ซอร์ดมาสเตอร์ (เอลฟ์)


ดูอัลโซนิคบูม
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 105 11 224,400 4.9 112
สามารถยิงโซนิคบูมได้อย่างอิสระ.
2 107 12 267,000 4.9 118.4
สามารถยิงโซนิคบูมได้อย่างอิสระ.
3 109 13 314,100 4.9 124.8
สามารถยิงโซนิคบูมได้อย่างอิสระ.
4 111 14 376,400 4.9 131.2
สามารถยิงโซนิคบูมได้อย่างอิสระ.
5 113 15 478,800 4.9 137.6
สามารถยิงโซนิคบูมได้อย่างอิสระ.
6 114 16 576,600 4.9 144
สามารถยิงโซนิคบูมได้อย่างอิสระ.
7 115 17 711,700 4.9 150.4
สามารถยิงโซนิคบูมได้อย่างอิสระ.
8 116 18 937,400 4.9 156.8
สามารถยิงโซนิคบูมได้อย่างอิสระ.
9 117 19 1,114,500 4.9 163.2
สามารถยิงโซนิคบูมได้อย่างอิสระ.
10 118 20 1,378,600 4.9 169.6
สามารถยิงโซนิคบูมได้อย่างอิสระ.
โซนิคบูม
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 40 1 300 4.9 19.2
เพิ่มอานุภาพดาบอันทรงพลัง สามารถสร้างดาเมจสูงถึง 183 โดยประมาณ. ระยะทาง - 14m (ใช้ดาบ)
2 42 2 1,400 4.9 24
เพิ่มอานุภาพดาบอันทรงพลัง สามารถสร้างดาเมจสูงถึง 187 โดยประมาณ. ระยะทาง - 14m (ใช้ดาบ)
3 43 3 2,800 4.9 28.8
เพิ่มอานุภาพดาบอันทรงพลัง สามารถสร้างดาเมจสูงถึง 191 โดยประมาณ. ระยะทาง - 14m (ใช้ดาบ)
4 45 4 4,000 4.9 33.6
เพิ่มอานุภาพดาบอันทรงพลัง สามารถสร้างดาเมจสูงถึง 195 โดยประมาณ. ระยะทาง - 14m (ใช้ดาบ)
5 47 5 5,300 4.9 38.4
เพิ่มอานุภาพดาบอันทรงพลัง สามารถสร้างดาเมจสูงถึง 199 โดยประมาณ. ระยะทาง - 14m (ใช้ดาบ)
6 49 6 8,000 4.9 38.4
เพิ่มอานุภาพดาบอันทรงพลัง สามารถสร้างดาเมจสูงถึง 203 โดยประมาณ. ระยะทาง - 15m (ใช้ดาบ)
7 50 7 10,100 4.9 43.2
เพิ่มอานุภาพดาบอันทรงพลัง สามารถสร้างดาเมจสูงถึง 207 โดยประมาณ. ระยะทาง - 15m (ใช้ดาบ)
8 52 8 12,600 4.9 48
เพิ่มอานุภาพดาบอันทรงพลัง สามารถสร้างดาเมจสูงถึง 211 โดยประมาณ. ระยะทาง - 15m (ใช้ดาบ)
9 54 9 15,700 4.9 52.8
เพิ่มอานุภาพดาบอันทรงพลัง สามารถสร้างดาเมจสูงถึง 215 โดยประมาณ. ระยะทาง - 15m (ใช้ดาบ)
10 55 10 20,200 4.9 57.6
เพิ่มอานุภาพดาบอันทรงพลัง สามารถสร้างดาเมจสูงถึง 219 โดยประมาณ. ระยะทาง - 15m (ใช้ดาบ)
11 57 11 32,100 4.2 64
เพิ่มอานุภาพดาบอันทรงพลัง สามารถสร้างดาเมจสูงถึง 223 โดยประมาณ. ระยะทาง - 16m (ใช้ดาบ)
12 59 12 36,900 4.2 70.4
เพิ่มอานุภาพดาบอันทรงพลัง สามารถสร้างดาเมจสูงถึง 203 โดยประมาณ. ระยะทาง - 16m (ใช้ดาบ)
13 61 13 42,200 4.2 76.8
เพิ่มอานุภาพดาบอันทรงพลัง สามารถสร้างดาเมจสูงถึง 231 โดยประมาณ. ระยะทาง - 16m (ใช้ดาบ)
14 62 14 47,900 4.2 83.2
เพิ่มอานุภาพดาบอันทรงพลัง สามารถสร้างดาเมจสูงถึง 235 โดยประมาณ. ระยะทาง - 16m (ใช้ดาบ)
15 64 15 54,000 4.2 89.6
เพิ่มอานุภาพดาบอันทรงพลัง สามารถสร้างดาเมจสูงถึง 239 โดยประมาณ. ระยะทาง - 16m (ใช้ดาบ)
16 75 16 70,800 3.7 96
เพิ่มอานุภาพดาบอันทรงพลัง สามารถสร้างดาเมจสูงถึง 264 โดยประมาณ. ระยะทาง - 17m (ใช้ดาบ)
17 79 17 86,200 3.7 102.4
เพิ่มอานุภาพดาบอันทรงพลัง สามารถสร้างดาเมจสูงถึง 284 โดยประมาณ. ระยะทาง - 17m (ใช้ดาบ)
18 84 18 103,400 3.7 108.8
เพิ่มอานุภาพดาบอันทรงพลัง สามารถสร้างดาเมจสูงถึง 304 โดยประมาณ. ระยะทาง - 17m (ใช้ดาบ)
19 88 19 137,500 3.7 115.2
เพิ่มอานุภาพดาบอันทรงพลัง สามารถสร้างดาเมจสูงถึง 324โดยประมาณ. ระยะทาง - 17m (ใช้ดาบ)
20 93 20 186,100 3.7 121.6
เพิ่มอานุภาพดาบอันทรงพลัง สามารถสร้างดาเมจสูงถึง 344 โดยประมาณ. ระยะทาง - 18m (ใช้ดาบ)
21 105 21 224,400 3.2 129.6
เพิ่มอานุภาพดาบอันทรงพลัง สามารถสร้างดาเมจสูงถึง 344 โดยประมาณ. ระยะทาง - 18m (ใช้ดาบ)
22 107 22 267,000 3.2 137.6
เพิ่มอานุภาพดาบอันทรงพลัง สามารถสร้างดาเมจสูงถึง 344 โดยประมาณ. ระยะทาง - 18m (ใช้ดาบ)
23 109 23 314,100 3.2 145.6
เพิ่มอานุภาพดาบอันทรงพลัง สามารถสร้างดาเมจสูงถึง 344 โดยประมาณ. ระยะทาง - 18m (ใช้ดาบ)
24 111 24 376,400 3.2 153.6
เพิ่มอานุภาพดาบอันทรงพลัง สามารถสร้างดาเมจสูงถึง 344 โดยประมาณ. ระยะทาง - 18m (ใช้ดาบ)
25 113 25 478,800 3.2 161.6
เพิ่มอานุภาพดาบอันทรงพลัง สามารถสร้างดาเมจสูงถึง 344 โดยประมาณ. ระยะทาง - 18m (ใช้ดาบ)
สปิริตซอร์ด
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 40 1 300 8.7 12
ป้องกันตัวโดยอาศัยความแข็งแกร่ง มีโอกาส70% ที่จะทำให้ศัตรูตกอยู่ในสภาวะหลับ เป็นเวลา 12 วินาที เป้าหมายที่หลับอยู่จะตื่นขึ้นเมื่อถูกโจมตี (ใช้ดาบเท่านั้น)
2 43 1 1,400 8.7 15
ป้องกันตัวโดยอาศัยความแข็งแกร่ง มีโอกาส71% ที่จะทำให้ศัตรูตกอยู่ในสภาวะหลับ เป็นเวลา 12 วินาที เป้าหมายที่หลับอยู่จะตื่นขึ้นเมื่อถูกโจมตี (ใช้ดาบเท่านั้น)
3 45 2 2,800 8.7 19
ป้องกันตัวโดยอาศัยความแข็งแกร่ง มีโอกาส72% ที่จะทำให้ศัตรูตกอยู่ในสภาวะหลับ เป็นเวลา 14 วินาที เป้าหมายที่หลับอยู่จะตื่นขึ้นเมื่อถูกโจมตี (ใช้ดาบเท่านั้น)
ซอร์ดสตอร์ม
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 40 1 300 7.4 31
ในระยะรัศมีรอบตัวเอง 4m ใช้ดาบสร้างพายุหมุนโจมตีศัตรูรอบตัวให้ได้รับดาเมจสูงถึง 108 โดยประมาณ
2 43 2 1,400 7.4 36
ในระยะรัศมีรอบตัวเอง 4m ใช้ดาบสร้างพายุหมุนโจมตีศัตรูรอบตัวให้ได้รับดาเมจสูงถึง 113 โดยประมาณ
3 45 3 2,800 7.4 41
ในระยะรัศมีรอบตัวเอง 4m ใช้ดาบสร้างพายุหมุนโจมตีศัตรูรอบตัวให้ได้รับดาเมจสูงถึง 118 โดยประมาณ
4 48 4 4,000 7.4 46
ในระยะรัศมีรอบตัวเอง 4m ใช้ดาบสร้างพายุหมุนโจมตีศัตรูรอบตัวให้ได้รับดาเมจสูงถึง 123 โดยประมาณ
5 51 5 5,300 7.4 51
ในระยะรัศมีรอบตัวเอง 4m ใช้ดาบสร้างพายุหมุนโจมตีศัตรูรอบตัวให้ได้รับดาเมจสูงถึง 128 โดยประมาณ
6 54 6 8,000 6.5 56
ในระยะรัศมีรอบตัวเอง 5m ใช้ดาบสร้างพายุหมุนโจมตีศัตรูรอบตัวให้ได้รับดาเมจสูงถึง 133 โดยประมาณ
7 56 7 10,100 6.5 61
ในระยะรัศมีรอบตัวเอง 5m ใช้ดาบสร้างพายุหมุนโจมตีศัตรูรอบตัวให้ได้รับดาเมจสูงถึง 138 โดยประมาณ
8 59 8 12,600 6.5 66
ในระยะรัศมีรอบตัวเอง 5m ใช้ดาบสร้างพายุหมุนโจมตีศัตรูรอบตัวให้ได้รับดาเมจสูงถึง 143 โดยประมาณ
9 62 9 15,700 6.5 71
ในระยะรัศมีรอบตัวเอง 5m ใช้ดาบสร้างพายุหมุนโจมตีศัตรูรอบตัวให้ได้รับดาเมจสูงถึง 148 โดยประมาณ
10 65 10 20,200 6.5 76
ในระยะรัศมีรอบตัวเอง 5m ใช้ดาบสร้างพายุหมุนโจมตีศัตรูรอบตัวให้ได้รับดาเมจสูงถึง 153 โดยประมาณ
11 75 11 32,100 5.9 106
ในระยะรัศมีรอบตัวเอง 6m ใช้ดาบสร้างพายุหมุนโจมตีศัตรูรอบตัวให้ได้รับดาเมจสูงถึง 165โดยประมาณ
12 80 12 36,900 5.9 113
ในระยะรัศมีรอบตัวเอง 6m ใช้ดาบสร้างพายุหมุนโจมตีศัตรูรอบตัวให้ได้รับดาเมจสูงถึง 176โดยประมาณ
13 84 13 42,200 5.9 120
ในระยะรัศมีรอบตัวเอง 6m ใช้ดาบสร้างพายุหมุนโจมตีศัตรูรอบตัวให้ได้รับดาเมจสูงถึง 187โดยประมาณ
14 89 14 47,900 5.9 127
ในระยะรัศมีรอบตัวเอง 6m ใช้ดาบสร้างพายุหมุนโจมตีศัตรูรอบตัวให้ได้รับดาเมจสูงถึง 198โดยประมาณ
15 93 15 54,000 5.9 134
ในระยะรัศมีรอบตัวเอง 6m ใช้ดาบสร้างพายุหมุนโจมตีศัตรูรอบตัวให้ได้รับดาเมจสูงถึง 209 โดยประมาณ
16 105 16 70,800 5.9 140
ในระยะรัศมีรอบตัวเอง 6m ใช้ดาบสร้างพายุหมุนโจมตีศัตรูรอบตัวให้ได้รับดาเมจสูงถึง 209 โดยประมาณ
17 107 17 86,200 5.9 146
ในระยะรัศมีรอบตัวเอง 6m ใช้ดาบสร้างพายุหมุนโจมตีศัตรูรอบตัวให้ได้รับดาเมจสูงถึง 209 โดยประมาณ
18 109 18 103,400 5.9 153
ในระยะรัศมีรอบตัวเอง 6m ใช้ดาบสร้างพายุหมุนโจมตีศัตรูรอบตัวให้ได้รับดาเมจสูงถึง 209 โดยประมาณ
19 111 19 137,500 5.9 160
ในระยะรัศมีรอบตัวเอง 6m ใช้ดาบสร้างพายุหมุนโจมตีศัตรูรอบตัวให้ได้รับดาเมจสูงถึง 209 โดยประมาณ
20 113 20 186,100 5.9 167
ในระยะรัศมีรอบตัวเอง 6m ใช้ดาบสร้างพายุหมุนโจมตีศัตรูรอบตัวให้ได้รับดาเมจสูงถึง 209 โดยประมาณ
21 115 21 224,400 5.9 175
ในระยะรัศมีรอบตัวเอง 6m ใช้ดาบสร้างพายุหมุนโจมตีศัตรูรอบตัวให้ได้รับดาเมจสูงถึง 209 โดยประมาณ
22 117 22 267,000 5.9 183
ในระยะรัศมีรอบตัวเอง 6m ใช้ดาบสร้างพายุหมุนโจมตีศัตรูรอบตัวให้ได้รับดาเมจสูงถึง 209 โดยประมาณ
23 119 23 314,100 5.9 191
ในระยะรัศมีรอบตัวเอง 6m ใช้ดาบสร้างพายุหมุนโจมตีศัตรูรอบตัวให้ได้รับดาเมจสูงถึง 209 โดยประมาณ
24 121 24 376,400 5.9 199
ในระยะรัศมีรอบตัวเอง 6m ใช้ดาบสร้างพายุหมุนโจมตีศัตรูรอบตัวให้ได้รับดาเมจสูงถึง 209 โดยประมาณ
25 123 25 478,800 5.9 207
ในระยะรัศมีรอบตัวเอง 6m ใช้ดาบสร้างพายุหมุนโจมตีศัตรูรอบตัวให้ได้รับดาเมจสูงถึง 209 โดยประมาณ
ซอร์ดสปิน
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 105 11 224,400 5.3 81
การโจมตีทั้งหมดโดยรอบได้อย่างรวดเร็ว.
2 107 12 267,000 5.3 88
การโจมตีทั้งหมดโดยรอบได้อย่างรวดเร็ว.
3 109 13 314,100 5.3 94
การโจมตีทั้งหมดโดยรอบได้อย่างรวดเร็ว.
4 111 14 376,400 5.3 101
การโจมตีทั้งหมดโดยรอบได้อย่างรวดเร็ว.
5 113 15 478,800 5.3 107
การโจมตีทั้งหมดโดยรอบได้อย่างรวดเร็ว.
เบอร์เซอเคอร์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 75 7 125,500 420.0 35
ช่วงเวลา 5 นาที เพิ่มค่าหลบหลีก 15 โดยประมาณและเพิ่มอัตราเร็วการจู่โจมของตัวเอง 35%. และ, พลังป้องกันลดลง 6%, ป้องกันเวทย์ลดลง 5%
2 80 13 690,500 390.0 53
ช่วงเวลา 5 นาที เพิ่มค่าหลบหลีก 15 โดยประมาณและเพิ่มอัตราเร็วการจู่โจมของตัวเอง 42%. และ, พลังป้องกันลดลง 12%, ป้องกันเวทย์ลดลง 8%
3 105 18 1,630,000 360.0 71
ช่วงเวลา 5 นาที เพิ่มค่าหลบหลีก 15 โดยประมาณและเพิ่มอัตราเร็วการจู่โจมของตัวเอง 49%. และ, พลังป้องกันลดลง 18%, ป้องกันเวทย์ลดลง 10%
4 105 25 2,500,000 330.0 89
ช่วงเวลา 5 นาที เพิ่มค่าหลบหลีก 15 โดยประมาณและเพิ่มอัตราเร็วการจู่โจมของตัวเอง 56%. และ, พลังป้องกันลดลง 24%, ป้องกันเวทย์ลดลง 15%
วอริเออร์ฟอร์ม
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 3 1,000 3.0 18
เพิ่มพลังโจมตีกายภาพของตัวเอง 5% โดยประมาณในช่วงเวลา 10 นาที.
2 0 6 5,000 3.0 26
เพิ่มพลังโจมตีกายภาพของตัวเอง 7% โดยประมาณในช่วงเวลา 10 นาที.
3 0 9 12,000 3.0 34
เพิ่มพลังโจมตีกายภาพของตัวเอง 9% โดยประมาณในช่วงเวลา 10 นาที.
4 0 12 25,000 3.0 42
เพิ่มพลังโจมตีกายภาพของตัวเอง 11% โดยประมาณในช่วงเวลา 10 นาที.
5 0 15 82,500 3.0 50
เพิ่มพลังโจมตีกายภาพของตัวเอง 13% โดยประมาณในช่วงเวลา 10 นาที.
6 0 18 178,500 3.0 58
เพิ่มพลังโจมตีกายภาพของตัวเอง 15% โดยประมาณในช่วงเวลา 10 นาที.
ไฟเตอร์ฮาร์ท
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 3 1,000 3.0 35
เพิ่มพลังให้เป้าหมายเป็นจำนวน 10 โดยประมาณในช่วงเวลา 15 นาที. casting time 2 วินาที , ระยะทาง - 15m
2 0 6 5,000 3.0 44
เพิ่มพลังให้เป้าหมายเป็นจำนวน 20 โดยประมาณในช่วงเวลา 16 นาที. casting time 2 วินาที , ระยะทาง - 15m
3 0 9 12,000 3.0 53
เพิ่มพลังให้เป้าหมายเป็นจำนวน 30 โดยประมาณในช่วงเวลา 17 นาที. casting time 2 วินาที , ระยะทาง - 15m
4 0 12 25,000 3.0 62
เพิ่มพลังให้เป้าหมายเป็นจำนวน 40 โดยประมาณในช่วงเวลา 18 นาที. casting time 2 วินาที , ระยะทาง - 15m
5 0 15 82,500 3.0 71
เพิ่มพลังให้เป้าหมายเป็นจำนวน 50 โดยประมาณในช่วงเวลา 19 นาที. casting time 2 วินาที , ระยะทาง - 15m
6 0 18 178,500 3.0 80
เพิ่มพลังให้เป้าหมายเป็นจำนวน 60 โดยประมาณในช่วงเวลา 20 นาที. casting time 2 วินาที , ระยะทาง - 15m
เฟทัลฟอร์ซ
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 105 3 1,000 3.0 18
เพิ่มดาเมจของคริติคอลลงชั่วขณะ.
2 105 6 5,000 3.0 26
เพิ่มดาเมจของคริติคอลลงชั่วขณะ.
3 105 9 12,000 3.0 34
เพิ่มดาเมจของคริติคอลลงชั่วขณะ.
บลัดดิ้งโบลว
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 20 1 300 6.0 13
ความแรงการโจมตีศัตรูเพิ่มขึ้น 134 และมีโอกาส 70% ที่จะทำให้ศัตรูเสียเลือดเป็นเวลา 4 วินาที จำนวน 40
2 22 2 1,400 6.0 17
ความแรงการโจมตีศัตรูเพิ่มขึ้น 140 และมีโอกาส 70% ที่จะทำให้ศัตรูเสียเลือดเป็นเวลา 4 วินาที จำนวน 37
3 23 3 2,800 6.0 21
ความแรงการโจมตีศัตรูเพิ่มขึ้น 146 และมีโอกาส 70% ที่จะทำให้ศัตรูเสียเลือดเป็นเวลา 4 วินาที จำนวน 38
4 25 4 4,000 6.0 25
ความแรงการโจมตีศัตรูเพิ่มขึ้น 152 และมีโอกาส 70% ที่จะทำให้ศัตรูเสียเลือดเป็นเวลา 4 วินาที จำนวน 41
5 26 5 5,300 6.0 29
ความแรงการโจมตีศัตรูเพิ่มขึ้น 158 และมีโอกาส 70% ที่จะทำให้ศัตรูเสียเลือดเป็นเวลา 4 วินาที จำนวน 42
6 28 6 8,000 5.8 33
ความแรงการโจมตีศัตรูเพิ่มขึ้น 164 และมีโอกาส 75% ที่จะทำให้ศัตรูเสียเลือดเป็นเวลา 5 วินาที จำนวน 44
7 29 7 10,100 5.8 37
ความแรงการโจมตีศัตรูเพิ่มขึ้น 170 และมีโอกาส 75% ที่จะทำให้ศัตรูเสียเลือดเป็นเวลา 5วินาที จำนวน 46
8 31 8 12,600 5.8 41
ความแรงการโจมตีศัตรูเพิ่มขึ้น 176 และมีโอกาส 75% ที่จะทำให้ศัตรูเสียเลือดเป็นเวลา 5 วินาที จำนวน 47
9 32 9 15,700 5.8 45
ความแรงการโจมตีศัตรูเพิ่มขึ้น 182 และมีโอกาส 75% ที่จะทำให้ศัตรูเสียเลือดเป็นเวลา 5 วินาที จำนวน 49
10 34 10 20,200 5.8 49
ความแรงการโจมตีศัตรูเพิ่มขึ้น 188 และมีโอกาส 75% ที่จะทำให้ศัตรูเสียเลือดเป็นเวลา 5 วินาที จำนวน 51
11 40 11 32,100 5.4 54
ความแรงการโจมตีศัตรูเพิ่มขึ้น 202 และมีโอกาส 80% ที่จะทำให้ศัตรูเสียเลือดเป็นเวลา 6 วินาที จำนวน 78
12 45 12 36,900 5.4 59
ความแรงการโจมตีศัตรูเพิ่มขึ้น 213 และมีโอกาส 82% ที่จะทำให้ศัตรูเสียเลือดเป็นเวลา 6 วินาที จำนวน 96
13 51 13 42,200 5.4 64
ความแรงการโจมตีศัตรูเพิ่มขึ้น 224 และมีโอกาส 84% ที่จะทำให้ศัตรูเสียเลือดเป็นเวลา 6 วินาที จำนวน 115
14 56 14 47,900 5.4 69
ความแรงการโจมตีศัตรูเพิ่มขึ้น 235 และมีโอกาส 86% ที่จะทำให้ศัตรูเสียเลือดเป็นเวลา 6 วินาที จำนวน 133
15 61 15 54,000 5.4 74
ความแรงการโจมตีศัตรูเพิ่มขึ้น 246 และมีโอกาส 88% ที่จะทำให้ศัตรูเสียเลือดเป็นเวลา 6 วินาที จำนวน 152
16 75 16 70,800 4.8 79
ความแรงการโจมตีศัตรูเพิ่มขึ้น 275 และมีโอกาส 90% ที่จะทำให้ศัตรูเสียเลือดเป็นเวลา 7 วินาที จำนวน 170
17 78 17 86,200 4.8 84
ความแรงการโจมตีศัตรูเพิ่มขึ้น 249 และมีโอกาส 90% ที่จะทำให้ศัตรูเสียเลือดเป็นเวลา 7 วินาที จำนวน 188
18 81 18 103,400 4.8 89
ความแรงการโจมตีศัตรูเพิ่มขึ้น 313 และมีโอกาส 90% ที่จะทำให้ศัตรูเสียเลือดเป็นเวลา 7วินาที จำนวน 207
19 84 19 137,500 4.8 94
ความแรงการโจมตีศัตรูเพิ่มขึ้น 332 และมีโอกาส 90% ที่จะทำให้ศัตรูเสียเลือดเป็นเวลา 7 วินาที จำนวน 225
20 87 20 186,100 4.8 99
ความแรงการโจมตีศัตรูเพิ่มขึ้น 351 และมีโอกาส 90% ที่จะทำให้ศัตรูเสียเลือดเป็นเวลา 7 วินาที จำนวน 245
21 105 21 224,400 4.8 105
ความแรงการโจมตีศัตรูเพิ่มขึ้น 351 และมีโอกาส 92% ที่จะทำให้ศัตรูเสียเลือดเป็นเวลา 7 วินาที จำนวน 279
22 107 22 267,000 4.8 111
ความแรงการโจมตีศัตรูเพิ่มขึ้น 351 และมีโอกาส 92% ที่จะทำให้ศัตรูเสียเลือดเป็นเวลา 7 วินาที จำนวน 279
23 109 23 314,100 4.8 117
ความแรงการโจมตีศัตรูเพิ่มขึ้น 351 และมีโอกาส 92% ที่จะทำให้ศัตรูเสียเลือดเป็นเวลา 7 วินาที จำนวน 279
24 111 24 376,400 4.8 123
ความแรงการโจมตีศัตรูเพิ่มขึ้น 351 และมีโอกาส 94% ที่จะทำให้ศัตรูเสียเลือดเป็นเวลา 7 วินาที จำนวน 279
25 113 25 478,800 4.8 129
ความแรงการโจมตีศัตรูเพิ่มขึ้น 351 และมีโอกาส 94% ที่จะทำให้ศัตรูเสียเลือดเป็นเวลา 7 วินาที จำนวน 279
26 115 26 576,600 4.8 135
ความแรงการโจมตีศัตรูเพิ่มขึ้น 351 และมีโอกาส 94% ที่จะทำให้ศัตรูเสียเลือดเป็นเวลา 7 วินาที จำนวน 279
27 117 27 711,700 4.8 141
ความแรงการโจมตีศัตรูเพิ่มขึ้น 351 และมีโอกาส 96% ที่จะทำให้ศัตรูเสียเลือดเป็นเวลา 7 วินาที จำนวน 279
28 119 28 937,400 4.8 147
ความแรงการโจมตีศัตรูเพิ่มขึ้น 351 และมีโอกาส 96% ที่จะทำให้ศัตรูเสียเลือดเป็นเวลา 7 วินาที จำนวน 279
29 121 29 1,114,500 4.8 153
ความแรงการโจมตีศัตรูเพิ่มขึ้น 351 และมีโอกาส 98% ที่จะทำให้ศัตรูเสียเลือดเป็นเวลา 7 วินาที จำนวน 279
30 123 30 1,378,600 4.8 160
ความแรงการโจมตีศัตรูเพิ่มขึ้น 351 และมีโอกาส 99% ที่จะทำให้ศัตรูเสียเลือดเป็นเวลา 7 วินาที จำนวน 279
เอิร์ธเวฟ
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 75 1 300 2.8 77
โจมตีศัตรูด้วยคลื่นแผ่นดินไหวสร้างดาเมจ 282 มืโอกาส 70% ที่จะทำให้ภายในเวลา 12 วินาที ศัตรูมีการเคลื่อนที่ช้าลง 40%(อาวุธสองมือเท่านั้น)
2 76 2 1,400 2.8 80
โจมตีศัตรูด้วยคลื่นแผ่นดินไหวสร้างดาเมจ 288 มืโอกาส 71% ที่จะทำให้ภายในเวลา 12 วินาที ศัตรูมีการเคลื่อนที่ช้าลง 40%(อาวุธสองมือเท่านั้น)
3 77 3 2,800 2.8 83
โจมตีศัตรูด้วยคลื่นแผ่นดินไหวสร้างดาเมจ 294 มืโอกาส 72% ที่จะทำให้ภายในเวลา 12 วินาที ศัตรูมีการเคลื่อนที่ช้าลง 40%(อาวุธสองมือเท่านั้น)
4 78 4 4,000 2.8 86
โจมตีศัตรูด้วยคลื่นแผ่นดินไหวสร้างดาเมจ 300 มืโอกาส 73% ที่จะทำให้ภายในเวลา 12 วินาที ศัตรูมีการเคลื่อนที่ช้าลง 40%(อาวุธสองมือเท่านั้น)
5 79 5 5,300 2.8 89
โจมตีศัตรูด้วยคลื่นแผ่นดินไหวสร้างดาเมจ 306 มืโอกาส 74% ที่จะทำให้ภายในเวลา 12 วินาที ศัตรูมีการเคลื่อนที่ช้าลง 40%(อาวุธสองมือเท่านั้น)
6 81 6 8,000 2.8 92
โจมตีศัตรูด้วยคลื่นแผ่นดินไหวสร้างดาเมจ 312 มืโอกาส 75% ที่จะทำให้ภายในเวลา 13 วินาที ศัตรูมีการเคลื่อนที่ช้าลง 50%(อาวุธสองมือเท่านั้น)
7 82 7 10,100 2.8 95
โจมตีศัตรูด้วยคลื่นแผ่นดินไหวสร้างดาเมจ 318 มืโอกาส 76% ที่จะทำให้ภายในเวลา 13 วินาที ศัตรูมีการเคลื่อนที่ช้าลง 50%(อาวุธสองมือเท่านั้น)
8 83 8 12,600 2.8 98
โจมตีศัตรูด้วยคลื่นแผ่นดินไหวสร้างดาเมจ 324 มืโอกาส 77% ที่จะทำให้ภายในเวลา 13 วินาที ศัตรูมีการเคลื่อนที่ช้าลง 50%(อาวุธสองมือเท่านั้น)
9 84 9 15,700 2.8 101
โจมตีศัตรูด้วยคลื่นแผ่นดินไหวสร้างดาเมจ 330 มืโอกาส 78% ที่จะทำให้ภายในเวลา 13 วินาที ศัตรูมีการเคลื่อนที่ช้าลง 50%(อาวุธสองมือเท่านั้น)
10 85 10 20,200 2.8 104
โจมตีศัตรูด้วยคลื่นแผ่นดินไหวสร้างดาเมจ 336 มืโอกาส 79% ที่จะทำให้ภายในเวลา 13 วินาที ศัตรูมีการเคลื่อนที่ช้าลง 50%(อาวุธสองมือเท่านั้น)
11 86 11 32,100 2.4 107
โจมตีศัตรูด้วยคลื่นแผ่นดินไหวสร้างดาเมจ 342 มืโอกาส 80% ที่จะทำให้ภายในเวลา 14 วินาที ศัตรูมีการเคลื่อนที่ช้าลง 60%(อาวุธสองมือเท่านั้น)
12 87 12 36,900 2.4 110
โจมตีศัตรูด้วยคลื่นแผ่นดินไหวสร้างดาเมจ 348 มืโอกาส 81% ที่จะทำให้ภายในเวลา 14 วินาที ศัตรูมีการเคลื่อนที่ช้าลง 60%(อาวุธสองมือเท่านั้น)
13 88 13 42,200 2.4 113
โจมตีศัตรูด้วยคลื่นแผ่นดินไหวสร้างดาเมจ 354 มืโอกาส 82% ที่จะทำให้ภายในเวลา 14 วินาที ศัตรูมีการเคลื่อนที่ช้าลง 60%(อาวุธสองมือเท่านั้น)
14 89 14 47,900 2.4 116
โจมตีศัตรูด้วยคลื่นแผ่นดินไหวสร้างดาเมจ 360 มืโอกาส 83% ที่จะทำให้ภายในเวลา 14 วินาที ศัตรูมีการเคลื่อนที่ช้าลง 60%(อาวุธสองมือเท่านั้น)
15 90 15 54,000 2.4 119
โจมตีศัตรูด้วยคลื่นแผ่นดินไหวสร้างดาเมจ 366 มืโอกาส 84% ที่จะทำให้ภายในเวลา 14 วินาที ศัตรูมีการเคลื่อนที่ช้าลง 60%(อาวุธสองมือเท่านั้น)
16 92 16 70,800 2.2 122
โจมตีศัตรูด้วยคลื่นแผ่นดินไหวสร้างดาเมจ 372 มืโอกาส 85% ที่จะทำให้ภายในเวลา 15 วินาที ศัตรูมีการเคลื่อนที่ช้าลง 70%(อาวุธสองมือเท่านั้น)
17 93 17 86,200 2.2 125
โจมตีศัตรูด้วยคลื่นแผ่นดินไหวสร้างดาเมจ 378 มืโอกาส 86% ที่จะทำให้ภายในเวลา 15 วินาที ศัตรูมีการเคลื่อนที่ช้าลง 70%(อาวุธสองมือเท่านั้น)
18 94 18 103,400 2.2 128
โจมตีศัตรูด้วยคลื่นแผ่นดินไหวสร้างดาเมจ 384 มืโอกาส 87% ที่จะทำให้ภายในเวลา 15 วินาที ศัตรูมีการเคลื่อนที่ช้าลง 70%(อาวุธสองมือเท่านั้น)
19 95 19 137,500 2.2 131
โจมตีศัตรูด้วยคลื่นแผ่นดินไหวสร้างดาเมจ 390 มืโอกาส 88% ที่จะทำให้ภายในเวลา 15 วินาที ศัตรูมีการเคลื่อนที่ช้าลง 70%(อาวุธสองมือเท่านั้น)
20 96 20 186,100 2.2 134
โจมตีศัตรูด้วยคลื่นแผ่นดินไหวสร้างดาเมจ 396 มืโอกาส 89% ที่จะทำให้ภายในเวลา 15 วินาที ศัตรูมีการเคลื่อนที่ช้าลง 70%(อาวุธสองมือเท่านั้น)
21 105 21 224,400 2.2 137
โจมตีศัตรูด้วยคลื่นแผ่นดินไหวสร้างดาเมจ 396 มืโอกาส 90% ที่จะทำให้ภายในเวลา 16 วินาที ศัตรูมีการเคลื่อนที่ช้าลง 75%(อาวุธสองมือเท่านั้น)
22 107 22 267,000 2.2 140
โจมตีศัตรูด้วยคลื่นแผ่นดินไหวสร้างดาเมจ 396 มืโอกาส 91% ที่จะทำให้ภายในเวลา 16 วินาที ศัตรูมีการเคลื่อนที่ช้าลง 75%(อาวุธสองมือเท่านั้น)
23 109 23 314,100 2.2 143
โจมตีศัตรูด้วยคลื่นแผ่นดินไหวสร้างดาเมจ 396 มืโอกาส 92% ที่จะทำให้ภายในเวลา 16 วินาที ศัตรูมีการเคลื่อนที่ช้าลง 75%(อาวุธสองมือเท่านั้น)
24 111 24 376,400 2.2 146
โจมตีศัตรูด้วยคลื่นแผ่นดินไหวสร้างดาเมจ 396 มืโอกาส 93% ที่จะทำให้ภายในเวลา 16 วินาที ศัตรูมีการเคลื่อนที่ช้าลง 75%(อาวุธสองมือเท่านั้น)
25 113 25 478,800 2.2 149
โจมตีศัตรูด้วยคลื่นแผ่นดินไหวสร้างดาเมจ 396 มืโอกาส 94% ที่จะทำให้ภายในเวลา 16 วินาที ศัตรูมีการเคลื่อนที่ช้าลง 75%(อาวุธสองมือเท่านั้น)
อัพเปอร์สวิง
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 1 300 5.4 13
เมื่อใช้อาวุธสองมือจะเพิ่มพลังการจู่โจม สร้างดาเมจเพิ่ม 84 โดยประมาณ จากนั้นจะผลักศัตรูให้ถอยห่างออกไป
2 4 2 1,400 5.4 17
เมื่อใช้อาวุธสองมือจะเพิ่มพลังการจู่โจม สร้างดาเมจเพิ่ม95 โดยประมาณ. จากนั้นจะผลักศัตรูให้ถอยห่างออกไป
3 7 3 2,800 5.4 21
เมื่อใช้อาวุธสองมือจะเพิ่มพลังการจู่โจม สร้างดาเมจเพิ่ม106 โดยประมาณ. จากนั้นจะผลักศัตรูให้ถอยห่างออกไป
4 11 4 4,000 5.4 25
เมื่อใช้อาวุธสองมือจะเพิ่มพลังการจู่โจม สร้างดาเมจเพิ่ม117โดยประมาณ. จากนั้นจะผลักศัตรูให้ถอยห่างออกไป
5 14 5 5,300 5.4 29
เมื่อใช้อาวุธสองมือจะเพิ่มพลังการจู่โจม สร้างดาเมจเพิ่ม128โดยประมาณ. จากนั้นจะผลักศัตรูให้ถอยห่างออกไป
6 20 6 8,000 4.8 33
เมื่อใช้อาวุธสองมือจะเพิ่มพลังการจู่โจม สร้างดาเมจเพิ่ม142 โดยประมาณ. จากนั้นจะผลักศัตรูให้ถอยห่างออกไป
7 23 7 10,100 4.8 37
เมื่อใช้อาวุธสองมือจะเพิ่มพลังการจู่โจม สร้างดาเมจเพิ่ม156 โดยประมาณ. จากนั้นจะผลักศัตรูให้ถอยห่างออกไป
8 26 8 12,600 4.8 41
เมื่อใช้อาวุธสองมือจะเพิ่มพลังการจู่โจม สร้างดาเมจเพิ่ม170 โดยประมาณ. จากนั้นจะผลักศัตรูให้ถอยห่างออกไป
9 29 9 15,700 4.8 45
เมื่อใช้อาวุธสองมือจะเพิ่มพลังการจู่โจม สร้างดาเมจเพิ่ม184 โดยประมาณ. จากนั้นจะผลักศัตรูให้ถอยห่างออกไป
10 32 10 20,200 4.8 49
เมื่อใช้อาวุธสองมือจะเพิ่มพลังการจู่โจม สร้างดาเมจเพิ่ม198 โดยประมาณ. จากนั้นจะผลักศัตรูให้ถอยห่างออกไป
เอิร์ธเควค
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 40 11 32,100 5.2 56
เป็นสกิลที่พัฒนาจากรุปแบบฮาล์ฟสวิง ด้วยอาวุธสองมือฟาดลงพื้นดินสร้างดาเมจในรัศมี 3m เป็นจำนวน 124 โดยประมาณ.ศัตรูที่ถูกโจมตีจะมีโอกาส 70% ที่จะตกอยู่ในสภาวะมึนงง 2.6 วินาที.
2 44 12 36,900 5.2 63
เป็นสกิลที่พัฒนาจากรุปแบบฮาล์ฟสวิง ด้วยอาวุธสองมือฟาดลงพื้นดินสร้างดาเมจในรัศมี 3m เป็นจำนวน 133 โดยประมาณ.ศัตรูที่ถูกโจมตีจะมีโอกาส 72% ที่จะตกอยู่ในสภาวะมึนงง 2.6 วินาที.
3 47 13 42,200 5.2 70
เป็นสกิลที่พัฒนาจากรุปแบบฮาล์ฟสวิง ด้วยอาวุธสองมือฟาดลงพื้นดินสร้างดาเมจในรัศมี 3m เป็นจำนวน 142 โดยประมาณ.ศัตรูที่ถูกโจมตีจะมีโอกาส 74% ที่จะตกอยู่ในสภาวะมึนงง 2.6 วินาที.
4 51 14 47,900 5.2 77
เป็นสกิลที่พัฒนาจากรุปแบบฮาล์ฟสวิง ด้วยอาวุธสองมือฟาดลงพื้นดินสร้างดาเมจในรัศมี 3m เป็นจำนวน 151 โดยประมาณ.ศัตรูที่ถูกโจมตีจะมีโอกาส 76% ที่จะตกอยู่ในสภาวะมึนงง 2.6 วินาที.
5 54 15 54,000 5.2 84
เป็นสกิลที่พัฒนาจากรุปแบบฮาล์ฟสวิง ด้วยอาวุธสองมือฟาดลงพื้นดินสร้างดาเมจในรัศมี 3m เป็นจำนวน 160 โดยประมาณ.ศัตรูที่ถูกโจมตีจะมีโอกาส 78% ที่จะตกอยู่ในสภาวะมึนงง 2.6 วินาที.
6 75 16 70,800 4.6 91
เป็นสกิลที่พัฒนาจากรุปแบบฮาล์ฟสวิง ด้วยอาวุธสองมือฟาดลงพื้นดินสร้างดาเมจในรัศมี 4m เป็นจำนวน 179 โดยประมาณ.ศัตรูที่ถูกโจมตีจะมีโอกาส 80% ที่จะตกอยู่ในสภาวะมึนงง 3.1 วินาที.
7 77 17 86,200 4.6 98
เป็นสกิลที่พัฒนาจากรุปแบบฮาล์ฟสวิง ด้วยอาวุธสองมือฟาดลงพื้นดินสร้างดาเมจในรัศมี 4m เป็นจำนวน 190 โดยประมาณ.ศัตรูที่ถูกโจมตีจะมีโอกาส 82% ที่จะตกอยู่ในสภาวะมึนงง 3.1 วินาที.
8 79 18 103,400 4.6 105
เป็นสกิลที่พัฒนาจากรุปแบบฮาล์ฟสวิง ด้วยอาวุธสองมือฟาดลงพื้นดินสร้างดาเมจในรัศมี 4m เป็นจำนวน 201 โดยประมาณ.ศัตรูที่ถูกโจมตีจะมีโอกาส 84% ที่จะตกอยู่ในสภาวะมึนงง 3.1 วินาที.
9 81 19 137,500 4.6 112
เป็นสกิลที่พัฒนาจากรุปแบบฮาล์ฟสวิง ด้วยอาวุธสองมือฟาดลงพื้นดินสร้างดาเมจในรัศมี 4m เป็นจำนวน 212 โดยประมาณ.ศัตรูที่ถูกโจมตีจะมีโอกาส 86% ที่จะตกอยู่ในสภาวะมึนงง 3.1 วินาที.
10 83 20 186,100 4.6 119
เป็นสกิลที่พัฒนาจากรุปแบบฮาล์ฟสวิง ด้วยอาวุธสองมือฟาดลงพื้นดินสร้างดาเมจในรัศมี 4m เป็นจำนวน 223 โดยประมาณ.ศัตรูที่ถูกโจมตีจะมีโอกาส 88% ที่จะตกอยู่ในสภาวะมึนงง 3.1 วินาที.
ครูเอลซอร์ด
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 105 11 224,400 5.5 75
ดาบมือเดียวที่ให้ดาเมจ ที่แข็งแกร่งด้วยดาบสองมือ.
2 107 12 267,000 5.5 78
ดาบมือเดียวที่ให้ดาเมจ ที่แข็งแกร่งด้วยดาบสองมือ.
3 109 13 314,100 5.5 81
ดาบมือเดียวที่ให้ดาเมจ ที่แข็งแกร่งด้วยดาบสองมือ.
4 111 14 376,400 5.5 84
ดาบมือเดียวที่ให้ดาเมจ ที่แข็งแกร่งด้วยดาบสองมือ.
5 113 15 478,800 5.5 87
ดาบมือเดียวที่ให้ดาเมจ ที่แข็งแกร่งด้วยดาบสองมือ.
6 114 16 576,600 5.5 90
ดาบมือเดียวที่ให้ดาเมจ ที่แข็งแกร่งด้วยดาบสองมือ.
7 115 17 711,700 5.5 93
ดาบมือเดียวที่ให้ดาเมจ ที่แข็งแกร่งด้วยดาบสองมือ.
8 116 18 937,400 5.5 96
ดาบมือเดียวที่ให้ดาเมจ ที่แข็งแกร่งด้วยดาบสองมือ.
9 117 19 1,114,500 5.5 99
ดาบมือเดียวที่ให้ดาเมจ ที่แข็งแกร่งด้วยดาบสองมือ.
10 118 20 1,378,600 5.5 102
ดาบมือเดียวที่ให้ดาเมจ ที่แข็งแกร่งด้วยดาบสองมือ.
เฟลมสแมช
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 75 1 300 3.4 45
เป็นอาวุธที่สามารถรวบรวมความแข็งแกร่งจากไฟสามารถใช้ไฟในการจู่โจมฝ่ายตรงข้าม 315 โดยประมาณ. ความเป็นไปได้ 25% สามารถถูกไฟไหม้ภายใน 3 วินาทีๆละ 23 โดยประมาณ.
2 76 2 1,400 3.4 48
เป็นอาวุธที่สามารถรวบรวมความแข็งแกร่งจากไฟสามารถใช้ไฟในการจู่โจมฝ่ายตรงข้าม 322 โดยประมาณ. ความเป็นไปได้ 25% สามารถถูกไฟไหม้ภายใน 3 วินาทีๆละ 23 โดยประมาณ.
3 77 3 2,800 3.4 51
เป็นอาวุธที่สามารถรวบรวมความแข็งแกร่งจากไฟสามารถใช้ไฟในการจู่โจมฝ่ายตรงข้าม 329 โดยประมาณ. ความเป็นไปได้ 27% สามารถถูกไฟไหม้ภายใน 3 วินาทีๆละ 23 โดยประมาณ.
4 78 4 4,000 3.4 54
เป็นอาวุธที่สามารถรวบรวมความแข็งแกร่งจากไฟสามารถใช้ไฟในการจู่โจมฝ่ายตรงข้าม 336 โดยประมาณ. ความเป็นไปได้ 27% สามารถถูกไฟไหม้ภายใน 3 วินาทีๆละ 23 โดยประมาณ.
5 79 5 5,300 3.4 57
เป็นอาวุธที่สามารถรวบรวมความแข็งแกร่งจากไฟสามารถใช้ไฟในการจู่โจมฝ่ายตรงข้าม 3143 โดยประมาณ. ความเป็นไปได้ 29% สามารถถูกไฟไหม้ภายใน 3 วินาทีๆละ 23 โดยประมาณ.
6 81 6 8,000 3.4 60
เป็นอาวุธที่สามารถรวบรวมความแข็งแกร่งจากไฟสามารถใช้ไฟในการจู่โจมฝ่ายตรงข้าม 350 โดยประมาณ. ความเป็นไปได้ 29% สามารถถูกไฟไหม้ภายใน 4 วินาทีๆละ 57 โดยประมาณ.
7 82 7 10,100 3.4 63
เป็นอาวุธที่สามารถรวบรวมความแข็งแกร่งจากไฟสามารถใช้ไฟในการจู่โจมฝ่ายตรงข้าม 357 โดยประมาณ. ความเป็นไปได้ 32% สามารถถูกไฟไหม้ภายใน 4 วินาทีๆละ 57 โดยประมาณ.
8 83 8 12,600 3.4 66
เป็นอาวุธที่สามารถรวบรวมความแข็งแกร่งจากไฟสามารถใช้ไฟในการจู่โจมฝ่ายตรงข้าม 364 โดยประมาณ. ความเป็นไปได้ 32% สามารถถูกไฟไหม้ภายใน 4 วินาทีๆละ 57 โดยประมาณ.
9 84 9 15,700 3.4 69
เป็นอาวุธที่สามารถรวบรวมความแข็งแกร่งจากไฟสามารถใช้ไฟในการจู่โจมฝ่ายตรงข้าม 371 โดยประมาณ. ความเป็นไปได้ 34% สามารถถูกไฟไหม้ภายใน 4 วินาทีๆละ 57 โดยประมาณ.
10 85 10 20,200 3.4 72
เป็นอาวุธที่สามารถรวบรวมความแข็งแกร่งจากไฟสามารถใช้ไฟในการจู่โจมฝ่ายตรงข้าม 378 โดยประมาณ. ความเป็นไปได้ 34% สามารถถูกไฟไหม้ภายใน 4 วินาทีๆละ 57 โดยประมาณ.
11 86 11 32,100 3.4 75
เป็นอาวุธที่สามารถรวบรวมความแข็งแกร่งจากไฟสามารถใช้ไฟในการจู่โจมฝ่ายตรงข้าม 385 โดยประมาณ. ความเป็นไปได้ 36% สามารถถูกไฟไหม้ภายใน 5 วินาทีๆละ 81 โดยประมาณ.
12 87 12 36,900 3.4 78
เป็นอาวุธที่สามารถรวบรวมความแข็งแกร่งจากไฟสามารถใช้ไฟในการจู่โจมฝ่ายตรงข้าม 392 โดยประมาณ. ความเป็นไปได้ 36% สามารถถูกไฟไหม้ภายใน 5 วินาทีๆละ 81 โดยประมาณ.
13 88 13 42,200 3.4 81
เป็นอาวุธที่สามารถรวบรวมความแข็งแกร่งจากไฟสามารถใช้ไฟในการจู่โจมฝ่ายตรงข้าม 399 โดยประมาณ. ความเป็นไปได้ 39% สามารถถูกไฟไหม้ภายใน 5 วินาทีๆละ 81 โดยประมาณ.
14 89 14 47,900 3.4 84
เป็นอาวุธที่สามารถรวบรวมความแข็งแกร่งจากไฟสามารถใช้ไฟในการจู่โจมฝ่ายตรงข้าม 406 โดยประมาณ. ความเป็นไปได้ 39% สามารถถูกไฟไหม้ภายใน 5 วินาทีๆละ 81 โดยประมาณ.
15 90 15 54,000 3.4 87
เป็นอาวุธที่สามารถรวบรวมความแข็งแกร่งจากไฟสามารถใช้ไฟในการจู่โจมฝ่ายตรงข้าม 413 โดยประมาณ. ความเป็นไปได้ 41% สามารถถูกไฟไหม้ภายใน 5 วินาทีๆละ 81 โดยประมาณ.
16 92 16 70,800 3.4 90
เป็นอาวุธที่สามารถรวบรวมความแข็งแกร่งจากไฟสามารถใช้ไฟในการจู่โจมฝ่ายตรงข้าม 420 โดยประมาณ. ความเป็นไปได้ 41% สามารถถูกไฟไหม้ภายใน 6 วินาทีๆละ 105 โดยประมาณ.
17 93 17 86,200 3.4 93
เป็นอาวุธที่สามารถรวบรวมความแข็งแกร่งจากไฟสามารถใช้ไฟในการจู่โจมฝ่ายตรงข้าม 427 โดยประมาณ. ความเป็นไปได้ 43% สามารถถูกไฟไหม้ภายใน 6 วินาทีๆละ 105 โดยประมาณ.
18 94 18 103,400 3.4 96
เป็นอาวุธที่สามารถรวบรวมความแข็งแกร่งจากไฟสามารถใช้ไฟในการจู่โจมฝ่ายตรงข้าม 434 โดยประมาณ. ความเป็นไปได้ 43% สามารถถูกไฟไหม้ภายใน 6 วินาทีๆละ 105 โดยประมาณ.
19 95 19 137,500 3.4 99
เป็นอาวุธที่สามารถรวบรวมความแข็งแกร่งจากไฟสามารถใช้ไฟในการจู่โจมฝ่ายตรงข้าม 441 โดยประมาณ. ความเป็นไปได้ 46% สามารถถูกไฟไหม้ภายใน 6 วินาทีๆละ 105 โดยประมาณ.
20 96 20 186,100 3.4 102
เป็นอาวุธที่สามารถรวบรวมความแข็งแกร่งจากไฟสามารถใช้ไฟในการจู่โจมฝ่ายตรงข้าม 448 โดยประมาณ. ความเป็นไปได้ 46% สามารถถูกไฟไหม้ภายใน 6 วินาทีๆละ 105 โดยประมาณ.
21 105 21 224,400 3.4 105
เป็นอาวุธที่สามารถรวบรวมความแข็งแกร่งจากไฟสามารถใช้ไฟในการจู่โจมฝ่ายตรงข้าม 448 โดยประมาณ. ความเป็นไปได้ 48% สามารถถูกไฟไหม้ภายใน 7 วินาทีๆละ 129 โดยประมาณ.
22 107 22 267,000 3.4 108
เป็นอาวุธที่สามารถรวบรวมความแข็งแกร่งจากไฟสามารถใช้ไฟในการจู่โจมฝ่ายตรงข้าม 448 โดยประมาณ. ความเป็นไปได้ 48% สามารถถูกไฟไหม้ภายใน 7 วินาทีๆละ 129 โดยประมาณ.
23 109 23 314,100 3.4 111
เป็นอาวุธที่สามารถรวบรวมความแข็งแกร่งจากไฟสามารถใช้ไฟในการจู่โจมฝ่ายตรงข้าม 448 โดยประมาณ. ความเป็นไปได้ 50% สามารถถูกไฟไหม้ภายใน 7 วินาทีๆละ 129 โดยประมาณ.
24 111 24 376,400 3.4 114
เป็นอาวุธที่สามารถรวบรวมความแข็งแกร่งจากไฟสามารถใช้ไฟในการจู่โจมฝ่ายตรงข้าม 448 โดยประมาณ. ความเป็นไปได้ 50% สามารถถูกไฟไหม้ภายใน 7 วินาทีๆละ 129 โดยประมาณ.
25 113 25 478,800 3.4 117
เป็นอาวุธที่สามารถรวบรวมความแข็งแกร่งจากไฟสามารถใช้ไฟในการจู่โจมฝ่ายตรงข้าม 448 โดยประมาณ. ความเป็นไปได้ 53% สามารถถูกไฟไหม้ภายใน 7 วินาทีๆละ 129 โดยประมาณ.
วีลวินด์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 20 1 300 5.3 28
กวัดแกว่งอาวุธสองมืออย่างว่องไวโจมตีศัตรูที่อยู่ในรัศมี 3m สร้างดาเมจสูงถึง 87 โดยประมาณ.
2 24 2 1,400 5.3 33
กวัดแกว่งอาวุธสองมืออย่างว่องไวโจมตีศัตรูที่อยู่ในรัศมี 3m สร้างดาเมจสูงถึง 96 โดยประมาณ.
3 27 3 2,800 5.3 39
กวัดแกว่งอาวุธสองมืออย่างว่องไวโจมตีศัตรูที่อยู่ในรัศมี 3m สร้างดาเมจสูงถึง 105 โดยประมาณ.
4 31 4 4,000 5.3 44
กวัดแกว่งอาวุธสองมืออย่างว่องไวโจมตีศัตรูที่อยู่ในรัศมี 3m สร้างดาเมจสูงถึง 114 โดยประมาณ.
5 34 5 5,300 5.3 49
กวัดแกว่งอาวุธสองมืออย่างว่องไวโจมตีศัตรูที่อยู่ในรัศมี 3m สร้างดาเมจสูงถึง 123 โดยประมาณ.
6 40 6 8,000 4.9 54
กวัดแกว่งอาวุธสองมืออย่างว่องไวโจมตีศัตรูที่อยู่ในรัศมี 3m สร้างดาเมจสูงถึง 134 โดยประมาณ.
7 45 7 10,100 4.9 59
กวัดแกว่งอาวุธสองมืออย่างว่องไวโจมตีศัตรูที่อยู่ในรัศมี 3m สร้างดาเมจสูงถึง 143 โดยประมาณ.
8 51 8 12,600 4.9 65
กวัดแกว่งอาวุธสองมืออย่างว่องไวโจมตีศัตรูที่อยู่ในรัศมี 3m สร้างดาเมจสูงถึง 152 โดยประมาณ.
9 56 9 15,700 4.9 70
กวัดแกว่งอาวุธสองมืออย่างว่องไวโจมตีศัตรูที่อยู่ในรัศมี 3m สร้างดาเมจสูงถึง 161 โดยประมาณ.
10 61 10 20,200 4.9 75
กวัดแกว่งอาวุธสองมืออย่างว่องไวโจมตีศัตรูที่อยู่ในรัศมี 3m สร้างดาเมจสูงถึง 170 โดยประมาณ.
11 75 11 32,100 4.2 81
กวัดแกว่งอาวุธสองมืออย่างว่องไวโจมตีศัตรูที่อยู่ในรัศมี 3m สร้างดาเมจสูงถึง 181 โดยประมาณ.
12 78 12 36,900 4.2 88
กวัดแกว่งอาวุธสองมืออย่างว่องไวโจมตีศัตรูที่อยู่ในรัศมี 3m สร้างดาเมจสูงถึง 192 โดยประมาณ.
13 81 13 42,200 4.2 94
กวัดแกว่งอาวุธสองมืออย่างว่องไวโจมตีศัตรูที่อยู่ในรัศมี 3m สร้างดาเมจสูงถึง 203 โดยประมาณ.
14 84 14 47,900 4.2 101
กวัดแกว่งอาวุธสองมืออย่างว่องไวโจมตีศัตรูที่อยู่ในรัศมี 3m สร้างดาเมจสูงถึง 214 โดยประมาณ.
15 87 15 54,000 4.2 107
กวัดแกว่งอาวุธสองมืออย่างว่องไวโจมตีศัตรูที่อยู่ในรัศมี 3m สร้างดาเมจสูงถึง225 โดยประมาณ.
16 105 16 70,800 4.2 114
กวัดแกว่งอาวุธสองมืออย่างว่องไวโจมตีศัตรูที่อยู่ในรัศมี 3m สร้างดาเมจสูงถึง225 โดยประมาณ.
17 107 17 86,200 4.2 120
กวัดแกว่งอาวุธสองมืออย่างว่องไวโจมตีศัตรูที่อยู่ในรัศมี 3m สร้างดาเมจสูงถึง225 โดยประมาณ.
18 109 18 103,400 4.2 127
กวัดแกว่งอาวุธสองมืออย่างว่องไวโจมตีศัตรูที่อยู่ในรัศมี 3m สร้างดาเมจสูงถึง225 โดยประมาณ.
19 111 19 137,500 4.2 133
กวัดแกว่งอาวุธสองมืออย่างว่องไวโจมตีศัตรูที่อยู่ในรัศมี 3m สร้างดาเมจสูงถึง225 โดยประมาณ.
20 113 20 186,100 4.2 140
กวัดแกว่งอาวุธสองมืออย่างว่องไวโจมตีศัตรูที่อยู่ในรัศมี 3m สร้างดาเมจสูงถึง225 โดยประมาณ.
ดูอัลโบลว
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 105 11 224,400 3.2 55
สามารถแทงอย่างต่อเนื่องไปด้านหน้า.
2 107 12 267,000 3.2 61
สามารถแทงอย่างต่อเนื่องไปด้านหน้า.
3 109 13 314,100 3.2 67
สามารถแทงอย่างต่อเนื่องไปด้านหน้า.
4 111 14 376,400 3.2 73
สามารถแทงอย่างต่อเนื่องไปด้านหน้า.
5 113 15 478,800 3.2 79
สามารถแทงอย่างต่อเนื่องไปด้านหน้า.
6 114 16 576,600 3.2 85
สามารถแทงอย่างต่อเนื่องไปด้านหน้า.
7 115 17 711,700 3.2 91
สามารถแทงอย่างต่อเนื่องไปด้านหน้า.
8 116 18 937,400 3.2 97
สามารถแทงอย่างต่อเนื่องไปด้านหน้า.
9 117 19 1,114,500 3.2 103
สามารถแทงอย่างต่อเนื่องไปด้านหน้า.
10 118 20 1,378,600 3.2 109
สามารถแทงอย่างต่อเนื่องไปด้านหน้า.
11 119 21 32,100 3.2 117
สามารถแทงอย่างต่อเนื่องไปด้านหน้า.
12 120 22 36,900 3.2 125
สามารถแทงอย่างต่อเนื่องไปด้านหน้า.
13 121 23 42,200 3.2 133
สามารถแทงอย่างต่อเนื่องไปด้านหน้า.
14 122 24 47,900 3.2 141
สามารถแทงอย่างต่อเนื่องไปด้านหน้า.
15 123 25 54,000 3.2 149
สามารถแทงอย่างต่อเนื่องไปด้านหน้า.
16 124 26 70,800 3.2 157
สามารถแทงอย่างต่อเนื่องไปด้านหน้า.
17 125 27 86,200 3.2 165
สามารถแทงอย่างต่อเนื่องไปด้านหน้า.
18 126 28 103,400 3.2 173
สามารถแทงอย่างต่อเนื่องไปด้านหน้า.
19 127 29 137,500 3.2 181
สามารถแทงอย่างต่อเนื่องไปด้านหน้า.
20 128 30 186,100 3.2 189
สามารถแทงอย่างต่อเนื่องไปด้านหน้า.
เฟียร์ฟูลมาซาเคอร์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 105 11 224,400 3.9 41
ลดการโจมตีที่รุนแรงด้วยการปกป้องที่แข็งแกร่ง.
2 107 12 267,000 3.9 44
ลดการโจมตีที่รุนแรงด้วยการปกป้องที่แข็งแกร่ง.
3 109 13 314,100 3.9 46
ลดการโจมตีที่รุนแรงด้วยการปกป้องที่แข็งแกร่ง.
4 111 14 376,400 3.9 49
ลดการโจมตีที่รุนแรงด้วยการปกป้องที่แข็งแกร่ง.
5 113 15 478,800 3.9 51
ลดการโจมตีที่รุนแรงด้วยการปกป้องที่แข็งแกร่ง.
6 114 16 576,600 3.9 57
ลดการโจมตีที่รุนแรงด้วยการปกป้องที่แข็งแกร่ง.
7 115 17 711,700 3.9 61
ลดการโจมตีที่รุนแรงด้วยการปกป้องที่แข็งแกร่ง.
8 116 18 937,400 3.9 64
ลดการโจมตีที่รุนแรงด้วยการปกป้องที่แข็งแกร่ง.
9 117 19 1,114,500 3.9 68
ลดการโจมตีที่รุนแรงด้วยการปกป้องที่แข็งแกร่ง.
10 118 20 1,378,600 3.9 71
ลดการโจมตีที่รุนแรงด้วยการปกป้องที่แข็งแกร่ง.
11 119 21 32,100 3.9 78
ลดการโจมตีที่รุนแรงด้วยการปกป้องที่แข็งแกร่ง.
12 120 22 36,900 3.9 83
ลดการโจมตีที่รุนแรงด้วยการปกป้องที่แข็งแกร่ง.
13 121 23 42,200 3.9 87
ลดการโจมตีที่รุนแรงด้วยการปกป้องที่แข็งแกร่ง.
14 122 24 47,900 3.9 92
ลดการโจมตีที่รุนแรงด้วยการปกป้องที่แข็งแกร่ง.
15 123 25 54,000 3.9 96
ลดการโจมตีที่รุนแรงด้วยการปกป้องที่แข็งแกร่ง.
16 124 26 70,800 3.9 104
ลดการโจมตีที่รุนแรงด้วยการปกป้องที่แข็งแกร่ง.
17 125 27 86,200 3.9 110
ลดการโจมตีที่รุนแรงด้วยการปกป้องที่แข็งแกร่ง.
18 126 28 103,400 3.9 115
ลดการโจมตีที่รุนแรงด้วยการปกป้องที่แข็งแกร่ง.
19 127 29 137,500 3.9 121
ลดการโจมตีที่รุนแรงด้วยการปกป้องที่แข็งแกร่ง.
20 128 30 186,100 3.9 126
ลดการโจมตีที่รุนแรงด้วยการปกป้องที่แข็งแกร่ง.
ดูอัลวิปพอนมาสเตอรี่
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 105 1 300 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธ. ตรงตามสกิลเลเวลแล้ว ลดบทลงโทษของ คริติคอล,หลหลีก,โจมตี ลง.
2 108 2 1,400 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธ. ตรงตามสกิลเลเวลแล้ว ลดบทลงโทษของ คริติคอล,หลหลีก,โจมตี ลง.
3 111 3 2,800 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธ. ตรงตามสกิลเลเวลแล้ว ลดบทลงโทษของ คริติคอล,หลหลีก,โจมตี ลง.
4 114 4 4,000 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธ. ตรงตามสกิลเลเวลแล้ว ลดบทลงโทษของ คริติคอล,หลหลีก,โจมตี ลง.
5 117 5 5,300 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธ. ตรงตามสกิลเลเวลแล้ว ลดบทลงโทษของ คริติคอล,หลหลีก,โจมตี ลง.
6 120 6 8,000 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธ. ตรงตามสกิลเลเวลแล้ว ลดบทลงโทษของ คริติคอล,หลหลีก,โจมตี ลง.
7 123 7 10,100 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธ. ตรงตามสกิลเลเวลแล้ว ลดบทลงโทษของ คริติคอล,หลหลีก,โจมตี ลง.
8 126 8 12,600 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธ. ตรงตามสกิลเลเวลแล้ว ลดบทลงโทษของ คริติคอล,หลหลีก,โจมตี ลง.
9 129 9 15,700 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธ. ตรงตามสกิลเลเวลแล้ว ลดบทลงโทษของ คริติคอล,หลหลีก,โจมตี ลง.
10 132 10 20,200 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธ. ตรงตามสกิลเลเวลแล้ว ลดบทลงโทษของ คริติคอล,หลหลีก,โจมตี ลง.
ดูอัลวิปพอร์นแอคคูเรซี่
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 1 300 0.0 0
-
2 0 2 1,400 0.0 0
-
3 0 3 2,800 0.0 0
-
ดูอัลวิปพอนเทรนนิ่ง
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 1 300 0.0 0
-
2 0 2 1,400 0.0 0
-
3 0 3 2,800 0.0 0
-
4 0 4 4,000 0.0 0
-
5 0 5 5,300 0.0 0
-
ไลท์อาร์เมอร์เอ็กเพอร์ไทซ์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 1 300 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพกายภาพ 1.0% โดยประมาณ
2 0 2 1,400 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 1.9% โดยประมาณ
3 0 3 2,800 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 2.8% โดยประมาณ
4 0 4 4,000 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 3.7% โดยประมาณ
5 0 5 5,300 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 4.6% โดยประมาณ
6 0 6 8,000 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 5.5% โดยประมาณ
7 0 7 10,100 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 6.4% โดยประมาณ
8 0 8 12,600 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 7.3% โดยประมาณ
9 0 9 15,700 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 8.2% โดยประมาณ
10 0 10 20,200 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 9.1% โดยประมาณ
11 0 11 32,100 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 10% โดยประมาณ
12 0 12 36,900 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 10.9% โดยประมาณ
13 0 13 42,200 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 11.8% โดยประมาณ
14 0 14 47,900 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 12.7% โดยประมาณ
15 0 15 54,000 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 13.6% โดยประมาณ
16 0 16 70,800 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 14.5% โดยประมาณ
17 0 17 86,200 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 15.4% โดยประมาณ
18 0 18 103,400 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกั16.3% โดยประมาณ
19 0 19 137,500 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 17.2% โดยประมาณ
20 0 20 186,100 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 18.1% โดยประมาณ
วันแฮนด์เทรนนิ่ง
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 1 300 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธมือเดียวจะเพิ่มการโจมตีของอาวุธ 1.65% โดยประมาณ.ไม่มีการแสดงผลในอาวุธมีดสั้น. (มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น)
2 0 2 1,400 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธมือเดียวจะเพิ่มการโจมตีของอาวุธ 2.63% โดยประมาณ.ไม่มีการแสดงผลในอาวุธมีดสั้น. (มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น)
3 0 3 2,800 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธมือเดียวจะเพิ่มการโจมตีของอาวุธ 3.61% โดยประมาณ.ไม่มีการแสดงผลในอาวุธมีดสั้น. (มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น)
4 0 4 4,000 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธมือเดียวจะเพิ่มการโจมตีของอาวุธ 4.59% โดยประมาณ.ไม่มีการแสดงผลในอาวุธมีดสั้น. (มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น)
5 0 5 5,300 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธมือเดียวจะเพิ่มการโจมตีของอาวุธ 5.56% โดยประมาณ.ไม่มีการแสดงผลในอาวุธมีดสั้น. (มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น)
6 0 6 8,000 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธมือเดียวจะเพิ่มการโจมตีของอาวุธ 6.54% โดยประมาณ.ไม่มีการแสดงผลในอาวุธมีดสั้น. (มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น)
7 0 7 10,100 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธมือเดียวจะเพิ่มการโจมตีของอาวุธ 7.52% โดยประมาณ.ไม่มีการแสดงผลในอาวุธมีดสั้น. (มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น)
8 0 8 12,600 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธมือเดียวจะเพิ่มการโจมตีของอาวุธ 8.50% โดยประมาณ.ไม่มีการแสดงผลในอาวุธมีดสั้น. (มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น)
9 0 9 15,700 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธมือเดียวจะเพิ่มการโจมตีของอาวุธ 9.47% โดยประมาณ.ไม่มีการแสดงผลในอาวุธมีดสั้น. (มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น)
10 0 10 20,200 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธมือเดียวจะเพิ่มการโจมตีของอาวุธ 10.54% โดยประมาณ.ไม่มีการแสดงผลในอาวุธมีดสั้น. (มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น)
11 0 11 32,100 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธมือเดียวจะเพิ่มการโจมตีของอาวุธ11.43% โดยประมาณ.ไม่มีการแสดงผลในอาวุธมีดสั้น. (มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น)
12 0 12 36,900 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธมือเดียวจะเพิ่มการโจมตีของอาวุธ 12.41% โดยประมาณ.ไม่มีการแสดงผลในอาวุธมีดสั้น. (มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น)
13 0 13 42,200 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธมือเดียวจะเพิ่มการโจมตีของอาวุธ 13.38% โดยประมาณ.ไม่มีการแสดงผลในอาวุธมีดสั้น. (มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น)
14 0 14 47,900 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธมือเดียวจะเพิ่มการโจมตีของอาวุธ 14.36% โดยประมาณ.ไม่มีการแสดงผลในอาวุธมีดสั้น. (มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น)
15 0 15 54,000 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธมือเดียวจะเพิ่มการโจมตีของอาวุธ 15.34% โดยประมาณ.ไม่มีการแสดงผลในอาวุธมีดสั้น. (มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น)
16 0 16 70,800 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธมือเดียวจะเพิ่มการโจมตีของอาวุธ 16.32% โดยประมาณ.ไม่มีการแสดงผลในอาวุธมีดสั้น. (มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น)
17 0 17 86,200 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธมือเดียวจะเพิ่มการโจมตีของอาวุธ 17.29% โดยประมาณ.ไม่มีการแสดงผลในอาวุธมีดสั้น. (มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น)
18 0 18 103,400 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธมือเดียวจะเพิ่มการโจมตีของอาวุธ 18.27% โดยประมาณ.ไม่มีการแสดงผลในอาวุธมีดสั้น. (มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น)
19 0 19 137,500 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธมือเดียวจะเพิ่มการโจมตีของอาวุธ 19.27% โดยประมาณ.ไม่มีการแสดงผลในอาวุธมีดสั้น. (มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น)
20 0 20 186,100 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธมือเดียวจะเพิ่มการโจมตีของอาวุธ 20.23% โดยประมาณ.ไม่มีการแสดงผลในอาวุธมีดสั้น. (มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น)
บลัดดี้สกาย
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 20 1 300 5.3 31
พลังอันแข็งแกร่งจำนวน 74 ส่งไปยังเป้าหมายที่อยู่ในรัศมี 3.5m (อาวุธประเภทมือเดียวเท่านั้น ยกเว้นมีดสั้น)
2 24 2 1,400 5.3 34
พลังอันแข็งแกร่งจำนวน 81 ส่งไปยังเป้าหมายที่อยู่ในรัศมี 3.5m (อาวุธประเภทมือเดียวเท่านั้น ยกเว้นมีดสั้น)
3 27 3 2,800 5.3 37
พลังอันแข็งแกร่งจำนวน 88 ส่งไปยังเป้าหมายที่อยู่ในรัศมี 3.5m (อาวุธประเภทมือเดียวเท่านั้น ยกเว้นมีดสั้น)
4 31 4 4,000 5.3 40
พลังอันแข็งแกร่งจำนวน 95 ส่งไปยังเป้าหมายที่อยู่ในรัศมี 3.5m (อาวุธประเภทมือเดียวเท่านั้น ยกเว้นมีดสั้น)
5 34 5 5,300 5.3 43
พลังอันแข็งแกร่งจำนวน 102 ส่งไปยังเป้าหมายที่อยู่ในรัศมี 3.5m (อาวุธประเภทมือเดียวเท่านั้น ยกเว้นมีดสั้น)
6 40 6 8,000 4.2 59
พลังอันแข็งแกร่งจำนวน 112 ส่งไปยังเป้าหมายที่อยู่ในรัศมี 3.5m (อาวุธประเภทมือเดียวเท่านั้น ยกเว้นมีดสั้น)
7 45 7 10,100 4.2 62
พลังอันแข็งแกร่งจำนวน 120 ส่งไปยังเป้าหมายที่อยู่ในรัศมี 3.5m (อาวุธประเภทมือเดียวเท่านั้น ยกเว้นมีดสั้น)
8 51 8 12,600 4.2 65
พลังอันแข็งแกร่งจำนวน 128 ส่งไปยังเป้าหมายที่อยู่ในรัศมี 3.5m (อาวุธประเภทมือเดียวเท่านั้น ยกเว้นมีดสั้น)
9 56 9 15,700 4.2 68
พลังอันแข็งแกร่งจำนวน 136 ส่งไปยังเป้าหมายที่อยู่ในรัศมี 3.5m (อาวุธประเภทมือเดียวเท่านั้น ยกเว้นมีดสั้น)
10 61 10 20,200 4.2 71
พลังอันแข็งแกร่งจำนวน 144 ส่งไปยังเป้าหมายที่อยู่ในรัศมี 3.5m (อาวุธประเภทมือเดียวเท่านั้น ยกเว้นมีดสั้น)
11 75 11 32,100 3.5 87
พลังอันแข็งแกร่งจำนวน 157 ส่งไปยังเป้าหมายที่อยู่ในรัศมี 3.5m (อาวุธประเภทมือเดียวเท่านั้น ยกเว้นมีดสั้น)
12 76 12 36,900 3.5 91
พลังอันแข็งแกร่งจำนวน 161 ส่งไปยังเป้าหมายที่อยู่ในรัศมี 3.5m (อาวุธประเภทมือเดียวเท่านั้น ยกเว้นมีดสั้น)
13 78 13 42,200 3.5 95
พลังอันแข็งแกร่งจำนวน 165 ส่งไปยังเป้าหมายที่อยู่ในรัศมี 3.5m (อาวุธประเภทมือเดียวเท่านั้น ยกเว้นมีดสั้น)
14 79 14 47,900 3.5 99
พลังอันแข็งแกร่งจำนวน 169 ส่งไปยังเป้าหมายที่อยู่ในรัศมี 3.5m (อาวุธประเภทมือเดียวเท่านั้น ยกเว้นมีดสั้น)
15 80 15 54,000 3.5 103
พลังอันแข็งแกร่งจำนวน 173 ส่งไปยังเป้าหมายที่อยู่ในรัศมี 3.5m (อาวุธประเภทมือเดียวเท่านั้น ยกเว้นมีดสั้น)
16 82 16 70,800 3.5 107
พลังอันแข็งแกร่งจำนวน 177 ส่งไปยังเป้าหมายที่อยู่ในรัศมี 3.5m (อาวุธประเภทมือเดียวเท่านั้น ยกเว้นมีดสั้น)
17 83 17 86,200 3.5 111
พลังอันแข็งแกร่งจำนวน 181 ส่งไปยังเป้าหมายที่อยู่ในรัศมี 3.5m (อาวุธประเภทมือเดียวเท่านั้น ยกเว้นมีดสั้น)
18 84 18 103,400 3.5 115
พลังอันแข็งแกร่งจำนวน 185 ส่งไปยังเป้าหมายที่อยู่ในรัศมี 3.5m (อาวุธประเภทมือเดียวเท่านั้น ยกเว้นมีดสั้น)
19 86 19 137,500 3.5 119
พลังอันแข็งแกร่งจำนวน 189 ส่งไปยังเป้าหมายที่อยู่ในรัศมี 3.5m (อาวุธประเภทมือเดียวเท่านั้น ยกเว้นมีดสั้น)
20 87 20 186,100 3.5 123
พลังอันแข็งแกร่งจำนวน 193 ส่งไปยังเป้าหมายที่อยู่ในรัศมี 3.5m (อาวุธประเภทมือเดียวเท่านั้น ยกเว้นมีดสั้น)
เนเจอร์ชิลด์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 3 1,000 0.0 5
เปลี่ยนแปลงการไหลเวียนของมานา เพิ่มพลังป้องกันกายภาพของตัวเองขึ้น 2% โดยประมาณ.
2 0 6 5,000 0.0 8
เปลี่ยนแปลงการไหลเวียนของมานา เพิ่มพลังป้องกันกายภาพของตัวเองขึ้น 5% โดยประมาณ.
3 0 9 12,000 0.0 11
เพิ่มพลังป้องกันกายภาพ โดยใช้ MP มีผลกับตัวเองเท่านั้น ประสิทธิภาพ 3
เนเจอร์มายด์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 3 1,000 0.0 5
เพ่งจิตวิญญาณ จะช่วยเพิ่มพลังป้องกันเวทย์ 2% โดยประมาณ
2 0 6 5,000 0.0 8
เพ่งจิตวิญญาณ จะช่วยเพิ่มพลังป้องกันเวทย์ 5% โดยประมาณ
3 0 9 12,000 0.0 11
เพิ่มพลังป้องกันเวทย์ โดยใช้ MP มีผลกับตัวเองเท่านั้น ประสิทธิภาพ 3