เทมเพอร์มาสเตอร์ (เอลฟ์)

อินดิวส์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 2 1,000 7.4 15
โจมตีไปยังเป้าหมายเฉพาะ ด้วยพลัง 100 โดยประมาณ. ระยะทาง - 12m
2 0 4 2,000 7.4 25
โจมตีไปยังเป้าหมายเฉพาะ ด้วยพลัง 100 โดยประมาณ. ระยะทาง - 14m
3 0 6 4,000 7.4 35
โจมตีไปยังเป้าหมายเฉพาะ ด้วยพลัง 100 โดยประมาณ. ระยะทาง - 16m
4 0 8 8,000 7.4 45
โจมตีไปยังเป้าหมายเฉพาะ ด้วยพลัง 100 โดยประมาณ. ระยะทาง - 18m
5 0 10 16,000 7.4 60
โจมตีไปยังเป้าหมายเฉพาะ ด้วยพลัง 100 โดยประมาณ. ระยะทาง - 20m
6 0 12 32,000 7.4 70
โจมตีไปยังเป้าหมายเฉพาะ ด้วยพลัง 100 โดยประมาณ. ระยะทาง - 21m
7 0 14 64,000 7.4 80
โจมตีไปยังเป้าหมายเฉพาะ ด้วยพลัง 100 โดยประมาณ. ระยะทาง - 22m
8 0 16 128,000 7.4 90
โจมตีไปยังเป้าหมายเฉพาะ ด้วยพลัง 100 โดยประมาณ. ระยะทาง - 23m
อิลลูชั่นแอทแทค
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 75 1 300 5.4 84
พลังแห่งจิตวิญญาณส่งผ่านไปยังข้าศึก สร้างดาเมจ 340 มีโอกาส , 60%สร้างสภาวะมึนงงให้กับศัตรูเป็นเวลา 4 วินาที ระยะทาง - 8m
2 76 2 1,400 5.4 84
พลังแห่งจิตวิญญาณส่งผ่านไปยังข้าศึก สร้างดาเมจ 351 มีโอกาส , 61%สร้างสภาวะมึนงงให้กับศัตรูเป็นเวลา 4.1 วินาที ระยะทาง - 8m
3 77 3 2,800 5.4 84
พลังแห่งจิตวิญญาณส่งผ่านไปยังข้าศึก สร้างดาเมจ 362 มีโอกาส , 62%สร้างสภาวะมึนงงให้กับศัตรูเป็นเวลา 4.1 วินาที ระยะทาง - 8m
4 78 4 4,000 5.4 84
พลังแห่งจิตวิญญาณส่งผ่านไปยังข้าศึก สร้างดาเมจ 373 มีโอกาส , 63%สร้างสภาวะมึนงงให้กับศัตรูเป็นเวลา 4.2 วินาที ระยะทาง - 8m
5 79 5 5,300 5.4 84
พลังแห่งจิตวิญญาณส่งผ่านไปยังข้าศึก สร้างดาเมจ 384 มีโอกาส , 64%สร้างสภาวะมึนงงให้กับศัตรูเป็นเวลา 4.2 วินาที ระยะทาง - 8m
6 81 6 8,000 5.2 109
พลังแห่งจิตวิญญาณส่งผ่านไปยังข้าศึก สร้างดาเมจ 397 มีโอกาส , 65%สร้างสภาวะมึนงงให้กับศัตรูเป็นเวลา 4.3 วินาที ระยะทาง - 8m
7 82 7 10,100 5.2 109
พลังแห่งจิตวิญญาณส่งผ่านไปยังข้าศึก สร้างดาเมจ 410 มีโอกาส , 66%สร้างสภาวะมึนงงให้กับศัตรูเป็นเวลา 4.3 วินาที ระยะทาง - 8m
8 83 8 12,600 5.2 109
พลังแห่งจิตวิญญาณส่งผ่านไปยังข้าศึก สร้างดาเมจ 423 มีโอกาส , 67%สร้างสภาวะมึนงงให้กับศัตรูเป็นเวลา 4.4 วินาที ระยะทาง - 8m
9 84 9 15,700 5.2 109
พลังแห่งจิตวิญญาณส่งผ่านไปยังข้าศึก สร้างดาเมจ 436 มีโอกาส , 68%สร้างสภาวะมึนงงให้กับศัตรูเป็นเวลา 4.4 วินาที ระยะทาง - 8m
10 85 10 20,200 5.2 109
พลังแห่งจิตวิญญาณส่งผ่านไปยังข้าศึก สร้างดาเมจ 449 มีโอกาส , 69%สร้างสภาวะมึนงงให้กับศัตรูเป็นเวลา 4.5 วินาที ระยะทาง - 8m
11 86 11 32,100 4.8 139
พลังแห่งจิตวิญญาณส่งผ่านไปยังข้าศึก สร้างดาเมจ 465 มีโอกาส , 70%สร้างสภาวะมึนงงให้กับศัตรูเป็นเวลา 4.5 วินาที ระยะทาง - 8m
12 87 12 36,900 4.8 139
พลังแห่งจิตวิญญาณส่งผ่านไปยังข้าศึก สร้างดาเมจ 481 มีโอกาส , 71%สร้างสภาวะมึนงงให้กับศัตรูเป็นเวลา 4.6 วินาที ระยะทาง - 8m
13 88 13 42,200 4.8 139
พลังแห่งจิตวิญญาณส่งผ่านไปยังข้าศึก สร้างดาเมจ 497 มีโอกาส , 72%สร้างสภาวะมึนงงให้กับศัตรูเป็นเวลา 4.6 วินาที ระยะทาง - 8m
14 89 14 47,900 4.8 139
พลังแห่งจิตวิญญาณส่งผ่านไปยังข้าศึก สร้างดาเมจ 513 มีโอกาส , 73%สร้างสภาวะมึนงงให้กับศัตรูเป็นเวลา 4.7 วินาที ระยะทาง - 8m
15 90 15 54,000 4.8 139
พลังแห่งจิตวิญญาณส่งผ่านไปยังข้าศึก สร้างดาเมจ 529 มีโอกาส , 74%สร้างสภาวะมึนงงให้กับศัตรูเป็นเวลา 4.7 วินาที ระยะทาง - 8m
16 92 16 70,800 4.6 178
พลังแห่งจิตวิญญาณส่งผ่านไปยังข้าศึก สร้างดาเมจ 549 มีโอกาส , 75%สร้างสภาวะมึนงงให้กับศัตรูเป็นเวลา 4.8 วินาที ระยะทาง - 8m
17 93 17 86,200 4.6 178
พลังแห่งจิตวิญญาณส่งผ่านไปยังข้าศึก สร้างดาเมจ 569 มีโอกาส , 76%สร้างสภาวะมึนงงให้กับศัตรูเป็นเวลา 4.8 วินาที ระยะทาง - 8m
18 94 18 103,400 4.6 178
พลังแห่งจิตวิญญาณส่งผ่านไปยังข้าศึก สร้างดาเมจ 589 มีโอกาส , 77%สร้างสภาวะมึนงงให้กับศัตรูเป็นเวลา 4.9 วินาที ระยะทาง - 8m
19 95 19 137,500 4.6 178
พลังแห่งจิตวิญญาณส่งผ่านไปยังข้าศึก สร้างดาเมจ 609 มีโอกาส , 78%สร้างสภาวะมึนงงให้กับศัตรูเป็นเวลา 4.9 วินาที ระยะทาง - 8m
20 96 20 186,100 4.6 178
พลังแห่งจิตวิญญาณส่งผ่านไปยังข้าศึก สร้างดาเมจ 629 มีโอกาส , 79%สร้างสภาวะมึนงงให้กับศัตรูเป็นเวลา 5 วินาที ระยะทาง - 8m
21 105 21 224,400 4.0 183
พลังแห่งจิตวิญญาณส่งผ่านไปยังข้าศึก สร้างดาเมจ 629 มีโอกาส , 80%สร้างสภาวะมึนงงให้กับศัตรูเป็นเวลา 5 วินาที ระยะทาง - 8m
22 107 22 267,000 4.0 183
พลังแห่งจิตวิญญาณส่งผ่านไปยังข้าศึก สร้างดาเมจ 629 มีโอกาส , 81%สร้างสภาวะมึนงงให้กับศัตรูเป็นเวลา 5.1 วินาที ระยะทาง - 8m
23 109 23 314,100 4.0 183
พลังแห่งจิตวิญญาณส่งผ่านไปยังข้าศึก สร้างดาเมจ 629 มีโอกาส , 82%สร้างสภาวะมึนงงให้กับศัตรูเป็นเวลา 5.1 วินาที ระยะทาง - 8m
24 111 24 376,400 4.0 183
พลังแห่งจิตวิญญาณส่งผ่านไปยังข้าศึก สร้างดาเมจ 629 มีโอกาส , 83%สร้างสภาวะมึนงงให้กับศัตรูเป็นเวลา 5.2 วินาที ระยะทาง - 8m
25 113 25 478,800 4.0 183
พลังแห่งจิตวิญญาณส่งผ่านไปยังข้าศึก สร้างดาเมจ 629 มีโอกาส , 84%สร้างสภาวะมึนงงให้กับศัตรูเป็นเวลา 5.2 วินาที ระยะทาง - 8m
ดัสก์สแลชชิ่ง
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 1 300 4.3 24
เข้าประชิดตัวอย่างรวดเร็วเพื่อโจมตีสร้างดาเมจ 108 และมีโอกาส 85% สร้างสภาวะเสียเลือดเป็นเวลา 6.3 วินาที โดยเกิดดาเมจวินาทีละ 45
2 4 2 1,400 4.3 25
เข้าประชิดตัวอย่างรวดเร็วเพื่อโจมตีสร้างดาเมจ 119 และมีโอกาส 85%สร้างสภาวะเสียเลือดเป็นเวลา 6.3 วินาที โดยเกิดดาเมจวินาทีละ 49
3 7 3 2,800 4.3 25
เข้าประชิดตัวอย่างรวดเร็วเพื่อโจมตีสร้างดาเมจ 130 และมีโอกาส 85%สร้างสภาวะเสียเลือดเป็นเวลา 6.3 วินาที โดยเกิดดาเมจวินาทีละ 53
4 11 4 4,000 4.3 26
เข้าประชิดตัวอย่างรวดเร็วเพื่อโจมตีสร้างดาเมจ 141 และมีโอกาส 85%สร้างสภาวะเสียเลือดเป็นเวลา 6.3 วินาที โดยเกิดดาเมจวินาทีละ 56
5 14 5 5,300 4.3 26
เข้าประชิดตัวอย่างรวดเร็วเพื่อโจมตีสร้างดาเมจ 152 และมีโอกาส 85%สร้างสภาวะเสียเลือดเป็นเวลา 6.3 วินาที โดยเกิดดาเมจวินาทีละ 60
6 20 6 8,000 4.1 30
เข้าประชิดตัวอย่างรวดเร็วเพื่อโจมตีสร้างดาเมจ 182 และมีโอกาส 85%สร้างสภาวะเสียเลือดเป็นเวลา 6.3 วินาที โดยเกิดดาเมจวินาทีละ 64
7 23 7 10,100 4.1 32
เข้าประชิดตัวอย่างรวดเร็วเพื่อโจมตีสร้างดาเมจ 195 และมีโอกาส 90%สร้างสภาวะเสียเลือดเป็นเวลา 6.3 วินาที โดยเกิดดาเมจวินาทีละ 68
8 26 8 12,600 4.1 33
เข้าประชิดตัวอย่างรวดเร็วเพื่อโจมตีสร้างดาเมจ 208 และมีโอกาส 90%สร้างสภาวะเสียเลือดเป็นเวลา 6.3 วินาที โดยเกิดดาเมจวินาทีละ 71
9 29 9 15,700 4.1 35
เข้าประชิดตัวอย่างรวดเร็วเพื่อโจมตีสร้างดาเมจ 221 และมีโอกาส 90%สร้างสภาวะเสียเลือดเป็นเวลา 6.3 วินาที โดยเกิดดาเมจวินาทีละ 75
10 32 10 20,200 4.1 36
เข้าประชิดตัวอย่างรวดเร็วเพื่อโจมตีสร้างดาเมจ 234 และมีโอกาส 90%สร้างสภาวะเสียเลือดเป็นเวลา 6.3 วินาที โดยเกิดดาเมจวินาทีละ 79
แรพพิดสแลชชิ่ง
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 40 11 32,100 3.9 41
เข้าประชิดตัวอย่างรวดเร็วเพื่อโจมตีสร้าง ดาเมจ 276 และมีโอกาส 95%สร้างสภาวะเสียเลือดเป็นเวลา 8.3 วินาที โดยเกิดดาเมจวินาทีละ 121 และมีโอกาส 61% และมีโอกาสลดพลังป้องกันกายภาพของศัตรูลง 11%
2 44 12 36,900 3.9 44
เข้าประชิดตัวอย่างรวดเร็วเพื่อโจมตีสร้าง ดาเมจ 293 และมีโอกาส 95%สร้างสภาวะเสียเลือดเป็นเวลา 8.3 วินาที โดยเกิดดาเมจวินาทีละ 153 และมีโอกาส 62% และมีโอกาสลดพลังป้องกันกายภาพของศัตรูลง 12%
3 47 13 42,200 3.9 46
เข้าประชิดตัวอย่างรวดเร็วเพื่อโจมตีสร้าง ดาเมจ 310 และมีโอกาส 95%สร้างสภาวะเสียเลือดเป็นเวลา 8.3 วินาที โดยเกิดดาเมจวินาทีละ 185 และมีโอกาส 63% และมีโอกาสลดพลังป้องกันกายภาพของศัตรูลง 13%
4 51 14 47,900 3.9 49
เข้าประชิดตัวอย่างรวดเร็วเพื่อโจมตีสร้าง ดาเมจ 327 และมีโอกาส 95%สร้างสภาวะเสียเลือดเป็นเวลา 8.3 วินาที โดยเกิดดาเมจวินาทีละ 216 และมีโอกาส 64% และมีโอกาสลดพลังป้องกันกายภาพของศัตรูลง 14%
5 54 15 54,000 3.9 51
เข้าประชิดตัวอย่างรวดเร็วเพื่อโจมตีสร้าง ดาเมจ 344 และมีโอกาส 95%สร้างสภาวะเสียเลือดเป็นเวลา 8.3 วินาที โดยเกิดดาเมจวินาทีละ 248 และมีโอกาส 65% และมีโอกาสลดพลังป้องกันกายภาพของศัตรูลง 15%
6 75 16 70,800 3.7 57
เข้าประชิดตัวอย่างรวดเร็วเพื่อโจมตีสร้าง ดาเมจ 402 และมีโอกาส 100%สร้างสภาวะเสียเลือดเป็นเวลา 8.3 วินาที โดยเกิดดาเมจวินาทีละ 286 และมีโอกาส 66% และมีโอกาสลดพลังป้องกันกายภาพของศัตรูลง 16%
7 77 17 86,200 3.7 61
เข้าประชิดตัวอย่างรวดเร็วเพื่อโจมตีสร้าง ดาเมจ 425 และมีโอกาส 100%สร้างสภาวะเสียเลือดเป็นเวลา 8.3 วินาที โดยเกิดดาเมจวินาทีละ 323 และมีโอกาส 67% และมีโอกาสลดพลังป้องกันกายภาพของศัตรูลง 17%
8 79 18 103,400 3.7 64
เข้าประชิดตัวอย่างรวดเร็วเพื่อโจมตีสร้าง ดาเมจ 448 และมีโอกาส 100%สร้างสภาวะเสียเลือดเป็นเวลา 8.3 วินาที โดยเกิดดาเมจวินาทีละ 360 และมีโอกาส 68% และมีโอกาสลดพลังป้องกันกายภาพของศัตรูลง 18%
9 81 19 137,500 3.7 68
เข้าประชิดตัวอย่างรวดเร็วเพื่อโจมตีสร้าง ดาเมจ 471 และมีโอกาส 100%สร้างสภาวะเสียเลือดเป็นเวลา 8.3 วินาที โดยเกิดดาเมจวินาทีละ 397 และมีโอกาส 69% และมีโอกาสลดพลังป้องกันกายภาพของศัตรูลง 19%
10 83 20 186,100 3.7 71
เข้าประชิดตัวอย่างรวดเร็วเพื่อโจมตีสร้าง ดาเมจ 494 และมีโอกาส 100%สร้างสภาวะเสียเลือดเป็นเวลา 8.3 วินาที โดยเกิดดาเมจวินาทีละ 434 และมีโอกาส 70% และมีโอกาสลดพลังป้องกันกายภาพของศัตรูลง 20%
11 105 21 224,400 3.7 78
เข้าประชิดตัวอย่างรวดเร็วเพื่อโจมตีสร้าง ดาเมจ 494 และมีโอกาส 100%สร้างสภาวะเสียเลือดเป็นเวลา 10.3 วินาที โดยเกิดดาเมจวินาทีละ 434 และมีโอกาส 70% และมีโอกาสลดพลังป้องกันกายภาพของศัตรูลง 21%
12 107 22 267,000 3.7 83
เข้าประชิดตัวอย่างรวดเร็วเพื่อโจมตีสร้าง ดาเมจ 494 และมีโอกาส 100%สร้างสภาวะเสียเลือดเป็นเวลา 10.3 วินาที โดยเกิดดาเมจวินาทีละ 434 และมีโอกาส 70% และมีโอกาสลดพลังป้องกันกายภาพของศัตรูลง 22%
13 109 23 314,100 3.7 87
เข้าประชิดตัวอย่างรวดเร็วเพื่อโจมตีสร้าง ดาเมจ 494 และมีโอกาส 100%สร้างสภาวะเสียเลือดเป็นเวลา 10.3 วินาที โดยเกิดดาเมจวินาทีละ 434 และมีโอกาส 70% และมีโอกาสลดพลังป้องกันกายภาพของศัตรูลง 23%
14 111 24 376,400 3.7 92
เข้าประชิดตัวอย่างรวดเร็วเพื่อโจมตีสร้าง ดาเมจ 494 และมีโอกาส 100%สร้างสภาวะเสียเลือดเป็นเวลา 10.3 วินาที โดยเกิดดาเมจวินาทีละ 434 และมีโอกาส 70% และมีโอกาสลดพลังป้องกันกายภาพของศัตรูลง 24%
15 113 25 478,800 3.7 96
เข้าประชิดตัวอย่างรวดเร็วเพื่อโจมตีสร้าง ดาเมจ 494 และมีโอกาส 100%สร้างสภาวะเสียเลือดเป็นเวลา 10.3 วินาที โดยเกิดดาเมจวินาทีละ 434 และมีโอกาส 70% และมีโอกาสลดพลังป้องกันกายภาพของศัตรูลง 25%
ฮาร์ทบลาสท์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 1 300 3.5 9
เข้าโจมตีศัตรูด้วยพลังอันแข็งแกร่ง สร้างดาเมจ 120 โดยประมาณ. (ใช้กับมีดสั้น)
2 4 2 1,400 3.5 11
เข้าโจมตีศัตรูด้วยพลังอันแข็งแกร่ง สร้างดาเมจ 130 โดยประมาณ. (ใช้กับมีดสั้น)
3 7 3 2,800 3.5 12
เข้าโจมตีศัตรูด้วยพลังอันแข็งแกร่ง สร้างดาเมจ 140 โดยประมาณ. (ใช้กับมีดสั้น)
4 11 4 4,000 3.5 14
เข้าโจมตีศัตรูด้วยพลังอันแข็งแกร่ง สร้างดาเมจ150 โดยประมาณ. (ใช้กับมีดสั้น)
5 14 5 5,300 3.5 15
เข้าโจมตีศัตรูด้วยพลังอันแข็งแกร่ง สร้างดาเมจ 160 โดยประมาณ. (ใช้กับมีดสั้น)
6 20 6 8,000 3.2 19
เข้าโจมตีศัตรูด้วยพลังอันแข็งแกร่ง สร้างดาเมจ 192โดยประมาณ. (ใช้กับมีดสั้น)
7 23 7 10,100 3.2 22
เข้าโจมตีศัตรูด้วยพลังอันแข็งแกร่ง สร้างดาเมจ 205 โดยประมาณ. (ใช้กับมีดสั้น)
8 26 8 12,600 3.2 24
เข้าโจมตีศัตรูด้วยพลังอันแข็งแกร่ง สร้างดาเมจ 218 โดยประมาณ. (ใช้กับมีดสั้น)
9 29 9 15,700 3.2 27
เข้าโจมตีศัตรูด้วยพลังอันแข็งแกร่ง สร้างดาเมจ 231 โดยประมาณ. (ใช้กับมีดสั้น)
10 32 10 20,200 3.2 29
เข้าโจมตีศัตรูด้วยพลังอันแข็งแกร่ง สร้างดาเมจ 244 โดยประมาณ. (ใช้กับมีดสั้น)
เฟทอลบลาสท์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 40 11 32,100 2.9 34
เข้าโจมตีศัตรูด้วยพลังอันแข็งแกร่ง สร้างดาเมจ 294 โดยประมาณ และทำให้พลังป้องกันเวทย์ของฝ่ายตรงข้ามตกลง 11% โดยประมาณ (ใช้กับมีดสั้น)
2 44 12 36,900 2.9 38
เข้าโจมตีศัตรูด้วยพลังอันแข็งแกร่ง สร้างดาเมจ 313 โดยประมาณ และทำให้พลังป้องกันเวทย์ของฝ่ายตรงข้ามตกลง 12% โดยประมาณ (ใช้กับมีดสั้น)
3 47 13 42,200 2.9 41
เข้าโจมตีศัตรูด้วยพลังอันแข็งแกร่ง สร้างดาเมจ 332 โดยประมาณ และทำให้พลังป้องกันเวทย์ของฝ่ายตรงข้ามตกลง 13% โดยประมาณ (ใช้กับมีดสั้น)
4 51 14 47,900 2.9 45
เข้าโจมตีศัตรูด้วยพลังอันแข็งแกร่ง สร้างดาเมจ 351 โดยประมาณ และทำให้พลังป้องกันเวทย์ของฝ่ายตรงข้ามตกลง 14% โดยประมาณ (ใช้กับมีดสั้น)
5 54 15 54,000 2.9 48
เข้าโจมตีศัตรูด้วยพลังอันแข็งแกร่ง สร้างดาเมจ 370 โดยประมาณ และทำให้พลังป้องกันเวทย์ของฝ่ายตรงข้ามตกลง 15% โดยประมาณ (ใช้กับมีดสั้น)
6 75 16 70,800 2.6 54
เข้าโจมตีศัตรูด้วยพลังอันแข็งแกร่ง สร้างดาเมจ 444 โดยประมาณ และทำให้พลังป้องกันเวทย์ของฝ่ายตรงข้ามตกลง 16% โดยประมาณ (ใช้กับมีดสั้น)
7 77 17 86,200 2.6 59
เข้าโจมตีศัตรูด้วยพลังอันแข็งแกร่ง สร้างดาเมจ 472 โดยประมาณ และทำให้พลังป้องกันเวทย์ของฝ่ายตรงข้ามตกลง 17% โดยประมาณ (ใช้กับมีดสั้น)
8 79 18 103,400 2.6 63
เข้าโจมตีศัตรูด้วยพลังอันแข็งแกร่ง สร้างดาเมจ 500 โดยประมาณ และทำให้พลังป้องกันเวทย์ของฝ่ายตรงข้ามตกลง 18% โดยประมาณ (ใช้กับมีดสั้น)
9 81 19 137,500 2.6 68
เข้าโจมตีศัตรูด้วยพลังอันแข็งแกร่ง สร้างดาเมจ 528 โดยประมาณ และทำให้พลังป้องกันเวทย์ของฝ่ายตรงข้ามตกลง 19% โดยประมาณ (ใช้กับมีดสั้น)
10 83 20 186,100 2.6 72
เข้าโจมตีศัตรูด้วยพลังอันแข็งแกร่ง สร้างดาเมจ 556 โดยประมาณ และทำให้พลังป้องกันเวทย์ของฝ่ายตรงข้ามตกลง 20% โดยประมาณ (ใช้กับมีดสั้น)
11 105 21 224,400 2.3 79
เข้าโจมตีศัตรูด้วยพลังอันแข็งแกร่ง สร้างดาเมจ 556 โดยประมาณ และทำให้พลังป้องกันเวทย์ของฝ่ายตรงข้ามตกลง 21% โดยประมาณ (ใช้กับมีดสั้น)
12 107 22 267,000 2.3 85
เข้าโจมตีศัตรูด้วยพลังอันแข็งแกร่ง สร้างดาเมจ 556 โดยประมาณ และทำให้พลังป้องกันเวทย์ของฝ่ายตรงข้ามตกลง 22% โดยประมาณ (ใช้กับมีดสั้น)
13 109 23 314,100 2.3 90
เข้าโจมตีศัตรูด้วยพลังอันแข็งแกร่ง สร้างดาเมจ 556 โดยประมาณ และทำให้พลังป้องกันเวทย์ของฝ่ายตรงข้ามตกลง 23% โดยประมาณ (ใช้กับมีดสั้น)
14 111 24 376,400 2.3 96
เข้าโจมตีศัตรูด้วยพลังอันแข็งแกร่ง สร้างดาเมจ 556 โดยประมาณ และทำให้พลังป้องกันเวทย์ของฝ่ายตรงข้ามตกลง 24% โดยประมาณ (ใช้กับมีดสั้น)
15 113 25 478,800 2.3 101
เข้าโจมตีศัตรูด้วยพลังอันแข็งแกร่ง สร้างดาเมจ 556 โดยประมาณ และทำให้พลังป้องกันเวทย์ของฝ่ายตรงข้ามตกลง 25% โดยประมาณ (ใช้กับมีดสั้น)
เรจสเต็ป
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 20 1 300 5.4 15
ความแข็งแกร่งเพิ่มสูงขึ้นให้ดาเมจ 108 เมื่อโจมตีที่หัว,สามารถทำให้ฝ่ายตรงข้ามชาในช่วง 4 วินาทีอัตราความเป็นไปได้ 65%.
2 23 2 1,400 5.4 17
ความแข็งแกร่งเพิ่มสูงขึ้นให้ดาเมจ 120 เมื่อโจมตีที่หัว,สามารถทำให้ฝ่ายตรงข้ามชาในช่วง 4.1 วินาทีอัตราความเป็นไปได้ 66%.
3 27 3 2,800 5.4 19
ความแข็งแกร่งเพิ่มสูงขึ้นให้ดาเมจ 132เมื่อโจมตีที่หัว,สามารถทำให้ฝ่ายตรงข้ามชาในช่วง 4.1 วินาทีอัตราความเป็นไปได้ 67%.
4 30 4 4,000 5.4 21
ความแข็งแกร่งเพิ่มสูงขึ้นให้ดาเมจ 144 เมื่อโจมตีที่หัว,สามารถทำให้ฝ่ายตรงข้ามชาในช่วง 4.2 วินาทีอัตราความเป็นไปได้ 68%.
5 34 5 5,300 5.4 23
ความแข็งแกร่งเพิ่มสูงขึ้นให้ดาเมจ 156 เมื่อโจมตีที่หัว,สามารถทำให้ฝ่ายตรงข้ามชาในช่วง 4.2 วินาทีอัตราความเป็นไปได้ 69%.
6 40 6 8,000 6.0 29
ความแข็งแกร่งเพิ่มสูงขึ้นให้ดาเมจ 174 เมื่อโจมตีที่หัว,สามารถทำให้ฝ่ายตรงข้ามชาในช่วง 4.3 วินาทีอัตราความเป็นไปได้ 70%.
7 42 7 10,100 6.0 33
ความแข็งแกร่งเพิ่มสูงขึ้นให้ดาเมจ 192 เมื่อโจมตีที่หัว,สามารถทำให้ฝ่ายตรงข้ามชาในช่วง 4.3 วินาทีอัตราความเป็นไปได้ 71%.
8 45 8 12,600 6.0 37
ความแข็งแกร่งเพิ่มสูงขึ้นให้ดาเมจ 210 เมื่อโจมตีที่หัว,สามารถทำให้ฝ่ายตรงข้ามชาในช่วง 4.4 วินาทีอัตราความเป็นไปได้ 72%.
9 47 9 15,700 6.0 41
ความแข็งแกร่งเพิ่มสูงขึ้นให้ดาเมจ 228 เมื่อโจมตีที่หัว,สามารถทำให้ฝ่ายตรงข้ามชาในช่วง 4.4 วินาทีอัตราความเป็นไปได้ 73%.
10 49 10 20,200 6.0 45
ความแข็งแกร่งเพิ่มสูงขึ้นให้ดาเมจ 246 เมื่อโจมตีที่หัว,สามารถทำให้ฝ่ายตรงข้ามชาในช่วง 4.5 วินาทีอัตราความเป็นไปได้ 74%.
11 52 11 32,100 6.4 50
ความแข็งแกร่งเพิ่มสูงขึ้นให้ดาเมจ 268 เมื่อโจมตีที่หัว,สามารถทำให้ฝ่ายตรงข้ามชาในช่วง 4.5 วินาทีอัตราความเป็นไปได้ 75%.
12 54 12 36,900 6.4 55
ความแข็งแกร่งเพิ่มสูงขึ้นให้ดาเมจ 290 เมื่อโจมตีที่หัว,สามารถทำให้ฝ่ายตรงข้ามชาในช่วง 4.6 วินาทีอัตราความเป็นไปได้ 76%.
13 56 13 42,200 6.4 60
ความแข็งแกร่งเพิ่มสูงขึ้นให้ดาเมจ 312 เมื่อโจมตีที่หัว,สามารถทำให้ฝ่ายตรงข้ามชาในช่วง 4.6 วินาทีอัตราความเป็นไปได้ 77%.
14 59 14 47,900 6.4 65
ความแข็งแกร่งเพิ่มสูงขึ้นให้ดาเมจ 334 เมื่อโจมตีที่หัว,สามารถทำให้ฝ่ายตรงข้ามชาในช่วง 4.7 วินาทีอัตราความเป็นไปได้ 78%.
15 61 15 54,000 6.4 70
ความแข็งแกร่งเพิ่มสูงขึ้นให้ดาเมจ 356 เมื่อโจมตีที่หัว,สามารถทำให้ฝ่ายตรงข้ามชาในช่วง 4.7 วินาทีอัตราความเป็นไปได้ 79%.
16 75 16 70,800 7.0 79
ความแข็งแกร่งเพิ่มสูงขึ้นให้ดาเมจ 384 เมื่อโจมตีที่หัว,สามารถทำให้ฝ่ายตรงข้ามชาในช่วง 4.8 วินาทีอัตราความเป็นไปได้ 80%.
17 78 17 86,200 7.0 86
ความแข็งแกร่งเพิ่มสูงขึ้นให้ดาเมจ 412 เมื่อโจมตีที่หัว,สามารถทำให้ฝ่ายตรงข้ามชาในช่วง 4.8 วินาทีอัตราความเป็นไปได้ 81%.
18 81 18 103,400 7.0 93
ความแข็งแกร่งเพิ่มสูงขึ้นให้ดาเมจ 440 เมื่อโจมตีที่หัว,สามารถทำให้ฝ่ายตรงข้ามชาในช่วง 4.9 วินาทีอัตราความเป็นไปได้ 82%.
19 84 19 137,500 7.0 100
ความแข็งแกร่งเพิ่มสูงขึ้นให้ดาเมจ 468 เมื่อโจมตีที่หัว,สามารถทำให้ฝ่ายตรงข้ามชาในช่วง 4.9 วินาทีอัตราความเป็นไปได้ 83%.
20 87 20 186,100 7.0 107
ความแข็งแกร่งเพิ่มสูงขึ้นให้ดาเมจ 496 เมื่อโจมตีที่หัว,สามารถทำให้ฝ่ายตรงข้ามชาในช่วง 5 วินาทีอัตราความเป็นไปได้ 84%.
เพอร์โฟเรท
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 20 1 300 6.1 26
แทงศัตรูอย่างรุนแรง ด้วยพลัง 294 เกิดเป็นบาดแผลฉกรรจ์. (มีดสั้นเท่านั้น)
2 24 2 1,400 6.1 34
แทงศัตรูอย่างรุนแรง ด้วยพลัง 309 เกิดเป็นบาดแผลฉกรรจ์. (มีดสั้นเท่านั้น)
3 27 3 2,800 6.1 42
แทงศัตรูอย่างรุนแรง ด้วยพลัง 324 เกิดเป็นบาดแผลฉกรรจ์. (มีดสั้นเท่านั้น)
4 31 4 4,000 6.1 50
แทงศัตรูอย่างรุนแรง ด้วยพลัง 339 เกิดเป็นบาดแผลฉกรรจ์. (มีดสั้นเท่านั้น)
5 34 5 5,300 6.1 58
แทงศัตรูอย่างรุนแรง ด้วยพลัง 354 เกิดเป็นบาดแผลฉกรรจ์. (มีดสั้นเท่านั้น)
6 40 6 8,000 6.5 67
แทงศัตรูอย่างรุนแรง ด้วยพลัง 411 เกิดเป็นบาดแผลฉกรรจ์. (มีดสั้นเท่านั้น)
7 45 7 10,100 6.5 76
แทงศัตรูอย่างรุนแรง ด้วยพลัง 449 เกิดเป็นบาดแผลฉกรรจ์. (มีดสั้นเท่านั้น)
8 51 8 12,600 6.5 85
แทงศัตรูอย่างรุนแรง ด้วยพลัง 487 เกิดเป็นบาดแผลฉกรรจ์. (มีดสั้นเท่านั้น)
9 56 9 15,700 6.5 94
แทงศัตรูอย่างรุนแรง ด้วยพลัง 525 เกิดเป็นบาดแผลฉกรรจ์. (มีดสั้นเท่านั้น)
10 61 10 20,200 6.5 103
แทงศัตรูอย่างรุนแรง ด้วยพลัง 563 เกิดเป็นบาดแผลฉกรรจ์. (มีดสั้นเท่านั้น)
11 75 11 32,100 6.9 114
แทงศัตรูอย่างรุนแรง ด้วยพลัง 639 เกิดเป็นบาดแผลฉกรรจ์. (มีดสั้นเท่านั้น)
12 78 12 36,900 6.9 125
แทงศัตรูอย่างรุนแรง ด้วยพลัง 693 เกิดเป็นบาดแผลฉกรรจ์. (มีดสั้นเท่านั้น)
13 81 13 42,200 6.9 136
แทงศัตรูอย่างรุนแรง ด้วยพลัง 747 เกิดเป็นบาดแผลฉกรรจ์. (มีดสั้นเท่านั้น)
14 84 14 47,900 6.9 147
แทงศัตรูอย่างรุนแรง ด้วยพลัง 801 เกิดเป็นบาดแผลฉกรรจ์. (มีดสั้นเท่านั้น)
15 87 15 54,000 6.9 158
แทงศัตรูอย่างรุนแรง ด้วยพลัง 855 เกิดเป็นบาดแผลฉกรรจ์. (มีดสั้นเท่านั้น)
16 105 16 70,800 7.3 172
แทงศัตรูอย่างรุนแรง ด้วยพลัง 855 เกิดเป็นบาดแผลฉกรรจ์. (มีดสั้นเท่านั้น)
17 107 17 86,200 7.3 186
แทงศัตรูอย่างรุนแรง ด้วยพลัง 855 เกิดเป็นบาดแผลฉกรรจ์. (มีดสั้นเท่านั้น)
18 109 18 103,400 7.3 200
แทงศัตรูอย่างรุนแรง ด้วยพลัง 855 เกิดเป็นบาดแผลฉกรรจ์. (มีดสั้นเท่านั้น)
19 111 19 137,500 7.3 214
แทงศัตรูอย่างรุนแรง ด้วยพลัง 855 เกิดเป็นบาดแผลฉกรรจ์. (มีดสั้นเท่านั้น)
20 113 20 186,100 7.3 228
แทงศัตรูอย่างรุนแรง ด้วยพลัง 855 เกิดเป็นบาดแผลฉกรรจ์. (มีดสั้นเท่านั้น)
เนเจอร์เอด
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 1 300 10.0 31
ฟื้นคืน HP ของตัวเองด้วยพลังธรรมชาติทำให้ฟื้นคืน 145 โดยประมาณ.
2 0 1 1,400 10.0 39
ฟื้นคืน HP ของตัวเองด้วยพลังธรรมชาติทำให้ฟื้นคืน 181 โดยประมาณ.
3 0 2 2,800 10.0 47
ฟื้นคืน HP ของตัวเองด้วยพลังธรรมชาติทำให้ฟื้นคืน 217 โดยประมาณ.
4 0 2 4,000 10.0 55
ฟื้นคืน HP ของตัวเองด้วยพลังธรรมชาติทำให้ฟื้นคืน 524 โดยประมาณ.
5 0 3 5,300 10.0 62
ฟื้นคืน HP ของตัวเองด้วยพลังธรรมชาติทำให้ฟื้นคืน 290 โดยประมาณ.
6 0 3 8,000 10.0 70
ฟื้นคืน HP ของตัวเองด้วยพลังธรรมชาติทำให้ฟื้นคืน 326 โดยประมาณ.
7 0 4 10,100 10.0 78
ฟื้นคืน HP ของตัวเองด้วยพลังธรรมชาติทำให้ฟื้นคืน 362 โดยประมาณ.
8 0 4 12,600 10.0 86
ฟื้นคืน HP ของตัวเองด้วยพลังธรรมชาติทำให้ฟื้นคืน 398 โดยประมาณ.
9 0 5 15,700 10.0 94
ฟื้นคืน HP ของตัวเองด้วยพลังธรรมชาติทำให้ฟื้นคืน 435 โดยประมาณ.
10 0 5 20,200 10.0 101
ฟื้นคืน HP ของตัวเองด้วยพลังธรรมชาติทำให้ฟื้นคืน 471 โดยประมาณ.
11 0 6 32,100 10.0 114
ฟื้นคืน HP ของตัวเองด้วยพลังธรรมชาติทำให้ฟื้นคืน 531 โดยประมาณ.
12 0 6 36,900 10.0 127
ฟื้นคืน HP ของตัวเองด้วยพลังธรรมชาติทำให้ฟื้นคืน 592 โดยประมาณ.
13 0 7 42,200 10.0 140
ฟื้นคืน HP ของตัวเองด้วยพลังธรรมชาติทำให้ฟื้นคืน 652 โดยประมาณ.
14 0 7 47,900 10.0 153
ฟื้นคืน HP ของตัวเองด้วยพลังธรรมชาติทำให้ฟื้นคืน 712 โดยประมาณ.
15 0 8 54,000 10.0 166
ฟื้นคืน HP ของตัวเองด้วยพลังธรรมชาติทำให้ฟื้นคืน 733 โดยประมาณ.
16 0 8 70,800 10.0 179
ฟื้นคืน HP ของตัวเองด้วยพลังธรรมชาติทำให้ฟื้นคืน 833 โดยประมาณ.
17 0 9 86,200 10.0 192
ฟื้นคืน HP ของตัวเองด้วยพลังธรรมชาติทำให้ฟื้นคืน 894 โดยประมาณ.
18 0 9 103,400 10.0 205
ฟื้นคืน HP ของตัวเองด้วยพลังธรรมชาติทำให้ฟื้นคืน 954 โดยประมาณ.
19 0 10 137,500 10.0 218
ฟื้นคืน HP ของตัวเองด้วยพลังธรรมชาติทำให้ฟื้นคืน 1014 โดยประมาณ.
20 0 10 186,100 10.0 231
ฟื้นคืน HP ของตัวเองด้วยพลังธรรมชาติทำให้ฟื้นคืน 1075 โดยประมาณ.
เดดลี่โซล
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 105 1 300 6.1 9
เมื่อโจมตีแล้วตายทำให้มานาทั้งหมดหายไป.
2 107 2 1,400 6.1 11
เมื่อโจมตีแล้วตายทำให้มานาทั้งหมดหายไป.
3 109 3 2,800 6.1 12
เมื่อโจมตีแล้วตายทำให้มานาทั้งหมดหายไป.
4 111 4 4,000 6.1 14
เมื่อโจมตีแล้วตายทำให้มานาทั้งหมดหายไป.
5 113 5 5,300 6.1 15
เมื่อโจมตีแล้วตายทำให้มานาทั้งหมดหายไป.
เดดลี่สไตรค์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 105 11 224,400 6.0 153
การจู่โจมด้วยความแข็งแกร่งที่ได้มาสามารถทำให้ตายได้.
2 107 12 267,000 6.0 160.65
การจู่โจมด้วยความแข็งแกร่งที่ได้มาสามารถทำให้ตายได้.
3 109 13 314,100 6.0 168.6825
การจู่โจมด้วยความแข็งแกร่งที่ได้มาสามารถทำให้ตายได้.
4 111 14 376,400 6.0 177.116625
การจู่โจมด้วยความแข็งแกร่งที่ได้มาสามารถทำให้ตายได้.
5 113 15 478,800 6.0 185.9724563
การจู่โจมด้วยความแข็งแกร่งที่ได้มาสามารถทำให้ตายได้.
สแลค
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 3 125,500 8.5 32
ลดความเร็วการเคลื่อนที่ของเป้าหมายลง 30% โดยประมาณ โอกาสสำเร็จ 60% . ระยะทาง- 9m
2 0 6 690,500 7.7 64
ลดความเร็วการเคลื่อนที่ของเป้าหมายลง 40% โดยประมาณ โอกาสสำเร็จ 70% . ระยะทาง- 9m
3 0 9 1,630,000 6.9 96
ลดความเร็วการเคลื่อนที่ของเป้าหมายลง 50% โดยประมาณ โอกาสสำเร็จ 80% . ระยะทาง- 9m
4 0 12 2,500,000 6.1 128
ลดความเร็วการเคลื่อนที่ของเป้าหมายลง 55% โดยประมาณ โอกาสสำเร็จ 90% . ระยะทาง- 9m
วินด์แบริเออร์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
21 105 21 224,400 7.0 139
สามารถใช้พลังลมในการปิดล้อมการเคลื่อนไหว.
22 105 22 267,000 7.0 149
สามารถใช้พลังลมในการปิดล้อมการเคลื่อนไหว.
แคสติ้งฟอยล์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 3 125,500 7.2 32
ร่ายเวทย์เพื่อยกเลิกสกิลของศัตรู มีโอกาส 60% ที่จะทำให้ศัตรูไม่สามารถใช้สกิลได้เป็นเวลา 3 วินาที
2 0 6 690,500 7.1 64
ร่ายเวทย์เพื่อยกเลิกสกิลของศัตรู มีโอกาส 65% ที่จะทำให้ศัตรูไม่สามารถใช้สกิลได้เป็นเวลา 5 วินาที
3 0 9 1,630,000 6.9 96
ร่ายเวทย์เพื่อยกเลิกสกิลของศัตรู มีโอกาส 70% ที่จะทำให้ศัตรูไม่สามารถใช้สกิลได้เป็นเวลา 7 วินาที
4 0 12 2,500,000 6.8 128
ร่ายเวทย์เพื่อยกเลิกสกิลของศัตรู มีโอกาส 75% ที่จะทำให้ศัตรูไม่สามารถใช้สกิลได้เป็นเวลา 9 วินาที
พอยซั่นเอด
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 2 1,000 2.6 41
สามารถใช้พลังธรรมชาติเพื่อรักษาคนที่ได้รับพิษ ขั้นที่ 1
2 0 4 5,000 2.6 51
สามารถใช้พลังธรรมชาติเพื่อรักษาคนที่ได้รับพิษ ขั้นที่ 2
3 0 6 12,000 2.6 61
สามารถใช้พลังธรรมชาติเพื่อรักษาคนที่ได้รับพิษ ขั้นที่ 3
4 0 8 25,000 2.6 71
สามารถใช้พลังธรรมชาติเพื่อรักษาคนที่ได้รับพิษ ขั้นที่ 4
5 0 10 82,500 2.6 81
สามารถใช้พลังธรรมชาติเพื่อรักษาคนที่ได้รับพิษ ขั้นที่ 5
6 0 12 178,500 2.6 91
สามารถใช้พลังธรรมชาติเพื่อรักษาคนที่ได้รับพิษ ขั้นที่ 6
ดีเทคโฮล
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 3 1,000 3.0 18
เพิ่มค่าคริติคอลให้ตัวเอง ในช่วงเวลา 6 นาที จำนวนที่เพิ่ม 55
2 0 6 5,000 3.0 26
เพิ่มค่าคริติคอลให้ตัวเอง ในช่วงเวลา 6 นาที จำนวนที่เพิ่ม 70
3 0 9 12,000 3.0 34
เพิ่มค่าคริติคอลให้ตัวเอง ในช่วงเวลา 7 นาที จำนวนที่เพิ่ม 85
4 0 12 25,000 3.0 42
เพิ่มค่าคริติคอลให้ตัวเอง ในช่วงเวลา 7 นาที จำนวนที่เพิ่ม 100
5 0 15 82,500 3.0 50
เพิ่มค่าคริติคอลให้ตัวเอง ในช่วงเวลา 8 นาที จำนวนที่เพิ่ม 115
6 0 18 178,500 3.0 58
เพิ่มค่าคริติคอลให้ตัวเอง ในช่วงเวลา 8 นาที จำนวนที่เพิ่ม 130
ไซด์สเต็ป
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 3 1,000 3.0 30
ในช่วงเวลา 15 นาที ช่วยเพิ่มค่าหลบหลีกให้เป้าหมาย 2 โดยประมาณ . ระยะทาง - 15m
2 0 6 5,000 3.0 39
ในช่วงเวลา 16 นาที ช่วยเพิ่มค่าหลบหลีกให้เป้าหมาย 3 โดยประมาณ . ระยะทาง - 15m
3 0 9 12,000 3.0 48
ในช่วงเวลา 17 นาที ช่วยเพิ่มค่าหลบหลีกให้เป้าหมาย 4 โดยประมาณ . ระยะทาง - 15m
4 0 12 25,000 3.0 57
ในช่วงเวลา 18 นาที ช่วยเพิ่มค่าหลบหลีกให้เป้าหมาย 5 โดยประมาณ . ระยะทาง - 15m
5 0 15 82,500 3.0 66
ในช่วงเวลา 19 นาที ช่วยเพิ่มค่าหลบหลีกให้เป้าหมาย 6 โดยประมาณ . ระยะทาง - 15m
6 0 18 178,500 3.0 75
ในช่วงเวลา 20 นาที ช่วยเพิ่มค่าหลบหลีกให้เป้าหมาย 8 โดยประมาณ . ระยะทาง - 15m
7 0 21 512,000 3.0 84
ในช่วงเวลา 20 นาที ช่วยเพิ่มค่าหลบหลีกให้เป้าหมาย 9 โดยประมาณ . ระยะทาง - 15m
8 0 24 1,630,000 3.0 93
ในช่วงเวลา 20 นาที ช่วยเพิ่มค่าหลบหลีกให้เป้าหมาย 10 โดยประมาณ . ระยะทาง - 15m
วิสเปอริ่งสตรีม
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 7 125,500 3.0 35
ในช่วงเวลา 4 นาทีอัตราการเคลื่อนย้ายของสมาชิกปาร์ตี้เพิ่มขี้นอีก 15% โดยประมาณ.
2 0 13 690,500 3.0 53
ในช่วงเวลา 4 นาทีอัตราการเคลื่อนย้ายของสมาชิกปาร์ตี้เพิ่มขี้นอีก 20% โดยประมาณ.
3 0 18 1,630,000 3.0 71
ในช่วงเวลา 4 นาทีอัตราการเคลื่อนย้ายของสมาชิกปาร์ตี้เพิ่มขี้นอีก 24% โดยประมาณ.
4 0 25 2,500,000 3.0 89
ในช่วงเวลา 4 นาทีอัตราการเคลื่อนย้ายของสมาชิกปาร์ตี้เพิ่มขี้นอีก 27% โดยประมาณ.
วิสเพอริ่งวินด์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 3 1,000 3.0 68
ในช่วงเวลา 5 นาที ช่วยเพิ่มค่าคริติคอลให้กับสมาชิกปาร์ตี้จำนวน 27
2 0 6 5,000 3.0 89
ในช่วงเวลา 5 นาที ช่วยเพิ่มค่าคริติคอลให้กับสมาชิกปาร์ตี้จำนวน 49
3 0 9 12,000 3.0 109
ในช่วงเวลา 5 นาที ช่วยเพิ่มค่าคริติคอลให้กับสมาชิกปาร์ตี้จำนวน 73
4 0 12 25,000 3.0 130
ในช่วงเวลา 5 นาที ช่วยเพิ่มค่าคริติคอลให้กับสมาชิกปาร์ตี้จำนวน 102
5 0 15 82,500 3.0 150
ในช่วงเวลา 5 นาที ช่วยเพิ่มค่าคริติคอลให้กับสมาชิกปาร์ตี้จำนวน 127
6 0 18 178,500 3.0 171
ในช่วงเวลา 5 นาที ช่วยเพิ่มค่าคริติคอลให้กับสมาชิกปาร์ตี้จำนวน 145
7 0 21 512,000 3.0 191
ในช่วงเวลา 5 นาที ช่วยเพิ่มค่าคริติคอลให้กับสมาชิกปาร์ตี้จำนวน 178
8 0 24 1,630,000 3.0 211
ในช่วงเวลา 5 นาที ช่วยเพิ่มค่าคริติคอลให้กับสมาชิกปาร์ตี้จำนวน 203
วิสเปอริ่งอิเวชั่น
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 75 7 125,500 3.0 35
เพิ่มหลบหลีกของสมาชิกปาร์ตี้.
2 80 13 690,500 3.0 53
เพิ่มหลบหลีกของสมาชิกปาร์ตี้.
วิสเปอริ่งไฟเออร์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 3 1,000 3.0 68
ในช่วงเวลา 4 นาทีคริติคอลดาเมจจากการโจมตีกายภาพเพิ่มขึ้น อีก 5% โดยประมาณ.
2 0 6 5,000 3.0 89
ในช่วงเวลา 4 นาทีคริติคอลดาเมจจากการโจมตีกายภาพเพิ่มขึ้น อีก 7% โดยประมาณ.
3 0 9 12,000 3.0 109
ในช่วงเวลา 4 นาทีคริติคอลดาเมจจากการโจมตีกายภาพเพิ่มขึ้น อีก 9% โดยประมาณ.
4 0 12 25,000 3.0 130
ในช่วงเวลา 4 นาทีคริติคอลดาเมจจากการโจมตีกายภาพเพิ่มขึ้น อีก 11% โดยประมาณ.
5 0 15 82,500 3.0 150
ในช่วงเวลา 4 นาทีคริติคอลดาเมจจากการโจมตีกายภาพเพิ่มขึ้น อีก 13% โดยประมาณ.
6 0 18 178,500 3.0 171
ในช่วงเวลา 4 นาทีคริติคอลดาเมจจากการโจมตีกายภาพเพิ่มขึ้น อีก 15% โดยประมาณ.
7 0 21 512,000 3.0 191
ในช่วงเวลา 4 นาทีคริติคอลดาเมจจากการโจมตีกายภาพเพิ่มขึ้น อีก 17% โดยประมาณ.
8 0 24 1,630,000 3.0 211
ในช่วงเวลา 4 นาทีคริติคอลดาเมจจากการโจมตีกายภาพเพิ่มขึ้น อีก 19% โดยประมาณ.
เซฟเฟอร์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 3 1,000 3.0 30
เเพิ่มค่า DEX ให้เป้าหมายจำนวน 10 โดยประมาณในช่วงเวลา15 นาที . casting time - 2 วินาที , ระยะทาง - 15m
2 0 6 5,000 3.0 39
เเพิ่มค่า DEX ให้เป้าหมายจำนวน 20 โดยประมาณในช่วงเวลา16 นาที . casting time - 2 วินาที , ระยะทาง - 15m
3 0 9 12,000 3.0 48
เเพิ่มค่า DEX ให้เป้าหมายจำนวน 30 โดยประมาณในช่วงเวลา17 นาที . casting time - 2 วินาที , ระยะทาง - 15m
4 0 12 25,000 3.0 57
เเพิ่มค่า DEX ให้เป้าหมายจำนวน 40 โดยประมาณในช่วงเวลา18 นาที . casting time - 2 วินาที , ระยะทาง - 15m
5 0 15 82,500 3.0 66
เเพิ่มค่า DEX ให้เป้าหมายจำนวน 50 โดยประมาณในช่วงเวลา19 นาที . casting time - 2 วินาที , ระยะทาง - 15m
6 0 18 178,500 3.0 75
เเพิ่มค่า DEX ให้เป้าหมายจำนวน 60 โดยประมาณในช่วงเวลา 20 นาที . casting time - 2 วินาที , ระยะทาง - 15m
7 0 21 512,000 3.0 84
เเพิ่มค่า DEX ให้เป้าหมายจำนวน 70 โดยประมาณในช่วงเวลา 20 นาที . casting time - 2 วินาที , ระยะทาง - 15m
ควิคมูฟ
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 3 1,000 3.0 18
ภายในเวลา 1 นาที ความเร็วในการเคลื่อนที่ของตัวเองเพิ่มขึ้น 10% casting time - 2 วินาที
2 0 6 5,000 3.0 26
ภายในเวลา 2 นาที ความเร็วในการเคลื่อนที่ของตัวเองเพิ่มขึ้น 101% casting time - 2 วินาที
3 0 9 12,000 3.0 34
ภายในเวลา 3 นาที ความเร็วในการเคลื่อนที่ของตัวเองเพิ่มขึ้น 12% casting time - 2 วินาที
4 0 12 25,000 3.0 42
ภายในเวลา 4 นาที ความเร็วในการเคลื่อนที่ของตัวเองเพิ่มขึ้น 13% casting time - 2 วินาที
5 0 15 82,500 3.0 50
ภายในเวลา 5 นาที ความเร็วในการเคลื่อนที่ของตัวเองเพิ่มขึ้น 14% casting time - 2 วินาที
6 0 18 178,500 3.0 58
ภายในเวลา 6 นาที ความเร็วในการเคลื่อนที่ของตัวเองเพิ่มขึ้น 15% casting time - 2 วินาที
เฟทอลทัช
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 3 1,000 3.0 18
ในช่วงเวลา 5 นาที เพิ่มค่าคริติคอลดาเมจของตัวเอง 9% โดยประมาณ. casting time - 2 วินาที
2 0 6 5,000 3.0 26
ในช่วงเวลา 5 นาที เพิ่มค่าคริติคอลดาเมจของตัวเอง 12% โดยประมาณ. casting time - 2 วินาที
3 0 9 12,000 3.0 34
ในช่วงเวลา 5 นาที เพิ่มค่าคริติคอลดาเมจของตัวเอง 15% โดยประมาณ. casting time - 2 วินาที
4 0 12 25,000 3.0 42
ในช่วงเวลา 5 นาที เพิ่มค่าคริติคอลดาเมจของตัวเอง 17% โดยประมาณ. casting time - 2 วินาที
5 0 15 82,500 3.0 50
ในช่วงเวลา 5 นาที เพิ่มค่าคริติคอลดาเมจของตัวเอง 18% โดยประมาณ. casting time - 2 วินาที
6 0 18 178,500 3.0 58
ในช่วงเวลา 5 นาที เพิ่มค่าคริติคอลดาเมจของตัวเอง 19% โดยประมาณ. casting time - 2 วินาที
แด๊กเกอร์เทรนนิ่ง
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 1 300 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธจำพวกมีดสั้น พลังโจมตีกายภาพของอาวุธ จะเพิ่มขึ้น 1.89 ความเร็วในการโจมตีการภาพ (ธรรมดาและสกิล) จะเร็วขึ้น1.82 %
2 0 2 1,400 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธจำพวกมีดสั้น พลังโจมตีกายภาพของอาวุธ จะเพิ่มขึ้น 3.15 ความเร็วในการโจมตีการภาพ (ธรรมดาและสกิล) จะเร็วขึ้น2.64 %
3 0 3 2,800 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธจำพวกมีดสั้น พลังโจมตีกายภาพของอาวุธ จะเพิ่มขึ้น 4.41 ความเร็วในการโจมตีการภาพ (ธรรมดาและสกิล) จะเร็วขึ้น3.46 %
4 0 4 4,000 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธจำพวกมีดสั้น พลังโจมตีกายภาพของอาวุธ จะเพิ่มขึ้น 5.67 ความเร็วในการโจมตีการภาพ (ธรรมดาและสกิล) จะเร็วขึ้น4.28 %
5 0 5 5,300 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธจำพวกมีดสั้น พลังโจมตีกายภาพของอาวุธ จะเพิ่มขึ้น 6.93 ความเร็วในการโจมตีการภาพ (ธรรมดาและสกิล) จะเร็วขึ้น5.1 %
6 0 6 8,000 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธจำพวกมีดสั้น พลังโจมตีกายภาพของอาวุธ จะเพิ่มขึ้น 8.2 ความเร็วในการโจมตีการภาพ (ธรรมดาและสกิล) จะเร็วขึ้น5.93 %
7 0 7 10,100 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธจำพวกมีดสั้น พลังโจมตีกายภาพของอาวุธ จะเพิ่มขึ้น 9.47 ความเร็วในการโจมตีการภาพ (ธรรมดาและสกิล) จะเร็วขึ้น6.76 %
8 0 8 12,600 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธจำพวกมีดสั้น พลังโจมตีกายภาพของอาวุธ จะเพิ่มขึ้น 10.74 ความเร็วในการโจมตีการภาพ (ธรรมดาและสกิล) จะเร็วขึ้น7.59 %
9 0 9 15,700 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธจำพวกมีดสั้น พลังโจมตีกายภาพของอาวุธ จะเพิ่มขึ้น 12.01 ความเร็วในการโจมตีการภาพ (ธรรมดาและสกิล) จะเร็วขึ้น8.42 %
10 0 10 20,200 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธจำพวกมีดสั้น พลังโจมตีกายภาพของอาวุธ จะเพิ่มขึ้น 13.28 ความเร็วในการโจมตีการภาพ (ธรรมดาและสกิล) จะเร็วขึ้น9.25 %
11 0 11 32,100 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธจำพวกมีดสั้น พลังโจมตีกายภาพของอาวุธ จะเพิ่มขึ้น 14.57 ความเร็วในการโจมตีการภาพ (ธรรมดาและสกิล) จะเร็วขึ้น10.1 %
12 0 12 36,900 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธจำพวกมีดสั้น พลังโจมตีกายภาพของอาวุธ จะเพิ่มขึ้น 15.86 ความเร็วในการโจมตีการภาพ (ธรรมดาและสกิล) จะเร็วขึ้น10.95 %
13 0 13 42,200 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธจำพวกมีดสั้น พลังโจมตีกายภาพของอาวุธ จะเพิ่มขึ้น 17.15 ความเร็วในการโจมตีการภาพ (ธรรมดาและสกิล) จะเร็วขึ้น11.8 %
14 0 14 47,900 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธจำพวกมีดสั้น พลังโจมตีกายภาพของอาวุธ จะเพิ่มขึ้น 18.44 ความเร็วในการโจมตีการภาพ (ธรรมดาและสกิล) จะเร็วขึ้น12.65 %
15 0 15 54,000 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธจำพวกมีดสั้น พลังโจมตีกายภาพของอาวุธ จะเพิ่มขึ้น 19.73 ความเร็วในการโจมตีการภาพ (ธรรมดาและสกิล) จะเร็วขึ้น13.5 %
16 0 16 70,800 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธจำพวกมีดสั้น พลังโจมตีกายภาพของอาวุธ จะเพิ่มขึ้น 21.04 ความเร็วในการโจมตีการภาพ (ธรรมดาและสกิล) จะเร็วขึ้น14.37 %
17 0 17 86,200 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธจำพวกมีดสั้น พลังโจมตีกายภาพของอาวุธ จะเพิ่มขึ้น 22.35 ความเร็วในการโจมตีการภาพ (ธรรมดาและสกิล) จะเร็วขึ้น15.24 %
18 0 18 103,400 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธจำพวกมีดสั้น พลังโจมตีกายภาพของอาวุธ จะเพิ่มขึ้น 23.66 ความเร็วในการโจมตีการภาพ (ธรรมดาและสกิล) จะเร็วขึ้น16.11 %
19 0 19 137,500 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธจำพวกมีดสั้น พลังโจมตีกายภาพของอาวุธ จะเพิ่มขึ้น 24.97 ความเร็วในการโจมตีการภาพ (ธรรมดาและสกิล) จะเร็วขึ้น16.98 %
20 0 20 186,100 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธจำพวกมีดสั้น พลังโจมตีกายภาพของอาวุธ จะเพิ่มขึ้น 26.28 ความเร็วในการโจมตีการภาพ (ธรรมดาและสกิล) จะเร็วขึ้น17.85 %
เดธซายน์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 2 1,000 0.0 0
พลังโจมตีกายภาพคริติคอลเพิ่มขึ้น 2% โดยประมาณ.
2 0 4 5,000 0.0 0
พลังโจมตีกายภาพคริติคอลเพิ่มขึ้น 4% โดยประมาณ.
3 0 6 12,000 0.0 0
พลังโจมตีกายภาพคริติคอลเพิ่มขึ้น 6% โดยประมาณ.
4 0 8 25,000 0.0 0
พลังโจมตีกายภาพคริติคอลเพิ่มขึ้น 8% โดยประมาณ.
5 0 10 82,500 0.0 0
พลังโจมตีกายภาพคริติคอลเพิ่มขึ้น 10% โดยประมาณ.
6 0 12 178,500 0.0 0
พลังโจมตีกายภาพคริติคอลเพิ่มขึ้น 12% โดยประมาณ.
7 0 14 512,000 0.0 0
พลังโจมตีกายภาพคริติคอลเพิ่มขึ้น 14% โดยประมาณ.
ดูอัลวิปพอนมาสเตอรี่
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 105 1 300 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธ. ตรงตามสกิลเลเวลแล้ว ลดบทลงโทษของ คริติคอล,หลหลีก,โจมตี ลง.
2 108 2 1,400 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธ. ตรงตามสกิลเลเวลแล้ว ลดบทลงโทษของ คริติคอล,หลหลีก,โจมตี ลง.
3 111 3 2,800 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธ. ตรงตามสกิลเลเวลแล้ว ลดบทลงโทษของ คริติคอล,หลหลีก,โจมตี ลง.
4 114 4 4,000 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธ. ตรงตามสกิลเลเวลแล้ว ลดบทลงโทษของ คริติคอล,หลหลีก,โจมตี ลง.
5 117 5 5,300 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธ. ตรงตามสกิลเลเวลแล้ว ลดบทลงโทษของ คริติคอล,หลหลีก,โจมตี ลง.
ไดอาบอลิค อินสติงท์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 2 1,000 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธประเภทมีดสั้นเพิ่มคริติคอลดาเมจของการโจมตี 10% โดยประมาณ.
2 0 4 5,000 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธประเภทมีดสั้นเพิ่มคริติคอลดาเมจของการโจมตี 13% โดยประมาณ.
3 0 6 12,000 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธประเภทมีดสั้นเพิ่มคริติคอลดาเมจของการโจมตี 16% โดยประมาณ.
4 0 8 25,000 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธประเภทมีดสั้นเพิ่มคริติคอลดาเมจของการโจมตี 20% โดยประมาณ.
5 0 10 82,500 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธประเภทมีดสั้นเพิ่มคริติคอลดาเมจของการโจมตี 21% โดยประมาณ.
6 0 12 178,500 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธประเภทมีดสั้นเพิ่มคริติคอลดาเมจของการโจมตี 22% โดยประมาณ.
ไลท์อีเวชั่น
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 2 1,000 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มหลบหลีก 2 โดยประมาณ.
2 0 4 5,000 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มหลบหลีก 4 โดยประมาณ.
3 0 6 12,000 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มหลบหลีก 6 โดยประมาณ.
4 0 8 25,000 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มหลบหลีก 8 โดยประมาณ.
5 0 10 82,500 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มหลบหลีก 10 โดยประมาณ.
6 0 12 178,500 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มหลบหลีก 12 โดยประมาณ.
7 0 14 512,000 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มหลบหลีก 14 โดยประมาณ.
8 0 16 1,630,000 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มหลบหลีก 16 โดยประมาณ.
9 0 18 2,500,000 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มหลบหลีก 18 โดยประมาณ.
ไลท์อาร์เมอร์เอ็กเพอร์ไทซ์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 1 300 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพกายภาพ 1.0% โดยประมาณ
2 0 2 1,400 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 1.9% โดยประมาณ
3 0 3 2,800 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 2.8% โดยประมาณ
4 0 4 4,000 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 3.7% โดยประมาณ
5 0 5 5,300 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 4.6% โดยประมาณ
6 0 6 8,000 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 5.5% โดยประมาณ
7 0 7 10,100 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 6.4% โดยประมาณ
8 0 8 12,600 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 7.3% โดยประมาณ
9 0 9 15,700 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 8.2% โดยประมาณ
10 0 10 20,200 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 9.1% โดยประมาณ
11 0 11 32,100 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 10% โดยประมาณ
12 0 12 36,900 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 10.9% โดยประมาณ
13 0 13 42,200 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 11.8% โดยประมาณ
14 0 14 47,900 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 12.7% โดยประมาณ
15 0 15 54,000 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 13.6% โดยประมาณ
16 0 16 70,800 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 14.5% โดยประมาณ
17 0 17 86,200 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 15.4% โดยประมาณ
18 0 18 103,400 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกั16.3% โดยประมาณ
19 0 19 137,500 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 17.2% โดยประมาณ
20 0 20 186,100 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 18.1% โดยประมาณ
21 0 21 224,400 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ. ประสิทธิภาพ เลเวล 21.
22 0 22 267,000 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ. ประสิทธิภาพ เลเวล 22.
23 0 23 314,100 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ. ประสิทธิภาพ เลเวล 23.
24 0 24 376,400 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ. ประสิทธิภาพ เลเวล 24.
25 0 25 478,800 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ. ประสิทธิภาพ เลเวล 25.
มานาคอนโทรล
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 5 1 300 0.0 0
เพิ่มการฟื้นคืนพลัง MP อีก 2 โดยประมาณ.
2 8 2 1,400 0.0 0
เพิ่มการฟื้นคืนพลัง MP อีก 4 โดยประมาณ
3 11 3 2,800 0.0 0
เพิ่มการฟื้นคืนพลัง MP อีก 7 โดยประมาณ
4 14 4 4,000 0.0 0
เพิ่มการฟื้นคืนพลัง MP อีก 9 โดยประมาณ
5 17 5 5,300 0.0 0
เพิ่มการฟื้นคืนพลัง MP อีก 12 โดยประมาณ
6 22 6 8,000 0.0 0
เพิ่มการฟื้นคืนพลัง MP อีก 14โดยประมาณ
7 25 7 10,100 0.0 0
เพิ่มการฟื้นคืนพลัง MP อีก 17 โดยประมาณ
8 29 8 12,600 0.0 0
เพิ่มการฟื้นคืนพลัง MP อีก 19 โดยประมาณ
9 32 9 15,700 0.0 0
เพิ่มการฟื้นคืนพลัง MP อีก 22 โดยประมาณ
โบวเทรนนิ่ง
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 1 300 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธประเภทธนูเพิ่มพลังโจมตีของอาวุธ 1.15 โดยประมาณ.(มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น)
2 0 2 1,400 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธประเภทธนูเพิ่มพลังโจมตีของอาวุธ 2.24 โดยประมาณ.(มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น)
3 0 3 2,800 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธประเภทธนูเพิ่มพลังโจมตีของอาวุธ 3.34 โดยประมาณ.(มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น)
4 0 4 4,000 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธประเภทธนูเพิ่มพลังโจมตีของอาวุธ 4.43 โดยประมาณ.(มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น)
5 0 5 5,300 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธประเภทธนูเพิ่มพลังโจมตีของอาวุธ 5.52 โดยประมาณ.(มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น)
6 0 6 8,000 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธประเภทธนูเพิ่มพลังโจมตีของอาวุธ 6.16 โดยประมาณ.(มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น)
7 0 7 10,100 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธประเภทธนูเพิ่มพลังโจมตีของอาวุธ 7.71 โดยประมาณ.(มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น)
8 0 8 12,600 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธประเภทธนูเพิ่มพลังโจมตีของอาวุธ 8.8 โดยประมาณ.(มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น)
9 0 9 15,700 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธประเภทธนูเพิ่มพลังโจมตีของอาวุธ 9.98 โดยประมาณ.(มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น)
10 0 10 20,200 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธประเภทธนูเพิ่มพลังโจมตีของอาวุธ 10.98 โดยประมาณ.(มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น)
11 0 11 32,100 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธประเภทธนูเพิ่มพลังโจมตีของอาวุธ 12.08 โดยประมาณ.(มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น)
12 0 12 36,900 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธประเภทธนูเพิ่มพลังโจมตีของอาวุธ 13.17 โดยประมาณ.(มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น)
13 0 13 42,200 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธประเภทธนูเพิ่มพลังโจมตีของอาวุธ 14.26 โดยประมาณ.(มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น)
14 0 14 47,900 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธประเภทธนูเพิ่มพลังโจมตีของอาวุธ 15.35 โดยประมาณ.(มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น)
15 0 15 54,000 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธประเภทธนูเพิ่มพลังโจมตีของอาวุธ 16.45 โดยประมาณ.(มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น)
16 0 16 70,800 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธประเภทธนูเพิ่มพลังโจมตีของอาวุธ 17.54 โดยประมาณ.(มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น)
17 0 17 86,200 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธประเภทธนูเพิ่มพลังโจมตีของอาวุธ 18.63 โดยประมาณ.(มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น)
18 0 18 103,400 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธประเภทธนูเพิ่มพลังโจมตีของอาวุธ 19.72 โดยประมาณ.(มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น)
19 0 19 137,500 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธประเภทธนูเพิ่มพลังโจมตีของอาวุธ 20.28 โดยประมาณ.(มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น)
20 0 20 186,100 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธประเภทธนูเพิ่มพลังโจมตีของอาวุธ 21.91 โดยประมาณ.(มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น)
ไบลนด์ไซด์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 2 1,000 0.0 0
เพิ่มค่าคริติคอลให้ตัวเอง 45 โดยประมาณ
2 0 4 5,000 0.0 0
เพิ่มค่าคริติคอลให้ตัวเอง 60 โดยประมาณ
3 0 6 12,000 0.0 0
เพิ่มค่าคริติคอลให้ตัวเอง 75 โดยประมาณ
4 0 8 25,000 0.0 0
เพิ่มค่าคริติคอลให้ตัวเอง 90 โดยประมาณ
5 0 10 82,500 0.0 0
เพิ่มค่าคริติคอลให้ตัวเอง 105 โดยประมาณ
6 0 12 178,500 0.0 0
เพิ่มค่าคริติคอลให้ตัวเอง 120 โดยประมาณ
7 0 14 512,000 0.0 0
เพิ่มค่าคริติคอลให้ตัวเอง 135 โดยประมาณ
อีเกิ้ลอาย
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 2 1,000 0.0 0
เพิ่มค่าแม่นยำของตัวละคร 1 โดยประมาณ.
2 0 4 5,000 0.0 0
เพิ่มค่าแม่นยำของตัวละคร 2 โดยประมาณ.
3 0 6 12,000 0.0 0
เพิ่มค่าแม่นยำของตัวละคร 3 โดยประมาณ.
4 0 8 25,000 0.0 0
เพิ่มค่าแม่นยำของตัวละคร 4 โดยประมาณ.
5 0 10 82,500 0.0 0
เพิ่มค่าแม่นยำของตัวละคร 5 โดยประมาณ.
6 0 12 178,500 0.0 0
เพิ่มค่าแม่นยำของตัวละคร 6 โดยประมาณ.
7 0 14 512,000 0.0 0
เพิ่มค่าแม่นยำของตัวละคร 7 โดยประมาณ.
8 0 16 1,630,000 0.0 0
เพิ่มค่าแม่นยำของตัวละคร 8 โดยประมาณ.
9 0 18 2,500,000 0.0 0
เพิ่มค่าแม่นยำของตัวละคร 9 โดยประมาณ.
เอนฮานซ์ MP
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 4 1 300 0.0 0
MP สูงสุดเพิ่มสูงขึ้น 1% เป็นจำนวน 21 โดยประมาณที่เพิมขึ้น.
2 7 1 1,400 0.0 0
MP สูงสุดเพิ่มสูงขึ้น 1% เป็นจำนวน 43 โดยประมาณที่เพิมขึ้น
3 10 2 2,800 0.0 0
MP สูงสุดเพิ่มสูงขึ้น 1% เป็นจำนวน 66 โดยประมาณที่เพิมขึ้น
4 13 3 4,000 0.0 0
MP สูงสุดเพิ่มสูงขึ้น 1% เป็นจำนวน 91 โดยประมาณที่เพิมขึ้น
5 16 3 5,300 0.0 0
MP สูงสุดเพิ่มสูงขึ้น 1% เป็นจำนวน 117 โดยประมาณที่เพิมขึ้น
6 21 4 8,000 0.0 0
MP สูงสุดเพิ่มสูงขึ้น 1%+ 144 การฟื้นคืน MP เพิ่มขึ้นมา 2 ขั้น.
7 24 5 10,100 0.0 0
MP สูงสุดเพิ่มสูงขึ้น 1%+ 173 การฟื้นคืน MP เพิ่มขึ้นมา 2 ขั้น.
8 28 5 12,600 0.0 0
MP สูงสุดเพิ่มสูงขึ้น 1%+ 203 การฟื้นคืน MP เพิ่มขึ้นมา 2 ขั้น.
9 31 6 15,700 0.0 0
MP สูงสุดเพิ่มสูงขึ้น 1%+ 144 การฟื้นคืน MP เพิ่มขึ้นมา 2 ขั้น.
พาวเวอร์ช๊อต
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 1 300 1.2 9
ธนูที่ทำขึ้นมาให้มีความแหลมคมเหมือนพลังของลม สามารถทำให้เกิดดาเมจได้ 130 ระยะทาง - 18m
2 4 2 1,400 1.2 11
ธนูที่ทำขึ้นมาให้มีความแหลมคมเหมือนพลังของลม สามารถทำให้เกิดดาเมจได้ 136 ระยะทาง - 18m
3 7 3 2,800 1.2 12
ธนูที่ทำขึ้นมาให้มีความแหลมคมเหมือนพลังของลม สามารถทำให้เกิดดาเมจได้ 142 ระยะทาง - 18m
4 11 4 4,000 1.2 14
ธนูที่ทำขึ้นมาให้มีความแหลมคมเหมือนพลังของลม สามารถทำให้เกิดดาเมจได้ 148 ระยะทาง - 18m
5 14 5 5,300 1.2 15
ธนูที่ทำขึ้นมาให้มีความแหลมคมเหมือนพลังของลม สามารถทำให้เกิดดาเมจได้ 154 ระยะทาง - 18m
6 20 6 8,000 1.2 19
ธนูที่ทำขึ้นมาให้มีความแหลมคมเหมือนพลังของลม สามารถทำให้เกิดดาเมจได้ 170 ระยะทาง - 18m
7 23 7 10,100 1.2 22
ธนูที่ทำขึ้นมาให้มีความแหลมคมเหมือนพลังของลม สามารถทำให้เกิดดาเมจได้ 177 ระยะทาง - 18m
8 26 8 12,600 1.2 24
ธนูที่ทำขึ้นมาให้มีความแหลมคมเหมือนพลังของลม สามารถทำให้เกิดดาเมจได้ 184 ระยะทาง - 18m
9 29 9 15,700 1.2 27
ธนูที่ทำขึ้นมาให้มีความแหลมคมเหมือนพลังของลม สามารถทำให้เกิดดาเมจได้ 191 ระยะทาง - 18m
10 32 10 20,200 1.2 29
ธนูที่ทำขึ้นมาให้มีความแหลมคมเหมือนพลังของลม สามารถทำให้เกิดดาเมจได้ 198 ระยะทาง - 18m
ดับเบิ้ลช๊อต
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 40 11 32,100 1.2 34
เป็นสกิลที่พัฒนามาจาก Power Shot โจมตีศํตรูด้วยการยิงธนู 2 ดอกต่อเนื่องกัน สามารถทำให้เกิดดาเมจได้ 220 โดยประมาณ. ระยะทาง - 18m
2 44 12 36,900 1.2 38
เป็นสกิลที่พัฒนามาจาก Power Shot โจมตีศํตรูด้วยการยิงธนู 2 ดอกต่อเนื่องกัน สามารถทำให้เกิดดาเมจได้ 229 โดยประมาณ ระยะทาง - 18m
3 47 13 42,200 1.2 41
เป็นสกิลที่พัฒนามาจาก Power Shot โจมตีศํตรูด้วยการยิงธนู 2 ดอกต่อเนื่องกัน สามารถทำให้เกิดดาเมจได้ 238 โดยประมาณ ระยะทาง - 18m
4 51 14 47,900 1.2 45
เป็นสกิลที่พัฒนามาจาก Power Shot โจมตีศํตรูด้วยการยิงธนู 2 ดอกต่อเนื่องกัน สามารถทำให้เกิดดาเมจได้ 247 โดยประมาณ ระยะทาง - 18m
5 54 15 54,000 1.2 48
เป็นสกิลที่พัฒนามาจาก Power Shot โจมตีศํตรูด้วยการยิงธนู 2 ดอกต่อเนื่องกัน สามารถทำให้เกิดดาเมจได้ 256 โดยประมาณ ระยะทาง - 18m
6 75 16 70,800 1.2 54
เป็นสกิลที่พัฒนามาจาก Power Shot โจมตีศํตรูด้วยการยิงธนู 2 ดอกต่อเนื่องกัน สามารถทำให้เกิดดาเมจได้ 282 โดยประมาณ ระยะทาง - 18m
7 77 17 86,200 1.2 59
เป็นสกิลที่พัฒนามาจาก Power Shot โจมตีศํตรูด้วยการยิงธนู 2 ดอกต่อเนื่องกัน สามารถทำให้เกิดดาเมจได้ 293 โดยประมาณ ระยะทาง - 18m
8 79 18 103,400 1.2 63
เป็นสกิลที่พัฒนามาจาก Power Shot โจมตีศํตรูด้วยการยิงธนู 2 ดอกต่อเนื่องกัน สามารถทำให้เกิดดาเมจได้ 304 โดยประมาณ ระยะทาง - 18m
9 81 19 137,500 1.2 68
เป็นสกิลที่พัฒนามาจาก Power Shot โจมตีศํตรูด้วยการยิงธนู 2 ดอกต่อเนื่องกัน สามารถทำให้เกิดดาเมจได้ 315 โดยประมาณ ระยะทาง - 18m
10 83 20 186,100 1.2 72
เป็นสกิลที่พัฒนามาจาก Power Shot โจมตีศํตรูด้วยการยิงธนู 2 ดอกต่อเนื่องกัน สามารถทำให้เกิดดาเมจได้ 326 โดยประมาณ ระยะทาง - 18m
11 105 21 224,400 1.2 79
เป็นสกิลที่พัฒนามาจาก Power Shot โจมตีศํตรูด้วยการยิงธนู 2 ดอกต่อเนื่องกัน สามารถทำให้เกิดดาเมจได้ 360 โดยประมาณ ระยะทาง - 18m
12 109 22 267,000 1.2 85
เป็นสกิลที่พัฒนามาจาก Power Shot โจมตีศํตรูด้วยการยิงธนู 2 ดอกต่อเนื่องกัน สามารถทำให้เกิดดาเมจได้ 374 โดยประมาณ ระยะทาง - 18m
13 113 23 314,100 1.2 90
เป็นสกิลที่พัฒนามาจาก Power Shot โจมตีศํตรูด้วยการยิงธนู 2 ดอกต่อเนื่องกัน สามารถทำให้เกิดดาเมจได้ 388 โดยประมาณ ระยะทาง - 18m
14 117 24 376,400 1.2 96
เป็นสกิลที่พัฒนามาจาก Power Shot โจมตีศํตรูด้วยการยิงธนู 2 ดอกต่อเนื่องกัน สามารถทำให้เกิดดาเมจได้ 402 โดยประมาณ ระยะทาง - 18m
15 121 25 478,800 1.2 101
เป็นสกิลที่พัฒนามาจาก Power Shot โจมตีศํตรูด้วยการยิงธนู 2 ดอกต่อเนื่องกัน สามารถทำให้เกิดดาเมจได้ 416 โดยประมาณ ระยะทาง - 18m
นีดเดิ้ลช๊อต
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 1 300 9.5 13
โจมตีศัตรูโดยใช้ลูกธนูในระยะประชิด ทำให้เกิดพลังดาเมจ 111 โดยประมาณและในช่วงเวลา 6 วินาที สร้างสภาวะเสียเลือด เกิดดาเมจวินาทีละ 45 และมีโอกาส 70 % ในการช่วยลดพลังการโจมตีของฝ่ายตรงข้าม 1 % โดยประมาณ.
2 4 2 1,400 9.5 17
โจมตีศัตรูโดยใช้ลูกธนูในระยะประชิด ทำให้เกิดพลังดาเมจ 117 โดยประมาณและในช่วงเวลา 6 วินาที สร้างสภาวะเสียเลือด เกิดดาเมจวินาทีละ49 และมีโอกาส 71 % ในการช่วยลดพลังการโจมตีของฝ่ายตรงข้าม 2 % โดยประมาณ.
3 7 3 2,800 9.5 21
โจมตีศัตรูโดยใช้ลูกธนูในระยะประชิด ทำให้เกิดพลังดาเมจ 123 โดยประมาณและในช่วงเวลา 6 วินาที สร้างสภาวะเสียเลือด เกิดดาเมจวินาทีละ 53 และมีโอกาส 72 % ในการช่วยลดพลังการโจมตีของฝ่ายตรงข้าม 3 % โดยประมาณ.
4 11 4 4,000 9.5 25
โจมตีศัตรูโดยใช้ลูกธนูในระยะประชิด ทำให้เกิดพลังดาเมจ 129 โดยประมาณและในช่วงเวลา 6 วินาที สร้างสภาวะเสียเลือด เกิดดาเมจวินาทีละ 56 และมีโอกาส 73 % ในการช่วยลดพลังการโจมตีของฝ่ายตรงข้าม 4 % โดยประมาณ.
5 14 5 5,300 9.5 29
โจมตีศัตรูโดยใช้ลูกธนูในระยะประชิด ทำให้เกิดพลังดาเมจ 135 โดยประมาณและในช่วงเวลา 6 วินาที สร้างสภาวะเสียเลือด เกิดดาเมจวินาทีละ 60 และมีโอกาส 74 % ในการช่วยลดพลังการโจมตีของฝ่ายตรงข้าม 5 % โดยประมาณ.
6 20 6 8,000 8.7 33
โจมตีศัตรูโดยใช้ลูกธนูในระยะประชิด ทำให้เกิดพลังดาเมจ 147โดยประมาณและในช่วงเวลา 6 วินาที สร้างสภาวะเสียเลือด เกิดดาเมจวินาทีละ 64 และมีโอกาส 75 % ในการช่วยลดพลังการโจมตีของฝ่ายตรงข้าม 6 % โดยประมาณ.
7 23 7 10,100 8.7 37
โจมตีศัตรูโดยใช้ลูกธนูในระยะประชิด ทำให้เกิดพลังดาเมจ 156 โดยประมาณและในช่วงเวลา 6 วินาที สร้างสภาวะเสียเลือด เกิดดาเมจวินาทีละ 68 และมีโอกาส 76 % ในการช่วยลดพลังการโจมตีของฝ่ายตรงข้าม 7 % โดยประมาณ.
8 26 8 12,600 8.7 41
โจมตีศัตรูโดยใช้ลูกธนูในระยะประชิด ทำให้เกิดพลังดาเมจ 165 โดยประมาณและในช่วงเวลา 6 วินาที สร้างสภาวะเสียเลือด เกิดดาเมจวินาทีละ 71 และมีโอกาส 77 % ในการช่วยลดพลังการโจมตีของฝ่ายตรงข้าม 8 % โดยประมาณ.
9 29 9 15,700 8.7 45
โจมตีศัตรูโดยใช้ลูกธนูในระยะประชิด ทำให้เกิดพลังดาเมจ 174 โดยประมาณและในช่วงเวลา 6 วินาที สร้างสภาวะเสียเลือด เกิดดาเมจวินาทีละ 75 และมีโอกาส 78 % ในการช่วยลดพลังการโจมตีของฝ่ายตรงข้าม 1 % โดยประมาณ.
10 32 10 20,200 8.7 49
โจมตีศัตรูโดยใช้ลูกธนูในระยะประชิด ทำให้เกิดพลังดาเมจ 183 โดยประมาณและในช่วงเวลา 6 วินาที สร้างสภาวะเสียเลือด เกิดดาเมจวินาทีละ 79 และมีโอกาส 79 % ในการช่วยลดพลังการโจมตีของฝ่ายตรงข้าม 10 % โดยประมาณ.
เพียร์ซซิ่งแอโรว์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 40 11 32,100 7.9 55
โจมตีศัตรูโดยใช้ลูกธนูในระยะประชิด ทำให้เกิดพลังดาเมจ 201 โดยประมาณและในช่วงเวลา 5 วินาที สร้างสภาวะเสียเลือด เกิดดาเมจวินาทีละ 121 และพลังโจมตีกายภาพของฝ่ายตรงข้ามมีโอกาส 80 %,พลังพลังโจมตีเวทย์มีโอกาสมีโอกาส 61 % ที่จะลดลงอย่างละ 11% และ 11 % ตามลำดับ
2 44 12 36,900 7.9 61
โจมตีศัตรูโดยใช้ลูกธนูในระยะประชิด ทำให้เกิดพลังดาเมจ 220 โดยประมาณและในช่วงเวลา 5 วินาที สร้างสภาวะเสียเลือด เกิดดาเมจวินาทีละ 153 และพลังโจมตีกายภาพของฝ่ายตรงข้ามมีโอกาส 81 %,พลังพลังโจมตีเวทย์มีโอกาสมีโอกาส 62 % อัตราอย่างละ 12% และ 12 % ตามลำดับ
3 47 13 42,200 7.9 67
โจมตีศัตรูโดยใช้ลูกธนูในระยะประชิด ทำให้เกิดพลังดาเมจ 239 โดยประมาณและในช่วงเวลา 5 วินาที สร้างสภาวะเสียเลือด เกิดดาเมจวินาทีละ 185 และพลังโจมตีกายภาพของฝ่ายตรงข้ามมีโอกาส 185 %,พลังพลังโจมตีเวทย์มีโอกาสมีโอกาส 63 % อัตราอย่างละ 13% และ 13 % ตามลำดับ
4 51 14 47,900 7.9 73
โจมตีศัตรูโดยใช้ลูกธนูในระยะประชิด ทำให้เกิดพลังดาเมจ 258 โดยประมาณและในช่วงเวลา 5 วินาที สร้างสภาวะเสียเลือด เกิดดาเมจวินาทีละ 216 และพลังโจมตีกายภาพของฝ่ายตรงข้ามมีโอกาส83 %,พลังพลังโจมตีเวทย์มีโอกาสมีโอกาส 64 % อัตราอย่างละ 14% และ 14 % ตามลำดับ
5 54 15 54,000 7.9 79
โจมตีศัตรูโดยใช้ลูกธนูในระยะประชิด ทำให้เกิดพลังดาเมจ 277 โดยประมาณและในช่วงเวลา 5 วินาที สร้างสภาวะเสียเลือด เกิดดาเมจวินาทีละ 248 และพลังโจมตีกายภาพของฝ่ายตรงข้ามมีโอกาส 84 %,พลังพลังโจมตีเวทย์มีโอกาสมีโอกาส 65 % อัตราอย่างละ 15% และ 15 % ตามลำดับ
6 75 16 70,800 6.4 85
โจมตีศัตรูโดยใช้ลูกธนูในระยะประชิด ทำให้เกิดพลังดาเมจ 315 โดยประมาณและในช่วงเวลา 4 วินาที สร้างสภาวะเสียเลือด เกิดดาเมจวินาทีละ 286 และพลังโจมตีกายภาพของฝ่ายตรงข้ามมีโอกาส 85 %,พลังพลังโจมตีเวทย์มีโอกาสมีโอกาส 66 % อัตราอย่างละ 16% และ 16 % ตามลำดับ
7 77 17 86,200 6.4 91
โจมตีศัตรูโดยใช้ลูกธนูในระยะประชิด ทำให้เกิดพลังดาเมจ 344 โดยประมาณและในช่วงเวลา 4 วินาที สร้างสภาวะเสียเลือด เกิดดาเมจวินาทีละ 323 และพลังโจมตีกายภาพของฝ่ายตรงข้ามมีโอกาส 86 %,พลังพลังโจมตีเวทย์มีโอกาสมีโอกาส 67 % อัตราอย่างละ 17% และ 17 % ตามลำดับ
8 79 18 103,400 6.4 97
โจมตีศัตรูโดยใช้ลูกธนูในระยะประชิด ทำให้เกิดพลังดาเมจ 373 โดยประมาณและในช่วงเวลา 4 วินาที สร้างสภาวะเสียเลือด เกิดดาเมจวินาทีละ 360 และพลังโจมตีกายภาพของฝ่ายตรงข้ามมีโอกาส 87 %,พลังพลังโจมตีเวทย์มีโอกาสมีโอกาส 68 % อัตราอย่างละ 18% และ 18 % ตามลำดับ
9 81 19 137,500 6.4 103
โจมตีศัตรูโดยใช้ลูกธนูในระยะประชิด ทำให้เกิดพลังดาเมจ 402 โดยประมาณและในช่วงเวลา 4 วินาที สร้างสภาวะเสียเลือด เกิดดาเมจวินาทีละ397 และพลังโจมตีกายภาพของฝ่ายตรงข้ามมีโอกาส 88 %,พลังพลังโจมตีเวทย์มีโอกาสมีโอกาส 69 % อัตราอย่างละ 19% และ 19 % ตามลำดับ
10 83 20 186,100 6.4 109
โจมตีศัตรูโดยใช้ลูกธนูในระยะประชิด ทำให้เกิดพลังดาเมจ 431 โดยประมาณและในช่วงเวลา 4 วินาที สร้างสภาวะเสียเลือด เกิดดาเมจวินาทีละ 434 และพลังโจมตีกายภาพของฝ่ายตรงข้ามมีโอกาส 90 %,พลังพลังโจมตีเวทย์มีโอกาสมีโอกาส 70 % อัตราอย่างละ 21% และ 21 % ตามลำดับ
11 105 21 224,400 6.4 117
โจมตีศัตรูโดยใช้ลูกธนูในระยะประชิด ทำให้เกิดพลังดาเมจ446 โดยประมาณและในช่วงเวลา 4 วินาที สร้างสภาวะเสียเลือด เกิดดาเมจวินาทีละ 434 และพลังโจมตีกายภาพของฝ่ายตรงข้ามมีโอกาส 91 %,พลังพลังโจมตีเวทย์มีโอกาสมีโอกาส 70 % อัตราอย่างละ 22% และ 22 % ตามลำดับ
12 107 22 267,000 6.4 125
โจมตีศัตรูโดยใช้ลูกธนูในระยะประชิด ทำให้เกิดพลังดาเมจ 446 โดยประมาณและในช่วงเวลา 4 วินาที สร้างสภาวะเสียเลือด เกิดดาเมจวินาทีละ434 และพลังโจมตีกายภาพของฝ่ายตรงข้ามมีโอกาส 92 %,พลังพลังโจมตีเวทย์มีโอกาสมีโอกาส 70 % อัตราอย่างละ 23% และ 23 % ตามลำดับ
13 109 23 314,100 6.4 133
โจมตีศัตรูโดยใช้ลูกธนูในระยะประชิด ทำให้เกิดพลังดาเมจ 446 โดยประมาณและในช่วงเวลา 4 วินาที สร้างสภาวะเสียเลือด เกิดดาเมจวินาทีละ434 และพลังโจมตีกายภาพของฝ่ายตรงข้ามมีโอกาส 92 %,พลังพลังโจมตีเวทย์มีโอกาสมีโอกาส 70 % อัตราอย่างละ 23% และ 23 % ตามลำดับ
14 111 24 376,400 6.4 141
โจมตีศัตรูโดยใช้ลูกธนูในระยะประชิด ทำให้เกิดพลังดาเมจ 446 โดยประมาณและในช่วงเวลา 4 วินาที สร้างสภาวะเสียเลือด เกิดดาเมจวินาทีละ434 และพลังโจมตีกายภาพของฝ่ายตรงข้ามมีโอกาส 93 %,พลังพลังโจมตีเวทย์มีโอกาสมีโอกาส 70 % อัตราอย่างละ 24% และ 24 % ตามลำดับ
15 113 25 478,800 6.4 149
โจมตีศัตรูโดยใช้ลูกธนูในระยะประชิด ทำให้เกิดพลังดาเมจ 446 โดยประมาณและในช่วงเวลา 4 วินาที สร้างสภาวะเสียเลือด เกิดดาเมจวินาทีละ434 และพลังโจมตีกายภาพของฝ่ายตรงข้ามมีโอกาส 94 %,พลังพลังโจมตีเวทย์มีโอกาสมีโอกาส 70 % อัตราอย่างละ 25% และ 25 % ตามลำดับ
เมจิคแอโรว์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 105 11 224,400 1.2 181.3
กระตุ้นพลังเวทย์ของธนูเมื่อโจมตี.
2 107 12 267,000 1.2 190.12
กระตุ้นพลังเวทย์ของธนูเมื่อโจมตี.
3 109 13 314,100 1.2 198.94
กระตุ้นพลังเวทย์ของธนูเมื่อโจมตี.
4 111 14 376,400 1.2 207.76
กระตุ้นพลังเวทย์ของธนูเมื่อโจมตี.
5 113 15 478,800 1.2 216.58
กระตุ้นพลังเวทย์ของธนูเมื่อโจมตี.
ฟาวน์ดิ้งช๊อต
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 20 1 300 8.3 25
ยิงธนูที่มีพลังสูงสร้างดาเมจให้ศัตรูสูงถึง 126 โดยประมาณ,และมีโอกาส 50% สร้างสภาวะมึนให้ศัตรูเป็นเวลา 2.6 วินาที . ระยะทาง - 18m
2 23 2 1,400 8.3 32
ยิงธนูที่มีพลังสูงสร้างดาเมจให้ศัตรูสูงถึง 129 โดยประมาณ,และมีโอกาส 52% สร้างสภาวะมึนให้ศัตรูเป็นเวลา 2.6 วินาที . ระยะทาง - 18m
3 27 3 2,800 8.3 40
ยิงธนูที่มีพลังสูงสร้างดาเมจให้ศัตรูสูงถึง 132 โดยประมาณ,และมีโอกาส 54% สร้างสภาวะมึนให้ศัตรูเป็นเวลา 2.6 วินาที . ระยะทาง - 18m
4 30 4 4,000 8.3 47
ยิงธนูที่มีพลังสูงสร้างดาเมจให้ศัตรูสูงถึง 135 โดยประมาณ,และมีโอกาส 56% สร้างสภาวะมึนให้ศัตรูเป็นเวลา 2.6 วินาที . ระยะทาง - 18m
5 34 5 5,300 8.3 54
ยิงธนูที่มีพลังสูงสร้างดาเมจให้ศัตรูสูงถึง 138 โดยประมาณ,และมีโอกาส 58% สร้างสภาวะมึนให้ศัตรูเป็นเวลา 3.3 วินาที . ระยะทาง - 18m
6 40 6 8,000 7.9 61
ยิงธนูที่มีพลังสูงสร้างดาเมจให้ศัตรูสูงถึง 141 โดยประมาณ,และมีโอกาส 60% สร้างสภาวะมึนให้ศัตรูเป็นเวลา 3.3 วินาที . ระยะทาง - 18m
7 42 7 10,100 7.9 68
ยิงธนูที่มีพลังสูงสร้างดาเมจให้ศัตรูสูงถึง 141 โดยประมาณ,และมีโอกาส 62% สร้างสภาวะมึนให้ศัตรูเป็นเวลา 3.3 วินาที . ระยะทาง - 18m
8 45 8 12,600 7.9 76
ยิงธนูที่มีพลังสูงสร้างดาเมจให้ศัตรูสูงถึง 147 โดยประมาณ,และมีโอกาส 64% สร้างสภาวะมึนให้ศัตรูเป็นเวลา 3.3 วินาที . ระยะทาง - 18m
9 47 9 15,700 7.9 83
ยิงธนูที่มีพลังสูงสร้างดาเมจให้ศัตรูสูงถึง 150 โดยประมาณ,และมีโอกาส 66% สร้างสภาวะมึนให้ศัตรูเป็นเวลา 3.3 วินาที . ระยะทาง - 18m
10 49 10 20,200 7.9 90
ยิงธนูที่มีพลังสูงสร้างดาเมจให้ศัตรูสูงถึง 152 โดยประมาณ,และมีโอกาส 68% สร้างสภาวะมึนให้ศัตรูเป็นเวลา 3.3 วินาที . ระยะทาง - 18m
11 52 11 32,100 7.6 101
ยิงธนูที่มีพลังสูงสร้างดาเมจให้ศัตรูสูงถึง 181 โดยประมาณ,และมีโอกาส 70% สร้างสภาวะมึนให้ศัตรูเป็นเวลา 3.4 วินาที . ระยะทาง - 18m
12 54 12 36,900 7.6 112
ยิงธนูที่มีพลังสูงสร้างดาเมจให้ศัตรูสูงถึง 199 โดยประมาณ,และมีโอกาส72% สร้างสภาวะมึนให้ศัตรูเป็นเวลา 3.4 วินาที . ระยะทาง - 18m
13 56 13 42,200 7.6 122
ยิงธนูที่มีพลังสูงสร้างดาเมจให้ศัตรูสูงถึง 218 โดยประมาณ,และมีโอกาส74% สร้างสภาวะมึนให้ศัตรูเป็นเวลา 3.4 วินาที . ระยะทาง - 18m
14 59 14 47,900 7.6 133
ยิงธนูที่มีพลังสูงสร้างดาเมจให้ศัตรูสูงถึง 237 โดยประมาณ,และมีโอกาส76% สร้างสภาวะมึนให้ศัตรูเป็นเวลา 3.4 วินาที . ระยะทาง - 18m
15 61 15 54,000 7.6 144
ยิงธนูที่มีพลังสูงสร้างดาเมจให้ศัตรูสูงถึง 255 โดยประมาณ,และมีโอกาส8% สร้างสภาวะมึนให้ศัตรูเป็นเวลา 3.4 วินาที . ระยะทาง - 18m
16 75 16 70,800 6.8 155
ยิงธนูที่มีพลังสูงสร้างดาเมจให้ศัตรูสูงถึง 282 โดยประมาณ,และมีโอกาส80% สร้างสภาวะมึนให้ศัตรูเป็นเวลา 4.8 วินาที . ระยะทาง - 18m
17 78 17 86,200 6.8 166
ยิงธนูที่มีพลังสูงสร้างดาเมจให้ศัตรูสูงถึง 303 โดยประมาณ,และมีโอกาส 81% สร้างสภาวะมึนให้ศัตรูเป็นเวลา 4.8 วินาที . ระยะทาง - 18m
18 81 18 103,400 6.8 176
ยิงธนูที่มีพลังสูงสร้างดาเมจให้ศัตรูสูงถึง 324 โดยประมาณ,และมีโอกาส82% สร้างสภาวะมึนให้ศัตรูเป็นเวลา 4.9 วินาที . ระยะทาง - 18m
19 84 19 137,500 6.8 187
ยิงธนูที่มีพลังสูงสร้างดาเมจให้ศัตรูสูงถึง 344 โดยประมาณ,และมีโอกาส83% สร้างสภาวะมึนให้ศัตรูเป็นเวลา 4.9 วินาที . ระยะทาง - 18m
20 87 20 186,100 6.8 198
ยิงธนูที่มีพลังสูงสร้างดาเมจให้ศัตรูสูงถึง 365 โดยประมาณ,และมีโอกาส84% สร้างสภาวะมึนให้ศัตรูเป็นเวลา 4.9 วินาที . ระยะทาง - 18m
ฮาร์มสตริง
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 20 1 300 7.0 16
เมื่อทำการโจมตีด้วยธนูในส่วนขาจะสร้างดาเมจได้ 129 โดยประมาณ, ช่วง 12 วินาทีอัตราการเคลื่อนย้ายจะลดลง 30% โดยประมาณ.
2 22 2 1,400 7.0 21
เมื่อทำการโจมตีด้วยธนูในส่วนขาจะสร้างดาเมจได้ 132 โดยประมาณ, ช่วง 12 วินาทีอัตราการเคลื่อนย้ายจะลดลง 31% โดยประมาณ.
3 23 3 2,800 7.0 26
เมื่อทำการโจมตีด้วยธนูในส่วนขาจะสร้างดาเมจได้ 135 โดยประมาณ, ช่วง 12 วินาทีอัตราการเคลื่อนย้ายจะลดลง 32% โดยประมาณ.
4 25 4 4,000 7.0 31
เมื่อทำการโจมตีด้วยธนูในส่วนขาจะสร้างดาเมจได้ 138 โดยประมาณ, ช่วง 12 วินาทีอัตราการเคลื่อนย้ายจะลดลง 33% โดยประมาณ.
5 26 5 5,300 7.0 36
เมื่อทำการโจมตีด้วยธนูในส่วนขาจะสร้างดาเมจได้ 141 โดยประมาณ, ช่วง 12 วินาทีอัตราการเคลื่อนย้ายจะลดลง 34% โดยประมาณ.
6 28 6 8,000 7.0 41
เมื่อทำการโจมตีด้วยธนูในส่วนขาจะสร้างดาเมจได้ 144 โดยประมาณ, ช่วง 13 วินาทีอัตราการเคลื่อนย้ายจะลดลง 35% โดยประมาณ.
7 29 7 10,100 7.0 46
เมื่อทำการโจมตีด้วยธนูในส่วนขาจะสร้างดาเมจได้ 147 โดยประมาณ, ช่วง 13 วินาทีอัตราการเคลื่อนย้ายจะลดลง 36% โดยประมาณ
8 31 8 12,600 7.0 51
เมื่อทำการโจมตีด้วยธนูในส่วนขาจะสร้างดาเมจได้ 150 โดยประมาณ, ช่วง 13 วินาทีอัตราการเคลื่อนย้ายจะลดลง 37% โดยประมาณ
9 32 9 15,700 7.0 56
เมื่อทำการโจมตีด้วยธนูในส่วนขาจะสร้างดาเมจได้ 153 โดยประมาณ, ช่วง 13 วินาทีอัตราการเคลื่อนย้ายจะลดลง 38% โดยประมาณ
10 34 10 20,200 7.0 61
เมื่อทำการโจมตีด้วยธนูในส่วนขาจะสร้างดาเมจได้ 156 โดยประมาณ, ช่วง 13 วินาทีอัตราการเคลื่อนย้ายจะลดลง 39% โดยประมาณ
11 40 11 32,100 6.0 68
เมื่อทำการโจมตีด้วยธนูในส่วนขาจะสร้างดาเมจได้ 185 โดยประมาณ, ช่วง 14 วินาทีอัตราการเคลื่อนย้ายจะลดลง 40% โดยประมาณ
12 45 12 36,900 6.0 75
เมื่อทำการโจมตีด้วยธนูในส่วนขาจะสร้างดาเมจได้ 204 โดยประมาณ, ช่วง 14 วินาทีอัตราการเคลื่อนย้ายจะลดลง 41% โดยประมาณ
13 51 13 42,200 6.0 82
เมื่อทำการโจมตีด้วยธนูในส่วนขาจะสร้างดาเมจได้ 223 โดยประมาณ, ช่วง 14 วินาทีอัตราการเคลื่อนย้ายจะลดลง 42% โดยประมาณ
14 56 14 47,900 6.0 89
เมื่อทำการโจมตีด้วยธนูในส่วนขาจะสร้างดาเมจได้ 242 โดยประมาณ, ช่วง 14 วินาทีอัตราการเคลื่อนย้ายจะลดลง 43% โดยประมาณ
15 61 15 54,000 6.0 96
เมื่อทำการโจมตีด้วยธนูในส่วนขาจะสร้างดาเมจได้ 261 โดยประมาณ, ช่วง 14 วินาทีอัตราการเคลื่อนย้ายจะลดลง 44% โดยประมาณ
16 75 16 70,800 5.5 103
เมื่อทำการโจมตีด้วยธนูในส่วนขาจะสร้างดาเมจได้ 289 โดยประมาณ, ช่วง 15 วินาทีอัตราการเคลื่อนย้ายจะลดลง 45% โดยประมาณ
17 78 17 86,200 5.5 110
เมื่อทำการโจมตีด้วยธนูในส่วนขาจะสร้างดาเมจได้ 310 โดยประมาณ, ช่วง 15 วินาทีอัตราการเคลื่อนย้ายจะลดลง 46% โดยประมาณ
18 81 18 103,400 5.5 117
เมื่อทำการโจมตีด้วยธนูในส่วนขาจะสร้างดาเมจได้ 331 โดยประมาณ, ช่วง 15 วินาทีอัตราการเคลื่อนย้ายจะลดลง 47% โดยประมาณ
19 84 19 137,500 5.5 124
เมื่อทำการโจมตีด้วยธนูในส่วนขาจะสร้างดาเมจได้ 352 โดยประมาณ, ช่วง 15 วินาทีอัตราการเคลื่อนย้ายจะลดลง 48% โดยประมาณ
20 87 20 186,100 5.5 131
เมื่อทำการโจมตีด้วยธนูในส่วนขาจะสร้างดาเมจได้ 373 โดยประมาณ, ช่วง 15 วินาทีอัตราการเคลื่อนย้ายจะลดลง 49% โดยประมาณ
เนเจอร์มายด์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 3 1,000 0.0 5
เพ่งจิตวิญญาณ จะช่วยเพิ่มพลังป้องกันเวทย์ 2% โดยประมาณ
2 0 6 5,000 0.0 8
เพ่งจิตวิญญาณ จะช่วยเพิ่มพลังป้องกันเวทย์ 5% โดยประมาณ
3 0 9 12,000 0.0 11
เพิ่มพลังป้องกันเวทย์ โดยใช้ MP มีผลกับตัวเองเท่านั้น ประสิทธิภาพ 3
เนเจอร์ชิลด์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 3 1,000 0.0 5
เปลี่ยนแปลงการไหลเวียนของมานา เพิ่มพลังป้องกันกายภาพของตัวเองขึ้น 2% โดยประมาณ.
2 0 6 5,000 0.0 8
เปลี่ยนแปลงการไหลเวียนของมานา เพิ่มพลังป้องกันกายภาพของตัวเองขึ้น 5% โดยประมาณ.
3 0 9 12,000 0.0 11
เพิ่มพลังป้องกันกายภาพ โดยใช้ MP มีผลกับตัวเองเท่านั้น ประสิทธิภาพ 3