่มขึ้น 16% โดยประมาณ.
3 0 9 12,000 0.0 11
เพิ่มการฟื้นคืน HP โดยใช้ MP มีผลกับตัวเองเท่านั้น ประสิทธิภาพ 3

คาดินัล (เอลฟ์)

เนเจอร์ชิลด์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 3 1,000 0.0 5
เปลี่ยนแปลงการไหลเวียนของมานา เพิ่มพลังป้องกันกายภาพของตัวเองขึ้น 2% โดยประมาณ.
2 0 6 5,000 0.0 8
เปลี่ยนแปลงการไหลเวียนของมานา เพิ่มพลังป้องกันกายภาพของตัวเองขึ้น 5% โดยประมาณ.
3 0 9 12,000 0.0 11
เพิ่มพลังป้องกันกายภาพ โดยใช้ MP มีผลกับตัวเองเท่านั้น ประสิทธิภาพ 3
เนเจอร์มายด์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 3 1,000 0.0 5
เพ่งจิตวิญญาณ จะช่วยเพิ่มพลังป้องกันเวทย์ 2% โดยประมาณ
2 0 6 5,000 0.0 8
เพ่งจิตวิญญาณ จะช่วยเพิ่มพลังป้องกันเวทย์ 5% โดยประมาณ
3 0 9 12,000 0.0 11
เพิ่มพลังป้องกันเวทย์ โดยใช้ MP มีผลกับตัวเองเท่านั้น ประสิทธิภาพ 3