ข้อมูลแผนที่ » ถ้ำวินด์วัลเลย์ชั้นที่ 1

ถ้ำวินด์วัลเลย์ชั้นที่ 1
สามารถนำเม้าท์ ไปชี้ที่ชื่อมอนเตอร์/NPC(ด้านบน) เพื่อแสดงตำแหน่งบนแผนที่

Monster

NPC

Monster

ค้างคาวปีกน้ำเงิน

ค้างคาวปีกน้ำเงิน   Level61 HP3033 Exp4339
ประเภท2 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 983 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

บาซิลิสก์ถ้ำ

บาซิลิสก์ถ้ำ   Level63 HP4216 Exp6160
ประเภท2 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 1,374 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

ทรอล

ทรอล   Level64 HP4307 Exp6350
ประเภท4 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 1,407 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

ดูมาก้า

ดูมาก้า   Level64 HP15782 Exp15875
ประเภท4 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 3,517 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

ทรอลทหารยาม

ทรอลทหารยาม   Level65 HP4559 Exp6546
ประเภท4 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 1,439 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

ยักษ์เขียว

ยักษ์เขียว   Level66 HP7742 Exp10112
ประเภท4 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 2,208 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

ทรอลนักรบ

ทรอลนักรบ   Level67 HP4731 Exp6941
ประเภท4 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 1,505 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

ยักษ์เขียวนักรบ

ยักษ์เขียวนักรบ   Level68 HP7971 Exp10716
ประเภท4 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 2,307 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

ยักษ์เขียวกินคน

ยักษ์เขียวกินคน   Level70 HP8608 Exp11337
ประเภท4 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 2,408 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม