เนโครแมนเซอร์ (มนุษย์)


คอร์ปซ์เทค
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 105 3 224,400 11.4 125
คอร์ปซ์เทคนั้นมีรัศมีการโจมตีเป้าหมายภาย ใน 7m . คอร์ปซ์เทค นั้นเมื่อตัวละครตายสามารถฟื้นคืน HP ได้. คอร์ปซ์เทคนั้นการเพิ่มการฟื้นคืน HP ไปตามเลเวล. ก่อนเวลา -2 1.4วิ, ระยะทาง - 12m
2 108 6 267,000 11.4 134
คอร์ปซ์เทคนั้นมีรัศมีการโจมตีเป้าหมายภาย ใน 7m . คอร์ปซ์เทค นั้นเมื่อตัวละครตายสามารถฟื้นคืน HP ได้. คอร์ปซ์เทคนั้นการเพิ่มการฟื้นคืน HP ไปตามเลเวล. ก่อนเวลา -2 1.4วิ, ระยะทาง - 12m
3 111 9 314,100 11.4 143
คอร์ปซ์เทคนั้นมีรัศมีการโจมตีเป้าหมายภาย ใน 7m . คอร์ปซ์เทค นั้นเมื่อตัวละครตายสามารถฟื้นคืน HP ได้. คอร์ปซ์เทคนั้นการเพิ่มการฟื้นคืน HP ไปตามเลเวล. ก่อนเวลา -2 1.4วิ, ระยะทาง - 12m
4 114 12 376,400 11.4 152
คอร์ปซ์เทคนั้นมีรัศมีการโจมตีเป้าหมายภาย ใน 7m . คอร์ปซ์เทค นั้นเมื่อตัวละครตายสามารถฟื้นคืน HP ได้. คอร์ปซ์เทคนั้นการเพิ่มการฟื้นคืน HP ไปตามเลเวล. ก่อนเวลา -2 1.4วิ, ระยะทาง - 12m
5 117 15 478,800 11.4 161
คอร์ปซ์เทคนั้นมีรัศมีการโจมตีเป้าหมายภาย ใน 7m . คอร์ปซ์เทค นั้นเมื่อตัวละครตายสามารถฟื้นคืน HP ได้. คอร์ปซ์เทคนั้นการเพิ่มการฟื้นคืน HP ไปตามเลเวล. ก่อนเวลา -2 1.4วิ, ระยะทาง - 12m
บลิสซาร์ด
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 40 1 300 10.9 40
เมื่อเรียกพายุหิมะที่รุนแรงตัวเองเป็นจุด ศูนย์กลางมีรัศมี 5m ให้ดาเมจกับฝ่ายตรงข้าม 134 โดยประมาณ มีโอกาส 60% ทำให้ศัตรูถูกแช่แข็ง เป็นเวลา 4.0 วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 12m
2 43 2 1,400 10.9 54
เมื่อเรียกพายุหิมะที่รุนแรงตัวเองเป็นจุด ศูนย์กลางมีรัศมี 5m ให้ดาเมจกับฝ่ายตรงข้าม 142 โดยประมาณ มีโอกาส 60% ทำให้ศัตรูถูกแช่แข็ง เป็นเวลา 4.1 วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 12m
3 46 3 2,800 10.9 68
เมื่อเรียกพายุหิมะที่รุนแรงตัวเองเป็นจุด ศูนย์กลางมีรัศมี 5m ให้ดาเมจกับฝ่ายตรงข้าม 150 โดยประมาณ มีโอกาส 60% ทำให้ศัตรูถูกแช่แข็ง เป็นเวลา 4.2 วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 12m
4 49 4 4,000 10.9 83
เมื่อเรียกพายุหิมะที่รุนแรงตัวเองเป็นจุด ศูนย์กลางมีรัศมี 5m ให้ดาเมจกับฝ่ายตรงข้าม 158 โดยประมาณ มีโอกาส 65% ทำให้ศัตรูถูกแช่แข็ง เป็นเวลา 4.3 วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 12m
5 52 5 5,300 10.9 97
เมื่อเรียกพายุหิมะที่รุนแรงตัวเองเป็นจุด ศูนย์กลางมีรัศมี 5m ให้ดาเมจกับฝ่ายตรงข้าม 166 โดยประมาณ มีโอกาส 65% ทำให้ศัตรูถูกแช่แข็ง เป็นเวลา 4.4 วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 12m
6 55 6 8,000 10.9 111
เมื่อเรียกพายุหิมะที่รุนแรงตัวเองเป็นจุด ศูนย์กลางมีรัศมี 5m ให้ดาเมจกับฝ่ายตรงข้าม 173โดยประมาณ มีโอกาส 65% ทำให้ศัตรูถูกแช่แข็ง เป็นเวลา 4.5 วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 12m
7 58 7 10,100 10.9 125
เมื่อเรียกพายุหิมะที่รุนแรงตัวเองเป็นจุด ศูนย์กลางมีรัศมี 5m ให้ดาเมจกับฝ่ายตรงข้าม 181 โดยประมาณ มีโอกาส 65% ทำให้ศัตรูถูกแช่แข็ง เป็นเวลา 4.6 วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 12m
8 61 8 12,600 10.9 140
เมื่อเรียกพายุหิมะที่รุนแรงตัวเองเป็นจุด ศูนย์กลางมีรัศมี 5m ให้ดาเมจกับฝ่ายตรงข้าม 189 โดยประมาณ มีโอกาส 65% ทำให้ศัตรูถูกแช่แข็ง เป็นเวลา 4.7 วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 12m
9 64 9 15,700 10.9 154
เมื่อเรียกพายุหิมะที่รุนแรงตัวเองเป็นจุด ศูนย์กลางมีรัศมี 5m ให้ดาเมจกับฝ่ายตรงข้าม 197โดยประมาณ มีโอกาส 70% ทำให้ศัตรูถูกแช่แข็ง เป็นเวลา 4.8 วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 12m
10 67 10 20,200 10.9 168
เมื่อเรียกพายุหิมะที่รุนแรงตัวเองเป็นจุด ศูนย์กลางมีรัศมี 5m ให้ดาเมจกับฝ่ายตรงข้าม 205โดยประมาณ มีโอกาส 70% ทำให้ศัตรูถูกแช่แข็ง เป็นเวลา 4.9 วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 12m
11 75 11 32,100 10.9 197
เมื่อเรียกพายุหิมะที่รุนแรงตัวเองเป็นจุด ศูนย์กลางมีรัศมี 5m ให้ดาเมจกับฝ่ายตรงข้าม 227โดยประมาณ มีโอกาส 85% ทำให้ศัตรูถูกแช่แข็ง เป็นเวลา 5.5 วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 12m
12 78 12 36,900 10.9 225
เมื่อเรียกพายุหิมะที่รุนแรงตัวเองเป็นจุด ศูนย์กลางมีรัศมี 5m ให้ดาเมจกับฝ่ายตรงข้าม 236 โดยประมาณ มีโอกาส 85% ทำให้ศัตรูถูกแช่แข็ง เป็นเวลา 5.1 วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 12m
13 81 13 42,200 10.9 254
เมื่อเรียกพายุหิมะที่รุนแรงตัวเองเป็นจุด ศูนย์กลางมีรัศมี 5m ให้ดาเมจกับฝ่ายตรงข้าม 244โดยประมาณ มีโอกาส 85% ทำให้ศัตรูถูกแช่แข็ง เป็นเวลา 6.8วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 12m
14 84 14 47,900 10.9 282
เมื่อเรียกพายุหิมะที่รุนแรงตัวเองเป็นจุด ศูนย์กลางมีรัศมี 5m ให้ดาเมจกับฝ่ายตรงข้าม 253โดยประมาณ มีโอกาส 80% ทำให้ศัตรูถูกแช่แข็ง เป็นเวลา 6.4 วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 12m
15 87 15 54,000 10.9 311
เมื่อเรียกพายุหิมะที่รุนแรงตัวเองเป็นจุด ศูนย์กลางมีรัศมี 5m ให้ดาเมจกับฝ่ายตรงข้าม 261 โดยประมาณ มีโอกาส 90% ทำให้ศัตรูถูกแช่แข็ง เป็นเวลา 8.1 วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 12m
16 90 16 70,800 10.9 339
เมื่อเรียกพายุหิมะที่รุนแรงตัวเองเป็นจุด ศูนย์กลางมีรัศมี 5m ให้ดาเมจกับฝ่ายตรงข้าม 270โดยประมาณ มีโอกาส 90% ทำให้ศัตรูถูกแช่แข็ง เป็นเวลา 8.8 วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 12m
17 93 17 86,200 10.9 368
เมื่อเรียกพายุหิมะที่รุนแรงตัวเองเป็นจุด ศูนย์กลางมีรัศมี 5m ให้ดาเมจกับฝ่ายตรงข้าม 278โดยประมาณ มีโอกาส 90% ทำให้ศัตรูถูกแช่แข็ง เป็นเวลา 9.5 วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 12m
18 96 18 103,400 10.9 396
เมื่อเรียกพายุหิมะที่รุนแรงตัวเองเป็นจุด ศูนย์กลางมีรัศมี 5m ให้ดาเมจกับฝ่ายตรงข้าม 287โดยประมาณ มีโอกาส 90% ทำให้ศัตรูถูกแช่แข็ง เป็นเวลา 10.0 วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 12m
19 99 19 137,500 10.9 425
เมื่อเรียกพายุหิมะที่รุนแรงตัวเองเป็นจุด ศูนย์กลางมีรัศมี 5m ให้ดาเมจกับฝ่ายตรงข้าม295โดยประมาณ มีโอกาส 95% ทำให้ศัตรูถูกแช่แข็ง เป็นเวลา 11.0 วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 12m
20 102 20 186,100 10.9 453
เมื่อเรียกพายุหิมะที่รุนแรงตัวเองเป็นจุด ศูนย์กลางมีรัศมี 5m ให้ดาเมจกับฝ่ายตรงข้าม 304ดยประมาณ มีโอกาส 95% ทำให้ศัตรูถูกแช่แข็ง เป็นเวลา 11.8 วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 12m
21 105 21 224,400 10.1 496
เมื่อเรียกพายุหิมะที่รุนแรงตัวเองเป็นจุด ศูนย์กลางมีรัศมี 5m ให้ดาเมจกับฝ่ายตรงข้าม 347โดยประมาณ มีโอกาส 95% ทำให้ศัตรูถูกแช่แข็ง เป็นเวลา 11.8 วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 12m
22 107 22 267,000 10.1 538
เมื่อเรียกพายุหิมะที่รุนแรงตัวเองเป็นจุด ศูนย์กลางมีรัศมี 5m ให้ดาเมจกับฝ่ายตรงข้าม 347โดยประมาณ มีโอกาส 95% ทำให้ศัตรูถูกแช่แข็ง เป็นเวลา 11.8 วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 12m
23 110 23 314,100 9.3 581
เมื่อเรียกพายุหิมะที่รุนแรงตัวเองเป็นจุด ศูนย์กลางมีรัศมี 5m ให้ดาเมจกับฝ่ายตรงข้าม 347โดยประมาณ มีโอกาส 95% ทำให้ศัตรูถูกแช่แข็ง เป็นเวลา 11.8 วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 12m
24 113 24 376,400 9.3 624
เมื่อเรียกพายุหิมะที่รุนแรงตัวเองเป็นจุด ศูนย์กลางมีรัศมี 5m ให้ดาเมจกับฝ่ายตรงข้าม 347โดยประมาณ มีโอกาส 97% ทำให้ศัตรูถูกแช่แข็ง เป็นเวลา 11.8 วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 12m
25 115 25 478,800 8.5 667
เมื่อเรียกพายุหิมะที่รุนแรงตัวเองเป็นจุด ศูนย์กลางมีรัศมี 5m ให้ดาเมจกับฝ่ายตรงข้าม 347โดยประมาณ มีโอกาส 97% ทำให้ศัตรูถูกแช่แข็ง เป็นเวลา 11.8 วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 12m
เดฟวิลอาร์มเมอร์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 40 1 200,000 2.0 92
การป้องกันทั่วร่างกายด้วยพลังแห่งความมืดที่ช่วยเพิ่มพลังป้องกันของตัวเอง 3% โดยประมาณ. ก่อนเวลา -2 2วิ
2 50 1 400,000 2.0 116
การป้องกันทั่วร่างกายด้วยพลังแห่งความมืดที่ช่วยเพิ่มพลังป้องกันของตัวเอง 5% โดยประมาณ. ก่อนเวลา -2 2วิ
3 75 2 600,000 2.0 139
การป้องกันทั่วร่างกายด้วยพลังแห่งความมืดที่ช่วยเพิ่มพลังป้องกันของตัวเอง 7% โดยประมาณ. ก่อนเวลา -2 2วิ
4 80 2 800,000 2.0 163
การป้องกันทั่วร่างกายด้วยพลังแห่งความมืดที่ช่วยเพิ่มพลังป้องกันของตัวเอง 9% โดยประมาณ. ก่อนเวลา -2 2วิ
5 85 3 1,000,000 2.0 186
การป้องกันทั่วร่างกายด้วยพลังแห่งความมืดที่ช่วยเพิ่มพลังป้องกันของตัวเอง 11% โดยประมาณ. ก่อนเวลา -2 2วิ
6 105 3 1,200,000 2.0 210
การป้องกันทั่วร่างกายด้วยพลังแห่งความมืดที่ช่วยเพิ่มพลังป้องกันของตัวเอง 13% โดยประมาณ. ก่อนเวลา -2 2วิ
7 105 4 1,400,000 2.0 233
การป้องกันทั่วร่างกายด้วยพลังแห่งความมืดที่ช่วยเพิ่มพลังป้องกันของตัวเอง 15% โดยประมาณ. ก่อนเวลา -2 2วิ
8 105 4 1,600,000 2.0 257
การป้องกันทั่วร่างกายด้วยพลังแห่งความมืดที่ช่วยเพิ่มพลังป้องกันของตัวเอง 17% โดยประมาณ. ก่อนเวลา -2 2วิ
9 105 5 1,800,000 2.0 280
การป้องกันทั่วร่างกายด้วยพลังแห่งความมืดที่ช่วยเพิ่มพลังป้องกันของตัวเอง 19% โดยประมาณ. ก่อนเวลา -2 2วิ
10 105 5 2,000,000 2.0 304
การป้องกันทั่วร่างกายด้วยพลังแห่งความมืดที่ช่วยเพิ่มพลังป้องกันของตัวเอง 21% โดยประมาณ. ก่อนเวลา -2 2วิ
วิสาร์ดลี่
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 3 1,000 2.2 18
เพิ่มพลังเวทย์ให้ตัวเอง 3% ในช่วงเวลา 10 นาที. casting time - 2.0วิ , ระยะจู่ดจม- 15m
2 0 6 5,000 2.2 26
เพิ่มพลังเวทย์ให้ตัวเอง 6% ในช่วงเวลา 10 นาที. casting time - 2.0วิ , ระยะจู่ดจม- 15m
3 0 9 12,000 2.2 34
เพิ่มพลังเวทย์ให้ตัวเอง 9% ในช่วงเวลา 10 นาที. casting time - 2.0วิ , ระยะจู่ดจม- 15m
4 0 12 25,000 2.2 42
เพิ่มพลังเวทย์ให้ตัวเอง 12% ในช่วงเวลา 10 นาที. casting time - 2.0วิ , ระยะจู่ดจม- 15m
5 0 15 82,500 2.2 50
เพิ่มพลังเวทย์ให้ตัวเอง 15% ในช่วงเวลา 10 นาที. casting time - 2.0วิ , ระยะจู่ดจม- 15m
6 0 18 178,500 2.2 58
เพิ่มพลังเวทย์ให้ตัวเอง 18% ในช่วงเวลา 10 นาที. casting time - 2.0วิ , ระยะจู่ดจม- 15m
7 0 21 512,000 2.2 66
เพิ่มพลังเวทย์ให้ตัวเองในช่วงเวลาที่กำหนด. ตัวเองได้รับเองโดยอัตโนมัติ. ประสิทธิภาพ 7.
8 0 24 1,630,000 2.2 74
เพิ่มพลังเวทย์ให้ตัวเองในช่วงเวลาที่กำหนด. ตัวเองได้รับเองโดยอัตโนมัติ. ประสิทธิภาพ 8.
อินเทลิเจนท์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 3 1,000 2.2 35
เพิ่ม INT ให้เป้าหมาย จำนวน 10 โดยประมาณในช่วงเวลา 15 นาที. casting time - 2วิ , ระยะทาง- 15m
2 0 6 5,000 2.2 44
เพิ่ม INT ให้เป้าหมาย จำนวน 16 โดยประมาณในช่วงเวลา 20 นาที. casting time - 2วิ , ระยะทาง- 15m
3 0 9 12,000 2.2 53
เพิ่ม INT ให้เป้าหมาย จำนวน 17 โดยประมาณในช่วงเวลา 30 นาที. casting time - 2วิ , ระยะทาง- 15m
4 0 12 25,000 2.2 62
เพิ่ม INT ให้เป้าหมาย จำนวน 18 โดยประมาณในช่วงเวลา 40 นาที. casting time - 2วิ , ระยะทาง- 15m
5 0 15 82,500 2.2 71
เพิ่ม INT ให้เป้าหมาย จำนวน 19 โดยประมาณในช่วงเวลา 50 นาที. casting time - 2วิ , ระยะทาง- 15m
6 0 18 178,500 2.2 80
เพิ่ม INT ให้เป้าหมาย จำนวน 20 โดยประมาณในช่วงเวลา 60 นาที. casting time - 2วิ , ระยะทาง- 15m
7 0 21 512,000 2.2 89
เพิ่มเพิ่ม INT ให้เป้าหมาย ในช่วงเวลาที่กำหนด. ประสิทธิภาพ 7.
8 0 24 1,630,000 2.2 98
เพิ่มเพิ่ม INT ให้เป้าหมาย ในช่วงเวลาที่กำหนด. ประสิทธิภาพ 8.
ทวิงเกิ้ลเมจิก
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 40 6 200,000 2.0 92
ผนึกพลังจิตวิญญาณ ร่ายสกิลเวทย์ เพิ่มคริติคอล 3.6% โดยประมาณเป็นเวลา 18 นาที. casting time - 2.0วิ
2 50 6 400,000 2.0 116
ผนึกพลังจิตวิญญาณ ร่ายสกิลเวทย์ เพิ่มคริติคอล 7.2% โดยประมาณเป็นเวลา20 นาที. casting time - 2.0วิ
3 75 12 600,000 2.0 139
ผนึกพลังจิตวิญญาณ ร่ายสกิลเวทย์ เพิ่มคริติคอล 10.8% โดยประมาณเป็นเวลา20 นาที. casting time - 2.0วิ
4 80 12 800,000 2.0 163
ผนึกพลังจิตวิญญาณ ร่ายสกิลเวทย์ เพิ่มคริติคอล 14.4% โดยประมาณเป็นเวลา20 นาที. casting time - 2.0วิ
5 85 18 1,000,000 2.0 186
ผนึกพลังจิตวิญญาณ ร่ายสกิลเวทย์ เพิ่มคริติคอล 18.0% โดยประมาณเป็นเวลา20 นาที. casting time - 2.0วิ
มิทิเออร์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 75 1 300 19.0 35.075
ใช้พลังลูกอุกาบาตทำลายศัตรูที่อยู่รอบใน รัศมี 5m สร้างดาเมจ 301 โดยประมาณให้กับฝ่ายตรงข้ามทั้งหมด. casting time - 2.4 วิ , ระยะทาง - 15m
2 77 2 1,400 19.0 42.55
ใช้พลังลูกอุกาบาตทำลายศัตรูที่อยู่รอบใน รัศมี 5m สร้างดาเมจ 315 โดยประมาณให้กับฝ่ายตรงข้ามทั้งหมด. casting time - 2.4 วิ , ระยะทาง - 15m
3 79 3 2,800 19.0 51.175
ใช้พลังลูกอุกาบาตทำลายศัตรูที่อยู่รอบใน รัศมี 5m สร้างดาเมจ 329 โดยประมาณให้กับฝ่ายตรงข้ามทั้งหมด. casting time - 2.4 วิ , ระยะทาง - 15m
4 81 4 4,000 19.0 60.95
ใช้พลังลูกอุกาบาตทำลายศัตรูที่อยู่รอบใน รัศมี 5m สร้างดาเมจ 343 โดยประมาณให้กับฝ่ายตรงข้ามทั้งหมด. casting time - 2.4 วิ , ระยะทาง - 15m
5 83 5 5,300 19.0 71.875
ใช้พลังลูกอุกาบาตทำลายศัตรูที่อยู่รอบใน รัศมี 5m สร้างดาเมจ 357 โดยประมาณให้กับฝ่ายตรงข้ามทั้งหมด. casting time - 2.4 วิ , ระยะทาง - 15m
6 85 6 8,000 18.0 83.95
ใช้พลังลูกอุกาบาตทำลายศัตรูที่อยู่รอบใน รัศมี 5m สร้างดาเมจ 371 โดยประมาณให้กับฝ่ายตรงข้ามทั้งหมด. casting time - 2.4 วิ , ระยะทาง - 15m
7 87 7 10,100 18.0 97.175
ใช้พลังลูกอุกาบาตทำลายศัตรูที่อยู่รอบใน รัศมี 5m สร้างดาเมจ 385 โดยประมาณให้กับฝ่ายตรงข้ามทั้งหมด. casting time - 2.4 วิ , ระยะทาง - 15m
8 89 8 12,600 18.0 111.55
ใช้พลังลูกอุกาบาตทำลายศัตรูที่อยู่รอบใน รัศมี 5m สร้างดาเมจ 399 โดยประมาณให้กับฝ่ายตรงข้ามทั้งหมด. casting time - 2.4 วิ , ระยะทาง - 15m
9 91 9 15,700 18.0 127.075
ใช้พลังลูกอุกาบาตทำลายศัตรูที่อยู่รอบใน รัศมี 5m สร้างดาเมจ 413 โดยประมาณให้กับฝ่ายตรงข้ามทั้งหมด. casting time - 2.4 วิ , ระยะทาง - 15m
10 93 10 20,200 18.0 143.75
ใช้พลังลูกอุกาบาตทำลายศัตรูที่อยู่รอบใน รัศมี 5m สร้างดาเมจ 427 โดยประมาณให้กับฝ่ายตรงข้ามทั้งหมด. casting time - 2.4 วิ , ระยะทาง - 15m
11 95 11 32,100 17.0 161.575
ใช้พลังลูกอุกาบาตทำลายศัตรูที่อยู่รอบใน รัศมี 5m สร้างดาเมจ 441 โดยประมาณให้กับฝ่ายตรงข้ามทั้งหมด. casting time - 2.4 วิ , ระยะทาง - 15m
12 97 12 36,900 17.0 180.55
ใช้พลังลูกอุกาบาตทำลายศัตรูที่อยู่รอบใน รัศมี 5m สร้างดาเมจ 445 โดยประมาณให้กับฝ่ายตรงข้ามทั้งหมด. casting time - 2.4 วิ , ระยะทาง - 15m
13 99 13 42,200 17.0 200.675
ใช้พลังลูกอุกาบาตทำลายศัตรูที่อยู่รอบใน รัศมี 5m สร้างดาเมจ 469 โดยประมาณให้กับฝ่ายตรงข้ามทั้งหมด. casting time - 2.4 วิ , ระยะทาง - 15m
14 101 14 47,900 17.0 221.95
ใช้พลังลูกอุกาบาตทำลายศัตรูที่อยู่รอบใน รัศมี 5m สร้างดาเมจ 301 โดยประมาณให้กับฝ่ายตรงข้ามทั้งหมด. casting time - 2.4 วิ , ระยะทาง - 15m
15 103 15 54,000 17.0 244.375
ใช้พลังลูกอุกาบาตทำลายศัตรูที่อยู่รอบใน รัศมี 5.5m สร้างดาเมจ 497 โดยประมาณให้กับฝ่ายตรงข้ามทั้งหมด. casting time - 2.4 วิ , ระยะทาง - 15m
16 105 16 70,800 12.5 267.95
ใช้พลังลูกอุกาบาตทำลายศัตรูที่อยู่รอบใน รัศมี 5.5m สร้างดาเมจ 497 โดยประมาณให้กับฝ่ายตรงข้ามทั้งหมด. casting time - 2.4 วิ , ระยะทาง - 15m
17 107 17 86,200 12.5 292.675
ใช้พลังลูกอุกาบาตทำลายศัตรูที่อยู่รอบใน รัศมี 5.5m สร้างดาเมจ 497 โดยประมาณให้กับฝ่ายตรงข้ามทั้งหมด. casting time - 2.4 วิ , ระยะทาง - 15m
18 110 18 103,400 11.4 318.55
ใช้พลังลูกอุกาบาตทำลายศัตรูที่อยู่รอบใน รัศมี 5.5m สร้างดาเมจ 497 โดยประมาณให้กับฝ่ายตรงข้ามทั้งหมด. casting time - 2.4 วิ , ระยะทาง - 15m
19 112 19 137,500 11.4 345.575
ใช้พลังลูกอุกาบาตทำลายศัตรูที่อยู่รอบใน รัศมี 5.5m สร้างดาเมจ 497 โดยประมาณให้กับฝ่ายตรงข้ามทั้งหมด. casting time - 2.4 วิ , ระยะทาง - 15m
20 115 20 186,100 11.4 373.75
ใช้พลังลูกอุกาบาตทำลายศัตรูที่อยู่รอบใน รัศมี 5.5m สร้างดาเมจ 497 โดยประมาณให้กับฝ่ายตรงข้ามทั้งหมด. casting time - 2.4 วิ , ระยะทาง - 15m
เบิร์นนิ่งไฟร์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 20 1 300 5.0 68
เปลวเพลิงที่แข็งแกร่งให้พลังดาเมจ 68 เวทย์แห่งไฟยังทำให้มีโอกาส 70%ที่ในช่วงเวลา 6 วินาที ที่ศัตรูจะถูกดาเมจไฟวินาทีละ 45 . casting time - 2.0 วิ , ระยะทาง - 16m
2 22 2 1,400 5.0 75
เปลวเพลิงที่แข็งแกร่งให้พลังดาเมจ 77 เวทย์แห่งไฟยังทำให้มีโอกาส 71%ที่ในช่วงเวลา 6 วินาที ที่ศัตรูจะถูกดาเมจไฟวินาทีละ 49 . casting time - 2.0 วิ , ระยะทาง - 16m
3 23 3 2,800 5.0 83
เปลวเพลิงที่แข็งแกร่งให้พลังดาเมจ 85 เวทย์แห่งไฟยังทำให้มีโอกาส 72%ที่ในช่วงเวลา 6 วินาที ที่ศัตรูจะถูกดาเมจไฟวินาทีละ 53 . casting time - 2.0 วิ , ระยะทาง - 16m
4 25 4 4,000 5.0 90
เปลวเพลิงที่แข็งแกร่งให้พลังดาเมจ 94 เวทย์แห่งไฟยังทำให้มีโอกาส 73%ที่ในช่วงเวลา 6 วินาที ที่ศัตรูจะถูกดาเมจไฟวินาทีละ 56 . casting time - 2.0 วิ , ระยะทาง - 16m
5 26 5 5,300 5.0 98
เปลวเพลิงที่แข็งแกร่งให้พลังดาเมจ 103 เวทย์แห่งไฟยังทำให้มีโอกาส 74%ที่ในช่วงเวลา 6 วินาที ที่ศัตรูจะถูกดาเมจไฟวินาทีละ 60 . casting time - 2.0 วิ , ระยะทาง - 16m
6 28 6 8,000 5.0 105
เปลวเพลิงที่แข็งแกร่งให้พลังดาเมจ 111 เวทย์แห่งไฟยังทำให้มีโอกาส 75%ที่ในช่วงเวลา 6 วินาที ที่ศัตรูจะถูกดาเมจไฟวินาทีละ 64 . casting time - 2.0 วิ , ระยะทาง - 16m
7 29 7 10,100 5.0 112
เปลวเพลิงที่แข็งแกร่งให้พลังดาเมจ 120 เวทย์แห่งไฟยังทำให้มีโอกาส 76%ที่ในช่วงเวลา 6 วินาที ที่ศัตรูจะถูกดาเมจไฟวินาทีละ 68 . casting time - 2.0 วิ , ระยะทาง - 16m
8 31 8 12,600 5.0 119
เปลวเพลิงที่แข็งแกร่งให้พลังดาเมจ 129 เวทย์แห่งไฟยังทำให้มีโอกาส 77%ที่ในช่วงเวลา 6 วินาที ที่ศัตรูจะถูกดาเมจไฟวินาทีละ 71 . casting time - 2.0 วิ , ระยะทาง - 16m
9 32 9 15,700 5.0 126
เปลวเพลิงที่แข็งแกร่งให้พลังดาเมจ 137 เวทย์แห่งไฟยังทำให้มีโอกาส 78%ที่ในช่วงเวลา 6 วินาที ที่ศัตรูจะถูกดาเมจไฟวินาทีละ 75 . casting time - 2.0 วิ , ระยะทาง - 16m
10 34 10 20,200 5.0 133
เปลวเพลิงที่แข็งแกร่งให้พลังดาเมจ 146 เวทย์แห่งไฟยังทำให้มีโอกาส 79%ที่ในช่วงเวลา 6 วินาที ที่ศัตรูจะถูกดาเมจไฟวินาทีละ 79 . casting time - 2.0 วิ , ระยะทาง - 16m
11 40 11 32,100 4.5 79.5792
เปลวเพลิงที่แข็งแกร่งให้พลังดาเมจ 171 เวทย์แห่งไฟยังทำให้มีโอกาส 80%ที่ในช่วงเวลา 5 วินาที ที่ศัตรูจะถูกดาเมจไฟวินาทีละ 121 . casting time - 2.0 วิ , ระยะทาง - 16m
12 46 12 36,900 4.5 88.9248
เปลวเพลิงที่แข็งแกร่งให้พลังดาเมจ 197 เวทย์แห่งไฟยังทำให้มีโอกาส 81%ที่ในช่วงเวลา 5 วินาที ที่ศัตรูจะถูกดาเมจไฟวินาทีละ 153 . casting time - 2.0 วิ , ระยะทาง - 16m
13 52 13 42,200 4.5 98.8368
เปลวเพลิงที่แข็งแกร่งให้พลังดาเมจ 222 เวทย์แห่งไฟยังทำให้มีโอกาส 82%ที่ในช่วงเวลา 5 วินาที ที่ศัตรูจะถูกดาเมจไฟวินาทีละ 185 . casting time - 2.0 วิ , ระยะทาง - 16m
14 58 14 47,900 4.5 109.3152
เปลวเพลิงที่แข็งแกร่งให้พลังดาเมจ 248 เวทย์แห่งไฟยังทำให้มีโอกาส 83%ที่ในช่วงเวลา 5 วินาที ที่ศัตรูจะถูกดาเมจไฟวินาทีละ 216 . casting time - 2.0 วิ , ระยะทาง - 16m
15 64 15 54,000 4.5 120.36
เปลวเพลิงที่แข็งแกร่งให้พลังดาเมจ 273 เวทย์แห่งไฟยังทำให้มีโอกาส 84%ที่ในช่วงเวลา 5 วินาที ที่ศัตรูจะถูกดาเมจไฟวินาทีละ 248 . casting time - 2.0 วิ , ระยะทาง - 16m
16 75 16 70,800 4.0 131.9712
เปลวเพลิงที่แข็งแกร่งให้พลังดาเมจ 299 เวทย์แห่งไฟยังทำให้มีโอกาส 85%ที่ในช่วงเวลา 4 วินาที ที่ศัตรูจะถูกดาเมจไฟวินาทีละ 286 . casting time - 2.0 วิ , ระยะทาง - 16m
17 79 17 86,200 4.0 144.1488
เปลวเพลิงที่แข็งแกร่งให้พลังดาเมจ 308 เวทย์แห่งไฟยังทำให้มีโอกาส 86%ที่ในช่วงเวลา 4 วินาที ที่ศัตรูจะถูกดาเมจไฟวินาทีละ 323 . casting time - 2.0 วิ , ระยะทาง - 16m
18 83 18 103,400 4.0 156.8928
เปลวเพลิงที่แข็งแกร่งให้พลังดาเมจ 316 เวทย์แห่งไฟยังทำให้มีโอกาส 87%ที่ในช่วงเวลา 4 วินาที ที่ศัตรูจะถูกดาเมจไฟวินาทีละ 360 . casting time - 2.0 วิ , ระยะทาง - 16m
19 87 19 137,500 4.0 170.2032
เปลวเพลิงที่แข็งแกร่งให้พลังดาเมจ 325 เวทย์แห่งไฟยังทำให้มีโอกาส 88%ที่ในช่วงเวลา 4 วินาที ที่ศัตรูจะถูกดาเมจไฟวินาทีละ 397 . casting time - 2.0 วิ , ระยะทาง - 16m
20 91 20 186,100 4.0 184.08
เปลวเพลิงที่แข็งแกร่งให้พลังดาเมจ 333 เวทย์แห่งไฟยังทำให้มีโอกาส 89%ที่ในช่วงเวลา 4 วินาที ที่ศัตรูจะถูกดาเมจไฟวินาทีละ 434 . casting time - 2.0 วิ , ระยะทาง - 16m
21 105 21 224,400 4.0 198.5232
เปลวเพิ่มที่แข็งแกร่งให้พลังดาเมจ 333 เวทย์แห่งไฟยังทำให้มีโอกาส 90%ที่ในช่วงเวลา 4 วินาที ที่ศัตรูจะถูกดาเมจไฟวินาทีละ 434 . casting time - 2.0 วิ , ระยะทาง - 16m
22 107 22 267,000 4.0 213.5328
เปลวเพลิงที่แข็งแกร่งให้พลังดาเมจ 333 เวทย์แห่งไฟยังทำให้มีโอกาส 91%ที่ในช่วงเวลา 7.4 วินาที ที่ศัตรูจะถูกดาเมจไฟวินาทีละ 434 . casting time - 2.0 วิ , ระยะทาง - 16m
23 110 23 314,100 4.0 229.1088
เปลวเพลิงที่แข็งแกร่งให้พลังดาเมจ 333 เวทย์แห่งไฟยังทำให้มีโอกาส 92%ที่ในช่วงเวลา 7.7 วินาที ที่ศัตรูจะถูกดาเมจไฟวินาทีละ 434 . casting time - 2.0 วิ , ระยะทาง -16m
24 113 24 376,400 4.0 245.2512
เปลวเพิ่มที่แข็งแกร่งให้พลังดาเมจ 333 เวทย์แห่งไฟยังทำให้มีโอกาส 93%ที่ในช่วงเวลา 8.0 วินาที ที่ศัตรูจะถูกดาเมจไฟวินาทีละ 434 . casting time - 2.0 วิ , ระยะทาง -16m
25 115 25 478,800 4.0 261.96
เปลวเพลิงที่แข็งแกร่งให้พลังดาเมจ 333 เวทย์แห่งไฟยังทำให้มีโอกาส 94%ที่ในช่วงเวลา 8.4 วินาที ที่ศัตรูจะถูกดาเมจไฟวินาทีละ 434 . casting time - 2.0 วิ , ระยะทาง -16m
คอร์ปซ์เอ็กซ์โพลชั่น
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 105 3 224,400 11.4 125
คอร์ปซ์เอ็กซ์โพลชั่นนั้นสามารถโจมตีเป้า หมายทั้งหมดด้วยรัศมี 5 m . คอร์ปซ์เอ็กซ์โพลชั่นสามารถป้องกันการตายที่เล็กน้อยได้ ป้องกันอันตรายจากดาเมจไฟได้. คอร์ปซ์เอ็กซ์โพลชั่นนั้นสามารถเพิ่มดาเมจได้ตามเลเลเวล. ก่อนเวลา -2 1.4วิ, ระยะทาง - 12m
2 107 3 267,000 11.4 134
คอร์ปซ์เอ็กซ์โพลชั่นนั้นสามารถโจมตีเป้า หมายทั้งหมดด้วยรัศมี 5 m . คอร์ปซ์เอ็กซ์โพลชั่นสามารถป้องกันการตายที่เล็กน้อยได้ ป้องกันอันตรายจากดาเมจไฟได้. คอร์ปซ์เอ็กซ์โพลชั่นนั้นสามารถเพิ่มดาเมจได้ตามเลเลเวล. ก่อนเวลา -2 1.4วิ, ระยะทาง - 12m
3 109 6 314,100 11.4 143
คอร์ปซ์เอ็กซ์โพลชั่นนั้นสามารถโจมตีเป้า หมายทั้งหมดด้วยรัศมี 5 m . คอร์ปซ์เอ็กซ์โพลชั่นสามารถป้องกันการตายที่เล็กน้อยได้ ป้องกันอันตรายจากดาเมจไฟได้. คอร์ปซ์เอ็กซ์โพลชั่นนั้นสามารถเพิ่มดาเมจได้ตามเลเลเวล. ก่อนเวลา -2 1.4วิ, ระยะทาง - 12m
4 111 6 376,400 11.4 152
คอร์ปซ์เอ็กซ์โพลชั่นนั้นสามารถโจมตีเป้า หมายทั้งหมดด้วยรัศมี 5 m . คอร์ปซ์เอ็กซ์โพลชั่นสามารถป้องกันการตายที่เล็กน้อยได้ ป้องกันอันตรายจากดาเมจไฟได้. คอร์ปซ์เอ็กซ์โพลชั่นนั้นสามารถเพิ่มดาเมจได้ตามเลเลเวล. ก่อนเวลา -2 1.4วิ, ระยะทาง - 12m
5 113 9 478,800 11.4 161
คอร์ปซ์เอ็กซ์โพลชั่นนั้นสามารถโจมตีเป้า หมายทั้งหมดด้วยรัศมี 5 m . คอร์ปซ์เอ็กซ์โพลชั่นสามารถป้องกันการตายที่เล็กน้อยได้ ป้องกันอันตรายจากดาเมจไฟได้. คอร์ปซ์เอ็กซ์โพลชั่นนั้นสามารถเพิ่มดาเมจได้ตามเลเลเวล. ก่อนเวลา -2 1.4วิ, ระยะทาง - 12m
ไฟเออร์เบิร์สติ้ง
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 75 1 300 5.0 52
เปลวเพลิงเผาผลาญให้ศัตรูเสียพลังไป 380 แล้วทำการผลักออกไป ระยะ 4m โดยประมาณ. casting time - 1.2 วิ , ระยะทาง - 4m
2 77 2 1,400 5.0 57.10526316
เปลวเพลิงเผาผลาญให้ศัตรูเสียพลังไป 385 แล้วทำการผลักออกไป ระยะ 4m โดยประมาณ. casting time - 1.2 วิ , ระยะทาง - 4m
3 78 3 2,800 5.0 62.21052632
เปลวเพลิงเผาผลาญให้ศัตรูเสียพลังไป 388 แล้วทำการผลักออกไป ระยะ 4m โดยประมาณ. casting time - 1.2 วิ , ระยะทาง - 4m
4 80 4 4,000 5.0 67.31578947
เปลวเพลิงเผาผลาญให้ศัตรูเสียพลังไป 393 แล้วทำการผลักออกไป ระยะ 4m โดยประมาณ. casting time - 1.2 วิ , ระยะทาง - 4m
5 81 5 5,300 5.0 72.42105263
เปลวเพลิงเผาผลาญให้ศัตรูเสียพลังไป 396แล้วทำการผลักออกไป ระยะ 4m โดยประมาณ. casting time - 1.2 วิ , ระยะทาง - 4m
6 83 6 8,000 5.0 77.52631579
เปลวเพลิงเผาผลาญให้ศัตรูเสียพลังไป 401 แล้วทำการผลักออกไป ระยะ 4m โดยประมาณ. casting time - 1.2 วิ , ระยะทาง - 4m
7 84 7 10,100 5.0 82.63157895
เปลวเพลิงเผาผลาญให้ศัตรูเสียพลังไป 404 แล้วทำการผลักออกไป ระยะ 4m โดยประมาณ. casting time - 1.2 วิ , ระยะทาง - 4m
8 86 8 12,600 5.0 87.73684211
เปลวเพลิงเผาผลาญให้ศัตรูเสียพลังไป 409 แล้วทำการผลักออกไป ระยะ 4m โดยประมาณ. casting time - 1.2 วิ , ระยะทาง - 4m
9 87 9 15,700 5.0 92.84210526
เปลวเพลิงเผาผลาญให้ศัตรูเสียพลังไป 412 แล้วทำการผลักออกไป ระยะ 4m โดยประมาณ. casting time - 1.2 วิ , ระยะทาง - 4m
10 89 10 20,200 5.0 97.94736842
เปลวเพลิงเผาผลาญให้ศัตรูเสียพลังไป 417 แล้วทำการผลักออกไป ระยะ 4m โดยประมาณ. casting time - 1.2 วิ , ระยะทาง - 4m
11 90 11 32,100 4.3 103.0526316
เปลวเพลิงเผาผลาญให้ศัตรูเสียพลังไป 420 แล้วทำการผลักออกไป ระยะ 4m โดยประมาณ. casting time - 1.2 วิ , ระยะทาง - 4m
12 92 12 36,900 4.3 108.1578947
เปลวเพลิงเผาผลาญให้ศัตรูเสียพลังไป 425 แล้วทำการผลักออกไป ระยะ 4m โดยประมาณ. casting time - 1.2 วิ , ระยะทาง - 4m
13 93 13 42,200 4.3 113.2631579
เปลวเพลิงเผาผลาญให้ศัตรูเสียพลังไป 428 แล้วทำการผลักออกไป ระยะ 4m โดยประมาณ. casting time - 1.2 วิ , ระยะทาง - 4m
14 95 14 47,900 4.3 118.3684211
เปลวเพลิงเผาผลาญให้ศัตรูเสียพลังไป 433 แล้วทำการผลักออกไป ระยะ 4m โดยประมาณ. casting time - 1.2 วิ , ระยะทาง - 4m
15 96 15 54,000 4.3 123.4736842
เปลวเพลิงเผาผลาญให้ศัตรูเสียพลังไป 436 แล้วทำการผลักออกไป ระยะ 4m โดยประมาณ. casting time - 1.2 วิ , ระยะทาง - 4m
16 98 16 70,800 4.3 128.5789474
เปลวเพลิงเผาผลาญให้ศัตรูเสียพลังไป 441 แล้วทำการผลักออกไป ระยะ 4m โดยประมาณ. casting time - 1.2 วิ , ระยะทาง - 4m
17 99 17 86,200 4.3 133.6842105
เปลวเพลิงเผาผลาญให้ศัตรูเสียพลังไป 443 แล้วทำการผลักออกไป ระยะ 4m โดยประมาณ. casting time - 1.2 วิ , ระยะทาง - 4m
18 101 18 103,400 4.3 138.7894737
เปลวเพลิงเผาผลาญให้ศัตรูเสียพลังไป 449 แล้วทำการผลักออกไป ระยะ 4m โดยประมาณ. casting time - 1.2 วิ , ระยะทาง - 4m
19 102 19 137,500 4.3 143.8947368
เปลวเพลิงเผาผลาญให้ศัตรูเสียพลังไป 451 แล้วทำการผลักออกไป ระยะ 4m โดยประมาณ. casting time - 1.2 วิ , ระยะทาง - 4m
20 104 20 186,100 4.3 149.0125
เปลวเพลิงเผาผลาญให้ศัตรูเสียพลังไป 454 แล้วทำการผลักออกไป ระยะ 4m โดยประมาณ. casting time - 1.2 วิ , ระยะทาง - 4m
21 105 21 224,400 3.7 224
เปลวเพลิงเผาผลาญให้ศัตรูเสียพลังไป 454 แล้วทำการผลักออกไป ระยะ 4m โดยประมาณ. casting time - 1.2 วิ , ระยะทาง - 4m
22 108 22 267,000 3.7 241
เปลวเพลิงเผาผลาญให้ศัตรูเสียพลังไป 454 แล้วทำการผลักออกไป ระยะ 4m โดยประมาณ. casting time - 1.2 วิ , ระยะทาง - 4m
23 110 23 314,100 3.7 258
เปลวเพลิงเผาผลาญให้ศัตรูเสียพลังไป 454 แล้วทำการผลักออกไป ระยะ 4m โดยประมาณ. casting time - 1.2 วิ , ระยะทาง - 4m
24 113 24 376,400 3.7 275
เปลวเพลิงเผาผลาญให้ศัตรูเสียพลังไป 454 แล้วทำการผลักออกไป ระยะ 4m โดยประมาณ. casting time - 1.2 วิ , ระยะทาง - 4m
25 115 25 478,800 3.7 292
เปลวเพลิงเผาผลาญให้ศัตรูเสียพลังไป 454 แล้วทำการผลักออกไป ระยะ 4m โดยประมาณ. casting time - 1.2 วิ , ระยะทาง - 4m
ไฟเออร์บลาสท์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 40 1 300 8.4 34
โจมตีศัตรูที่อยู่ในวงรอบรัศมี 5m ด้วยพลังไฟ สร้างดาเมจ 147 และมีโอกาส 70% ในช่วงเวลา 7.3 วินาที สร้างดาเมจไฟวินาทีละ 66 . casting time - 1.4 วิ
2 45 2 1,400 8.4 46
โจมตีศัตรูที่อยู่ในวงรอบรัศมี 5m ด้วยพลังไฟ สร้างดาเมจ 152 และมีโอกาส 71% ในช่วงเวลา 7.3 วินาที สร้างดาเมจไฟวินาทีละ 81 . casting time - 1.4 วิ
3 46 3 2,800 8.4 58
โจมตีศัตรูที่อยู่ในวงรอบรัศมี 5m ด้วยพลังไฟ สร้างดาเมจ 157 และมีโอกาส 72% ในช่วงเวลา 7.3 วินาที สร้างดาเมจไฟวินาทีละ 96 . casting time - 1.4 วิ
4 51 4 4,000 8.4 70
โจมตีศัตรูที่อยู่ในวงรอบรัศมี 5m ด้วยพลังไฟ สร้างดาเมจ 163 และมีโอกาส 73% ในช่วงเวลา 7.3 วินาที สร้างดาเมจไฟวินาทีละ 112 . casting time - 1.4 วิ
5 52 5 5,300 8.4 82
โจมตีศัตรูที่อยู่ในวงรอบรัศมี 5m ด้วยพลังไฟ สร้างดาเมจ 168 และมีโอกาส 74% ในช่วงเวลา 7.3 วินาที สร้างดาเมจไฟวินาทีละ 127 . casting time - 1.4 วิ
6 57 6 8,000 8.4 94
โจมตีศัตรูที่อยู่ในวงรอบรัศมี 5m ด้วยพลังไฟ สร้างดาเมจ 173 และมีโอกาส 75% ในช่วงเวลา 7.3 วินาที สร้างดาเมจไฟวินาทีละ 142 . casting time - 1.4 วิ
7 58 7 10,100 8.4 106
โจมตีศัตรูที่อยู่ในวงรอบรัศมี 5m ด้วยพลังไฟ สร้างดาเมจ 178 และมีโอกาส 76% ในช่วงเวลา 7.3 วินาที สร้างดาเมจไฟวินาทีละ 157 . casting time - 1.4 วิ
8 63 8 12,600 8.4 118
โจมตีศัตรูที่อยู่ในวงรอบรัศมี 5m ด้วยพลังไฟ สร้างดาเมจ 184 และมีโอกาส 77% ในช่วงเวลา 7.3 วินาที สร้างดาเมจไฟวินาทีละ 173 . casting time - 1.4 วิ
9 64 9 15,700 8.4 130
โจมตีศัตรูที่อยู่ในวงรอบรัศมี 5m ด้วยพลังไฟ สร้างดาเมจ 189 และมีโอกาส 78% ในช่วงเวลา 7.3 วินาที สร้างดาเมจไฟวินาทีละ 188 . casting time - 1.4 วิ
10 69 10 20,200 8.4 142
โจมตีศัตรูที่อยู่ในวงรอบรัศมี 5m ด้วยพลังไฟ สร้างดาเมจ 194 และมีโอกาส 79% ในช่วงเวลา 7.3 วินาที สร้างดาเมจไฟวินาทีละ 203 . casting time - 1.4 วิ
11 75 11 32,100 8.4 166
โจมตีศัตรูที่อยู่ในวงรอบรัศมี 5m ด้วยพลังไฟ สร้างดาเมจ 207 และมีโอกาส 80% ในช่วงเวลา 8.3 วินาที สร้างดาเมจไฟวินาทีละ 243 . casting time - 1.4 วิ
12 81 12 36,900 8.4 190
โจมตีศัตรูที่อยู่ในวงรอบรัศมี 5m ด้วยพลังไฟ สร้างดาเมจ 227 และมีโอกาส 81% ในช่วงเวลา 8.3 วินาที สร้างดาเมจไฟวินาทีละ 251 . casting time - 1.4 วิ
13 87 13 42,200 8.4 214
โจมตีศัตรูที่อยู่ในวงรอบรัศมี 5m ด้วยพลังไฟ สร้างดาเมจ 248 และมีโอกาส 81% ในช่วงเวลา 8.3 วินาที สร้างดาเมจไฟวินาทีละ 260 . casting time - 1.4 วิ
14 93 14 47,900 8.4 238
โจมตีศัตรูที่อยู่ในวงรอบรัศมี 5m ด้วยพลังไฟ สร้างดาเมจ 268 และมีโอกาส 83% ในช่วงเวลา 8.3 วินาที สร้างดาเมจไฟวินาทีละ 268 . casting time - 1.4 วิ
15 99 15 54,000 8.4 262
โจมตีศัตรูที่อยู่ในวงรอบรัศมี 5m ด้วยพลังไฟ สร้างดาเมจ 288 และมีโอกาส 84% ในช่วงเวลา 8.3 วินาที สร้างดาเมจไฟวินาทีละ 276 . casting time - 1.4 วิ
16 105 16 212,400 8.4 284
โจมตีศัตรูที่อยู่ในวงรอบรัศมี 5m ด้วยพลังไฟ สร้างดาเมจ 288 และมีโอกาส 84% ในช่วงเวลา 8.3 วินาที สร้างดาเมจไฟวินาทีละ 276 . casting time - 1.4 วิ
17 108 16 258,600 8.4 296
โจมตีศัตรูที่อยู่ในวงรอบรัศมี 5m ด้วยพลังไฟ สร้างดาเมจ 288 และมีโอกาส 84% ในช่วงเวลา 8.3 วินาที สร้างดาเมจไฟวินาทีละ 276 . casting time - 1.4 วิ
18 111 16 310,200 8.4 308
โจมตีศัตรูที่อยู่ในวงรอบรัศมี 5m ด้วยพลังไฟ สร้างดาเมจ 288 และมีโอกาส 84% ในช่วงเวลา 8.3 วินาที สร้างดาเมจไฟวินาทีละ 276 . casting time - 1.4 วิ
19 114 16 412,500 8.4 320
โจมตีศัตรูที่อยู่ในวงรอบรัศมี 5m ด้วยพลังไฟ สร้างดาเมจ 288 และมีโอกาส 84% ในช่วงเวลา 8.3 วินาที สร้างดาเมจไฟวินาทีละ 276 . casting time - 1.4 วิ
20 117 16 558,300 8.4 332
โจมตีศัตรูที่อยู่ในวงรอบรัศมี 5m ด้วยพลังไฟ สร้างดาเมจ 288 และมีโอกาส 84% ในช่วงเวลา 8.3 วินาที สร้างดาเมจไฟวินาทีละ 276 . casting time - 1.4 วิ
21 121 18 673,200 8.4 350
โจมตีศัตรูที่อยู่ในวงรอบรัศมี 5m ด้วยพลังไฟ สร้างดาเมจ 288 และมีโอกาส 84% ในช่วงเวลา 8.3 วินาที สร้างดาเมจไฟวินาทีละ 276 . casting time - 1.4 วิ
22 124 18 801,000 8.4 368
โจมตีศัตรูที่อยู่ในวงรอบรัศมี 5m ด้วยพลังไฟ สร้างดาเมจ 288 และมีโอกาส 84% ในช่วงเวลา 8.3 วินาที สร้างดาเมจไฟวินาทีละ 276 . casting time - 1.4 วิ
23 127 18 942,300 8.4 386
โจมตีศัตรูที่อยู่ในวงรอบรัศมี 5m ด้วยพลังไฟ สร้างดาเมจ 288 และมีโอกาส 84% ในช่วงเวลา 8.3 วินาที สร้างดาเมจไฟวินาทีละ 276 . casting time - 1.4 วิ
24 130 18 1,129,200 8.4 404
โจมตีศัตรูที่อยู่ในวงรอบรัศมี 5m ด้วยพลังไฟ สร้างดาเมจ 288 และมีโอกาส 84% ในช่วงเวลา 8.3 วินาที สร้างดาเมจไฟวินาทีละ 276 . casting time - 1.4 วิ
25 133 18 1,436,400 8.4 422
โจมตีศัตรูที่อยู่ในวงรอบรัศมี 5m ด้วยพลังไฟ สร้างดาเมจ 288 และมีโอกาส 84% ในช่วงเวลา 8.3 วินาที สร้างดาเมจไฟวินาทีละ 276 . casting time - 1.4 วิ
ไวทัลเอ็กซ์โพลชั่น
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 105 12 224,400 8.4 0
พลังของเลือดที่อบอุ่นสีแดง ให้เพิ่มพลังที่แข็งแกร่งและใช้ HP 148 โดยประมาณ ในรัศมีโดยรอบที่ 6.5m ที่ให้ดาเมจกับเป้าหมายทั้งหมด 646 โดยประมาณ . สิ่งที่สำคัญในการใช้ด้วยทับทิม 1 อัน. ก่อนเวลา -2 1.8วิ , ระยะทาง - 15m
2 107 14 267,000 8.4 0
พลังของเลือดที่อบอุ่นสีแดง ให้เพิ่มพลังที่แข็งแกร่งและใช้ HP 176 โดยประมาณ ในรัศมีโดยรอบที่ 6.5m ที่ให้ดาเมจกับเป้าหมายทั้งหมด 732 โดยประมาณ . สิ่งที่สำคัญในการใช้ด้วยทับทิม 1 อัน. ก่อนเวลา -2 1.8วิ , ระยะทาง - 15m
3 109 16 314,100 8.4 0
พลังของเลือดที่อบอุ่นสีแดง ให้เพิ่มพลังที่แข็งแกร่งและใช้ HP 204 โดยประมาณ ในรัศมีโดยรอบที่ 6.5m ที่ให้ดาเมจกับเป้าหมายทั้งหมด 818 โดยประมาณ . สิ่งที่สำคัญในการใช้ด้วยทับทิม 1 อัน.. ก่อนเวลา -2 1.8วิ , ระยะทาง - 15m
4 113 18 376,400 8.4 0
พลังของเลือดที่อบอุ่นสีแดง ให้เพิ่มพลังที่แข็งแกร่งและใช้ HP 232 โดยประมาณ ในรัศมีโดยรอบที่ 6.5m ที่ให้ดาเมจกับเป้าหมายทั้งหมด 904 โดยประมาณ . สิ่งที่สำคัญในการใช้ด้วยทับทิม 1 อัน. ก่อนเวลา -2 1.8วิ , ระยะทาง - 15m
5 116 20 478,800 8.4 0
พลังของเลือดที่อบอุ่นสีแดง ให้เพิ่มพลังที่แข็งแกร่งและใช้ HP 260 โดยประมาณ ในรัศมีโดยรอบที่ 6.5m ที่ให้ดาเมจกับเป้าหมายทั้งหมด990 โดยประมาณ . สิ่งที่สำคัญในการใช้ด้วยทับทิม 1 อัน. ก่อนเวลา -2 1.8วิ , ระยะทาง - 15m
6 118 21 576,600 8.4 0
พลังของเลือดที่อบอุ่นสีแดง ให้เพิ่มพลังที่แข็งแกร่งและใช้ HP 284 โดยประมาณ ในรัศมีโดยรอบที่ 6.5m ที่ให้ดาเมจกับเป้าหมายทั้งหมด1068 โดยประมาณ . สิ่งที่สำคัญในการใช้ด้วยทับทิม 1 อัน. ก่อนเวลา -2 1.8วิ , ระยะทาง - 15m
7 122 22 711,700 8.4 0
พลังของเลือดที่อบอุ่นสีแดง ให้เพิ่มพลังที่แข็งแกร่งและใช้ HP 308 โดยประมาณ ในรัศมีโดยรอบที่ 6.5m ที่ให้ดาเมจกับเป้าหมายทั้งหมด 1146 โดยประมาณ . สิ่งที่สำคัญในการใช้ด้วยทับทิม 1 อัน. ก่อนเวลา -2 1.8วิ , ระยะทาง - 15m
8 125 23 937,400 8.4 0
พลังของเลือดที่อบอุ่นสีแดง ให้เพิ่มพลังที่แข็งแกร่งและใช้ HP 332 โดยประมาณ ในรัศมีโดยรอบที่ 6.5m ที่ให้ดาเมจกับเป้าหมายทั้งหมด 1264 โดยประมาณ . สิ่งที่สำคัญในการใช้ด้วยทับทิม 1 อัน. ก่อนเวลา -2 1.8วิ , ระยะทาง - 15m
9 127 24 1,114,500 8.4 0
พลังของเลือดที่อบอุ่นสีแดง ให้เพิ่มพลังที่แข็งแกร่งและใช้ HP 350 โดยประมาณ ในรัศมีโดยรอบที่ 6.5m ที่ให้ดาเมจกับเป้าหมายทั้งหมด 1302 โดยประมาณ . สิ่งที่สำคัญในการใช้ด้วยทับทิม 1 อัน. ก่อนเวลา -2 1.8วิ , ระยะทาง - 15m
10 131 25 1,378,600 8.4 0
พลังของเลือดที่อบอุ่นสีแดง ให้เพิ่มพลังที่แข็งแกร่งและใช้ HP 380 โดยประมาณ ในรัศมีโดยรอบที่ 6.5m ที่ให้ดาเมจกับเป้าหมายทั้งหมด 1380 โดยประมาณ . สิ่งที่สำคัญในการใช้ด้วยทับทิม 1 อัน. ก่อนเวลา -2 1.8วิ , ระยะทาง - 15m
วีนอมคลาวด์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 75 1 300 8.2 79.86
ศัตรูเป้าหมายที่อยู่ในรัศมี 5mมีโอกาส 65% ที่จะติดพิษเป็นเวลา 9.5 วินาทีๆละ 268 และยังมีโอกาส 75% ที่จะทำให้ความเร็วการเคลื่อนที่และการโจมตีลดลง 30, 50% ตามลำดับ casting time - 1.4 วินาที ระยะทาง 12m
2 77 2 1,400 8.2 83.85
ศัตรูเป้าหมายที่อยู่ในรัศมี 5mมีโอกาส 66% ที่จะติดพิษเป็นเวลา 9.5 วินาทีๆละ 271 และยังมีโอกาส 75% ที่จะทำให้ความเร็วการเคลื่อนที่และการโจมตีลดลง 30, 50% ตามลำดับ casting time - 1.4 วินาที ระยะทาง 12m
3 79 3 2,800 8.2 87.84
ศัตรูเป้าหมายที่อยู่ในรัศมี 5mมีโอกาส 67% ที่จะติดพิษเป็นเวลา 9.5 วินาทีๆละ 274 และยังมีโอกาส 75% ที่จะทำให้ความเร็วการเคลื่อนที่และการโจมตีลดลง 30, 50% ตามลำดับ casting time - 1.4 วินาที ระยะทาง 12m
4 80 4 4,000 8.2 91.33
ศัตรูเป้าหมายที่อยู่ในรัศมี 5mมีโอกาส 68% ที่จะติดพิษเป็นเวลา 9.5 วินาทีๆละ 277 และยังมีโอกาส 75% ที่จะทำให้ความเร็วการเคลื่อนที่และการโจมตีลดลง 30, 50% ตามลำดับ casting time - 1.4 วินาที ระยะทาง 12m
5 82 5 5,300 8.2 95.32
ศัตรูเป้าหมายที่อยู่ในรัศมี 5mมีโอกาส 69% ที่จะติดพิษเป็นเวลา 9.5 วินาทีๆละ 280 และยังมีโอกาส 75% ที่จะทำให้ความเร็วการเคลื่อนที่และการโจมตีลดลง 30, 50% ตามลำดับ casting time - 1.4 วินาที ระยะทาง 12m
6 83 6 8,000 8.2 98.81
ศัตรูเป้าหมายที่อยู่ในรัศมี 5mมีโอกาส 70% ที่จะติดพิษเป็นเวลา 9.5 วินาทีๆละ 284 และยังมีโอกาส 75% ที่จะทำให้ความเร็วการเคลื่อนที่และการโจมตีลดลง 30, 50% ตามลำดับ casting time - 1.4 วินาที ระยะทาง 12m
7 85 7 10,100 8.2 102.8
ศัตรูเป้าหมายที่อยู่ในรัศมี 5mมีโอกาส 71% ที่จะติดพิษเป็นเวลา 9.5 วินาทีๆละ 287 และยังมีโอกาส 75% ที่จะทำให้ความเร็วการเคลื่อนที่และการโจมตีลดลง 30, 50% ตามลำดับ casting time - 1.4 วินาที ระยะทาง 12m
8 86 8 12,600 8.2 106.29
ศัตรูเป้าหมายที่อยู่ในรัศมี 5mมีโอกาส 72% ที่จะติดพิษเป็นเวลา 9.5 วินาทีๆละ 290 และยังมีโอกาส 75% ที่จะทำให้ความเร็วการเคลื่อนที่และการโจมตีลดลง 30, 50% ตามลำดับ casting time - 1.4 วินาที ระยะทาง 12m
9 88 9 15,700 8.2 110.28
ศัตรูเป้าหมายที่อยู่ในรัศมี 5mมีโอกาส 73% ที่จะติดพิษเป็นเวลา 9.5 วินาทีๆละ 293 และยังมีโอกาส 75% ที่จะทำให้ความเร็วการเคลื่อนที่และการโจมตีลดลง 30, 50% ตามลำดับ casting time - 1.4 วินาที ระยะทาง 12m
10 89 10 20,200 8.2 113.77
ศัตรูเป้าหมายที่อยู่ในรัศมี 5mมีโอกาส 74% ที่จะติดพิษเป็นเวลา 9.5 วินาทีๆละ 296 และยังมีโอกาส 75% ที่จะทำให้ความเร็วการเคลื่อนที่และการโจมตีลดลง 30, 50% ตามลำดับ casting time - 1.4 วินาที ระยะทาง 12m
11 91 11 32,100 8.2 120.75
ศัตรูเป้าหมายที่อยู่ในรัศมี 5mมีโอกาส 75% ที่จะติดพิษเป็นเวลา 9.5 วินาทีๆละ 299 และยังมีโอกาส 75% ที่จะทำให้ความเร็วการเคลื่อนที่และการโจมตีลดลง 30, 50% ตามลำดับ casting time - 1.4 วินาที ระยะทาง 12m
12 92 12 36,900 8.2 127.23
ศัตรูเป้าหมายที่อยู่ในรัศมี 5mมีโอกาส 76% ที่จะติดพิษเป็นเวลา 9.5 วินาทีๆละ 302 และยังมีโอกาส 75% ที่จะทำให้ความเร็วการเคลื่อนที่และการโจมตีลดลง 30, 50% ตามลำดับ casting time - 1.4 วินาที ระยะทาง 12m
13 94 13 42,200 8.2 134.21
ศัตรูเป้าหมายที่อยู่ในรัศมี 5mมีโอกาส 77% ที่จะติดพิษเป็นเวลา 9.5 วินาทีๆละ 305 และยังมีโอกาส 75% ที่จะทำให้ความเร็วการเคลื่อนที่และการโจมตีลดลง 30, 50% ตามลำดับ casting time - 1.4 วินาที ระยะทาง 12m
14 95 14 47,900 8.2 140.69
ศัตรูเป้าหมายที่อยู่ในรัศมี 5mมีโอกาส 78% ที่จะติดพิษเป็นเวลา 9.5 วินาทีๆละ 308 และยังมีโอกาส 75% ที่จะทำให้ความเร็วการเคลื่อนที่และการโจมตีลดลง 30, 50% ตามลำดับ casting time - 1.4 วินาที ระยะทาง 12m
15 97 15 54,000 8.2 147.67
ศัตรูเป้าหมายที่อยู่ในรัศมี 5mมีโอกาส 79% ที่จะติดพิษเป็นเวลา 9.5 วินาทีๆละ 311 และยังมีโอกาส 75% ที่จะทำให้ความเร็วการเคลื่อนที่และการโจมตีลดลง 30, 50% ตามลำดับ casting time - 1.4 วินาที ระยะทาง 12m
16 98 16 70,800 8.2 154.15
ศัตรูเป้าหมายที่อยู่ในรัศมี 5mมีโอกาส 80% ที่จะติดพิษเป็นเวลา 9.5 วินาทีๆละ 315 และยังมีโอกาส 75% ที่จะทำให้ความเร็วการเคลื่อนที่และการโจมตีลดลง 30, 50% ตามลำดับ casting time - 1.4 วินาที ระยะทาง 12m
17 100 17 86,200 8.2 161.13
ศัตรูเป้าหมายที่อยู่ในรัศมี 5mมีโอกาส 81% ที่จะติดพิษเป็นเวลา 9.5 วินาทีๆละ 318 และยังมีโอกาส 75% ที่จะทำให้ความเร็วการเคลื่อนที่และการโจมตีลดลง 30, 50% ตามลำดับ casting time - 1.4 วินาที ระยะทาง 12m
18 101 18 103,400 8.2 167.61
ศัตรูเป้าหมายที่อยู่ในรัศมี 5mมีโอกาส 82% ที่จะติดพิษเป็นเวลา 9.5 วินาทีๆละ 321 และยังมีโอกาส 75% ที่จะทำให้ความเร็วการเคลื่อนที่และการโจมตีลดลง 30, 50% ตามลำดับ casting time - 1.4 วินาที ระยะทาง 12m
19 103 19 137,500 8.2 174.59
ศัตรูเป้าหมายที่อยู่ในรัศมี 5mมีโอกาส 83% ที่จะติดพิษเป็นเวลา 9.5 วินาทีๆละ 324 และยังมีโอกาส 75% ที่จะทำให้ความเร็วการเคลื่อนที่และการโจมตีลดลง 30, 50% ตามลำดับ casting time - 1.4 วินาที ระยะทาง 12m
20 104 20 186,100 8.2 181.07
ศัตรูเป้าหมายที่อยู่ในรัศมี 5mมีโอกาส 84% ที่จะติดพิษเป็นเวลา 9.5 วินาทีๆละ 327 และยังมีโอกาส 75% ที่จะทำให้ความเร็วการเคลื่อนที่และการโจมตีลดลง 30, 50% ตามลำดับ casting time - 1.4 วินาที ระยะทาง 12m
21 105 21 224,400 8.2 193.03
ศัตรูเป้าหมายที่อยู่ในรัศมี 5mมีโอกาส 84% ที่จะติดพิษเป็นเวลา 9.5 วินาทีๆละ 327 และยังมีโอกาส 75% ที่จะทำให้ความเร็วการเคลื่อนที่และการโจมตีลดลง 30, 50% ตามลำดับ casting time - 1.4 วินาที ระยะทาง 12m
22 108 21 267,000 8.2 204.99
ศัตรูเป้าหมายที่อยู่ในรัศมี 5mมีโอกาส 84% ที่จะติดพิษเป็นเวลา 9.5 วินาทีๆละ 327 และยังมีโอกาส 75% ที่จะทำให้ความเร็วการเคลื่อนที่และการโจมตีลดลง 30, 50% ตามลำดับ casting time - 1.4 วินาที ระยะทาง 12m
23 111 22 314,100 8.2 216.95
ศัตรูเป้าหมายที่อยู่ในรัศมี 5mมีโอกาส 84% ที่จะติดพิษเป็นเวลา 9.5 วินาทีๆละ 327 และยังมีโอกาส 75% ที่จะทำให้ความเร็วการเคลื่อนที่และการโจมตีลดลง 30, 50% ตามลำดับ casting time - 1.4 วินาที ระยะทาง 12m
24 114 22 376,400 8.2 228.91
ศัตรูเป้าหมายที่อยู่ในรัศมี 5mมีโอกาส 84% ที่จะติดพิษเป็นเวลา 9.5 วินาทีๆละ 327 และยังมีโอกาส 75% ที่จะทำให้ความเร็วการเคลื่อนที่และการโจมตีลดลง 30, 50% ตามลำดับ casting time - 1.4 วินาที ระยะทาง 12m
25 117 23 478,800 8.2 240.87
ศัตรูเป้าหมายที่อยู่ในรัศมี 5mมีโอกาส 84% ที่จะติดพิษเป็นเวลา 9.5 วินาทีๆละ 327 และยังมีโอกาส 75% ที่จะทำให้ความเร็วการเคลื่อนที่และการโจมตีลดลง 30, 50% ตามลำดับ casting time - 1.4 วินาที ระยะทาง 12m
26 121 23 576,600 8.2 252.83
ศัตรูเป้าหมายที่อยู่ในรัศมี 5mมีโอกาส 84% ที่จะติดพิษเป็นเวลา 9.5 วินาทีๆละ 327 และยังมีโอกาส 75% ที่จะทำให้ความเร็วการเคลื่อนที่และการโจมตีลดลง 30, 50% ตามลำดับ casting time - 1.4 วินาที ระยะทาง 12m
27 124 24 711,700 8.2 264.79
ศัตรูเป้าหมายที่อยู่ในรัศมี 5mมีโอกาส 84% ที่จะติดพิษเป็นเวลา 9.5 วินาทีๆละ 327 และยังมีโอกาส 75% ที่จะทำให้ความเร็วการเคลื่อนที่และการโจมตีลดลง 30, 50% ตามลำดับ casting time - 1.4 วินาที ระยะทาง 12m
28 127 24 937,400 8.2 276.75
ศัตรูเป้าหมายที่อยู่ในรัศมี 5mมีโอกาส 84% ที่จะติดพิษเป็นเวลา 9.5 วินาทีๆละ 327 และยังมีโอกาส 75% ที่จะทำให้ความเร็วการเคลื่อนที่และการโจมตีลดลง 30, 50% ตามลำดับ casting time - 1.4 วินาที ระยะทาง 12m
29 130 25 1,114,500 8.2 288.71
ศัตรูเป้าหมายที่อยู่ในรัศมี 5mมีโอกาส 84% ที่จะติดพิษเป็นเวลา 9.5 วินาทีๆละ 327 และยังมีโอกาส 75% ที่จะทำให้ความเร็วการเคลื่อนที่และการโจมตีลดลง 30, 50% ตามลำดับ casting time - 1.4 วินาที ระยะทาง 12m
30 133 25 1,378,600 8.2 300.67
ศัตรูเป้าหมายที่อยู่ในรัศมี 5mมีโอกาส 84% ที่จะติดพิษเป็นเวลา 9.5 วินาทีๆละ 327 และยังมีโอกาส 75% ที่จะทำให้ความเร็วการเคลื่อนที่และการโจมตีลดลง 30, 50% ตามลำดับ casting time - 1.4 วินาที ระยะทาง 12m
โบนสเปียร์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 105 3 224,400 3.5 125
เมื่อเรียกโบนสเปียร์ แล้ว ให้ดาเมจกับเป้าหมาย 532 โดยประมาณ. ก่อนเวลา -2 1.2วิ, ระยะทาง - 15m
2 108 6 267,000 3.5 134
เมื่อเรียกโบนสเปียร์ แล้ว ให้ดาเมจกับเป้าหมาย 548 โดยประมาณ. ก่อนเวลา -2 1.2วิ, ระยะทาง - 15m
3 111 9 314,100 3.5 143
เมื่อเรียกโบนสเปียร์ แล้ว ให้ดาเมจกับเป้าหมาย 564 โดยประมาณ ก่อนเวลา -2 1.2วิ, ระยะทาง - 15m
4 114 12 376,400 3.5 152
เมื่อเรียกโบนสเปียร์ แล้ว ให้ดาเมจกับเป้าหมาย 580 โดยประมาณ ก่อนเวลา -2 1.2วิ, ระยะทาง - 15m
5 117 15 478,800 3.5 161
เมื่อเรียกโบนสเปียร์ แล้ว ให้ดาเมจกับเป้าหมาย 596 โดยประมาณ ก่อนเวลา -2 1.2วิ, ระยะทาง - 15m
6 120 18 576,600 3.5 170
เมื่อเรียกโบนสเปียร์ แล้ว ให้ดาเมจกับเป้าหมาย 612 โดยประมาณ ก่อนเวลา -2 1.2วิ, ระยะทาง - 15m
7 123 21 711,700 3.5 179
เมื่อเรียกโบนสเปียร์ แล้ว ให้ดาเมจกับเป้าหมาย 628 โดยประมาณ ก่อนเวลา -2 1.2วิ, ระยะทาง - 15m
8 126 24 937,400 3.5 189
เมื่อเรียกโบนสเปียร์ แล้ว ให้ดาเมจกับเป้าหมาย 644 โดยประมาณ ก่อนเวลา -2 1.2วิ, ระยะทาง - 15m
9 129 27 1,114,500 3.5 198
เมื่อเรียกโบนสเปียร์ แล้ว ให้ดาเมจกับเป้าหมาย 660 โดยประมาณ ก่อนเวลา -2 1.2วิ, ระยะทาง - 15m
10 132 30 1,378,600 3.5 207
เมื่อเรียกโบนสเปียร์ แล้ว ให้ดาเมจกับเป้าหมาย 676 โดยประมาณ ก่อนเวลา -2 1.2วิ, ระยะทาง - 15m
บลัดสตีม
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 1 300 17.0 0
เมื่อมีการใช้พลัง HPของตัวเอง 25โดยประมาณจะฟื้นคืน MP 83 โดยประมาณ. casting time - 2.0 วิ
2 0 1 1,400 17.0 0
มื่อมีการใช้พลัง HPของตัวเอง 34โดยประมาณจะฟื้นคืน MP 100 โดยประมาณ. casting time - 2.0 วิ
3 0 1 2,800 17.0 0
มื่อมีการใช้พลัง HPของตัวเอง 43โดยประมาณจะฟื้นคืน MP 117 โดยประมาณ. casting time - 2.0 วิ
4 0 1 4,000 17.0 0
มื่อมีการใช้พลัง HPของตัวเอง 53โดยประมาณจะฟื้นคืน MP 134โดยประมาณ. casting time - 2.0 วิ
5 0 1 5,300 17.0 0
มื่อมีการใช้พลัง HPของตัวเอง 62 โดยประมาณจะฟื้นคืน MP 152โดยประมาณ. casting time - 2.0 วิ
6 0 2 8,000 17.0 0
มื่อมีการใช้พลัง HPของตัวเอง 69 โดยประมาณจะฟื้นคืน MP 169 โดยประมาณ. casting time - 2.0 วิ
7 0 2 10,100 17.0 0
มื่อมีการใช้พลัง HPของตัวเอง 78 โดยประมาณจะฟื้นคืน MP 186 โดยประมาณ. casting time - 2.0 วิ
8 0 2 12,600 17.0 0
มื่อมีการใช้พลัง HPของตัวเอง 87 โดยประมาณจะฟื้นคืน MP 204 โดยประมาณ. casting time - 2.0 วิ
9 0 2 15,700 17.0 0
มื่อมีการใช้พลัง HPของตัวเอง 96 โดยประมาณจะฟื้นคืน MP 221โดยประมาณ. casting time - 2.0 วิ
10 0 2 20,200 17.0 0
มื่อมีการใช้พลัง HPของตัวเอง 105 โดยประมาณจะฟื้นคืน MP 238 โดยประมาณ. casting time - 2.0 วิ
11 0 3 32,100 17.0 0
มื่อมีการใช้พลัง HPของตัวเอง 120 โดยประมาณจะฟื้นคืน MP 273 โดยประมาณ. casting time - 2.0 วิ
12 0 3 36,900 17.0 0
มื่อมีการใช้พลัง HPของตัวเอง137 โดยประมาณจะฟื้นคืน MP 308 โดยประมาณ. casting time - 2.0 วิ
13 0 3 42,200 17.0 0
มื่อมีการใช้พลัง HPของตัวเอง 155 โดยประมาณจะฟื้นคืน MP 342 โดยประมาณ. casting time - 2.0 วิ
14 0 3 47,900 17.0 0
มื่อมีการใช้พลัง HPของตัวเอง 172 โดยประมาณจะฟื้นคืน MP 337 โดยประมาณ. casting time - 2.0 วิ
15 0 3 54,000 17.0 0
มื่อมีการใช้พลัง HPของตัวเอง 190 โดยประมาณจะฟื้นคืน MP412 โดยประมาณ. casting time - 2.0 วิ
16 0 4 70,800 17.0 0
มื่อมีการใช้พลัง HPของตัวเอง203 โดยประมาณจะฟื้นคืน MP 446 โดยประมาณ. casting time - 2.0 วิ
17 0 4 86,200 17.0 0
มื่อมีการใช้พลัง HPของตัวเอง 220 โดยประมาณจะฟื้นคืน MP 481โดยประมาณ. casting time - 2.0 วิ
18 0 4 103,400 17.0 0
มื่อมีการใช้พลัง HPของตัวเอง 237 โดยประมาณจะฟื้นคืน MP 516 โดยประมาณ. casting time - 2.0 วิ
19 0 4 137,500 17.0 0
มื่อมีการใช้พลัง HPของตัวเอง 254 โดยประมาณจะฟื้นคืน MP 550 โดยประมาณ. casting time - 2.0 วิ
20 0 4 186,100 17.0 0
มื่อมีการใช้พลัง HPของตัวเอง 271 โดยประมาณจะฟื้นคืน MP 585 โดยประมาณ. casting time - 2.0 วิ
โซลสควิซ
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 105 3 841,500 8.2 69
เป็นการรบรวมพลังที่ขึ้นลงของเหล่าวิญญาณ มา โดยให้ดาเมจ 505 โดยประมาณ และคุณสมบัติสำคัญของวิชาคือเมื่อเป้าหมายตายลงได้ฟื้นคืน MP . ก่อนเวลา -2 1.4วิ, ระยะทาง 12m
2 109 6 1,001,300 8.2 78
เป็นการรบรวมพลังที่ขึ้นลงของเหล่าวิญญาณ มา โดยให้ดาเมจ 529 โดยประมาณ และคุณสมบัติสำคัญของวิชาคือเมื่อเป้าหมายตายลงได้ฟื้นคืน MP . ก่อนเวลา -2 1.4วิ, ระยะทาง 12m
3 112 9 1,177,900 8.2 87
เป็นการรบรวมพลังที่ขึ้นลงของเหล่าวิญญาณ มา โดยให้ดาเมจ 552 ดยประมาณ และคุณสมบัติสำคัญของวิชาคือเมื่อเป้าหมายตายลงได้ฟื้นคืน MP . ก่อนเวลา -2 1.4วิ, ระยะทาง 12m
4 116 12 1,411,500 8.2 96
เป็นการรบรวมพลังที่ขึ้นลงของเหล่าวิญญาณ มา โดยให้ดาเมจ 576 โดยประมาณ และคุณสมบัติสำคัญของวิชาคือเมื่อเป้าหมายตายลงได้ฟื้นคืน MP . ก่อนเวลา -2 1.4วิ, ระยะทาง 12m
5 119 15 1,795,500 8.2 105
เป็นการรบรวมพลังที่ขึ้นลงของเหล่าวิญญาณ มา โดยให้ดาเมจ 599 โดยประมาณ และคุณสมบัติสำคัญของวิชาคือเมื่อเป้าหมายตายลงได้ฟื้นคืน MP . ก่อนเวลา -2 1.4วิ, ระยะทาง 12m
อีเวนนอม
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 20 1 300 6.0 16.1
ฝ่ายตรงข้ามจะอยู่ในสถานะถูกพิษ และมีโอกาส 75% ภายในช่วงเวลา 7.9 วินาที ให้ดาเมจ 53 ทุกวินาที ทำให้การเคลื่อนย้ายช้าลง 50% โดยประมาณ. casting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 18m
2 23 2 1,400 6.0 17.25
ฝ่ายตรงข้ามจะอยู่ในสถานะถูกพิษ และมีโอกาส 76% ภายในช่วงเวลา 7.9 วินาที ให้ดาเมจ 67 ทุกวินาที ทำให้การเคลื่อนย้ายช้าลง 50% โดยประมาณ. casting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 18m
3 26 3 2,800 6.0 18.4
ฝ่ายตรงข้ามจะอยู่ในสถานะถูกพิษ และมีโอกาส 77% ภายในช่วงเวลา 7.9 วินาที ให้ดาเมจ 80 ทุกวินาที ทำให้การเคลื่อนย้ายช้าลง 50% โดยประมาณ. casting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 18m
4 29 4 4,000 6.0 19.55
ฝ่ายตรงข้ามจะอยู่ในสถานะถูกพิษ และมีโอกาส 78% ภายในช่วงเวลา 7.9 วินาที ให้ดาเมจ 94 ทุกวินาที ทำให้การเคลื่อนย้ายช้าลง 50% โดยประมาณ. casting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 18m
5 32 5 5,300 6.0 20.7
ฝ่ายตรงข้ามจะอยู่ในสถานะถูกพิษ และมีโอกาส 79% ภายในช่วงเวลา 7.9 วินาที ให้ดาเมจ 107 ทุกวินาที ทำให้การเคลื่อนย้ายช้าลง 50% โดยประมาณ. casting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 18m
6 40 6 8,000 6.5 21.85
ฝ่ายตรงข้ามจะอยู่ในสถานะถูกพิษ และมีโอกาส 80% ภายในช่วงเวลา 9.0 วินาที ให้ดาเมจ 119 ทุกวินาที ทำให้การเคลื่อนย้ายช้าลง 50% โดยประมาณ. casting time - 1.6 วิ,ระยะทาง - 18m
7 43 7 10,100 6.5 23
ฝ่ายตรงข้ามจะอยู่ในสถานะถูกพิษ และมีโอกาส 81% ภายในช่วงเวลา 9.0 วินาที ให้ดาเมจ 135 ทุกวินาที ทำให้การเคลื่อนย้ายช้าลง 50% โดยประมาณ. casting time - 1.6 วิ,ระยะทาง - 18m
8 46 8 12,600 6.5 24.15
ฝ่ายตรงข้ามจะอยู่ในสถานะถูกพิษ และมีโอกาส 82% ภายในช่วงเวลา 9.0 วินาที ให้ดาเมจ 150 ทุกวินาที ทำให้การเคลื่อนย้ายช้าลง 50% โดยประมาณ. casting time - 1.6 วิ,ระยะทาง - 18m
9 49 9 15,700 6.5 25.3
ฝ่ายตรงข้ามจะอยู่ในสถานะถูกพิษ และมีโอกาส 83% ภายในช่วงเวลา 9.0 วินาที ให้ดาเมจ 166 ทุกวินาที ทำให้การเคลื่อนย้ายช้าลง 50% โดยประมาณ. casting time - 1.6 วิ,ระยะทาง - 18m
10 52 10 20,200 6.5 26.45
ฝ่ายตรงข้ามจะอยู่ในสถานะถูกพิษ และมีโอกาส 84% ภายในช่วงเวลา 9.0 วินาที ให้ดาเมจ 181 ทุกวินาที ทำให้การเคลื่อนย้ายช้าลง 50% โดยประมาณ. casting time - 1.6 วิ,ระยะทาง - 18m
11 55 11 32,100 6.5 28.75
ฝ่ายตรงข้ามจะอยู่ในสถานะถูกพิษ และมีโอกาส 85% ภายในช่วงเวลา 9.0 วินาที ให้ดาเมจ 197 ทุกวินาที ทำให้การเคลื่อนย้ายช้าลง 50% โดยประมาณ. casting time - 1.6 วิ,ระยะทาง - 18m
12 58 12 36,900 6.5 31.05
ฝ่ายตรงข้ามจะอยู่ในสถานะถูกพิษ และมีโอกาส 86% ภายในช่วงเวลา 9.0 วินาที ให้ดาเมจ 212 ทุกวินาที ทำให้การเคลื่อนย้ายช้าลง 50% โดยประมาณ. casting time - 1.6 วิ,ระยะทาง - 18m
13 61 13 42,200 6.5 33.35
ฝ่ายตรงข้ามจะอยู่ในสถานะถูกพิษ และมีโอกาส 87% ภายในช่วงเวลา 9.0 วินาที ให้ดาเมจ 228 ทุกวินาที ทำให้การเคลื่อนย้ายช้าลง 50% โดยประมาณ. casting time - 1.6 วิ,ระยะทาง - 18m
14 64 14 47,900 6.5 35.65
ฝ่ายตรงข้ามจะอยู่ในสถานะถูกพิษ และมีโอกาส 88% ภายในช่วงเวลา 9.0 วินาที ให้ดาเมจ 243 ทุกวินาที ทำให้การเคลื่อนย้ายช้าลง 50% โดยประมาณ. casting time - 1.6 วิ,ระยะทาง - 18m
15 67 15 54,000 6.5 37.95
ฝ่ายตรงข้ามจะอยู่ในสถานะถูกพิษ และมีโอกาส 89% ภายในช่วงเวลา 9.0 วินาที ให้ดาเมจ 259 ทุกวินาที ทำให้การเคลื่อนย้ายช้าลง 50% โดยประมาณ. casting time - 1.6 วิ,ระยะทาง - 18m
16 75 16 70,800 7.0 40.25
ฝ่ายตรงข้ามจะอยู่ในสถานะถูกพิษ และมีโอกาส 90% ภายในช่วงเวลา 12.2 วินาที ให้ดาเมจ 264 ทุกวินาที ทำให้การเคลื่อนย้ายช้าลง 50% โดยประมาณ. casting time - 1.6 วิ,ระยะทาง - 18m
17 82 17 86,200 7.0 42.55
ฝ่ายตรงข้ามจะอยู่ในสถานะถูกพิษ และมีโอกาส 91% ภายในช่วงเวลา 12.2 วินาที ให้ดาเมจ 282 ทุกวินาที ทำให้การเคลื่อนย้ายช้าลง 50% โดยประมาณ. casting time - 1.6 วิ,ระยะทาง - 18m
18 90 18 103,400 7.0 44.85
ฝ่ายตรงข้ามจะอยู่ในสถานะถูกพิษ และมีโอกาส 92% ภายในช่วงเวลา 12.2 วินาที ให้ดาเมจ 306 ทุกวินาที ทำให้การเคลื่อนย้ายช้าลง 50% โดยประมาณ. casting time - 1.6 วิ,ระยะทาง - 18m
19 97 19 137,500 7.0 47.15
ฝ่ายตรงข้ามจะอยู่ในสถานะถูกพิษ และมีโอกาส 93% ภายในช่วงเวลา 12.2 วินาที ให้ดาเมจ 327 ทุกวินาที ทำให้การเคลื่อนย้ายช้าลง 50% โดยประมาณ. casting time - 1.6 วิ,ระยะทาง - 18m
20 105 20 186,100 7.0 49.45
ฝ่ายตรงข้ามจะอยู่ในสถานะถูกพิษ และมีโอกาส 94% ภายในช่วงเวลา 12.2 วินาที ให้ดาเมจ 352 ทุกวินาที ทำให้การเคลื่อนย้ายช้าลง 50% โดยประมาณ. casting time - 1.6 วิ,ระยะทาง - 18m
21 105 21 224,400 7.0 54.05
ฝ่ายตรงข้ามจะอยู่ในสถานะถูกพิษ และมีโอกาส 94% ภายในช่วงเวลา 12.2 วินาที ให้ดาเมจ 352 ทุกวินาที ทำให้การเคลื่อนย้ายช้าลง 50% โดยประมาณ. casting time - 1.6 วิ,ระยะทาง - 18m
22 107 22 267,000 7.0 58.65
ฝ่ายตรงข้ามจะอยู่ในสถานะถูกพิษ และมีโอกาส 94% ภายในช่วงเวลา 12.2 วินาที ให้ดาเมจ 352 ทุกวินาที ทำให้การเคลื่อนย้ายช้าลง 50% โดยประมาณ. casting time - 1.6 วิ,ระยะทาง - 18m
23 109 23 314,100 7.0 63.25
ฝ่ายตรงข้ามจะอยู่ในสถานะถูกพิษ และมีโอกาส 94% ภายในช่วงเวลา 12.2 วินาที ให้ดาเมจ 352 ทุกวินาที ทำให้การเคลื่อนย้ายช้าลง 50% โดยประมาณ. casting time - 1.6 วิ,ระยะทาง - 18m
24 111 24 376,400 7.0 67.85
ฝ่ายตรงข้ามจะอยู่ในสถานะถูกพิษ และมีโอกาส 94% ภายในช่วงเวลา 12.2 วินาที ให้ดาเมจ 352 ทุกวินาที ทำให้การเคลื่อนย้ายช้าลง 50% โดยประมาณ. casting time - 1.6 วิ,ระยะทาง - 18m
25 113 25 478,800 7.0 72.45
ฝ่ายตรงข้ามจะอยู่ในสถานะถูกพิษ และมีโอกาส 94% ภายในช่วงเวลา 12.2 วินาที ให้ดาเมจ 352 ทุกวินาที ทำให้การเคลื่อนย้ายช้าลง 50% โดยประมาณ. casting time - 1.6 วิ,ระยะทาง - 18m
เคิร์ซวีคเนส
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 1 300 6.6 14
75%ที่เป็นไปได้ ในช่วงเวลา 30 วินาที พลังโจมตีกายภาพของเป้าหมายจะลดลง 1% casting time - 1.6 วินาที ระยะทาง- 16m
2 0 1 1,400 6.6 15
76%ที่เป็นไปได้ ในช่วงเวลา 30 วินาที พลังโจมตีกายภาพของเป้าหมายจะลดลง 2% casting time - 1.6 วินาที ระยะทาง- 16m
3 0 2 2,800 6.6 16
77%ที่เป็นไปได้ ในช่วงเวลา 30 วินาที พลังโจมตีกายภาพของเป้าหมายจะลดลง 3% casting time - 1.6 วินาที ระยะทาง- 16m
4 0 2 4,000 6.6 17
78%ที่เป็นไปได้ ในช่วงเวลา 30 วินาที พลังโจมตีกายภาพของเป้าหมายจะลดลง 4% casting time - 1.6 วินาที ระยะทาง- 16m
5 0 3 5,300 6.6 18
79%ที่เป็นไปได้ ในช่วงเวลา 30 วินาที พลังโจมตีกายภาพของเป้าหมายจะลดลง 5% casting time - 1.6 วินาที ระยะทาง- 16m
6 0 3 8,000 6.6 19
80%ที่เป็นไปได้ ในช่วงเวลา 30 วินาที พลังโจมตีกายภาพของเป้าหมายจะลดลง 6% casting time - 1.6 วินาที ระยะทาง- 16m
7 0 4 10,100 6.6 20
81%ที่เป็นไปได้ ในช่วงเวลา 30 วินาที พลังโจมตีกายภาพของเป้าหมายจะลดลง 7% casting time - 1.6 วินาที ระยะทาง- 16m
8 0 4 12,600 6.6 21
82%ที่เป็นไปได้ ในช่วงเวลา 30 วินาที พลังโจมตีกายภาพของเป้าหมายจะลดลง 8% casting time - 1.6 วินาที ระยะทาง- 16m
9 0 5 15,700 6.6 22
83%ที่เป็นไปได้ ในช่วงเวลา 30 วินาที พลังโจมตีกายภาพของเป้าหมายจะลดลง 9% casting time - 1.6 วินาที ระยะทาง- 16m
10 0 5 20,200 6.6 23
84%ที่เป็นไปได้ ในช่วงเวลา 30 วินาที พลังโจมตีกายภาพของเป้าหมายจะลดลง 10% casting time - 1.6 วินาที ระยะทาง- 16m
ไลท์อาร์เมอร์เอ็กเพอร์ไทซ์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 1 300 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพกายภาพ 1.0% โดยประมาณ
2 0 2 1,400 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 1.9% โดยประมาณ
3 0 3 2,800 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 2.8% โดยประมาณ
4 0 4 4,000 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 3.7% โดยประมาณ
5 0 5 5,300 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 4.6% โดยประมาณ
6 0 6 8,000 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 5.5% โดยประมาณ
7 0 7 10,100 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 6.4% โดยประมาณ
8 0 8 12,600 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 7.3% โดยประมาณ
9 0 9 15,700 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 8.2% โดยประมาณ
10 0 10 20,200 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 9.1% โดยประมาณ
11 0 11 32,100 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 10% โดยประมาณ
12 0 12 36,900 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 10.9% โดยประมาณ
13 0 13 42,200 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 11.8% โดยประมาณ
14 0 14 47,900 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 12.7% โดยประมาณ
15 0 15 54,000 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 13.6% โดยประมาณ
16 0 16 70,800 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 14.5% โดยประมาณ
17 0 17 86,200 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 15.4% โดยประมาณ
18 0 18 103,400 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกั16.3% โดยประมาณ
19 0 19 137,500 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 17.2% โดยประมาณ
20 0 20 186,100 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 18.1% โดยประมาณ
โร๊บเอ็กซเพอร์ไทซ์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 1 300 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก 1.0%โดยประมาณ.
2 0 2 1,400 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก 1.75%โดยประมาณ.
3 0 3 2,800 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก 2.5 %โดยประมาณ.
4 0 4 4,000 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก 3.25 %โดยประมาณ.
5 0 5 5,300 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก 4.0%โดยประมาณ.
6 0 6 8,000 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก 4.75%โดยประมาณ.
7 0 7 10,100 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก 5.5%โดยประมาณ.
8 0 8 12,600 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก 6.25%โดยประมาณ.
9 0 9 15,700 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก 7.0%โดยประมาณ.
10 0 10 20,200 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก 7.75%โดยประมาณ.
11 0 11 32,100 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก 8.5%โดยประมาณ.
12 0 12 36,900 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก 9.25%โดยประมาณ.
13 0 13 42,200 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก 10.0%โดยประมาณ.
14 0 14 47,900 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก 10.75%โดยประมาณ.
15 0 15 54,000 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก 11.5%โดยประมาณ.
16 0 16 70,800 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก 12.25%โดยประมาณ.
17 0 17 86,200 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก 13.0%โดยประมาณ.
18 0 18 103,400 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก 13.75%โดยประมาณ.
19 0 19 137,500 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก 14.5%โดยประมาณ.
20 0 20 186,100 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก 15.25%โดยประมาณ.
เมจิคแบริเออร์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 1 300 0.0 0
เพิ่มพลังป้องกันเวทย์ 1% โดยประมาณ.
2 0 2 1,400 0.0 0
เพิ่มพลังป้องกันเวทย์ 2% โดยประมาณ.
3 0 3 2,800 0.0 0
เพิ่มพลังป้องกันเวทย์ 3% โดยประมาณ.
4 0 4 4,000 0.0 0
เพิ่มพลังป้องกันเวทย์ 4% โดยประมาณ.
5 0 5 5,300 0.0 0
เพิ่มพลังป้องกันเวทย์ 5% โดยประมาณ.
6 0 6 8,000 0.0 0
เพิ่มพลังป้องกันเวทย์ 6% โดยประมาณ.
7 0 7 10,100 0.0 0
เพิ่มพลังป้องกันเวทย์ 7% โดยประมาณ.
8 0 8 12,600 0.0 0
เพิ่มพลังป้องกันเวทย์ 8% โดยประมาณ.
9 0 9 15,700 0.0 0
เพิ่มพลังป้องกันเวทย์ 9% โดยประมาณ.
10 0 10 20,200 0.0 0
เพิ่มพลังป้องกันเวทย์ 10% โดยประมาณ.
สเพ็ลแบริเออร์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 1 100 0.0 0
ลดโอกาสที่ดาเมจเวทย์จะลดลงอย่างผิดปกติ 3.3% โดยประมาณ.
2 0 1 300 0.0 0
ลดโอกาสที่ดาเมจเวทย์จะลดลงอย่างผิดปกติ 6.6% โดยประมาณ.
3 0 1 500 0.0 0
ลดโอกาสที่ดาเมจเวทย์จะลดลงอย่างผิดปกติ 9.9% โดยประมาณ.
4 0 1 700 0.0 0
ลดโอกาสที่ดาเมจเวทย์จะลดลงอย่างผิดปกติ 13.2% โดยประมาณ.
5 0 1 900 0.0 0
ลดโอกาสที่ดาเมจเวทย์จะลดลงอย่างผิดปกติ 16.5% โดยประมาณ.
6 0 1 1,100 0.0 0
ลดโอกาสที่ดาเมจเวทย์จะลดลงอย่างผิดปกติ 19.8% โดยประมาณ.
7 0 1 1,300 0.0 0
ลดโอกาสที่ดาเมจเวทย์จะลดลงอย่างผิดปกติ 23.1% โดยประมาณ.
8 0 1 1,500 0.0 0
ลดโอกาสที่ดาเมจเวทย์จะลดลงอย่างผิดปกติ 26.4% โดยประมาณ.
9 0 1 1,700 0.0 0
ลดโอกาสที่ดาเมจเวทย์จะลดลงอย่างผิดปกติ 29.7% โดยประมาณ.
10 0 1 1,900 0.0 0
ลดโอกาสที่ดาเมจเวทย์จะลดลงอย่างผิดปกติ 33.0% โดยประมาณ.
11 0 2 5,000 0.0 0
ลดโอกาสที่ดาเมจเวทย์จะลดลงอย่างผิดปกติ 36.3% โดยประมาณ.
12 0 2 5,500 0.0 0
ลดโอกาสที่ดาเมจเวทย์จะลดลงอย่างผิดปกติ 39.6% โดยประมาณ.
13 0 2 6,000 0.0 0
ลดโอกาสที่ดาเมจเวทย์จะลดลงอย่างผิดปกติ 42.9% โดยประมาณ.
14 0 2 6,500 0.0 0
ลดโอกาสที่ดาเมจเวทย์จะลดลงอย่างผิดปกติ 46.2% โดยประมาณ.
15 0 2 7,000 0.0 0
ลดโอกาสที่ดาเมจเวทย์จะลดลงอย่างผิดปกติ 49.5% โดยประมาณ.
สเพ็ลคราฟท์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 1 300 0.0 0
เพิ่มพลังโจมตีเวทย์ 1% โดยประมาณ.
2 0 2 1,400 0.0 0
เพิ่มพลังโจมตีเวทย์ 2% โดยประมาณ.
3 0 3 2,800 0.0 0
เพิ่มพลังโจมตีเวทย์ 3% โดยประมาณ.
4 0 4 4,000 0.0 0
เพิ่มพลังโจมตีเวทย์ 4% โดยประมาณ.
5 0 5 5,300 0.0 0
เพิ่มพลังโจมตีเวทย์ 5% โดยประมาณ.
6 0 6 8,000 0.0 0
เพิ่มพลังโจมตีเวทย์ 6% โดยประมาณ.
7 0 7 10,100 0.0 0
เพิ่มพลังโจมตีเวทย์ 7% โดยประมาณ.
8 0 8 12,600 0.0 0
เพิ่มพลังโจมตีเวทย์ 8% โดยประมาณ.
9 0 9 15,700 0.0 0
เพิ่มพลังโจมตีเวทย์ 9% โดยประมาณ.
10 0 10 20,200 0.0 0
เพิ่มพลังโจมตีเวทย์ 10% โดยประมาณ.
11 0 11 32,100 0.0 0
เพิ่มพลังโจมตีเวทย์ 12% โดยประมาณ.
12 0 12 36,900 0.0 0
เพิ่มพลังโจมตีเวทย์ 17% โดยประมาณ.
13 0 13 42,200 0.0 0
เพิ่มพลังโจมตีเวทย์ 16% โดยประมาณ.
14 0 14 47,900 0.0 0
เพิ่มพลังโจมตีเวทย์ 18% โดยประมาณ.
15 0 15 54,000 0.0 0
เพิ่มพลังโจมตีเวทย์ 20% โดยประมาณ.
16 0 16 70,800 0.0 0
เพิ่มพลังเวทย์. ประสิทธิภาพเลเวล 16.
17 0 17 86,200 0.0 0
เพิ่มพลังเวทย์. ประสิทธิภาพเลเวล 17.
18 0 18 103,400 0.0 0
เพิ่มพลังเวทย์. ประสิทธิภาพเลเวล 18.
19 0 19 137,500 0.0 0
เพิ่มพลังเวทย์. ประสิทธิภาพเลเวล 19.
20 0 20 186,100 0.0 0
เพิ่มพลังเวทย์. ประสิทธิภาพเลเวล 20.
เบิร์นนิ่งเรจ
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 3 1,000 0.0 0
ได้รับพลังจากเลือดสีแดงฉานเพิ่มพลังในการโจมตีกายภาพของตัวเอง 6% โดยประมาณ.
2 0 6 5,000 0.0 0
ได้รับพลังจากเลือดสีแดงฉานเพิ่มพลังในการโจมตีกายภาพของตัวเอง 12% โดยประมาณ.
3 0 9 12,000 0.0 0
เพิ่มพลังโจมตีกายภาพโดยใช้ HP มีผลกับตัวเองเท่านั้น ประสิทธิภาพ 3
แลช
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 3 1,000 0.0 5
เพ่งจิตวิญญาณ พลังการฟื้นคืน HP เพิ่มขึ้น 11% โดยประมาณ.
2 0 6 5,000 0.0 8
เพ่งจิตวิญญาณ พลังการฟื้นคืน HP เพิ่มขึ้น 16% โดยประมาณ.
3 0 9 12,000 0.0 11
เพิ่มการฟื้นคืน HP โดยใช้ MP มีผลกับตัวเองเท่านั้น ประสิทธิภาพ 3