อาร์คเรนเจอร์ (ทั่วไป)

อิลาสติคโบว์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 75 7 125,500 3.0 70
ในชั่วครู่เป็นการแผ่ขายออกของการโจมด้วยด้วยตำราศักสิทธิ์.
2 80 13 690,500 3.0 106
ในชั่วครู่เป็นการแผ่ขายออกของการโจมด้วยด้วยตำราศักสิทธิ์.
เซฟเฟอร์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 3 1,000 3.0 30
เเพิ่มค่า DEX ให้เป้าหมายจำนวน 10 โดยประมาณในช่วงเวลา15 นาที . casting time - 2 วินาที , ระยะทาง - 15m
2 0 6 5,000 3.0 39
เเพิ่มค่า DEX ให้เป้าหมายจำนวน 20 โดยประมาณในช่วงเวลา16 นาที . casting time - 2 วินาที , ระยะทาง - 15m
3 0 9 12,000 3.0 48
เเพิ่มค่า DEX ให้เป้าหมายจำนวน 30 โดยประมาณในช่วงเวลา17 นาที . casting time - 2 วินาที , ระยะทาง - 15m
4 0 12 25,000 3.0 57
เเพิ่มค่า DEX ให้เป้าหมายจำนวน 40 โดยประมาณในช่วงเวลา18 นาที . casting time - 2 วินาที , ระยะทาง - 15m
5 0 15 82,500 3.0 66
เเพิ่มค่า DEX ให้เป้าหมายจำนวน 50 โดยประมาณในช่วงเวลา19 นาที . casting time - 2 วินาที , ระยะทาง - 15m
6 0 18 178,500 3.0 75
เเพิ่มค่า DEX ให้เป้าหมายจำนวน 60 โดยประมาณในช่วงเวลา 20 นาที . casting time - 2 วินาที , ระยะทาง - 15m
7 0 21 512,000 3.0 84
เเพิ่มค่า DEX ให้เป้าหมายจำนวน 70 โดยประมาณในช่วงเวลา 20 นาที . casting time - 2 วินาที , ระยะทาง - 15m
8 0 24 1,630,000 3.0 93
เเพิ่มค่า DEX ให้เป้าหมายจำนวน 80 โดยประมาณในช่วงเวลา 20 นาที . casting time - 2 วินาที , ระยะทาง - 15m
ควิคมูฟ
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 3 1,000 3.0 18
ภายในเวลา 1 นาที ความเร็วในการเคลื่อนที่ของตัวเองเพิ่มขึ้น 10% casting time - 2 วินาที
2 0 6 5,000 3.0 26
ภายในเวลา 2 นาที ความเร็วในการเคลื่อนที่ของตัวเองเพิ่มขึ้น 101% casting time - 2 วินาที
3 0 9 12,000 3.0 34
ภายในเวลา 3 นาที ความเร็วในการเคลื่อนที่ของตัวเองเพิ่มขึ้น 12% casting time - 2 วินาที
4 0 12 25,000 3.0 42
ภายในเวลา 4 นาที ความเร็วในการเคลื่อนที่ของตัวเองเพิ่มขึ้น 13% casting time - 2 วินาที
5 0 15 82,500 3.0 50
ภายในเวลา 5 นาที ความเร็วในการเคลื่อนที่ของตัวเองเพิ่มขึ้น 14% casting time - 2 วินาที
6 0 18 178,500 3.0 58
ภายในเวลา 6 นาที ความเร็วในการเคลื่อนที่ของตัวเองเพิ่มขึ้น 15% casting time - 2 วินาที
7 0 21 512,000 3.0 66
ภายในเวลา 7 นาที ความเร็วในการเคลื่อนที่ของตัวเองเพิ่มขึ้น 15% casting time - 2 วินาที
ฟาสต์รีโหลด
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
0 1 0 0 0.0 81901
ในเวลา 2 นาที เมื่อใส่อาวุธจำพวกธนู ความเร็วการโจมตีทั่วไป และการร่ายสกิล เร็วขึ้น 5% โดยประมาณ . casting time - 1.8 วิ
2 80 13 690,500 3.0 106
ในเวลา 2.30 นาที เมื่อใส่อาวุธจำพวกธนู ความเร็วการโจมตีทั่วไป และการร่ายสกิล เร็วขึ้น 10% โดยประมาณ . casting time - 1.8 วิ
3 105 18 1,630,000 3.0 142
ในเวลา 3 นาที เมื่อใส่อาวุธจำพวกธนู ความเร็วการโจมตีทั่วไป และการร่ายสกิล เร็วขึ้น 15% โดยประมาณ . casting time - 1.8 วิ
4 105 25 2,500,000 3.0 178
ในเวลา 3.30 นาที เมื่อใส่อาวุธจำพวกธนู ความเร็วการโจมตีทั่วไป และการร่ายสกิล เร็วขึ้น 20% โดยประมาณ . casting time - 1.8 วิ
เฟทอลทัช
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 3 1,000 3.0 18
ในช่วงเวลา 5 นาที เพิ่มค่าคริติคอลดาเมจของตัวเอง 9% โดยประมาณ. casting time - 2 วินาที
2 0 6 5,000 3.0 26
ในช่วงเวลา 5 นาที เพิ่มค่าคริติคอลดาเมจของตัวเอง 12% โดยประมาณ. casting time - 2 วินาที
3 0 9 12,000 3.0 34
ในช่วงเวลา 5 นาที เพิ่มค่าคริติคอลดาเมจของตัวเอง 15% โดยประมาณ. casting time - 2 วินาที
4 0 12 25,000 3.0 42
ในช่วงเวลา 5 นาที เพิ่มค่าคริติคอลดาเมจของตัวเอง 17% โดยประมาณ. casting time - 2 วินาที
5 0 15 82,500 3.0 50
ในช่วงเวลา 5 นาที เพิ่มค่าคริติคอลดาเมจของตัวเอง 18% โดยประมาณ. casting time - 2 วินาที
6 0 18 178,500 3.0 58
ในช่วงเวลา 5 นาที เพิ่มค่าคริติคอลดาเมจของตัวเอง 19% โดยประมาณ. casting time - 2 วินาที
7 0 21 512,000 3.0 66
ในช่วงเวลา 5 นาที เพิ่มค่าคริติคอลดาเมจของตัวเอง 20% โดยประมาณ. casting time - 2 วินาที
8 0 24 1,630,000 3.0 74
ในช่วงเวลา 5 นาที เพิ่มค่าคริติคอลดาเมจของตัวเอง 21% โดยประมาณ. casting time - 2 วินาที
เดธซายน์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 2 1,000 0.0 0
พลังโจมตีกายภาพคริติคอลเพิ่มขึ้น 2% โดยประมาณ.
2 0 4 5,000 0.0 0
พลังโจมตีกายภาพคริติคอลเพิ่มขึ้น 4% โดยประมาณ.
3 0 6 12,000 0.0 0
พลังโจมตีกายภาพคริติคอลเพิ่มขึ้น 6% โดยประมาณ.
4 0 8 25,000 0.0 0
พลังโจมตีกายภาพคริติคอลเพิ่มขึ้น 8% โดยประมาณ.
5 0 10 82,500 0.0 0
พลังโจมตีกายภาพคริติคอลเพิ่มขึ้น 10% โดยประมาณ.
6 0 12 178,500 0.0 0
พลังโจมตีกายภาพคริติคอลเพิ่มขึ้น 12% โดยประมาณ.
7 0 14 512,000 0.0 0
พลังโจมตีกายภาพคริติคอลเพิ่มขึ้น 14% โดยประมาณ.
8 0 16 1,630,000 0.0 0
พลังโจมตีกายภาพคริติคอลเพิ่มขึ้น 16% โดยประมาณ.
ไลท์อีเวชั่น
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 2 1,000 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มหลบหลีก 2 โดยประมาณ.
2 0 4 5,000 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มหลบหลีก 4 โดยประมาณ.
3 0 6 12,000 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มหลบหลีก 6 โดยประมาณ.
4 0 8 25,000 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มหลบหลีก 8 โดยประมาณ.
5 0 10 82,500 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มหลบหลีก 10 โดยประมาณ.
6 0 12 178,500 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มหลบหลีก 12 โดยประมาณ.
7 0 14 512,000 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มหลบหลีก 14 โดยประมาณ.
8 0 16 1,630,000 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มหลบหลีก 16 โดยประมาณ.
9 0 18 2,500,000 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มหลบหลีก 18 โดยประมาณ.
10 0 20 6,250,000 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มหลบหลีก 20 โดยประมาณ.
ไลท์อาร์เมอร์เอ็กเพอร์ไทซ์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 1 300 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพกายภาพ 1.0% โดยประมาณ
2 0 2 1,400 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 1.9% โดยประมาณ
3 0 3 2,800 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 2.8% โดยประมาณ
4 0 4 4,000 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 3.7% โดยประมาณ
5 0 5 5,300 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 4.6% โดยประมาณ
6 0 6 8,000 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 5.5% โดยประมาณ
7 0 7 10,100 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 6.4% โดยประมาณ
8 0 8 12,600 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 7.3% โดยประมาณ
9 0 9 15,700 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 8.2% โดยประมาณ
10 0 10 20,200 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 9.1% โดยประมาณ
11 0 11 32,100 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 10% โดยประมาณ
12 0 12 36,900 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 10.9% โดยประมาณ
13 0 13 42,200 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 11.8% โดยประมาณ
14 0 14 47,900 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 12.7% โดยประมาณ
15 0 15 54,000 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 13.6% โดยประมาณ
16 0 16 70,800 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 14.5% โดยประมาณ
17 0 17 86,200 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 15.4% โดยประมาณ
18 0 18 103,400 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกั16.3% โดยประมาณ
19 0 19 137,500 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 17.2% โดยประมาณ
20 0 20 186,100 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 18.1% โดยประมาณ
21 0 21 224,400 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ. ประสิทธิภาพ เลเวล 21.
22 0 22 267,000 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ. ประสิทธิภาพ เลเวล 22.
23 0 23 314,100 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ. ประสิทธิภาพ เลเวล 23.
24 0 24 376,400 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ. ประสิทธิภาพ เลเวล 24.
25 0 25 478,800 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ. ประสิทธิภาพ เลเวล 25.
ลองช๊อต
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 2 1,000 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธประเภทธนูจะเพิ่มระยะการโจมตี 0.5m โดยประมาณ
2 0 4 5,000 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธประเภทธนูจะเพิ่มระยะการโจมตี 1.0m โดยประมาณ
3 0 6 12,000 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธประเภทธนูจะเพิ่มระยะการโจมตี 1.5m โดยประมาณ
4 0 8 25,000 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธประเภทธนูจะเพิ่มระยะการโจมตี 2.0m โดยประมาณ
5 0 10 82,500 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธประเภทธนูจะเพิ่มระยะการโจมตี 2.2m โดยประมาณ
6 0 12 178,500 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธประเภทธนูจะเพิ่มระยะการจู่โจ2.4m โดยประมาณ
7 0 14 512,000 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธประเภทธนูจะเพิ่มระยะการโจมตี2.5m โดยประมาณ
8 0 16 1,630,000 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธประเภทธนูจะเพิ่มระยะการโจมตี 2.7m โดยประมาณ
9 0 18 2,500,000 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธประเภทธนูจะเพิ่มระยะการโจมตี 2.9m โดยประมาณ
โบวเทรนนิ่ง
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 1 300 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธประเภทธนูเพิ่มพลังโจมตีของอาวุธ 1.15 โดยประมาณ.(มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น)
2 0 2 1,400 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธประเภทธนูเพิ่มพลังโจมตีของอาวุธ 2.24 โดยประมาณ.(มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น)
3 0 3 2,800 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธประเภทธนูเพิ่มพลังโจมตีของอาวุธ 3.34 โดยประมาณ.(มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น)
4 0 4 4,000 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธประเภทธนูเพิ่มพลังโจมตีของอาวุธ 4.43 โดยประมาณ.(มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น)
5 0 5 5,300 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธประเภทธนูเพิ่มพลังโจมตีของอาวุธ 5.52 โดยประมาณ.(มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น)
6 0 6 8,000 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธประเภทธนูเพิ่มพลังโจมตีของอาวุธ 6.16 โดยประมาณ.(มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น)
7 0 7 10,100 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธประเภทธนูเพิ่มพลังโจมตีของอาวุธ 7.71 โดยประมาณ.(มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น)
8 0 8 12,600 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธประเภทธนูเพิ่มพลังโจมตีของอาวุธ 8.8 โดยประมาณ.(มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น)
9 0 9 15,700 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธประเภทธนูเพิ่มพลังโจมตีของอาวุธ 9.98 โดยประมาณ.(มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น)
10 0 10 20,200 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธประเภทธนูเพิ่มพลังโจมตีของอาวุธ 10.98 โดยประมาณ.(มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น)
11 0 11 32,100 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธประเภทธนูเพิ่มพลังโจมตีของอาวุธ 12.08 โดยประมาณ.(มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น)
12 0 12 36,900 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธประเภทธนูเพิ่มพลังโจมตีของอาวุธ 13.17 โดยประมาณ.(มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น)
13 0 13 42,200 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธประเภทธนูเพิ่มพลังโจมตีของอาวุธ 14.26 โดยประมาณ.(มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น)
14 0 14 47,900 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธประเภทธนูเพิ่มพลังโจมตีของอาวุธ 15.35 โดยประมาณ.(มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น)
15 0 15 54,000 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธประเภทธนูเพิ่มพลังโจมตีของอาวุธ 16.45 โดยประมาณ.(มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น)
16 0 16 70,800 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธประเภทธนูเพิ่มพลังโจมตีของอาวุธ 17.54 โดยประมาณ.(มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น)
17 0 17 86,200 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธประเภทธนูเพิ่มพลังโจมตีของอาวุธ 18.63 โดยประมาณ.(มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น)
18 0 18 103,400 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธประเภทธนูเพิ่มพลังโจมตีของอาวุธ 19.72 โดยประมาณ.(มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น)
19 0 19 137,500 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธประเภทธนูเพิ่มพลังโจมตีของอาวุธ 20.28 โดยประมาณ.(มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น)
20 0 20 186,100 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธประเภทธนูเพิ่มพลังโจมตีของอาวุธ 21.91 โดยประมาณ.(มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น)
21 0 21 224,400 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธประเภทธนูเพิ่มพลังโจมตีของอาวุธ 23 โดยประมาณ.(มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น)
22 0 22 267,000 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธประเภทธนูเพิ่มพลังโจมตีของอาวุธ 24.09 โดยประมาณ.(มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น)
23 0 23 314,100 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธประเภทธนูเพิ่มพลังโจมตีของอาวุธ 25.19 โดยประมาณ.(มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น)
24 0 24 376,400 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธประเภทธนูเพิ่มพลังโจมตีของอาวุธ 26.28 โดยประมาณ.(มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น)
25 0 25 478,800 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธประเภทธนูเพิ่มพลังโจมตีของอาวุธ 27.34 โดยประมาณ.(มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น)
อีเกิ้ลอาย
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 2 1,000 0.0 0
เพิ่มค่าแม่นยำของตัวละคร 1 โดยประมาณ.
2 0 4 5,000 0.0 0
เพิ่มค่าแม่นยำของตัวละคร 2 โดยประมาณ.
3 0 6 12,000 0.0 0
เพิ่มค่าแม่นยำของตัวละคร 3 โดยประมาณ.
4 0 8 25,000 0.0 0
เพิ่มค่าแม่นยำของตัวละคร 4 โดยประมาณ.
5 0 10 82,500 0.0 0
เพิ่มค่าแม่นยำของตัวละคร 5 โดยประมาณ.
6 0 12 178,500 0.0 0
เพิ่มค่าแม่นยำของตัวละคร 6 โดยประมาณ.
7 0 14 512,000 0.0 0
เพิ่มค่าแม่นยำของตัวละคร 7 โดยประมาณ.
8 0 16 1,630,000 0.0 0
เพิ่มค่าแม่นยำของตัวละคร 8 โดยประมาณ.
9 0 18 2,500,000 0.0 0
เพิ่มค่าแม่นยำของตัวละคร 9 โดยประมาณ.
10 0 20 6,250,000 0.0 0
เพิ่มค่าแม่นยำของตัวละคร 10 โดยประมาณ.
พาวเวอร์ช๊อต
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 1 300 1.2 9
ธนูที่ทำขึ้นมาให้มีความแหลมคมเหมือนพลังของลม สามารถทำให้เกิดดาเมจได้ 130 ระยะทาง - 18m
2 4 2 1,400 1.2 11
ธนูที่ทำขึ้นมาให้มีความแหลมคมเหมือนพลังของลม สามารถทำให้เกิดดาเมจได้ 136 ระยะทาง - 18m
3 7 3 2,800 1.2 12
ธนูที่ทำขึ้นมาให้มีความแหลมคมเหมือนพลังของลม สามารถทำให้เกิดดาเมจได้ 142 ระยะทาง - 18m
4 11 4 4,000 1.2 14
ธนูที่ทำขึ้นมาให้มีความแหลมคมเหมือนพลังของลม สามารถทำให้เกิดดาเมจได้ 148 ระยะทาง - 18m
5 14 5 5,300 1.2 15
ธนูที่ทำขึ้นมาให้มีความแหลมคมเหมือนพลังของลม สามารถทำให้เกิดดาเมจได้ 154 ระยะทาง - 18m
6 20 6 8,000 1.2 19
ธนูที่ทำขึ้นมาให้มีความแหลมคมเหมือนพลังของลม สามารถทำให้เกิดดาเมจได้ 170 ระยะทาง - 18m
7 23 7 10,100 1.2 22
ธนูที่ทำขึ้นมาให้มีความแหลมคมเหมือนพลังของลม สามารถทำให้เกิดดาเมจได้ 177 ระยะทาง - 18m
8 26 8 12,600 1.2 24
ธนูที่ทำขึ้นมาให้มีความแหลมคมเหมือนพลังของลม สามารถทำให้เกิดดาเมจได้ 184 ระยะทาง - 18m
9 29 9 15,700 1.2 27
ธนูที่ทำขึ้นมาให้มีความแหลมคมเหมือนพลังของลม สามารถทำให้เกิดดาเมจได้ 191 ระยะทาง - 18m
10 32 10 20,200 1.2 29
ธนูที่ทำขึ้นมาให้มีความแหลมคมเหมือนพลังของลม สามารถทำให้เกิดดาเมจได้ 198 ระยะทาง - 18m
ดับเบิ้ลช๊อต
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 40 11 32,100 1.2 34
เป็นสกิลที่พัฒนามาจาก Power Shot โจมตีศํตรูด้วยการยิงธนู 2 ดอกต่อเนื่องกัน สามารถทำให้เกิดดาเมจได้ 220 โดยประมาณ. ระยะทาง - 18m
2 44 12 36,900 1.2 38
เป็นสกิลที่พัฒนามาจาก Power Shot โจมตีศํตรูด้วยการยิงธนู 2 ดอกต่อเนื่องกัน สามารถทำให้เกิดดาเมจได้ 229 โดยประมาณ ระยะทาง - 18m
3 47 13 42,200 1.2 41
เป็นสกิลที่พัฒนามาจาก Power Shot โจมตีศํตรูด้วยการยิงธนู 2 ดอกต่อเนื่องกัน สามารถทำให้เกิดดาเมจได้ 238 โดยประมาณ ระยะทาง - 18m
4 51 14 47,900 1.2 45
เป็นสกิลที่พัฒนามาจาก Power Shot โจมตีศํตรูด้วยการยิงธนู 2 ดอกต่อเนื่องกัน สามารถทำให้เกิดดาเมจได้ 247 โดยประมาณ ระยะทาง - 18m
5 54 15 54,000 1.2 48
เป็นสกิลที่พัฒนามาจาก Power Shot โจมตีศํตรูด้วยการยิงธนู 2 ดอกต่อเนื่องกัน สามารถทำให้เกิดดาเมจได้ 256 โดยประมาณ ระยะทาง - 18m
6 75 16 70,800 1.2 54
เป็นสกิลที่พัฒนามาจาก Power Shot โจมตีศํตรูด้วยการยิงธนู 2 ดอกต่อเนื่องกัน สามารถทำให้เกิดดาเมจได้ 282 โดยประมาณ ระยะทาง - 18m
7 77 17 86,200 1.2 59
เป็นสกิลที่พัฒนามาจาก Power Shot โจมตีศํตรูด้วยการยิงธนู 2 ดอกต่อเนื่องกัน สามารถทำให้เกิดดาเมจได้ 293 โดยประมาณ ระยะทาง - 18m
8 79 18 103,400 1.2 63
เป็นสกิลที่พัฒนามาจาก Power Shot โจมตีศํตรูด้วยการยิงธนู 2 ดอกต่อเนื่องกัน สามารถทำให้เกิดดาเมจได้ 304 โดยประมาณ ระยะทาง - 18m
9 81 19 137,500 1.2 68
เป็นสกิลที่พัฒนามาจาก Power Shot โจมตีศํตรูด้วยการยิงธนู 2 ดอกต่อเนื่องกัน สามารถทำให้เกิดดาเมจได้ 315 โดยประมาณ ระยะทาง - 18m
10 83 20 186,100 1.2 72
เป็นสกิลที่พัฒนามาจาก Power Shot โจมตีศํตรูด้วยการยิงธนู 2 ดอกต่อเนื่องกัน สามารถทำให้เกิดดาเมจได้ 326 โดยประมาณ ระยะทาง - 18m
11 105 21 224,400 1.2 79
เป็นสกิลที่พัฒนามาจาก Power Shot โจมตีศํตรูด้วยการยิงธนู 2 ดอกต่อเนื่องกัน สามารถทำให้เกิดดาเมจได้ 360 โดยประมาณ ระยะทาง - 18m
12 109 22 267,000 1.2 85
เป็นสกิลที่พัฒนามาจาก Power Shot โจมตีศํตรูด้วยการยิงธนู 2 ดอกต่อเนื่องกัน สามารถทำให้เกิดดาเมจได้ 374 โดยประมาณ ระยะทาง - 18m
13 113 23 314,100 1.2 90
เป็นสกิลที่พัฒนามาจาก Power Shot โจมตีศํตรูด้วยการยิงธนู 2 ดอกต่อเนื่องกัน สามารถทำให้เกิดดาเมจได้ 388 โดยประมาณ ระยะทาง - 18m
14 117 24 376,400 1.2 96
เป็นสกิลที่พัฒนามาจาก Power Shot โจมตีศํตรูด้วยการยิงธนู 2 ดอกต่อเนื่องกัน สามารถทำให้เกิดดาเมจได้ 402 โดยประมาณ ระยะทาง - 18m
15 121 25 478,800 1.2 101
เป็นสกิลที่พัฒนามาจาก Power Shot โจมตีศํตรูด้วยการยิงธนู 2 ดอกต่อเนื่องกัน สามารถทำให้เกิดดาเมจได้ 416 โดยประมาณ ระยะทาง - 18m
นีดเดิ้ลช๊อต
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 1 300 9.5 13
โจมตีศัตรูโดยใช้ลูกธนูในระยะประชิด ทำให้เกิดพลังดาเมจ 111 โดยประมาณและในช่วงเวลา 6 วินาที สร้างสภาวะเสียเลือด เกิดดาเมจวินาทีละ 45 และมีโอกาส 70 % ในการช่วยลดพลังการโจมตีของฝ่ายตรงข้าม 1 % โดยประมาณ.
2 4 2 1,400 9.5 17
โจมตีศัตรูโดยใช้ลูกธนูในระยะประชิด ทำให้เกิดพลังดาเมจ 117 โดยประมาณและในช่วงเวลา 6 วินาที สร้างสภาวะเสียเลือด เกิดดาเมจวินาทีละ49 และมีโอกาส 71 % ในการช่วยลดพลังการโจมตีของฝ่ายตรงข้าม 2 % โดยประมาณ.
3 7 3 2,800 9.5 21
โจมตีศัตรูโดยใช้ลูกธนูในระยะประชิด ทำให้เกิดพลังดาเมจ 123 โดยประมาณและในช่วงเวลา 6 วินาที สร้างสภาวะเสียเลือด เกิดดาเมจวินาทีละ 53 และมีโอกาส 72 % ในการช่วยลดพลังการโจมตีของฝ่ายตรงข้าม 3 % โดยประมาณ.
4 11 4 4,000 9.5 25
โจมตีศัตรูโดยใช้ลูกธนูในระยะประชิด ทำให้เกิดพลังดาเมจ 129 โดยประมาณและในช่วงเวลา 6 วินาที สร้างสภาวะเสียเลือด เกิดดาเมจวินาทีละ 56 และมีโอกาส 73 % ในการช่วยลดพลังการโจมตีของฝ่ายตรงข้าม 4 % โดยประมาณ.
5 14 5 5,300 9.5 29
โจมตีศัตรูโดยใช้ลูกธนูในระยะประชิด ทำให้เกิดพลังดาเมจ 135 โดยประมาณและในช่วงเวลา 6 วินาที สร้างสภาวะเสียเลือด เกิดดาเมจวินาทีละ 60 และมีโอกาส 74 % ในการช่วยลดพลังการโจมตีของฝ่ายตรงข้าม 5 % โดยประมาณ.
6 20 6 8,000 8.7 33
โจมตีศัตรูโดยใช้ลูกธนูในระยะประชิด ทำให้เกิดพลังดาเมจ 147โดยประมาณและในช่วงเวลา 6 วินาที สร้างสภาวะเสียเลือด เกิดดาเมจวินาทีละ 64 และมีโอกาส 75 % ในการช่วยลดพลังการโจมตีของฝ่ายตรงข้าม 6 % โดยประมาณ.
7 23 7 10,100 8.7 37
โจมตีศัตรูโดยใช้ลูกธนูในระยะประชิด ทำให้เกิดพลังดาเมจ 156 โดยประมาณและในช่วงเวลา 6 วินาที สร้างสภาวะเสียเลือด เกิดดาเมจวินาทีละ 68 และมีโอกาส 76 % ในการช่วยลดพลังการโจมตีของฝ่ายตรงข้าม 7 % โดยประมาณ.
8 26 8 12,600 8.7 41
โจมตีศัตรูโดยใช้ลูกธนูในระยะประชิด ทำให้เกิดพลังดาเมจ 165 โดยประมาณและในช่วงเวลา 6 วินาที สร้างสภาวะเสียเลือด เกิดดาเมจวินาทีละ 71 และมีโอกาส 77 % ในการช่วยลดพลังการโจมตีของฝ่ายตรงข้าม 8 % โดยประมาณ.
9 29 9 15,700 8.7 45
โจมตีศัตรูโดยใช้ลูกธนูในระยะประชิด ทำให้เกิดพลังดาเมจ 174 โดยประมาณและในช่วงเวลา 6 วินาที สร้างสภาวะเสียเลือด เกิดดาเมจวินาทีละ 75 และมีโอกาส 78 % ในการช่วยลดพลังการโจมตีของฝ่ายตรงข้าม 1 % โดยประมาณ.
10 32 10 20,200 8.7 49
โจมตีศัตรูโดยใช้ลูกธนูในระยะประชิด ทำให้เกิดพลังดาเมจ 183 โดยประมาณและในช่วงเวลา 6 วินาที สร้างสภาวะเสียเลือด เกิดดาเมจวินาทีละ 79 และมีโอกาส 79 % ในการช่วยลดพลังการโจมตีของฝ่ายตรงข้าม 10 % โดยประมาณ.
เพียร์ซซิ่งแอโรว์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 40 11 32,100 7.9 55
โจมตีศัตรูโดยใช้ลูกธนูในระยะประชิด ทำให้เกิดพลังดาเมจ 201 โดยประมาณและในช่วงเวลา 5 วินาที สร้างสภาวะเสียเลือด เกิดดาเมจวินาทีละ 121 และพลังโจมตีกายภาพของฝ่ายตรงข้ามมีโอกาส 80 %,พลังพลังโจมตีเวทย์มีโอกาสมีโอกาส 61 % ที่จะลดลงอย่างละ 11% และ 11 % ตามลำดับ
2 44 12 36,900 7.9 61
โจมตีศัตรูโดยใช้ลูกธนูในระยะประชิด ทำให้เกิดพลังดาเมจ 220 โดยประมาณและในช่วงเวลา 5 วินาที สร้างสภาวะเสียเลือด เกิดดาเมจวินาทีละ 153 และพลังโจมตีกายภาพของฝ่ายตรงข้ามมีโอกาส 81 %,พลังพลังโจมตีเวทย์มีโอกาสมีโอกาส 62 % อัตราอย่างละ 12% และ 12 % ตามลำดับ
3 47 13 42,200 7.9 67
โจมตีศัตรูโดยใช้ลูกธนูในระยะประชิด ทำให้เกิดพลังดาเมจ 239 โดยประมาณและในช่วงเวลา 5 วินาที สร้างสภาวะเสียเลือด เกิดดาเมจวินาทีละ 185 และพลังโจมตีกายภาพของฝ่ายตรงข้ามมีโอกาส 185 %,พลังพลังโจมตีเวทย์มีโอกาสมีโอกาส 63 % อัตราอย่างละ 13% และ 13 % ตามลำดับ
4 51 14 47,900 7.9 73
โจมตีศัตรูโดยใช้ลูกธนูในระยะประชิด ทำให้เกิดพลังดาเมจ 258 โดยประมาณและในช่วงเวลา 5 วินาที สร้างสภาวะเสียเลือด เกิดดาเมจวินาทีละ 216 และพลังโจมตีกายภาพของฝ่ายตรงข้ามมีโอกาส83 %,พลังพลังโจมตีเวทย์มีโอกาสมีโอกาส 64 % อัตราอย่างละ 14% และ 14 % ตามลำดับ
5 54 15 54,000 7.9 79
โจมตีศัตรูโดยใช้ลูกธนูในระยะประชิด ทำให้เกิดพลังดาเมจ 277 โดยประมาณและในช่วงเวลา 5 วินาที สร้างสภาวะเสียเลือด เกิดดาเมจวินาทีละ 248 และพลังโจมตีกายภาพของฝ่ายตรงข้ามมีโอกาส 84 %,พลังพลังโจมตีเวทย์มีโอกาสมีโอกาส 65 % อัตราอย่างละ 15% และ 15 % ตามลำดับ
6 75 16 70,800 6.4 85
โจมตีศัตรูโดยใช้ลูกธนูในระยะประชิด ทำให้เกิดพลังดาเมจ 315 โดยประมาณและในช่วงเวลา 4 วินาที สร้างสภาวะเสียเลือด เกิดดาเมจวินาทีละ 286 และพลังโจมตีกายภาพของฝ่ายตรงข้ามมีโอกาส 85 %,พลังพลังโจมตีเวทย์มีโอกาสมีโอกาส 66 % อัตราอย่างละ 16% และ 16 % ตามลำดับ
7 77 17 86,200 6.4 91
โจมตีศัตรูโดยใช้ลูกธนูในระยะประชิด ทำให้เกิดพลังดาเมจ 344 โดยประมาณและในช่วงเวลา 4 วินาที สร้างสภาวะเสียเลือด เกิดดาเมจวินาทีละ 323 และพลังโจมตีกายภาพของฝ่ายตรงข้ามมีโอกาส 86 %,พลังพลังโจมตีเวทย์มีโอกาสมีโอกาส 67 % อัตราอย่างละ 17% และ 17 % ตามลำดับ
8 79 18 103,400 6.4 97
โจมตีศัตรูโดยใช้ลูกธนูในระยะประชิด ทำให้เกิดพลังดาเมจ 373 โดยประมาณและในช่วงเวลา 4 วินาที สร้างสภาวะเสียเลือด เกิดดาเมจวินาทีละ 360 และพลังโจมตีกายภาพของฝ่ายตรงข้ามมีโอกาส 87 %,พลังพลังโจมตีเวทย์มีโอกาสมีโอกาส 68 % อัตราอย่างละ 18% และ 18 % ตามลำดับ
9 81 19 137,500 6.4 103
โจมตีศัตรูโดยใช้ลูกธนูในระยะประชิด ทำให้เกิดพลังดาเมจ 402 โดยประมาณและในช่วงเวลา 4 วินาที สร้างสภาวะเสียเลือด เกิดดาเมจวินาทีละ397 และพลังโจมตีกายภาพของฝ่ายตรงข้ามมีโอกาส 88 %,พลังพลังโจมตีเวทย์มีโอกาสมีโอกาส 69 % อัตราอย่างละ 19% และ 19 % ตามลำดับ
10 83 20 186,100 6.4 109
โจมตีศัตรูโดยใช้ลูกธนูในระยะประชิด ทำให้เกิดพลังดาเมจ 431 โดยประมาณและในช่วงเวลา 4 วินาที สร้างสภาวะเสียเลือด เกิดดาเมจวินาทีละ 434 และพลังโจมตีกายภาพของฝ่ายตรงข้ามมีโอกาส 90 %,พลังพลังโจมตีเวทย์มีโอกาสมีโอกาส 70 % อัตราอย่างละ 21% และ 21 % ตามลำดับ
11 105 21 224,400 6.4 117
โจมตีศัตรูโดยใช้ลูกธนูในระยะประชิด ทำให้เกิดพลังดาเมจ446 โดยประมาณและในช่วงเวลา 4 วินาที สร้างสภาวะเสียเลือด เกิดดาเมจวินาทีละ 434 และพลังโจมตีกายภาพของฝ่ายตรงข้ามมีโอกาส 91 %,พลังพลังโจมตีเวทย์มีโอกาสมีโอกาส 70 % อัตราอย่างละ 22% และ 22 % ตามลำดับ
12 107 22 267,000 6.4 125
โจมตีศัตรูโดยใช้ลูกธนูในระยะประชิด ทำให้เกิดพลังดาเมจ 446 โดยประมาณและในช่วงเวลา 4 วินาที สร้างสภาวะเสียเลือด เกิดดาเมจวินาทีละ434 และพลังโจมตีกายภาพของฝ่ายตรงข้ามมีโอกาส 92 %,พลังพลังโจมตีเวทย์มีโอกาสมีโอกาส 70 % อัตราอย่างละ 23% และ 23 % ตามลำดับ
13 109 23 314,100 6.4 133
โจมตีศัตรูโดยใช้ลูกธนูในระยะประชิด ทำให้เกิดพลังดาเมจ 446 โดยประมาณและในช่วงเวลา 4 วินาที สร้างสภาวะเสียเลือด เกิดดาเมจวินาทีละ434 และพลังโจมตีกายภาพของฝ่ายตรงข้ามมีโอกาส 92 %,พลังพลังโจมตีเวทย์มีโอกาสมีโอกาส 70 % อัตราอย่างละ 23% และ 23 % ตามลำดับ
14 111 24 376,400 6.4 141
โจมตีศัตรูโดยใช้ลูกธนูในระยะประชิด ทำให้เกิดพลังดาเมจ 446 โดยประมาณและในช่วงเวลา 4 วินาที สร้างสภาวะเสียเลือด เกิดดาเมจวินาทีละ434 และพลังโจมตีกายภาพของฝ่ายตรงข้ามมีโอกาส 93 %,พลังพลังโจมตีเวทย์มีโอกาสมีโอกาส 70 % อัตราอย่างละ 24% และ 24 % ตามลำดับ
15 113 25 478,800 6.4 149
โจมตีศัตรูโดยใช้ลูกธนูในระยะประชิด ทำให้เกิดพลังดาเมจ 446 โดยประมาณและในช่วงเวลา 4 วินาที สร้างสภาวะเสียเลือด เกิดดาเมจวินาทีละ434 และพลังโจมตีกายภาพของฝ่ายตรงข้ามมีโอกาส 94 %,พลังพลังโจมตีเวทย์มีโอกาสมีโอกาส 70 % อัตราอย่างละ 25% และ 25 % ตามลำดับ
แรพพิดแอโรว์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 75 1 300 4.1 62
เป็นธนูอย่างหนึ่งที่มีความรวดเร็วกว่าหลายชนิดระยะอันตรายของธนู 2m โดยประมาณ สร้างดาเมจ 327 โดยประมาณ. ระยะทาง - 18m
2 76 2 1,400 4.1 64
เป็นธนูอย่างหนึ่งที่มีความรวดเร็วกว่าหลายชนิดระยะอันตรายของธนู 2m โดยประมาณ สร้างดาเมจ 334 โดยประมาณ. ระยะทาง - 18m
3 77 3 2,800 4.1 65
เป็นธนูอย่างหนึ่งที่มีความรวดเร็วกว่าหลายชนิดระยะอันตรายของธนู 2m โดยประมาณ สร้างดาเมจ 341 โดยประมาณ. ระยะทาง - 18m
4 78 4 4,000 4.1 67
เป็นธนูอย่างหนึ่งที่มีความรวดเร็วกว่าหลายชนิดระยะอันตรายของธนู 2m โดยประมาณ สร้างดาเมจ 348โดยประมาณ. ระยะทาง - 18m
5 79 5 5,300 4.1 68
เป็นธนูอย่างหนึ่งที่มีความรวดเร็วกว่าหลายชนิดระยะอันตรายของธนู 2m โดยประมาณ สร้างดาเมจ 355 โดยประมาณ. ระยะทาง - 18m
6 81 6 8,000 4.1 72
เป็นธนูอย่างหนึ่งที่มีความรวดเร็วกว่าหลายชนิดระยะอันตรายของธนู 2m โดยประมาณ สร้างดาเมจ 362โดยประมาณ. ระยะทาง - 18m
7 82 7 10,100 4.1 75
เป็นธนูอย่างหนึ่งที่มีความรวดเร็วกว่าหลายชนิดระยะอันตรายของธนู 2m โดยประมาณ สร้างดาเมจ 369 โดยประมาณ. ระยะทาง - 18m
8 83 8 12,600 4.1 77
เป็นธนูอย่างหนึ่งที่มีความรวดเร็วกว่าหลายชนิดระยะอันตรายของธนู 2m โดยประมาณ สร้างดาเมจ 376 โดยประมาณ. ระยะทาง - 18m
9 84 9 15,700 4.1 80
เป็นธนูอย่างหนึ่งที่มีความรวดเร็วกว่าหลายชนิดระยะอันตรายของธนู 2m โดยประมาณ สร้างดาเมจ 383 โดยประมาณ. ระยะทาง - 18m
10 85 10 20,200 4.1 82
เป็นธนูอย่างหนึ่งที่มีความรวดเร็วกว่าหลายชนิดระยะอันตรายของธนู 2m โดยประมาณ สร้างดาเมจ 390 โดยประมาณ. ระยะทาง - 18m
11 86 11 32,100 3.5 87
เป็นธนูอย่างหนึ่งที่มีความรวดเร็วกว่าหลายชนิดระยะอันตรายของธนู 2m โดยประมาณ สร้างดาเมจ 397 โดยประมาณ. ระยะทาง - 18m
12 87 12 36,900 3.5 91
เป็นธนูอย่างหนึ่งที่มีความรวดเร็วกว่าหลายชนิดระยะอันตรายของธนู 2m โดยประมาณ สร้างดาเมจ 404 โดยประมาณ. ระยะทาง - 18m
13 88 13 42,200 3.5 94
เป็นธนูอย่างหนึ่งที่มีความรวดเร็วกว่าหลายชนิดระยะอันตรายของธนู 2m โดยประมาณ สร้างดาเมจ 411 โดยประมาณ. ระยะทาง - 18m
14 89 14 47,900 3.5 98
เป็นธนูอย่างหนึ่งที่มีความรวดเร็วกว่าหลายชนิดระยะอันตรายของธนู 2m โดยประมาณ สร้างดาเมจ 418 โดยประมาณ. ระยะทาง - 18m
15 90 15 54,000 3.5 101
เป็นธนูอย่างหนึ่งที่มีความรวดเร็วกว่าหลายชนิดระยะอันตรายของธนู 2m โดยประมาณ สร้างดาเมจ 425 โดยประมาณ. ระยะทาง - 18m
16 92 16 70,800 3.5 107
เป็นธนูอย่างหนึ่งที่มีความรวดเร็วกว่าหลายชนิดระยะอันตรายของธนู 2m โดยประมาณ สร้างดาเมจ 432โดยประมาณ. ระยะทาง - 18m
17 93 17 86,200 3.5 112
เป็นธนูอย่างหนึ่งที่มีความรวดเร็วกว่าหลายชนิดระยะอันตรายของธนู 2m โดยประมาณ สร้างดาเมจ 439 โดยประมาณ. ระยะทาง - 18m
18 94 18 103,400 3.5 116
เป็นธนูอย่างหนึ่งที่มีความรวดเร็วกว่าหลายชนิดระยะอันตรายของธนู 2m โดยประมาณ สร้างดาเมจ 446 โดยประมาณ. ระยะทาง - 18m
19 95 19 137,500 3.5 121
เป็นธนูอย่างหนึ่งที่มีความรวดเร็วกว่าหลายชนิดระยะอันตรายของธนู 2m โดยประมาณ สร้างดาเมจ 453 โดยประมาณ. ระยะทาง - 18m
20 96 20 186,100 3.5 125
เป็นธนูอย่างหนึ่งที่มีความรวดเร็วกว่าหลายชนิดระยะอันตรายของธนู 2m โดยประมาณ สร้างดาเมจ 460 โดยประมาณ. ระยะทาง - 18m
21 105 21 224,400 3.5 132
เป็นธนูอย่างหนึ่งที่มีความรวดเร็วกว่าหลายชนิดระยะอันตรายของธนู 2m โดยประมาณ สร้างดาเมจ 460 โดยประมาณ. ระยะทาง - 18m
22 107 22 267,000 3.5 138
เป็นธนูอย่างหนึ่งที่มีความรวดเร็วกว่าหลายชนิดระยะอันตรายของธนู 2m โดยประมาณ สร้างดาเมจ 460 โดยประมาณ. ระยะทาง - 18m
23 109 23 314,100 3.5 143
เป็นธนูอย่างหนึ่งที่มีความรวดเร็วกว่าหลายชนิดระยะอันตรายของธนู 2m โดยประมาณ สร้างดาเมจ 4678 โดยประมาณ. ระยะทาง - 18m
24 111 24 376,400 3.5 149
เป็นธนูอย่างหนึ่งที่มีความรวดเร็วกว่าหลายชนิดระยะอันตรายของธนู 2m โดยประมาณ สร้างดาเมจ 506 โดยประมาณ. ระยะทาง - 18m
25 113 25 478,800 3.5 154
เป็นธนูอย่างหนึ่งที่มีความรวดเร็วกว่าหลายชนิดระยะอันตรายของธนู 2m โดยประมาณ สร้างดาเมจ 534 โดยประมาณ. ระยะทาง - 18m
เมจิคแอโรว์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 105 11 224,400 1.2 181.3
กระตุ้นพลังเวทย์ของธนูเมื่อโจมตี.
2 107 12 267,000 1.2 190.12
กระตุ้นพลังเวทย์ของธนูเมื่อโจมตี.
3 109 13 314,100 1.2 198.94
กระตุ้นพลังเวทย์ของธนูเมื่อโจมตี.
4 111 14 376,400 1.2 207.76
กระตุ้นพลังเวทย์ของธนูเมื่อโจมตี.
5 113 15 478,800 1.2 216.58
กระตุ้นพลังเวทย์ของธนูเมื่อโจมตี.
เบิร์นนิ่งช๊อต
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 105 11 224,400 5.3 177.674
ให้ดาเมจอย่างรุนแรงจนตายเมื่อใช้ธนู.
2 107 12 267,000 5.3 186.3176
ให้ดาเมจอย่างรุนแรงจนตายเมื่อใช้ธนู.
3 109 13 314,100 5.3 194.9612
ให้ดาเมจอย่างรุนแรงจนตายเมื่อใช้ธนู.
4 111 14 376,400 5.3 203.6048
ให้ดาเมจอย่างรุนแรงจนตายเมื่อใช้ธนู.
5 113 15 478,800 5.3 212.2484
ให้ดาเมจอย่างรุนแรงจนตายเมื่อใช้ธนู.
ไอซ์เรนนิ่ง
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 40 1 300 15.6 42
ยิงธนูน้ำแข็งไปยังศัตรูเป้าหมายที่อยู่ รอบในระยะ 3m การโจมตีสามารถสร้างดาเมจจำนวน 168 และมีโอกาส 60%ที่ในช่วงเวลา 4 วินาที ศัตรูจะเคลื่อนไหวช้าลง 30% ระยะ - 10m
2 43 2 1,400 15.6 55
ยิงธนูน้ำแข็งไปยังศัตรูเป้าหมายที่อยู่ รอบในระยะ 3m การโจมตีสามารถสร้างดาเมจจำนวน 172 และมีโอกาส 60%ที่ในช่วงเวลา 4 วินาที ศัตรูจะเคลื่อนไหวช้าลง 30% ระยะ - 10m
3 45 3 2,800 15.6 68
ยิงธนูน้ำแข็งไปยังศัตรูเป้าหมายที่อยู่ รอบในระยะ 3m การโจมตีสามารถสร้างดาเมจจำนวน 175 และมีโอกาส 60%ที่ในช่วงเวลา 4 วินาที ศัตรูจะเคลื่อนไหวช้าลง 30% ระยะ - 10m
4 48 4 4,000 15.6 81
ยิงธนูน้ำแข็งไปยังศัตรูเป้าหมายที่อยู่ รอบในระยะ 3m การโจมตีสามารถสร้างดาเมจจำนวน 179 และมีโอกาส 67%ที่ในช่วงเวลา 4 วินาที ศัตรูจะเคลื่อนไหวช้าลง 30% ระยะ - 10m
5 51 5 5,300 15.6 94
ยิงธนูน้ำแข็งไปยังศัตรูเป้าหมายที่อยู่ รอบในระยะ 3m การโจมตีสามารถสร้างดาเมจจำนวน 182 และมีโอกาส 67%ที่ในช่วงเวลา 4 วินาที ศัตรูจะเคลื่อนไหวช้าลง 30% ระยะ - 10m
6 54 6 8,000 13.9 107
ยิงธนูน้ำแข็งไปยังศัตรูเป้าหมายที่อยู่ รอบในระยะ 3m การโจมตีสามารถสร้างดาเมจจำนวน 186 และมีโอกาส 67%ที่ในช่วงเวลา 4.5 วินาที ศัตรูจะเคลื่อนไหวช้าลง 30% ระยะ - 10m
7 56 7 10,100 13.9 120
ยิงธนูน้ำแข็งไปยังศัตรูเป้าหมายที่อยู่ รอบในระยะ 3m การโจมตีสามารถสร้างดาเมจจำนวน 189 และมีโอกาส 67%ที่ในช่วงเวลา 4.5 วินาที ศัตรูจะเคลื่อนไหวช้าลง 30% ระยะ - 10m
8 59 8 12,600 13.9 133
ยิงธนูน้ำแข็งไปยังศัตรูเป้าหมายที่อยู่ รอบในระยะ 3m การโจมตีสามารถสร้างดาเมจจำนวน 193 และมีโอกาส 67%ที่ในช่วงเวลา 4.5 วินาที ศัตรูจะเคลื่อนไหวช้าลง 30% ระยะ - 10m
9 62 9 15,700 13.9 146
ยิงธนูน้ำแข็งไปยังศัตรูเป้าหมายที่อยู่ รอบในระยะ 3m การโจมตีสามารถสร้างดาเมจจำนวน 196 และมีโอกาส 73%ที่ในช่วงเวลา 4.5 วินาที ศัตรูจะเคลื่อนไหวช้าลง 30% ระยะ - 10m
10 65 10 20,200 13.9 159
ยิงธนูน้ำแข็งไปยังศัตรูเป้าหมายที่อยู่ รอบในระยะ 3m การโจมตีสามารถสร้างดาเมจจำนวน 200 และมีโอกาส 73%ที่ในช่วงเวลา 4.5 วินาที ศัตรูจะเคลื่อนไหวช้าลง 30% ระยะ - 10m
11 75 11 32,100 12.2 177
ยิงธนูน้ำแข็งไปยังศัตรูเป้าหมายที่อยู่ รอบในระยะ 3m การโจมตีสามารถสร้างดาเมจจำนวน 204 และมีโอกาส 73%ที่ในช่วงเวลา 5 วินาที ศัตรูจะเคลื่อนไหวช้าลง 40% ระยะ - 10m
12 80 12 36,900 12.2 195
ยิงธนูน้ำแข็งไปยังศัตรูเป้าหมายที่อยู่ รอบในระยะ 3m การโจมตีสามารถสร้างดาเมจจำนวน 207 และมีโอกาส 73%ที่ในช่วงเวลา 5 วินาที ศัตรูจะเคลื่อนไหวช้าลง 40% ระยะ - 10m
13 84 13 42,200 12.2 213
ยิงธนูน้ำแข็งไปยังศัตรูเป้าหมายที่อยู่ รอบในระยะ 3m การโจมตีสามารถสร้างดาเมจจำนวน 211 และมีโอกาส 73%ที่ในช่วงเวลา 5 วินาที ศัตรูจะเคลื่อนไหวช้าลง 40% ระยะ - 10m
14 89 14 47,900 12.2 231
ยิงธนูน้ำแข็งไปยังศัตรูเป้าหมายที่อยู่ รอบในระยะ 3m การโจมตีสามารถสร้างดาเมจจำนวน 214 และมีโอกาส 80%ที่ในช่วงเวลา 5 วินาที ศัตรูจะเคลื่อนไหวช้าลง 40% ระยะ - 10m
15 93 15 54,000 12.2 250
ยิงธนูน้ำแข็งไปยังศัตรูเป้าหมายที่อยู่ รอบในระยะ 3m การโจมตีสามารถสร้างดาเมจจำนวน 218 และมีโอกาส 80%ที่ในช่วงเวลา 5 วินาที ศัตรูจะเคลื่อนไหวช้าลง 40% ระยะ - 10m
16 105 16 70,800 10.4 268
ยิงธนูน้ำแข็งไปยังศัตรูเป้าหมายที่อยู่ รอบในระยะ 3m การโจมตีสามารถสร้างดาเมจจำนวน 236 และมีโอกาส 90%ที่ในช่วงเวลา 5.5 วินาที ศัตรูจะเคลื่อนไหวช้าลง 40% ระยะ - 10m
17 107 17 86,200 10.4 286
ยิงธนูน้ำแข็งไปยังศัตรูเป้าหมายที่อยู่ รอบในระยะ 3m การโจมตีสามารถสร้างดาเมจจำนวน 249 และมีโอกาส 90%ที่ในช่วงเวลา 5.5 วินาที ศัตรูจะเคลื่อนไหวช้าลง 40% ระยะ - 10m
18 109 18 103,400 10.4 304
ยิงธนูน้ำแข็งไปยังศัตรูเป้าหมายที่อยู่ รอบในระยะ 3m การโจมตีสามารถสร้างดาเมจจำนวน 262 และมีโอกาส 90%ที่ในช่วงเวลา 5.5 วินาที ศัตรูจะเคลื่อนไหวช้าลง 40% ระยะ - 10m
19 111 19 137,500 10.4 322
ยิงธนูน้ำแข็งไปยังศัตรูเป้าหมายที่อยู่ รอบในระยะ 3m การโจมตีสามารถสร้างดาเมจจำนวน 275 และมีโอกาส 93%ที่ในช่วงเวลา 5.5 วินาที ศัตรูจะเคลื่อนไหวช้าลง 40% ระยะ - 10m
20 113 20 186,100 10.4 341
ยิงธนูน้ำแข็งไปยังศัตรูเป้าหมายที่อยู่ รอบในระยะ 3m การโจมตีสามารถสร้างดาเมจจำนวน 288 และมีโอกาส 93%ที่ในช่วงเวลา 5.5 วินาที ศัตรูจะเคลื่อนไหวช้าลง 40% ระยะ - 10m
ฟาวน์ดิ้งช๊อต
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 20 1 300 8.3 25
ยิงธนูที่มีพลังสูงสร้างดาเมจให้ศัตรูสูงถึง 126 โดยประมาณ,และมีโอกาส 50% สร้างสภาวะมึนให้ศัตรูเป็นเวลา 2.6 วินาที . ระยะทาง - 18m
2 23 2 1,400 8.3 32
ยิงธนูที่มีพลังสูงสร้างดาเมจให้ศัตรูสูงถึง 129 โดยประมาณ,และมีโอกาส 52% สร้างสภาวะมึนให้ศัตรูเป็นเวลา 2.6 วินาที . ระยะทาง - 18m
3 27 3 2,800 8.3 40
ยิงธนูที่มีพลังสูงสร้างดาเมจให้ศัตรูสูงถึง 132 โดยประมาณ,และมีโอกาส 54% สร้างสภาวะมึนให้ศัตรูเป็นเวลา 2.6 วินาที . ระยะทาง - 18m
4 30 4 4,000 8.3 47
ยิงธนูที่มีพลังสูงสร้างดาเมจให้ศัตรูสูงถึง 135 โดยประมาณ,และมีโอกาส 56% สร้างสภาวะมึนให้ศัตรูเป็นเวลา 2.6 วินาที . ระยะทาง - 18m
5 34 5 5,300 8.3 54
ยิงธนูที่มีพลังสูงสร้างดาเมจให้ศัตรูสูงถึง 138 โดยประมาณ,และมีโอกาส 58% สร้างสภาวะมึนให้ศัตรูเป็นเวลา 3.3 วินาที . ระยะทาง - 18m
6 40 6 8,000 7.9 61
ยิงธนูที่มีพลังสูงสร้างดาเมจให้ศัตรูสูงถึง 141 โดยประมาณ,และมีโอกาส 60% สร้างสภาวะมึนให้ศัตรูเป็นเวลา 3.3 วินาที . ระยะทาง - 18m
7 42 7 10,100 7.9 68
ยิงธนูที่มีพลังสูงสร้างดาเมจให้ศัตรูสูงถึง 141 โดยประมาณ,และมีโอกาส 62% สร้างสภาวะมึนให้ศัตรูเป็นเวลา 3.3 วินาที . ระยะทาง - 18m
8 45 8 12,600 7.9 76
ยิงธนูที่มีพลังสูงสร้างดาเมจให้ศัตรูสูงถึง 147 โดยประมาณ,และมีโอกาส 64% สร้างสภาวะมึนให้ศัตรูเป็นเวลา 3.3 วินาที . ระยะทาง - 18m
9 47 9 15,700 7.9 83
ยิงธนูที่มีพลังสูงสร้างดาเมจให้ศัตรูสูงถึง 150 โดยประมาณ,และมีโอกาส 66% สร้างสภาวะมึนให้ศัตรูเป็นเวลา 3.3 วินาที . ระยะทาง - 18m
10 49 10 20,200 7.9 90
ยิงธนูที่มีพลังสูงสร้างดาเมจให้ศัตรูสูงถึง 152 โดยประมาณ,และมีโอกาส 68% สร้างสภาวะมึนให้ศัตรูเป็นเวลา 3.3 วินาที . ระยะทาง - 18m
11 52 11 32,100 7.6 101
ยิงธนูที่มีพลังสูงสร้างดาเมจให้ศัตรูสูงถึง 181 โดยประมาณ,และมีโอกาส 70% สร้างสภาวะมึนให้ศัตรูเป็นเวลา 3.4 วินาที . ระยะทาง - 18m
12 54 12 36,900 7.6 112
ยิงธนูที่มีพลังสูงสร้างดาเมจให้ศัตรูสูงถึง 199 โดยประมาณ,และมีโอกาส72% สร้างสภาวะมึนให้ศัตรูเป็นเวลา 3.4 วินาที . ระยะทาง - 18m
13 56 13 42,200 7.6 122
ยิงธนูที่มีพลังสูงสร้างดาเมจให้ศัตรูสูงถึง 218 โดยประมาณ,และมีโอกาส74% สร้างสภาวะมึนให้ศัตรูเป็นเวลา 3.4 วินาที . ระยะทาง - 18m
14 59 14 47,900 7.6 133
ยิงธนูที่มีพลังสูงสร้างดาเมจให้ศัตรูสูงถึง 237 โดยประมาณ,และมีโอกาส76% สร้างสภาวะมึนให้ศัตรูเป็นเวลา 3.4 วินาที . ระยะทาง - 18m
15 61 15 54,000 7.6 144
ยิงธนูที่มีพลังสูงสร้างดาเมจให้ศัตรูสูงถึง 255 โดยประมาณ,และมีโอกาส8% สร้างสภาวะมึนให้ศัตรูเป็นเวลา 3.4 วินาที . ระยะทาง - 18m
16 75 16 70,800 6.8 155
ยิงธนูที่มีพลังสูงสร้างดาเมจให้ศัตรูสูงถึง 282 โดยประมาณ,และมีโอกาส80% สร้างสภาวะมึนให้ศัตรูเป็นเวลา 4.8 วินาที . ระยะทาง - 18m
17 78 17 86,200 6.8 166
ยิงธนูที่มีพลังสูงสร้างดาเมจให้ศัตรูสูงถึง 303 โดยประมาณ,และมีโอกาส 81% สร้างสภาวะมึนให้ศัตรูเป็นเวลา 4.8 วินาที . ระยะทาง - 18m
18 81 18 103,400 6.8 176
ยิงธนูที่มีพลังสูงสร้างดาเมจให้ศัตรูสูงถึง 324 โดยประมาณ,และมีโอกาส82% สร้างสภาวะมึนให้ศัตรูเป็นเวลา 4.9 วินาที . ระยะทาง - 18m
19 84 19 137,500 6.8 187
ยิงธนูที่มีพลังสูงสร้างดาเมจให้ศัตรูสูงถึง 344 โดยประมาณ,และมีโอกาส83% สร้างสภาวะมึนให้ศัตรูเป็นเวลา 4.9 วินาที . ระยะทาง - 18m
20 87 20 186,100 6.8 198
ยิงธนูที่มีพลังสูงสร้างดาเมจให้ศัตรูสูงถึง 365 โดยประมาณ,และมีโอกาส84% สร้างสภาวะมึนให้ศัตรูเป็นเวลา 4.9 วินาที . ระยะทาง - 18m
21 105 21 224,400 6.2 212
ยิงธนูที่มีพลังสูงสร้างดาเมจให้ศัตรูสูงถึง 386 โดยประมาณ,และมีโอกาส 85% สร้างสภาวะมึนให้ศัตรูเป็นเวลา 4.9 วินาที . ระยะทาง - 18m
22 107 22 267,000 6.2 227
ยิงธนูที่มีพลังสูงสร้างดาเมจให้ศัตรูสูงถึง 386 โดยประมาณ,และมีโอกาส 85% สร้างสภาวะมึนให้ศัตรูเป็นเวลา 4.9 วินาที . ระยะทาง - 18m
23 109 23 314,100 6.2 241
ยิงธนูที่มีพลังสูงสร้างดาเมจให้ศัตรูสูงถึง 386 โดยประมาณ,และมีโอกาส 90% สร้างสภาวะมึนให้ศัตรูเป็นเวลา 5 วินาที . ระยะทาง - 18m
24 111 24 376,400 6.2 256
ยิงธนูที่มีพลังสูงสร้างดาเมจให้ศัตรูสูงถึง 386 โดยประมาณ,และมีโอกาส 90% สร้างสภาวะมึนให้ศัตรูเป็นเวลา 5 วินาที . ระยะทาง - 18m
25 113 25 478,800 6.2 270
ยิงธนูที่มีพลังสูงสร้างดาเมจให้ศัตรูสูงถึง 386 โดยประมาณ,และมีโอกาส 91% สร้างสภาวะมึนให้ศัตรูเป็นเวลา 6 วินาที . ระยะทาง - 18m
ไฟเออร์แอโรว์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 75 1 300 6.1 39
ยิงธนูไฟใส่ศัตรูในรัศมี 2.5m สร้างดาเมจอันหนักหน่วง 320 มีโอกาส 70% สร้างดาเมจเผาไหม้ นาน 8.3 วินาที เป็นจำนวน 243 และมีโอกาส 60%ทำให้ในเวลา 4 วินาที เป้าหมายเคลื่อนที่ช้าลง 40%
2 76 2 1,400 6.1 41
ยิงธนูไฟใส่ศัตรูในรัศมี 2.5m สร้างดาเมจอันหนักหน่วง 325 มีโอกาส 71% สร้างดาเมจเผาไหม้ นาน 8.3 วินาที เป็นจำนวน 252 และมีโอกาส 60%ทำให้ในเวลา 4 วินาที เป้าหมายเคลื่อนที่ช้าลง 40%
3 77 3 2,800 6.1 42
ยิงธนูไฟใส่ศัตรูในรัศมี 2.5m สร้างดาเมจอันหนักหน่วง 330 มีโอกาส 72% สร้างดาเมจเผาไหม้ นาน 8.3 วินาที เป็นจำนวน 261 และมีโอกาส 60%ทำให้ในเวลา 4.1 วินาที เป้าหมายเคลื่อนที่ช้าลง 41%
4 78 4 4,000 6.1 44
ยิงธนูไฟใส่ศัตรูในรัศมี 2.5m สร้างดาเมจอันหนักหน่วง 335 มีโอกาส 73% สร้างดาเมจเผาไหม้ นาน 8.3 วินาที เป็นจำนวน 270 และมีโอกาส 60%ทำให้ในเวลา 4.1 วินาที เป้าหมายเคลื่อนที่ช้าลง 41%
5 79 5 5,300 6.1 45
ยิงธนูไฟใส่ศัตรูในรัศมี 2.5m สร้างดาเมจอันหนักหน่วง 340 มีโอกาส 74% สร้างดาเมจเผาไหม้ นาน 8.3 วินาที เป็นจำนวน 279 และมีโอกาส 60%ทำให้ในเวลา 4.2 วินาที เป้าหมายเคลื่อนที่ช้าลง 42%
6 81 6 8,000 5.9 49
ยิงธนูไฟใส่ศัตรูในรัศมี 2.5m สร้างดาเมจอันหนักหน่วง 346 มีโอกาส 75% สร้างดาเมจเผาไหม้ นาน 8.3 วินาที เป็นจำนวน 288 และมีโอกาส 60%ทำให้ในเวลา 4.2 วินาที เป้าหมายเคลื่อนที่ช้าลง 42%
7 82 7 10,100 5.9 52
ยิงธนูไฟใส่ศัตรูในรัศมี 2.5m สร้างดาเมจอันหนักหน่วง 352 มีโอกาส 76% สร้างดาเมจเผาไหม้ นาน 8.3 วินาที เป็นจำนวน 297 และมีโอกาส 67%ทำให้ในเวลา 4.3 วินาที เป้าหมายเคลื่อนที่ช้าลง 43%
8 83 8 12,600 5.9 54
ยิงธนูไฟใส่ศัตรูในรัศมี 2.5m สร้างดาเมจอันหนักหน่วง 358 มีโอกาส 77% สร้างดาเมจเผาไหม้ นาน 8.3 วินาที เป็นจำนวน 306 และมีโอกาส 67%ทำให้ในเวลา 4.3 วินาที เป้าหมายเคลื่อนที่ช้าลง 43%
9 84 9 15,700 5.9 57
ยิงธนูไฟใส่ศัตรูในรัศมี 2.5m สร้างดาเมจอันหนักหน่วง 364 มีโอกาส 78% สร้างดาเมจเผาไหม้ นาน 8.3 วินาที เป็นจำนวน 315 และมีโอกาส 67%ทำให้ในเวลา 4.4 วินาที เป้าหมายเคลื่อนที่ช้าลง 44%
10 85 10 20,200 5.9 59
ยิงธนูไฟใส่ศัตรูในรัศมี 2.5m สร้างดาเมจอันหนักหน่วง 370 มีโอกาส 79% สร้างดาเมจเผาไหม้ นาน 8.3 วินาที เป็นจำนวน 324 และมีโอกาส 67%ทำให้ในเวลา 4.4 วินาที เป้าหมายเคลื่อนที่ช้าลง 44%
11 86 11 32,100 5.4 64
ยิงธนูไฟใส่ศัตรูในรัศมี 2.5m สร้างดาเมจอันหนักหน่วง 377 มีโอกาส 80% สร้างดาเมจเผาไหม้ นาน 10.3 วินาที เป็นจำนวน 333 และมีโอกาส 67%ทำให้ในเวลา 5 วินาที เป้าหมายเคลื่อนที่ช้าลง 50%
12 87 12 36,900 5.4 68
ยิงธนูไฟใส่ศัตรูในรัศมี 2.5m สร้างดาเมจอันหนักหน่วง 384 มีโอกาส 81% สร้างดาเมจเผาไหม้ นาน 10.3 วินาที เป็นจำนวน 342 และมีโอกาส 67%ทำให้ในเวลา 5 วินาที เป้าหมายเคลื่อนที่ช้าลง 50%
13 88 13 42,200 5.4 71
ยิงธนูไฟใส่ศัตรูในรัศมี 2.5m สร้างดาเมจอันหนักหน่วง 391 มีโอกาส 82% สร้างดาเมจเผาไหม้ นาน 10.3 วินาที เป็นจำนวน 351 และมีโอกาส 67%ทำให้ในเวลา 5.1 วินาที เป้าหมายเคลื่อนที่ช้าลง 51%
14 89 14 47,900 5.4 75
ยิงธนูไฟใส่ศัตรูในรัศมี 2.5m สร้างดาเมจอันหนักหน่วง 398 มีโอกาส 83% สร้างดาเมจเผาไหม้ นาน 10.3 วินาที เป็นจำนวน 360 และมีโอกาส 67%ทำให้ในเวลา 5.1 วินาที เป้าหมายเคลื่อนที่ช้าลง 51%
15 90 15 54,000 5.4 78
ยิงธนูไฟใส่ศัตรูในรัศมี 2.5m สร้างดาเมจอันหนักหน่วง 405 มีโอกาส 84% สร้างดาเมจเผาไหม้ นาน 10.3 วินาที เป็นจำนวน 369 และมีโอกาส 67%ทำให้ในเวลา 5.2 วินาที เป้าหมายเคลื่อนที่ช้าลง 52%
16 92 16 70,800 5.2 84
ยิงธนูไฟใส่ศัตรูในรัศมี 2.5m สร้างดาเมจอันหนักหน่วง 413 มีโอกาส 85% สร้างดาเมจเผาไหม้ นาน 10.3 วินาที เป็นจำนวน 378 และมีโอกาส 67%ทำให้ในเวลา 5.2 วินาที เป้าหมายเคลื่อนที่ช้าลง 52%
17 93 17 86,200 5.2 89
ยิงธนูไฟใส่ศัตรูในรัศมี 2.5m สร้างดาเมจอันหนักหน่วง 421 มีโอกาส 86% สร้างดาเมจเผาไหม้ นาน 10.3 วินาที เป็นจำนวน 387 และมีโอกาส 73%ทำให้ในเวลา 5.3 วินาที เป้าหมายเคลื่อนที่ช้าลง 53%
18 94 18 103,400 5.2 93
ยิงธนูไฟใส่ศัตรูในรัศมี 2.5m สร้างดาเมจอันหนักหน่วง 429 มีโอกาส 87% สร้างดาเมจเผาไหม้ นาน 10.3 วินาที เป็นจำนวน 396 และมีโอกาส 73%ทำให้ในเวลา 5.3 วินาที เป้าหมายเคลื่อนที่ช้าลง 53%
19 95 19 137,500 5.2 98
ยิงธนูไฟใส่ศัตรูในรัศมี 2.5m สร้างดาเมจอันหนักหน่วง 437 มีโอกาส 88% สร้างดาเมจเผาไหม้ นาน 10.3 วินาที เป็นจำนวน 405 และมีโอกาส 73%ทำให้ในเวลา 5.4 วินาที เป้าหมายเคลื่อนที่ช้าลง 54%
20 96 20 186,100 5.2 102
ยิงธนูไฟใส่ศัตรูในรัศมี 2.5m สร้างดาเมจอันหนักหน่วง 445 มีโอกาส 89% สร้างดาเมจเผาไหม้ นาน 10.3 วินาที เป็นจำนวน 414 และมีโอกาส 73%ทำให้ในเวลา 5.4 วินาที เป้าหมายเคลื่อนที่ช้าลง 54%
21 105 21 224,400 4.7 109
ยิงธนูไฟใส่ศัตรูในรัศมี 2.5m สร้างดาเมจอันหนักหน่วง 454 มีโอกาส 90% สร้างดาเมจเผาไหม้ นาน 12.3 วินาที เป็นจำนวน 434 และมีโอกาส 75%ทำให้ในเวลา 5.9 วินาที เป้าหมายเคลื่อนที่ช้าลง 60%
22 107 22 267,000 4.7 115
ยิงธนูไฟใส่ศัตรูในรัศมี 2.5m สร้างดาเมจอันหนักหน่วง 463 มีโอกาส 91% สร้างดาเมจเผาไหม้ นาน 12.3 วินาที เป็นจำนวน 434 และมีโอกาส 75%ทำให้ในเวลา 5.9 วินาที เป้าหมายเคลื่อนที่ช้าลง 60%
23 109 23 314,100 4.7 120
ยิงธนูไฟใส่ศัตรูในรัศมี 2.5m สร้างดาเมจอันหนักหน่วง 472 มีโอกาส 92% สร้างดาเมจเผาไหม้ นาน 12.3 วินาที เป็นจำนวน 434 และมีโอกาส 77%ทำให้ในเวลา 6 วินาที เป้าหมายเคลื่อนที่ช้าลง 61%
24 111 24 376,400 4.7 126
ยิงธนูไฟใส่ศัตรูในรัศมี 2.5m สร้างดาเมจอันหนักหน่วง 481 มีโอกาส 93% สร้างดาเมจเผาไหม้ นาน 12.3 วินาที เป็นจำนวน 434 และมีโอกาส 77%ทำให้ในเวลา 6 วินาที เป้าหมายเคลื่อนที่ช้าลง 61%
25 113 25 478,800 4.7 131
ยิงธนูไฟใส่ศัตรูในรัศมี 2.5m สร้างดาเมจอันหนักหน่วง 490 มีโอกาส 94% สร้างดาเมจเผาไหม้ นาน 12.3 วินาที เป็นจำนวน 434 และมีโอกาส 79%ทำให้ในเวลา 6.1 วินาที เป้าหมายเคลื่อนที่ช้าลง 62%
เพียร์ซซิ่งช๊อต
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 20 1 300 5.3 36
ยิงลูกธนูที่แหลมคมทะลุพวกศัครูทั้งหมดที่อยู่ในแนวเส้นตรงและสร้างดาเมจที่รุนแรงด้วยพลัง 89.
2 24 2 1,400 5.3 47
ยิงลูกธนูที่แหลมคมทะลุพวกศัครูทั้งหมดที่อยู่ในแนวเส้นตรงและสร้างดาเมจที่รุนแรงด้วยพลัง 99.
3 27 3 2,800 5.3 57
ยิงลูกธนูที่แหลมคมทะลุพวกศัครูทั้งหมดที่อยู่ในแนวเส้นตรงและสร้างดาเมจที่รุนแรงด้วยพลัง 108.
4 31 4 4,000 5.3 68
ยิงลูกธนูที่แหลมคมทะลุพวกศัครูทั้งหมดที่อยู่ในแนวเส้นตรงและสร้างดาเมจที่รุนแรงด้วยพลัง 118.
5 34 5 5,300 5.3 78
ยิงลูกธนูที่แหลมคมทะลุพวกศัครูทั้งหมดที่อยู่ในแนวเส้นตรงและสร้างดาเมจที่รุนแรงด้วยพลัง 127.
6 40 6 8,000 5.3 88
ยิงลูกธนูที่แหลมคมทะลุพวกศัครูทั้งหมดที่อยู่ในแนวเส้นตรงและสร้างดาเมจที่รุนแรงด้วยพลัง 142.
7 45 7 10,100 5.3 99
ยิงลูกธนูที่แหลมคมทะลุพวกศัครูทั้งหมดที่อยู่ในแนวเส้นตรงและสร้างดาเมจที่รุนแรงด้วยพลัง 153.
8 51 8 12,600 5.3 109
ยิงลูกธนูที่แหลมคมทะลุพวกศัครูทั้งหมดที่อยู่ในแนวเส้นตรงและสร้างดาเมจที่รุนแรงด้วยพลัง 164.
9 56 9 15,700 5.3 120
ยิงลูกธนูที่แหลมคมทะลุพวกศัครูทั้งหมดที่อยู่ในแนวเส้นตรงและสร้างดาเมจที่รุนแรงด้วยพลัง 175.
10 61 10 20,200 5.3 130
ยิงลูกธนูที่แหลมคมทะลุพวกศัครูทั้งหมดที่อยู่ในแนวเส้นตรงและสร้างดาเมจที่รุนแรงด้วยพลัง 185.
11 75 11 32,100 5.3 146
ยิงลูกธนูที่แหลมคมทะลุพวกศัครูทั้งหมดที่อยู่ในแนวเส้นตรงและสร้างดาเมจที่รุนแรงด้วยพลัง 202.
12 78 12 36,900 5.3 161
ยิงลูกธนูที่แหลมคมทะลุพวกศัครูทั้งหมดที่อยู่ในแนวเส้นตรงและสร้างดาเมจที่รุนแรงด้วยพลัง 214.
13 81 13 42,200 5.3 177
ยิงลูกธนูที่แหลมคมทะลุพวกศัครูทั้งหมดที่อยู่ในแนวเส้นตรงและสร้างดาเมจที่รุนแรงด้วยพลัง 226.
14 84 14 47,900 5.3 192
ยิงลูกธนูที่แหลมคมทะลุพวกศัครูทั้งหมดที่อยู่ในแนวเส้นตรงและสร้างดาเมจที่รุนแรงด้วยพลัง 238.
15 87 15 54,000 5.3 208
ยิงลูกธนูที่แหลมคมทะลุพวกศัครูทั้งหมดที่อยู่ในแนวเส้นตรงและสร้างดาเมจที่รุนแรงด้วยพลัง 250.
16 105 16 70,800 5.3 224
ยิงลูกธนูที่แหลมคมทะลุพวกศัครูทั้งหมดที่อยู่ในแนวเส้นตรงและสร้างดาเมจที่รุนแรงด้วยพลัง 260.
17 107 17 86,200 5.3 239
ยิงลูกธนูที่แหลมคมทะลุพวกศัครูทั้งหมดที่อยู่ในแนวเส้นตรงและสร้างดาเมจที่รุนแรงด้วยพลัง 275.
18 109 18 103,400 5.3 255
ยิงลูกธนูที่แหลมคมทะลุพวกศัครูทั้งหมดที่อยู่ในแนวเส้นตรงและสร้างดาเมจที่รุนแรงด้วยพลัง 288.
19 111 19 137,500 5.3 270
ยิงลูกธนูที่แหลมคมทะลุพวกศัครูทั้งหมดที่อยู่ในแนวเส้นตรงและสร้างดาเมจที่รุนแรงด้วยพลัง 307.
20 113 20 186,100 5.3 286
ยิงลูกธนูที่แหลมคมทะลุพวกศัครูทั้งหมดที่อยู่ในแนวเส้นตรงและสร้างดาเมจที่รุนแรงด้วยพลัง 326.
ฮาร์มสตริง
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 20 1 300 7.0 16
เมื่อทำการโจมตีด้วยธนูในส่วนขาจะสร้างดาเมจได้ 129 โดยประมาณ, ช่วง 12 วินาทีอัตราการเคลื่อนย้ายจะลดลง 30% โดยประมาณ.
2 22 2 1,400 7.0 21
เมื่อทำการโจมตีด้วยธนูในส่วนขาจะสร้างดาเมจได้ 132 โดยประมาณ, ช่วง 12 วินาทีอัตราการเคลื่อนย้ายจะลดลง 31% โดยประมาณ.
3 23 3 2,800 7.0 26
เมื่อทำการโจมตีด้วยธนูในส่วนขาจะสร้างดาเมจได้ 135 โดยประมาณ, ช่วง 12 วินาทีอัตราการเคลื่อนย้ายจะลดลง 32% โดยประมาณ.
4 25 4 4,000 7.0 31
เมื่อทำการโจมตีด้วยธนูในส่วนขาจะสร้างดาเมจได้ 138 โดยประมาณ, ช่วง 12 วินาทีอัตราการเคลื่อนย้ายจะลดลง 33% โดยประมาณ.
5 26 5 5,300 7.0 36
เมื่อทำการโจมตีด้วยธนูในส่วนขาจะสร้างดาเมจได้ 141 โดยประมาณ, ช่วง 12 วินาทีอัตราการเคลื่อนย้ายจะลดลง 34% โดยประมาณ.
6 28 6 8,000 7.0 41
เมื่อทำการโจมตีด้วยธนูในส่วนขาจะสร้างดาเมจได้ 144 โดยประมาณ, ช่วง 13 วินาทีอัตราการเคลื่อนย้ายจะลดลง 35% โดยประมาณ.
7 29 7 10,100 7.0 46
เมื่อทำการโจมตีด้วยธนูในส่วนขาจะสร้างดาเมจได้ 147 โดยประมาณ, ช่วง 13 วินาทีอัตราการเคลื่อนย้ายจะลดลง 36% โดยประมาณ
8 31 8 12,600 7.0 51
เมื่อทำการโจมตีด้วยธนูในส่วนขาจะสร้างดาเมจได้ 150 โดยประมาณ, ช่วง 13 วินาทีอัตราการเคลื่อนย้ายจะลดลง 37% โดยประมาณ
9 32 9 15,700 7.0 56
เมื่อทำการโจมตีด้วยธนูในส่วนขาจะสร้างดาเมจได้ 153 โดยประมาณ, ช่วง 13 วินาทีอัตราการเคลื่อนย้ายจะลดลง 38% โดยประมาณ
10 34 10 20,200 7.0 61
เมื่อทำการโจมตีด้วยธนูในส่วนขาจะสร้างดาเมจได้ 156 โดยประมาณ, ช่วง 13 วินาทีอัตราการเคลื่อนย้ายจะลดลง 39% โดยประมาณ
11 40 11 32,100 6.0 68
เมื่อทำการโจมตีด้วยธนูในส่วนขาจะสร้างดาเมจได้ 185 โดยประมาณ, ช่วง 14 วินาทีอัตราการเคลื่อนย้ายจะลดลง 40% โดยประมาณ
12 45 12 36,900 6.0 75
เมื่อทำการโจมตีด้วยธนูในส่วนขาจะสร้างดาเมจได้ 204 โดยประมาณ, ช่วง 14 วินาทีอัตราการเคลื่อนย้ายจะลดลง 41% โดยประมาณ
13 51 13 42,200 6.0 82
เมื่อทำการโจมตีด้วยธนูในส่วนขาจะสร้างดาเมจได้ 223 โดยประมาณ, ช่วง 14 วินาทีอัตราการเคลื่อนย้ายจะลดลง 42% โดยประมาณ
14 56 14 47,900 6.0 89
เมื่อทำการโจมตีด้วยธนูในส่วนขาจะสร้างดาเมจได้ 242 โดยประมาณ, ช่วง 14 วินาทีอัตราการเคลื่อนย้ายจะลดลง 43% โดยประมาณ
15 61 15 54,000 6.0 96
เมื่อทำการโจมตีด้วยธนูในส่วนขาจะสร้างดาเมจได้ 261 โดยประมาณ, ช่วง 14 วินาทีอัตราการเคลื่อนย้ายจะลดลง 44% โดยประมาณ
16 75 16 70,800 5.5 103
เมื่อทำการโจมตีด้วยธนูในส่วนขาจะสร้างดาเมจได้ 289 โดยประมาณ, ช่วง 15 วินาทีอัตราการเคลื่อนย้ายจะลดลง 45% โดยประมาณ
17 78 17 86,200 5.5 110
เมื่อทำการโจมตีด้วยธนูในส่วนขาจะสร้างดาเมจได้ 310 โดยประมาณ, ช่วง 15 วินาทีอัตราการเคลื่อนย้ายจะลดลง 46% โดยประมาณ
18 81 18 103,400 5.5 117
เมื่อทำการโจมตีด้วยธนูในส่วนขาจะสร้างดาเมจได้ 331 โดยประมาณ, ช่วง 15 วินาทีอัตราการเคลื่อนย้ายจะลดลง 47% โดยประมาณ
19 84 19 137,500 5.5 124
เมื่อทำการโจมตีด้วยธนูในส่วนขาจะสร้างดาเมจได้ 352 โดยประมาณ, ช่วง 15 วินาทีอัตราการเคลื่อนย้ายจะลดลง 48% โดยประมาณ
20 87 20 186,100 5.5 131
เมื่อทำการโจมตีด้วยธนูในส่วนขาจะสร้างดาเมจได้ 373 โดยประมาณ, ช่วง 15 วินาทีอัตราการเคลื่อนย้ายจะลดลง 49% โดยประมาณ
21 105 21 224,400 5.0 140
เมื่อทำการโจมตีด้วยธนูในส่วนขาจะสร้างดาเมจได้ 395 โดยประมาณ, ช่วง 16 วินาทีอัตราการเคลื่อนย้ายจะลดลง 50% โดยประมาณ.
22 107 22 267,000 5.0 149
เมื่อทำการโจมตีด้วยธนูในส่วนขาจะสร้างดาเมจได้ 395 โดยประมาณ, ช่วง 16 วินาทีอัตราการเคลื่อนย้ายจะลดลง 51% โดยประมาณ.
23 109 23 314,100 5.0 158
เมื่อทำการโจมตีด้วยธนูในส่วนขาจะสร้างดาเมจได้ 395 โดยประมาณ, ช่วง 16 วินาทีอัตราการเคลื่อนย้ายจะลดลง 52% โดยประมาณ.
24 111 24 376,400 5.0 167
เมื่อทำการโจมตีด้วยธนูในส่วนขาจะสร้างดาเมจได้ 395 โดยประมาณ, ช่วง 16 วินาทีอัตราการเคลื่อนย้ายจะลดลง 53% โดยประมาณ.
25 113 25 478,800 5.0 176
เมื่อทำการโจมตีด้วยธนูในส่วนขาจะสร้างดาเมจได้ 395 โดยประมาณ, ช่วง 16 วินาทีอัตราการเคลื่อนย้ายจะลดลง 54% โดยประมาณ.

อาร์คเรนเจอร์ (เอลฟ์)

เนเจอร์มายด์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 3 1,000 0.0 5
เพ่งจิตวิญญาณ จะช่วยเพิ่มพลังป้องกันเวทย์ 2% โดยประมาณ
2 0 6 5,000 0.0 8
เพ่งจิตวิญญาณ จะช่วยเพิ่มพลังป้องกันเวทย์ 5% โดยประมาณ
3 0 9 12,000 0.0 11
เพิ่มพลังป้องกันเวทย์ โดยใช้ MP มีผลกับตัวเองเท่านั้น ประสิทธิภาพ 3
เนเจอร์ชิลด์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 3 1,000 0.0 5
เปลี่ยนแปลงการไหลเวียนของมานา เพิ่มพลังป้องกันกายภาพของตัวเองขึ้น 2% โดยประมาณ.
2 0 6 5,000 0.0 8
เปลี่ยนแปลงการไหลเวียนของมานา เพิ่มพลังป้องกันกายภาพของตัวเองขึ้น 5% โดยประมาณ.
3 0 9 12,000 0.0 11
เพิ่มพลังป้องกันกายภาพ โดยใช้ MP มีผลกับตัวเองเท่านั้น ประสิทธิภาพ 3

อาร์คเรนเจอร์ (มนุษย์)

แลช
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 3 1,000 0.0 5
เพ่งจิตวิญญาณ พลังการฟื้นคืน HP เพิ่มขึ้น 11% โดยประมาณ.
2 0 6 5,000 0.0 8
เพ่งจิตวิญญาณ พลังการฟื้นคืน HP เพิ่มขึ้น 16% โดยประมาณ.
3 0 9 12,000 0.0 11
เพิ่มการฟื้นคืน HP โดยใช้ MP มีผลกับตัวเองเท่านั้น ประสิทธิภาพ 3
เบิร์นนิ่งเรจ
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 3 1,000 0.0 0
ได้รับพลังจากเลือดสีแดงฉานเพิ่มพลังในการโจมตีกายภาพของตัวเอง 6% โดยประมาณ.
2 0 6 5,000 0.0 0
ได้รับพลังจากเลือดสีแดงฉานเพิ่มพลังในการโจมตีกายภาพของตัวเอง 12% โดยประมาณ.
3 0 9 12,000 0.0 0
เพิ่มพลังโจมตีกายภาพโดยใช้ HP มีผลกับตัวเองเท่านั้น ประสิทธิภาพ 3