รูนมาสเตอร์ (เอลฟ์)


เกรทฮีล
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 40 1 300 7.8 25.50654
ฟื้นคืนพลัง HP ของเป้าหมาย 682 โดยประมาณ . casting time - 2.4 วิ,ระยะทาง - 18m
2 41 2 1,400 7.8 30.94236
ฟื้นคืนพลัง HP ของเป้าหมาย 755 โดยประมาณ . casting time - 2.4 วิ,ระยะทาง - 18m
3 44 3 2,800 7.8 37.21446
ฟื้นคืนพลัง HP ของเป้าหมาย 827โดยประมาณ . casting time - 2.4 วิ,ระยะทาง - 18m
4 46 4 4,000 7.8 44.32284
ฟื้นคืนพลัง HP ของเป้าหมาย 900 โดยประมาณ . casting time - 2.4 วิ,ระยะทาง - 18m
5 47 5 5,300 7.8 52.2675
ฟื้นคืนพลัง HP ของเป้าหมาย 973 โดยประมาณ . casting time - 2.4 วิ,ระยะทาง - 18m
6 49 6 8,000 7.8 61.04844
ฟื้นคืนพลัง HP ของเป้าหมาย 1045 โดยประมาณ . casting time - 2.4 วิ,ระยะทาง - 18m
7 51 7 10,100 7.8 70.66566
ฟื้นคืนพลัง HP ของเป้าหมาย 1118 โดยประมาณ . casting time - 2.4 วิ,ระยะทาง - 18m
8 52 8 12,600 7.8 81.11916
ฟื้นคืนพลัง HP ของเป้าหมาย 1191 โดยประมาณ . casting time - 2.4 วิ,ระยะทาง - 18m
9 54 9 15,700 7.8 92.40894
ฟื้นคืนพลัง HP ของเป้าหมาย 1263 โดยประมาณ . casting time - 2.4 วิ,ระยะทาง - 18m
10 56 10 20,200 7.8 104.535
ฟื้นคืนพลัง HP ของเป้าหมาย 13369 โดยประมาณ . casting time - 2.4 วิ,ระยะทาง - 18m
11 57 11 32,100 7.8 117.49734
ฟื้นคืนพลัง HP ของเป้าหมาย 1408 โดยประมาณ . casting time - 2.4 วิ,ระยะทาง - 18m
12 59 11 36,900 7.8 131.29596
ฟื้นคืนพลัง HP ของเป้าหมาย 1481โดยประมาณ . casting time - 2.4 วิ,ระยะทาง - 18m
13 61 12 42,200 7.8 145.93086
ฟื้นคืนพลัง HP ของเป้าหมาย 1554 โดยประมาณ . casting time - 2.4 วิ,ระยะทาง - 18m
14 62 12 47,900 7.8 161.40204
ฟื้นคืนพลัง HP ของเป้าหมาย 1626 โดยประมาณ . casting time - 2.4 วิ,ระยะทาง - 18m
15 64 13 54,000 7.8 177.7095
ฟื้นคืนพลัง HP ของเป้าหมาย 1699 โดยประมาณ . casting time - 2.4 วิ,ระยะทาง - 18m
ดีไวน์จัดจ์เมนท์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 20 1 300 5.0 13.5
พลังแห่งคำพิพากษาสร้างดาเมจวินาทีละ 53 เป็นเวลาทั้งสิ้น 6.3 วิ. casting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 16m
2 21 2 1,400 5.0 18
พลังแห่งคำพิพากษาสร้างดาเมจวินาทีละ 57 เป็นเวลาทั้งสิ้น 6.3 วิ. casting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 16m
3 24 3 2,800 5.0 22.5
พลังแห่งคำพิพากษาสร้างดาเมจวินาทีละ 62 เป็นเวลาทั้งสิ้น 6.3 วิ. casting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 16m
4 25 4 4,000 5.0 27
พลังแห่งคำพิพากษาสร้างดาเมจวินาทีละ 66 เป็นเวลาทั้งสิ้น 6.3 วิ. casting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 16m
5 28 5 5,300 5.0 32.4
พลังแห่งคำพิพากษาสร้างดาเมจวินาทีละ 71 เป็นเวลาทั้งสิ้น 7.3 วิ. casting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 16m
6 29 6 8,000 5.0 36.9
พลังแห่งคำพิพากษาสร้างดาเมจวินาทีละ 75 เป็นเวลาทั้งสิ้น 7.3 วิ. casting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 16m
7 32 7 10,100 5.0 41.4
พลังแห่งคำพิพากษาสร้างดาเมจวินาทีละ 80 เป็นเวลาทั้งสิ้น 7.3 วิ. casting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 16m
8 33 8 12,600 5.0 45.9
พลังแห่งคำพิพากษาสร้างดาเมจวินาทีละ 84 เป็นเวลาทั้งสิ้น 7.3 วิ. casting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 16m
9 36 9 15,700 5.0 51.3
พลังแห่งคำพิพากษาสร้างดาเมจวินาทีละ 89 เป็นเวลาทั้งสิ้น 7.3 วิ. casting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 16m
10 37 10 20,200 5.0 55.8
พลังแห่งคำพิพากษาสร้างดาเมจวินาทีละ 93 เป็นเวลาทั้งสิ้น 7.3 วิ. casting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 16m
ดีไวน์เคิร์ส
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 40 11 32,100 5.5 72
พลังแห่งคำพิพากษาสร้างดาเมจวินาทีละ 93 เป็นเวลาทั้งสิ้น 8.9 วิ มีโอกาส 60% ที่จะทำให้อัตราการเคลื่อนที่ของฝ่ายตรงข้ามลดลง 40% โดยประมาณในช่วง 6.0 วินาทีcasting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 16m
2 45 12 36,900 5.5 83
พลังแห่งคำพิพากษาสร้างดาเมจวินาทีละ 137 เป็นเวลาทั้งสิ้น 8.9 วิ มีโอกาส 61% ที่จะทำให้อัตราการเคลื่อนที่ของฝ่ายตรงข้ามลดลง 40% โดยประมาณในช่วง 6.0 วินาทีcasting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 16m
3 50 13 42,200 5.5 93
พลังแห่งคำพิพากษาสร้างดาเมจวินาทีละ 167 เป็นเวลาทั้งสิ้น 8.9 วิ มีโอกาส 62% ที่จะทำให้อัตราการเคลื่อนที่ของฝ่ายตรงข้ามลดลง 40% โดยประมาณในช่วง 6.0 วินาทีcasting time - 1.6 วิ , ระยะทาง
4 55 14 47,900 5.5 104
พลังแห่งคำพิพากษาสร้างดาเมจวินาทีละ 196 เป็นเวลาทั้งสิ้น 8.9 วิ มีโอกาส 63% ที่จะทำให้อัตราการเคลื่อนที่ของฝ่ายตรงข้ามลดลง 40% โดยประมาณในช่วง 6.0 วินาทีcasting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 16m
5 60 15 54,000 5.5 114
พลังแห่งคำพิพากษาสร้างดาเมจวินาทีละ 226 เป็นเวลาทั้งสิ้น 9.8 วิ มีโอกาส 64% ที่จะทำให้อัตราการเคลื่อนที่ของฝ่ายตรงข้ามลดลง 40% โดยประมาณในช่วง 6.0 วินาทีcasting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 16m
6 75 16 70,800 6.0 125
พลังแห่งคำพิพากษาสร้างดาเมจวินาทีละ 260 เป็นเวลาทั้งสิ้น 9.8 วิ มีโอกาส 65% ที่จะทำให้อัตราการเคลื่อนที่ของฝ่ายตรงข้ามลดลง 40% โดยประมาณในช่วง 6.0 วินาทีcasting time - 1.6 วิ , ระยะทาง
7 81 17 86,200 6.0 135
พลังแห่งคำพิพากษาสร้างดาเมจวินาทีละ 298 เป็นเวลาทั้งสิ้น 9.8 วิ มีโอกาส 66% ที่จะทำให้อัตราการเคลื่อนที่ของฝ่ายตรงข้ามลดลง 40% โดยประมาณในช่วง 7.0 วินาทีcasting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 16m
8 87 18 103,400 6.0 146
พลังแห่งคำพิพากษาสร้างดาเมจวินาทีละ 335 เป็นเวลาทั้งสิ้น 9.8 วิ มีโอกาส 67% ที่จะทำให้อัตราการเคลื่อนที่ของฝ่ายตรงข้ามลดลง 40% โดยประมาณในช่วง 7.0 วินาทีcasting time - 1.6 วิ , ระยะทาง
9 94 19 137,500 6.0 156
พลังแห่งคำพิพากษาสร้างดาเมจวินาทีละ 373 เป็นเวลาทั้งสิ้น 9.8 วิ มีโอกาส 68% ที่จะทำให้อัตราการเคลื่อนที่ของฝ่ายตรงข้ามลดลง 50% โดยประมาณในช่วง 8.0วินาทีcasting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 16m
10 101 20 186,100 6.0 167
พลังแห่งคำพิพากษาสร้างดาเมจวินาทีละ 410 เป็นเวลาทั้งสิ้น 9.8 วิ มีโอกาส 69% ที่จะทำให้อัตราการเคลื่อนที่ของฝ่ายตรงข้ามลดลง 50% โดยประมาณในช่วง8.0 วินาทีcasting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 16m
ดีไวน์โฮลด์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 40 1 300 18.0 30.8
เป้าหมายที่อยู่ในรัศมี 3m โดยเป้าหมายนั้นจะมีโอกาสถูกมัด 40%ไม่ให้เคลื่อนย้ายภายในช่วงเวลา 5.0 วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 12m
2 43 1 1,400 18.0 33
เป้าหมายที่อยู่ในรัศมี 3m โดยเป้าหมายนั้นจะมีโอกาสถูกมัด 40%ไม่ให้เคลื่อนย้ายภายในช่วงเวลา 5.1 วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 12m
3 46 2 2,800 18.0 35.2
เป้าหมายที่อยู่ในรัศมี 3m โดยเป้าหมายนั้นจะมีโอกาสถูกมัด 40%ไม่ให้เคลื่อนย้ายภายในช่วงเวลา 5.3 วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 12m
4 49 3 4,000 18.0 37.4
เป้าหมายที่อยู่ในรัศมี 3m โดยเป้าหมายนั้นจะมีโอกาสถูกมัด 40%ไม่ให้เคลื่อนย้ายภายในช่วงเวลา 5.4 วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 12m
5 52 3 5,300 18.0 39.6
เป้าหมายที่อยู่ในรัศมี 3m โดยเป้าหมายนั้นจะมีโอกาสถูกมัด 40%ไม่ให้เคลื่อนย้ายภายในช่วงเวลา 5.6 วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 12m
6 55 4 8,000 17.5 41.8
เป้าหมายที่อยู่ในรัศมี 3m โดยเป้าหมายนั้นจะมีโอกาสถูกมัด 50%ไม่ให้เคลื่อนย้ายภายในช่วงเวลา 5.8 วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 12m
7 58 5 10,100 17.5 44
เป้าหมายที่อยู่ในรัศมี 3m โดยเป้าหมายนั้นจะมีโอกาสถูกมัด 50%ไม่ให้เคลื่อนย้ายภายในช่วงเวลา 5.9 วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 12m
8 61 5 12,600 17.5 46.2
เป้าหมายที่อยู่ในรัศมี 3m โดยเป้าหมายนั้นจะมีโอกาสถูกมัด 50%ไม่ให้เคลื่อนย้ายภายในช่วงเวลา 6.2 วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 12m
9 64 6 15,700 17.5 48.4
เป้าหมายที่อยู่ในรัศมี 3m โดยเป้าหมายนั้นจะมีโอกาสถูกมัด 60%ไม่ให้เคลื่อนย้ายภายในช่วงเวลา 6.3 วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 12m
10 67 7 20,200 17.5 50.6
เป้าหมายที่อยู่ในรัศมี 3m โดยเป้าหมายนั้นจะมีโอกาสถูกมัด 60%ไม่ให้เคลื่อนย้ายภายในช่วงเวลา6.5 วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 12m
รูนไซเลนซ์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 105 3 224,400 8.2 125
การกำหนดการชดเชยให้กับเป้าหมายในสถานะที่เงียบด้วยอัตรา 80% ในช่วงเวลา 30 วินาที . ก่อนเวลา -2 1.4วิ, ระยะทาง - 18m
2 111 6 267,000 8.2 134
การกำหนดการชดเชยให้กับเป้าหมายในสถานะที่เงียบด้วยอัตรา 80% ในช่วงเวลา 37 วินาที . ก่อนเวลา -2 1.4วิ, ระยะทาง - 18m
3 117 9 314,100 8.2 143
การกำหนดการชดเชยให้กับเป้าหมายในสถานะที่เงียบด้วยอัตรา 80% ในช่วงเวลา 44 วินาที . ก่อนเวลา -2 1.4วิ, ระยะทาง - 18m
4 124 12 376,400 8.2 152
การกำหนดการชดเชยให้กับเป้าหมายในสถานะที่เงียบด้วยอัตรา 80% ในช่วงเวลา 51 วินาที . ก่อนเวลา -2 1.4วิ, ระยะทาง - 18m
5 130 15 478,800 8.2 161
การกำหนดการชดเชยให้กับเป้าหมายในสถานะที่เงียบด้วยอัตรา 80% ในช่วงเวลา 58 วินาที . ก่อนเวลา -2 1.4วิ, ระยะทาง - 18m
รีเวิร์ส
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 3 1,000 23.4 128
ชุบชีวิตเป้าหมาย ฟั้นค่าประสบการณ์ 10% ที่ลดจากการตาย. casting time - 3.4 วิ , ระยะทาง - 6m
2 0 6 5,000 23.4 192
ชุบชีวิตเป้าหมาย ฟั้นค่าประสบการณ์ 20% ที่ลดจากการตาย. casting time - 3.4 วิ , ระยะทาง - 6m
3 0 9 12,000 23.4 256
ชุบชีวิตเป้าหมาย ฟั้นค่าประสบการณ์ 30% ที่ลดจากการตาย. casting time - 3.4 วิ , ระยะทาง - 6m
4 0 12 25,000 23.4 320
ชุบชีวิตเป้าหมาย ฟั้นค่าประสบการณ์ 35% ที่ลดจากการตาย. casting time - 3.4 วิ , ระยะทาง - 6m
5 0 15 82,500 23.4 384
ชุบชีวิตเป้าหมาย ฟั้นค่าประสบการณ์ 40% ที่ลดจากการตาย. casting time - 3.4 วิ , ระยะทาง - 6m
6 0 18 178,500 23.4 448
ชุบชีวิตเป้าหมาย ฟั้นค่าประสบการณ์ 45% ที่ลดจากการตาย. casting time - 3.4 วิ , ระยะทาง - 6m
รีเทิร์นไบนด์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 3 250,000 61.4 150
เพียงชั่วครู่ย้ายตัวเองมายังจุดที่บันทึกไว้. casting time - 1.4 วิ
โฮลี่สไตรค์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 1 300 2.5 13
พลังศักดิ์สิทธิ์ โจมตีพวกไร้ที่อยู่สร้างดาเมจ 22 โดยประมาณ. casting time 2.0 วิ , ระยะทาง - 17m
2 4 2 1,400 2.5 18
พลังศักดิ์สิทธิ์ โจมตีพวกไร้ที่อยู่สร้างดาเมจ 38 โดยประมาณ. casting time 2.0 วิ , ระยะทาง - 17m
3 8 3 2,800 2.5 23
พลังศักดิ์สิทธิ์ โจมตีพวกไร้ที่อยู่สร้างดาเมจ 53 โดยประมาณ. casting time 2.0 วิ , ระยะทาง - 17m
4 12 4 4,000 2.5 27
พลังศักดิ์สิทธิ์ โจมตีพวกไร้ที่อยู่สร้างดาเมจ 69 โดยประมาณ. casting time 2.0 วิ , ระยะทาง - 17m
5 16 5 5,300 2.5 32
พลังศักดิ์สิทธิ์ โจมตีพวกไร้ที่อยู่สร้างดาเมจ 84 โดยประมาณ. casting time 2.0 วิ , ระยะทาง - 17m
6 20 6 8,000 2.5 37
พลังศักดิ์สิทธิ์ โจมตีพวกไร้ที่อยู่สร้างดาเมจ 100 โดยประมาณ. casting time 2.0 วิ , ระยะทาง - 17m
7 24 7 10,100 2.5 42
พลังศักดิ์สิทธิ์ โจมตีพวกไร้ที่อยู่สร้างดาเมจ 121 โดยประมาณ. casting time 2.0 วิ , ระยะทาง - 17m
8 28 8 12,600 2.5 46
พลังศักดิ์สิทธิ์ โจมตีพวกไร้ที่อยู่สร้างดาเมจ 142 โดยประมาณ. casting time 2.0 วิ , ระยะทาง - 17m
9 32 9 15,700 2.5 51
พลังศักดิ์สิทธิ์ โจมตีพวกไร้ที่อยู่สร้างดาเมจ 162 โดยประมาณ. casting time 2.0 วิ , ระยะทาง - 17m
10 36 10 20,200 2.5 56
พลังศักดิ์สิทธิ์ โจมตีพวกไร้ที่อยู่สร้างดาเมจ 183 โดยประมาณ. casting time 2.0 วิ , ระยะทาง - 17m
ดีไวน์ซอร์ด
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 40 11 32,100 2.5 65
พลังศักดิ์สิทธิ์ โจมตีพวกไร้ที่อยู่สร้างดาเมจ 217 และมีโอกาส 70% ในช่วงเวลา12 วินาที ทำให้พลังการโจมตีของฝ่ายตรงข้ามลดลง 11% โดยประมาณ. casting time 2.0 วิ , ระยะทาง - 18m
2 44 12 36,900 2.5 75
พลังศักดิ์สิทธิ์ โจมตีพวกไร้ที่อยู่สร้างดาเมจ 243 และมีโอกาส 71% ในช่วงเวลา12 วินาที ทำให้พลังการโจมตีของฝ่ายตรงข้ามลดลง 12% โดยประมาณ. casting time 2.0 วิ , ระยะทาง - 18m
3 48 13 42,200 2.5 84
พลังศักดิ์สิทธิ์ โจมตีพวกไร้ที่อยู่สร้างดาเมจ 269 และมีโอกาส 72% ในช่วงเวลา12 วินาที ทำให้พลังการโจมตีของฝ่ายตรงข้ามลดลง 13% โดยประมาณ. casting time 2.0 วิ , ระยะทาง - 18m
4 52 14 47,900 2.5 94
พลังศักดิ์สิทธิ์ โจมตีพวกไร้ที่อยู่สร้างดาเมจ 295 และมีโอกาส 73% ในช่วงเวลา12 วินาที ทำให้พลังการโจมตีของฝ่ายตรงข้ามลดลง 14% โดยประมาณ. casting time 2.0 วิ , ระยะทาง - 18m
5 56 15 54,000 2.5 103
พลังศักดิ์สิทธิ์ โจมตีพวกไร้ที่อยู่สร้างดาเมจ 321 และมีโอกาส 74% ในช่วงเวลา12 วินาที ทำให้พลังการโจมตีของฝ่ายตรงข้ามลดลง 15% โดยประมาณ. casting time 2.0 วิ , ระยะทาง - 18m
6 75 16 70,800 2.5 112
พลังศักดิ์สิทธิ์ โจมตีพวกไร้ที่อยู่สร้างดาเมจ 374 และลดพลังโจมตีของฝ่ายตรงข้ามลง 16% โดยประมาณ. casting time 2.0 วิ , ระยะทาง - 18m
7 79 17 86,200 2.5 122
พลังศักดิ์สิทธิ์ โจมตีพวกไร้ที่อยู่สร้างดาเมจ 414 และลดพลังโจมตีของฝ่ายตรงข้ามลง 17% โดยประมาณ. casting time 2.0 วิ , ระยะทาง - 18m
8 83 18 103,400 2.5 131
พลังศักดิ์สิทธิ์ โจมตีพวกไร้ที่อยู่สร้างดาเมจ 453 และลดพลังโจมตีของฝ่ายตรงข้ามลง 18% โดยประมาณ. casting time 2.0 วิ , ระยะทาง - 18m
9 87 19 137,500 2.5 141
พลังศักดิ์สิทธิ์ โจมตีพวกไร้ที่อยู่สร้างดาเมจ 493 และลดพลังโจมตีของฝ่ายตรงข้ามลง 19% โดยประมาณ. casting time 2.0 วิ , ระยะทาง - 18m
10 91 20 186,100 2.5 150
พลังศักดิ์สิทธิ์ โจมตีพวกไร้ที่อยู่สร้างดาเมจ 532 และลดพลังโจมตีของฝ่ายตรงข้ามลง 20% โดยประมาณ. casting time 2.0 วิ , ระยะทาง - 18m
ฮีล
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 2 1 300 2.5 14
ฟื้นคืน HP ของเป้าหมายจำนวน 36 โดยประมาณ. casting time - 2.2 วิ , ระยะทาง - 17m
2 6 1 1,400 2.5 20
ฟื้นคืน HP ของเป้าหมายจำนวน 66 โดยประมาณ. casting time - 2.2 วิ , ระยะทาง - 17m
3 10 2 2,800 2.5 25
ฟื้นคืน HP ของเป้าหมายจำนวน 89 โดยประมาณ. casting time - 2.2 วิ , ระยะทาง - 17m
4 14 3 4,000 2.5 30
ฟื้นคืน HP ของเป้าหมายจำนวน 103 โดยประมาณ. casting time - 2.2 วิ , ระยะทาง - 17m
5 18 3 5,300 2.5 35
ฟื้นคืน HP ของเป้าหมายจำนวน 109 โดยประมาณ. casting time - 2.2 วิ , ระยะทาง - 17m
6 20 4 8,000 2.5 40
ฟื้นคืน HP ของเป้าหมายจำนวน 253 โดยประมาณ. casting time - 2.2 วิ , ระยะทาง - 17m
7 23 5 10,100 2.5 46
ฟื้นคืน HP ของเป้าหมายจำนวน 294 โดยประมาณ. casting time - 2.2 วิ , ระยะทาง - 17m
8 26 5 12,600 2.5 51
ฟื้นคืน HP ของเป้าหมายจำนวน 315 โดยประมาณ. casting time - 2.2 วิ , ระยะทาง - 17m
9 29 6 15,700 2.5 56
ฟื้นคืน HP ของเป้าหมายจำนวน 336 โดยประมาณ. casting time - 2.2 วิ , ระยะทาง - 17m
10 32 7 20,200 2.5 61
ฟื้นคืน HP ของเป้าหมายจำนวน 357 โดยประมาณ. casting time - 2.2 วิ , ระยะทาง - 17m
11 40 7 32,100 2.3 71
ฟื้นคืน HP ของเป้าหมายจำนวน 492 โดยประมาณ. casting time - 2.0 วิ , ระยะทาง - 17m
12 44 8 36,900 2.3 82
ฟื้นคืน HP ของเป้าหมายจำนวน 550 โดยประมาณ. casting time - 2.0 วิ , ระยะทาง - 17m
13 48 9 42,200 2.3 92
ฟื้นคืน HP ของเป้าหมายจำนวน 579 โดยประมาณ. casting time - 2.0 วิ , ระยะทาง - 17m
14 52 9 47,900 2.3 102
ฟื้นคืน HP ของเป้าหมายจำนวน 608 โดยประมาณ. casting time - 2.0 วิ , ระยะทาง - 17m
15 56 10 54,000 2.3 113
ฟื้นคืน HP ของเป้าหมายจำนวน 637 โดยประมาณ. casting time - 2.0 วิ , ระยะทาง - 17m
ไมท์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 3 1,000 2.2 35
เพิ่มพลังโจมตีกายภาพให้เป้าหมาย 9% โดยประมาณในช่วงเวลา 15 นาที. casting time - 2.0วิ , ระยะทาง - 15m
2 0 6 5,000 2.2 44
เพิ่มพลังโจมตีกายภาพให้เป้าหมาย 13% โดยประมาณในช่วงเวลา 16 นาที. casting time - 2.0วิ , ระยะทาง - 15m
3 0 9 12,000 2.2 53
เพิ่มพลังโจมตีกายภาพให้เป้าหมาย 15% โดยประมาณในช่วงเวลา 17 นาที. casting time - 2.0วิ , ระยะทาง - 15m
4 0 12 25,000 2.2 62
เพิ่มพลังโจมตีกายภาพให้เป้าหมาย 18% โดยประมาณในช่วงเวลา 18 นาที. casting time - 2.0วิ , ระยะทาง - 15m
5 0 15 82,500 2.2 71
เพิ่มพลังโจมตีกายภาพให้เป้าหมาย 20% โดยประมาณในช่วงเวลา 19 นาที. casting time - 2.0วิ , ระยะทาง - 15m
6 0 18 178,500 2.2 80
เพิ่มพลังโจมตีกายภาพให้เป้าหมาย 22% โดยประมาณในช่วงเวลา 20 นาที. casting time - 2.0วิ , ระยะทาง - 15m
7 0 21 512,000 2.2 89
เพิ่มพลังโจมตีกายภาพให้เป้าหมาย ในช่วงเวลาที่กำหนด. ประสิทธิภาพ 7.
8 0 24 1,630,000 2.2 98
เพิ่มพลังโจมตีกายภาพให้เป้าหมาย ในช่วงเวลาที่กำหนด. ประสิทธิภาพ 8.
มายนด์แบริเออร์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 3 1,000 2.2 35
เพิ่มการฟื้นคืนพลังป้องกันเวทย์ให้เป้าหมาย 8% โดยประมาณใน 15 นาที. casting time - 2.0วิ , ระยะทาง - 15m
2 0 6 5,000 2.2 44
เพิ่มการฟื้นคืนพลังป้องกันเวทย์ให้เป้าหมาย 11% โดยประมาณใน 16 นาที. casting time - 2.0วิ , ระยะทาง - 15m
3 0 9 12,000 2.2 53
เพิ่มการฟื้นคืนพลังป้องกันเวทย์ให้เป้าหมาย 13% โดยประมาณใน 17 นาที. casting time - 2.0วิ , ระยะทาง - 15m
4 0 12 25,000 2.2 62
เพิ่มการฟื้นคืนพลังป้องกันเวทย์ให้เป้าหมาย 15% โดยประมาณใน 18 นาที. casting time - 2.0วิ , ระยะทาง - 15m
5 0 15 82,500 2.2 71
เพิ่มการฟื้นคืนพลังป้องกันเวทย์ให้เป้าหมาย 17% โดยประมาณใน 19 นาที. casting time - 2.0วิ , ระยะทาง - 15m
6 0 18 178,500 2.2 80
เพิ่มการฟื้นคืนพลังป้องกันเวทย์ให้เป้าหมาย 19% โดยประมาณใน 20 นาที. casting time - 2.0วิ , ระยะทาง - 15m
7 0 21 512,000 2.2 89
เพิ่มการฟื้นคืนพลังป้องกันเวทย์ให้เป้าหมาย ในช่วงเวลาที่กำหนด.ประสิทธิภาพ 7.
เบลสมายนด์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 3 1,000 2.2 35
เพิ่มการฟื้นคืน MPให้เป้าหมาย 6 โดยประมาณใน 15นาที. casting time - 2.0วิ , ระยะทาง - 15m
2 0 6 5,000 2.2 44
เพิ่มการฟื้นคืน MPให้เป้าหมาย 10 โดยประมาณใน 16นาที. casting time - 2.0วิ , ระยะทาง - 15m
3 0 9 12,000 2.2 53
เพิ่มการฟื้นคืน MPให้เป้าหมาย 13 โดยประมาณใน 17นาที. casting time - 2.0วิ , ระยะทาง - 15m
4 0 12 25,000 2.2 62
เพิ่มการฟื้นคืน MPให้เป้าหมาย 17 โดยประมาณใน 18 นาที. casting time - 2.0วิ , ระยะทาง - 15m
5 0 15 82,500 2.2 71
เพิ่มการฟื้นคืน MPให้เป้าหมาย 21 โดยประมาณใน 19 นาที. casting time - 2.0วิ , ระยะทาง - 15m
6 0 18 178,500 2.2 80
เพิ่มการฟื้นคืน MPให้เป้าหมาย ในช่วงเวลาที่กำหนด.ประสิทธิภาพ 6.
7 0 21 512,000 2.2 89
เพิ่มการฟื้นคืน MPให้เป้าหมาย ในช่วงเวลาที่กำหนด.ประสิทธิภาพ7.
เบลสวินด์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 3 1,000 2.2 35
เพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่ของเป้าหมาย 10% โดยประมาณในช่วงเวลา 15 นาที. casting time - 2.0วิ , ระยะทาง - 15m
2 0 6 5,000 2.2 44
เพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่ของเป้าหมาย 14% โดยประมาณในช่วงเวลา 16 นาที. casting time - 2.0วิ , ระยะทาง - 15m
3 0 9 12,000 2.2 53
เพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่ของเป้าหมาย 17% โดยประมาณในช่วงเวลา 17 นาที. casting time - 2.0วิ , ระยะทาง - 15m
4 0 12 25,000 2.2 62
เพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่ของเป้าหมาย 21% โดยประมาณในช่วงเวลา 18 นาที. casting time - 2.0วิ , ระยะทาง - 15m
5 0 15 82,500 2.2 71
เพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่ของเป้าหมาย 25% โดยประมาณในช่วงเวลา 19 นาที. casting time - 2.0วิ , ระยะทาง - 15m
6 0 18 178,500 2.2 80
เพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่ของเป้าหมาย ในช่วงเวลาที่กำหนด. ประสิทธิภาพ 6.
7 0 21 512,000 2.2 89
เพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่ของเป้าหมาย ในช่วงเวลาที่กำหนด. ประสิทธิภาพ 7.
เบลสฮาร์ท
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 1 1,000 2.2 35
เพิ่มการฟื้นคืนให้เป้าหมาย 3 โดยประมาณในช่วงเวลา 15นาที. casting time - 2.0วิ , ระยะทาง- 15m
2 0 2 5,000 2.2 44
เพิ่มการฟื้นคืนให้เป้าหมาย 14 โดยประมาณในช่วงเวลา 15นาที. casting time - 2.0วิ , ระยะทาง- 15m
3 0 3 12,000 2.2 53
เพิ่มการฟื้นคืนให้เป้าหมาย 17 โดยประมาณในช่วงเวลา 17นาที. casting time - 2.0วิ , ระยะทาง- 15m
4 0 4 25,000 2.2 62
เพิ่มการฟื้นคืนให้เป้าหมาย 20 โดยประมาณในช่วงเวลา 18 นาที. casting time - 2.0วิ , ระยะทาง- 15m
5 0 5 82,500 2.2 71
เพิ่มการฟื้นคืนให้เป้าหมาย 23 โดยประมาณในช่วงเวลา 19 นาที. casting time - 2.0วิ , ระยะทาง- 15m
6 0 6 178,500 2.2 80
เพิ่มการฟื้นคืนให้เป้าหมาย 27 โดยประมาณในช่วงเวลา 20 นาที. casting time - 2.0วิ , ระยะทาง- 15m
7 0 7 512,000 2.2 89
เพิ่มการฟื้นคืนให้เป้าหมาย 32 โดยประมาณในช่วงเวลา20 นาที. casting time - 2.0วิ , ระยะทาง- 15m
8 0 8 1,630,000 2.2 98
เพิ่มการฟื้นคืนให้เป้าหมาย ในช่วงเวลาที่กำหนด.ประสิทธิภาพ 8.
9 0 9 2,500,000 2.2 107
เพิ่มการฟื้นคืนให้เป้าหมาย ในช่วงเวลาที่กำหนด.ประสิทธิภาพ 9.
10 0 10 6,250,000 2.2 116
เพิ่มการฟื้นคืนให้เป้าหมาย ในช่วงเวลาที่กำหนด.ประสิทธิภาพ 10.
บีโฮลเดอร์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 1 1,000 5.4 35
ทำให้เป้าหมายสามารถมองเห็นชัดเจน 1 เลเวลในช่วงเวลา 15 นาที. casting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 15m
2 0 2 5,000 5.4 44
ทำให้เป้าหมายสามารถมองเห็นชัดเจน 2 เลเวลในช่วงเวลา 16 นาที. casting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 15m
3 0 3 12,000 5.4 53
ทำให้เป้าหมายสามารถมองเห็นชัดเจน 3 เลเวลในช่วงเวลา 17 นาที. casting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 15m
4 0 4 25,000 5.4 62
ทำให้เป้าหมายสามารถมองเห็นชัดเจน 4 เลเวลในช่วงเวลา 18 นาที. casting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 15m
5 0 5 82,500 5.4 71
ทำให้เป้าหมายสามารถมองเห็นชัดเจน 5 เลเวลในช่วงเวลา 19 นาที. casting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 15m
6 0 6 178,500 5.4 80
ทำให้เป้าหมายสามารถมองเห็นชัดเจน 6 เลเวลในช่วงเวลา 20 นาที. casting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 15m
7 0 7 512,000 5.4 89
ทำให้เป้าหมายสามารถมองเห็นชัดเจน 7 เลเวลในช่วงเวลา 20 นาที. casting time - 1.6 วิ , ระยะทาง - 15m
8 0 8 1,630,000 5.4 98
ทำให้เป้าหมายสามารถมองเห็นชัดเจนในช่วงเวลาที่กำหนด .ประสิทธิภาพ 8.
9 0 9 2,500,000 5.4 107
ทำให้เป้าหมายสามารถมองเห็นชัดเจนในช่วงเวลาที่กำหนด .ประสิทธิภาพ 9.
ชิลด์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 3 1,000 2.2 35
เพิ่มพลังป้องกันกายภาพให้เป้าหมาย 8% โดยประมาณในช่วงเวลา 15 นาที. casting time - 2.2วิ , ระยะทาง 15m
2 0 6 5,000 2.2 44
เพิ่มพลังป้องกันกายภาพให้เป้าหมาย 12% โดยประมาณในช่วงเวลา 16 นาที. casting time - 2.2วิ , ระยะทาง 15m
3 0 9 12,000 2.2 53
เพิ่มพลังป้องกันกายภาพให้เป้าหมาย 14% โดยประมาณในช่วงเวลา 17 นาที. casting time - 2.2วิ , ระยะทาง 15m
4 0 12 25,000 2.2 62
เพิ่มพลังป้องกันกายภาพให้เป้าหมาย 15% โดยประมาณในช่วงเวลา 18 นาที. casting time - 2.2วิ , ระยะทาง 15m
5 0 15 82,500 2.2 71
เพิ่มพลังป้องกันกายภาพให้เป้าหมาย 17% โดยประมาณในช่วงเวลา 19 นาที. casting time - 2.2วิ , ระยะทาง 15m
6 0 18 178,500 2.2 80
เพิ่มพลังป้องกันกายภาพให้เป้าหมาย 18% โดยประมาณในช่วงเวลา 20 นาที. casting time - 2.2วิ , ระยะทาง 15m
7 0 21 512,000 2.2 89
เพิ่มพลังป้องกันกายภาพให้เป้าหมาย ในช่วงเวลาที่กำหนด. ประสิทธิภาพ 7.
8 0 24 1,630,000 2.2 98
เพิ่มพลังป้องกันกายภาพให้เป้าหมาย ในช่วงเวลาที่กำหนด. ประสิทธิภาพ 8.
แอทคิวท์เนส
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 75 7 125,500 2.0 46
ความเร็วในการโจมตีของเป้าหมายสูงขึ้นชั่วขณะหนึ่ง 15% โดยประมาณในช่วงเวลา 18 นาที casting time - 1.8วิ , ระยะทาง - 15m
2 90 13 690,500 2.0 69
ความเร็วในการโจมตีของเป้าหมายสูงขึ้นชั่วขณะหนึ่ง 18% โดยประมาณในช่วงเวลา 20 นาที casting time - 1.8วิ , ระยะทาง - 15m
3 105 18 1,630,000 2.0 92
ความเร็วในการโจมตีของเป้าหมายสูงขึ้นชั่วขณะหนึ่ง ประสิทธิผล 3.
4 105 25 2,500,000 2.0 116
ความเร็วในการโจมตีของเป้าหมายสูงขึ้นชั่วขณะหนึ่ง ประสิทธิผล 4.
วิสดอม
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 3 1,000 2.2 35
เพิ่ม WIS ให้เป้าหมาย 10 โดยประมาณในช่วงเวลา 15 นาที. casting time - 2วิ , ระยะทาง- 15m
2 0 6 5,000 2.2 44
เพิ่ม WIS ให้เป้าหมาย 16 โดยประมาณในช่วงเวลา 20 นาที. casting time - 2วิ , ระยะทาง- 15m
3 0 9 12,000 2.2 53
เพิ่ม WIS ให้เป้าหมาย 17 โดยประมาณในช่วงเวลา 130 นาที. casting time - 2วิ , ระยะทาง- 15m
4 0 12 25,000 2.2 62
เพิ่ม WIS ให้เป้าหมาย 18 โดยประมาณในช่วงเวลา 40 นาที. casting time - 2วิ , ระยะทาง- 15m
5 0 15 82,500 2.2 71
เพิ่ม WIS ให้เป้าหมาย 19 โดยประมาณในช่วงเวลา 50 นาที. casting time - 2วิ , ระยะทาง- 15m
6 0 18 178,500 2.2 80
เพิ่ม WIS ให้เป้าหมาย 20 โดยประมาณในช่วงเวลา 60 นาที. casting time - 2วิ , ระยะทาง- 15m
7 0 21 512,000 2.2 89
เพิ่มเพิ่ม WIS ให้เป้าหมาย ในช่วงเวลาที่กำหนด. ประสิทธิภาพ 7.
8 0 24 1,630,000 2.2 98
เพิ่มเพิ่ม WIS ให้เป้าหมาย ในช่วงเวลาที่กำหนด. ประสิทธิภาพ 8.
เคล้าท์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 75 2 125,500 2.0 46
เพิ่มความแม่นยำให้กับเป้าหมาย 7 โดยประมาณในช่วงเวลา10 นาที casting time 1.8 วิ.ระยะทาง 15m
2 80 4 690,500 2.0 69
เพิ่มความแม่นยำให้กับเป้าหมาย 14 โดยประมาณในช่วงเวลา20 นาที casting time 1.8 วิ.ระยะทาง 15m
3 105 6 1,630,000 2.0 92
อัตราความแม่นยำของเป้าหมายสูงขึ้นชั่วขณะหนึ่ง ประสิทธิผล 3.
4 105 8 2,500,000 2.0 116
อัตราความแม่นยำของเป้าหมายสูงขึ้นชั่วขณะหนึ่ง ประสิทธิผล 4.
คิสออฟเดธ
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 75 7 125,500 2.0 46
ดาเมจคริติคอลของเป้าหมายสูงขึ้น 12% โดยประมาณในช่วงเวลา 18 นาที casting time 1.8 วิ.ระยะทาง 15m
2 90 13 690,500 2.0 69
ดาเมจคริติคอลของเป้าหมายสูงขึ้น 14% โดยประมาณในช่วงเวลา 20 นาที casting time 1.8 วิ.ระยะทาง 15m
3 105 18 1,630,000 2.0 92
ดาเมจคริติคอลของเป้าหมายสูงขึ้นชั่วขณะหนึ่ง ประสิทธิผล 3.
4 105 25 2,500,000 2.0 116
ดาเมจคริติคอลของเป้าหมายสูงขึ้นชั่วขณะหนึ่ง ประสิทธิผล 4.
พินพอยท์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 75 7 125,500 2.0 46
ค่าคริติคอลของเป้าหมายสูงขึ้น 92 โดยประมาณในช่วงเวลา 18 นาที. casting time - 1.8วิ , ระยะทาง - 15m
2 90 13 690,500 2.0 69
ค่าคริติคอลของเป้าหมายสูงขึ้น 162 โดยประมาณในช่วงเวลา 20 นาที. casting time - 1.8วิ , ระยะทาง - 15m
3 105 18 1,630,000 2.0 92
ค่าคริติคอลของเป้าหมายสูงขึ้นชั่วขณะหนึ่ง ประสิทธิผล 3.
4 105 25 2,500,000 2.0 116
ค่าคริติคอลของเป้าหมายสูงขึ้นชั่วขณะหนึ่ง ประสิทธิผล 4.
โฮลี่แบริเออร์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 20 3 1,000 32.6 75
ทำให้เป้าหมายอยู่ในสถานะที่ไม่สามารถเอา ชนะได้ ในช่วงเวลา 3.2 วิ จะไม่ได้รับดาเมจจากการโจมตีด้วยพลังเวทย์ . casting time - 1.2 วิ , ระยะทาง - 8.5m
2 40 6 5,000 38.9 125
ทำให้เป้าหมายอยู่ในสถานะที่ไม่สามารถเอา ชนะได้ ในช่วงเวลา 4.8 วิ จะไม่ได้รับดาเมจจากการโจมตีด้วยพลังเวทย์ . casting time - 1.2 วิ , ระยะทาง - 8.5m
3 75 9 12,000 46.3 175
ทำให้เป้าหมายอยู่ในสถานะที่ไม่สามารถเอา ชนะได้ ในช่วงเวลา 7.5 วิ จะไม่ได้รับดาเมจจากการโจมตีด้วยพลังเวทย์ . casting time - 1.2 วิ , ระยะทาง - 8.5m
4 89 12 25,000 49.1 225
ทำให้เป้าหมายอยู่ในสถานะที่ไม่สามารถเอา ชนะได้ ในช่วงเวลา 8.6วิ จะไม่ได้รับดาเมจจากการโจมตีด้วยพลังเวทย์ . casting time - 1.2 วิ , ระยะทาง - 8.5m
โร๊บเอ็กซเพอร์ไทซ์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 1 300 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก 1.0%โดยประมาณ.
2 0 2 1,400 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก 1.75%โดยประมาณ.
3 0 3 2,800 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก 2.5 %โดยประมาณ.
4 0 4 4,000 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก 3.25 %โดยประมาณ.
5 0 5 5,300 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก 4.0%โดยประมาณ.
6 0 6 8,000 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก 4.75%โดยประมาณ.
7 0 7 10,100 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก 5.5%โดยประมาณ.
8 0 8 12,600 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก 6.25%โดยประมาณ.
9 0 9 15,700 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก 7.0%โดยประมาณ.
10 0 10 20,200 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก 7.75%โดยประมาณ.
11 0 11 32,100 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก 8.5%โดยประมาณ.
12 0 12 36,900 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก 9.25%โดยประมาณ.
13 0 13 42,200 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก 10.0%โดยประมาณ.
14 0 14 47,900 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก 10.75%โดยประมาณ.
15 0 15 54,000 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก 11.5%โดยประมาณ.
16 0 16 70,800 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก 12.25%โดยประมาณ.
17 0 17 86,200 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก 13.0%โดยประมาณ.
18 0 18 103,400 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก 13.75%โดยประมาณ.
19 0 19 137,500 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก 14.5%โดยประมาณ.
20 0 20 186,100 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก 15.25%โดยประมาณ.
21 0 21 224,400 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก. ประสิทธิภาพเลเวล 21.
22 0 22 267,000 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก. ประสิทธิภาพเลเวล 22.
23 0 23 314,100 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก. ประสิทธิภาพเลเวล 23.
24 0 24 376,400 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก. ประสิทธิภาพเลเวล 24.
25 0 25 478,800 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก. ประสิทธิภาพเลเวล 25.
มานาคอนโทรล
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 5 1 300 0.0 0
เพิ่มการฟื้นคืนพลัง MP อีก 2 โดยประมาณ.
2 8 2 1,400 0.0 0
เพิ่มการฟื้นคืนพลัง MP อีก 4 โดยประมาณ
3 11 3 2,800 0.0 0
เพิ่มการฟื้นคืนพลัง MP อีก 7 โดยประมาณ
4 14 4 4,000 0.0 0
เพิ่มการฟื้นคืนพลัง MP อีก 9 โดยประมาณ
5 17 5 5,300 0.0 0
เพิ่มการฟื้นคืนพลัง MP อีก 12 โดยประมาณ
6 22 6 8,000 0.0 0
เพิ่มการฟื้นคืนพลัง MP อีก 14โดยประมาณ
7 25 7 10,100 0.0 0
เพิ่มการฟื้นคืนพลัง MP อีก 17 โดยประมาณ
8 29 8 12,600 0.0 0
เพิ่มการฟื้นคืนพลัง MP อีก 19 โดยประมาณ
9 32 9 15,700 0.0 0
เพิ่มการฟื้นคืนพลัง MP อีก 22 โดยประมาณ
10 36 10 20,200 0.0 0
เพิ่มการฟื้นคืนพลัง MP อีก 24 โดยประมาณ
11 42 11 32,100 0.0 0
เพิ่มการฟื้นคืนพลัง MP อีก 28 โดยประมาณ
12 47 12 36,900 0.0 0
เพิ่มการฟื้นคืนพลัง MP อีก 30 โดยประมาณ
13 53 13 42,200 0.0 0
เพิ่มการฟื้นคืนพลัง MP อีก 34 โดยประมาณ
14 58 14 47,900 0.0 0
เพิ่มการฟื้นคืนพลัง MP อีก 37 โดยประมาณ
15 68 15 54,000 0.0 0
เพิ่มการฟื้นคืนพลัง MP อีก 41 โดยประมาณ
16 77 16 70,800 0.0 0
เพิ่มการฟื้นคืนพลัง MP อีก 43 โดยประมาณ
17 82 17 86,200 0.0 0
เพิ่มการฟื้นคืนพลัง MP อีก 48 โดยประมาณ
18 87 18 103,400 0.0 0
เพิ่มการฟื้นคืนพลัง MP อีก 50 โดยประมาณ
19 91 19 137,500 0.0 0
เพิ่มการฟื้นคืนพลัง MP อีก 54 โดยประมาณ
20 96 20 186,100 0.0 0
เพิ่มการฟื้นคืนพลัง MP อีก 56 โดยประมาณ
21 105 21 224,400 0.0 0
เพิ่มการฟื้นคืนพลัง MP.ประสิทธิภาพเลเวล 21.
22 105 22 267,000 0.0 0
เพิ่มการฟื้นคืนพลัง MP.ประสิทธิภาพเลเวล 22.
23 105 23 314,100 0.0 0
เพิ่มการฟื้นคืนพลัง MP.ประสิทธิภาพเลเวล 23.
24 105 24 376,400 0.0 0
เพิ่มการฟื้นคืนพลัง MP.ประสิทธิภาพเลเวล 24.
25 105 25 478,800 0.0 0
เพิ่มการฟื้นคืนพลัง MP.ประสิทธิภาพเลเวล 25.
เมจิคแบริเออร์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 1 300 0.0 0
เพิ่มพลังป้องกันเวทย์ 1% โดยประมาณ.
2 0 2 1,400 0.0 0
เพิ่มพลังป้องกันเวทย์ 2% โดยประมาณ.
3 0 3 2,800 0.0 0
เพิ่มพลังป้องกันเวทย์ 3% โดยประมาณ.
4 0 4 4,000 0.0 0
เพิ่มพลังป้องกันเวทย์ 4% โดยประมาณ.
5 0 5 5,300 0.0 0
เพิ่มพลังป้องกันเวทย์ 5% โดยประมาณ.
6 0 6 8,000 0.0 0
เพิ่มพลังป้องกันเวทย์ 6% โดยประมาณ.
7 0 7 10,100 0.0 0
เพิ่มพลังป้องกันเวทย์ 7% โดยประมาณ.
8 0 8 12,600 0.0 0
เพิ่มพลังป้องกันเวทย์ 8% โดยประมาณ.
9 0 9 15,700 0.0 0
เพิ่มพลังป้องกันเวทย์ 9% โดยประมาณ.
10 0 10 20,200 0.0 0
เพิ่มพลังป้องกันเวทย์ 10% โดยประมาณ.
11 0 11 32,100 0.0 0
เพิ่มพลังป้องกันเวทย์ 11% โดยประมาณ.
12 0 12 36,900 0.0 0
เพิ่มพลังป้องกันเวทย์ 12% โดยประมาณ.
13 0 13 42,200 0.0 0
เพิ่มพลังป้องกันเวทย์ 13% โดยประมาณ.
14 0 14 47,900 0.0 0
เพิ่มพลังป้องกันเวทย์ 14% โดยประมาณ.
15 0 15 54,000 0.0 0
เพิ่มพลังป้องกันเวทย์ 15% โดยประมาณ.
16 0 16 70,800 0.0 0
เพิ่มพลังป้องกันเวทย์ 16% โดยประมาณ.
17 0 17 86,200 0.0 0
เพิ่มพลังป้องกันเวทย์ 17% โดยประมาณ.
18 0 18 103,400 0.0 0
เพิ่มพลังป้องกันเวทย์ 18% โดยประมาณ.
19 0 19 137,500 0.0 0
เพิ่มพลังป้องกันเวทย์ 19% โดยประมาณ.
20 0 20 186,100 0.0 0
เพิ่มพลังป้องกันเวทย์ 20% โดยประมาณ.
21 0 21 224,400 0.0 0
เพิ่มพลังป้องกันเวทย์. ประสิทธิภาพ 21.
22 0 22 267,000 0.0 0
เพิ่มพลังป้องกันเวทย์. ประสิทธิภาพ22.
23 0 23 314,100 0.0 0
เพิ่มพลังป้องกันเวทย์. ประสิทธิภาพ23.
24 0 24 376,400 0.0 0
เพิ่มพลังป้องกันเวทย์. ประสิทธิภาพ24.
25 0 25 478,800 0.0 0
เพิ่มพลังป้องกันเวทย์. ประสิทธิภาพ25.
สเพ็ลแบริเออร์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 1 100 0.0 0
ลดโอกาสที่ดาเมจเวทย์จะลดลงอย่างผิดปกติ 3.3% โดยประมาณ.
2 0 1 300 0.0 0
ลดโอกาสที่ดาเมจเวทย์จะลดลงอย่างผิดปกติ 6.6% โดยประมาณ.
3 0 1 500 0.0 0
ลดโอกาสที่ดาเมจเวทย์จะลดลงอย่างผิดปกติ 9.9% โดยประมาณ.
4 0 1 700 0.0 0
ลดโอกาสที่ดาเมจเวทย์จะลดลงอย่างผิดปกติ 13.2% โดยประมาณ.
5 0 1 900 0.0 0
ลดโอกาสที่ดาเมจเวทย์จะลดลงอย่างผิดปกติ 16.5% โดยประมาณ.
6 0 1 1,100 0.0 0
ลดโอกาสที่ดาเมจเวทย์จะลดลงอย่างผิดปกติ 19.8% โดยประมาณ.
7 0 1 1,300 0.0 0
ลดโอกาสที่ดาเมจเวทย์จะลดลงอย่างผิดปกติ 23.1% โดยประมาณ.
8 0 1 1,500 0.0 0
ลดโอกาสที่ดาเมจเวทย์จะลดลงอย่างผิดปกติ 26.4% โดยประมาณ.
9 0 1 1,700 0.0 0
ลดโอกาสที่ดาเมจเวทย์จะลดลงอย่างผิดปกติ 29.7% โดยประมาณ.
10 0 1 1,900 0.0 0
ลดโอกาสที่ดาเมจเวทย์จะลดลงอย่างผิดปกติ 33.0% โดยประมาณ.
11 0 2 5,000 0.0 0
ลดโอกาสที่ดาเมจเวทย์จะลดลงอย่างผิดปกติ 36.3% โดยประมาณ.
12 0 2 5,500 0.0 0
ลดโอกาสที่ดาเมจเวทย์จะลดลงอย่างผิดปกติ 39.6% โดยประมาณ.
13 0 2 6,000 0.0 0
ลดโอกาสที่ดาเมจเวทย์จะลดลงอย่างผิดปกติ 42.9% โดยประมาณ.
14 0 2 6,500 0.0 0
ลดโอกาสที่ดาเมจเวทย์จะลดลงอย่างผิดปกติ 46.2% โดยประมาณ.
15 0 2 7,000 0.0 0
ลดโอกาสที่ดาเมจเวทย์จะลดลงอย่างผิดปกติ 49.5% โดยประมาณ.
เอนฮานซ์ HP
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 6 1 300 0.0 0
เพิ่ม HP สูงสุด1% เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 31 โดยประมาณ.
2 9 1 1,400 0.0 0
เพิ่ม HP สูงสุด1% เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 64 โดยประมาณ.
3 12 2 2,800 0.0 0
เพิ่ม HP สูงสุด1% เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 99 โดยประมาณ.
4 15 3 4,000 0.0 0
เพิ่ม HP สูงสุด1% เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 136 โดยประมาณ.
5 18 3 5,300 0.0 0
เพิ่ม HP สูงสุด1% เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 175 โดยประมาณ.
6 22 4 8,000 0.0 0
เพิ่ม HP สูงสุด1% + 216 โดยประมาณ พลังการฟื้นคืน HP เพิ่มขึ้น 3 โดยประมาณ.
7 25 5 10,100 0.0 0
เพิ่ม HP สูงสุด1% + 259 โดยประมาณ พลังการฟื้นคืน HP เพิ่มขึ้น 3 โดยประมาณ.
8 29 5 12,600 0.0 0
เพิ่ม HP สูงสุด1% + 304โดยประมาณ พลังการฟื้นคืน HP เพิ่มขึ้น 3 โดยประมาณ.
9 32 6 15,700 0.0 0
เพิ่ม HP สูงสุด1% + 351 โดยประมาณ พลังการฟื้นคืน HP เพิ่มขึ้น 3 โดยประมาณ.
10 36 7 20,200 0.0 0
เพิ่ม HP สูงสุด1% + 400 โดยประมาณ พลังการฟื้นคืน HP เพิ่มขึ้น 3 โดยประมาณ.
11 41 7 32,100 0.0 0
เพิ่ม HP สูงสุด2% + 451 โดยประมาณ พลังการฟื้นคืน HP เพิ่มขึ้น 3 โดยประมาณ.
12 46 8 36,900 0.0 0
เพิ่ม HP สูงสุด2% + 504 โดยประมาณ พลังการฟื้นคืน HP เพิ่มขึ้น 3 โดยประมาณ.
13 52 9 42,200 0.0 0
เพิ่ม HP สูงสุด2% + 559 โดยประมาณ พลังการฟื้นคืน HP เพิ่มขึ้น 3 โดยประมาณ.
14 57 9 47,900 0.0 0
เพิ่ม HP สูงสุด2% + 616 โดยประมาณ พลังการฟื้นคืน HP เพิ่มขึ้น 3 โดยประมาณ.
15 67 10 54,000 0.0 0
เพิ่ม HP สูงสุด2% + 675 โดยประมาณ พลังการฟื้นคืน HP เพิ่มขึ้น 3 โดยประมาณ.
16 75 11 70,800 0.0 0
เพิ่ม HP สูงสุด2% + 736 โดยประมาณ พลังการฟื้นคืน HP เพิ่มขึ้น 8 โดยประมาณ.
17 80 11 86,200 0.0 0
เพิ่ม HP สูงสุด2% +799 โดยประมาณ พลังการฟื้นคืน HP เพิ่มขึ้น 8 โดยประมาณ.
18 85 12 103,400 0.0 0
เพิ่ม HP สูงสุด2% + 864 โดยประมาณ พลังการฟื้นคืน HP เพิ่มขึ้น 8 โดยประมาณ.
19 89 13 137,500 0.0 0
เพิ่ม HP สูงสุด2% + 931 โดยประมาณ พลังการฟื้นคืน HP เพิ่มขึ้น 8 โดยประมาณ.
20 94 13 186,100 0.0 0
เพิ่ม HP สูงสุด2% + 1000 โดยประมาณ พลังการฟื้นคืน HP เพิ่มขึ้น 8 โดยประมาณ.
21 105 14 224,400 0.0 0
เพิ่ม HP สูงสุด.ประสิทธิภาพเลเวล 21.
22 105 15 267,000 0.0 0
เพิ่ม HP สูงสุด.ประสิทธิภาพเลเวล 22.
23 105 15 314,100 0.0 0
เพิ่ม HP สูงสุด.ประสิทธิภาพเลเวล 23.
24 105 16 376,400 0.0 0
เพิ่ม HP สูงสุด.ประสิทธิภาพเลเวล 24.
25 105 17 478,800 0.0 0
เพิ่ม HP สูงสุด.ประสิทธิภาพเลเวล 25.
เอนฮานซ์ MP
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 4 1 300 0.0 0
MP สูงสุดเพิ่มสูงขึ้น 1% เป็นจำนวน 21 โดยประมาณที่เพิมขึ้น.
2 7 1 1,400 0.0 0
MP สูงสุดเพิ่มสูงขึ้น 1% เป็นจำนวน 43 โดยประมาณที่เพิมขึ้น
3 10 2 2,800 0.0 0
MP สูงสุดเพิ่มสูงขึ้น 1% เป็นจำนวน 66 โดยประมาณที่เพิมขึ้น
4 13 3 4,000 0.0 0
MP สูงสุดเพิ่มสูงขึ้น 1% เป็นจำนวน 91 โดยประมาณที่เพิมขึ้น
5 16 3 5,300 0.0 0
MP สูงสุดเพิ่มสูงขึ้น 1% เป็นจำนวน 117 โดยประมาณที่เพิมขึ้น
6 21 4 8,000 0.0 0
MP สูงสุดเพิ่มสูงขึ้น 1%+ 144 การฟื้นคืน MP เพิ่มขึ้นมา 2 ขั้น.
7 24 5 10,100 0.0 0
MP สูงสุดเพิ่มสูงขึ้น 1%+ 173 การฟื้นคืน MP เพิ่มขึ้นมา 2 ขั้น.
8 28 5 12,600 0.0 0
MP สูงสุดเพิ่มสูงขึ้น 1%+ 203 การฟื้นคืน MP เพิ่มขึ้นมา 2 ขั้น.
9 31 6 15,700 0.0 0
MP สูงสุดเพิ่มสูงขึ้น 1%+ 144 การฟื้นคืน MP เพิ่มขึ้นมา 2 ขั้น.
10 35 7 20,200 0.0 0
MP สูงสุดเพิ่มสูงขึ้น 2%+ 267 การฟื้นคืน MP เพิ่มขึ้นมา 2 ขั้น.
11 41 7 32,100 0.0 0
MP สูงสุดเพิ่มสูงขึ้น 2%+ 301 การฟื้นคืน MP เพิ่มขึ้นมา 2 ขั้น.
12 46 8 36,900 0.0 0
MP สูงสุดเพิ่มสูงขึ้น 2%+ 336 การฟื้นคืน MP เพิ่มขึ้นมา 2 ขั้น.
13 52 9 42,200 0.0 0
MP สูงสุดเพิ่มสูงขึ้น 2%+ 373 การฟื้นคืน MP เพิ่มขึ้นมา 2 ขั้น.
14 57 9 47,900 0.0 0
MP สูงสุดเพิ่มสูงขึ้น 2%+ 411 การฟื้นคืน MP เพิ่มขึ้นมา 2 ขั้น.
15 67 10 54,000 0.0 0
MP สูงสุดเพิ่มสูงขึ้น 2%+ 450 การฟื้นคืน MP เพิ่มขึ้นมา 2 ขั้น.
16 76 11 70,800 0.0 0
MP สูงสุดเพิ่มสูงขึ้น 2%+ 491 การฟื้นคืน MP เพิ่มขึ้นมา 2 ขั้น.
17 81 11 86,200 0.0 0
MP สูงสุดเพิ่มสูงขึ้น 2%+ 533 การฟื้นคืน MP เพิ่มขึ้นมา 2 ขั้น.
18 86 12 103,400 0.0 0
MP สูงสุดเพิ่มสูงขึ้น 2%+ 576 การฟื้นคืน MP เพิ่มขึ้นมา 2 ขั้น.
19 90 13 137,500 0.0 0
MP สูงสุดเพิ่มสูงขึ้น 2%+ 621 การฟื้นคืน MP เพิ่มขึ้นมา 2 ขั้น.
20 95 13 186,100 0.0 0
MP สูงสุดเพิ่มสูงขึ้น 2%+ 667 การฟื้นคืน MP เพิ่มขึ้นมา 2 ขั้น.
21 105 14 224,400 0.0 0
MP สูงสุดเพิ่มขึ้น. ประสิทธิภาพเลเวล 21.
22 105 15 267,000 0.0 0
MP สูงสุดเพิ่มขึ้น. ประสิทธิภาพเลเวล 22.
23 105 15 314,100 0.0 0
MP สูงสุดเพิ่มขึ้น. ประสิทธิภาพเลเวล 23.
24 105 16 376,400 0.0 0
MP สูงสุดเพิ่มขึ้น. ประสิทธิภาพเลเวล 24.
25 105 17 478,800 0.0 0
MP สูงสุดเพิ่มขึ้น. ประสิทธิภาพเลเวล 25.
เนเจอร์ชิลด์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 3 1,000 0.0 5
เปลี่ยนแปลงการไหลเวียนของมานา เพิ่มพลังป้องกันกายภาพของตัวเองขึ้น 2% โดยประมาณ.
2 0 6 5,000 0.0 8
เปลี่ยนแปลงการไหลเวียนของมานา เพิ่มพลังป้องกันกายภาพของตัวเองขึ้น 5% โดยประมาณ.
3 0 9 12,000 0.0 11
เพิ่มพลังป้องกันกายภาพ โดยใช้ MP มีผลกับตัวเองเท่านั้น ประสิทธิภาพ 3
เนเจอร์มายด์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 3 1,000 0.0 5
เพ่งจิตวิญญาณ จะช่วยเพิ่มพลังป้องกันเวทย์ 2% โดยประมาณ
2 0 6 5,000 0.0 8
เพ่งจิตวิญญาณ จะช่วยเพิ่มพลังป้องกันเวทย์ 5% โดยประมาณ
3 0 9 12,000 0.0 11
เพิ่มพลังป้องกันเวทย์ โดยใช้ MP มีผลกับตัวเองเท่านั้น ประสิทธิภาพ 3