มิมิ วันนี้เรามาเจาะลึกข้อมูลระบบพนันของเจ้เฮเคียวในลูน่าออนไลน์กันดีกว่าครับ สำหรับไกด์นี้ เราจะแนะนำ “หินปรับความไม่เสถียร 86~110 [เครื่องป้องกัน]” ครับ

หินปรับความไม่เสถียร เป็นไอเท็มในระบบพนัน ซึ่งสามารถหาซื้อจาก NPC เฮเคียว ที่อัลเคอร์ฮาร์เบอร์ครับ หลังจากที่ซื้อมาแล้วให้ดับเบิลคลิกเพื่อพนันว่า เราจะได้อาวุธอะไร ซึ่งเมื่อเปิดจะได้ของตามเลเวลของหินครับ โดยมีเปอร์เซ็นต์ที่สุ่มได้ ตามตารางด้านล้าง และถ้าอยากรู้ข้อมูลเพื่ม ก็สามารถกดลิงค์ที่ชื่อเพื่อเข้าไปดูข้อมูลของไอเท็มดังกล่าวได้ด้วยนะครับ ^^

ไอเท็ม เปอร์เซ็นต์ที่สุ่มได้
ชุดจอมยุทธ์ขาว 0.2884%
ชุดคลุมขุนนางดาวน้อย 0.2884%
ผ้า - เสื้อเกราะ #21 0.2884%
ผ้า - เสื้อเกราะ #22 0.2884%
เสื้อเกราะหนังยอดนักผจญภัย 0.2884%
เสื้อเกราะมังกร 0.2884%
หนังสัตว์ - เสื้อเกราะ #21 0.2884%
หนังสัตว์ - เสื้อเกราะ #22 0.2884%
บราวน์แบร์เพลท 0.2884%
เคิร์สท์พาวเวอร์เพลท 0.2884%
โลหะ - เสื้อเกราะ #21 0.2884%
โลหะ - เสื้อเกราะ #22 0.2884%
ถุงมือจอมยุทธ์ขาว 0.2884%
ถุงมือขุนนางดาวน้อย 0.2884%
ผ้า - ถุงมือ #21 0.2884%
ผ้า - ถุงมือ #22 0.2884%
ถุงมือยอดนักผจญภัย 0.2884%
ถุงมือมังกร 0.2884%
หนังสัตว์ - ถุงมือ #21 0.2884%
หนังสัตว์ - ถุงมือ #22 0.2884%
ถุงมือบราวน์แบร์ 0.2884%
ถุงมือเคิร์สท์พาวเวอร์ 0.2884%
โลหะ - ถุงมือ #21 0.2884%
โลหะ - ถุงมือ #22 0.2884%
รองเท้าจอมยุทธ์ขาว 0.2884%
รองเท้าขุนนางดาวน้อย 0.2884%
ผ้า - รองเท้า #21 0.2884%
ผ้า - รองเท้า #22 0.2660%
รองเท้าบู๊ทหนังยอดนักผจญภัย 0.2660%
รองเท้าบู๊ทมังกร 0.2660%
หนังสัตว์ - รองเท้า #21 0.2660%
หนังสัตว์ - รองเท้า #22 0.2660%
บราวน์แบร์บู๊ท 0.2660%
เคิร์สท์พาวเวอร์บู๊ท 0.2660%
โลหะ - รองเท้า #21 0.2660%
โลหะ - รองเท้า #22 0.2660%
เสื้อของผู้พิทักษ์ 0.0550%
ถุงมือของผู้พิทักษ์ 0.0550%
รองเท้าของผู้พิทักษ์ 0.0550%
เสื้อของนักต่อสู้ 0.0550%
ถุงมือของนักต่อสู้ 0.0550%
รองเท้าของนักต่อสู้ 0.0550%
เสื้อของนักเวทย์ผู้ยิ่งใหญ่ 0.0550%
ถุงมือของนักเวทย์ผู้ยิ่งใหญ่ 0.0550%
บู๊ทของนักเวทย์ผู้ยิ่งใหญ่ 0.0550%
สมาร์ทโร๊บของฟอสท์ 0.0550%
ชุดเกราะหนังของชาวสวน 0.0550%
ชุดเกราะเหล็กของนักปราชญ์ 0.0550%
หน้ากากมรณะ 0.0096%
สมาร์ทโกลฟของฟอสท์ 0.0550%
ถุงมือหนังของชาวสวน 0.0550%
พาวเวอร์กอนทเล็ตของนักปราชญ์ 0.0550%
ควิเน่ 0.0096%
สมาร์ทบู๊ธของฟอสท์ 0.0550%
บู๊ธหนังของชาวสวน 0.0550%
บู๊ธเหล็กของนักปราชญ์ 0.0550%
เศษลูกแก้วไม่มีเสถียรภาพ 0.0100%
เสื้อบลูดราก้อน_วัว 0.1258%
ชุดเฟลมวูล์ฟ_วัว 0.1258%
เพลทแห่งสงครามศักดิ์สิทธิ์_วัว 0.1258%
ถุงมือบลูดราก้อน_วัว 0.1258%
ถุงมือหนังเฟลมวูล์ฟ_วัว 0.1258%
ถุงมือยาวแห่งสงครามศักดิ์สิทธิ์_วัว 0.1258%
รองเท้าบลูดราก้อน_วัว 0.1258%
รองเท้าบูธหนังเฟลมวูล์ฟ_วัว 0.1258%
รองเท้าบูธแห่งสงครามศักดิ์สิทธิ์_วัว 0.1258%
ไดนาสตี้ครูส 0.1258%
เสื้อบลูดราก้อน_จระเข้ 0.0999%
ชุดเฟลมวูล์ฟ_จระเข้ 0.0999%
เพลทแห่งสงครามศักดิ์สิทธิ์_จระเข้ 0.0999%
ถุงมือบลูดราก้อน_จระเข้ 0.0999%
ถุงมือหนังเฟลมวูล์ฟ_จระเข้ 0.0999%
ถุงมือยาวแห่งสงครามศักดิ์สิทธิ์_จระเข้ 0.0999%
รองเท้าบลูดราก้อน_จระเข้ 0.0999%
รองเท้าบูธหนังเฟลมวูล์ฟ_จระเข้ 0.0999%
รองเท้าบูธแห่งสงครามศักดิ์สิทธิ์_จระเข้ 0.0999%
ไดนาสตี้ครูส_จระเข้ 0.0999%
เสื้อบลูดราก้อน_สิงโต 0.0740%
ชุดเฟลมวูล์ฟ_สิงโต 0.0740%
เพลทแห่งสงครามศักดิ์สิทธิ์_สิงโต 0.0740%
ถุงมือบลูดราก้อน_สิงโต 0.0740%
ถุงมือหนังเฟลมวูล์ฟ_สิงโต 0.0740%
ถุงมือยาวแห่งสงครามศักดิ์สิทธิ์_สิงโต 0.0740%
รองเท้าบลูดราก้อน_สิงโต 0.0740%
รองเท้าบูธหนังเฟลมวูล์ฟ_สิงโต 0.0740%
รองเท้าบูธแห่งสงครามศักดิ์สิทธิ์_สิงโต 0.0740%
ไดนาสตี้ครูส_สิงโต 0.0740%
เสื้อบลูดราก้อน_ไททัน 0.0481%
ชุดเฟลมวูล์ฟ_ไททัน 0.0481%
เพลทแห่งสงครามศักดิ์สิทธิ์_ไททัน 0.0481%
ถุงมือบลูดราก้อน_ไททัน 0.0481%
ถุงมือหนังเฟลมวูล์ฟ_ไททัน 0.0481%
ถุงมือยาวแห่งสงครามศักดิ์สิทธิ์_ไททัน 0.0481%
รองเท้าบลูดราก้อน_ไททัน 0.0481%
รองเท้าบูธหนังเฟลมวูล์ฟ_ไททัน 0.0481%
รองเท้าบูธแห่งสงครามศักดิ์สิทธิ์_ไททัน 0.0481%
ไดนาสตี้ครูส_ไททัน 0.0481%
เสื้อบลูดราก้อน_ครูซ 0.0222%
ชุดเฟลมวูล์ฟ_ครูซ 0.0222%
เพลทแห่งสงครามศักดิ์สิทธิ์_ครูซ 0.0222%
ถุงมือบลูดราก้อน_ครูซ 0.0222%
ถุงมือหนังเฟลมวูล์ฟ_ครูซ 0.0222%
ถุงมือยาวแห่งสงครามศักดิ์สิทธิ์_ครูซ 0.0222%
รองเท้าบลูดราก้อน_ครูซ 0.0222%
รองเท้าบูธหนังเฟลมวูล์ฟ_ครูซ 0.0222%
รองเท้าบูธแห่งสงครามศักดิ์สิทธิ์_ครูซ 0.0222%
ไดนาสตี้ครูส_ครูซ 0.0222%
ชุดจอมยุทธ์ขาว_วัว 0.1258%
เสื้อเกราะหนังยอดนักผจญภัย_วัว 0.1258%
บราวน์แบร์เพลท_วัว 0.1258%
ถุงมือจอมยุทธ์ขาว_วัว 0.1258%
ถุงมือยอดนักผจญภัย_วัว 0.1258%
ถุงมือบราวน์แบร์_วัว 0.1258%
รองเท้าจอมยุทธ์ขาว_วัว 0.1258%
รองเท้าบู๊ทหนังยอดนักผจญภัย_วัว 0.1258%
บราวน์แบร์บู๊ท_วัว 0.1258%
โล่บราวน์แบร์_วัว 0.1258%
ชุดจอมยุทธ์ขาว_จระเข้ 0.0999%
เสื้อเกราะหนังยอดนักผจญภัย_จระเข้ 0.0999%
บราวน์แบร์เพลท_จระเข้ 0.0999%
ถุงมือจอมยุทธ์ขาว_จระเข้ 0.0999%
ถุงมือยอดนักผจญภัย_จระเข้ 0.0999%
ถุงมือบราวน์แบร์_จระเข้ 0.0999%
รองเท้าจอมยุทธ์ขาว_จระเข้ 0.0999%
รองเท้าบู๊ทหนังยอดนักผจญภัย_จระเข้ 0.0999%
บราวน์แบร์บู๊ท_จระเข้ 0.0999%
โล่บราวน์แบร์_จระเข้ 0.0999%
ชุดจอมยุทธ์ขาว_สิงโต 0.0740%
เสื้อเกราะหนังยอดนักผจญภัย_สิงโต 0.0740%
บราวน์แบร์เพลท_สิงโต 0.0740%
ถุงมือจอมยุทธ์ขาว_สิงโต 0.0740%
ถุงมือยอดนักผจญภัย_สิงโต 0.0740%
ถุงมือบราวน์แบร์_สิงโต 0.0740%
รองเท้าจอมยุทธ์ขาว_สิงโต 0.0740%
รองเท้าบู๊ทหนังยอดนักผจญภัย_สิงโต 0.0740%
บราวน์แบร์บู๊ท_สิงโต 0.0740%
โล่บราวน์แบร์_สิงโต 0.0740%
ชุดจอมยุทธ์ขาว_ไททัน 0.0481%
เสื้อเกราะหนังยอดนักผจญภัย_ไททัน 0.0481%
บราวน์แบร์เพลท_ไททัน 0.0481%
ถุงมือจอมยุทธ์ขาว_ไททัน 0.0481%
ถุงมือยอดนักผจญภัย_ไททัน 0.0481%
ถุงมือบราวน์แบร์_ไททัน 0.0481%
รองเท้าจอมยุทธ์ขาว_ไททัน 0.0481%
รองเท้าบู๊ทหนังยอดนักผจญภัย_ไททัน 0.0481%
บราวน์แบร์บู๊ท_ไททัน 0.0481%
โล่บราวน์แบร์_ไททัน 0.0481%
ชุดจอมยุทธ์ขาว_ครูซ 0.0222%
เสื้อเกราะหนังยอดนักผจญภัย_ครูซ 0.0222%
บราวน์แบร์เพลท_ครูซ 0.0222%
ถุงมือจอมยุทธ์ขาว_ครูซ 0.0222%
ถุงมือยอดนักผจญภัย_ครูซ 0.0222%
ถุงมือบราวน์แบร์_ครูซ 0.0222%
รองเท้าจอมยุทธ์ขาว_ครูซ 0.0222%
รองเท้าบู๊ทหนังยอดนักผจญภัย_ครูซ 0.0222%
บราวน์แบร์บู๊ท_ครูซ 0.0222%
โล่บราวน์แบร์_ครูซ 0.0222%
ชุดคลุมขุนนางดาวน้อย_วัว 0.1258%
เสื้อเกราะมังกร_วัว 0.1258%
เคิร์สท์พาวเวอร์เพลท_วัว 0.1258%
ถุงมือขุนนางดาวน้อย_วัว 0.1258%
ถุงมือมังกร_วัว 0.1258%
ถุงมือเคิร์สท์พาวเวอร์_วัว 0.1258%
รองเท้าขุนนางดาวน้อย_วัว 0.1258%
รองเท้าบู๊ทมังกร_วัว 0.1258%
เคิร์สท์พาวเวอร์บู๊ท_วัว 0.1258%
โล่เคิร์สท์พาวเวอร์_วัว 0.1258%
ชุดคลุมขุนนางดาวน้อย_จระเข้ 0.0999%
เสื้อเกราะมังกร_จระเข้ 0.0999%
เคิร์สท์พาวเวอร์เพลท_จระเข้ 0.0999%
ถุงมือขุนนางดาวน้อย_จระเข้ 0.0999%
ถุงมือมังกร_จระเข้ 0.0999%
ถุงมือเคิร์สท์พาวเวอร์_จระเข้ 0.0999%
รองเท้าขุนนางดาวน้อย_จระเข้ 0.0999%
รองเท้าบู๊ทมังกร_จระเข้ 0.0999%
เคิร์สท์พาวเวอร์บู๊ท_จระเข้ 0.0999%
โล่เคิร์สท์พาวเวอร์_จระเข้ 0.0999%
ชุดคลุมขุนนางดาวน้อย_สิงโต 0.0740%
เสื้อเกราะมังกร_สิงโต 0.0740%
เคิร์สท์พาวเวอร์เพลท_สิงโต 0.0740%
ถุงมือขุนนางดาวน้อย_สิงโต 0.0740%
ถุงมือมังกร_สิงโต 0.0740%
ถุงมือเคิร์สท์พาวเวอร์_สิงโต 0.0740%
รองเท้าขุนนางดาวน้อย_สิงโต 0.0740%
รองเท้าบู๊ทมังกร_สิงโต 0.0740%
เคิร์สท์พาวเวอร์บู๊ท_สิงโต 0.0740%
โล่เคิร์สท์พาวเวอร์_สิงโต 0.0740%
ชุดคลุมขุนนางดาวน้อย_ไททัน 0.0481%
เสื้อเกราะมังกร_ไททัน 0.0481%
เคิร์สท์พาวเวอร์เพลท_ไททัน 0.0481%
ถุงมือขุนนางดาวน้อย_ไททัน 0.0481%
ถุงมือมังกร_ไททัน 0.0481%
ถุงมือเคิร์สท์พาวเวอร์_ไททัน 0.0481%
รองเท้าขุนนางดาวน้อย_ไททัน 0.0481%
รองเท้าบู๊ทมังกร_ไททัน 0.0481%
เคิร์สท์พาวเวอร์บู๊ท_ไททัน 0.0481%
โล่เคิร์สท์พาวเวอร์_ไททัน 0.0481%
ชุดคลุมขุนนางดาวน้อย_ครูซ 0.0222%
เสื้อเกราะมังกร_ครูซ 0.0222%
เคิร์สท์พาวเวอร์เพลท_ครูซ 0.0222%
ถุงมือขุนนางดาวน้อย_ครูซ 0.0222%
ถุงมือมังกร_ครูซ 0.0222%
ถุงมือเคิร์สท์พาวเวอร์_ครูซ 0.0222%
รองเท้าขุนนางดาวน้อย_ครูซ 0.0222%
รองเท้าบู๊ทมังกร_ครูซ 0.0222%
เคิร์สท์พาวเวอร์บู๊ท_ครูซ 0.0222%
โล่เคิร์สท์พาวเวอร์_ครูซ 0.0222%
ผ้า - เสื้อเกราะ #21 0.1258%
หนังสัตว์ - เสื้อเกราะ #21 0.1258%
โลหะ - เสื้อเกราะ #21 0.1258%
ผ้า - ถุงมือ #21 0.1258%
หนังสัตว์ - ถุงมือ #21 0.1258%
โลหะ - ถุงมือ #21 0.1258%
ผ้า - รองเท้า #21 0.1258%
หนังสัตว์ - รองเท้า #21 0.1258%
โลหะ - รองเท้า #21 0.1258%
ผ้า - เสื้อเกราะ #21 0.0999%
หนังสัตว์ - เสื้อเกราะ #21 0.0999%
โลหะ - เสื้อเกราะ #21 0.0999%
ผ้า - ถุงมือ #21 0.0999%
หนังสัตว์ - ถุงมือ #21 0.0999%
โลหะ - ถุงมือ #21 0.0999%
ผ้า - รองเท้า #21 0.0999%
หนังสัตว์ - รองเท้า #21 0.0999%
โลหะ - รองเท้า #21 0.0999%
ผ้า - เสื้อเกราะ #21 0.0740%
หนังสัตว์ - เสื้อเกราะ #21 0.0740%
โลหะ - เสื้อเกราะ #21 0.0740%
ผ้า - ถุงมือ #21 0.0740%
หนังสัตว์ - ถุงมือ #21 0.0740%
โลหะ - ถุงมือ #21 0.0740%
ผ้า - รองเท้า #21 0.0740%
หนังสัตว์ - รองเท้า #21 0.0740%
โลหะ - รองเท้า #21 0.0740%
ผ้า - เสื้อเกราะ #21 0.0481%
หนังสัตว์ - เสื้อเกราะ #21 0.0481%
โลหะ - เสื้อเกราะ #21 0.0481%
ผ้า - ถุงมือ #21 0.0481%
หนังสัตว์ - ถุงมือ #21 0.0481%
โลหะ - ถุงมือ #21 0.0481%
ผ้า - รองเท้า #21 0.0481%
หนังสัตว์ - รองเท้า #21 0.0481%
โลหะ - รองเท้า #21 0.0481%
ผ้า - เสื้อเกราะ #21 0.0222%
หนังสัตว์ - เสื้อเกราะ #21 0.0222%
โลหะ - เสื้อเกราะ #21 0.0222%
ผ้า - ถุงมือ #21 0.0222%
หนังสัตว์ - ถุงมือ #21 0.0222%
โลหะ - ถุงมือ #21 0.0222%
ผ้า - รองเท้า #21 0.0222%
หนังสัตว์ - รองเท้า #21 0.0222%
โลหะ - รองเท้า #21 0.0222%
ผ้า - เสื้อเกราะ #22 0.1258%
หนังสัตว์ - เสื้อเกราะ #22 0.1258%
โลหะ - เสื้อเกราะ #22 0.1258%
ผ้า - ถุงมือ #22 0.1258%
หนังสัตว์ - ถุงมือ #22 0.1258%
โลหะ - ถุงมือ #22 0.1258%
ผ้า - รองเท้า #22 0.1258%
หนังสัตว์ - รองเท้า #22 0.1258%
โลหะ - รองเท้า #22 0.1258%
ผ้า - เสื้อเกราะ #22 0.0999%
หนังสัตว์ - เสื้อเกราะ #22 0.0999%
โลหะ - เสื้อเกราะ #22 0.0999%
ผ้า - ถุงมือ #22 0.0999%
หนังสัตว์ - ถุงมือ #22 0.0999%
โลหะ - ถุงมือ #22 0.0999%
ผ้า - รองเท้า #22 0.0999%
หนังสัตว์ - รองเท้า #22 0.0999%
โลหะ - รองเท้า #22 0.0999%
ผ้า - เสื้อเกราะ #22 0.0740%
หนังสัตว์ - เสื้อเกราะ #22 0.0740%
โลหะ - เสื้อเกราะ #22 0.0740%
ผ้า - ถุงมือ #22 0.0740%
หนังสัตว์ - ถุงมือ #22 0.0740%
โลหะ - ถุงมือ #22 0.0740%
ผ้า - รองเท้า #22 0.0740%
หนังสัตว์ - รองเท้า #22 0.0740%
โลหะ - รองเท้า #22 0.0740%
ผ้า - เสื้อเกราะ #22 0.0481%
หนังสัตว์ - เสื้อเกราะ #22 0.0481%
โลหะ - เสื้อเกราะ #22 0.0481%
ผ้า - ถุงมือ #22 0.0481%
หนังสัตว์ - ถุงมือ #22 0.0481%
โลหะ - ถุงมือ #22 0.0481%
ผ้า - รองเท้า #22 0.0481%
หนังสัตว์ - รองเท้า #22 0.0481%
โลหะ - รองเท้า #22 0.0481%
ผ้า - เสื้อเกราะ #22 0.0222%
หนังสัตว์ - เสื้อเกราะ #22 0.0222%
โลหะ - เสื้อเกราะ #22 0.0222%
ผ้า - ถุงมือ #22 0.0222%
หนังสัตว์ - ถุงมือ #22 0.0222%
โลหะ - ถุงมือ #22 0.0222%
ผ้า - รองเท้า #22 0.0222%
หนังสัตว์ - รองเท้า #22 0.0222%
โลหะ - รองเท้า #22 0.0222%
เสื้อบลูดราก้อน_กระต่าย 0.1258%
ชุดเฟลมวูล์ฟ_กระต่าย 0.1258%
เพลทแห่งสงครามศักดิ์สิทธิ์_กระต่าย 0.1258%
ถุงมือบลูดราก้อน_กระต่าย 0.1258%
ถุงมือหนังเฟลมวูล์ฟ_กระต่าย 0.1258%
ถุงมือยาวแห่งสงครามศักดิ์สิทธิ์_กระต่าย 0.1258%
รองเท้าบลูดราก้อน_กระต่าย 0.1258%
รองเท้าบูธหนังเฟลมวูล์ฟ_กระต่าย 0.1258%
รองเท้าบูธแห่งสงครามศักดิ์สิทธิ์_กระต่าย 0.1258%
ไดนาสตี้ครูส_กระต่าย 0.1258%
เสื้อบลูดราก้อน_สุนัขจิ้งจอก 0.0999%
ชุดเฟลมวูล์ฟ_หมาจิ้งจอก 0.0999%
เพลทแห่งสงครามศักดิ์สิทธิ์_หมาจิ้งจอก 0.0999%
ถุงมือบลูดราก้อน_สุนัขจิ้งจอก 0.0999%
ถุงมือหนังเฟลมวูล์ฟ_หมาจิ้งจอก 0.0999%
ถุงมือยาวแห่งสงครามศักดิ์สิทธิ์_หมาจิ้งจอก 0.0999%
รองเท้าบลูดราก้อน_สุนัขจิ้งจอก 0.0999%
รองเท้าบูธหนังเฟลมวูล์ฟ_หมาจิ้งจอก 0.0999%
รองเท้าบูธแห่งสงครามศักดิ์สิทธิ์_หมาจิ้งจอก 0.0999%
ไดนาสตี้ครูส_สุนัขจิ้งจอก 0.0999%
เสื้อบลูดราก้อน_เสือ 0.0740%
ชุดเฟลมวูล์ฟ_เสือ 0.0740%
เพลทแห่งสงครามศักดิ์สิทธิ์_เสือ 0.0740%
ถุงมือบลูดราก้อน_เสือ 0.0740%
ถุงมือหนังเฟลมวูล์ฟ_เสือ 0.0740%
ถุงมือยาวแห่งสงครามศักดิ์สิทธิ์_เสือ 0.0740%
รองเท้าบลูดราก้อน_เสือ 0.0740%
รองเท้าบูธหนังเฟลมวูล์ฟ_เสือ 0.0740%
รองเท้าบูธแห่งสงครามศักดิ์สิทธิ์_เสือ 0.0740%
ไดนาสตี้ครูส_เสือ 0.0740%
เสื้อบลูดราก้อน_ฮัลเฟียร์ 0.0481%
ชุดเฟลมวูล์ฟ_ฮัลเฟียร์ 0.0481%
เพลทแห่งสงครามศักดิ์สิทธิ์_ฮัลเฟียร์ 0.0481%
ถุงมือบลูดราก้อน_ฮัลเฟียร์ 0.0481%
ถุงมือหนังเฟลมวูล์ฟ_ฮัลเฟียร์ 0.0481%
ถุงมือยาวแห่งสงครามศักดิ์สิทธิ์_ฮัลเฟียร์ 0.0481%
รองเท้าบลูดราก้อน_ฮัลเฟียร์ 0.0481%
รองเท้าบูธหนังเฟลมวูล์ฟ_ฮัลเฟียร์ 0.0481%
รองเท้าบูธแห่งสงครามศักดิ์สิทธิ์_ฮัลเฟียร์ 0.0481%
ไดนาสตี้ครูส_ฮัลเฟียร์ 0.0481%
เสื้อบลูดราก้อน_เชฟิเลีย 0.0222%
ชุดเฟลมวูล์ฟ_เชฟิเลีย 0.0222%
เพลทแห่งสงครามศักดิ์สิทธิ์_เชฟิเลีย 0.0222%
ถุงมือบลูดราก้อน_เชฟิเลีย 0.0222%
ถุงมือหนังเฟลมวูล์ฟ_เชฟิเลีย 0.0222%
ถุงมือยาวแห่งสงครามศักดิ์สิทธิ์_เชฟิเลีย 0.0222%
รองเท้าบลูดราก้อน_เชฟิเลีย 0.0222%
รองเท้าบูธหนังเฟลมวูล์ฟ_เชฟิเลีย 0.0222%
รองเท้าบูธแห่งสงครามศักดิ์สิทธิ์_เชฟิเลีย 0.0222%
ไดนาสตี้ครูส_เชฟิเลีย 0.0222%
ชุดจอมยุทธ์ขาว_กระต่าย 0.1258%
เสื้อเกราะหนังยอดนักผจญภัย_กระต่าย 0.1258%
บราวน์แบร์เพลท_กระต่าย 0.1258%
ถุงมือจอมยุทธ์ขาว_กระต่าย 0.1258%
ถุงมือยอดนักผจญภัย_กระต่าย 0.1258%
ถุงมือบราวน์แบร์_กระต่าย 0.1258%
รองเท้าจอมยุทธ์ขาว_กระต่าย 0.1258%
รองเท้าบู๊ทหนังยอดนักผจญภัย_กระต่าย 0.1258%
โลหะ - รองเท้า #19 0.1258%
โล่บราวน์แบร์_กระต่าย 0.1258%
ชุดจอมยุทธ์ขาว_สุนัขจิ้งจอก 0.0999%
เสื้อเกราะหนังยอดนักผจญภัย_สุนัขจิ้งจอก 0.0999%
บราวน์แบร์เพลท_สุนัขจิ้งจอก 0.0999%
ถุงมือจอมยุทธ์ขาว_สุนัขจิ้งจอก 0.0999%
ถุงมือยอดนักผจญภัย_สุนัขจิ้งจอก 0.0999%
ถุงมือบราวน์แบร์_สุนัขจิ้งจอก 0.0999%
รองเท้าจอมยุทธ์ขาว_สุนัขจิ้งจอก 0.0999%
รองเท้าบู๊ทหนังยอดนักผจญภัย_สุนัขจิ้งจอก 0.0999%
บราวน์แบร์บู๊ท_สุนัขจิ้งจอก 0.0999%
โล่บราวน์แบร์_สุนัขจิ้งจอก 0.0999%
ชุดจอมยุทธ์ขาว_เสือ 0.0740%
เสื้อเกราะหนังยอดนักผจญภัย_เสือ 0.0740%
บราวน์แบร์เพลท_เสือ 0.0740%
ถุงมือจอมยุทธ์ขาว_เสือ 0.0740%
ถุงมือยอดนักผจญภัย_เสือ 0.0740%
ถุงมือบราวน์แบร์_เสือ 0.0740%
รองเท้าจอมยุทธ์ขาว_เสือ 0.0740%
รองเท้าบู๊ทหนังยอดนักผจญภัย_เสือ 0.0740%
บราวน์แบร์บู๊ท_เสือ 0.0740%
โล่บราวน์แบร์_เสือ 0.0740%
ชุดจอมยุทธ์ขาว_ฮัลเฟียร์ 0.0481%
เสื้อเกราะหนังยอดนักผจญภัย_ฮัลเฟียร์ 0.0481%
บราวน์แบร์เพลท_ฮัลเฟียร์ 0.0481%
ถุงมือจอมยุทธ์ขาว_ฮัลเฟียร์ 0.0481%
ถุงมือยอดนักผจญภัย_ฮัลเฟียร์ 0.0481%
ถุงมือบราวน์แบร์_ฮัลเฟียร์ 0.0481%
รองเท้าจอมยุทธ์ขาว_ฮัลเฟียร์ 0.0481%
รองเท้าบู๊ทหนังยอดนักผจญภัย_ฮัลเฟียร์ 0.0481%
บราวน์แบร์บู๊ท_ฮัลเฟียร์ 0.0481%
โล่บราวน์แบร์_ฮัลเฟียร์ 0.0481%
ชุดจอมยุทธ์ขาว_เชฟิเลีย 0.0222%
เสื้อเกราะหนังยอดนักผจญภัย_เชฟิเลีย 0.0222%
บราวน์แบร์เพลท_เชฟิเลีย 0.0222%
ถุงมือจอมยุทธ์ขาว_เชฟิเลีย 0.0222%
ถุงมือยอดนักผจญภัย_เชฟิเลีย 0.0222%
ถุงมือบราวน์แบร์_เชฟิเลีย 0.0222%
รองเท้าจอมยุทธ์ขาว_เชฟิเลีย 0.0222%
รองเท้าบู๊ทหนังยอดนักผจญภัย_เชฟิเลีย 0.0222%
บราวน์แบร์บู๊ท_เชฟิเลีย 0.0222%
โล่บราวน์แบร์_เชฟิเลีย 0.0222%
ชุดคลุมขุนนางดาวน้อย_กระต่าย 0.1258%
เสื้อเกราะมังกร_กระต่าย 0.1258%
เคิร์สท์พาวเวอร์เพลท_กระต่าย 0.1258%
ถุงมือขุนนางดาวน้อย_กระต่าย 0.1258%
ถุงมือมังกร_กระต่าย 0.1258%
ถุงมือเคิร์สท์พาวเวอร์_กระต่าย 0.1258%
รองเท้าขุนนางดาวน้อย_กระต่าย 0.1258%
รองเท้าบู๊ทมังกร_กระต่าย 0.1258%
โลหะ - รองเท้า #20 0.1258%
โล่เคิร์สท์พาวเวอร์_กระต่าย 0.1258%
ชุดคลุมขุนนางดาวน้อย_สุนัขจิ้งจอก 0.0999%
เสื้อเกราะมังกร_สุนัขจิ้งจอก 0.0999%
เคิร์สท์พาวเวอร์เพลท_สุนัขจิ้งจอก 0.0999%
ถุงมือขุนนางดาวน้อย_สุนัขจิ้งจอก 0.0999%
ถุงมือมังกร_สุนัขจิ้งจอก 0.0999%
ถุงมือเคิร์สท์พาวเวอร์_สุนัขจิ้งจอก 0.0999%
รองเท้าขุนนางดาวน้อย_สุนัขจิ้งจอก 0.0999%
รองเท้าบู๊ทมังกร_สุนัขจิ้งจอก 0.0999%
เคิร์สท์พาวเวอร์บู๊ท_สุนัขจิ้งจอก 0.0999%
โล่เคิร์สท์พาวเวอร์_สุนัขจิ้งจอก 0.0999%
ชุดคลุมขุนนางดาวน้อย_เสือ 0.0740%
เสื้อเกราะมังกร_เสือ 0.0740%
เคิร์สท์พาวเวอร์เพลท_เสือ 0.0740%
ถุงมือขุนนางดาวน้อย_เสือ 0.0740%
ถุงมือมังกร_เสือ 0.0740%
ถุงมือเคิร์สท์พาวเวอร์_เสือ 0.0740%
รองเท้าขุนนางดาวน้อย_เสือ 0.0740%
รองเท้าบู๊ทมังกร_เสือ 0.0740%
เคิร์สท์พาวเวอร์บู๊ท_เสือ 0.0740%
โล่เคิร์สท์พาวเวอร์_เสือ 0.0740%
ชุดคลุมขุนนางดาวน้อย_ฮัลเฟียร์ 0.0481%
เสื้อเกราะมังกร_ฮัลเฟียร์ 0.0481%
เคิร์สท์พาวเวอร์เพลท_ฮัลเฟียร์ 0.0481%
ถุงมือขุนนางดาวน้อย_ฮัลเฟียร์ 0.0481%
ถุงมือมังกร_ฮัลเฟียร์ 0.0481%
ถุงมือเคิร์สท์พาวเวอร์_ฮัลเฟียร์ 0.0481%
รองเท้าขุนนางดาวน้อย_ฮัลเฟียร์ 0.0481%
รองเท้าบู๊ทมังกร_ฮัลเฟียร์ 0.0481%
เคิร์สท์พาวเวอร์บู๊ท_ฮัลเฟียร์ 0.0481%
โล่เคิร์สท์พาวเวอร์_ฮัลเฟียร์ 0.0481%
ชุดคลุมขุนนางดาวน้อย_เชฟิเลีย 0.0222%
เสื้อเกราะมังกร_เชฟิเลีย 0.0222%
เคิร์สท์พาวเวอร์เพลท_เชฟิเลีย 0.0222%
ถุงมือขุนนางดาวน้อย_เชฟิเลีย 0.0222%
ถุงมือมังกร_เชฟิเลีย 0.0222%
ถุงมือเคิร์สท์พาวเวอร์_เชฟิเลีย 0.0222%
รองเท้าขุนนางดาวน้อย_เชฟิเลีย 0.0222%
รองเท้าบู๊ทมังกร_เชฟิเลีย 0.0222%
เคิร์สท์พาวเวอร์บู๊ท_เชฟิเลีย 0.0222%
โล่เคิร์สท์พาวเวอร์_เชฟิเลีย 0.0222%
ผ้า - เสื้อเกราะ #21 0.1258%
หนังสัตว์ - เสื้อเกราะ #21 0.1258%
โลหะ - เสื้อเกราะ #21 0.1258%
ผ้า - ถุงมือ #21 0.1258%
หนังสัตว์ - ถุงมือ #21 0.1258%
โลหะ - ถุงมือ #21 0.1258%
ผ้า - รองเท้า #21 0.1258%
หนังสัตว์ - รองเท้า #21 0.1258%
โลหะ - รองเท้า #21 0.1258%
ผ้า - เสื้อเกราะ #21 0.0999%
หนังสัตว์ - เสื้อเกราะ #21 0.0999%
โลหะ - เสื้อเกราะ #21 0.0999%
ผ้า - ถุงมือ #21 0.0999%
หนังสัตว์ - ถุงมือ #21 0.0999%
โลหะ - ถุงมือ #21 0.0999%
ผ้า - รองเท้า #21 0.0999%
หนังสัตว์ - รองเท้า #21 0.0999%
โลหะ - รองเท้า #21 0.0999%
ผ้า - เสื้อเกราะ #21 0.0740%
หนังสัตว์ - เสื้อเกราะ #21 0.0740%
โลหะ - เสื้อเกราะ #21 0.0740%
ผ้า - ถุงมือ #21 0.0740%
หนังสัตว์ - ถุงมือ #21 0.0740%
โลหะ - ถุงมือ #21 0.0740%
ผ้า - รองเท้า #21 0.0740%
หนังสัตว์ - รองเท้า #21 0.0740%
โลหะ - รองเท้า #21 0.0740%
ผ้า - เสื้อเกราะ #21 0.0481%
หนังสัตว์ - เสื้อเกราะ #21 0.0481%
โลหะ - เสื้อเกราะ #21 0.0481%
ผ้า - ถุงมือ #21 0.0481%
หนังสัตว์ - ถุงมือ #21 0.0481%
โลหะ - ถุงมือ #21 0.0481%
ผ้า - รองเท้า #21 0.0481%
หนังสัตว์ - รองเท้า #21 0.0481%
โลหะ - รองเท้า #21 0.0481%
ผ้า - เสื้อเกราะ #21 0.0222%
หนังสัตว์ - เสื้อเกราะ #21 0.0222%
โลหะ - เสื้อเกราะ #21 0.0222%
ผ้า - ถุงมือ #21 0.0222%
หนังสัตว์ - ถุงมือ #21 0.0222%
โลหะ - ถุงมือ #21 0.0222%
ผ้า - รองเท้า #21 0.0222%
หนังสัตว์ - รองเท้า #21 0.0222%
โลหะ - รองเท้า #21 0.0222%
ผ้า - เสื้อเกราะ #22 0.1258%
หนังสัตว์ - เสื้อเกราะ #22 0.1258%
โลหะ - เสื้อเกราะ #22 0.1258%
ผ้า - ถุงมือ #22 0.1258%
หนังสัตว์ - ถุงมือ #22 0.1258%
โลหะ - ถุงมือ #22 0.1258%
ผ้า - รองเท้า #22 0.1258%
หนังสัตว์ - รองเท้า #22 0.1258%
โลหะ - รองเท้า #22 0.1258%
ผ้า - เสื้อเกราะ #22 0.0999%
หนังสัตว์ - เสื้อเกราะ #22 0.0999%
โลหะ - เสื้อเกราะ #22 0.0999%
ผ้า - ถุงมือ #22 0.0999%
หนังสัตว์ - ถุงมือ #22 0.0999%
โลหะ - ถุงมือ #22 0.0999%
ผ้า - รองเท้า #22 0.0999%
หนังสัตว์ - รองเท้า #22 0.0999%
โลหะ - รองเท้า #22 0.0999%
ผ้า - เสื้อเกราะ #22 0.0740%
หนังสัตว์ - เสื้อเกราะ #22 0.0740%
โลหะ - เสื้อเกราะ #22 0.0740%
ผ้า - ถุงมือ #22 0.0740%
หนังสัตว์ - ถุงมือ #22 0.0740%
โลหะ - ถุงมือ #22 0.0740%
ผ้า - รองเท้า #22 0.0740%
หนังสัตว์ - รองเท้า #22 0.0740%
โลหะ - รองเท้า #22 0.0740%
ผ้า - เสื้อเกราะ #22 0.0481%
หนังสัตว์ - เสื้อเกราะ #22 0.0481%
โลหะ - เสื้อเกราะ #22 0.0481%
ผ้า - ถุงมือ #22 0.0481%
หนังสัตว์ - ถุงมือ #22 0.0481%
โลหะ - ถุงมือ #22 0.0481%
ผ้า - รองเท้า #22 0.0481%
หนังสัตว์ - รองเท้า #22 0.0481%
โลหะ - รองเท้า #22 0.0481%
ผ้า - เสื้อเกราะ #22 0.0222%
หนังสัตว์ - เสื้อเกราะ #22 0.0222%
โลหะ - เสื้อเกราะ #22 0.0222%
ผ้า - ถุงมือ #22 0.0222%
หนังสัตว์ - ถุงมือ #22 0.0222%
โลหะ - ถุงมือ #22 0.0222%
ผ้า - รองเท้า #22 0.0222%
หนังสัตว์ - รองเท้า #22 0.0222%
โลหะ - รองเท้า #22 0.0222%
เสื้อบลูดราก้อน_หมี 0.1258%
ชุดเฟลมวูล์ฟ_หมี 0.1258%
เพลทแห่งสงครามศักดิ์สิทธิ์_หมี 0.1258%
ถุงมือบลูดราก้อน_หมี 0.1258%
ถุงมือหนังเฟลมวูล์ฟ_หมี 0.1258%
ถุงมือยาวแห่งสงครามศักดิ์สิทธิ์_หมี 0.1258%
รองเท้าบลูดราก้อน_หมี 0.1258%
รองเท้าบูธหนังเฟลมวูล์ฟ_หมี 0.1258%
รองเท้าบูธแห่งสงครามศักดิ์สิทธิ์_หมี 0.1258%
ไดนาสตี้ครูส_หมี 0.1258%
เสื้อบลูดราก้อน_ช้าง 0.0999%
ชุดเฟลมวูล์ฟ_ช้าง 0.0999%
เพลทแห่งสงครามศักดิ์สิทธิ์_ช้าง 0.0999%
ถุงมือบลูดราก้อน_ช้าง 0.0999%
ถุงมือหนังเฟลมวูล์ฟ_ช้าง 0.0999%
ถุงมือยาวแห่งสงครามศักดิ์สิทธิ์_ช้าง 0.0999%
รองเท้าบลูดราก้อน_ช้าง 0.0999%
รองเท้าบูธหนังเฟลมวูล์ฟ_ช้าง 0.0999%
รองเท้าบูธแห่งสงครามศักดิ์สิทธิ์_ช้าง 0.0999%
ไดนาสตี้ครูส_ช้าง 0.0999%
เสื้อบลูดราก้อน_วาฬ 0.0740%
ชุดเฟลมวูล์ฟ_ปลาวาฬ 0.0740%
เพลทแห่งสงครามศักดิ์สิทธิ์_ปลาวาฬ 0.0740%
ถุงมือบลูดราก้อน_วาฬ 0.0740%
ถุงมือหนังเฟลมวูล์ฟ_ปลาวาฬ 0.0740%
ถุงมือยาวแห่งสงครามศักดิ์สิทธิ์_ปลาวาฬ 0.0740%
รองเท้าบลูดราก้อน_วาฬ 0.0740%
รองเท้าบูธหนังเฟลมวูล์ฟ_ปลาวาฬ 0.0740%
รองเท้าบูธแห่งสงครามศักดิ์สิทธิ์_ปลาวาฬ 0.0740%
ไดนาสตี้ครูส_วาฬ 0.0740%
เสื้อบลูดราก้อน_ไจแอนท์ 0.0481%
ชุดเฟลมวูล์ฟ_ไจแอนท์ 0.0481%
เพลทแห่งสงครามศักดิ์สิทธิ์_ไจแอนท์ 0.0481%
ถุงมือบลูดราก้อน_ไจแอนท์ 0.0481%
ถุงมือหนังเฟลมวูล์ฟ_ไจแอนท์ 0.0481%
ถุงมือยาวแห่งสงครามศักดิ์สิทธิ์_ไจแอนท์ 0.0481%
รองเท้าบลูดราก้อน_ไจแอนท์ 0.0481%
รองเท้าบูธหนังเฟลมวูล์ฟ_ไจแอนท์ 0.0481%
รองเท้าบูธแห่งสงครามศักดิ์สิทธิ์_ไจแอนท์ 0.0481%
ไดนาสตี้ครูส_ไจแอนท์ 0.0481%
เสื้อบลูดราก้อน_พานาเคีย 0.0222%
ชุดเฟลมวูล์ฟ_พานาเคีย 0.0222%
เพลทแห่งสงครามศักดิ์สิทธิ์_พานาเคีย 0.0222%
ถุงมือบลูดราก้อน_พานาเคีย 0.0222%
ถุงมือหนังเฟลมวูล์ฟ_พานาเคีย 0.0222%
ถุงมือยาวแห่งสงครามศักดิ์สิทธิ์_พานาเคีย 0.0222%
รองเท้าบลูดราก้อน_พานาเคีย 0.0222%
รองเท้าบูธหนังเฟลมวูล์ฟ_พานาเคีย 0.0222%
รองเท้าบูธแห่งสงครามศักดิ์สิทธิ์_พานาเคีย 0.0222%
ไดนาสตี้ครูส_พานาเคีย 0.0222%
ชุดจอมยุทธ์ขาว_หมี 0.1258%
เสื้อเกราะหนังยอดนักผจญภัย_หมี 0.1258%
บราวน์แบร์เพลท_หมี 0.1258%
ถุงมือจอมยุทธ์ขาว_หมี 0.1258%
ถุงมือยอดนักผจญภัย_หมี 0.1258%
ถุงมือบราวน์แบร์_หมี 0.1258%
รองเท้าจอมยุทธ์ขาว_หมี 0.1258%
รองเท้าบู๊ทหนังยอดนักผจญภัย_หมี 0.1258%
บราวน์แบร์บู๊ท_หมี 0.1258%
โล่บราวน์แบร์_หมี 0.1258%
ชุดจอมยุทธ์ขาว_ช้าง 0.0999%
เสื้อเกราะหนังยอดนักผจญภัย_ช้าง 0.0999%
บราวน์แบร์เพลท_ช้าง 0.0999%
ถุงมือจอมยุทธ์ขาว_ช้าง 0.0999%
ถุงมือยอดนักผจญภัย_ช้าง 0.0999%
ถุงมือบราวน์แบร์_ช้าง 0.0999%
รองเท้าจอมยุทธ์ขาว_ช้าง 0.0999%
รองเท้าบู๊ทหนังยอดนักผจญภัย_ช้าง 0.0999%
บราวน์แบร์บู๊ท_ช้าง 0.0999%
โล่บราวน์แบร์_ช้าง 0.0999%
ชุดจอมยุทธ์ขาว_วาฬ 0.0740%
เสื้อเกราะหนังยอดนักผจญภัย_วาฬ 0.0740%
บราวน์แบร์เพลท_วาฬ 0.0740%
ถุงมือจอมยุทธ์ขาว_วาฬ 0.0740%
ถุงมือยอดนักผจญภัย_วาฬ 0.0740%
ถุงมือบราวน์แบร์_วาฬ 0.0740%
รองเท้าจอมยุทธ์ขาว_วาฬ 0.0740%
รองเท้าบู๊ทหนังยอดนักผจญภัย_วาฬ 0.0740%
บราวน์แบร์บู๊ท_วาฬ 0.0740%
โล่บราวน์แบร์_วาฬ 0.0740%
ชุดจอมยุทธ์ขาว_ไจแอนท์ 0.0481%
เสื้อเกราะหนังยอดนักผจญภัย_ไจแอนท์ 0.0481%
บราวน์แบร์เพลท_ไจแอนท์ 0.0481%
ถุงมือจอมยุทธ์ขาว_ไจแอนท์ 0.0481%
ถุงมือยอดนักผจญภัย_ไจแอนท์ 0.0481%
ถุงมือบราวน์แบร์_ไจแอนท์ 0.0481%
รองเท้าจอมยุทธ์ขาว_ไจแอนท์ 0.0481%
รองเท้าบู๊ทหนังยอดนักผจญภัย_ไจแอนท์ 0.0481%
บราวน์แบร์บู๊ท_ไจแอนท์ 0.0481%
โล่บราวน์แบร์_ไจแอนท์ 0.0481%
ชุดจอมยุทธ์ขาว_พานาเคีย 0.0222%
เสื้อเกราะหนังยอดนักผจญภัย_พานาเคีย 0.0222%
บราวน์แบร์เพลท_พานาเคีย 0.0222%
ถุงมือจอมยุทธ์ขาว_พานาเคีย 0.0222%
ถุงมือยอดนักผจญภัย_พานาเคีย 0.0222%
ถุงมือบราวน์แบร์_พานาเคีย 0.0222%
รองเท้าจอมยุทธ์ขาว_พานาเคีย 0.0222%
รองเท้าบู๊ทหนังยอดนักผจญภัย_พานาเคีย 0.0222%
บราวน์แบร์บู๊ท_พานาเคีย 0.0222%
โล่บราวน์แบร์_พานาเคีย 0.0222%
ชุดคลุมขุนนางดาวน้อย_หมี 0.1258%
เสื้อเกราะมังกร_หมี 0.1258%
เคิร์สท์พาวเวอร์เพลท_หมี 0.1258%
ถุงมือขุนนางดาวน้อย_หมี 0.1258%
ถุงมือมังกร_หมี 0.1258%
ถุงมือเคิร์สท์พาวเวอร์_หมี 0.1258%
รองเท้าขุนนางดาวน้อย_หมี 0.1258%
รองเท้าบู๊ทมังกร_หมี 0.1258%
เคิร์สท์พาวเวอร์บู๊ท_หมี 0.1258%
โล่เคิร์สท์พาวเวอร์_หมี 0.1258%
ชุดคลุมขุนนางดาวน้อย_ช้าง 0.0999%
เสื้อเกราะมังกร_ช้าง 0.0999%
เคิร์สท์พาวเวอร์เพลท_ช้าง 0.0999%
ถุงมือขุนนางดาวน้อย_ช้าง 0.0999%
ถุงมือมังกร_ช้าง 0.0999%
ถุงมือเคิร์สท์พาวเวอร์_ช้าง 0.0999%
รองเท้าขุนนางดาวน้อย_ช้าง 0.0999%
รองเท้าบู๊ทมังกร_ช้าง 0.0999%
เคิร์สท์พาวเวอร์บู๊ท_ช้าง 0.0999%
โล่เคิร์สท์พาวเวอร์_ช้าง 0.0999%
ชุดคลุมขุนนางดาวน้อย_วาฬ 0.0740%
เสื้อเกราะมังกร_วาฬ 0.0740%
เคิร์สท์พาวเวอร์เพลท_วาฬ 0.0740%
ถุงมือขุนนางดาวน้อย_วาฬ 0.0740%
ถุงมือมังกร_วาฬ 0.0740%
ถุงมือเคิร์สท์พาวเวอร์_วาฬ 0.0740%
รองเท้าขุนนางดาวน้อย_วาฬ 0.0740%
รองเท้าบู๊ทมังกร_วาฬ 0.0740%
เคิร์สท์พาวเวอร์บู๊ท_วาฬ 0.0740%
โล่เคิร์สท์พาวเวอร์_วาฬ 0.0740%
ชุดคลุมขุนนางดาวน้อย_ไจแอนท์ 0.0481%
เสื้อเกราะมังกร_ไจแอนท์ 0.0481%
เคิร์สท์พาวเวอร์เพลท_ไจแอนท์ 0.0481%
ถุงมือขุนนางดาวน้อย_ไจแอนท์ 0.0481%
ถุงมือมังกร_ไจแอนท์ 0.0481%
ถุงมือเคิร์สท์พาวเวอร์_ไจแอนท์ 0.0481%
รองเท้าขุนนางดาวน้อย_ไจแอนท์ 0.0481%
รองเท้าบู๊ทมังกร_ไจแอนท์ 0.0481%
เคิร์สท์พาวเวอร์บู๊ท_ไจแอนท์ 0.0481%
โล่เคิร์สท์พาวเวอร์_ไจแอนท์ 0.0481%
ชุดคลุมขุนนางดาวน้อย_พานาเคีย 0.0222%
เสื้อเกราะมังกร_พานาเคีย 0.0222%
เคิร์สท์พาวเวอร์เพลท_พานาเคีย 0.0222%
ถุงมือขุนนางดาวน้อย_พานาเคีย 0.0222%
ถุงมือมังกร_พานาเคีย 0.0222%
ถุงมือเคิร์สท์พาวเวอร์_พานาเคีย 0.0222%
รองเท้าขุนนางดาวน้อย_พานาเคีย 0.0222%
รองเท้าบู๊ทมังกร_พานาเคีย 0.0222%
เคิร์สท์พาวเวอร์บู๊ท_พานาเคีย 0.0222%
โล่เคิร์สท์พาวเวอร์_พานาเคีย 0.0222%
ผ้า - เสื้อเกราะ #21 0.1258%
หนังสัตว์ - เสื้อเกราะ #21 0.1258%
โลหะ - เสื้อเกราะ #21 0.1258%
ผ้า - ถุงมือ #21 0.1258%
หนังสัตว์ - ถุงมือ #21 0.1258%
โลหะ - ถุงมือ #21 0.1258%
ผ้า - รองเท้า #21 0.1258%
หนังสัตว์ - รองเท้า #21 0.1258%
โลหะ - รองเท้า #21 0.1258%
ผ้า - เสื้อเกราะ #21 0.0999%
หนังสัตว์ - เสื้อเกราะ #21 0.0999%
โลหะ - เสื้อเกราะ #21 0.0999%
ผ้า - ถุงมือ #21 0.0999%
หนังสัตว์ - ถุงมือ #21 0.0999%
โลหะ - ถุงมือ #21 0.0999%
ผ้า - รองเท้า #21 0.0999%
หนังสัตว์ - รองเท้า #21 0.0999%
โลหะ - รองเท้า #21 0.0999%
ผ้า - เสื้อเกราะ #21 0.0740%
หนังสัตว์ - เสื้อเกราะ #21 0.0740%
โลหะ - เสื้อเกราะ #21 0.0740%
ผ้า - ถุงมือ #21 0.0740%
หนังสัตว์ - ถุงมือ #21 0.0740%
โลหะ - ถุงมือ #21 0.0740%
ผ้า - รองเท้า #21 0.0740%
หนังสัตว์ - รองเท้า #21 0.0740%
โลหะ - รองเท้า #21 0.0740%
ผ้า - เสื้อเกราะ #21 0.0481%
หนังสัตว์ - เสื้อเกราะ #21 0.0481%
โลหะ - เสื้อเกราะ #21 0.0481%
ผ้า - ถุงมือ #21 0.0481%
หนังสัตว์ - ถุงมือ #21 0.0481%
โลหะ - ถุงมือ #21 0.0481%
ผ้า - รองเท้า #21 0.0481%
หนังสัตว์ - รองเท้า #21 0.0481%
โลหะ - รองเท้า #21 0.0481%
ผ้า - เสื้อเกราะ #21 0.0222%
หนังสัตว์ - เสื้อเกราะ #21 0.0222%
โลหะ - เสื้อเกราะ #21 0.0222%
ผ้า - ถุงมือ #21 0.0222%
หนังสัตว์ - ถุงมือ #21 0.0222%
โลหะ - ถุงมือ #21 0.0222%
ผ้า - รองเท้า #21 0.0222%
หนังสัตว์ - รองเท้า #21 0.0222%
โลหะ - รองเท้า #21 0.0222%
ผ้า - เสื้อเกราะ #22 0.1258%
หนังสัตว์ - เสื้อเกราะ #22 0.1258%
โลหะ - เสื้อเกราะ #22 0.1258%
ผ้า - ถุงมือ #22 0.1258%
หนังสัตว์ - ถุงมือ #22 0.1258%
โลหะ - ถุงมือ #22 0.1258%
ผ้า - รองเท้า #22 0.1258%
หนังสัตว์ - รองเท้า #22 0.1258%
โลหะ - รองเท้า #22 0.1258%
ผ้า - เสื้อเกราะ #22 0.0999%
หนังสัตว์ - เสื้อเกราะ #22 0.0999%
โลหะ - เสื้อเกราะ #22 0.0999%
ผ้า - ถุงมือ #22 0.0999%
หนังสัตว์ - ถุงมือ #22 0.0999%
โลหะ - ถุงมือ #22 0.0999%
ผ้า - รองเท้า #22 0.0999%
หนังสัตว์ - รองเท้า #22 0.0999%
โลหะ - รองเท้า #22 0.0999%
ผ้า - เสื้อเกราะ #22 0.0740%
หนังสัตว์ - เสื้อเกราะ #22 0.0740%
โลหะ - เสื้อเกราะ #22 0.0740%
ผ้า - ถุงมือ #22 0.0740%
หนังสัตว์ - ถุงมือ #22 0.0740%
โลหะ - ถุงมือ #22 0.0740%
ผ้า - รองเท้า #22 0.0740%
หนังสัตว์ - รองเท้า #22 0.0740%
โลหะ - รองเท้า #22 0.0740%
ผ้า - เสื้อเกราะ #22 0.0481%
หนังสัตว์ - เสื้อเกราะ #22 0.0481%
โลหะ - เสื้อเกราะ #22 0.0481%
ผ้า - ถุงมือ #22 0.0481%
หนังสัตว์ - ถุงมือ #22 0.0481%
โลหะ - ถุงมือ #22 0.0481%
ผ้า - รองเท้า #22 0.0481%
หนังสัตว์ - รองเท้า #22 0.0481%
โลหะ - รองเท้า #22 0.0481%
ผ้า - เสื้อเกราะ #22 0.0222%
หนังสัตว์ - เสื้อเกราะ #22 0.0222%
โลหะ - เสื้อเกราะ #22 0.0222%
ผ้า - ถุงมือ #22 0.0222%
หนังสัตว์ - ถุงมือ #22 0.0222%
โลหะ - ถุงมือ #22 0.0222%
ผ้า - รองเท้า #22 0.0222%
หนังสัตว์ - รองเท้า #22 0.0222%
โลหะ - รองเท้า #22 0.0222%
เสื้อบลูดราก้อน_นกแก้ว 0.1258%
ชุดเฟลมวูล์ฟ_นกแก้ว 0.1258%
เพลทแห่งสงครามศักดิ์สิทธิ์_นกแก้ว 0.1258%
ถุงมือบลูดราก้อน_นกแก้ว 0.1258%
ถุงมือหนังเฟลมวูล์ฟ_นกแก้ว 0.1258%
ถุงมือยาวแห่งสงครามศักดิ์สิทธิ์_นกแก้ว 0.1258%
รองเท้าบลูดราก้อน_นกแก้ว 0.1258%
รองเท้าบูธหนังเฟลมวูล์ฟ_นกแก้ว 0.1258%
รองเท้าบูธแห่งสงครามศักดิ์สิทธิ์_นกแก้ว 0.1258%
ไดนาสตี้ครูส_นกแก้ว 0.1258%
เสื้อบลูดราก้อน_โคโยเทีย 0.0999%
ชุดเฟลมวูล์ฟ_โคโยเทีย 0.0999%
เพลทแห่งสงครามศักดิ์สิทธิ์_โคโยเทีย 0.0999%
ถุงมือบลูดราก้อน_โคโยเทีย 0.0999%
ถุงมือหนังเฟลมวูล์ฟ_โคโยเทีย 0.0999%
ถุงมือยาวแห่งสงครามศักดิ์สิทธิ์_โคโยเทีย 0.0999%
รองเท้าบลูดราก้อน_โคโยเทีย 0.0999%
รองเท้าบูธหนังเฟลมวูล์ฟ_โคโยเทีย 0.0999%
รองเท้าบูธแห่งสงครามศักดิ์สิทธิ์_โคโยเทีย 0.0999%
ไดนาสตี้ครูส_โคโยเทีย 0.0999%
เสื้อบลูดราก้อน_ลิง 0.0740%
ชุดเฟลมวูล์ฟ_ลิง 0.0740%
เพลทแห่งสงครามศักดิ์สิทธิ์_ลิง 0.0740%
ถุงมือบลูดราก้อน_ลิง 0.0740%
ถุงมือหนังเฟลมวูล์ฟ_ลิง 0.0740%
ถุงมือยาวแห่งสงครามศักดิ์สิทธิ์_ลิง 0.0740%
รองเท้าบลูดราก้อน_ลิง 0.0740%
รองเท้าบูธหนังเฟลมวูล์ฟ_ลิง 0.0740%
รองเท้าบูธแห่งสงครามศักดิ์สิทธิ์_ลิง 0.0740%
ไดนาสตี้ครูส_ลิง 0.0740%
เสื้อบลูดราก้อน_ไฮเลเฟียร์ 0.0481%
ชุดเฟลมวูล์ฟ_ไฮเอลเพียร์ 0.0481%
เพลทแห่งสงครามศักดิ์สิทธิ์_ไฮเอลเพียร์ 0.0481%
ถุงมือบลูดราก้อน_ไฮเลเฟียร์ 0.0481%
ถุงมือหนังเฟลมวูล์ฟ_ไฮเอลเพียร์ 0.0481%
ถุงมือยาวแห่งสงครามศักดิ์สิทธิ์_ไฮเอลเพียร์ 0.0481%
รองเท้าบลูดราก้อน_ไฮเลเฟียร์ 0.0481%
รองเท้าบูธหนังเฟลมวูล์ฟ_ไฮเอลเพียร์ 0.0481%
รองเท้าบูธแห่งสงครามศักดิ์สิทธิ์_ไฮเอลเพียร์ 0.0481%
ไดนาสตี้ครูส_ไฮเลเฟียร์ 0.0481%
เสื้อบลูดราก้อน_เบลเลอร์โรโฟน 0.0222%
ชุดเฟลมวูล์ฟ_เบลเลโรโฟน 0.0222%
เพลทแห่งสงครามศักดิ์สิทธิ์_เบลเลโรโฟน 0.0222%
ถุงมือบลูดราก้อน_เบลเลอร์โรโฟน 0.0222%
ถุงมือหนังเฟลมวูล์ฟ_เบลเลโรโฟน 0.0222%
ถุงมือยาวแห่งสงครามศักดิ์สิทธิ์_เบลเลโรโฟน 0.0222%
รองเท้าบลูดราก้อน_เบลเลอร์โรโฟน 0.0222%
รองเท้าบูธหนังเฟลมวูล์ฟ_เบลเลโรโฟน 0.0222%
รองเท้าบูธแห่งสงครามศักดิ์สิทธิ์_เบลเลโรโฟน 0.0222%
ไดนาสตี้ครูส_เบลเลอร์โรโฟน 0.0222%
ชุดจอมยุทธ์ขาว_นกแก้ว 0.1258%
เสื้อเกราะหนังยอดนักผจญภัย_นกแก้ว 0.1258%
บราวน์แบร์เพลท_นกแก้ว 0.1258%
ถุงมือจอมยุทธ์ขาว_นกแก้ว 0.1258%
ถุงมือยอดนักผจญภัย_นกแก้ว 0.1258%
ถุงมือบราวน์แบร์_นกแก้ว 0.1258%
รองเท้าจอมยุทธ์ขาว_นกแก้ว 0.1258%
รองเท้าบู๊ทหนังยอดนักผจญภัย_นกแก้ว 0.1258%
บราวน์แบร์บู๊ท_นกแก้ว 0.1258%
โล่บราวน์แบร์_นกแก้ว 0.1258%
ชุดจอมยุทธ์ขาว_โคโยเทีย 0.0999%
เสื้อเกราะหนังยอดนักผจญภัย_โคโยเทีย 0.0999%
บราวน์แบร์เพลท_โคโยเทีย 0.0999%
ถุงมือจอมยุทธ์ขาว_โคโยเทีย 0.0999%
ถุงมือยอดนักผจญภัย_โคโยเทีย 0.0999%
ถุงมือบราวน์แบร์_โคโยเทีย 0.0999%
รองเท้าจอมยุทธ์ขาว_โคโยเทีย 0.0999%
รองเท้าบู๊ทหนังยอดนักผจญภัย_โคโยเทีย 0.0999%
บราวน์แบร์บู๊ท_โคโยเทีย 0.0999%
โล่บราวน์แบร์_โคโยเทีย 0.0999%
ชุดจอมยุทธ์ขาว_ลิง 0.0740%
เสื้อเกราะหนังยอดนักผจญภัย_ลิง 0.0740%
บราวน์แบร์เพลท_ลิง 0.0740%
ถุงมือจอมยุทธ์ขาว_ลิง 0.0740%
ถุงมือยอดนักผจญภัย_ลิง 0.0740%
ถุงมือบราวน์แบร์_ลิง 0.0740%
รองเท้าจอมยุทธ์ขาว_ลิง 0.0740%
รองเท้าบู๊ทหนังยอดนักผจญภัย_ลิง 0.0740%
บราวน์แบร์บู๊ท_ลิง 0.0740%
โล่บราวน์แบร์_ลิง 0.0740%
ชุดจอมยุทธ์ขาว_ไฮเลเฟียร์ 0.0481%
เสื้อเกราะหนังยอดนักผจญภัย_ไฮเลเฟียร์ 0.0481%
บราวน์แบร์เพลท_ไฮเลเฟียร์ 0.0481%
ถุงมือจอมยุทธ์ขาว_ไฮเลเฟียร์ 0.0481%
ถุงมือยอดนักผจญภัย_ไฮเลเฟียร์ 0.0481%
ถุงมือบราวน์แบร์_ไฮเลเฟียร์ 0.0481%
รองเท้าจอมยุทธ์ขาว_ไฮเลเฟียร์ 0.0481%
รองเท้าบู๊ทหนังยอดนักผจญภัย_ไฮเลเฟียร์ 0.0481%
บราวน์แบร์บู๊ท_ไฮเลเฟียร์ 0.0481%
โล่บราวน์แบร์_ไฮเลเฟียร์ 0.0481%
ชุดจอมยุทธ์ขาว_เบลเลอร์โรโฟน 0.0222%
เสื้อเกราะหนังยอดนักผจญภัย_เบลเลอร์โรโฟน 0.0222%
บราวน์แบร์เพลท_เบลเลอร์โรโฟน 0.0222%
ถุงมือจอมยุทธ์ขาว_เบลเลอร์โรโฟน 0.0222%
ถุงมือยอดนักผจญภัย_เบลเลอร์โรโฟน 0.0222%
ถุงมือบราวน์แบร์_เบลเลอร์โรโฟน 0.0222%
รองเท้าจอมยุทธ์ขาว_เบลเลอร์โรโฟน 0.0222%
รองเท้าบู๊ทหนังยอดนักผจญภัย_เบลเลอร์โรโฟน 0.0222%
บราวน์แบร์บู๊ท_เบลเลอร์โรโฟน 0.0222%
โล่บราวน์แบร์_เบลเลอร์โรโฟน 0.0222%
ชุดคลุมขุนนางดาวน้อย_นกแก้ว 0.1258%
เสื้อเกราะมังกร_นกแก้ว 0.1258%
เคิร์สท์พาวเวอร์เพลท_นกแก้ว 0.1258%
ถุงมือขุนนางดาวน้อย_นกแก้ว 0.1258%
ถุงมือมังกร_นกแก้ว 0.1258%
ถุงมือเคิร์สท์พาวเวอร์_นกแก้ว 0.1258%
รองเท้าขุนนางดาวน้อย_นกแก้ว 0.1258%
รองเท้าบู๊ทมังกร_นกแก้ว 0.1258%
เคิร์สท์พาวเวอร์บู๊ท_นกแก้ว 0.1258%
โล่เคิร์สท์พาวเวอร์_นกแก้ว 0.1258%
ชุดคลุมขุนนางดาวน้อย_โคโยเทีย 0.0999%
เสื้อเกราะมังกร_โคโยเทีย 0.0999%
เคิร์สท์พาวเวอร์เพลท_โคโยเทีย 0.0999%
ถุงมือขุนนางดาวน้อย_โคโยเทีย 0.0999%
ถุงมือมังกร_โคโยเทีย 0.0999%
ถุงมือเคิร์สท์พาวเวอร์_โคโยเทีย 0.0999%
รองเท้าขุนนางดาวน้อย_โคโยเทีย 0.0999%
รองเท้าบู๊ทมังกร_โคโยเทีย 0.0999%
เคิร์สท์พาวเวอร์บู๊ท_โคโยเทีย 0.0999%
โล่เคิร์สท์พาวเวอร์_โคโยเทีย 0.0999%
ชุดคลุมขุนนางดาวน้อย_ลิง 0.0740%
เสื้อเกราะมังกร_ลิง 0.0740%
เคิร์สท์พาวเวอร์เพลท_ลิง 0.0740%
ถุงมือขุนนางดาวน้อย_ลิง 0.0740%
ถุงมือมังกร_ลิง 0.0740%
ถุงมือเคิร์สท์พาวเวอร์_ลิง 0.0740%
รองเท้าขุนนางดาวน้อย_ลิง 0.0740%
รองเท้าบู๊ทมังกร_ลิง 0.0740%
เคิร์สท์พาวเวอร์บู๊ท_ลิง 0.0740%
โล่เคิร์สท์พาวเวอร์_ลิง 0.0740%
ชุดคลุมขุนนางดาวน้อย_ไฮเลเฟียร์ 0.0481%
เสื้อเกราะมังกร_ไฮเลเฟียร์ 0.0481%
เคิร์สท์พาวเวอร์เพลท_ไฮเลเฟียร์ 0.0481%
ถุงมือขุนนางดาวน้อย_ไฮเลเฟียร์ 0.0481%
ถุงมือมังกร_ไฮเลเฟียร์ 0.0481%
ถุงมือเคิร์สท์พาวเวอร์_ไฮเลเฟียร์ 0.0481%
รองเท้าขุนนางดาวน้อย_ไฮเลเฟียร์ 0.0481%
รองเท้าบู๊ทมังกร_ไฮเลเฟียร์ 0.0481%
เคิร์สท์พาวเวอร์บู๊ท_ไฮเลเฟียร์ 0.0481%
โล่เคิร์สท์พาวเวอร์_ไฮเลเฟียร์ 0.0481%
ชุดคลุมขุนนางดาวน้อย_เบลเลอร์โรโฟน 0.0222%
เสื้อเกราะมังกร_เบลเลอร์โรโฟน 0.0222%
เคิร์สท์พาวเวอร์เพลท_เบลเลอร์โรโฟน 0.0222%
ถุงมือขุนนางดาวน้อย_เบลเลอร์โรโฟน 0.0222%
ถุงมือมังกร_เบลเลอร์โรโฟน 0.0222%
ถุงมือเคิร์สท์พาวเวอร์_เบลเลอร์โรโฟน 0.0222%
รองเท้าขุนนางดาวน้อย_เบลเลอร์โรโฟน 0.0222%
รองเท้าบู๊ทมังกร_เบลเลอร์โรโฟน 0.0222%
เคิร์สท์พาวเวอร์บู๊ท_เบลเลอร์โรโฟน 0.0222%
โล่เคิร์สท์พาวเวอร์_เบลเลอร์โรโฟน 0.0222%
ผ้า - เสื้อเกราะ #21 0.1258%
หนังสัตว์ - เสื้อเกราะ #21 0.1258%
โลหะ - เสื้อเกราะ #21 0.1258%
ผ้า - ถุงมือ #21 0.1258%
หนังสัตว์ - ถุงมือ #21 0.1258%
โลหะ - ถุงมือ #21 0.1258%
ผ้า - รองเท้า #21 0.1258%
หนังสัตว์ - รองเท้า #21 0.1258%
โลหะ - รองเท้า #21 0.1258%
ผ้า - เสื้อเกราะ #21 0.0999%
หนังสัตว์ - เสื้อเกราะ #21 0.0999%
โลหะ - เสื้อเกราะ #21 0.0999%
ผ้า - ถุงมือ #21 0.0999%
หนังสัตว์ - ถุงมือ #21 0.0999%
โลหะ - ถุงมือ #21 0.0999%
ผ้า - รองเท้า #21 0.0999%
หนังสัตว์ - รองเท้า #21 0.0999%
โลหะ - รองเท้า #21 0.0999%
ผ้า - เสื้อเกราะ #21 0.0740%
หนังสัตว์ - เสื้อเกราะ #21 0.0740%
โลหะ - เสื้อเกราะ #21 0.0740%
ผ้า - ถุงมือ #21 0.0740%
หนังสัตว์ - ถุงมือ #21 0.0740%
โลหะ - ถุงมือ #21 0.0740%
ผ้า - รองเท้า #21 0.0740%
หนังสัตว์ - รองเท้า #21 0.0740%
โลหะ - รองเท้า #21 0.0740%
ผ้า - เสื้อเกราะ #21 0.0481%
หนังสัตว์ - เสื้อเกราะ #21 0.0481%
โลหะ - เสื้อเกราะ #21 0.0481%
ผ้า - ถุงมือ #21 0.0481%
หนังสัตว์ - ถุงมือ #21 0.0481%
โลหะ - ถุงมือ #21 0.0481%
ผ้า - รองเท้า #21 0.0481%
หนังสัตว์ - รองเท้า #21 0.0481%
โลหะ - รองเท้า #21 0.0481%
ผ้า - เสื้อเกราะ #21 0.0222%
หนังสัตว์ - เสื้อเกราะ #21 0.0222%
โลหะ - เสื้อเกราะ #21 0.0222%
ผ้า - ถุงมือ #21 0.0222%
หนังสัตว์ - ถุงมือ #21 0.0222%
โลหะ - ถุงมือ #21 0.0222%
ผ้า - รองเท้า #21 0.0222%
หนังสัตว์ - รองเท้า #21 0.0222%
โลหะ - รองเท้า #21 0.0222%
ผ้า - เสื้อเกราะ #22 0.1258%
หนังสัตว์ - เสื้อเกราะ #22 0.1258%
โลหะ - เสื้อเกราะ #22 0.1258%
ผ้า - ถุงมือ #22 0.1258%
หนังสัตว์ - ถุงมือ #22 0.1258%
โลหะ - ถุงมือ #22 0.1258%
ผ้า - รองเท้า #22 0.1258%
หนังสัตว์ - รองเท้า #22 0.1258%
โลหะ - รองเท้า #22 0.1258%
ผ้า - เสื้อเกราะ #22 0.0999%
หนังสัตว์ - เสื้อเกราะ #22 0.0999%
โลหะ - เสื้อเกราะ #22 0.0999%
ผ้า - ถุงมือ #22 0.0999%
หนังสัตว์ - ถุงมือ #22 0.0999%
โลหะ - ถุงมือ #22 0.0999%
ผ้า - รองเท้า #22 0.0999%
หนังสัตว์ - รองเท้า #22 0.0999%
โลหะ - รองเท้า #22 0.0999%
ผ้า - เสื้อเกราะ #22 0.0740%
หนังสัตว์ - เสื้อเกราะ #22 0.0740%
โลหะ - เสื้อเกราะ #22 0.0740%
ผ้า - ถุงมือ #22 0.0740%
หนังสัตว์ - ถุงมือ #22 0.0740%
โลหะ - ถุงมือ #22 0.0740%
ผ้า - รองเท้า #22 0.0740%
หนังสัตว์ - รองเท้า #22 0.0740%
โลหะ - รองเท้า #22 0.0740%
ผ้า - เสื้อเกราะ #22 0.0481%
หนังสัตว์ - เสื้อเกราะ #22 0.0481%
โลหะ - เสื้อเกราะ #22 0.0481%
ผ้า - ถุงมือ #22 0.0481%
หนังสัตว์ - ถุงมือ #22 0.0481%
โลหะ - ถุงมือ #22 0.0481%
ผ้า - รองเท้า #22 0.0481%
หนังสัตว์ - รองเท้า #22 0.0481%
โลหะ - รองเท้า #22 0.0481%
ผ้า - เสื้อเกราะ #22 0.0222%
หนังสัตว์ - เสื้อเกราะ #22 0.0222%
โลหะ - เสื้อเกราะ #22 0.0222%
ผ้า - ถุงมือ #22 0.0222%
หนังสัตว์ - ถุงมือ #22 0.0222%
โลหะ - ถุงมือ #22 0.0222%
ผ้า - รองเท้า #22 0.0222%
หนังสัตว์ - รองเท้า #22 0.0222%
โลหะ - รองเท้า #22 0.0222%
เสื้อบลูดราก้อน_แมว 0.1258%
ชุดเฟลมวูล์ฟ_แมว 0.1258%
เพลทแห่งสงครามศักดิ์สิทธิ์_แมว 0.1258%
ถุงมือบลูดราก้อน_แมว 0.1258%
ถุงมือหนังเฟลมวูล์ฟ_แมว 0.1258%
ถุงมือยาวแห่งสงครามศักดิ์สิทธิ์_แมว 0.1258%
รองเท้าบลูดราก้อน_แมว 0.1258%
รองเท้าบูธหนังเฟลมวูล์ฟ_แมว 0.1258%
รองเท้าบูธแห่งสงครามศักดิ์สิทธิ์_แมว 0.1258%
ไดนาสตี้ครูส_แมว 0.1258%
เสื้อบลูดราก้อน_กวาง 0.0999%
ชุดเฟลมวูล์ฟ_กวาง 0.0999%
เพลทแห่งสงครามศักดิ์สิทธิ์_กวาง 0.0999%
ถุงมือบลูดราก้อน_กวาง 0.0999%
ถุงมือหนังเฟลมวูล์ฟ_กวาง 0.0999%
ถุงมือยาวแห่งสงครามศักดิ์สิทธิ์_กวาง 0.0999%
รองเท้าบลูดราก้อน_กวาง 0.0999%
รองเท้าบูธหนังเฟลมวูล์ฟ_กวาง 0.0999%
รองเท้าบูธแห่งสงครามศักดิ์สิทธิ์_กวาง 0.0999%
ไดนาสตี้ครูส_กวาง 0.0999%
เสื้อบลูดราก้อน_วิหคดำ 0.0740%
ชุดเฟลมวูล์ฟ_วิหคดำ 0.0740%
เพลทแห่งสงครามศักดิ์สิทธิ์_วิหคดำ 0.0740%
ถุงมือบลูดราก้อน_วิหคดำ 0.0740%
ถุงมือหนังเฟลมวูล์ฟ_วิหคดำ 0.0740%
ถุงมือยาวแห่งสงครามศักดิ์สิทธิ์_วิหคดำ 0.0740%
รองเท้าบลูดราก้อน_วิหคดำ 0.0740%
รองเท้าบูธหนังเฟลมวูล์ฟ_วิหคดำ 0.0740%
รองเท้าบูธแห่งสงครามศักดิ์สิทธิ์_วิหคดำ 0.0740%
ไดนาสตี้ครูส_วิหคดำ 0.0740%
เสื้อบลูดราก้อน_โคโลเนียส 0.0481%
ชุดเฟลมวูล์ฟ_โคโรนอส 0.0481%
เพลทแห่งสงครามศักดิ์สิทธิ์_โคโรนอส 0.0481%
ถุงมือบลูดราก้อน_โคโลเนียส 0.0481%
ถุงมือหนังเฟลมวูล์ฟ_โคโรนอส 0.0481%
ถุงมือยาวแห่งสงครามศักดิ์สิทธิ์_โคโรนอส 0.0481%
รองเท้าบลูดราก้อน_โคโลเนียส 0.0481%
รองเท้าบูธหนังเฟลมวูล์ฟ_โคโรนอส 0.0481%
รองเท้าบูธแห่งสงครามศักดิ์สิทธิ์_โคโรนอส 0.0481%
ไดนาสตี้ครูส_โคโลเนียส 0.0481%
เสื้อบลูดราก้อน_เฟอีรา 0.0222%
ชุดเฟลมวูล์ฟ_เฟียร่า 0.0222%
เพลทแห่งสงครามศักดิ์สิทธิ์_เฟียร่า 0.0222%
ถุงมือบลูดราก้อน_เฟอีรา 0.0222%
ถุงมือหนังเฟลมวูล์ฟ_เฟียร่า 0.0222%
ถุงมือยาวแห่งสงครามศักดิ์สิทธิ์_เฟียร่า 0.0222%
รองเท้าบลูดราก้อน_เฟอีรา 0.0222%
รองเท้าบูธหนังเฟลมวูล์ฟ_เฟียร่า 0.0222%
รองเท้าบูธแห่งสงครามศักดิ์สิทธิ์_เฟียร่า 0.0222%
ไดนาสตี้ครูส_เฟอีรา 0.0222%
ชุดจอมยุทธ์ขาว_แมว 0.1258%
เสื้อเกราะหนังยอดนักผจญภัย_แมว 0.1258%
บราวน์แบร์เพลท_แมว 0.1258%
ถุงมือจอมยุทธ์ขาว_แมว 0.1258%
ถุงมือยอดนักผจญภัย_แมว 0.1258%
ถุงมือบราวน์แบร์_แมว 0.1258%
รองเท้าจอมยุทธ์ขาว_แมว 0.1258%
รองเท้าบู๊ทหนังยอดนักผจญภัย_แมว 0.1258%
บราวน์แบร์บู๊ท_แมว 0.1258%
โล่บราวน์แบร์_แมว 0.1258%
ชุดจอมยุทธ์ขาว_กวาง 0.0999%
เสื้อเกราะหนังยอดนักผจญภัย_กวาง 0.0999%
บราวน์แบร์เพลท_กวาง 0.0999%
ถุงมือจอมยุทธ์ขาว_กวาง 0.0999%
ถุงมือยอดนักผจญภัย_กวาง 0.0999%
ถุงมือบราวน์แบร์_กวาง 0.0999%
รองเท้าจอมยุทธ์ขาว_กวาง 0.0999%
รองเท้าบู๊ทหนังยอดนักผจญภัย_กวาง 0.0999%
บราวน์แบร์บู๊ท_กวาง 0.0999%
โล่บราวน์แบร์_กวาง 0.0999%
ชุดจอมยุทธ์ขาว_วิหคดำ 0.0740%
เสื้อเกราะหนังยอดนักผจญภัย_วิหคดำ 0.0740%
บราวน์แบร์เพลท_วิหคดำ 0.0740%
ถุงมือจอมยุทธ์ขาว_วิหคดำ 0.0740%
ถุงมือยอดนักผจญภัย_วิหคดำ 0.0740%
ถุงมือบราวน์แบร์_วิหคดำ 0.0740%
รองเท้าจอมยุทธ์ขาว_วิหคดำ 0.0740%
รองเท้าบู๊ทหนังยอดนักผจญภัย_วิหคดำ 0.0740%
บราวน์แบร์บู๊ท_วิหคดำ 0.0740%
โล่บราวน์แบร์_วิหคดำ 0.0740%
ชุดจอมยุทธ์ขาว_โคโลเนียส 0.0481%
เสื้อเกราะหนังยอดนักผจญภัย_โคโลเนียส 0.0481%
บราวน์แบร์เพลท_โคโลเนียส 0.0481%
ถุงมือจอมยุทธ์ขาว_โคโลเนียส 0.0481%
ถุงมือยอดนักผจญภัย_โคโลเนียส 0.0481%
ถุงมือบราวน์แบร์_โคโลเนียส 0.0481%
รองเท้าจอมยุทธ์ขาว_โคโลเนียส 0.0481%
รองเท้าบู๊ทหนังยอดนักผจญภัย_โคโลเนียส 0.0481%
บราวน์แบร์บู๊ท_โคโลเนียส 0.0481%
โล่บราวน์แบร์_โคโลเนียส 0.0481%
ชุดจอมยุทธ์ขาว_เฟอีรา 0.0222%
เสื้อเกราะหนังยอดนักผจญภัย_เฟอีรา 0.0222%
บราวน์แบร์เพลท_เฟอีรา 0.0222%
ถุงมือจอมยุทธ์ขาว_เฟอีรา 0.0222%
ถุงมือยอดนักผจญภัย_เฟอีรา 0.0222%
ถุงมือบราวน์แบร์_เฟอีรา 0.0222%
รองเท้าจอมยุทธ์ขาว_เฟอีรา 0.0222%
รองเท้าบู๊ทหนังยอดนักผจญภัย_เฟอีรา 0.0222%
บราวน์แบร์บู๊ท_เฟอีรา 0.0222%
โล่บราวน์แบร์_เฟอีรา 0.0222%
ชุดคลุมขุนนางดาวน้อย_แมว 0.1258%
เสื้อเกราะมังกร_แมว 0.1258%
เคิร์สท์พาวเวอร์เพลท_แมว 0.1258%
ถุงมือขุนนางดาวน้อย_แมว 0.1258%
ถุงมือมังกร_แมว 0.1258%
ถุงมือเคิร์สท์พาวเวอร์_แมว 0.1258%
รองเท้าขุนนางดาวน้อย_แมว 0.1258%
รองเท้าบู๊ทมังกร_แมว 0.1258%
เคิร์สท์พาวเวอร์บู๊ท_แมว 0.1258%
โล่เคิร์สท์พาวเวอร์_แมว 0.1258%
ชุดคลุมขุนนางดาวน้อย_กวาง 0.0999%
เสื้อเกราะมังกร_กวาง 0.0999%
เคิร์สท์พาวเวอร์เพลท_กวาง 0.0999%
ถุงมือขุนนางดาวน้อย_กวาง 0.0999%
ถุงมือมังกร_กวาง 0.0999%
ถุงมือเคิร์สท์พาวเวอร์_กวาง 0.0999%
รองเท้าขุนนางดาวน้อย_กวาง 0.0999%
รองเท้าบู๊ทมังกร_กวาง 0.0999%
เคิร์สท์พาวเวอร์บู๊ท_กวาง 0.0999%
โล่เคิร์สท์พาวเวอร์_กวาง 0.0999%
ชุดคลุมขุนนางดาวน้อย_วิหคดำ 0.0740%
เสื้อเกราะมังกร_วิหคดำ 0.0740%
เคิร์สท์พาวเวอร์เพลท_วิหคดำ 0.0740%
ถุงมือขุนนางดาวน้อย_วิหคดำ 0.0740%
ถุงมือมังกร_วิหคดำ 0.0740%
ถุงมือเคิร์สท์พาวเวอร์_วิหคดำ 0.0740%
รองเท้าขุนนางดาวน้อย_วิหคดำ 0.0740%
รองเท้าบู๊ทมังกร_วิหคดำ 0.0740%
เคิร์สท์พาวเวอร์บู๊ท_วิหคดำ 0.0740%
โล่เคิร์สท์พาวเวอร์_วิหคดำ 0.0740%
ชุดคลุมขุนนางดาวน้อย_โคโลเนียส 0.0481%
เสื้อเกราะมังกร_โคโลเนียส 0.0481%
เคิร์สท์พาวเวอร์เพลท_โคโลเนียส 0.0481%
ถุงมือขุนนางดาวน้อย_โคโลเนียส 0.0481%
ถุงมือมังกร_โคโลเนียส 0.0481%
ถุงมือเคิร์สท์พาวเวอร์_โคโลเนียส 0.0481%
รองเท้าขุนนางดาวน้อย_โคโลเนียส 0.0481%
รองเท้าบู๊ทมังกร_โคโลเนียส 0.0481%
เคิร์สท์พาวเวอร์บู๊ท_โคโลเนียส 0.0481%
โล่เคิร์สท์พาวเวอร์_โคโลเนียส 0.0481%
ชุดคลุมขุนนางดาวน้อย_เฟอีรา 0.0222%
เสื้อเกราะมังกร_เฟอีรา 0.0222%
เคิร์สท์พาวเวอร์เพลท_เฟอีรา 0.0222%
ถุงมือขุนนางดาวน้อย_เฟอีรา 0.0222%
ถุงมือมังกร_เฟอีรา 0.0222%
ถุงมือเคิร์สท์พาวเวอร์_เฟอีรา 0.0222%
รองเท้าขุนนางดาวน้อย_เฟอีรา 0.0222%
รองเท้าบู๊ทมังกร_เฟอีรา 0.0222%
เคิร์สท์พาวเวอร์บู๊ท_เฟอีรา 0.0222%
โล่เคิร์สท์พาวเวอร์_เฟอีรา 0.0222%
ผ้า - เสื้อเกราะ #21 0.1258%
หนังสัตว์ - เสื้อเกราะ #21 0.1258%
โลหะ - เสื้อเกราะ #21 0.1258%
ผ้า - ถุงมือ #21 0.1258%
หนังสัตว์ - ถุงมือ #21 0.1258%
โลหะ - ถุงมือ #21 0.1258%
ผ้า - รองเท้า #21 0.1258%
หนังสัตว์ - รองเท้า #21 0.1258%
โลหะ - รองเท้า #21 0.1258%
ผ้า - เสื้อเกราะ #21 0.0999%
หนังสัตว์ - เสื้อเกราะ #21 0.0999%
โลหะ - เสื้อเกราะ #21 0.0999%
ผ้า - ถุงมือ #21 0.0999%
หนังสัตว์ - ถุงมือ #21 0.0999%
โลหะ - ถุงมือ #21 0.0999%
ผ้า - รองเท้า #21 0.0999%
หนังสัตว์ - รองเท้า #21 0.0999%
โลหะ - รองเท้า #21 0.0999%
ผ้า - เสื้อเกราะ #21 0.0740%
หนังสัตว์ - เสื้อเกราะ #21 0.0740%
โลหะ - เสื้อเกราะ #21 0.0740%
ผ้า - ถุงมือ #21 0.0740%
หนังสัตว์ - ถุงมือ #21 0.0740%
โลหะ - ถุงมือ #21 0.0740%
ผ้า - รองเท้า #21 0.0740%
หนังสัตว์ - รองเท้า #21 0.0740%
โลหะ - รองเท้า #21 0.0740%
ผ้า - เสื้อเกราะ #21 0.0481%
หนังสัตว์ - เสื้อเกราะ #21 0.0481%
โลหะ - เสื้อเกราะ #21 0.0481%
ผ้า - ถุงมือ #21 0.0481%
หนังสัตว์ - ถุงมือ #21 0.0481%
โลหะ - ถุงมือ #21 0.0481%
ผ้า - รองเท้า #21 0.0481%
หนังสัตว์ - รองเท้า #21 0.0481%
โลหะ - รองเท้า #21 0.0481%
ผ้า - เสื้อเกราะ #21 0.0222%
หนังสัตว์ - เสื้อเกราะ #21 0.0222%
โลหะ - เสื้อเกราะ #21 0.0222%
ผ้า - ถุงมือ #21 0.0222%
หนังสัตว์ - ถุงมือ #21 0.0222%
โลหะ - ถุงมือ #21 0.0222%
ผ้า - รองเท้า #21 0.0222%
หนังสัตว์ - รองเท้า #21 0.0222%
โลหะ - รองเท้า #21 0.0222%
ผ้า - เสื้อเกราะ #22 0.1258%
หนังสัตว์ - เสื้อเกราะ #22 0.1258%
โลหะ - เสื้อเกราะ #22 0.1258%
ผ้า - ถุงมือ #22 0.1258%
หนังสัตว์ - ถุงมือ #22 0.1258%
โลหะ - ถุงมือ #22 0.1258%
ผ้า - รองเท้า #22 0.1258%
หนังสัตว์ - รองเท้า #22 0.1258%
โลหะ - รองเท้า #22 0.1258%
ผ้า - เสื้อเกราะ #22 0.0999%
หนังสัตว์ - เสื้อเกราะ #22 0.0999%
โลหะ - เสื้อเกราะ #22 0.0999%
ผ้า - ถุงมือ #22 0.0999%
หนังสัตว์ - ถุงมือ #22 0.0999%
โลหะ - ถุงมือ #22 0.0999%
ผ้า - รองเท้า #22 0.0999%
หนังสัตว์ - รองเท้า #22 0.0999%
โลหะ - รองเท้า #22 0.0999%
ผ้า - เสื้อเกราะ #22 0.0740%
หนังสัตว์ - เสื้อเกราะ #22 0.0740%
โลหะ - เสื้อเกราะ #22 0.0740%
ผ้า - ถุงมือ #22 0.0740%
หนังสัตว์ - ถุงมือ #22 0.0740%
โลหะ - ถุงมือ #22 0.0740%
ผ้า - รองเท้า #22 0.0740%
หนังสัตว์ - รองเท้า #22 0.0740%
โลหะ - รองเท้า #22 0.0740%
ผ้า - เสื้อเกราะ #22 0.0481%
หนังสัตว์ - เสื้อเกราะ #22 0.0481%
โลหะ - เสื้อเกราะ #22 0.0481%
ผ้า - ถุงมือ #22 0.0481%
หนังสัตว์ - ถุงมือ #22 0.0481%
โลหะ - ถุงมือ #22 0.0481%
ผ้า - รองเท้า #22 0.0481%
หนังสัตว์ - รองเท้า #22 0.0481%
โลหะ - รองเท้า #22 0.0481%
ผ้า - เสื้อเกราะ #22 0.0222%
หนังสัตว์ - เสื้อเกราะ #22 0.0222%
โลหะ - เสื้อเกราะ #22 0.0222%
ผ้า - ถุงมือ #22 0.0222%
หนังสัตว์ - ถุงมือ #22 0.0222%
โลหะ - ถุงมือ #22 0.0222%
ผ้า - รองเท้า #22 0.0222%
หนังสัตว์ - รองเท้า #22 0.0222%
โลหะ - รองเท้า #22 0.0222%

หมายเหตุ

- ไอเท็มทั้งหมดจาก “หินปรับความไม่เสถียร 86~110 [เครื่องป้องกัน]” มีทั้งหมด 1257 ชิ้น
- ไอเท็มที่ลงท้ายด้วยชื่อต่างๆ มีความหมายดังนี้ครับ:

Stat ที่บวก STR DEX VIT INT WIS
+5 วัว กระต่าย หมี นกแก้ว แมว
+10 จรเข้ หมาจิ้งจอก ช้าง โคโยเทีย กวาง
+15 สิงโต เสือ ปลาวาฬ ลิง วิหคดำ
+20 ไททัน ฮัลเฟีย ไจแอนท์ ไฮเอลเฟียร์ โคโรนอส
+25 ครูซ เซฟิเลีย พานาเคีย เบลเลโรโฟน เฟียร่า