ข้อมูลแผนที่ » น้ำตกกาเซลที่เหือดแห้ง

น้ำตกกาเซลที่เหือดแห้ง
สามารถนำเม้าท์ ไปชี้ที่ชื่อมอนเตอร์/NPC(ด้านบน) เพื่อแสดงตำแหน่งบนแผนที่

Monster

NPC

Monster

กล่องปีศาจสีน้ำเงิน

กล่องปีศาจสีน้ำเงิน   Level61 HP2272 Exp3045
ประเภท3 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 728 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

กล่องปีศาจสีแดง

กล่องปีศาจสีแดง   Level63 HP2405 Exp3242
ประเภท3 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 764 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

ชาโดว์

ชาโดว์   Level65 HP2588 Exp3445
ประเภท3 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 800 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

ฟูเรียสชาโดว์

ฟูเรียสชาโดว์   Level67 HP2723 Exp3653
ประเภท3 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 836 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

ซาลาแมนเดอร์

ซาลาแมนเดอร์   Level69 HP2859 Exp3868
ประเภท3 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 873 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

การ์กอยล์สีเงิน

การ์กอยล์สีเงิน   Level70 HP2978 Exp3978
ประเภท4 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 892 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

มาคัส

มาคัส   Level70 HP18937 Exp18896
ประเภท3 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 4,014 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

คิเลนัส

คิเลนัส   Level73 HP19566 Exp20501
ประเภท4 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 4,271 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม