บิชอพ (ทั่วไป)

เกรทฮีล
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 40 1 7 6.0 26
ฟื้นคืนพลัง HP ของเป้าหมาย 682 โดยประมาณ . casting time - 2.4 วิ,ระยะทาง - 18m
2 41 2 7 6.0 31
ฟื้นคืนพลัง HP ของเป้าหมาย 755 โดยประมาณ . casting time - 2.4 วิ,ระยะทาง - 18m
3 44 3 7 6.0 37
ฟื้นคืนพลัง HP ของเป้าหมาย 827โดยประมาณ . casting time - 2.4 วิ,ระยะทาง - 18m
4 46 4 7 6.0 44
ฟื้นคืนพลัง HP ของเป้าหมาย 900 โดยประมาณ . casting time - 2.4 วิ,ระยะทาง - 18m
5 47 5 7 6.0 52
ฟื้นคืนพลัง HP ของเป้าหมาย 973 โดยประมาณ . casting time - 2.4 วิ,ระยะทาง - 18m
6 49 6 7 6.0 61
ฟื้นคืนพลัง HP ของเป้าหมาย 1045 โดยประมาณ . casting time - 2.4 วิ,ระยะทาง - 18m
7 51 7 7 6.0 71
ฟื้นคืนพลัง HP ของเป้าหมาย 1118 โดยประมาณ . casting time - 2.4 วิ,ระยะทาง - 18m
8 52 8 7 6.0 81
ฟื้นคืนพลัง HP ของเป้าหมาย 1191 โดยประมาณ . casting time - 2.4 วิ,ระยะทาง - 18m
9 54 9 7 6.0 92
ฟื้นคืนพลัง HP ของเป้าหมาย 1263 โดยประมาณ . casting time - 2.4 วิ,ระยะทาง - 18m
10 56 10 7 6.0 105
ฟื้นคืนพลัง HP ของเป้าหมาย 1369 โดยประมาณ . casting time - 2.4 วิ,ระยะทาง - 18m
11 57 11 7 6.0 117
ฟื้นคืนพลัง HP ของเป้าหมาย 1408 โดยประมาณ . casting time - 2.4 วิ,ระยะทาง - 18m
12 59 11 7 6.0 131
ฟื้นคืนพลัง HP ของเป้าหมาย 1481โดยประมาณ . casting time - 2.4 วิ,ระยะทาง - 18m
13 61 12 7 6.0 146
ฟื้นคืนพลัง HP ของเป้าหมาย 1554 โดยประมาณ . casting time - 2.4 วิ,ระยะทาง - 18m
14 62 12 7 6.0 161
ฟื้นคืนพลัง HP ของเป้าหมาย 1626 โดยประมาณ . casting time - 2.4 วิ,ระยะทาง - 18m
15 64 13 7 6.0 178
ฟื้นคืนพลัง HP ของเป้าหมาย 1699 โดยประมาณ . casting time - 2.4 วิ,ระยะทาง - 18m
16 75 13 7 4.2 195
ฟื้นคืนพลัง HP ของเป้าหมาย 2023 โดยประมาณ . casting time - 1.4 วิ,ระยะทาง - 18m
17 82 14 7 4.2 213
ฟื้นคืนพลัง HP ของเป้าหมาย 2433 โดยประมาณ . casting time - 1.4 วิ,ระยะทาง - 18m
18 90 14 7 4.2 232
ฟื้นคืนพลัง HP ของเป้าหมาย 2843 โดยประมาณ . casting time - 1.4 วิ,ระยะทาง - 18m
19 97 15 7 4.2 251
ฟื้นคืนพลัง HP ของเป้าหมาย 3254โดยประมาณ . casting time - 1.4 วิ,ระยะทาง - 18m
20 105 15 7 4.2 272
ฟื้นคืนพลัง HP ของเป้าหมาย 3684 โดยประมาณ . casting time - 1.4 วิ,ระยะทาง - 18m
กรุ๊ปฮีล
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 20 1 7 4.2 33
ฟื้นคืนพลัง HP ของสมาชิกปาร์ตี้ทั้งหลาย 135 โดยประมาณที่อยู่ในรัศมี 20m จาก ผู้เริ่มต้น . casting time - 3.2 วิ
2 23 2 7 4.2 44
ฟื้นคืนพลัง HP ของสมาชิกปาร์ตี้ทั้งหลาย 154 โดยประมาณที่อยู่ในรัศมี 20m จาก ผู้เริ่มต้น . casting time - 3.2 วิ
3 27 3 7 4.2 56
ฟื้นคืนพลัง HP ของสมาชิกปาร์ตี้ทั้งหลาย 164 โดยประมาณที่อยู่ในรัศมี 20m จาก ผู้เริ่มต้น . casting time - 3.2 วิ
4 30 4 7 4.2 68
ฟื้นคืนพลัง HP ของสมาชิกปาร์ตี้ทั้งหลาย 174 โดยประมาณที่อยู่ในรัศมี 20m จาก ผู้เริ่มต้น . casting time - 3.2 วิ
5 34 5 7 4.2 79
ฟื้นคืนพลัง HP ของสมาชิกปาร์ตี้ทั้งหลาย 184 โดยประมาณที่อยู่ในรัศมี 20m จาก ผู้เริ่มต้น . casting time - 3.2 วิ
6 40 6 7 4.2 91
ฟื้นคืนพลัง HP ของสมาชิกปาร์ตี้ทั้งหลาย 388 โดยประมาณที่อยู่ในรัศมี 20m จาก ผู้เริ่มต้น . casting time - 2.8 วิ
7 43 7 7 4.2 102
ฟื้นคืนพลัง HP ของสมาชิกปาร์ตี้ทั้งหลาย 400 โดยประมาณที่อยู่ในรัศมี 20m จาก ผู้เริ่มต้น . casting time - 2.8 วิ
8 46 8 7 4.2 114
ฟื้นคืนพลัง HP ของสมาชิกปาร์ตี้ทั้งหลาย 411 โดยประมาณที่อยู่ในรัศมี 20m จาก ผู้เริ่มต้น . casting time - 2.8 วิ
9 49 9 7 4.2 126
ฟื้นคืนพลัง HP ของสมาชิกปาร์ตี้ทั้งหลาย 423 โดยประมาณที่อยู่ในรัศมี 20m จาก ผู้เริ่มต้น . casting time - 2.8 วิ
10 52 10 7 4.2 137
ฟื้นคืนพลัง HP ของสมาชิกปาร์ตี้ทั้งหลาย 434 โดยประมาณที่อยู่ในรัศมี 20m จาก ผู้เริ่มต้น . casting time - 2.8 วิ
11 55 11 7 4.2 161
ฟื้นคืนพลัง HP ของสมาชิกปาร์ตี้ทั้งหลาย 446 โดยประมาณที่อยู่ในรัศมี 20m จาก ผู้เริ่มต้น . casting time - 2.8 วิ
12 58 11 7 4.2 184
ฟื้นคืนพลัง HP ของสมาชิกปาร์ตี้ทั้งหลาย 457 โดยประมาณที่อยู่ในรัศมี 20m จาก ผู้เริ่มต้น . casting time - 2.8 วิ
13 61 12 7 4.2 207
ฟื้นคืนพลัง HP ของสมาชิกปาร์ตี้ทั้งหลาย 469 โดยประมาณที่อยู่ในรัศมี 20m จาก ผู้เริ่มต้น . casting time - 2.8 วิ
14 64 12 7 4.2 231
ฟื้นคืนพลัง HP ของสมาชิกปาร์ตี้ทั้งหลาย 480โดยประมาณที่อยู่ในรัศมี 20m จาก ผู้เริ่มต้น . casting time - 2.8 วิ
15 67 13 7 4.2 254
ฟื้นคืนพลัง HP ของสมาชิกปาร์ตี้ทั้งหลาย 492 โดยประมาณที่อยู่ในรัศมี 20m จาก ผู้เริ่มต้น . casting time - 2.8 วิ
16 75 13 7 2.2 277
ฟื้นคืนพลัง HP ของสมาชิกปาร์ตี้ทั้งหลาย 610 โดยประมาณที่อยู่ในรัศมี 20m จาก ผู้เริ่มต้น . casting time - 1.6 วิ
17 78 14 7 2.2 300
ฟื้นคืนพลัง HP ของสมาชิกปาร์ตี้ทั้งหลาย 637 โดยประมาณที่อยู่ในรัศมี 20m จาก ผู้เริ่มต้น . casting time - 1.6 วิ
18 81 14 7 2.2 324
ฟื้นคืนพลัง HP ของสมาชิกปาร์ตี้ทั้งหลาย 674 โดยประมาณที่อยู่ในรัศมี 20m จาก ผู้เริ่มต้น . casting time - 1.6 วิ
19 84 15 7 2.2 347
ฟื้นคืนพลัง HP ของสมาชิกปาร์ตี้ทั้งหลาย 692โดยประมาณที่อยู่ในรัศมี 20m จาก ผู้เริ่มต้น . casting time - 1.6 วิ
20 87 15 7 2.2 370
ฟื้นคืนพลัง HP ของสมาชิกปาร์ตี้ทั้งหลาย 710 โดยประมาณที่อยู่ในรัศมี 20m จาก ผู้เริ่มต้น . casting time - 1.6 วิ
โฮลี่สไตรค์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 1 7 2.5 13
พลังศักดิ์สิทธิ์ โจมตีพวกไร้ที่อยู่สร้างดาเมจ 22 โดยประมาณ. casting time 2.0 วิ , ระยะทาง - 17m
2 4 2 7 2.5 18
พลังศักดิ์สิทธิ์ โจมตีพวกไร้ที่อยู่สร้างดาเมจ 38 โดยประมาณ. casting time 2.0 วิ , ระยะทาง - 17m
3 8 3 7 2.5 23
พลังศักดิ์สิทธิ์ โจมตีพวกไร้ที่อยู่สร้างดาเมจ 53 โดยประมาณ. casting time 2.0 วิ , ระยะทาง - 17m
4 12 4 7 2.5 27
พลังศักดิ์สิทธิ์ โจมตีพวกไร้ที่อยู่สร้างดาเมจ 69 โดยประมาณ. casting time 2.0 วิ , ระยะทาง - 17m
5 16 5 7 2.5 32
พลังศักดิ์สิทธิ์ โจมตีพวกไร้ที่อยู่สร้างดาเมจ 84 โดยประมาณ. casting time 2.0 วิ , ระยะทาง - 17m
6 20 6 7 2.5 37
พลังศักดิ์สิทธิ์ โจมตีพวกไร้ที่อยู่สร้างดาเมจ 100 โดยประมาณ. casting time 2.0 วิ , ระยะทาง - 17m
7 24 7 7 2.5 42
พลังศักดิ์สิทธิ์ โจมตีพวกไร้ที่อยู่สร้างดาเมจ 121 โดยประมาณ. casting time 2.0 วิ , ระยะทาง - 17m
8 28 8 7 2.5 46
พลังศักดิ์สิทธิ์ โจมตีพวกไร้ที่อยู่สร้างดาเมจ 142 โดยประมาณ. casting time 2.0 วิ , ระยะทาง - 17m
9 32 9 7 2.5 51
พลังศักดิ์สิทธิ์ โจมตีพวกไร้ที่อยู่สร้างดาเมจ 162 โดยประมาณ. casting time 2.0 วิ , ระยะทาง - 17m
10 36 10 7 2.5 56
พลังศักดิ์สิทธิ์ โจมตีพวกไร้ที่อยู่สร้างดาเมจ 183 โดยประมาณ. casting time 2.0 วิ , ระยะทาง - 17m
ดีไวน์ซอร์ด
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 40 11 7 2.5 65
พลังศักดิ์สิทธิ์ โจมตีพวกไร้ที่อยู่สร้างดาเมจ 217 และมีโอกาส 70% ในช่วงเวลา12 วินาที ทำให้พลังการโจมตีของฝ่ายตรงข้ามลดลง 11% โดยประมาณ. casting time 2.0 วิ , ระยะทาง - 18m
2 44 12 7 2.5 75
พลังศักดิ์สิทธิ์ โจมตีพวกไร้ที่อยู่สร้างดาเมจ 243 และมีโอกาส 71% ในช่วงเวลา12 วินาที ทำให้พลังการโจมตีของฝ่ายตรงข้ามลดลง 12% โดยประมาณ. casting time 2.0 วิ , ระยะทาง - 18m
3 48 13 7 2.5 84
พลังศักดิ์สิทธิ์ โจมตีพวกไร้ที่อยู่สร้างดาเมจ 269 และมีโอกาส 72% ในช่วงเวลา12 วินาที ทำให้พลังการโจมตีของฝ่ายตรงข้ามลดลง 13% โดยประมาณ. casting time 2.0 วิ , ระยะทาง - 18m
4 52 14 7 2.5 94
พลังศักดิ์สิทธิ์ โจมตีพวกไร้ที่อยู่สร้างดาเมจ 295 และมีโอกาส 73% ในช่วงเวลา12 วินาที ทำให้พลังการโจมตีของฝ่ายตรงข้ามลดลง 14% โดยประมาณ. casting time 2.0 วิ , ระยะทาง - 18m
5 56 15 7 2.5 103
พลังศักดิ์สิทธิ์ โจมตีพวกไร้ที่อยู่สร้างดาเมจ 321 และมีโอกาส 74% ในช่วงเวลา12 วินาที ทำให้พลังการโจมตีของฝ่ายตรงข้ามลดลง 15% โดยประมาณ. casting time 2.0 วิ , ระยะทาง - 18m
6 75 16 7 2.5 112
พลังศักดิ์สิทธิ์ โจมตีพวกไร้ที่อยู่สร้างดาเมจ 374 และลดพลังโจมตีของฝ่ายตรงข้ามลง 16% โดยประมาณ. casting time 2.0 วิ , ระยะทาง - 18m
7 79 17 7 2.5 122
พลังศักดิ์สิทธิ์ โจมตีพวกไร้ที่อยู่สร้างดาเมจ 414 และลดพลังโจมตีของฝ่ายตรงข้ามลง 17% โดยประมาณ. casting time 2.0 วิ , ระยะทาง - 18m
8 83 18 7 2.5 131
พลังศักดิ์สิทธิ์ โจมตีพวกไร้ที่อยู่สร้างดาเมจ 453 และลดพลังโจมตีของฝ่ายตรงข้ามลง 18% โดยประมาณ. casting time 2.0 วิ , ระยะทาง - 18m
9 87 19 7 2.5 141
พลังศักดิ์สิทธิ์ โจมตีพวกไร้ที่อยู่สร้างดาเมจ 493 และลดพลังโจมตีของฝ่ายตรงข้ามลง 19% โดยประมาณ. casting time 2.0 วิ , ระยะทาง - 18m
10 91 20 7 2.5 150
พลังศักดิ์สิทธิ์ โจมตีพวกไร้ที่อยู่สร้างดาเมจ 532 และลดพลังโจมตีของฝ่ายตรงข้ามลง 20% โดยประมาณ. casting time 2.0 วิ , ระยะทาง - 18m
ดีไวน์จัดจ์เมนท์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 20 1 7 5.0 14
พลังแห่งคำพิพากษาสร้างดาเมจวินาทีละ 53 เป็นเวลาทั้งสิ้น 6.3 วิ. casting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 16m
2 21 2 7 5.0 18
พลังแห่งคำพิพากษาสร้างดาเมจวินาทีละ 57 เป็นเวลาทั้งสิ้น 6.3 วิ. casting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 16m
3 24 3 7 5.0 23
พลังแห่งคำพิพากษาสร้างดาเมจวินาทีละ 62 เป็นเวลาทั้งสิ้น 6.3 วิ. casting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 16m
4 25 4 7 5.0 27
พลังแห่งคำพิพากษาสร้างดาเมจวินาทีละ 66 เป็นเวลาทั้งสิ้น 6.3 วิ. casting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 16m
5 28 5 7 5.0 32
พลังแห่งคำพิพากษาสร้างดาเมจวินาทีละ 71 เป็นเวลาทั้งสิ้น 7.3 วิ. casting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 16m
6 29 6 7 5.5 37
พลังแห่งคำพิพากษาสร้างดาเมจวินาทีละ 75 เป็นเวลาทั้งสิ้น 7.3 วิ. casting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 16m
7 32 7 7 5.5 41
พลังแห่งคำพิพากษาสร้างดาเมจวินาทีละ 80 เป็นเวลาทั้งสิ้น 7.3 วิ. casting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 16m
8 33 8 7 5.5 46
พลังแห่งคำพิพากษาสร้างดาเมจวินาทีละ 84 เป็นเวลาทั้งสิ้น 7.3 วิ. casting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 16m
9 36 9 7 5.5 51
พลังแห่งคำพิพากษาสร้างดาเมจวินาทีละ 89 เป็นเวลาทั้งสิ้น 7.3 วิ. casting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 16m
10 37 10 7 5.5 56
พลังแห่งคำพิพากษาสร้างดาเมจวินาทีละ 93 เป็นเวลาทั้งสิ้น 7.3 วิ. casting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 16m
ดีไวน์เคิร์ส
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 40 11 7 6.0 72
พลังแห่งคำพิพากษาสร้างดาเมจวินาทีละ 93 เป็นเวลาทั้งสิ้น 8.9 วิ มีโอกาส 60% ที่จะทำให้อัตราการเคลื่อนที่ของฝ่ายตรงข้ามลดลง 40% โดยประมาณในช่วง 6.0 วินาทีcasting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 16m
2 45 12 7 6.0 83
พลังแห่งคำพิพากษาสร้างดาเมจวินาทีละ 137 เป็นเวลาทั้งสิ้น 8.9 วิ มีโอกาส 61% ที่จะทำให้อัตราการเคลื่อนที่ของฝ่ายตรงข้ามลดลง 40% โดยประมาณในช่วง 6.0 วินาทีcasting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 16m
3 50 13 7 6.0 93
พลังแห่งคำพิพากษาสร้างดาเมจวินาทีละ 167 เป็นเวลาทั้งสิ้น 8.9 วิ มีโอกาส 62% ที่จะทำให้อัตราการเคลื่อนที่ของฝ่ายตรงข้ามลดลง 40% โดยประมาณในช่วง 6.0 วินาทีcasting time - 1.6 วิ , ระยะทาง
4 55 14 7 6.0 104
พลังแห่งคำพิพากษาสร้างดาเมจวินาทีละ 196 เป็นเวลาทั้งสิ้น 8.9 วิ มีโอกาส 63% ที่จะทำให้อัตราการเคลื่อนที่ของฝ่ายตรงข้ามลดลง 40% โดยประมาณในช่วง 6.0 วินาทีcasting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 16m
5 60 15 7 6.0 114
พลังแห่งคำพิพากษาสร้างดาเมจวินาทีละ 226 เป็นเวลาทั้งสิ้น 9.8 วิ มีโอกาส 64% ที่จะทำให้อัตราการเคลื่อนที่ของฝ่ายตรงข้ามลดลง 40% โดยประมาณในช่วง 6.0 วินาทีcasting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 16m
6 75 16 7 7.0 125
พลังแห่งคำพิพากษาสร้างดาเมจวินาทีละ 260 เป็นเวลาทั้งสิ้น 9.8 วิ มีโอกาส 65% ที่จะทำให้อัตราการเคลื่อนที่ของฝ่ายตรงข้ามลดลง 40% โดยประมาณในช่วง 6.0 วินาทีcasting time - 1.6 วิ , ระยะทาง
7 81 17 7 7.0 135
พลังแห่งคำพิพากษาสร้างดาเมจวินาทีละ 298 เป็นเวลาทั้งสิ้น 9.8 วิ มีโอกาส 66% ที่จะทำให้อัตราการเคลื่อนที่ของฝ่ายตรงข้ามลดลง 40% โดยประมาณในช่วง 7.0 วินาทีcasting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 16m
8 87 18 7 7.0 146
พลังแห่งคำพิพากษาสร้างดาเมจวินาทีละ 335 เป็นเวลาทั้งสิ้น 9.8 วิ มีโอกาส 67% ที่จะทำให้อัตราการเคลื่อนที่ของฝ่ายตรงข้ามลดลง 40% โดยประมาณในช่วง 7.0 วินาทีcasting time - 1.6 วิ , ระยะทาง
9 94 19 7 7.0 156
พลังแห่งคำพิพากษาสร้างดาเมจวินาทีละ 373 เป็นเวลาทั้งสิ้น 9.8 วิ มีโอกาส 68% ที่จะทำให้อัตราการเคลื่อนที่ของฝ่ายตรงข้ามลดลง 50% โดยประมาณในช่วง 8.0วินาทีcasting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 16m
10 101 20 7 7.0 167
พลังแห่งคำพิพากษาสร้างดาเมจวินาทีละ 410 เป็นเวลาทั้งสิ้น 9.8 วิ มีโอกาส 69% ที่จะทำให้อัตราการเคลื่อนที่ของฝ่ายตรงข้ามลดลง 50% โดยประมาณในช่วง8.0 วินาทีcasting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 16m
ดีไวน์โฮลด์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 40 1 7 18.0 31
เป้าหมายที่อยู่ในรัศมี 3m โดยเป้าหมายนั้นจะมีโอกาสถูกมัด 40%ไม่ให้เคลื่อนย้ายภายในช่วงเวลา 5.0 วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 12m
2 43 1 7 18.0 33
เป้าหมายที่อยู่ในรัศมี 3m โดยเป้าหมายนั้นจะมีโอกาสถูกมัด 40%ไม่ให้เคลื่อนย้ายภายในช่วงเวลา 5.1 วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 12m
3 46 2 7 18.0 35
เป้าหมายที่อยู่ในรัศมี 3m โดยเป้าหมายนั้นจะมีโอกาสถูกมัด 40%ไม่ให้เคลื่อนย้ายภายในช่วงเวลา 5.3 วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 12m
4 49 3 7 18.0 37
เป้าหมายที่อยู่ในรัศมี 3m โดยเป้าหมายนั้นจะมีโอกาสถูกมัด 40%ไม่ให้เคลื่อนย้ายภายในช่วงเวลา 5.4 วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 12m
5 52 3 7 18.0 40
เป้าหมายที่อยู่ในรัศมี 3m โดยเป้าหมายนั้นจะมีโอกาสถูกมัด 40%ไม่ให้เคลื่อนย้ายภายในช่วงเวลา 5.6 วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 12m
6 55 4 7 17.5 42
เป้าหมายที่อยู่ในรัศมี 3m โดยเป้าหมายนั้นจะมีโอกาสถูกมัด 50%ไม่ให้เคลื่อนย้ายภายในช่วงเวลา 5.8 วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 12m
7 58 5 7 17.5 44
เป้าหมายที่อยู่ในรัศมี 3m โดยเป้าหมายนั้นจะมีโอกาสถูกมัด 50%ไม่ให้เคลื่อนย้ายภายในช่วงเวลา 5.9 วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 12m
8 61 5 7 17.5 46
เป้าหมายที่อยู่ในรัศมี 3m โดยเป้าหมายนั้นจะมีโอกาสถูกมัด 50%ไม่ให้เคลื่อนย้ายภายในช่วงเวลา 6.2 วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 12m
9 64 6 7 17.5 48
เป้าหมายที่อยู่ในรัศมี 3m โดยเป้าหมายนั้นจะมีโอกาสถูกมัด 60%ไม่ให้เคลื่อนย้ายภายในช่วงเวลา 6.3 วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 12m
10 67 7 7 17.5 51
เป้าหมายที่อยู่ในรัศมี 3m โดยเป้าหมายนั้นจะมีโอกาสถูกมัด 60%ไม่ให้เคลื่อนย้ายภายในช่วงเวลา6.5 วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 12m
11 75 7 7 17.0 55
เป้าหมายที่อยู่ในรัศมี 3.5m โดยเป้าหมายนั้นจะมีโอกาสถูกมัด 80%ไม่ให้เคลื่อนย้ายภายในช่วงเวลา 6.7 วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 12m
12 78 8 7 17.0 59
เป้าหมายที่อยู่ในรัศมี 3.5m โดยเป้าหมายนั้นจะมีโอกาสถูกมัด 80%ไม่ให้เคลื่อนย้ายภายในช่วงเวลา 6.8วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 12m
13 81 9 7 17.0 64
เป้าหมายที่อยู่ในรัศมี 3.5m โดยเป้าหมายนั้นจะมีโอกาสถูกมัด 80%ไม่ให้เคลื่อนย้ายภายในช่วงเวลา 7.1วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 12m
14 84 9 7 17.0 68
เป้าหมายที่อยู่ในรัศมี 3.5m โดยเป้าหมายนั้นจะมีโอกาสถูกมัด 85%ไม่ให้เคลื่อนย้ายภายในช่วงเวลา 7.2วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 12m
15 87 10 7 17.0 73
เป้าหมายที่อยู่ในรัศมี 3.5m โดยเป้าหมายนั้นจะมีโอกาสถูกมัด 85%ไม่ให้เคลื่อนย้ายภายในช่วงเวลา7.4วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 12m
ดีไวน์ฮีล
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 75 5 7 10.6 31
เพิ่มค่าการฟื้นคืนกำลังให้เป้าหมายในระยะเวลา 12.5 วินาที และยังเพิ่มค่า HP ให้อีก 162 โดยประมาณ . casting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 18m
2 80 10 7 17.9 71
เพิ่มค่าการฟื้นคืนกำลังให้เป้าหมายในระยะเวลา 14 วินาที และยังเพิ่มค่า HP ให้อีก 233 โดยประมาณ . casting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 18m
รีเวิร์ส
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 3 7 23.4 128
ชุบชีวิตเป้าหมาย ฟั้นค่าประสบการณ์ 10% ที่ลดจากการตาย. casting time - 3.4 วิ , ระยะทาง - 6m
2 0 6 7 23.4 192
ชุบชีวิตเป้าหมาย ฟั้นค่าประสบการณ์ 20% ที่ลดจากการตาย. casting time - 3.4 วิ , ระยะทาง - 6m
3 0 9 7 23.4 256
ชุบชีวิตเป้าหมาย ฟั้นค่าประสบการณ์ 30% ที่ลดจากการตาย. casting time - 3.4 วิ , ระยะทาง - 6m
4 0 12 7 23.4 320
ชุบชีวิตเป้าหมาย ฟั้นค่าประสบการณ์ 35% ที่ลดจากการตาย. casting time - 3.4 วิ , ระยะทาง - 6m
5 0 15 7 23.4 384
ชุบชีวิตเป้าหมาย ฟั้นค่าประสบการณ์ 40% ที่ลดจากการตาย. casting time - 3.4 วิ , ระยะทาง - 6m
แซคริไฟซ์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 75 5 7 90.2 664
เสียสละพลังของตัวเอง 730 เพื่อฟื้นคืนค่า HP ให้กับสมาชิกปาร์ตี้ที่อยู่ ในระยะ 20m เป็นจำนวน 1145 โดยประมาณ. casting time - 2.4 วิ
2 90 10 7 180.5 750
เสียสละพลังของตัวเอง 900 เพื่อฟื้นคืนค่า HP ให้กับสมาชิกปาร์ตี้ที่อยู่ ในระยะ 20m เป็นจำนวน 1984 โดยประมาณ. casting time - 2.4 วิ
แองเจลิคทัช
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 20 1 7 6.6 14
ในช่วงเวลา 30 วิ ลดการป้องกันพลังเวทย์ของฝ่ายตรงข้าม 1% โดยประมาณ. casting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 16m
2 21 1 7 6.6 15
ในช่วงเวลา 30 วิ ลดการป้องกันพลังเวทย์ของฝ่ายตรงข้าม 2% โดยประมาณ. casting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 16m
3 22 2 7 6.6 16
ในช่วงเวลา 30 วิ ลดการป้องกันพลังเวทย์ของฝ่ายตรงข้าม 3% โดยประมาณ. casting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 16m
4 24 2 7 6.6 17
ในช่วงเวลา 30 วิ ลดการป้องกันพลังเวทย์ของฝ่ายตรงข้าม 4% โดยประมาณ. casting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 16m
5 25 3 7 6.6 18
ในช่วงเวลา 30 วิ ลดการป้องกันพลังเวทย์ของฝ่ายตรงข้าม 5% โดยประมาณ. casting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 16m
6 27 3 7 6.6 19
ในช่วงเวลา 30 วิ ลดการป้องกันพลังเวทย์ของฝ่ายตรงข้าม 6% โดยประมาณ. casting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 16m
7 28 4 7 6.6 20
ในช่วงเวลา 30 วิ ลดการป้องกันพลังเวทย์ของฝ่ายตรงข้าม 7% โดยประมาณ. casting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 16m
8 30 4 7 6.6 21
ในช่วงเวลา 30 วิ ลดการป้องกันพลังเวทย์ของฝ่ายตรงข้าม 8% โดยประมาณ. casting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 16m
9 31 5 7 6.6 22
ในช่วงเวลา 30 วิ ลดการป้องกันพลังเวทย์ของฝ่ายตรงข้าม 9% โดยประมาณ. casting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 16m
10 33 5 7 6.6 23
ในช่วงเวลา 30 วิ ลดการป้องกันพลังเวทย์ของฝ่ายตรงข้าม 10% โดยประมาณ. casting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 16m
แองเจลิคเบลส
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 40 6 7 6.6 25
ในช่วงเวลา 35 วินาที ทำให้พลังป้องกันของฝ่ายตรงข้ามลด 11% โดยประมาณ ทำให้หลับในช่วงเวลา 19 วินาที ด้วยโอกาส75%. casting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 16m
2 47 6 7 6.6 27
ในช่วงเวลา 35 วินาที ทำให้พลังป้องกันของฝ่ายตรงข้ามลด 12% โดยประมาณ ทำให้หลับในช่วงเวลา 20 วินาที ด้วยโอกาส76%. casting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 16m
3 54 7 7 6.6 29
ในช่วงเวลา 35 วินาที ทำให้พลังป้องกันของฝ่ายตรงข้ามลด 13% โดยประมาณ ทำให้หลับในช่วงเวลา 21 วินาที ด้วยโอกาส77%. casting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 16m
4 61 7 7 6.6 31
ในช่วงเวลา 35 วินาที ทำให้พลังป้องกันของฝ่ายตรงข้ามลด 14% โดยประมาณ ทำให้หลับในช่วงเวลา 22 วินาที ด้วยโอกาส78%. casting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 16m
5 68 8 7 6.6 33
ในช่วงเวลา 35 วินาที ทำให้พลังป้องกันของฝ่ายตรงข้ามลด 15% โดยประมาณ ทำให้หลับในช่วงเวลา 23 วินาที ด้วยโอกาส79%. casting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 16m
6 75 8 7 6.6 35
ในช่วงเวลา 35 วินาที ทำให้พลังป้องกันของฝ่ายตรงข้ามลด 16% โดยประมาณทำให้หลับใน ด้วยโอกาส81%. casting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 16m
7 80 9 7 6.6 37
ในช่วงเวลา 35 วินาที ทำให้พลังป้องกันของฝ่ายตรงข้ามลด 17% โดยประมาณทำให้หลับใน ด้วยโอกาส81%. casting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 16m
8 85 9 7 6.6 39
ในช่วงเวลา 35 วินาที ทำให้พลังป้องกันของฝ่ายตรงข้ามลด 18% โดยประมาณทำให้หลับใน ด้วยโอกาส83%. casting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 16m
9 90 10 7 6.6 41
ในช่วงเวลา 35 วินาที ทำให้พลังป้องกันของฝ่ายตรงข้ามลด 19% โดยประมาณทำให้หลับใน ด้วยโอกาส84%. casting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 16m
10 95 10 7 6.6 43
ในช่วงเวลา 35 วินาที ทำให้พลังป้องกันของฝ่ายตรงข้ามลด 20% โดยประมาณทำให้หลับใน ด้วยโอกาส85%. casting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 16m
เคียวร์บลัดดิ้ง
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 1 7 3.0 18
รักษาสภาวะเสียเลือดให้กับเป้าหมาย ระดับ 1 . casting time 2.0 วิ , ระยะทาง - 15m
2 0 3 7 3.0 36
รักษาสภาวะเสียเลือดให้กับเป้าหมาย ระดับ 2 . casting time 2.0 วิ , ระยะทาง - 15m
3 0 5 7 3.0 54
รักษาสภาวะเสียเลือดให้กับเป้าหมาย ระดับ 3 . casting time 2.0 วิ , ระยะทาง - 15m
4 0 7 7 3.0 72
รักษาสภาวะเสียเลือดให้กับเป้าหมาย ระดับ 4 . casting time 2.0 วิ , ระยะทาง - 15m
5 0 9 7 3.0 90
รักษาสภาวะเสียเลือดให้กับเป้าหมาย ระดับ 5 . casting time 2.0 วิ , ระยะทาง - 15m
6 0 11 7 3.0 108
รักษาสภาวะเสียเลือดให้กับเป้าหมาย ระดับ 6 . casting time 2.0 วิ , ระยะทาง - 15m
7 0 13 7 3.0 126
รักษาสภาวะเสียเลือดให้กับเป้าหมาย ระดับ 7 . casting time 2.0 วิ , ระยะทาง - 15m
8 0 15 7 3.0 144
รักษาสภาวะเสียเลือดให้กับเป้าหมาย ระดับ 8 . casting time 2.0 วิ , ระยะทาง - 15m
9 0 17 7 3.0 162
รักษาสภาวะเสียเลือดให้กับเป้าหมาย ระดับ 9 . casting time 2.0 วิ , ระยะทาง - 15m
เคียวร์พ้อยซั่น
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 1 7 3.0 18
รักษาสถานะได้รับพิษของเป้าหมาย ระดับ 1 . casting time 2.0 วิ , ระยะทาง - 15m
2 0 3 7 3.0 36
รักษาสถานะได้รับพิษของเป้าหมาย ระดับ 2 . casting time 2.0 วิ , ระยะทาง - 15m
3 0 5 7 3.0 54
รักษาสถานะได้รับพิษของเป้าหมาย ระดับ 3 . casting time 2.0 วิ , ระยะทาง - 15m
4 0 7 7 3.0 72
รักษาสถานะได้รับพิษของเป้าหมาย ระดับ 4 . casting time 2.0 วิ , ระยะทาง - 15m
5 0 9 7 3.0 90
รักษาสถานะได้รับพิษของเป้าหมาย ระดับ 5 . casting time 2.0 วิ , ระยะทาง - 15m
6 0 11 7 3.0 108
รักษาสถานะได้รับพิษของเป้าหมาย ระดับ 6 . casting time 2.0 วิ , ระยะทาง - 15m
7 0 13 7 3.0 126
รักษาสถานะได้รับพิษของเป้าหมาย ระดับ 7 . casting time 2.0 วิ , ระยะทาง - 15m
8 0 15 7 3.0 144
รักษาสถานะได้รับพิษของเป้าหมาย ระดับ 8 . casting time 2.0 วิ , ระยะทาง - 15m
9 0 17 7 3.0 162
รักษาสถานะได้รับพิษของเป้าหมาย ระดับ 9 . casting time 2.0 วิ , ระยะทาง - 15m
เทิร์นอันเด๊ด
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 75 6 7 8.4 27
รวบรวมพลังศักดิ์สิทธิ์เพื่อความแข็งแกร่ง สร้างดาเมจให้ศัตรู 248 โดยประมาณ. casting time - 1.8 วิ, ระยะทาง - 15m
2 79 15 7 7.4 44
รวบรวมพลังศักดิ์สิทธิ์เพื่อความแข็งแกร่ง สร้างดาเมจให้ศัตรู 309 โดยประมาณ. casting time - 1.8 วิ, ระยะทาง - 15m
3 83 24 7 7.1 61
รวบรวมพลังศักดิ์สิทธิ์เพื่อความแข็งแกร่ง สร้างดาเมจให้ศัตรู 381 โดยประมาณ. casting time - 1.8 วิ, ระยะทาง - 15m
4 87 33 7 6.7 90
รวบรวมพลังศักดิ์สิทธิ์เพื่อความแข็งแกร่ง สร้างดาเมจให้ศัตรู 462 โดยประมาณ. casting time - 1.8 วิ, ระยะทาง - 15m
5 91 42 7 6.2 124
รวบรวมพลังศักดิ์สิทธิ์เพื่อความแข็งแกร่ง สร้างดาเมจให้ศัตรู 533 โดยประมาณ. casting time - 1.8 วิ, ระยะทาง - 15m
ฟาสท์ฮีล
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 20 1 7 1.4 22
ร่ายเวทย์มนต์อย่างรวดเร็ว ทำให้ HP ของเป้าหมายเพิ่มขึ้น 224อย่างทันทีทันใด casting time - 1.2 วินาที ระยะทาง 15m
2 23 2 7 1.4 29
ร่ายเวทย์มนต์อย่างรวดเร็ว ทำให้ HP ของเป้าหมายเพิ่มขึ้น 235อย่างทันทีทันใด casting time - 1.2 วินาที ระยะทาง 15m
3 24 3 7 1.4 37
ร่ายเวทย์มนต์อย่างรวดเร็ว ทำให้ HP ของเป้าหมายเพิ่มขึ้น 247อย่างทันทีทันใด casting time - 1.2 วินาที ระยะทาง 15m
4 27 4 7 1.4 45
ร่ายเวทย์มนต์อย่างรวดเร็ว ทำให้ HP ของเป้าหมายเพิ่มขึ้น 258อย่างทันทีทันใด casting time - 1.2 วินาที ระยะทาง 15m
5 28 5 7 1.4 53
ร่ายเวทย์มนต์อย่างรวดเร็ว ทำให้ HP ของเป้าหมายเพิ่มขึ้น 269อย่างทันทีทันใด casting time - 1.2 วินาที ระยะทาง 15m
6 31 6 7 1.4 61
ร่ายเวทย์มนต์อย่างรวดเร็ว ทำให้ HP ของเป้าหมายเพิ่มขึ้น 281อย่างทันทีทันใด casting time - 1.2 วินาที ระยะทาง 15m
7 32 7 7 1.4 68
ร่ายเวทย์มนต์อย่างรวดเร็ว ทำให้ HP ของเป้าหมายเพิ่มขึ้น 287อย่างทันทีทันใด casting time - 1.2 วินาที ระยะทาง 15m
8 35 8 7 1.4 76
ร่ายเวทย์มนต์อย่างรวดเร็ว ทำให้ HP ของเป้าหมายเพิ่มขึ้น 293อย่างทันทีทันใด casting time - 1.2 วินาที ระยะทาง 15m
9 36 9 7 1.4 84
ร่ายเวทย์มนต์อย่างรวดเร็ว ทำให้ HP ของเป้าหมายเพิ่มขึ้น 299อย่างทันทีทันใด casting time - 1.2 วินาที ระยะทาง 15m
10 38 10 7 1.4 92
ร่ายเวทย์มนต์อย่างรวดเร็ว ทำให้ HP ของเป้าหมายเพิ่มขึ้น 305อย่างทันทีทันใด casting time - 1.2 วินาที ระยะทาง 15m
11 40 11 7 1.4 107
ร่ายเวทย์มนต์อย่างรวดเร็ว ทำให้ HP ของเป้าหมายเพิ่มขึ้น 393อย่างทันทีทันใด casting time - 1.0 วินาที ระยะทาง 15m
12 48 11 7 1.4 123
ร่ายเวทย์มนต์อย่างรวดเร็ว ทำให้ HP ของเป้าหมายเพิ่มขึ้น 451อย่างทันทีทันใด casting time - 1.0 วินาที ระยะทาง 15m
13 56 12 7 1.4 138
ร่ายเวทย์มนต์อย่างรวดเร็ว ทำให้ HP ของเป้าหมายเพิ่มขึ้น 509อย่างทันทีทันใด casting time - 1.0 วินาที ระยะทาง 15m
14 64 12 7 1.4 154
ร่ายเวทย์มนต์อย่างรวดเร็ว ทำให้ HP ของเป้าหมายเพิ่มขึ้น 538อย่างทันทีทันใด casting time - 1.0 วินาที ระยะทาง 15m
15 72 13 7 1.4 169
ร่ายเวทย์มนต์อย่างรวดเร็ว ทำให้ HP ของเป้าหมายเพิ่มขึ้น 567อย่างทันทีทันใด casting time - 1.0 วินาที ระยะทาง 15m
16 75 13 7 0.9 185
ร่ายเวทย์มนต์อย่างรวดเร็ว ทำให้ HP ของเป้าหมายเพิ่มขึ้น 685อย่างทันทีทันใด casting time - 0.8 วินาที ระยะทาง 15m
17 80 14 7 0.9 200
ร่ายเวทย์มนต์อย่างรวดเร็ว ทำให้ HP ของเป้าหมายเพิ่มขึ้น 762อย่างทันทีทันใด casting time - 0.8 วินาที ระยะทาง 15m
18 86 14 7 0.9 216
ร่ายเวทย์มนต์อย่างรวดเร็ว ทำให้ HP ของเป้าหมายเพิ่มขึ้น 801อย่างทันทีทันใด casting time - 0.8 วินาที ระยะทาง 15m
19 92 15 7 0.9 231
ร่ายเวทย์มนต์อย่างรวดเร็ว ทำให้ HP ของเป้าหมายเพิ่มขึ้น 840อย่างทันทีทันใด casting time - 0.8 วินาที ระยะทาง 15m
20 98 15 7 0.9 247
ร่ายเวทย์มนต์อย่างรวดเร็ว ทำให้ HP ของเป้าหมายเพิ่มขึ้น 879อย่างทันทีทันใด casting time - 0.8 วินาที ระยะทาง 15m
ฮีล
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 2 1 7 2.5 14
ฟื้นคืน HP ของเป้าหมายจำนวน 36 โดยประมาณ. casting time - 2.2 วิ , ระยะทาง - 17m
2 6 1 7 2.5 20
ฟื้นคืน HP ของเป้าหมายจำนวน 66 โดยประมาณ. casting time - 2.2 วิ , ระยะทาง - 17m
3 10 2 7 2.5 25
ฟื้นคืน HP ของเป้าหมายจำนวน 89 โดยประมาณ. casting time - 2.2 วิ , ระยะทาง - 17m
4 14 3 7 2.5 30
ฟื้นคืน HP ของเป้าหมายจำนวน 103 โดยประมาณ. casting time - 2.2 วิ , ระยะทาง - 17m
5 18 3 7 2.5 35
ฟื้นคืน HP ของเป้าหมายจำนวน 109 โดยประมาณ. casting time - 2.2 วิ , ระยะทาง - 17m
6 20 4 7 2.5 40
ฟื้นคืน HP ของเป้าหมายจำนวน 253 โดยประมาณ. casting time - 2.2 วิ , ระยะทาง - 17m
7 23 5 7 2.5 46
ฟื้นคืน HP ของเป้าหมายจำนวน 294 โดยประมาณ. casting time - 2.2 วิ , ระยะทาง - 17m
8 26 5 7 2.5 51
ฟื้นคืน HP ของเป้าหมายจำนวน 315 โดยประมาณ. casting time - 2.2 วิ , ระยะทาง - 17m
9 29 6 7 2.5 56
ฟื้นคืน HP ของเป้าหมายจำนวน 336 โดยประมาณ. casting time - 2.2 วิ , ระยะทาง - 17m
10 32 7 7 2.5 61
ฟื้นคืน HP ของเป้าหมายจำนวน 357 โดยประมาณ. casting time - 2.2 วิ , ระยะทาง - 17m
11 40 7 7 2.3 71
ฟื้นคืน HP ของเป้าหมายจำนวน 492 โดยประมาณ. casting time - 2.0 วิ , ระยะทาง - 17m
12 44 8 7 2.3 82
ฟื้นคืน HP ของเป้าหมายจำนวน 550 โดยประมาณ. casting time - 2.0 วิ , ระยะทาง - 17m
13 48 9 7 2.3 92
ฟื้นคืน HP ของเป้าหมายจำนวน 579 โดยประมาณ. casting time - 2.0 วิ , ระยะทาง - 17m
14 52 9 7 2.3 102
ฟื้นคืน HP ของเป้าหมายจำนวน 608 โดยประมาณ. casting time - 2.0 วิ , ระยะทาง - 17m
15 56 10 7 2.3 113
ฟื้นคืน HP ของเป้าหมายจำนวน 637 โดยประมาณ. casting time - 2.0 วิ , ระยะทาง - 17m
16 75 11 7 1.8 123
ฟื้นคืน HP ของเป้าหมายจำนวน 809 โดยประมาณ. casting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 17m
17 77 11 7 1.8 134
ฟื้นคืน HP ของเป้าหมายจำนวน 925 โดยประมาณ. casting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 17m
18 79 12 7 1.8 144
ฟื้นคืน HP ของเป้าหมายจำนวน 1041 โดยประมาณ. casting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 17m
19 81 13 7 1.8 154
ฟื้นคืน HP ของเป้าหมายจำนวน 1157 โดยประมาณ. casting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 17m
20 83 13 7 1.8 165
ฟื้นคืน HP ของเป้าหมายจำนวน 1273 โดยประมาณ. casting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 17m
มานาบล๊าสท์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 75 7 7 150.0 91
เพิ่มปริมาณการฟื้นคืนพลังของเป้าหมาย ภายในเวลา 18.7 วิ ค่า MP จะฟื้นคืน 166 โดยประมาณ. casting time - 1.8, ระยะทาง - 15m
2 80 13 7 100.0 138
เพิ่มปริมาณการฟื้นคืนพลังของเป้าหมาย ภายในเวลา 25.0 วิ ค่า MP จะฟื้นคืน 236 โดยประมาณ. casting time - 1.8, ระยะทาง - 15m
ไมท์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 3 7 3.0 35
เพิ่มพลังโจมตีกายภาพให้เป้าหมาย 9% โดยประมาณในช่วงเวลา 15 นาที. casting time - 2.0วิ , ระยะทาง - 15m
2 0 6 7 3.0 44
เพิ่มพลังโจมตีกายภาพให้เป้าหมาย 13% โดยประมาณในช่วงเวลา 16 นาที. casting time - 2.0วิ , ระยะทาง - 15m
3 0 9 7 3.0 53
เพิ่มพลังโจมตีกายภาพให้เป้าหมาย 15% โดยประมาณในช่วงเวลา 17 นาที. casting time - 2.0วิ , ระยะทาง - 15m
4 0 12 7 3.0 62
เพิ่มพลังโจมตีกายภาพให้เป้าหมาย 18% โดยประมาณในช่วงเวลา 18 นาที. casting time - 2.0วิ , ระยะทาง - 15m
5 0 15 7 3.0 71
เพิ่มพลังโจมตีกายภาพให้เป้าหมาย 20% โดยประมาณในช่วงเวลา 19 นาที. casting time - 2.0วิ , ระยะทาง - 15m
6 0 18 7 3.0 80
เพิ่มพลังโจมตีกายภาพให้เป้าหมาย 22% โดยประมาณในช่วงเวลา 20 นาที. casting time - 2.0วิ , ระยะทาง - 15m
มายนด์แบริเออร์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 3 7 3.0 35
เพิ่มการฟื้นคืนพลังป้องกันเวทย์ให้เป้าหมาย 8% โดยประมาณใน 15 นาที. casting time - 2.0วิ , ระยะทาง - 15m
2 0 6 7 3.0 44
เพิ่มการฟื้นคืนพลังป้องกันเวทย์ให้เป้าหมาย 11% โดยประมาณใน 16 นาที. casting time - 2.0วิ , ระยะทาง - 15m
3 0 9 7 3.0 53
เพิ่มการฟื้นคืนพลังป้องกันเวทย์ให้เป้าหมาย 13% โดยประมาณใน 17 นาที. casting time - 2.0วิ , ระยะทาง - 15m
4 0 12 7 3.0 62
เพิ่มการฟื้นคืนพลังป้องกันเวทย์ให้เป้าหมาย 15% โดยประมาณใน 18 นาที. casting time - 2.0วิ , ระยะทาง - 15m
5 0 15 7 3.0 71
เพิ่มการฟื้นคืนพลังป้องกันเวทย์ให้เป้าหมาย 17% โดยประมาณใน 19 นาที. casting time - 2.0วิ , ระยะทาง - 15m
6 0 18 7 3.0 80
เพิ่มการฟื้นคืนพลังป้องกันเวทย์ให้เป้าหมาย 19% โดยประมาณใน 20 นาที. casting time - 2.0วิ , ระยะทาง - 15m
เบลสมายนด์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 3 7 3.0 35
เพิ่มการฟื้นคืน MPให้เป้าหมาย 6 โดยประมาณใน 15นาที. casting time - 2.0วิ , ระยะทาง - 15m
2 0 6 7 3.0 44
เพิ่มการฟื้นคืน MPให้เป้าหมาย 10 โดยประมาณใน 16นาที. casting time - 2.0วิ , ระยะทาง - 15m
3 0 9 7 3.0 53
เพิ่มการฟื้นคืน MPให้เป้าหมาย 13 โดยประมาณใน 17นาที. casting time - 2.0วิ , ระยะทาง - 15m
4 0 12 7 3.0 62
เพิ่มการฟื้นคืน MPให้เป้าหมาย 17 โดยประมาณใน 18 นาที. casting time - 2.0วิ , ระยะทาง - 15m
5 0 15 7 3.0 71
เพิ่มการฟื้นคืน MPให้เป้าหมาย 21 โดยประมาณใน 19 นาที. casting time - 2.0วิ , ระยะทาง - 15m
เบลสวินด์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 3 7 3.0 35
เพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่ของเป้าหมาย 10% โดยประมาณในช่วงเวลา 15 นาที. casting time - 2.0วิ , ระยะทาง - 15m
2 0 6 7 3.0 44
เพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่ของเป้าหมาย 14% โดยประมาณในช่วงเวลา 16 นาที. casting time - 2.0วิ , ระยะทาง - 15m
3 0 9 7 3.0 53
เพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่ของเป้าหมาย 17% โดยประมาณในช่วงเวลา 17 นาที. casting time - 2.0วิ , ระยะทาง - 15m
4 0 12 7 3.0 62
เพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่ของเป้าหมาย 21% โดยประมาณในช่วงเวลา 18 นาที. casting time - 2.0วิ , ระยะทาง - 15m
5 0 15 7 3.0 71
เพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่ของเป้าหมาย 25% โดยประมาณในช่วงเวลา 19 นาที. casting time - 2.0วิ , ระยะทาง - 15m
เบลสฮาร์ท
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 3 7 3.0 35
เพิ่มการฟื้นคืนให้เป้าหมาย 3 โดยประมาณในช่วงเวลา 15นาที. casting time - 2.0วิ , ระยะทาง- 15m
2 0 6 7 3.0 44
เพิ่มการฟื้นคืนให้เป้าหมาย 14 โดยประมาณในช่วงเวลา 15นาที. casting time - 2.0วิ , ระยะทาง- 15m
3 0 9 7 3.0 53
เพิ่มการฟื้นคืนให้เป้าหมาย 17 โดยประมาณในช่วงเวลา 17นาที. casting time - 2.0วิ , ระยะทาง- 15m
4 0 12 7 3.0 62
เพิ่มการฟื้นคืนให้เป้าหมาย 20 โดยประมาณในช่วงเวลา 18 นาที. casting time - 2.0วิ , ระยะทาง- 15m
5 0 15 7 3.0 71
เพิ่มการฟื้นคืนให้เป้าหมาย 23 โดยประมาณในช่วงเวลา 19 นาที. casting time - 2.0วิ , ระยะทาง- 15m
6 0 18 7 3.0 80
เพิ่มการฟื้นคืนให้เป้าหมาย 27 โดยประมาณในช่วงเวลา 20 นาที. casting time - 2.0วิ , ระยะทาง- 15m
บีโฮลเดอร์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 3 7 3.0 35
ทำให้เป้าหมายสามารถมองเห็นชัดเจน 1 เลเวลในช่วงเวลา 15 นาที. casting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 15m
2 0 6 7 3.0 44
ทำให้เป้าหมายสามารถมองเห็นชัดเจน 2 เลเวลในช่วงเวลา 16 นาที. casting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 15m
3 0 9 7 3.0 53
ทำให้เป้าหมายสามารถมองเห็นชัดเจน 3 เลเวลในช่วงเวลา 17 นาที. casting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 15m
4 0 12 7 3.0 62
ทำให้เป้าหมายสามารถมองเห็นชัดเจน 4 เลเวลในช่วงเวลา 18 นาที. casting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 15m
5 0 15 7 3.0 71
ทำให้เป้าหมายสามารถมองเห็นชัดเจน 5 เลเวลในช่วงเวลา 19 นาที. casting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 15m
6 0 18 7 3.0 80
ทำให้เป้าหมายสามารถมองเห็นชัดเจน 6 เลเวลในช่วงเวลา 20 นาที. casting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 15m
7 0 21 7 3.0 89
ทำให้เป้าหมายสามารถมองเห็นชัดเจน 7 เลเวลในช่วงเวลา 20 นาที. casting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 15m
ชรูดสเพ็ล
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 40 5 7 3.0 46
ทำให้เป้าหมายมีความเร็วการร่ายเวทย์เพื่มขึ้น 20% โดยประมาณในช่วงเวลา 15 นาที. casting time - 1.8, ระยะทาง - 15m
2 75 13 7 3.0 69
ทำให้เป้าหมายมีความเร็วการร่ายเวทย์เพื่มขึ้น 35% โดยประมาณในช่วงเวลา 20 นาที. casting time - 1.8, ระยะทาง - 15m
3 85 18 7 3.0 92
ทำให้เป้าหมายมีความเร็วการร่ายเวทย์เพื่มขึ้น 40% โดยประมาณในช่วงเวลา 20 นาที. casting time - 1.8, ระยะทาง - 15m
ชิลด์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 3 7 3.0 35
เพิ่มพลังป้องกันกายภาพให้เป้าหมาย 8% โดยประมาณในช่วงเวลา 15 นาที. casting time - 2.2วิ , ระยะทาง 15m
2 0 6 7 3.0 44
เพิ่มพลังป้องกันกายภาพให้เป้าหมาย 12% โดยประมาณในช่วงเวลา 16 นาที. casting time - 2.2วิ , ระยะทาง 15m
3 0 9 7 3.0 53
เพิ่มพลังป้องกันกายภาพให้เป้าหมาย 14% โดยประมาณในช่วงเวลา 17 นาที. casting time - 2.2วิ , ระยะทาง 15m
4 0 12 7 3.0 62
เพิ่มพลังป้องกันกายภาพให้เป้าหมาย 15% โดยประมาณในช่วงเวลา 18 นาที. casting time - 2.2วิ , ระยะทาง 15m
5 0 15 7 3.0 71
เพิ่มพลังป้องกันกายภาพให้เป้าหมาย 17% โดยประมาณในช่วงเวลา 19 นาที. casting time - 2.2วิ , ระยะทาง 15m
6 0 18 7 3.0 80
เพิ่มพลังป้องกันกายภาพให้เป้าหมาย 18% โดยประมาณในช่วงเวลา 20 นาที. casting time - 2.2วิ , ระยะทาง 15m
วิสดอม
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 3 7 3.0 35
เพิ่ม WIS ให้เป้าหมาย 10 โดยประมาณในช่วงเวลา 15 นาที. casting time - 2วิ , ระยะทาง- 15m
2 0 6 7 3.0 44
เพิ่ม WIS ให้เป้าหมาย 16 โดยประมาณในช่วงเวลา 20 นาที. casting time - 2วิ , ระยะทาง- 15m
3 0 9 7 3.0 53
เพิ่ม WIS ให้เป้าหมาย 17 โดยประมาณในช่วงเวลา 130 นาที. casting time - 2วิ , ระยะทาง- 15m
4 0 12 7 3.0 62
เพิ่ม WIS ให้เป้าหมาย 18 โดยประมาณในช่วงเวลา 40 นาที. casting time - 2วิ , ระยะทาง- 15m
5 0 15 7 3.0 71
เพิ่ม WIS ให้เป้าหมาย 19 โดยประมาณในช่วงเวลา 50 นาที. casting time - 2วิ , ระยะทาง- 15m
6 0 18 7 3.0 80
เพิ่ม WIS ให้เป้าหมาย 20 โดยประมาณในช่วงเวลา 60 นาที. casting time - 2วิ , ระยะทาง- 15m
โฮลี่แบริเออร์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 20 3 7 32.6 75
ทำให้เป้าหมายอยู่ในสถานะที่ไม่สามารถเอาชนะได้ ในช่วงเวลา 3.2 วิ จะไม่ได้รับดาเมจจากการโจมตีด้วยพลังเวทย์ . casting time - 1.2 วิ , ระยะทาง - 8.5m
2 40 6 7 38.9 125
ทำให้เป้าหมายอยู่ในสถานะที่ไม่สามารถเอาชนะได้ ในช่วงเวลา 4.8 วิ จะไม่ได้รับดาเมจจากการโจมตีด้วยพลังเวทย์ . casting time - 1.2 วิ , ระยะทาง - 8.5m
3 75 9 7 46.3 175
ทำให้เป้าหมายอยู่ในสถานะที่ไม่สามารถเอาชนะได้ ในช่วงเวลา 7.5 วิ จะไม่ได้รับดาเมจจากการโจมตีด้วยพลังเวทย์ . casting time - 1.2 วิ , ระยะทาง - 8.5m
4 89 12 7 49.1 225
ทำให้เป้าหมายอยู่ในสถานะที่ไม่สามารถเอาชนะได้ ในช่วงเวลา 8.6วิ จะไม่ได้รับดาเมจจากการโจมตีด้วยพลังเวทย์ . casting time - 1.2 วิ , ระยะทาง - 8.5m
5 103 15 7 59.3 275
ทำให้เป้าหมายอยู่ในสถานะที่ไม่สามารถเอาชนะได้ ในช่วงเวลา 9.6 วิ จะไม่ได้รับดาเมจจากการโจมตีด้วยพลังเวทย์ . casting time - 1.2 วิ , ระยะทาง - 8.5m
อินเทนสิฝมานา
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 75 1 7 7.4 92
มีการหมุนเวียนของพลังมานาออกไปจากตัวเองเป็นศูนย์กลางระยะ 10m ไปยังสมาชิกปาร์ตี้ ทำให้ การใช้พลัง MP ลดลง 4%เป็นเวลา 20 นาที. casting time - 2.4วิ
2 80 1 7 7.4 116
มีการหมุนเวียนของพลังมานาออกไปจากตัวเองเป็นศูนย์กลางระยะ 10m ไปยังสมาชิกปาร์ตี้ ทำให้ การใช้พลัง MP ลดลง 4%เป็นเวลา 20 นาที. casting time - 2.4วิ
3 85 2 7 7.4 139
มีการหมุนเวียนของพลังมานาออกไปจากตัวเองเป็นศูนย์กลางระยะ 10m ไปยังสมาชิกปาร์ตี้ ทำให้ การใช้พลัง MP ลดลง 6%เป็นเวลา 20 นาที. casting time - 2.4วิ
โร๊บเอ็กซเพอร์ไทซ์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 1 7 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก 1.0%โดยประมาณ .
2 0 2 7 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก 1.75%โดยประมาณ .
3 0 3 7 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก 2.5 %โดยประมาณ .
4 0 4 7 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก 3.25 %โดยประมาณ .
5 0 5 7 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก 4.0%โดยประมาณ .
6 0 6 7 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก 4.75%โดยประมาณ .
7 0 7 7 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก 5.5%โดยประมาณ .
8 0 8 7 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก 6.25%โดยประมาณ .
9 0 9 7 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก 7.0%โดยประมาณ .
10 0 10 7 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก 7.75%โดยประมาณ .
11 0 11 7 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก 8.5%โดยประมาณ .
12 0 12 7 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก 9.25%โดยประมาณ .
13 0 13 7 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก 10.0%โดยประมาณ .
14 0 14 7 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก 10.75%โดยประมาณ .
15 0 15 7 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก 11.5%โดยประมาณ .
16 0 16 7 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก 12.25%โดยประมาณ .
17 0 17 7 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก 13.0%โดยประมาณ .
18 0 18 7 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก 13.75%โดยประมาณ .
19 0 19 7 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก 14.5%โดยประมาณ .
20 0 20 7 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก 15.25%โดยประมาณ .
มานาคอนโทรล
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 5 1 7 0.0 0
เพิ่มการฟื้นคืนพลัง MP อีก 2 โดยประมาณ .
2 8 2 7 0.0 0
เพิ่มการฟื้นคืนพลัง MP อีก 4 โดยประมาณ
3 11 3 7 0.0 0
เพิ่มการฟื้นคืนพลัง MP อีก 7 โดยประมาณ
4 14 4 7 0.0 0
เพิ่มการฟื้นคืนพลัง MP อีก 9 โดยประมาณ
5 17 5 7 0.0 0
เพิ่มการฟื้นคืนพลัง MP อีก 12 โดยประมาณ
6 22 6 7 0.0 0
เพิ่มการฟื้นคืนพลัง MP อีก 14โดยประมาณ
7 25 7 7 0.0 0
เพิ่มการฟื้นคืนพลัง MP อีก 17 โดยประมาณ
8 29 8 7 0.0 0
เพิ่มการฟื้นคืนพลัง MP อีก 19 โดยประมาณ
9 32 9 7 0.0 0
เพิ่มการฟื้นคืนพลัง MP อีก 22 โดยประมาณ
10 36 10 7 0.0 0
เพิ่มการฟื้นคืนพลัง MP อีก 24 โดยประมาณ
11 42 11 7 0.0 0
เพิ่มการฟื้นคืนพลัง MP อีก 28 โดยประมาณ
12 47 12 7 0.0 0
เพิ่มการฟื้นคืนพลัง MP อีก 30 โดยประมาณ
13 53 13 7 0.0 0
เพิ่มการฟื้นคืนพลัง MP อีก 34 โดยประมาณ
14 58 14 7 0.0 0
เพิ่มการฟื้นคืนพลัง MP อีก 37 โดยประมาณ
15 68 15 7 0.0 0
เพิ่มการฟื้นคืนพลัง MP อีก 41 โดยประมาณ
16 77 16 7 0.0 0
เพิ่มการฟื้นคืนพลัง MP อีก 43 โดยประมาณ
17 82 17 7 0.0 0
เพิ่มการฟื้นคืนพลัง MP อีก 48 โดยประมาณ
18 87 18 7 0.0 0
เพิ่มการฟื้นคืนพลัง MP อีก 50 โดยประมาณ
19 91 19 7 0.0 0
เพิ่มการฟื้นคืนพลัง MP อีก 54 โดยประมาณ
20 96 20 7 0.0 0
เพิ่มการฟื้นคืนพลัง MP อีก 56 โดยประมาณ
เมจิคแบริเออร์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 1 7 0.0 0
เพิ่มพลังป้องกันเวทย์ 1% โดยประมาณ.
2 0 2 7 0.0 0
เพิ่มพลังป้องกันเวทย์ 2% โดยประมาณ.
3 0 3 7 0.0 0
เพิ่มพลังป้องกันเวทย์ 3% โดยประมาณ.
4 0 4 7 0.0 0
เพิ่มพลังป้องกันเวทย์ 4% โดยประมาณ.
5 0 5 7 0.0 0
เพิ่มพลังป้องกันเวทย์ 5% โดยประมาณ.
6 0 6 7 0.0 0
เพิ่มพลังป้องกันเวทย์ 6% โดยประมาณ.
7 0 7 7 0.0 0
เพิ่มพลังป้องกันเวทย์ 7% โดยประมาณ.
8 0 8 7 0.0 0
เพิ่มพลังป้องกันเวทย์ 8% โดยประมาณ.
9 0 9 7 0.0 0
เพิ่มพลังป้องกันเวทย์ 9% โดยประมาณ.
10 0 10 7 0.0 0
เพิ่มพลังป้องกันเวทย์ 10% โดยประมาณ.
11 0 11 7 0.0 0
เพิ่มพลังป้องกันเวทย์ 11% โดยประมาณ.
12 0 12 7 0.0 0
เพิ่มพลังป้องกันเวทย์ 12% โดยประมาณ.
13 0 13 7 0.0 0
เพิ่มพลังป้องกันเวทย์ 13% โดยประมาณ.
14 0 14 7 0.0 0
เพิ่มพลังป้องกันเวทย์ 14% โดยประมาณ.
15 0 15 7 0.0 0
เพิ่มพลังป้องกันเวทย์ 15% โดยประมาณ.
สเพ็ลแบริเออร์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 1 7 0.0 0
ลดโอกาสที่ดาเมจเวทย์จะลดลงอย่างผิดปกติ 3.3% โดยประมาณ.
2 0 1 7 0.0 0
ลดโอกาสที่ดาเมจเวทย์จะลดลงอย่างผิดปกติ 6.6% โดยประมาณ.
3 0 1 7 0.0 0
ลดโอกาสที่ดาเมจเวทย์จะลดลงอย่างผิดปกติ 9.9% โดยประมาณ.
4 0 1 7 0.0 0
ลดโอกาสที่ดาเมจเวทย์จะลดลงอย่างผิดปกติ 13.2% โดยประมาณ.
5 0 1 7 0.0 0
ลดโอกาสที่ดาเมจเวทย์จะลดลงอย่างผิดปกติ 16.5% โดยประมาณ.
6 0 1 7 0.0 0
ลดโอกาสที่ดาเมจเวทย์จะลดลงอย่างผิดปกติ 19.8% โดยประมาณ.
7 0 1 7 0.0 0
ลดโอกาสที่ดาเมจเวทย์จะลดลงอย่างผิดปกติ 23.1% โดยประมาณ.
8 0 1 7 0.0 0
ลดโอกาสที่ดาเมจเวทย์จะลดลงอย่างผิดปกติ 26.4% โดยประมาณ.
9 0 1 7 0.0 0
ลดโอกาสที่ดาเมจเวทย์จะลดลงอย่างผิดปกติ 29.7% โดยประมาณ.
10 0 1 7 0.0 0
ลดโอกาสที่ดาเมจเวทย์จะลดลงอย่างผิดปกติ 33.0% โดยประมาณ.
เพิ่มเอ็นฮานซ์HP
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 6 1 7 0.0 0
เพิ่ม HP สูงสุด1% เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 31 โดยประมาณ.
2 9 1 7 0.0 0
เพิ่ม HP สูงสุด1% เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 64 โดยประมาณ.
3 12 2 7 0.0 0
เพิ่ม HP สูงสุด1% เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 99 โดยประมาณ.
4 15 3 7 0.0 0
เพิ่ม HP สูงสุด1% เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 136 โดยประมาณ.
5 18 3 7 0.0 0
เพิ่ม HP สูงสุด1% เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 175 โดยประมาณ.
6 22 4 7 0.0 0
เพิ่ม HP สูงสุด1% + 216 โดยประมาณ พลังการฟื้นคืน HP เพิ่มขึ้น 3 โดยประมาณ.
7 25 5 7 0.0 0
เพิ่ม HP สูงสุด1% + 259 โดยประมาณ พลังการฟื้นคืน HP เพิ่มขึ้น 3 โดยประมาณ.
8 29 5 7 0.0 0
เพิ่ม HP สูงสุด1% + 304โดยประมาณ พลังการฟื้นคืน HP เพิ่มขึ้น 3 โดยประมาณ.
9 32 6 7 0.0 0
เพิ่ม HP สูงสุด1% + 351 โดยประมาณ พลังการฟื้นคืน HP เพิ่มขึ้น 3 โดยประมาณ.
10 36 7 7 0.0 0
เพิ่ม HP สูงสุด1% + 400 โดยประมาณ พลังการฟื้นคืน HP เพิ่มขึ้น 3 โดยประมาณ.
11 41 7 7 0.0 0
เพิ่ม HP สูงสุด2% + 451 โดยประมาณ พลังการฟื้นคืน HP เพิ่มขึ้น 3 โดยประมาณ.
12 46 8 7 0.0 0
เพิ่ม HP สูงสุด2% + 504 โดยประมาณ พลังการฟื้นคืน HP เพิ่มขึ้น 3 โดยประมาณ.
13 52 9 7 0.0 0
เพิ่ม HP สูงสุด2% + 559 โดยประมาณ พลังการฟื้นคืน HP เพิ่มขึ้น 3 โดยประมาณ.
14 57 9 7 0.0 0
เพิ่ม HP สูงสุด2% + 616 โดยประมาณ พลังการฟื้นคืน HP เพิ่มขึ้น 3 โดยประมาณ.
15 67 10 7 0.0 0
เพิ่ม HP สูงสุด2% + 675 โดยประมาณ พลังการฟื้นคืน HP เพิ่มขึ้น 3 โดยประมาณ.
เอนฮานซ์ MP
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 4 1 7 0.0 0
MP สูงสุดเพิ่มสูงขึ้น 1% เป็นจำนวน 21 โดยประมาณที่เพิมขึ้น.
2 7 1 7 0.0 0
MP สูงสุดเพิ่มสูงขึ้น 1% เป็นจำนวน 43 โดยประมาณที่เพิมขึ้น
3 10 2 7 0.0 0
MP สูงสุดเพิ่มสูงขึ้น 1% เป็นจำนวน 66 โดยประมาณที่เพิมขึ้น
4 13 3 7 0.0 0
MP สูงสุดเพิ่มสูงขึ้น 1% เป็นจำนวน 91 โดยประมาณที่เพิมขึ้น
5 16 3 7 0.0 0
MP สูงสุดเพิ่มสูงขึ้น 1% เป็นจำนวน 117 โดยประมาณที่เพิมขึ้น
6 21 4 7 0.0 0
MP สูงสุดเพิ่มสูงขึ้น 1%+ 144 การฟื้นคืน MP เพิ่มขึ้นมา 2 ขั้น .
7 24 5 7 0.0 0
MP สูงสุดเพิ่มสูงขึ้น 1%+ 173 การฟื้นคืน MP เพิ่มขึ้นมา 2 ขั้น .
8 28 5 7 0.0 0
MP สูงสุดเพิ่มสูงขึ้น 1%+ 203 การฟื้นคืน MP เพิ่มขึ้นมา 2 ขั้น .
9 31 6 7 0.0 0
MP สูงสุดเพิ่มสูงขึ้น 1%+ 144 การฟื้นคืน MP เพิ่มขึ้นมา 2 ขั้น .
10 35 7 7 0.0 0
MP สูงสุดเพิ่มสูงขึ้น 2%+ 267 การฟื้นคืน MP เพิ่มขึ้นมา 2 ขั้น .
11 41 7 7 0.0 0
MP สูงสุดเพิ่มสูงขึ้น 2%+ 301 การฟื้นคืน MP เพิ่มขึ้นมา 2 ขั้น .
12 46 8 7 0.0 0
MP สูงสุดเพิ่มสูงขึ้น 2%+ 336 การฟื้นคืน MP เพิ่มขึ้นมา 2 ขั้น .
13 52 9 7 0.0 0
MP สูงสุดเพิ่มสูงขึ้น 2%+ 373 การฟื้นคืน MP เพิ่มขึ้นมา 2 ขั้น .
14 57 9 7 0.0 0
MP สูงสุดเพิ่มสูงขึ้น 2%+ 411 การฟื้นคืน MP เพิ่มขึ้นมา 2 ขั้น .
15 67 10 7 0.0 0
MP สูงสุดเพิ่มสูงขึ้น 2%+ 450 การฟื้นคืน MP เพิ่มขึ้นมา 2 ขั้น .
16 76 11 7 0.0 0
MP สูงสุดเพิ่มสูงขึ้น 2%+ 491 การฟื้นคืน MP เพิ่มขึ้นมา 2 ขั้น .
17 81 11 7 0.0 0
MP สูงสุดเพิ่มสูงขึ้น 2%+ 533 การฟื้นคืน MP เพิ่มขึ้นมา 2 ขั้น .
18 86 12 7 0.0 0
MP สูงสุดเพิ่มสูงขึ้น 2%+ 576 การฟื้นคืน MP เพิ่มขึ้นมา 2 ขั้น .
19 90 13 7 0.0 0
MP สูงสุดเพิ่มสูงขึ้น 2%+ 621 การฟื้นคืน MP เพิ่มขึ้นมา 2 ขั้น .
20 95 13 7 0.0 0
MP สูงสุดเพิ่มสูงขึ้น 2%+ 667 การฟื้นคืน MP เพิ่มขึ้นมา 2 ขั้น .

บิชอพ (เอลฟ์)

เนเจอร์มายด์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 3 7 0.0 5
เพ่งจิตวิญญาณ และพลังป้องกันเวทย์เพิ่มขึ้น 2%
2 0 6 7 0.0 8
เพ่งจิตวิญญาณ และพลังป้องกันเวทย์เพิ่มขึ้น 5%
เนเจอร์ชิลด์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 3 7 0.0 5
การไหลเวียนของพลังมานา เพิ่มพลังป้องกันกายภาพของตนเองขึ้น 2%
2 0 6 7 0.0 8
การไหลเวียนของพลังมานา เพิ่มพลังป้องกันกายภาพของตนเองขึ้น 5%

บิชอพ (มนุษย์)

แลช
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 3 7 0.0 5
เพ่งจิตวิญญาณ และค่าพลังการฟื้นคีน HP เพิ่ม 11%
2 0 6 7 0.0 8
เพ่งจิตวิญญาณ และค่าพลังการฟื้นคีน HP เพิ่ม 16%
เบิร์นนิ่งเรจ
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 3 7 0.0 0
ได้รับพลังจากเลือดสีแดงฉานเพิ่มพลังในการโจมตีกายภาพของตัวเอง 6% โดยประมาณ.
2 0 6 7 0.0 0
ได้รับพลังจากเลือดสีแดงฉานเพิ่มพลังในการโจมตีกายภาพของตัวเอง 12% โดยประมาณ.