ข้อมูลแผนที่ » เดทดันเจียน เลเวล 61~80

เดทดันเจียน เลเวล 61~80
สามารถนำเม้าท์ ไปชี้ที่ชื่อมอนเตอร์/NPC(ด้านบน) เพื่อแสดงตำแหน่งบนแผนที่

Monster

NPC

Monster

ไจแอนท์บาดเจ็บ

ไจแอนท์บาดเจ็บ   Level60 HP1721 Exp4424
ประเภท4 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 0 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

ค้างคาวผีจอมดื้อ

ค้างคาวผีจอมดื้อ   Level61 HP1785 Exp4568
ประเภท2 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 0 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

กล่องปีศาจบาดเจ็บ

กล่องปีศาจบาดเจ็บ   Level61 HP1785 Exp4568
ประเภท3 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 0 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

กล่องปีศาจจอมโมโห

กล่องปีศาจจอมโมโห   Level63 HP1910 Exp4863
ประเภท3 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 0 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

บาร์สิลิสก์ไร้เดียงสา

บาร์สิลิสก์ไร้เดียงสา   Level63 HP1910 Exp4863
ประเภท2 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 0 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

ทรอล_พลเดี่ยว

ทรอล_พลเดี่ยว   Level64 HP1973 Exp5013
ประเภท4 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 0 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

ทรอล_กองเดี่ยว

ทรอล_กองเดี่ยว   Level65 HP2048 Exp5168
ประเภท4 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 0 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

สติ๊กกี้สตอลเคอร์

สติ๊กกี้สตอลเคอร์   Level65 HP2048 Exp5168
ประเภท3 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 0 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

ยักษ์เขียว_พลเดี่ยว

ยักษ์เขียว_พลเดี่ยว   Level66 HP2111 Exp5322
ประเภท4 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 0 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

วิญญาณเศร้าสร้อย

วิญญาณเศร้าสร้อย   Level67 HP2174 Exp5480
ประเภท3 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 0 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

ทรอลนักรับ_พลเดี่ยว

ทรอลนักรับ_พลเดี่ยว   Level67 HP2174 Exp5480
ประเภท4 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 0 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

ยักษ์เขียวนักรบ_พลเดี่ยว

ยักษ์เขียวนักรบ_พลเดี่ยว   Level68 HP2236 Exp5640
ประเภท4 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 0 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

ซาลาแมนเดอร์จอมราคะ

ซาลาแมนเดอร์จอมราคะ   Level69 HP2300 Exp5802
ประเภท3 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 0 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

การ์กอยล์_คู่พิฆาต

การ์กอยล์_คู่พิฆาต   Level70 HP2376 Exp5967
ประเภท4 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 0 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

ยักษ์เขียว_นายพลเดี่ยว

ยักษ์เขียว_นายพลเดี่ยว   Level70 HP2376 Exp5967
ประเภท4 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 0 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

พ่อมดทรอล_คู่พิฆาต

พ่อมดทรอล_คู่พิฆาต   Level72 HP2502 Exp6302
ประเภท4 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 0 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

องครักษ์ทรอล_พลเดี่ยว

องครักษ์ทรอล_พลเดี่ยว   Level74 HP2628 Exp6647
ประเภท4 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 0 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

องครักษ์ยักษ์เขียว_คู่พิฆาต

องครักษ์ยักษ์เขียว_คู่พิฆาต   Level76 HP2769 Exp7001
ประเภท4 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 0 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

พ่อมดยักษ์เขียว_คู่พิฆาต

พ่อมดยักษ์เขียว_คู่พิฆาต   Level78 HP2895 Exp7364
ประเภท4 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 0 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

คาราเบ้ผู้เป็นหม้าย

คาราเบ้ผู้เป็นหม้าย   Level82 HP23740 Exp77093
ประเภท4 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 0 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม