ข้อมูลแผนที่ » ดาร์คพอร์ทัล

ดาร์คพอร์ทัล
สามารถนำเม้าท์ ไปชี้ที่ชื่อมอนเตอร์/NPC(ด้านบน) เพื่อแสดงตำแหน่งบนแผนที่

Monster

NPC

Monster

กล่องปีศาจสีน้ำเงิน

กล่องปีศาจสีน้ำเงิน   Level61 HP2272 Exp3045
ประเภท3 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 728 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

กล่องปีศาจสีแดง

กล่องปีศาจสีแดง   Level63 HP2405 Exp3242
ประเภท3 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 764 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

ชาโดว์

ชาโดว์   Level65 HP2588 Exp3445
ประเภท3 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 800 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

แซลเล็ม

แซลเล็ม   Level66 HP38439 Exp80894
ประเภท3 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 19,627 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด

ฟูเรียสชาโดว์

ฟูเรียสชาโดว์   Level67 HP2723 Exp3653
ประเภท3 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 836 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

ซาลาแมนเดอร์

ซาลาแมนเดอร์   Level69 HP2859 Exp3868
ประเภท3 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 873 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

การ์กอยล์สีเงิน

การ์กอยล์สีเงิน   Level70 HP2978 Exp3978
ประเภท4 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 892 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

โดเบอิค

โดเบอิค   Level72 HP19338 Exp19955
ประเภท3 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 4,185 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม