มังค์ (มนุษย์)

ดีไวน์จัดจ์เมนท์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 20 1 7 5.0 14
พลังแห่งคำพิพากษาสร้างดาเมจวินาทีละ 53 เป็นเวลาทั้งสิ้น 6.3 วิ. casting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 16m
2 21 2 7 5.0 18
พลังแห่งคำพิพากษาสร้างดาเมจวินาทีละ 57 เป็นเวลาทั้งสิ้น 6.3 วิ. casting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 16m
3 24 3 7 5.0 23
พลังแห่งคำพิพากษาสร้างดาเมจวินาทีละ 62 เป็นเวลาทั้งสิ้น 6.3 วิ. casting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 16m
4 25 4 7 5.0 27
พลังแห่งคำพิพากษาสร้างดาเมจวินาทีละ 66 เป็นเวลาทั้งสิ้น 6.3 วิ. casting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 16m
5 28 5 7 5.0 32
พลังแห่งคำพิพากษาสร้างดาเมจวินาทีละ 71 เป็นเวลาทั้งสิ้น 7.3 วิ. casting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 16m
6 29 6 7 5.5 37
พลังแห่งคำพิพากษาสร้างดาเมจวินาทีละ 75 เป็นเวลาทั้งสิ้น 7.3 วิ. casting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 16m
7 32 7 7 5.5 41
พลังแห่งคำพิพากษาสร้างดาเมจวินาทีละ 80 เป็นเวลาทั้งสิ้น 7.3 วิ. casting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 16m
8 33 8 7 5.5 46
พลังแห่งคำพิพากษาสร้างดาเมจวินาทีละ 84 เป็นเวลาทั้งสิ้น 7.3 วิ. casting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 16m
9 36 9 7 5.5 51
พลังแห่งคำพิพากษาสร้างดาเมจวินาทีละ 89 เป็นเวลาทั้งสิ้น 7.3 วิ. casting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 16m
10 37 10 7 5.5 56
พลังแห่งคำพิพากษาสร้างดาเมจวินาทีละ 93 เป็นเวลาทั้งสิ้น 7.3 วิ. casting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 16m
ดีไวน์เคิร์ส
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 40 11 7 6.0 72
พลังแห่งคำพิพากษาสร้างดาเมจวินาทีละ 93 เป็นเวลาทั้งสิ้น 8.9 วิ มีโอกาส 60% ที่จะทำให้อัตราการเคลื่อนที่ของฝ่ายตรงข้ามลดลง 40% โดยประมาณในช่วง 6.0 วินาทีcasting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 16m
2 45 12 7 6.0 83
พลังแห่งคำพิพากษาสร้างดาเมจวินาทีละ 137 เป็นเวลาทั้งสิ้น 8.9 วิ มีโอกาส 61% ที่จะทำให้อัตราการเคลื่อนที่ของฝ่ายตรงข้ามลดลง 40% โดยประมาณในช่วง 6.0 วินาทีcasting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 16m
3 50 13 7 6.0 93
พลังแห่งคำพิพากษาสร้างดาเมจวินาทีละ 167 เป็นเวลาทั้งสิ้น 8.9 วิ มีโอกาส 62% ที่จะทำให้อัตราการเคลื่อนที่ของฝ่ายตรงข้ามลดลง 40% โดยประมาณในช่วง 6.0 วินาทีcasting time - 1.6 วิ , ระยะทาง
4 55 14 7 6.0 104
พลังแห่งคำพิพากษาสร้างดาเมจวินาทีละ 196 เป็นเวลาทั้งสิ้น 8.9 วิ มีโอกาส 63% ที่จะทำให้อัตราการเคลื่อนที่ของฝ่ายตรงข้ามลดลง 40% โดยประมาณในช่วง 6.0 วินาทีcasting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 16m
5 60 15 7 6.0 114
พลังแห่งคำพิพากษาสร้างดาเมจวินาทีละ 226 เป็นเวลาทั้งสิ้น 9.8 วิ มีโอกาส 64% ที่จะทำให้อัตราการเคลื่อนที่ของฝ่ายตรงข้ามลดลง 40% โดยประมาณในช่วง 6.0 วินาทีcasting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 16m
รีเวิร์ส
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 3 7 23.4 128
ชุบชีวิตเป้าหมาย ฟั้นค่าประสบการณ์ 10% ที่ลดจากการตาย. casting time - 3.4 วิ , ระยะทาง - 6m
ไบน์ดิ้งโซล
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 40 1 7 4.2 35
มัดเท้าของเป้าหมายไม่ให้เคลื่อนที่ เป็นเวลา 5.0 วินาที โอกาสสำเร็จ 60% . casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 15m
2 42 1 7 4.2 36
มัดเท้าของเป้าหมายไม่ให้เคลื่อนที่ เป็นเวลา 5.1 วินาที โอกาสสำเร็จ 60% . casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 15m
3 44 2 7 4.2 37
มัดเท้าของเป้าหมายไม่ให้เคลื่อนที่ เป็นเวลา 5.3 วินาที โอกาสสำเร็จ 60% . casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 15m
4 46 3 7 4.2 39
มัดเท้าของเป้าหมายไม่ให้เคลื่อนที่ เป็นเวลา 5.4 วินาที โอกาสสำเร็จ 67% . casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 15m
5 48 3 7 4.2 40
มัดเท้าของเป้าหมายไม่ให้เคลื่อนที่ เป็นเวลา 5.6 วินาที โอกาสสำเร็จ 67% . casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 15m
6 50 4 7 4.2 41
มัดเท้าของเป้าหมายไม่ให้เคลื่อนที่ เป็นเวลา 5.8 วินาที โอกาสสำเร็จ 67% . casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 15m
7 52 5 7 4.2 44
มัดเท้าของเป้าหมายไม่ให้เคลื่อนที่ เป็นเวลา 5.9 วินาที โอกาสสำเร็จ 67% . casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 15m
8 54 5 7 4.2 44
มัดเท้าของเป้าหมายไม่ให้เคลื่อนที่ เป็นเวลา 6.2 วินาที โอกาสสำเร็จ 67% . casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 15m
9 56 6 7 4.2 46
มัดเท้าของเป้าหมายไม่ให้เคลื่อนที่ เป็นเวลา 6.3 วินาที โอกาสสำเร็จ 73% . casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 15m
10 58 7 7 4.2 47
มัดเท้าของเป้าหมายไม่ให้เคลื่อนที่ เป็นเวลา 6.5 วินาที โอกาสสำเร็จ 73% . casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 15m
11 60 7 7 4.0 49
มัดเท้าของเป้าหมายไม่ให้เคลื่อนที่ เป็นเวลา 6.7 วินาที โอกาสสำเร็จ 73% . casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 15m
12 62 8 7 4.0 51
มัดเท้าของเป้าหมายไม่ให้เคลื่อนที่ เป็นเวลา 6.8 วินาที โอกาสสำเร็จ 73% . casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 15m
13 64 9 7 4.0 53
มัดเท้าของเป้าหมายไม่ให้เคลื่อนที่ เป็นเวลา 7.1 วินาที โอกาสสำเร็จ 73% . casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 15m
14 66 9 7 4.0 55
มัดเท้าของเป้าหมายไม่ให้เคลื่อนที่ เป็นเวลา 7.2 วินาที โอกาสสำเร็จ 80% . casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 15m
15 68 10 7 4.0 58
มัดเท้าของเป้าหมายไม่ให้เคลื่อนที่ เป็นเวลา 7.4 วินาที โอกาสสำเร็จ 80% . casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 15m
สลีปปิ้งสโตน
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 40 1 7 7.5 19
มีโอกาส 70% ทำให้เป้าหมายไม่มีสตินาน 9.9 วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง 15m
2 41 1 7 7.5 20
มีโอกาส 70% ทำให้เป้าหมายไม่มีสตินาน 10.02 วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง 15m
3 43 2 7 7.5 22
มีโอกาส 70% ทำให้เป้าหมายไม่มีสตินาน 10.5 วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง 15m
4 44 3 7 7.5 23
มีโอกาส 70% ทำให้เป้าหมายไม่มีสตินาน 10.8 วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง 15m
5 46 3 7 7.5 24
มีโอกาส 75% ทำให้เป้าหมายไม่มีสตินาน 11.3 วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง 15m
6 47 4 7 7.5 26
มีโอกาส 75% ทำให้เป้าหมายไม่มีสตินาน 11.6 วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง 15m
7 49 5 7 7.5 27
มีโอกาส 75% ทำให้เป้าหมายไม่มีสตินาน 11.9 วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง 15m
8 50 5 7 7.5 28
มีโอกาส 75% ทำให้เป้าหมายไม่มีสตินาน 12.3 วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง 15m
9 52 6 7 7.5 30
มีโอกาส 80% ทำให้เป้าหมายไม่มีสตินาน 12.6 วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง 15m
10 53 7 7 7.5 31
มีโอกาส 80% ทำให้เป้าหมายไม่มีสตินาน 13.1 วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง 15m
11 55 7 7 7.5 34
มีโอกาส 80% ทำให้เป้าหมายไม่มีสตินาน 13.4 วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง 15m
12 56 8 7 7.5 36
มีโอกาส 80% ทำให้เป้าหมายไม่มีสตินาน 13.7 วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง 15m
13 58 9 7 7.5 39
มีโอกาส 80% ทำให้เป้าหมายไม่มีสตินาน 14.1 วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง 15m
14 59 9 7 7.5 42
มีโอกาส 85% ทำให้เป้าหมายไม่มีสตินาน 14.4 วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง 15m
15 61 10 7 7.5 45
มีโอกาส 85% ทำให้เป้าหมายไม่มีสตินาน 14.9 วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง 15m
แองเจลิคทัช
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 20 1 7 6.6 14
ในช่วงเวลา 30 วิ ลดการป้องกันพลังเวทย์ของฝ่ายตรงข้าม 1% โดยประมาณ. casting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 16m
2 21 1 7 6.6 15
ในช่วงเวลา 30 วิ ลดการป้องกันพลังเวทย์ของฝ่ายตรงข้าม 2% โดยประมาณ. casting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 16m
3 22 2 7 6.6 16
ในช่วงเวลา 30 วิ ลดการป้องกันพลังเวทย์ของฝ่ายตรงข้าม 3% โดยประมาณ. casting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 16m
4 24 2 7 6.6 17
ในช่วงเวลา 30 วิ ลดการป้องกันพลังเวทย์ของฝ่ายตรงข้าม 4% โดยประมาณ. casting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 16m
5 25 3 7 6.6 18
ในช่วงเวลา 30 วิ ลดการป้องกันพลังเวทย์ของฝ่ายตรงข้าม 5% โดยประมาณ. casting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 16m
6 27 3 7 6.6 19
ในช่วงเวลา 30 วิ ลดการป้องกันพลังเวทย์ของฝ่ายตรงข้าม 6% โดยประมาณ. casting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 16m
7 28 4 7 6.6 20
ในช่วงเวลา 30 วิ ลดการป้องกันพลังเวทย์ของฝ่ายตรงข้าม 7% โดยประมาณ. casting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 16m
8 30 4 7 6.6 21
ในช่วงเวลา 30 วิ ลดการป้องกันพลังเวทย์ของฝ่ายตรงข้าม 8% โดยประมาณ. casting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 16m
9 31 5 7 6.6 22
ในช่วงเวลา 30 วิ ลดการป้องกันพลังเวทย์ของฝ่ายตรงข้าม 9% โดยประมาณ. casting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 16m
10 33 5 7 6.6 23
ในช่วงเวลา 30 วิ ลดการป้องกันพลังเวทย์ของฝ่ายตรงข้าม 10% โดยประมาณ. casting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 16m
แองเจลิคเบลส
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 40 6 7 6.6 25
ในช่วงเวลา 35 วินาที ทำให้พลังป้องกันของฝ่ายตรงข้ามลด 11% โดยประมาณ ทำให้หลับในช่วงเวลา 19 วินาที ด้วยโอกาส75%. casting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 16m
2 47 6 7 6.6 27
ในช่วงเวลา 35 วินาที ทำให้พลังป้องกันของฝ่ายตรงข้ามลด 12% โดยประมาณ ทำให้หลับในช่วงเวลา 20 วินาที ด้วยโอกาส76%. casting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 16m
3 54 7 7 6.6 29
ในช่วงเวลา 35 วินาที ทำให้พลังป้องกันของฝ่ายตรงข้ามลด 13% โดยประมาณ ทำให้หลับในช่วงเวลา 21 วินาที ด้วยโอกาส77%. casting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 16m
4 61 7 7 6.6 31
ในช่วงเวลา 35 วินาที ทำให้พลังป้องกันของฝ่ายตรงข้ามลด 14% โดยประมาณ ทำให้หลับในช่วงเวลา 22 วินาที ด้วยโอกาส78%. casting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 16m
5 68 8 7 6.6 33
ในช่วงเวลา 35 วินาที ทำให้พลังป้องกันของฝ่ายตรงข้ามลด 15% โดยประมาณ ทำให้หลับในช่วงเวลา 23 วินาที ด้วยโอกาส79%. casting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 16m
ฮีล
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 2 1 7 2.5 14
ฟื้นคืน HP ของเป้าหมายจำนวน 36 โดยประมาณ. casting time - 2.2 วิ , ระยะทาง - 17m
2 6 1 7 2.5 20
ฟื้นคืน HP ของเป้าหมายจำนวน 66 โดยประมาณ. casting time - 2.2 วิ , ระยะทาง - 17m
3 10 2 7 2.5 25
ฟื้นคืน HP ของเป้าหมายจำนวน 89 โดยประมาณ. casting time - 2.2 วิ , ระยะทาง - 17m
4 14 3 7 2.5 30
ฟื้นคืน HP ของเป้าหมายจำนวน 103 โดยประมาณ. casting time - 2.2 วิ , ระยะทาง - 17m
5 18 3 7 2.5 35
ฟื้นคืน HP ของเป้าหมายจำนวน 109 โดยประมาณ. casting time - 2.2 วิ , ระยะทาง - 17m
6 20 4 7 2.5 40
ฟื้นคืน HP ของเป้าหมายจำนวน 253 โดยประมาณ. casting time - 2.2 วิ , ระยะทาง - 17m
7 23 5 7 2.5 46
ฟื้นคืน HP ของเป้าหมายจำนวน 294 โดยประมาณ. casting time - 2.2 วิ , ระยะทาง - 17m
8 26 5 7 2.5 51
ฟื้นคืน HP ของเป้าหมายจำนวน 315 โดยประมาณ. casting time - 2.2 วิ , ระยะทาง - 17m
9 29 6 7 2.5 56
ฟื้นคืน HP ของเป้าหมายจำนวน 336 โดยประมาณ. casting time - 2.2 วิ , ระยะทาง - 17m
10 32 7 7 2.5 61
ฟื้นคืน HP ของเป้าหมายจำนวน 357 โดยประมาณ. casting time - 2.2 วิ , ระยะทาง - 17m
11 40 7 7 2.3 71
ฟื้นคืน HP ของเป้าหมายจำนวน 492 โดยประมาณ. casting time - 2.0 วิ , ระยะทาง - 17m
12 44 8 7 2.3 82
ฟื้นคืน HP ของเป้าหมายจำนวน 550 โดยประมาณ. casting time - 2.0 วิ , ระยะทาง - 17m
13 48 9 7 2.3 92
ฟื้นคืน HP ของเป้าหมายจำนวน 579 โดยประมาณ. casting time - 2.0 วิ , ระยะทาง - 17m
14 52 9 7 2.3 102
ฟื้นคืน HP ของเป้าหมายจำนวน 608 โดยประมาณ. casting time - 2.0 วิ , ระยะทาง - 17m
15 56 10 7 2.3 113
ฟื้นคืน HP ของเป้าหมายจำนวน 637 โดยประมาณ. casting time - 2.0 วิ , ระยะทาง - 17m
เบลสมายนด์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 3 7 3.0 35
เพิ่มการฟื้นคืน MPให้เป้าหมาย 6 โดยประมาณใน 15นาที. casting time - 2.0วิ , ระยะทาง - 15m
2 0 6 7 3.0 44
เพิ่มการฟื้นคืน MPให้เป้าหมาย 10 โดยประมาณใน 16นาที. casting time - 2.0วิ , ระยะทาง - 15m
เบลสเฟทอล
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 3 7 3.0 35
เพิ่มค่า HP สูงสุดให้เป้าหมาย 9% โดยประมาณในช่วงเวลา 15 นาที. casting time - 2.0 วิ , ระยะทาง - 15m
2 0 6 7 3.0 44
เพิ่มค่า HP สูงสุดให้เป้าหมาย 12% โดยประมาณในช่วงเวลา 16 นาที. casting time - 2.0 วิ , ระยะทาง - 15m
3 0 9 7 3.0 53
เพิ่มค่า HP สูงสุดให้เป้าหมาย 14% โดยประมาณในช่วงเวลา 17 นาที. casting time - 2.0 วิ , ระยะทาง - 15m
4 0 12 7 3.0 62
เพิ่มค่า HP สูงสุดให้เป้าหมาย 15% โดยประมาณในช่วงเวลา 18 นาที. casting time - 2.0 วิ , ระยะทาง - 15m
เบลสฮาร์ท
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 3 7 3.0 35
เพิ่มการฟื้นคืนให้เป้าหมาย 3 โดยประมาณในช่วงเวลา 15นาที. casting time - 2.0วิ , ระยะทาง- 15m
2 0 6 7 3.0 44
เพิ่มการฟื้นคืนให้เป้าหมาย 14 โดยประมาณในช่วงเวลา 15นาที. casting time - 2.0วิ , ระยะทาง- 15m
3 0 9 7 3.0 53
เพิ่มการฟื้นคืนให้เป้าหมาย 17 โดยประมาณในช่วงเวลา 17นาที. casting time - 2.0วิ , ระยะทาง- 15m
4 0 12 7 3.0 62
เพิ่มการฟื้นคืนให้เป้าหมาย 20 โดยประมาณในช่วงเวลา 18 นาที. casting time - 2.0วิ , ระยะทาง- 15m
5 0 15 7 3.0 71
เพิ่มการฟื้นคืนให้เป้าหมาย 23 โดยประมาณในช่วงเวลา 19 นาที. casting time - 2.0วิ , ระยะทาง- 15m
อาร์เมอร์ลิงค์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 40 3 7 3.0 18
เพิ่มพลังป้องกันกายภาพให้ตัวเอง 16% โดยประมาณในช่วงเวลา 10 นาที. casting time - 2.0 วิ
2 48 6 7 3.0 26
เพิ่มพลังป้องกันกายภาพให้ตัวเอง 18% โดยประมาณในช่วงเวลา 10 นาที. casting time - 2.0 วิ
3 56 9 7 3.0 34
เพิ่มพลังป้องกันกายภาพให้ตัวเอง 19% โดยประมาณในช่วงเวลา 10 นาที. casting time - 2.0 วิ
4 64 12 7 3.0 42
เพิ่มพลังป้องกันกายภาพให้ตัวเอง 21% โดยประมาณในช่วงเวลา 10 นาที. casting time - 2.0 วิ
วิสาร์ดลี่
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 3 7 3.0 18
เพิ่มพลังเวทย์ให้ตัวเอง 3% ในช่วงเวลา 10 นาที. casting time - 2.0วิ , ระยะจู่ดจม- 15m
2 0 6 7 3.0 26
เพิ่มพลังเวทย์ให้ตัวเอง 6% ในช่วงเวลา 10 นาที. casting time - 2.0วิ , ระยะจู่ดจม- 15m
วิสดอม
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 3 7 3.0 35
เพิ่ม WIS ให้เป้าหมาย 10 โดยประมาณในช่วงเวลา 15 นาที. casting time - 2วิ , ระยะทาง- 15m
2 0 6 7 3.0 44
เพิ่ม WIS ให้เป้าหมาย 16 โดยประมาณในช่วงเวลา 20 นาที. casting time - 2วิ , ระยะทาง- 15m
3 0 9 7 3.0 53
เพิ่ม WIS ให้เป้าหมาย 17 โดยประมาณในช่วงเวลา 130 นาที. casting time - 2วิ , ระยะทาง- 15m
อิเทลิเจ้นซ์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 3 7 3.0 35
เพิ่ม INT ให้เป้าหมาย จำนวน 10 โดยประมาณในช่วงเวลา 15 นาที. casting time - 2วิ , ระยะทาง- 15m
2 0 6 7 3.0 44
เพิ่ม INT ให้เป้าหมาย จำนวน 16 โดยประมาณในช่วงเวลา 20 นาที. casting time - 2วิ , ระยะทาง- 15m
3 0 9 7 3.0 53
เพิ่ม INT ให้เป้าหมาย จำนวน 17 โดยประมาณในช่วงเวลา 30 นาที. casting time - 2วิ , ระยะทาง- 15m
โฮลี่สวิง
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 40 1 7 2.5 10
ใช้ไม้เท้าสร้างดาเมจ 196 โดยประมาณเมื่อกวัดแกว่งเพื่อทำการโจมตี. (ใช้สำหรับไม้เท้า) casting time - 1.0วิ , ระยะทาง - 4m
2 43 1 7 2.5 13
ใช้ไม้เท้าสร้างดาเมจ 207 โดยประมาณเมื่อกวัดแกว่งเพื่อทำการโจมตี. (ใช้สำหรับไม้เท้า) casting time - 1.0วิ , ระยะทาง - 4m
3 45 3 7 2.5 17
ใช้ไม้เท้าสร้างดาเมจ 218 โดยประมาณเมื่อกวัดแกว่งเพื่อทำการโจมตี. (ใช้สำหรับไม้เท้า) casting time - 1.0วิ , ระยะทาง - 4m
4 48 3 7 2.5 20
ใช้ไม้เท้าสร้างดาเมจ 229 โดยประมาณเมื่อกวัดแกว่งเพื่อทำการโจมตี. (ใช้สำหรับไม้เท้า) casting time - 1.0วิ , ระยะทาง - 4m
5 50 5 7 2.5 24
ใช้ไม้เท้าสร้างดาเมจ 240 โดยประมาณเมื่อกวัดแกว่งเพื่อทำการโจมตี. (ใช้สำหรับไม้เท้า) casting time - 1.0วิ , ระยะทาง - 4m
6 52 5 7 2.5 27
ใช้ไม้เท้าสร้างดาเมจ 251 โดยประมาณเมื่อกวัดแกว่งเพื่อทำการโจมตี. (ใช้สำหรับไม้เท้า) casting time - 1.0วิ , ระยะทาง - 4m
7 55 7 7 2.5 31
ใช้ไม้เท้าสร้างดาเมจ 262 โดยประมาณเมื่อกวัดแกว่งเพื่อทำการโจมตี. (ใช้สำหรับไม้เท้า) casting time - 1.0วิ , ระยะทาง - 4m
8 57 7 7 2.5 34
ใช้ไม้เท้าสร้างดาเมจ 273 โดยประมาณเมื่อกวัดแกว่งเพื่อทำการโจมตี. (ใช้สำหรับไม้เท้า) casting time - 1.0วิ , ระยะทาง - 4m
9 59 9 7 2.5 38
ไม้เท้าจถูกใส่พลังเวทย์ 284 โดยประมาณเมื่อกวัดแกว่งเพื่อทำการโจมตี. (ใช้สำหรับไม้เท้า) casting time - 1.0วิ , ระยะทาง - 4m
10 62 9 7 2.5 41
ใช้ไม้เท้าสร้างดาเมจ 295 โดยประมาณเมื่อกวัดแกว่งเพื่อทำการโจมตี. (ใช้สำหรับไม้เท้า) casting time - 1.0วิ , ระยะทาง - 4m
11 64 11 7 2.5 48
ใช้ไม้เท้าสร้างดาเมจ 301 โดยประมาณเมื่อกวัดแกว่งเพื่อทำการโจมตี. (ใช้สำหรับไม้เท้า) casting time - 1.0วิ , ระยะทาง - 4m
12 66 11 7 2.5 55
ใช้ไม้เท้าสร้างดาเมจ 307 โดยประมาณเมื่อกวัดแกว่งเพื่อทำการโจมตี. (ใช้สำหรับไม้เท้า) casting time - 1.0วิ , ระยะทาง - 4m
13 69 13 7 2.5 62
ใช้ไม้เท้าสร้างดาเมจ 313 โดยประมาณเมื่อกวัดแกว่งเพื่อทำการโจมตี. (ใช้สำหรับไม้เท้า) casting time - 1.0วิ , ระยะทาง - 4m
14 71 13 7 2.5 69
ใช้ไม้เท้าสร้างดาเมจ 319 โดยประมาณเมื่อกวัดแกว่งเพื่อทำการโจมตี. (ใช้สำหรับไม้เท้า) casting time - 1.0วิ , ระยะทาง - 4m
15 73 15 7 2.5 76
ใช้ไม้เท้าสร้างดาเมจ 325 โดยประมาณเมื่อกวัดแกว่งเพื่อทำการโจมตี. (ใช้สำหรับไม้เท้า) casting time - 1.0วิ , ระยะทาง - 4m
โฮลี่สไปค์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 40 1 7 2.5 9
เมื่อทำการโจมตีด้วยพลัง 178 อัตราการโจมตีของฝ่ายตรงข้ามช้าลง 37%โดยประมาณในช่วงเวลา 8.3 วินาที. (ใช้กับไม้เท้า) casting time - 1.0วิ , ระยะทาง - 4m
2 42 1 7 2.5 12
เมื่อทำการโจมตีด้วยพลัง 191 อัตราการโจมตีของฝ่ายตรงข้ามช้าลง 37%โดยประมาณในช่วงเวลา 8.3 วินาที. (ใช้กับไม้เท้า) casting time - 1.0วิ , ระยะทาง - 4m
3 44 3 7 2.5 15
เมื่อทำการโจมตีด้วยพลัง 204 อัตราการโจมตีของฝ่ายตรงข้ามช้าลง 37%โดยประมาณในช่วงเวลา 8.6 วินาที. (ใช้กับไม้เท้า) casting time - 1.0วิ , ระยะทาง - 4m
4 47 3 7 2.5 18
เมื่อทำการโจมตีด้วยพลัง 217 อัตราการโจมตีของฝ่ายตรงข้ามช้าลง 37%โดยประมาณในช่วงเวลา 8.9 วินาที. (ใช้กับไม้เท้า) casting time - 1.0วิ , ระยะทาง - 4m
5 49 5 7 2.5 21
เมื่อทำการโจมตีด้วยพลัง 231 อัตราการโจมตีของฝ่ายตรงข้ามช้าลง 37%โดยประมาณในช่วงเวลา 9.2 วินาที. (ใช้กับไม้เท้า) casting time - 1.0วิ , ระยะทาง - 4m
6 51 5 7 2.5 25
เมื่อทำการโจมตีด้วยพลัง 244 อัตราการโจมตีของฝ่ายตรงข้ามช้าลง 37%โดยประมาณในช่วงเวลา 9.5 วินาที. (ใช้กับไม้เท้า) casting time - 1.0วิ , ระยะทาง - 4m
7 54 7 7 2.5 28
เมื่อทำการโจมตีด้วยพลัง 257 อัตราการโจมตีของฝ่ายตรงข้ามช้าลง 38%โดยประมาณในช่วงเวลา 8.8 วินาที. (ใช้กับไม้เท้า) casting time - 1.0วิ , ระยะทาง - 4m
8 56 7 7 2.5 31
เมื่อทำการโจมตีด้วยพลัง 263 อัตราการโจมตีของฝ่ายตรงข้ามช้าลง 38%โดยประมาณในช่วงเวลา 10.1 วินาที. (ใช้กับไม้เท้า) casting time - 1.0วิ , ระยะทาง - 4m
9 58 9 7 2.5 34
เมื่อทำการโจมตีด้วยพลัง 269 อัตราการโจมตีของฝ่ายตรงข้ามช้าลง 39%โดยประมาณในช่วงเวลา 10.4 วินาที. (ใช้กับไม้เท้า) casting time - 1.0วิ , ระยะทาง - 4m
10 61 9 7 2.5 37
เมื่อทำการโจมตีด้วยพลัง 277 อัตราการโจมตีของฝ่ายตรงข้ามช้าลง 40%โดยประมาณในช่วงเวลา 10.7 วินาที. (ใช้กับไม้เท้า) casting time - 1.0วิ , ระยะทาง - 4m
11 63 11 7 2.5 43
เมื่อทำการโจมตีด้วยพลัง 283 อัตราการโจมตีของฝ่ายตรงข้ามช้าลง 41%โดยประมาณในช่วงเวลา 11.0 วินาที. (ใช้กับไม้เท้า) casting time - 1.0วิ , ระยะทาง - 4m
12 65 11 7 2.5 50
เมื่อทำการโจมตีด้วยพลัง 289 อัตราการโจมตีของฝ่ายตรงข้ามช้าลง 42%โดยประมาณในช่วงเวลา 11.3 วินาที. (ใช้กับไม้เท้า) casting time - 1.0วิ , ระยะทาง - 4m
13 68 13 7 2.5 56
เมื่อทำการโจมตีด้วยพลัง 297 อัตราการโจมตีของฝ่ายตรงข้ามช้าลง 43%โดยประมาณในช่วงเวลา 11.6 วินาที. (ใช้กับไม้เท้า) casting time - 1.0วิ , ระยะทาง - 4m
14 70 13 7 2.5 62
เมื่อทำการโจมตีด้วยพลัง 303 อัตราการโจมตีของฝ่ายตรงข้ามช้าลง 43%โดยประมาณในช่วงเวลา 11.9 วินาที. (ใช้กับไม้เท้า) casting time - 1.0วิ , ระยะทาง - 4m
15 72 15 7 2.5 69
เมื่อทำการโจมตีด้วยพลัง 309 อัตราการโจมตีของฝ่ายตรงข้ามช้าลง 45%โดยประมาณในช่วงเวลา 12.2 วินาที. (ใช้กับไม้เท้า) casting time - 1.0วิ , ระยะทาง - 4m
โฮลี่อัพเปอร์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 40 1 7 2.5 10
ใส่พลังเวทย์ลงบนไม้เท้า เพื่อโจมตีได้อย่างแม่นยำหนักหน่วงด้วยพลัง 208 โดยประมาณเมื่อโจมตี. (ใช้สำหรับไม้เท้า) casting time - 1.0วิ , ระยะทาง - 4m
2 41 1 7 2.5 14
ใส่พลังเวทย์ลงบนไม้เท้า เพื่อโจมตีได้อย่างแม่นยำหนักหน่วงด้วยพลัง 221 โดยประมาณเมื่อโจมตี. (ใช้สำหรับไม้เท้า) casting time - 1.0วิ , ระยะทาง - 4m
3 43 3 7 2.5 18
ใส่พลังเวทย์ลงบนไม้เท้า เพื่อโจมตีได้อย่างแม่นยำหนักหน่วงด้วยพลัง 234 โดยประมาณเมื่อโจมตี. (ใช้สำหรับไม้เท้า) casting time - 1.0วิ , ระยะทาง - 4m
4 46 3 7 2.5 21
ใส่พลังเวทย์ลงบนไม้เท้า เพื่อโจมตีได้อย่างแม่นยำหนักหน่วงด้วยพลัง 247 โดยประมาณเมื่อโจมตี. (ใช้สำหรับไม้เท้า) casting time - 1.0วิ , ระยะทาง - 4m
5 48 5 7 2.5 25
ใส่พลังเวทย์ลงบนไม้เท้า เพื่อโจมตีได้อย่างแม่นยำหนักหน่วงด้วยพลัง 260 โดยประมาณเมื่อโจมตี. (ใช้สำหรับไม้เท้า) casting time - 1.0วิ , ระยะทาง - 4m
6 50 5 7 2.5 29
ใส่พลังเวทย์ลงบนไม้เท้า เพื่อโจมตีได้อย่างแม่นยำหนักหน่วงด้วยพลัง 273 โดยประมาณเมื่อโจมตี. (ใช้สำหรับไม้เท้า) casting time - 1.0วิ , ระยะทาง - 4m
7 53 7 7 2.5 32
ใส่พลังเวทย์ลงบนไม้เท้า เพื่อโจมตีได้อย่างแม่นยำหนักหน่วงด้วยพลัง 286 โดยประมาณเมื่อโจมตี. (ใช้สำหรับไม้เท้า) casting time - 1.0วิ , ระยะทาง - 4m
8 55 7 7 2.5 36
ใส่พลังเวทย์ลงบนไม้เท้า เพื่อโจมตีได้อย่างแม่นยำหนักหน่วงด้วยพลัง 299 โดยประมาณเมื่อโจมตี. (ใช้สำหรับไม้เท้า) casting time - 1.0วิ , ระยะทาง - 4m
9 57 9 7 2.5 40
ใส่พลังเวทย์ลงบนไม้เท้า เพื่อโจมตีได้อย่างแม่นยำหนักหน่วงด้วยพลัง 312 โดยประมาณเมื่อโจมตี. (ใช้สำหรับไม้เท้า) casting time - 1.0วิ , ระยะทาง - 4m
10 60 9 7 2.5 43
ใส่พลังเวทย์ลงบนไม้เท้า เพื่อโจมตีได้อย่างแม่นยำหนักหน่วงด้วยพลัง 325 โดยประมาณเมื่อโจมตี. (ใช้สำหรับไม้เท้า) casting time - 1.0วิ , ระยะทาง - 4m
11 62 11 7 2.5 51
ใส่พลังเวทย์ลงบนไม้เท้า เพื่อโจมตีได้อย่างแม่นยำหนักหน่วงด้วยพลัง 333 โดยประมาณเมื่อโจมตี. (ใช้สำหรับไม้เท้า) casting time - 1.0วิ , ระยะทาง - 4m
12 64 11 7 2.5 58
ใส่พลังเวทย์ลงบนไม้เท้า เพื่อโจมตีได้อย่างแม่นยำหนักหน่วงด้วยพลัง 341โดยประมาณเมื่อโจมตี. (ใช้สำหรับไม้เท้า) casting time - 1.0วิ , ระยะทาง - 4m
13 67 13 7 2.5 65
ใส่พลังเวทย์ลงบนไม้เท้า เพื่อโจมตีได้อย่างแม่นยำหนักหน่วงด้วยพลัง 349 โดยประมาณเมื่อโจมตี. (ใช้สำหรับไม้เท้า) casting time - 1.0วิ , ระยะทาง - 4m
14 69 13 7 2.5 73
ใส่พลังเวทย์ลงบนไม้เท้า เพื่อโจมตีได้อย่างแม่นยำหนักหน่วงด้วยพลัง 357 โดยประมาณเมื่อโจมตี. (ใช้สำหรับไม้เท้า) casting time - 1.0วิ , ระยะทาง - 4m
15 71 15 7 2.5 80
ใส่พลังเวทย์ลงบนไม้เท้า เพื่อโจมตีได้อย่างแม่นยำหนักหน่วงด้วยพลัง 365 โดยประมาณเมื่อโจมตี. (ใช้สำหรับไม้เท้า) casting time - 1.0วิ , ระยะทาง - 4m
ทวิงเกิ้ลเมจิก
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 40 1 7 2.0 92
ผนึกพลังจิตวิญญาณ ร่ายสกิลเวทย์ เพิ่มคริติคอล 3.6% โดยประมาณเป็นเวลา 18 นาที. casting time - 2.0วิ
ไลท์อาร์เมอร์เอ็กเพอร์ไทซ์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 1 7 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพกายภาพ 1.0% โดยประมาณ
2 0 2 7 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 1.9% โดยประมาณ
3 0 3 7 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 2.8% โดยประมาณ
4 0 4 7 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 3.7% โดยประมาณ
5 0 5 7 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 4.6% โดยประมาณ
6 0 6 7 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 5.5% โดยประมาณ
7 0 7 7 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 6.4% โดยประมาณ
8 0 8 7 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 7.3% โดยประมาณ
9 0 9 7 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 8.2% โดยประมาณ
10 0 10 7 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 9.1% โดยประมาณ
โร๊บเอ็กซเพอร์ไทซ์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 1 7 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก 1.0%โดยประมาณ .
2 0 2 7 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก 1.75%โดยประมาณ .
3 0 3 7 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก 2.5 %โดยประมาณ .
4 0 4 7 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก 3.25 %โดยประมาณ .
5 0 5 7 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก 4.0%โดยประมาณ .
6 0 6 7 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก 4.75%โดยประมาณ .
7 0 7 7 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก 5.5%โดยประมาณ .
8 0 8 7 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก 6.25%โดยประมาณ .
9 0 9 7 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก 7.0%โดยประมาณ .
10 0 10 7 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก 7.75%โดยประมาณ .
11 0 11 7 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก 8.5%โดยประมาณ .
12 0 12 7 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก 9.25%โดยประมาณ .
13 0 13 7 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก 10.0%โดยประมาณ .
14 0 14 7 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก 10.75%โดยประมาณ .
15 0 15 7 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก 11.5%โดยประมาณ .
มานาคอนโทรล
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 5 1 7 0.0 0
เพิ่มการฟื้นคืนพลัง MP อีก 2 โดยประมาณ .
2 8 2 7 0.0 0
เพิ่มการฟื้นคืนพลัง MP อีก 4 โดยประมาณ
3 11 3 7 0.0 0
เพิ่มการฟื้นคืนพลัง MP อีก 7 โดยประมาณ
4 14 4 7 0.0 0
เพิ่มการฟื้นคืนพลัง MP อีก 9 โดยประมาณ
5 17 5 7 0.0 0
เพิ่มการฟื้นคืนพลัง MP อีก 12 โดยประมาณ
6 22 6 7 0.0 0
เพิ่มการฟื้นคืนพลัง MP อีก 14โดยประมาณ
7 25 7 7 0.0 0
เพิ่มการฟื้นคืนพลัง MP อีก 17 โดยประมาณ
8 29 8 7 0.0 0
เพิ่มการฟื้นคืนพลัง MP อีก 19 โดยประมาณ
9 32 9 7 0.0 0
เพิ่มการฟื้นคืนพลัง MP อีก 22 โดยประมาณ
10 36 10 7 0.0 0
เพิ่มการฟื้นคืนพลัง MP อีก 24 โดยประมาณ
เมจิคแบริเออร์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 1 7 0.0 0
เพิ่มพลังป้องกันเวทย์ 1% โดยประมาณ.
2 0 2 7 0.0 0
เพิ่มพลังป้องกันเวทย์ 2% โดยประมาณ.
3 0 3 7 0.0 0
เพิ่มพลังป้องกันเวทย์ 3% โดยประมาณ.
4 0 4 7 0.0 0
เพิ่มพลังป้องกันเวทย์ 4% โดยประมาณ.
5 0 5 7 0.0 0
เพิ่มพลังป้องกันเวทย์ 5% โดยประมาณ.
6 0 6 7 0.0 0
เพิ่มพลังป้องกันเวทย์ 6% โดยประมาณ.
7 0 7 7 0.0 0
เพิ่มพลังป้องกันเวทย์ 7% โดยประมาณ.
8 0 8 7 0.0 0
เพิ่มพลังป้องกันเวทย์ 8% โดยประมาณ.
9 0 9 7 0.0 0
เพิ่มพลังป้องกันเวทย์ 9% โดยประมาณ.
10 0 10 7 0.0 0
เพิ่มพลังป้องกันเวทย์ 10% โดยประมาณ.
เฟทอลคอนโทรล
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 1 7 0.0 0
เพิ่มการฟื้นคืน HP อีก 3 โดยประมาณ .
2 0 2 7 0.0 0
เพิ่มการฟื้นคืน HP อีก 5 โดยประมาณ .
3 0 3 7 0.0 0
เพิ่มการฟื้นคืน HP อีก 9 โดยประมาณ .
4 0 4 7 0.0 0
เพิ่มการฟื้นคืน HP อีก 11 โดยประมาณ .
5 0 5 7 0.0 0
เพิ่มการฟื้นคืน HP อีก 15 โดยประมาณ .
สเพ็ลแบริเออร์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 1 7 0.0 0
ลดโอกาสที่ดาเมจเวทย์จะลดลงอย่างผิดปกติ 3.3% โดยประมาณ.
2 0 1 7 0.0 0
ลดโอกาสที่ดาเมจเวทย์จะลดลงอย่างผิดปกติ 6.6% โดยประมาณ.
3 0 1 7 0.0 0
ลดโอกาสที่ดาเมจเวทย์จะลดลงอย่างผิดปกติ 9.9% โดยประมาณ.
4 0 1 7 0.0 0
ลดโอกาสที่ดาเมจเวทย์จะลดลงอย่างผิดปกติ 13.2% โดยประมาณ.
5 0 1 7 0.0 0
ลดโอกาสที่ดาเมจเวทย์จะลดลงอย่างผิดปกติ 16.5% โดยประมาณ.
สเพ็ลคราฟท์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 1 7 0.0 0
เพิ่มพลังโจมตีเวทย์ 1% โดยประมาณ.
2 0 2 7 0.0 0
เพิ่มพลังโจมตีเวทย์ 2% โดยประมาณ.
3 0 3 7 0.0 0
เพิ่มพลังโจมตีเวทย์ 3% โดยประมาณ.
4 0 4 7 0.0 0
เพิ่มพลังโจมตีเวทย์ 4% โดยประมาณ.
5 0 5 7 0.0 0
เพิ่มพลังโจมตีเวทย์ 5% โดยประมาณ.
เพิ่มเอ็นฮานซ์HP
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 6 1 7 0.0 0
เพิ่ม HP สูงสุด1% เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 31 โดยประมาณ.
2 9 1 7 0.0 0
เพิ่ม HP สูงสุด1% เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 64 โดยประมาณ.
3 12 2 7 0.0 0
เพิ่ม HP สูงสุด1% เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 99 โดยประมาณ.
4 15 3 7 0.0 0
เพิ่ม HP สูงสุด1% เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 136 โดยประมาณ.
5 18 3 7 0.0 0
เพิ่ม HP สูงสุด1% เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 175 โดยประมาณ.
6 22 4 7 0.0 0
เพิ่ม HP สูงสุด1% + 216 โดยประมาณ พลังการฟื้นคืน HP เพิ่มขึ้น 3 โดยประมาณ.
7 25 5 7 0.0 0
เพิ่ม HP สูงสุด1% + 259 โดยประมาณ พลังการฟื้นคืน HP เพิ่มขึ้น 3 โดยประมาณ.
8 29 5 7 0.0 0
เพิ่ม HP สูงสุด1% + 304โดยประมาณ พลังการฟื้นคืน HP เพิ่มขึ้น 3 โดยประมาณ.
9 32 6 7 0.0 0
เพิ่ม HP สูงสุด1% + 351 โดยประมาณ พลังการฟื้นคืน HP เพิ่มขึ้น 3 โดยประมาณ.
10 36 7 7 0.0 0
เพิ่ม HP สูงสุด1% + 400 โดยประมาณ พลังการฟื้นคืน HP เพิ่มขึ้น 3 โดยประมาณ.
11 41 7 7 0.0 0
เพิ่ม HP สูงสุด2% + 451 โดยประมาณ พลังการฟื้นคืน HP เพิ่มขึ้น 3 โดยประมาณ.
12 46 8 7 0.0 0
เพิ่ม HP สูงสุด2% + 504 โดยประมาณ พลังการฟื้นคืน HP เพิ่มขึ้น 3 โดยประมาณ.
13 52 9 7 0.0 0
เพิ่ม HP สูงสุด2% + 559 โดยประมาณ พลังการฟื้นคืน HP เพิ่มขึ้น 3 โดยประมาณ.
14 57 9 7 0.0 0
เพิ่ม HP สูงสุด2% + 616 โดยประมาณ พลังการฟื้นคืน HP เพิ่มขึ้น 3 โดยประมาณ.
15 67 10 7 0.0 0
เพิ่ม HP สูงสุด2% + 675 โดยประมาณ พลังการฟื้นคืน HP เพิ่มขึ้น 3 โดยประมาณ.
เอนฮานซ์ MP
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 4 1 7 0.0 0
MP สูงสุดเพิ่มสูงขึ้น 1% เป็นจำนวน 21 โดยประมาณที่เพิมขึ้น.
2 7 1 7 0.0 0
MP สูงสุดเพิ่มสูงขึ้น 1% เป็นจำนวน 43 โดยประมาณที่เพิมขึ้น
3 10 2 7 0.0 0
MP สูงสุดเพิ่มสูงขึ้น 1% เป็นจำนวน 66 โดยประมาณที่เพิมขึ้น
4 13 3 7 0.0 0
MP สูงสุดเพิ่มสูงขึ้น 1% เป็นจำนวน 91 โดยประมาณที่เพิมขึ้น
5 16 3 7 0.0 0
MP สูงสุดเพิ่มสูงขึ้น 1% เป็นจำนวน 117 โดยประมาณที่เพิมขึ้น
6 21 4 7 0.0 0
MP สูงสุดเพิ่มสูงขึ้น 1%+ 144 การฟื้นคืน MP เพิ่มขึ้นมา 2 ขั้น .
7 24 5 7 0.0 0
MP สูงสุดเพิ่มสูงขึ้น 1%+ 173 การฟื้นคืน MP เพิ่มขึ้นมา 2 ขั้น .
8 28 5 7 0.0 0
MP สูงสุดเพิ่มสูงขึ้น 1%+ 203 การฟื้นคืน MP เพิ่มขึ้นมา 2 ขั้น .
9 31 6 7 0.0 0
MP สูงสุดเพิ่มสูงขึ้น 1%+ 144 การฟื้นคืน MP เพิ่มขึ้นมา 2 ขั้น .
10 35 7 7 0.0 0
MP สูงสุดเพิ่มสูงขึ้น 2%+ 267 การฟื้นคืน MP เพิ่มขึ้นมา 2 ขั้น .
11 41 7 7 0.0 0
MP สูงสุดเพิ่มสูงขึ้น 2%+ 301 การฟื้นคืน MP เพิ่มขึ้นมา 2 ขั้น .
12 46 8 7 0.0 0
MP สูงสุดเพิ่มสูงขึ้น 2%+ 336 การฟื้นคืน MP เพิ่มขึ้นมา 2 ขั้น .
13 52 9 7 0.0 0
MP สูงสุดเพิ่มสูงขึ้น 2%+ 373 การฟื้นคืน MP เพิ่มขึ้นมา 2 ขั้น .
14 57 9 7 0.0 0
MP สูงสุดเพิ่มสูงขึ้น 2%+ 411 การฟื้นคืน MP เพิ่มขึ้นมา 2 ขั้น .
15 67 10 7 0.0 0
MP สูงสุดเพิ่มสูงขึ้น 2%+ 450 การฟื้นคืน MP เพิ่มขึ้นมา 2 ขั้น .
แลช
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 3 7 0.0 5
เพ่งจิตวิญญาณ และค่าพลังการฟื้นคีน HP เพิ่ม 11%
เบิร์นนิ่งเรจ
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 3 7 0.0 0
ได้รับพลังจากเลือดสีแดงฉานเพิ่มพลังในการโจมตีกายภาพของตัวเอง 6% โดยประมาณ.
2 0 6 7 0.0 0
ได้รับพลังจากเลือดสีแดงฉานเพิ่มพลังในการโจมตีกายภาพของตัวเอง 12% โดยประมาณ.