เดสทรอยเออร์ (มนุษย์)


บอดี้เช็ค
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 20 1 300 4.2 9
โจมตีด้วยไหล่ที่ทรงพลัง สร้างดาเมจให้ศัตรูสูงถึง 130 แล้วทำผลักออกไป 5m โดยประมาณ ผู้ที่ถูกโจมตีจะไม่สามารถเคลื่อนไหว 5 วินาที โอกาสความเป็นไปได้ 40%.
2 23 2 1,400 4.2 12
โจมตีด้วยไหล่ที่ทรงพลัง สร้างดาเมจให้ศัตรูสูงถึง 143 แล้วทำผลักออกไป 5m โดยประมาณ ผู้ที่ถูกโจมตีจะไม่สามารถเคลื่อนไหว 5 วินาที โอกาสความเป็นไปได้ 40%.
3 27 3 2,800 4.2 15
โจมตีด้วยไหล่ที่ทรงพลัง สร้างดาเมจให้ศัตรูสูงถึง 156 แล้วทำผลักออกไป 5m โดยประมาณ ผู้ที่ถูกโจมตีจะไม่สามารถเคลื่อนไหว 5 วินาที โอกาสความเป็นไปได้ 40%.
4 30 4 4,000 4.2 18
โจมตีด้วยไหล่ที่ทรงพลัง สร้างดาเมจให้ศัตรูสูงถึง 169 แล้วทำผลักออกไป 5m โดยประมาณ ผู้ที่ถูกโจมตีจะไม่สามารถเคลื่อนไหว 5 วินาที โอกาสความเป็นไปได้ 50%.
5 34 5 5,300 4.2 21
โจมตีด้วยไหล่ที่ทรงพลัง สร้างดาเมจให้ศัตรูสูงถึง 182แล้วทำผลักออกไป 5m โดยประมาณ ผู้ที่ถูกโจมตีจะไม่สามารถเคลื่อนไหว 5 วินาที โอกาสความเป็นไปได้ 50%.
6 40 6 8,000 3.9 24
โจมตีด้วยไหล่ที่ทรงพลัง สร้างดาเมจให้ศัตรูสูงถึง 207แล้วทำผลักออกไป 5m โดยประมาณ ผู้ที่ถูกโจมตีจะไม่สามารถเคลื่อนไหว 5.9 วินาที โอกาสความเป็นไปได้ 50%
7 42 7 10,100 3.9 27
โจมตีด้วยไหล่ที่ทรงพลัง สร้างดาเมจให้ศัตรูสูงถึง 213 แล้วทำผลักออกไป 5m โดยประมาณ ผู้ที่ถูกโจมตีจะไม่สามารถเคลื่อนไหว 5.9 วินาที โอกาสความเป็นไปได้ 50%
8 45 8 12,600 3.9 30
โจมตีด้วยไหล่ที่ทรงพลัง สร้างดาเมจให้ศัตรูสูงถึง 219 แล้วทำผลักออกไป 5m โดยประมาณ ผู้ที่ถูกโจมตีจะไม่สามารถเคลื่อนไหว 5.9 วินาที โอกาสความเป็นไปได้ 50%
9 47 9 15,700 3.9 33
โจมตีด้วยไหล่ที่ทรงพลัง สร้างดาเมจให้ศัตรูสูงถึง 225แล้วทำผลักออกไป 5m โดยประมาณ ผู้ที่ถูกโจมตีจะไม่สามารถเคลื่อนไหว 5.9 วินาที โอกาสความเป็นไปได้ 60%
10 49 10 20,200 3.9 36
โจมตีด้วยไหล่ที่ทรงพลัง สร้างดาเมจให้ศัตรูสูงถึง 231แล้วทำผลักออกไป 5m โดยประมาณ ผู้ที่ถูกโจมตีจะไม่สามารถเคลื่อนไหว 5.9 วินาที โอกาสความเป็นไปได้ 60%
11 52 11 32,100 3.4 39
โจมตีด้วยไหล่ที่ทรงพลัง สร้างดาเมจให้ศัตรูสูงถึง 237แล้วทำผลักออกไป 5m โดยประมาณ ผู้ที่ถูกโจมตีจะไม่สามารถเคลื่อนไหว 7.1 วินาที โอกาสความเป็นไปได้ 80%.
12 54 12 36,900 3.4 42
โจมตีด้วยไหล่ที่ทรงพลัง สร้างดาเมจให้ศัตรูสูงถึง 243แล้วทำผลักออกไป 5m โดยประมาณ ผู้ที่ถูกโจมตีจะไม่สามารถเคลื่อนไหว 7.1 วินาที โอกาสความเป็นไปได้ 80%.
13 56 13 42,200 3.4 45
โจมตีด้วยไหล่ที่ทรงพลัง สร้างดาเมจให้ศัตรูสูงถึง 249แล้วทำผลักออกไป 5m โดยประมาณ ผู้ที่ถูกโจมตีจะไม่สามารถเคลื่อนไหว 7.1 วินาที โอกาสความเป็นไปได้ 80%.
14 59 14 47,900 3.4 48
โจมตีด้วยไหล่ที่ทรงพลัง สร้างดาเมจให้ศัตรูสูงถึง 255 แล้วทำผลักออกไป 5m โดยประมาณ ผู้ที่ถูกโจมตีจะไม่สามารถเคลื่อนไหว 7.1 วินาที โอกาสความเป็นไปได้ 80%.
15 61 15 54,000 3.4 51
โจมตีด้วยไหล่ที่ทรงพลัง สร้างดาเมจให้ศัตรูสูงถึง 261แล้วทำผลักออกไป 5m โดยประมาณ ผู้ที่ถูกโจมตีจะไม่สามารถเคลื่อนไหว 7.1 วินาที โอกาสความเป็นไปได้ 85%.
16 75 16 70,800 2.7 54
โจมตีด้วยไหล่ที่ทรงพลัง สร้างดาเมจให้ศัตรูสูงถึง 277แล้วทำผลักออกไป 5m โดยประมาณ ผู้ที่ถูกโจมตีจะไม่สามารถเคลื่อนไหว 7.1 วินาที โอกาสความเป็นไปได้ 85%.
17 78 17 86,200 2.7 57
โจมตีด้วยไหล่ที่ทรงพลัง สร้างดาเมจให้ศัตรูสูงถึง 301แล้วทำผลักออกไป 5m โดยประมาณ ผู้ที่ถูกโจมตีจะไม่สามารถเคลื่อนไหว 7.6 วินาที โอกาสความเป็นไปได้ 85%
18 81 18 103,400 2.7 60
โจมตีด้วยไหล่ที่ทรงพลัง สร้างดาเมจให้ศัตรูสูงถึง 325แล้วทำผลักออกไป 5m โดยประมาณ ผู้ที่ถูกโจมตีจะไม่สามารถเคลื่อนไหว 7.6 วินาที โอกาสความเป็นไปได้ 85%
19 84 19 137,500 2.7 63
โจมตีด้วยไหล่ที่ทรงพลัง สร้างดาเมจให้ศัตรูสูงถึง 349แล้วทำผลักออกไป 5m โดยประมาณ ผู้ที่ถูกโจมตีจะไม่สามารถเคลื่อนไหว 7.6 วินาที โอกาสความเป็นไปได้ 90%.
20 87 20 186,100 2.7 66
โจมตีด้วยไหล่ที่ทรงพลัง สร้างดาเมจให้ศัตรูสูงถึง 301แล้วทำผลักออกไป 5m โดยประมาณ ผู้ที่ถูกโจมตีจะไม่สามารถเคลื่อนไหว 7.6 วินาที โอกาสความเป็นไปได้ 85%
21 105 21 224,400 2.7 69
โจมตีด้วยไหล่ที่ทรงพลัง สร้างดาเมจให้ศัตรูสูงถึง 373แล้วทำผลักออกไป 5m โดยประมาณ ผู้ที่ถูกโจมตีจะไม่สามารถเคลื่อนไหว 8.3 วินาที โอกาสความเป็นไปได้ 90%.
22 107 22 267,000 2.7 72
โจมตีด้วยไหล่ที่ทรงพลัง สร้างดาเมจให้ศัตรูสูงถึง 373แล้วทำผลักออกไป 5m โดยประมาณ ผู้ที่ถูกโจมตีจะไม่สามารถเคลื่อนไหว 8.3 วินาที โอกาสความเป็นไปได้ 90%.
23 109 23 314,100 2.7 75
โจมตีด้วยไหล่ที่ทรงพลัง สร้างดาเมจให้ศัตรูสูงถึง 373แล้วทำผลักออกไป 5m โดยประมาณ ผู้ที่ถูกโจมตีจะไม่สามารถเคลื่อนไหว 8.3 วินาที โอกาสความเป็นไปได้ 90%.
24 111 24 376,400 2.7 78
โจมตีด้วยไหล่ที่ทรงพลัง สร้างดาเมจให้ศัตรูสูงถึง 373แล้วทำผลักออกไป 5m โดยประมาณ ผู้ที่ถูกโจมตีจะไม่สามารถเคลื่อนไหว 8.3 วินาที โอกาสความเป็นไปได้ 95%.
25 113 25 478,800 2.7 81
โจมตีด้วยไหล่ที่ทรงพลัง สร้างดาเมจให้ศัตรูสูงถึง 373แล้วทำผลักออกไป 5m โดยประมาณ ผู้ที่ถูกโจมตีจะไม่สามารถเคลื่อนไหว 8.3 วินาที โอกาสความเป็นไปได้ 95%.
เบรสซิ่งบอดี้
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 40 1 300 7.6 24
เพลิงเผาไหม้รอบตัว เผาผลาญศัตรูที่อยู่ในระยะรัศมี 6.5m มีโอกาส 65% สร้างดาเมจจำนวน 21 ภายในเวลา 8.3 วินาที.
2 43 2 1,400 7.6 28
เพลิงเผาไหม้รอบตัว เผาผลาญศัตรูที่อยู่ในระยะรัศมี 6.5m มีโอกาส 66% สร้างดาเมจจำนวน 28 ภายในเวลา 8.3 วินาที.
3 45 3 2,800 7.6 31
เพลิงเผาไหม้รอบตัว เผาผลาญศัตรูที่อยู่ในระยะรัศมี 6.5m มีโอกาส 67% สร้างดาเมจจำนวน 35 ภายในเวลา 8.3 วินาที.
4 48 4 4,000 7.6 35
เพลิงเผาไหม้รอบตัว เผาผลาญศัตรูที่อยู่ในระยะรัศมี 6.5m มีโอกาส 68% สร้างดาเมจจำนวน 39 ภายในเวลา 8.3 วินาที.
5 51 5 5,300 7.6 39
เพลิงเผาไหม้รอบตัว เผาผลาญศัตรูที่อยู่ในระยะรัศมี 6.5m มีโอกาส 69% สร้างดาเมจจำนวน 46 ภายในเวลา 8.3 วินาที.
6 54 6 8,000 6.7 42
เพลิงเผาไหม้รอบตัว เผาผลาญศัตรูที่อยู่ในระยะรัศมี 6.5m มีโอกาส 70% สร้างดาเมจจำนวน 51 ภายในเวลา 8.3 วินาที.
7 56 7 10,100 6.7 46
เพลิงเผาไหม้รอบตัว เผาผลาญศัตรูที่อยู่ในระยะรัศมี 6.5m มีโอกาส 71% สร้างดาเมจจำนวน58 ภายในเวลา 8.3 วินาที.
8 59 8 12,600 6.7 50
เพลิงเผาไหม้รอบตัว เผาผลาญศัตรูที่อยู่ในระยะรัศมี 6.5m มีโอกาส 72% สร้างดาเมจจำนวน 62 ภายในเวลา 8.3 วินาที.
9 62 9 15,700 6.7 53
เพลิงเผาไหม้รอบตัว เผาผลาญศัตรูที่อยู่ในระยะรัศมี 6.5m มีโอกาส 73% สร้างดาเมจจำนวน 69 ภายในเวลา 8.3 วินาที.
10 65 10 20,200 6.7 57
เพลิงเผาไหม้รอบตัว เผาผลาญศัตรูที่อยู่ในระยะรัศมี 6.5m มีโอกาส 74% สร้างดาเมจจำนวน 76 ภายในเวลา 8.3 วินาที.
11 75 11 32,100 5.8 61
เพลิงเผาไหม้รอบตัว เผาผลาญศัตรูที่อยู่ในระยะรัศมี 6.5m มีโอกาส 80% สร้างดาเมจจำนวน 87 ภายในเวลา 8.3 วินาที.
12 80 12 36,900 5.8 66
เพลิงเผาไหม้รอบตัว เผาผลาญศัตรูที่อยู่ในระยะรัศมี 6.5m มีโอกาส 80% สร้างดาเมจจำนวน 99 ภายในเวลา 10.3 วินาที.
13 84 13 42,200 5.8 70
เพลิงเผาไหม้รอบตัว เผาผลาญศัตรูที่อยู่ในระยะรัศมี 6.5m มีโอกาส 80% สร้างดาเมจจำนวน 108 ภายในเวลา 10.3 วินาที.
14 89 14 47,900 5.8 75
เพลิงเผาไหม้รอบตัว เผาผลาญศัตรูที่อยู่ในระยะรัศมี 6.5m มีโอกาส 85% สร้างดาเมจจำนวน 117 ภายในเวลา 10.3 วินาที.
15 93 15 54,000 5.8 80
เพลิงเผาไหม้รอบตัว เผาผลาญศัตรูที่อยู่ในระยะรัศมี 6.5m มีโอกาส 85% สร้างดาเมจจำนวน 127ภายในเวลา 10.3 วินาที.
16 105 16 70,800 5.8 84
เพลิงเผาไหม้รอบตัว เผาผลาญศัตรูที่อยู่ในระยะรัศมี 6.5m มีโอกาส 85% สร้างดาเมจจำนวน 138ภายในเวลา 10.3 วินาที.
17 107 17 86,200 5.8 89
เพลิงเผาไหม้รอบตัว เผาผลาญศัตรูที่อยู่ในระยะรัศมี 6.5m มีโอกาส 85% สร้างดาเมจจำนวน 145 ภายในเวลา 10.3 วินาที.
18 109 18 103,400 5.8 93
เพลิงเผาไหม้รอบตัว เผาผลาญศัตรูที่อยู่ในระยะรัศมี 6.5m มีโอกาส 85% สร้างดาเมจจำนวน 154ภายในเวลา 10.3 วินาที.
19 111 19 137,500 5.8 98
เพลิงเผาไหม้รอบตัว เผาผลาญศัตรูที่อยู่ในระยะรัศมี 6.5m มีโอกาส 90% สร้างดาเมจจำนวน 166 ภายในเวลา 12.3 วินาที.
20 113 20 186,100 5.8 102
เพลิงเผาไหม้รอบตัว เผาผลาญศัตรูที่อยู่ในระยะรัศมี 6.5m มีโอกาส 90% สร้างดาเมจจำนวน 189 ภายในเวลา 12.3 วินาที.
เบอร์เซอเคอร์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 75 7 125,500 420.0 35
ช่วงเวลา 5 นาที เพิ่มค่าหลบหลีก 15 โดยประมาณและเพิ่มอัตราเร็วการจู่โจมของตัวเอง 35%. และ, พลังป้องกันลดลง 6%, ป้องกันเวทย์ลดลง 5%
2 80 13 690,500 390.0 53
ช่วงเวลา 5 นาที เพิ่มค่าหลบหลีก 15 โดยประมาณและเพิ่มอัตราเร็วการจู่โจมของตัวเอง 42%. และ, พลังป้องกันลดลง 12%, ป้องกันเวทย์ลดลง 8%
3 105 18 1,630,000 360.0 71
ช่วงเวลา 5 นาที เพิ่มค่าหลบหลีก 15 โดยประมาณและเพิ่มอัตราเร็วการจู่โจมของตัวเอง 49%. และ, พลังป้องกันลดลง 18%, ป้องกันเวทย์ลดลง 10%
4 105 25 2,500,000 330.0 89
ช่วงเวลา 5 นาที เพิ่มค่าหลบหลีก 15 โดยประมาณและเพิ่มอัตราเร็วการจู่โจมของตัวเอง 56%. และ, พลังป้องกันลดลง 24%, ป้องกันเวทย์ลดลง 15%
วอริเออร์ฟอร์ม
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 3 1,000 3.0 18
เพิ่มพลังโจมตีกายภาพของตัวเอง 5% โดยประมาณในช่วงเวลา 10 นาที.
2 0 6 5,000 3.0 26
เพิ่มพลังโจมตีกายภาพของตัวเอง 7% โดยประมาณในช่วงเวลา 10 นาที.
3 0 9 12,000 3.0 34
เพิ่มพลังโจมตีกายภาพของตัวเอง 9% โดยประมาณในช่วงเวลา 10 นาที.
4 0 12 25,000 3.0 42
เพิ่มพลังโจมตีกายภาพของตัวเอง 11% โดยประมาณในช่วงเวลา 10 นาที.
5 0 15 82,500 3.0 50
เพิ่มพลังโจมตีกายภาพของตัวเอง 13% โดยประมาณในช่วงเวลา 10 นาที.
6 0 18 178,500 3.0 58
เพิ่มพลังโจมตีกายภาพของตัวเอง 15% โดยประมาณในช่วงเวลา 10 นาที.
7 0 21 512,000 3.0 66
เพิ่มพลังโจมตีกายภาพของตัวเอง 18% โดยประมาณในช่วงเวลา 10 นาที.
8 0 24 1,630,000 3.0 74
เพิ่มพลังโจมตีกายภาพของตัวเอง 20% โดยประมาณในช่วงเวลา 10 นาที.
ไฟเตอร์ฮาร์ท
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 3 1,000 3.0 35
เพิ่มพลังให้เป้าหมายเป็นจำนวน 10 โดยประมาณในช่วงเวลา 15 นาที. casting time 2 วินาที , ระยะทาง - 15m
2 0 6 5,000 3.0 44
เพิ่มพลังให้เป้าหมายเป็นจำนวน 20 โดยประมาณในช่วงเวลา 16 นาที. casting time 2 วินาที , ระยะทาง - 15m
3 0 9 12,000 3.0 53
เพิ่มพลังให้เป้าหมายเป็นจำนวน 30 โดยประมาณในช่วงเวลา 17 นาที. casting time 2 วินาที , ระยะทาง - 15m
4 0 12 25,000 3.0 62
เพิ่มพลังให้เป้าหมายเป็นจำนวน 40 โดยประมาณในช่วงเวลา 18 นาที. casting time 2 วินาที , ระยะทาง - 15m
5 0 15 82,500 3.0 71
เพิ่มพลังให้เป้าหมายเป็นจำนวน 50 โดยประมาณในช่วงเวลา 19 นาที. casting time 2 วินาที , ระยะทาง - 15m
6 0 18 178,500 3.0 80
เพิ่มพลังให้เป้าหมายเป็นจำนวน 60 โดยประมาณในช่วงเวลา 20 นาที. casting time 2 วินาที , ระยะทาง - 15m
7 0 21 512,000 3.0 89
เพิ่มพลังให้เป้าหมายเป็นจำนวน 20 โดยประมาณในช่วงเวลา 16 นาที. casting time 2 วินาที , ระยะทาง - 15m
8 0 24 1,630,000 3.0 98
เพิ่มพลังให้เป้าหมายเป็นจำนวน 80 โดยประมาณในช่วงเวลา 16 นาที. casting time 2 วินาที , ระยะทาง - 15m
เฟทัลฟอร์ซ
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 105 3 1,000 3.0 18
เพิ่มดาเมจของคริติคอลลงชั่วขณะ.
2 105 6 5,000 3.0 26
เพิ่มดาเมจของคริติคอลลงชั่วขณะ.
3 105 9 12,000 3.0 34
เพิ่มดาเมจของคริติคอลลงชั่วขณะ.
4 105 12 25,000 3.0 42
เพิ่มดาเมจของคริติคอลลงชั่วขณะ.
5 105 15 82,500 3.0 50
เพิ่มดาเมจของคริติคอลลงชั่วขณะ.
อัพเปอร์สวิง
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 1 300 5.4 13
เมื่อใช้อาวุธสองมือจะเพิ่มพลังการจู่โจม สร้างดาเมจเพิ่ม 84 โดยประมาณ จากนั้นจะผลักศัตรูให้ถอยห่างออกไป
2 4 2 1,400 5.4 17
เมื่อใช้อาวุธสองมือจะเพิ่มพลังการจู่โจม สร้างดาเมจเพิ่ม95 โดยประมาณ. จากนั้นจะผลักศัตรูให้ถอยห่างออกไป
3 7 3 2,800 5.4 21
เมื่อใช้อาวุธสองมือจะเพิ่มพลังการจู่โจม สร้างดาเมจเพิ่ม106 โดยประมาณ. จากนั้นจะผลักศัตรูให้ถอยห่างออกไป
4 11 4 4,000 5.4 25
เมื่อใช้อาวุธสองมือจะเพิ่มพลังการจู่โจม สร้างดาเมจเพิ่ม117โดยประมาณ. จากนั้นจะผลักศัตรูให้ถอยห่างออกไป
5 14 5 5,300 5.4 29
เมื่อใช้อาวุธสองมือจะเพิ่มพลังการจู่โจม สร้างดาเมจเพิ่ม128โดยประมาณ. จากนั้นจะผลักศัตรูให้ถอยห่างออกไป
6 20 6 8,000 4.8 33
เมื่อใช้อาวุธสองมือจะเพิ่มพลังการจู่โจม สร้างดาเมจเพิ่ม142 โดยประมาณ. จากนั้นจะผลักศัตรูให้ถอยห่างออกไป
7 23 7 10,100 4.8 37
เมื่อใช้อาวุธสองมือจะเพิ่มพลังการจู่โจม สร้างดาเมจเพิ่ม156 โดยประมาณ. จากนั้นจะผลักศัตรูให้ถอยห่างออกไป
8 26 8 12,600 4.8 41
เมื่อใช้อาวุธสองมือจะเพิ่มพลังการจู่โจม สร้างดาเมจเพิ่ม170 โดยประมาณ. จากนั้นจะผลักศัตรูให้ถอยห่างออกไป
9 29 9 15,700 4.8 45
เมื่อใช้อาวุธสองมือจะเพิ่มพลังการจู่โจม สร้างดาเมจเพิ่ม184 โดยประมาณ. จากนั้นจะผลักศัตรูให้ถอยห่างออกไป
10 32 10 20,200 4.8 49
เมื่อใช้อาวุธสองมือจะเพิ่มพลังการจู่โจม สร้างดาเมจเพิ่ม198 โดยประมาณ. จากนั้นจะผลักศัตรูให้ถอยห่างออกไป
เอิร์ธเควค
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 40 11 32,100 5.2 56
เป็นสกิลที่พัฒนาจากรุปแบบฮาล์ฟสวิง ด้วยอาวุธสองมือฟาดลงพื้นดินสร้างดาเมจในรัศมี 3m เป็นจำนวน 124 โดยประมาณ.ศัตรูที่ถูกโจมตีจะมีโอกาส 70% ที่จะตกอยู่ในสภาวะมึนงง 2.6 วินาที.
2 44 12 36,900 5.2 63
เป็นสกิลที่พัฒนาจากรุปแบบฮาล์ฟสวิง ด้วยอาวุธสองมือฟาดลงพื้นดินสร้างดาเมจในรัศมี 3m เป็นจำนวน 133 โดยประมาณ.ศัตรูที่ถูกโจมตีจะมีโอกาส 72% ที่จะตกอยู่ในสภาวะมึนงง 2.6 วินาที.
3 47 13 42,200 5.2 70
เป็นสกิลที่พัฒนาจากรุปแบบฮาล์ฟสวิง ด้วยอาวุธสองมือฟาดลงพื้นดินสร้างดาเมจในรัศมี 3m เป็นจำนวน 142 โดยประมาณ.ศัตรูที่ถูกโจมตีจะมีโอกาส 74% ที่จะตกอยู่ในสภาวะมึนงง 2.6 วินาที.
4 51 14 47,900 5.2 77
เป็นสกิลที่พัฒนาจากรุปแบบฮาล์ฟสวิง ด้วยอาวุธสองมือฟาดลงพื้นดินสร้างดาเมจในรัศมี 3m เป็นจำนวน 151 โดยประมาณ.ศัตรูที่ถูกโจมตีจะมีโอกาส 76% ที่จะตกอยู่ในสภาวะมึนงง 2.6 วินาที.
5 54 15 54,000 5.2 84
เป็นสกิลที่พัฒนาจากรุปแบบฮาล์ฟสวิง ด้วยอาวุธสองมือฟาดลงพื้นดินสร้างดาเมจในรัศมี 3m เป็นจำนวน 160 โดยประมาณ.ศัตรูที่ถูกโจมตีจะมีโอกาส 78% ที่จะตกอยู่ในสภาวะมึนงง 2.6 วินาที.
6 75 16 70,800 4.6 91
เป็นสกิลที่พัฒนาจากรุปแบบฮาล์ฟสวิง ด้วยอาวุธสองมือฟาดลงพื้นดินสร้างดาเมจในรัศมี 4m เป็นจำนวน 179 โดยประมาณ.ศัตรูที่ถูกโจมตีจะมีโอกาส 80% ที่จะตกอยู่ในสภาวะมึนงง 3.1 วินาที.
7 77 17 86,200 4.6 98
เป็นสกิลที่พัฒนาจากรุปแบบฮาล์ฟสวิง ด้วยอาวุธสองมือฟาดลงพื้นดินสร้างดาเมจในรัศมี 4m เป็นจำนวน 190 โดยประมาณ.ศัตรูที่ถูกโจมตีจะมีโอกาส 82% ที่จะตกอยู่ในสภาวะมึนงง 3.1 วินาที.
8 79 18 103,400 4.6 105
เป็นสกิลที่พัฒนาจากรุปแบบฮาล์ฟสวิง ด้วยอาวุธสองมือฟาดลงพื้นดินสร้างดาเมจในรัศมี 4m เป็นจำนวน 201 โดยประมาณ.ศัตรูที่ถูกโจมตีจะมีโอกาส 84% ที่จะตกอยู่ในสภาวะมึนงง 3.1 วินาที.
9 81 19 137,500 4.6 112
เป็นสกิลที่พัฒนาจากรุปแบบฮาล์ฟสวิง ด้วยอาวุธสองมือฟาดลงพื้นดินสร้างดาเมจในรัศมี 4m เป็นจำนวน 212 โดยประมาณ.ศัตรูที่ถูกโจมตีจะมีโอกาส 86% ที่จะตกอยู่ในสภาวะมึนงง 3.1 วินาที.
10 83 20 186,100 4.6 119
เป็นสกิลที่พัฒนาจากรุปแบบฮาล์ฟสวิง ด้วยอาวุธสองมือฟาดลงพื้นดินสร้างดาเมจในรัศมี 4m เป็นจำนวน 223 โดยประมาณ.ศัตรูที่ถูกโจมตีจะมีโอกาส 88% ที่จะตกอยู่ในสภาวะมึนงง 3.1 วินาที.
11 105 21 224,400 4.6 128
เป็นสกิลที่พัฒนาจากรุปแบบฮาล์ฟสวิง ด้วยอาวุธสองมือฟาดลงพื้นดินสร้างดาเมจในรัศมี 4m เป็นจำนวน 223 โดยประมาณ.ศัตรูที่ถูกโจมตีจะมีโอกาส 90% ที่จะตกอยู่ในสภาวะมึนงง 3.1 วินาที.
12 107 22 267,000 4.6 137
เป็นสกิลที่พัฒนาจากรุปแบบฮาล์ฟสวิง ด้วยอาวุธสองมือฟาดลงพื้นดินสร้างดาเมจในรัศมี 4m เป็นจำนวน 223 โดยประมาณ.ศัตรูที่ถูกโจมตีจะมีโอกาส 90% ที่จะตกอยู่ในสภาวะมึนงง 3.1 วินาที.
13 109 23 314,100 4.6 146
เป็นสกิลที่พัฒนาจากรุปแบบฮาล์ฟสวิง ด้วยอาวุธสองมือฟาดลงพื้นดินสร้างดาเมจในรัศมี 4m เป็นจำนวน 223 โดยประมาณ.ศัตรูที่ถูกโจมตีจะมีโอกาส 90% ที่จะตกอยู่ในสภาวะมึนงง 3.1 วินาที.
14 111 24 376,400 4.6 155
เป็นสกิลที่พัฒนาจากรุปแบบฮาล์ฟสวิง ด้วยอาวุธสองมือฟาดลงพื้นดินสร้างดาเมจในรัศมี 4m เป็นจำนวน 223 โดยประมาณ.ศัตรูที่ถูกโจมตีจะมีโอกาส 90% ที่จะตกอยู่ในสภาวะมึนงง 3.1 วินาที.
15 113 25 478,800 4.6 164
เป็นสกิลที่พัฒนาจากรุปแบบฮาล์ฟสวิง ด้วยอาวุธสองมือฟาดลงพื้นดินสร้างดาเมจในรัศมี 4m เป็นจำนวน 223 โดยประมาณ.ศัตรูที่ถูกโจมตีจะมีโอกาส 90% ที่จะตกอยู่ในสภาวะมึนงง 3.1 วินาที.
เดสแปร์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 105 1 224,400 3.9 23
ลดการสูญเสียเมื่อถูกโจมตี.
2 107 1 267,000 3.9 26
ลดการสูญเสียเมื่อถูกโจมตี.
3 109 2 314,100 3.9 29
ลดการสูญเสียเมื่อถูกโจมตี.
4 111 2 376,400 3.9 32
ลดการสูญเสียเมื่อถูกโจมตี.
5 113 3 478,800 3.9 35
ลดการสูญเสียเมื่อถูกโจมตี.
6 114 3 576,600 3.9 38
ลดการสูญเสียเมื่อถูกโจมตี.
7 115 4 711,700 3.9 41
ลดการสูญเสียเมื่อถูกโจมตี.
8 116 4 937,400 3.9 44
ลดการสูญเสียเมื่อถูกโจมตี.
9 117 5 1,114,500 3.9 47
ลดการสูญเสียเมื่อถูกโจมตี.
10 118 5 1,378,600 3.9 50
ลดการสูญเสียเมื่อถูกโจมตี.
บลัดดิ้งโบลว
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 20 1 300 6.0 13
ความแรงการโจมตีศัตรูเพิ่มขึ้น 134 และมีโอกาส 70% ที่จะทำให้ศัตรูเสียเลือดเป็นเวลา 4 วินาที จำนวน 40
2 22 2 1,400 6.0 17
ความแรงการโจมตีศัตรูเพิ่มขึ้น 140 และมีโอกาส 70% ที่จะทำให้ศัตรูเสียเลือดเป็นเวลา 4 วินาที จำนวน 37
3 23 3 2,800 6.0 21
ความแรงการโจมตีศัตรูเพิ่มขึ้น 146 และมีโอกาส 70% ที่จะทำให้ศัตรูเสียเลือดเป็นเวลา 4 วินาที จำนวน 38
4 25 4 4,000 6.0 25
ความแรงการโจมตีศัตรูเพิ่มขึ้น 152 และมีโอกาส 70% ที่จะทำให้ศัตรูเสียเลือดเป็นเวลา 4 วินาที จำนวน 41
5 26 5 5,300 6.0 29
ความแรงการโจมตีศัตรูเพิ่มขึ้น 158 และมีโอกาส 70% ที่จะทำให้ศัตรูเสียเลือดเป็นเวลา 4 วินาที จำนวน 42
6 28 6 8,000 5.8 33
ความแรงการโจมตีศัตรูเพิ่มขึ้น 164 และมีโอกาส 75% ที่จะทำให้ศัตรูเสียเลือดเป็นเวลา 5 วินาที จำนวน 44
7 29 7 10,100 5.8 37
ความแรงการโจมตีศัตรูเพิ่มขึ้น 170 และมีโอกาส 75% ที่จะทำให้ศัตรูเสียเลือดเป็นเวลา 5วินาที จำนวน 46
8 31 8 12,600 5.8 41
ความแรงการโจมตีศัตรูเพิ่มขึ้น 176 และมีโอกาส 75% ที่จะทำให้ศัตรูเสียเลือดเป็นเวลา 5 วินาที จำนวน 47
9 32 9 15,700 5.8 45
ความแรงการโจมตีศัตรูเพิ่มขึ้น 182 และมีโอกาส 75% ที่จะทำให้ศัตรูเสียเลือดเป็นเวลา 5 วินาที จำนวน 49
10 34 10 20,200 5.8 49
ความแรงการโจมตีศัตรูเพิ่มขึ้น 188 และมีโอกาส 75% ที่จะทำให้ศัตรูเสียเลือดเป็นเวลา 5 วินาที จำนวน 51
11 40 11 32,100 5.4 54
ความแรงการโจมตีศัตรูเพิ่มขึ้น 202 และมีโอกาส 80% ที่จะทำให้ศัตรูเสียเลือดเป็นเวลา 6 วินาที จำนวน 78
12 45 12 36,900 5.4 59
ความแรงการโจมตีศัตรูเพิ่มขึ้น 213 และมีโอกาส 82% ที่จะทำให้ศัตรูเสียเลือดเป็นเวลา 6 วินาที จำนวน 96
13 51 13 42,200 5.4 64
ความแรงการโจมตีศัตรูเพิ่มขึ้น 224 และมีโอกาส 84% ที่จะทำให้ศัตรูเสียเลือดเป็นเวลา 6 วินาที จำนวน 115
14 56 14 47,900 5.4 69
ความแรงการโจมตีศัตรูเพิ่มขึ้น 235 และมีโอกาส 86% ที่จะทำให้ศัตรูเสียเลือดเป็นเวลา 6 วินาที จำนวน 133
15 61 15 54,000 5.4 74
ความแรงการโจมตีศัตรูเพิ่มขึ้น 246 และมีโอกาส 88% ที่จะทำให้ศัตรูเสียเลือดเป็นเวลา 6 วินาที จำนวน 152
16 75 16 70,800 4.8 79
ความแรงการโจมตีศัตรูเพิ่มขึ้น 275 และมีโอกาส 90% ที่จะทำให้ศัตรูเสียเลือดเป็นเวลา 7 วินาที จำนวน 170
17 78 17 86,200 4.8 84
ความแรงการโจมตีศัตรูเพิ่มขึ้น 249 และมีโอกาส 90% ที่จะทำให้ศัตรูเสียเลือดเป็นเวลา 7 วินาที จำนวน 188
18 81 18 103,400 4.8 89
ความแรงการโจมตีศัตรูเพิ่มขึ้น 313 และมีโอกาส 90% ที่จะทำให้ศัตรูเสียเลือดเป็นเวลา 7วินาที จำนวน 207
19 84 19 137,500 4.8 94
ความแรงการโจมตีศัตรูเพิ่มขึ้น 332 และมีโอกาส 90% ที่จะทำให้ศัตรูเสียเลือดเป็นเวลา 7 วินาที จำนวน 225
20 87 20 186,100 4.8 99
ความแรงการโจมตีศัตรูเพิ่มขึ้น 351 และมีโอกาส 90% ที่จะทำให้ศัตรูเสียเลือดเป็นเวลา 7 วินาที จำนวน 245
21 105 21 224,400 4.8 105
ความแรงการโจมตีศัตรูเพิ่มขึ้น 351 และมีโอกาส 92% ที่จะทำให้ศัตรูเสียเลือดเป็นเวลา 7 วินาที จำนวน 279
22 107 22 267,000 4.8 111
ความแรงการโจมตีศัตรูเพิ่มขึ้น 351 และมีโอกาส 92% ที่จะทำให้ศัตรูเสียเลือดเป็นเวลา 7 วินาที จำนวน 279
23 109 23 314,100 4.8 117
ความแรงการโจมตีศัตรูเพิ่มขึ้น 351 และมีโอกาส 92% ที่จะทำให้ศัตรูเสียเลือดเป็นเวลา 7 วินาที จำนวน 279
24 111 24 376,400 4.8 123
ความแรงการโจมตีศัตรูเพิ่มขึ้น 351 และมีโอกาส 94% ที่จะทำให้ศัตรูเสียเลือดเป็นเวลา 7 วินาที จำนวน 279
25 113 25 478,800 4.8 129
ความแรงการโจมตีศัตรูเพิ่มขึ้น 351 และมีโอกาส 94% ที่จะทำให้ศัตรูเสียเลือดเป็นเวลา 7 วินาที จำนวน 279
26 115 26 576,600 4.8 135
ความแรงการโจมตีศัตรูเพิ่มขึ้น 351 และมีโอกาส 94% ที่จะทำให้ศัตรูเสียเลือดเป็นเวลา 7 วินาที จำนวน 279
27 117 27 711,700 4.8 141
ความแรงการโจมตีศัตรูเพิ่มขึ้น 351 และมีโอกาส 96% ที่จะทำให้ศัตรูเสียเลือดเป็นเวลา 7 วินาที จำนวน 279
28 119 28 937,400 4.8 147
ความแรงการโจมตีศัตรูเพิ่มขึ้น 351 และมีโอกาส 96% ที่จะทำให้ศัตรูเสียเลือดเป็นเวลา 7 วินาที จำนวน 279
29 121 29 1,114,500 4.8 153
ความแรงการโจมตีศัตรูเพิ่มขึ้น 351 และมีโอกาส 98% ที่จะทำให้ศัตรูเสียเลือดเป็นเวลา 7 วินาที จำนวน 279
30 123 30 1,378,600 4.8 160
ความแรงการโจมตีศัตรูเพิ่มขึ้น 351 และมีโอกาส 99% ที่จะทำให้ศัตรูเสียเลือดเป็นเวลา 7 วินาที จำนวน 279
เอิร์ธเวฟ
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 75 1 300 2.8 77
โจมตีศัตรูด้วยคลื่นแผ่นดินไหวสร้างดาเมจ 282 มืโอกาส 70% ที่จะทำให้ภายในเวลา 12 วินาที ศัตรูมีการเคลื่อนที่ช้าลง 40%(อาวุธสองมือเท่านั้น)
2 76 2 1,400 2.8 80
โจมตีศัตรูด้วยคลื่นแผ่นดินไหวสร้างดาเมจ 288 มืโอกาส 71% ที่จะทำให้ภายในเวลา 12 วินาที ศัตรูมีการเคลื่อนที่ช้าลง 40%(อาวุธสองมือเท่านั้น)
3 77 3 2,800 2.8 83
โจมตีศัตรูด้วยคลื่นแผ่นดินไหวสร้างดาเมจ 294 มืโอกาส 72% ที่จะทำให้ภายในเวลา 12 วินาที ศัตรูมีการเคลื่อนที่ช้าลง 40%(อาวุธสองมือเท่านั้น)
4 78 4 4,000 2.8 86
โจมตีศัตรูด้วยคลื่นแผ่นดินไหวสร้างดาเมจ 300 มืโอกาส 73% ที่จะทำให้ภายในเวลา 12 วินาที ศัตรูมีการเคลื่อนที่ช้าลง 40%(อาวุธสองมือเท่านั้น)
5 79 5 5,300 2.8 89
โจมตีศัตรูด้วยคลื่นแผ่นดินไหวสร้างดาเมจ 306 มืโอกาส 74% ที่จะทำให้ภายในเวลา 12 วินาที ศัตรูมีการเคลื่อนที่ช้าลง 40%(อาวุธสองมือเท่านั้น)
6 81 6 8,000 2.8 92
โจมตีศัตรูด้วยคลื่นแผ่นดินไหวสร้างดาเมจ 312 มืโอกาส 75% ที่จะทำให้ภายในเวลา 13 วินาที ศัตรูมีการเคลื่อนที่ช้าลง 50%(อาวุธสองมือเท่านั้น)
7 82 7 10,100 2.8 95
โจมตีศัตรูด้วยคลื่นแผ่นดินไหวสร้างดาเมจ 318 มืโอกาส 76% ที่จะทำให้ภายในเวลา 13 วินาที ศัตรูมีการเคลื่อนที่ช้าลง 50%(อาวุธสองมือเท่านั้น)
8 83 8 12,600 2.8 98
โจมตีศัตรูด้วยคลื่นแผ่นดินไหวสร้างดาเมจ 324 มืโอกาส 77% ที่จะทำให้ภายในเวลา 13 วินาที ศัตรูมีการเคลื่อนที่ช้าลง 50%(อาวุธสองมือเท่านั้น)
9 84 9 15,700 2.8 101
โจมตีศัตรูด้วยคลื่นแผ่นดินไหวสร้างดาเมจ 330 มืโอกาส 78% ที่จะทำให้ภายในเวลา 13 วินาที ศัตรูมีการเคลื่อนที่ช้าลง 50%(อาวุธสองมือเท่านั้น)
10 85 10 20,200 2.8 104
โจมตีศัตรูด้วยคลื่นแผ่นดินไหวสร้างดาเมจ 336 มืโอกาส 79% ที่จะทำให้ภายในเวลา 13 วินาที ศัตรูมีการเคลื่อนที่ช้าลง 50%(อาวุธสองมือเท่านั้น)
11 86 11 32,100 2.4 107
โจมตีศัตรูด้วยคลื่นแผ่นดินไหวสร้างดาเมจ 342 มืโอกาส 80% ที่จะทำให้ภายในเวลา 14 วินาที ศัตรูมีการเคลื่อนที่ช้าลง 60%(อาวุธสองมือเท่านั้น)
12 87 12 36,900 2.4 110
โจมตีศัตรูด้วยคลื่นแผ่นดินไหวสร้างดาเมจ 348 มืโอกาส 81% ที่จะทำให้ภายในเวลา 14 วินาที ศัตรูมีการเคลื่อนที่ช้าลง 60%(อาวุธสองมือเท่านั้น)
13 88 13 42,200 2.4 113
โจมตีศัตรูด้วยคลื่นแผ่นดินไหวสร้างดาเมจ 354 มืโอกาส 82% ที่จะทำให้ภายในเวลา 14 วินาที ศัตรูมีการเคลื่อนที่ช้าลง 60%(อาวุธสองมือเท่านั้น)
14 89 14 47,900 2.4 116
โจมตีศัตรูด้วยคลื่นแผ่นดินไหวสร้างดาเมจ 360 มืโอกาส 83% ที่จะทำให้ภายในเวลา 14 วินาที ศัตรูมีการเคลื่อนที่ช้าลง 60%(อาวุธสองมือเท่านั้น)
15 90 15 54,000 2.4 119
โจมตีศัตรูด้วยคลื่นแผ่นดินไหวสร้างดาเมจ 366 มืโอกาส 84% ที่จะทำให้ภายในเวลา 14 วินาที ศัตรูมีการเคลื่อนที่ช้าลง 60%(อาวุธสองมือเท่านั้น)
16 92 16 70,800 2.2 122
โจมตีศัตรูด้วยคลื่นแผ่นดินไหวสร้างดาเมจ 372 มืโอกาส 85% ที่จะทำให้ภายในเวลา 15 วินาที ศัตรูมีการเคลื่อนที่ช้าลง 70%(อาวุธสองมือเท่านั้น)
17 93 17 86,200 2.2 125
โจมตีศัตรูด้วยคลื่นแผ่นดินไหวสร้างดาเมจ 378 มืโอกาส 86% ที่จะทำให้ภายในเวลา 15 วินาที ศัตรูมีการเคลื่อนที่ช้าลง 70%(อาวุธสองมือเท่านั้น)
18 94 18 103,400 2.2 128
โจมตีศัตรูด้วยคลื่นแผ่นดินไหวสร้างดาเมจ 384 มืโอกาส 87% ที่จะทำให้ภายในเวลา 15 วินาที ศัตรูมีการเคลื่อนที่ช้าลง 70%(อาวุธสองมือเท่านั้น)
19 95 19 137,500 2.2 131
โจมตีศัตรูด้วยคลื่นแผ่นดินไหวสร้างดาเมจ 390 มืโอกาส 88% ที่จะทำให้ภายในเวลา 15 วินาที ศัตรูมีการเคลื่อนที่ช้าลง 70%(อาวุธสองมือเท่านั้น)
20 96 20 186,100 2.2 134
โจมตีศัตรูด้วยคลื่นแผ่นดินไหวสร้างดาเมจ 396 มืโอกาส 89% ที่จะทำให้ภายในเวลา 15 วินาที ศัตรูมีการเคลื่อนที่ช้าลง 70%(อาวุธสองมือเท่านั้น)
21 105 21 224,400 2.2 137
โจมตีศัตรูด้วยคลื่นแผ่นดินไหวสร้างดาเมจ 396 มืโอกาส 90% ที่จะทำให้ภายในเวลา 16 วินาที ศัตรูมีการเคลื่อนที่ช้าลง 75%(อาวุธสองมือเท่านั้น)
22 107 22 267,000 2.2 140
โจมตีศัตรูด้วยคลื่นแผ่นดินไหวสร้างดาเมจ 396 มืโอกาส 91% ที่จะทำให้ภายในเวลา 16 วินาที ศัตรูมีการเคลื่อนที่ช้าลง 75%(อาวุธสองมือเท่านั้น)
23 109 23 314,100 2.2 143
โจมตีศัตรูด้วยคลื่นแผ่นดินไหวสร้างดาเมจ 396 มืโอกาส 92% ที่จะทำให้ภายในเวลา 16 วินาที ศัตรูมีการเคลื่อนที่ช้าลง 75%(อาวุธสองมือเท่านั้น)
24 111 24 376,400 2.2 146
โจมตีศัตรูด้วยคลื่นแผ่นดินไหวสร้างดาเมจ 396 มืโอกาส 93% ที่จะทำให้ภายในเวลา 16 วินาที ศัตรูมีการเคลื่อนที่ช้าลง 75%(อาวุธสองมือเท่านั้น)
25 113 25 478,800 2.2 149
โจมตีศัตรูด้วยคลื่นแผ่นดินไหวสร้างดาเมจ 396 มืโอกาส 94% ที่จะทำให้ภายในเวลา 16 วินาที ศัตรูมีการเคลื่อนที่ช้าลง 75%(อาวุธสองมือเท่านั้น)
26 115 26 576,600 2.2 152
โจมตีศัตรูด้วยคลื่นแผ่นดินไหวสร้างดาเมจ 396 มืโอกาส 95% ที่จะทำให้ภายในเวลา 17 วินาที ศัตรูมีการเคลื่อนที่ช้าลง 80%(อาวุธสองมือเท่านั้น)
27 117 27 711,700 2.2 155
โจมตีศัตรูด้วยคลื่นแผ่นดินไหวสร้างดาเมจ 396 มืโอกาส 96% ที่จะทำให้ภายในเวลา 17 วินาที ศัตรูมีการเคลื่อนที่ช้าลง 80%(อาวุธสองมือเท่านั้น)
28 119 28 937,400 2.2 158
โจมตีศัตรูด้วยคลื่นแผ่นดินไหวสร้างดาเมจ 396 มืโอกาส 97% ที่จะทำให้ภายในเวลา 17 วินาที ศัตรูมีการเคลื่อนที่ช้าลง 80%(อาวุธสองมือเท่านั้น)
29 121 29 1,114,500 2.2 161
โจมตีศัตรูด้วยคลื่นแผ่นดินไหวสร้างดาเมจ 396 มืโอกาส 98% ที่จะทำให้ภายในเวลา 17 วินาที ศัตรูมีการเคลื่อนที่ช้าลง 85%(อาวุธสองมือเท่านั้น)
30 123 30 1,378,600 2.2 164
โจมตีศัตรูด้วยคลื่นแผ่นดินไหวสร้างดาเมจ 396 มืโอกาส 100% ที่จะทำให้ภายในเวลา 18 วินาที ศัตรูมีการเคลื่อนที่ช้าลง 95%(อาวุธสองมือเท่านั้น)
ครูเอลซอร์ด
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 105 11 224,400 5.5 75
ดาบมือเดียวที่ให้ดาเมจ ที่แข็งแกร่งด้วยดาบสองมือ.
2 107 12 267,000 5.5 78
ดาบมือเดียวที่ให้ดาเมจ ที่แข็งแกร่งด้วยดาบสองมือ.
3 109 13 314,100 5.5 81
ดาบมือเดียวที่ให้ดาเมจ ที่แข็งแกร่งด้วยดาบสองมือ.
4 111 14 376,400 5.5 84
ดาบมือเดียวที่ให้ดาเมจ ที่แข็งแกร่งด้วยดาบสองมือ.
5 113 15 478,800 5.5 87
ดาบมือเดียวที่ให้ดาเมจ ที่แข็งแกร่งด้วยดาบสองมือ.
6 114 16 576,600 5.5 90
ดาบมือเดียวที่ให้ดาเมจ ที่แข็งแกร่งด้วยดาบสองมือ.
7 115 17 711,700 5.5 93
ดาบมือเดียวที่ให้ดาเมจ ที่แข็งแกร่งด้วยดาบสองมือ.
8 116 18 937,400 5.5 96
ดาบมือเดียวที่ให้ดาเมจ ที่แข็งแกร่งด้วยดาบสองมือ.
9 117 19 1,114,500 5.5 99
ดาบมือเดียวที่ให้ดาเมจ ที่แข็งแกร่งด้วยดาบสองมือ.
10 118 20 1,378,600 5.5 102
ดาบมือเดียวที่ให้ดาเมจ ที่แข็งแกร่งด้วยดาบสองมือ.
เฟลมสแมช
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 75 1 300 3.4 45
เป็นอาวุธที่สามารถรวบรวมความแข็งแกร่งจากไฟสามารถใช้ไฟในการจู่โจมฝ่ายตรงข้าม 315 โดยประมาณ. ความเป็นไปได้ 25% สามารถถูกไฟไหม้ภายใน 3 วินาทีๆละ 23 โดยประมาณ.
2 76 2 1,400 3.4 48
เป็นอาวุธที่สามารถรวบรวมความแข็งแกร่งจากไฟสามารถใช้ไฟในการจู่โจมฝ่ายตรงข้าม 322 โดยประมาณ. ความเป็นไปได้ 25% สามารถถูกไฟไหม้ภายใน 3 วินาทีๆละ 23 โดยประมาณ.
3 77 3 2,800 3.4 51
เป็นอาวุธที่สามารถรวบรวมความแข็งแกร่งจากไฟสามารถใช้ไฟในการจู่โจมฝ่ายตรงข้าม 329 โดยประมาณ. ความเป็นไปได้ 27% สามารถถูกไฟไหม้ภายใน 3 วินาทีๆละ 23 โดยประมาณ.
4 78 4 4,000 3.4 54
เป็นอาวุธที่สามารถรวบรวมความแข็งแกร่งจากไฟสามารถใช้ไฟในการจู่โจมฝ่ายตรงข้าม 336 โดยประมาณ. ความเป็นไปได้ 27% สามารถถูกไฟไหม้ภายใน 3 วินาทีๆละ 23 โดยประมาณ.
5 79 5 5,300 3.4 57
เป็นอาวุธที่สามารถรวบรวมความแข็งแกร่งจากไฟสามารถใช้ไฟในการจู่โจมฝ่ายตรงข้าม 3143 โดยประมาณ. ความเป็นไปได้ 29% สามารถถูกไฟไหม้ภายใน 3 วินาทีๆละ 23 โดยประมาณ.
6 81 6 8,000 3.4 60
เป็นอาวุธที่สามารถรวบรวมความแข็งแกร่งจากไฟสามารถใช้ไฟในการจู่โจมฝ่ายตรงข้าม 350 โดยประมาณ. ความเป็นไปได้ 29% สามารถถูกไฟไหม้ภายใน 4 วินาทีๆละ 57 โดยประมาณ.
7 82 7 10,100 3.4 63
เป็นอาวุธที่สามารถรวบรวมความแข็งแกร่งจากไฟสามารถใช้ไฟในการจู่โจมฝ่ายตรงข้าม 357 โดยประมาณ. ความเป็นไปได้ 32% สามารถถูกไฟไหม้ภายใน 4 วินาทีๆละ 57 โดยประมาณ.
8 83 8 12,600 3.4 66
เป็นอาวุธที่สามารถรวบรวมความแข็งแกร่งจากไฟสามารถใช้ไฟในการจู่โจมฝ่ายตรงข้าม 364 โดยประมาณ. ความเป็นไปได้ 32% สามารถถูกไฟไหม้ภายใน 4 วินาทีๆละ 57 โดยประมาณ.
9 84 9 15,700 3.4 69
เป็นอาวุธที่สามารถรวบรวมความแข็งแกร่งจากไฟสามารถใช้ไฟในการจู่โจมฝ่ายตรงข้าม 371 โดยประมาณ. ความเป็นไปได้ 34% สามารถถูกไฟไหม้ภายใน 4 วินาทีๆละ 57 โดยประมาณ.
10 85 10 20,200 3.4 72
เป็นอาวุธที่สามารถรวบรวมความแข็งแกร่งจากไฟสามารถใช้ไฟในการจู่โจมฝ่ายตรงข้าม 378 โดยประมาณ. ความเป็นไปได้ 34% สามารถถูกไฟไหม้ภายใน 4 วินาทีๆละ 57 โดยประมาณ.
11 86 11 32,100 3.4 75
เป็นอาวุธที่สามารถรวบรวมความแข็งแกร่งจากไฟสามารถใช้ไฟในการจู่โจมฝ่ายตรงข้าม 385 โดยประมาณ. ความเป็นไปได้ 36% สามารถถูกไฟไหม้ภายใน 5 วินาทีๆละ 81 โดยประมาณ.
12 87 12 36,900 3.4 78
เป็นอาวุธที่สามารถรวบรวมความแข็งแกร่งจากไฟสามารถใช้ไฟในการจู่โจมฝ่ายตรงข้าม 392 โดยประมาณ. ความเป็นไปได้ 36% สามารถถูกไฟไหม้ภายใน 5 วินาทีๆละ 81 โดยประมาณ.
13 88 13 42,200 3.4 81
เป็นอาวุธที่สามารถรวบรวมความแข็งแกร่งจากไฟสามารถใช้ไฟในการจู่โจมฝ่ายตรงข้าม 399 โดยประมาณ. ความเป็นไปได้ 39% สามารถถูกไฟไหม้ภายใน 5 วินาทีๆละ 81 โดยประมาณ.
14 89 14 47,900 3.4 84
เป็นอาวุธที่สามารถรวบรวมความแข็งแกร่งจากไฟสามารถใช้ไฟในการจู่โจมฝ่ายตรงข้าม 406 โดยประมาณ. ความเป็นไปได้ 39% สามารถถูกไฟไหม้ภายใน 5 วินาทีๆละ 81 โดยประมาณ.
15 90 15 54,000 3.4 87
เป็นอาวุธที่สามารถรวบรวมความแข็งแกร่งจากไฟสามารถใช้ไฟในการจู่โจมฝ่ายตรงข้าม 413 โดยประมาณ. ความเป็นไปได้ 41% สามารถถูกไฟไหม้ภายใน 5 วินาทีๆละ 81 โดยประมาณ.
16 92 16 70,800 3.4 90
เป็นอาวุธที่สามารถรวบรวมความแข็งแกร่งจากไฟสามารถใช้ไฟในการจู่โจมฝ่ายตรงข้าม 420 โดยประมาณ. ความเป็นไปได้ 41% สามารถถูกไฟไหม้ภายใน 6 วินาทีๆละ 105 โดยประมาณ.
17 93 17 86,200 3.4 93
เป็นอาวุธที่สามารถรวบรวมความแข็งแกร่งจากไฟสามารถใช้ไฟในการจู่โจมฝ่ายตรงข้าม 427 โดยประมาณ. ความเป็นไปได้ 43% สามารถถูกไฟไหม้ภายใน 6 วินาทีๆละ 105 โดยประมาณ.
18 94 18 103,400 3.4 96
เป็นอาวุธที่สามารถรวบรวมความแข็งแกร่งจากไฟสามารถใช้ไฟในการจู่โจมฝ่ายตรงข้าม 434 โดยประมาณ. ความเป็นไปได้ 43% สามารถถูกไฟไหม้ภายใน 6 วินาทีๆละ 105 โดยประมาณ.
19 95 19 137,500 3.4 99
เป็นอาวุธที่สามารถรวบรวมความแข็งแกร่งจากไฟสามารถใช้ไฟในการจู่โจมฝ่ายตรงข้าม 441 โดยประมาณ. ความเป็นไปได้ 46% สามารถถูกไฟไหม้ภายใน 6 วินาทีๆละ 105 โดยประมาณ.
20 96 20 186,100 3.4 102
เป็นอาวุธที่สามารถรวบรวมความแข็งแกร่งจากไฟสามารถใช้ไฟในการจู่โจมฝ่ายตรงข้าม 448 โดยประมาณ. ความเป็นไปได้ 46% สามารถถูกไฟไหม้ภายใน 6 วินาทีๆละ 105 โดยประมาณ.
21 105 21 224,400 3.4 105
เป็นอาวุธที่สามารถรวบรวมความแข็งแกร่งจากไฟสามารถใช้ไฟในการจู่โจมฝ่ายตรงข้าม 448 โดยประมาณ. ความเป็นไปได้ 48% สามารถถูกไฟไหม้ภายใน 7 วินาทีๆละ 129 โดยประมาณ.
22 107 22 267,000 3.4 108
เป็นอาวุธที่สามารถรวบรวมความแข็งแกร่งจากไฟสามารถใช้ไฟในการจู่โจมฝ่ายตรงข้าม 448 โดยประมาณ. ความเป็นไปได้ 48% สามารถถูกไฟไหม้ภายใน 7 วินาทีๆละ 129 โดยประมาณ.
23 109 23 314,100 3.4 111
เป็นอาวุธที่สามารถรวบรวมความแข็งแกร่งจากไฟสามารถใช้ไฟในการจู่โจมฝ่ายตรงข้าม 448 โดยประมาณ. ความเป็นไปได้ 50% สามารถถูกไฟไหม้ภายใน 7 วินาทีๆละ 129 โดยประมาณ.
24 111 24 376,400 3.4 114
เป็นอาวุธที่สามารถรวบรวมความแข็งแกร่งจากไฟสามารถใช้ไฟในการจู่โจมฝ่ายตรงข้าม 448 โดยประมาณ. ความเป็นไปได้ 50% สามารถถูกไฟไหม้ภายใน 7 วินาทีๆละ 129 โดยประมาณ.
25 113 25 478,800 3.4 117
เป็นอาวุธที่สามารถรวบรวมความแข็งแกร่งจากไฟสามารถใช้ไฟในการจู่โจมฝ่ายตรงข้าม 448 โดยประมาณ. ความเป็นไปได้ 53% สามารถถูกไฟไหม้ภายใน 7 วินาทีๆละ 129 โดยประมาณ.
26 115 26 576,600 3.4 120
เป็นอาวุธที่สามารถรวบรวมความแข็งแกร่งจากไฟสามารถใช้ไฟในการจู่โจมฝ่ายตรงข้าม 448 โดยประมาณ. ความเป็นไปได้ 53% สามารถถูกไฟไหม้ภายใน 7 วินาทีๆละ 129 โดยประมาณ.
27 117 27 711,700 3.4 123
เป็นอาวุธที่สามารถรวบรวมความแข็งแกร่งจากไฟสามารถใช้ไฟในการจู่โจมฝ่ายตรงข้าม 448 โดยประมาณ. ความเป็นไปได้ 55% สามารถถูกไฟไหม้ภายใน 7 วินาทีๆละ 129 โดยประมาณ.
28 119 28 937,400 3.4 126
เป็นอาวุธที่สามารถรวบรวมความแข็งแกร่งจากไฟสามารถใช้ไฟในการจู่โจมฝ่ายตรงข้าม 448 โดยประมาณ. ความเป็นไปได้ 55% สามารถถูกไฟไหม้ภายใน 7 วินาทีๆละ 129 โดยประมาณ.
29 121 29 1,114,500 3.4 129
เป็นอาวุธที่สามารถรวบรวมความแข็งแกร่งจากไฟสามารถใช้ไฟในการจู่โจมฝ่ายตรงข้าม 448 โดยประมาณ. ความเป็นไปได้ 7% สามารถถูกไฟไหม้ภายใน 7 วินาทีๆละ 129 โดยประมาณ.
30 123 30 1,378,600 3.4 132
เป็นอาวุธที่สามารถรวบรวมความแข็งแกร่งจากไฟสามารถใช้ไฟในการจู่โจมฝ่ายตรงข้าม 448 โดยประมาณ. ความเป็นไปได้ 57% สามารถถูกไฟไหม้ภายใน 7 วินาทีๆละ 129 โดยประมาณ.
เฟียร์ฟูลโบลว
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 105 11 224,400 5.5 41
ดาบสองมือสามารถให้ดาเมจได้หลายๆครั้งสามารถทำให้มืนได้อย่างว่องไว.
2 107 12 267,000 5.5 45
ดาบสองมือสามารถให้ดาเมจได้หลายๆครั้งสามารถทำให้มืนได้อย่างว่องไว.
3 109 13 314,100 5.5 49
ดาบสองมือสามารถให้ดาเมจได้หลายๆครั้งสามารถทำให้มืนได้อย่างว่องไว.
4 111 14 376,400 5.5 53
ดาบสองมือสามารถให้ดาเมจได้หลายๆครั้งสามารถทำให้มืนได้อย่างว่องไว.
5 113 15 478,800 5.5 57
ดาบสองมือสามารถให้ดาเมจได้หลายๆครั้งสามารถทำให้มืนได้อย่างว่องไว.
วีลวินด์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 20 1 300 5.3 28
กวัดแกว่งอาวุธสองมืออย่างว่องไวโจมตีศัตรูที่อยู่ในรัศมี 3m สร้างดาเมจสูงถึง 87 โดยประมาณ.
2 24 2 1,400 5.3 33
กวัดแกว่งอาวุธสองมืออย่างว่องไวโจมตีศัตรูที่อยู่ในรัศมี 3m สร้างดาเมจสูงถึง 96 โดยประมาณ.
3 27 3 2,800 5.3 39
กวัดแกว่งอาวุธสองมืออย่างว่องไวโจมตีศัตรูที่อยู่ในรัศมี 3m สร้างดาเมจสูงถึง 105 โดยประมาณ.
4 31 4 4,000 5.3 44
กวัดแกว่งอาวุธสองมืออย่างว่องไวโจมตีศัตรูที่อยู่ในรัศมี 3m สร้างดาเมจสูงถึง 114 โดยประมาณ.
5 34 5 5,300 5.3 49
กวัดแกว่งอาวุธสองมืออย่างว่องไวโจมตีศัตรูที่อยู่ในรัศมี 3m สร้างดาเมจสูงถึง 123 โดยประมาณ.
6 40 6 8,000 4.9 54
กวัดแกว่งอาวุธสองมืออย่างว่องไวโจมตีศัตรูที่อยู่ในรัศมี 3m สร้างดาเมจสูงถึง 134 โดยประมาณ.
7 45 7 10,100 4.9 59
กวัดแกว่งอาวุธสองมืออย่างว่องไวโจมตีศัตรูที่อยู่ในรัศมี 3m สร้างดาเมจสูงถึง 143 โดยประมาณ.
8 51 8 12,600 4.9 65
กวัดแกว่งอาวุธสองมืออย่างว่องไวโจมตีศัตรูที่อยู่ในรัศมี 3m สร้างดาเมจสูงถึง 152 โดยประมาณ.
9 56 9 15,700 4.9 70
กวัดแกว่งอาวุธสองมืออย่างว่องไวโจมตีศัตรูที่อยู่ในรัศมี 3m สร้างดาเมจสูงถึง 161 โดยประมาณ.
10 61 10 20,200 4.9 75
กวัดแกว่งอาวุธสองมืออย่างว่องไวโจมตีศัตรูที่อยู่ในรัศมี 3m สร้างดาเมจสูงถึง 170 โดยประมาณ.
11 75 11 32,100 4.2 81
กวัดแกว่งอาวุธสองมืออย่างว่องไวโจมตีศัตรูที่อยู่ในรัศมี 3m สร้างดาเมจสูงถึง 181 โดยประมาณ.
12 78 12 36,900 4.2 88
กวัดแกว่งอาวุธสองมืออย่างว่องไวโจมตีศัตรูที่อยู่ในรัศมี 3m สร้างดาเมจสูงถึง 192 โดยประมาณ.
13 81 13 42,200 4.2 94
กวัดแกว่งอาวุธสองมืออย่างว่องไวโจมตีศัตรูที่อยู่ในรัศมี 3m สร้างดาเมจสูงถึง 203 โดยประมาณ.
14 84 14 47,900 4.2 101
กวัดแกว่งอาวุธสองมืออย่างว่องไวโจมตีศัตรูที่อยู่ในรัศมี 3m สร้างดาเมจสูงถึง 214 โดยประมาณ.
15 87 15 54,000 4.2 107
กวัดแกว่งอาวุธสองมืออย่างว่องไวโจมตีศัตรูที่อยู่ในรัศมี 3m สร้างดาเมจสูงถึง225 โดยประมาณ.
16 105 16 70,800 4.2 114
กวัดแกว่งอาวุธสองมืออย่างว่องไวโจมตีศัตรูที่อยู่ในรัศมี 3m สร้างดาเมจสูงถึง225 โดยประมาณ.
17 107 17 86,200 4.2 120
กวัดแกว่งอาวุธสองมืออย่างว่องไวโจมตีศัตรูที่อยู่ในรัศมี 3m สร้างดาเมจสูงถึง225 โดยประมาณ.
18 109 18 103,400 4.2 127
กวัดแกว่งอาวุธสองมืออย่างว่องไวโจมตีศัตรูที่อยู่ในรัศมี 3m สร้างดาเมจสูงถึง225 โดยประมาณ.
19 111 19 137,500 4.2 133
กวัดแกว่งอาวุธสองมืออย่างว่องไวโจมตีศัตรูที่อยู่ในรัศมี 3m สร้างดาเมจสูงถึง225 โดยประมาณ.
20 113 20 186,100 4.2 140
กวัดแกว่งอาวุธสองมืออย่างว่องไวโจมตีศัตรูที่อยู่ในรัศมี 3m สร้างดาเมจสูงถึง225 โดยประมาณ.
ไลท์อาร์เมอร์เอ็กเพอร์ไทซ์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 1 300 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพกายภาพ 1.0% โดยประมาณ
2 0 2 1,400 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 1.9% โดยประมาณ
3 0 3 2,800 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 2.8% โดยประมาณ
4 0 4 4,000 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 3.7% โดยประมาณ
5 0 5 5,300 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 4.6% โดยประมาณ
6 0 6 8,000 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 5.5% โดยประมาณ
7 0 7 10,100 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 6.4% โดยประมาณ
8 0 8 12,600 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 7.3% โดยประมาณ
9 0 9 15,700 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 8.2% โดยประมาณ
10 0 10 20,200 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 9.1% โดยประมาณ
11 0 11 32,100 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 10% โดยประมาณ
12 0 12 36,900 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 10.9% โดยประมาณ
13 0 13 42,200 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 11.8% โดยประมาณ
14 0 14 47,900 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 12.7% โดยประมาณ
15 0 15 54,000 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 13.6% โดยประมาณ
16 0 16 70,800 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 14.5% โดยประมาณ
17 0 17 86,200 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 15.4% โดยประมาณ
18 0 18 103,400 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกั16.3% โดยประมาณ
19 0 19 137,500 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 17.2% โดยประมาณ
20 0 20 186,100 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 18.1% โดยประมาณ
21 0 21 224,400 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ. ประสิทธิภาพ เลเวล 21.
22 0 22 267,000 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ. ประสิทธิภาพ เลเวล 22.
23 0 23 314,100 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ. ประสิทธิภาพ เลเวล 23.
24 0 24 376,400 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ. ประสิทธิภาพ เลเวล 24.
25 0 25 478,800 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ. ประสิทธิภาพ เลเวล 25.
เรจเบอร์สท์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 2 1,000 0.0 0
ดาเมจการโจมตีกายภาพของการโจมตีคริติคอลเพิ่มขึ้น 15% โดยประมาณ.
2 0 4 5,000 0.0 0
ดาเมจการโจมตีกายภาพของการโจมตีคริติคอลเพิ่มขึ้น 18% โดยประมาณ.
3 0 6 12,000 0.0 0
ดาเมจการโจมตีกายภาพของการโจมตีคริติคอลเพิ่มขึ้น 20% โดยประมาณ.
4 0 8 25,000 0.0 0
ดาเมจการโจมตีกายภาพของการโจมตีคริติคอลเพิ่มขึ้น 21% โดยประมาณ.
5 0 10 82,500 0.0 0
ดาเมจการโจมตีกายภาพของการโจมตีคริติคอลเพิ่มขึ้น 23% โดยประมาณ.
6 0 12 178,500 0.0 0
ดาเมจการโจมตีกายภาพของการโจมตีคริติคอลเพิ่มขึ้น 24% โดยประมาณ.
ริสกี้เทคเกอร์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 21 2 1,000 0.0 0
เมื่อพละกำลังลดลงต่ำกว่า 30%ของค่า HP สูงสุด พลังโจมตีกายภาพจะเพิ่มขึ้น 23% โดยประมาณ.
2 23 4 5,000 0.0 0
เมื่อพละกำลังลดลงต่ำกว่า 30%ของค่า HP สูงสุด พลังโจมตีกายภาพจะเพิ่มขึ้น 26% โดยประมาณ.
3 24 6 12,000 0.0 0
เมื่อพละกำลังลดลงต่ำกว่า 30%ของค่า HP สูงสุด พลังโจมตีกายภาพจะเพิ่มขึ้น 29% โดยประมาณ.
4 26 8 25,000 0.0 0
เมื่อพละกำลังลดลงต่ำกว่า 30%ของค่า HP สูงสุด พลังโจมตีกายภาพจะเพิ่มขึ้น32% โดยประมาณ.
5 75 10 82,500 0.0 0
เมื่อพละกำลังลดลงต่ำกว่า 30%ของค่า HP สูงสุด พลังโจมตีกายภาพจะเพิ่มขึ้น 35% โดยประมาณ.
6 75 12 178,500 0.0 0
เมื่อพละกำลังลดลงต่ำกว่า 40%ของค่า HP สูงสุด พลังโจมตีกายภาพจะเพิ่มขึ้น 38% โดยประมาณ.
7 75 14 512,000 0.0 0
เมื่อพละกำลังลดลงต่ำกว่า 40%ของค่า HP สูงสุด พลังโจมตีกายภาพจะเพิ่มขึ้น 41% โดยประมาณ.
8 75 16 1,630,000 0.0 0
เมื่อพละกำลังลดลงต่ำกว่า 40%ของค่า HP สูงสุด พลังโจมตีกายภาพจะเพิ่มขึ้น 44% โดยประมาณ.
เมซเทรนนิ่ง
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 1 300 0.0 0
พลังการโจมตีกายภาพของอาวุธ เมื่อใช้อาวุธจำพวกไม่มีคม จะเพิ่มขึ้น 1 % (มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น)
2 0 2 1,400 0.0 0
พลังการโจมตีกายภาพของอาวุธ เมื่อใช้อาวุธจำพวกไม่มีคม จะเพิ่มขึ้น 1.83 % (มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น)
3 0 3 2,800 0.0 0
พลังการโจมตีกายภาพของอาวุธ เมื่อใช้อาวุธจำพวกไม่มีคม จะเพิ่มขึ้น 2.66 % (มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น)
4 0 4 4,000 0.0 0
พลังการโจมตีกายภาพของอาวุธ เมื่อใช้อาวุธจำพวกไม่มีคม จะเพิ่มขึ้น 3.49 % (มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น)
5 0 5 5,300 0.0 0
พลังการโจมตีกายภาพของอาวุธ เมื่อใช้อาวุธจำพวกไม่มีคม จะเพิ่มขึ้น 4.32 % (มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น)
6 0 6 8,000 0.0 0
พลังการโจมตีกายภาพของอาวุธ เมื่อใช้อาวุธจำพวกไม่มีคม จะเพิ่มขึ้น 5.15 % (มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น)
7 0 7 10,100 0.0 0
พลังการโจมตีกายภาพของอาวุธ เมื่อใช้อาวุธจำพวกไม่มีคม จะเพิ่มขึ้น 5.98 % (มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น)
8 0 8 12,600 0.0 0
พลังการโจมตีกายภาพของอาวุธ เมื่อใช้อาวุธจำพวกไม่มีคม จะเพิ่มขึ้น 6.81 % (มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น)
9 0 9 15,700 0.0 0
พลังการโจมตีกายภาพของอาวุธ เมื่อใช้อาวุธจำพวกไม่มีคม จะเพิ่มขึ้น 7.64 % (มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น)
10 0 10 20,200 0.0 0
พลังการโจมตีกายภาพของอาวุธ เมื่อใช้อาวุธจำพวกไม่มีคม จะเพิ่มขึ้น 8.47 % (มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น)
11 0 11 32,100 0.0 0
พลังการโจมตีกายภาพของอาวุธ เมื่อใช้อาวุธจำพวกไม่มีคม จะเพิ่มขึ้น 9.3 % (มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น)
12 0 12 36,900 0.0 0
พลังการโจมตีกายภาพของอาวุธ เมื่อใช้อาวุธจำพวกไม่มีคม จะเพิ่มขึ้น 10.13 % (มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น)
13 0 13 42,200 0.0 0
พลังการโจมตีกายภาพของอาวุธ เมื่อใช้อาวุธจำพวกไม่มีคม จะเพิ่มขึ้น 10.96 % (มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น)
14 0 14 47,900 0.0 0
พลังการโจมตีกายภาพของอาวุธ เมื่อใช้อาวุธจำพวกไม่มีคม จะเพิ่มขึ้น 11.79 % (มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น)
15 0 15 54,000 0.0 0
พลังการโจมตีกายภาพของอาวุธ เมื่อใช้อาวุธจำพวกไม่มีคม จะเพิ่มขึ้น 12.62 % (มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น)
16 0 16 70,800 0.0 0
พลังการโจมตีกายภาพของอาวุธ เมื่อใช้อาวุธจำพวกไม่มีคม จะเพิ่มขึ้น 13.45 % (มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น)
17 0 17 86,200 0.0 0
พลังการโจมตีกายภาพของอาวุธ เมื่อใช้อาวุธจำพวกไม่มีคม จะเพิ่มขึ้น 14.28 % (มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น)
18 0 18 103,400 0.0 0
พลังการโจมตีกายภาพของอาวุธ เมื่อใช้อาวุธจำพวกไม่มีคม จะเพิ่มขึ้น 15.11 % (มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น)
19 0 19 137,500 0.0 0
พลังการโจมตีกายภาพของอาวุธ เมื่อใช้อาวุธจำพวกไม่มีคม จะเพิ่มขึ้น 15.94 % (มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น)
20 0 20 186,100 0.0 0
พลังการโจมตีกายภาพของอาวุธ เมื่อใช้อาวุธจำพวกไม่มีคม จะเพิ่มขึ้น 16.77 % (มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น)
21 0 21 224,400 0.0 0
พลังการโจมตีกายภาพของอาวุธ เมื่อใช้อาวุธจำพวกไม่มีคม จะเพิ่มขึ้น 17.6 % (มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น)
22 0 22 267,000 0.0 0
พลังการโจมตีกายภาพของอาวุธ เมื่อใช้อาวุธจำพวกไม่มีคม จะเพิ่มขึ้น 18.43 % (มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น)
23 0 23 314,100 0.0 0
พลังการโจมตีกายภาพของอาวุธ เมื่อใช้อาวุธจำพวกไม่มีคม จะเพิ่มขึ้น 19.26 % (มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น)
24 0 24 376,400 0.0 0
พลังการโจมตีกายภาพของอาวุธ เมื่อใช้อาวุธจำพวกไม่มีคม จะเพิ่มขึ้น 20.09 % (มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น)
25 0 25 478,800 0.0 0
พลังการโจมตีกายภาพของอาวุธ เมื่อใช้อาวุธจำพวกไม่มีคม จะเพิ่มขึ้น 20.92 % (มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น)
เมส โพรเทคชั่น
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 1 300 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธประเภทไม่มีคมเพิ่มพลังป้องกัน 0.5% โดยประมาณ.
2 0 1 1,400 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธประเภทไม่มีคมเพิ่มพลังป้องกัน 1% โดยประมาณ.
3 0 2 2,800 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธประเภทไม่มีคมเพิ่มพลังป้องกัน 1.5% โดยประมาณ.
4 0 2 4,000 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธประเภทไม่มีคมเพิ่มพลังป้องกัน 2% โดยประมาณ.
5 0 3 5,300 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธประเภทไม่มีคมเพิ่มพลังป้องกัน 2.5% โดยประมาณ.
6 0 3 8,000 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธประเภทไม่มีคมเพิ่มพลังป้องกัน 3% โดยประมาณ.
7 0 4 10,100 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธประเภทไม่มีคมเพิ่มพลังป้องกัน 3.5% โดยประมาณ.
8 0 4 12,600 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธประเภทไม่มีคมเพิ่มพลังป้องกัน 4% โดยประมาณ.
9 0 5 15,700 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธประเภทไม่มีคมเพิ่มพลังป้องกัน 4.5% โดยประมาณ.
10 0 5 20,200 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธประเภทไม่มีคมเพิ่มพลังป้องกัน 5% โดยประมาณ.
11 0 6 32,100 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธประเภทไม่มีคมเพิ่มพลังป้องกัน 5.5% โดยประมาณ. VIT เพิ่มขึ้น 1 โดยประมาณ.
12 0 6 36,900 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธประเภทไม่มีคมเพิ่มพลังป้องกัน 6% โดยประมาณ. VIT เพิ่มขึ้น 1 โดยประมาณ.
13 0 7 42,200 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธประเภทไม่มีคมเพิ่มพลังป้องกัน 6.5% โดยประมาณ. VIT เพิ่มขึ้น 2 โดยประมาณ.
14 0 7 47,900 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธประเภทไม่มีคมเพิ่มพลังป้องกัน 7% โดยประมาณ. VIT เพิ่มขึ้น 2 โดยประมาณ.
15 0 8 54,000 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธประเภทไม่มีคมเพิ่มพลังป้องกัน 7.5% โดยประมาณ. VIT เพิ่มขึ้น 3 โดยประมาณ.
16 0 8 70,800 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธประเภทไม่มีคมเพิ่มพลังป้องกัน 8% โดยประมาณ. VIT เพิ่มขึ้น 3 โดยประมาณ.
17 0 9 86,200 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธประเภทไม่มีคมเพิ่มพลังป้องกัน 8.5% โดยประมาณ. VIT เพิ่มขึ้น 4 โดยประมาณ.
18 0 9 103,400 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธประเภทไม่มีคมเพิ่มพลังป้องกัน 9% โดยประมาณ. VIT เพิ่มขึ้น 4 โดยประมาณ.
19 0 10 137,500 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธประเภทไม่มีคมเพิ่มพลังป้องกัน 9.5% โดยประมาณ. VIT เพิ่มขึ้น 51 โดยประมาณ.
20 0 10 186,100 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธประเภทไม่มีคมเพิ่มพลังป้องกัน 10% โดยประมาณ. VIT เพิ่มขึ้น 5 โดยประมาณ.
21 0 11 224,400 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธประเภทไม่มีคมเพิ่มพลังป้องกัน 10.5% โดยประมาณ. VIT เพิ่มขึ้น 6 โดยประมาณ.
22 0 11 267,000 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธประเภทไม่มีคมเพิ่มพลังป้องกัน 11% โดยประมาณ. VIT เพิ่มขึ้น 6 โดยประมาณ.
23 0 12 314,100 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธประเภทไม่มีคมเพิ่มพลังป้องกัน 11.5% โดยประมาณ. VIT เพิ่มขึ้น 7 โดยประมาณ.
24 0 12 376,400 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธประเภทไม่มีคมเพิ่มพลังป้องกัน 12% โดยประมาณ. VIT เพิ่มขึ้น 7 โดยประมาณ.
25 0 13 478,800 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธประเภทไม่มีคมเพิ่มพลังป้องกัน 12.5% โดยประมาณ. VIT เพิ่มขึ้น8 โดยประมาณ.
ซอร์ด เรพิดิตี้
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 1 300 0.0 0
เวลาสวมใส่อาวุธดาบ ความเร็วของการโจมตีโดยปกติทั่วไป เร็วขึ้นกว่าเดิม 1% โดยประมาณ
2 0 1 1,400 0.0 0
เวลาสวมใส่อาวุธดาบ ความเร็วของการโจมตีโดยปกติทั่วไป เร็วขึ้นกว่าเดิม 2.17% โดยประมาณ
3 0 2 2,800 0.0 0
เวลาสวมใส่อาวุธดาบ ความเร็วของการโจมตีโดยปกติทั่วไป เร็วขึ้นกว่าเดิม 3.34% โดยประมาณ
4 0 2 4,000 0.0 0
เวลาสวมใส่อาวุธดาบ ความเร็วของการโจมตีโดยปกติทั่วไป เร็วขึ้นกว่าเดิม 4.52% โดยประมาณ
5 0 3 5,300 0.0 0
เวลาสวมใส่อาวุธดาบ ความเร็วของการโจมตีโดยปกติทั่วไป เร็วขึ้นกว่าเดิม 5.69% โดยประมาณ
6 0 3 8,000 0.0 0
เวลาสวมใส่อาวุธดาบ ความเร็วของการโจมตีโดยปกติทั่วไป เร็วขึ้นกว่าเดิม 6.86% โดยประมาณ
7 0 4 10,100 0.0 0
เวลาสวมใส่อาวุธดาบ ความเร็วของการโจมตีโดยปกติทั่วไป เร็วขึ้นกว่าเดิม 8.03% โดยประมาณ
8 0 4 12,600 0.0 0
เวลาสวมใส่อาวุธดาบ ความเร็วของการโจมตีโดยปกติทั่วไป เร็วขึ้นกว่าเดิม 9.21% โดยประมาณ
9 0 5 15,700 0.0 0
เวลาสวมใส่อาวุธดาบ ความเร็วของการโจมตีโดยปกติทั่วไป เร็วขึ้นกว่าเดิม 30.38% โดยประมาณ
10 0 5 20,200 0.0 0
เวลาสวมใส่อาวุธดาบ ความเร็วของการโจมตีโดยปกติทั่วไป เร็วขึ้นกว่าเดิม 11.55% โดยประมาณ
11 0 6 32,100 0.0 0
เวลาสวมใส่อาวุธดาบ ความเร็วของการโจมตีโดยปกติทั่วไป เร็วขึ้นกว่าเดิม 12.72% โดยประมาณ
12 0 6 36,900 0.0 0
เวลาสวมใส่อาวุธดาบ ความเร็วของการโจมตีโดยปกติทั่วไป เร็วขึ้นกว่าเดิม 13.9% โดยประมาณ
13 0 7 42,200 0.0 0
เวลาสวมใส่อาวุธดาบ ความเร็วของการโจมตีโดยปกติทั่วไป เร็วขึ้นกว่าเดิม 15.07% โดยประมาณ
14 0 7 47,900 0.0 0
เวลาสวมใส่อาวุธดาบ ความเร็วของการโจมตีโดยปกติทั่วไป เร็วขึ้นกว่าเดิม 16.24% โดยประมาณ
15 0 8 54,000 0.0 0
เวลาสวมใส่อาวุธดาบ ความเร็วของการโจมตีโดยปกติทั่วไป เร็วขึ้นกว่าเดิม 17.41% โดยประมาณ
16 0 8 70,800 0.0 0
เวลาสวมใส่อาวุธดาบ ความเร็วของการโจมตีโดยปกติทั่วไป เร็วขึ้นกว่าเดิม 18.59% โดยประมาณ
17 0 9 86,200 0.0 0
เวลาสวมใส่อาวุธดาบ ความเร็วของการโจมตีโดยปกติทั่วไป เร็วขึ้นกว่าเดิม 19.76% โดยประมาณ
18 0 9 103,400 0.0 0
เวลาสวมใส่อาวุธดาบ ความเร็วของการโจมตีโดยปกติทั่วไป เร็วขึ้นกว่าเดิม 20.93% โดยประมาณ
19 0 10 137,500 0.0 0
เวลาสวมใส่อาวุธดาบ ความเร็วของการโจมตีโดยปกติทั่วไป เร็วขึ้นกว่าเดิม 22.1% โดยประมาณ
20 0 10 186,100 0.0 0
เวลาสวมใส่อาวุธดาบ ความเร็วของการโจมตีโดยปกติทั่วไป เร็วขึ้นกว่าเดิม 23.28% โดยประมาณ
21 0 11 224,400 0.0 0
เวลาสวมใส่อาวุธดาบ ความเร็วของการโจมตีโดยปกติทั่วไป เร็วขึ้นกว่าเดิม 24.45% โดยประมาณ
22 0 11 267,000 0.0 0
เวลาสวมใส่อาวุธดาบ ความเร็วของการโจมตีโดยปกติทั่วไป เร็วขึ้นกว่าเดิม 25.62% โดยประมาณ
23 0 12 314,100 0.0 0
เวลาสวมใส่อาวุธดาบ ความเร็วของการโจมตีโดยปกติทั่วไป เร็วขึ้นกว่าเดิม 26.79% โดยประมาณ
24 0 12 376,400 0.0 0
เวลาสวมใส่อาวุธดาบ ความเร็วของการโจมตีโดยปกติทั่วไป เร็วขึ้นกว่าเดิม 27.97% โดยประมาณ
25 0 13 478,800 0.0 0
เวลาสวมใส่อาวุธดาบ ความเร็วของการโจมตีโดยปกติทั่วไป เร็วขึ้นกว่าเดิม 29.14% โดยประมาณ
ซอร์ดเทรนนิ่ง
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 1 300 0.0 0
พลังโจมตีกายภาพของอาวุธ เมื่อใช้อาวุธประเภทดาบจะเพิ่มขึ้น 1% (มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น)
2 0 2 1,400 0.0 0
พลังโจมตีกายภาพของอาวุธ เมื่อใช้อาวุธประเภทดาบจะเพิ่มขึ้น 1.75% (มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น)
3 0 3 2,800 0.0 0
พลังโจมตีกายภาพของอาวุธ เมื่อใช้อาวุธประเภทดาบจะเพิ่มขึ้น 2.50% (มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น)
4 0 4 4,000 0.0 0
พลังโจมตีกายภาพของอาวุธ เมื่อใช้อาวุธประเภทดาบจะเพิ่มขึ้น 3.25% (มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น)
5 0 5 5,300 0.0 0
พลังโจมตีกายภาพของอาวุธ เมื่อใช้อาวุธประเภทดาบจะเพิ่มขึ้น 4% (มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น)
6 0 6 8,000 0.0 0
พลังโจมตีกายภาพของอาวุธ เมื่อใช้อาวุธประเภทดาบจะเพิ่มขึ้น 4.75% (มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น)
7 0 7 10,100 0.0 0
พลังโจมตีกายภาพของอาวุธ เมื่อใช้อาวุธประเภทดาบจะเพิ่มขึ้น 5.50% (มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น)
8 0 8 12,600 0.0 0
พลังโจมตีกายภาพของอาวุธ เมื่อใช้อาวุธประเภทดาบจะเพิ่มขึ้น 6.25% (มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น)
9 0 9 15,700 0.0 0
พลังโจมตีกายภาพของอาวุธ เมื่อใช้อาวุธประเภทดาบจะเพิ่มขึ้น 7% (มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น)
10 0 10 20,200 0.0 0
พลังโจมตีกายภาพของอาวุธ เมื่อใช้อาวุธประเภทดาบจะเพิ่มขึ้น 7.75% (มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น)
11 0 11 32,100 0.0 0
พลังโจมตีกายภาพของอาวุธ เมื่อใช้อาวุธประเภทดาบจะเพิ่มขึ้น 8.50% (มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น)
12 0 12 36,900 0.0 0
พลังโจมตีกายภาพของอาวุธ เมื่อใช้อาวุธประเภทดาบจะเพิ่มขึ้น 9.25% (มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น)
13 0 13 42,200 0.0 0
พลังโจมตีกายภาพของอาวุธ เมื่อใช้อาวุธประเภทดาบจะเพิ่มขึ้น 10% (มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น)
14 0 14 47,900 0.0 0
พลังโจมตีกายภาพของอาวุธ เมื่อใช้อาวุธประเภทดาบจะเพิ่มขึ้น 10.75% (มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น)
15 0 15 54,000 0.0 0
พลังโจมตีกายภาพของอาวุธ เมื่อใช้อาวุธประเภทดาบจะเพิ่มขึ้น 11.50% (มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น)
16 0 16 70,800 0.0 0
พลังโจมตีกายภาพของอาวุธ เมื่อใช้อาวุธประเภทดาบจะเพิ่มขึ้น 12.25% (มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น)
17 0 17 86,200 0.0 0
พลังโจมตีกายภาพของอาวุธ เมื่อใช้อาวุธประเภทดาบจะเพิ่มขึ้น 13% (มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น)
18 0 18 103,400 0.0 0
พลังโจมตีกายภาพของอาวุธ เมื่อใช้อาวุธประเภทดาบจะเพิ่มขึ้น 13.75% (มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น)
19 0 19 137,500 0.0 0
พลังโจมตีกายภาพของอาวุธ เมื่อใช้อาวุธประเภทดาบจะเพิ่มขึ้น 14.50% (มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น)
20 0 20 186,100 0.0 0
พลังโจมตีกายภาพของอาวุธ เมื่อใช้อาวุธประเภทดาบจะเพิ่มขึ้น 15.25% (มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น)
21 0 21 224,400 0.0 0
พลังโจมตีกายภาพของอาวุธ เมื่อใช้อาวุธประเภทดาบจะเพิ่มขึ้น 16% (มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น)
22 0 22 267,000 0.0 0
พลังโจมตีกายภาพของอาวุธ เมื่อใช้อาวุธประเภทดาบจะเพิ่มขึ้น 16.75% (มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น)
23 0 23 314,100 0.0 0
พลังโจมตีกายภาพของอาวุธ เมื่อใช้อาวุธประเภทดาบจะเพิ่มขึ้น 17.50% (มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น)
24 0 24 376,400 0.0 0
พลังโจมตีกายภาพของอาวุธ เมื่อใช้อาวุธประเภทดาบจะเพิ่มขึ้น 18.25% (มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น)
25 0 25 478,800 0.0 0
พลังโจมตีกายภาพของอาวุธ เมื่อใช้อาวุธประเภทดาบจะเพิ่มขึ้น 19% (มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น)
แอ็กซ์ มอทัลลิตี้
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 1 300 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธประเภทขวาน เพิ่มพลังสกิลการโจมตีคริติคอล 0.5% โดยประมาณ
2 0 1 1,400 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธประเภทขวาน เพิ่มพลังสกิลการโจมตีคริติคอล 1% โดยประมาณ
3 0 2 2,800 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธประเภทขวาน เพิ่มพลังสกิลการโจมตีคริติคอล 1.5% โดยประมาณ
4 0 2 4,000 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธประเภทขวาน เพิ่มพลังสกิลการโจมตีคริติคอล 2% โดยประมาณ
5 0 3 5,300 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธประเภทขวาน เพิ่มพลังสกิลการโจมตีคริติคอล 2.5% โดยประมาณ
6 0 3 8,000 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธประเภทขวาน เพิ่มพลังสกิลการโจมตีคริติคอล 3% โดยประมาณ
7 0 4 10,100 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธประเภทขวาน เพิ่มพลังสกิลการโจมตีคริติคอล 3.5% โดยประมาณ
8 0 4 12,600 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธประเภทขวาน เพิ่มพลังสกิลการโจมตีคริติคอล 4% โดยประมาณ
9 0 5 15,700 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธประเภทขวาน เพิ่มพลังสกิลการโจมตีคริติคอล 4.5% โดยประมาณ
10 0 5 20,200 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธประเภทขวาน เพิ่มพลังสกิลการโจมตีคริติคอล 5% โดยประมาณ
11 0 6 32,100 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธประเภทขวาน เพิ่มพลังสกิลการโจมตีคริติคอล 5.5% โดยประมาณ
12 0 6 36,900 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธประเภทขวาน เพิ่มพลังสกิลการโจมตีคริติคอล 6% โดยประมาณ
13 0 7 42,200 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธประเภทขวาน เพิ่มพลังสกิลการโจมตีคริติคอล 6.5% โดยประมาณ
14 0 7 47,900 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธประเภทขวาน เพิ่มพลังสกิลการโจมตีคริติคอล 7% โดยประมาณ
15 0 8 54,000 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธประเภทขวาน เพิ่มพลังสกิลการโจมตีคริติคอล 7.5% โดยประมาณ
16 0 8 70,800 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธประเภทขวาน เพิ่มพลังสกิลการโจมตีคริติคอล 8% โดยประมาณ
17 0 9 86,200 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธประเภทขวาน เพิ่มพลังสกิลการโจมตีคริติคอล 8.5% โดยประมาณ
18 0 9 103,400 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธประเภทขวาน เพิ่มพลังสกิลการโจมตีคริติคอล 9% โดยประมาณ
19 0 10 137,500 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธประเภทขวาน เพิ่มพลังสกิลการโจมตีคริติคอล 9.5% โดยประมาณ
20 0 10 186,100 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธประเภทขวาน เพิ่มพลังสกิลการโจมตีคริติคอล 10% โดยประมาณ
21 0 11 224,400 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธประเภทขวาน เพิ่มพลังสกิลการโจมตีคริติคอล 10.5% โดยประมาณ
22 0 11 267,000 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธประเภทขวาน เพิ่มพลังสกิลการโจมตีคริติคอล 11% โดยประมาณ
23 0 12 314,100 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธประเภทขวาน เพิ่มพลังสกิลการโจมตีคริติคอล 11.5% โดยประมาณ
24 0 12 376,400 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธประเภทขวาน เพิ่มพลังสกิลการโจมตีคริติคอล 12% โดยประมาณ
25 0 13 478,800 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธประเภทขวาน เพิ่มพลังสกิลการโจมตีคริติคอล 12.5% โดยประมาณ
แอกซ์เทรนนิ่ง
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 1 300 0.0 0
พลังการโจมตีกายภาพของอาวุธ เมื่อใช้อาวุธจำพวกขวาน จะเพิ่มขึ้น 1% (มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น)
2 0 2 1,400 0.0 0
พลังการโจมตีกายภาพของอาวุธ เมื่อใช้อาวุธจำพวกขวาน จะเพิ่มขึ้น 1.79% (มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น)
3 0 3 2,800 0.0 0
พลังการโจมตีกายภาพของอาวุธ เมื่อใช้อาวุธจำพวกขวาน จะเพิ่มขึ้น 2.58% (มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น)
4 0 4 4,000 0.0 0
พลังการโจมตีกายภาพของอาวุธ เมื่อใช้อาวุธจำพวกขวาน จะเพิ่มขึ้น 3.37% (มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น)
5 0 5 5,300 0.0 0
พลังการโจมตีกายภาพของอาวุธ เมื่อใช้อาวุธจำพวกขวาน จะเพิ่มขึ้น 4.16% (มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น)
6 0 6 8,000 0.0 0
พลังการโจมตีกายภาพของอาวุธ เมื่อใช้อาวุธจำพวกขวาน จะเพิ่มขึ้น 4.95% (มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น)
7 0 7 10,100 0.0 0
พลังการโจมตีกายภาพของอาวุธ เมื่อใช้อาวุธจำพวกขวาน จะเพิ่มขึ้น 5.74% (มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น)
8 0 8 12,600 0.0 0
พลังการโจมตีกายภาพของอาวุธ เมื่อใช้อาวุธจำพวกขวาน จะเพิ่มขึ้น 6.53% (มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น)
9 0 9 15,700 0.0 0
พลังการโจมตีกายภาพของอาวุธ เมื่อใช้อาวุธจำพวกขวาน จะเพิ่มขึ้น 7.32% (มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น)
10 0 10 20,200 0.0 0
พลังการโจมตีกายภาพของอาวุธ เมื่อใช้อาวุธจำพวกขวาน จะเพิ่มขึ้น 8.11% (มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น)
11 0 11 32,100 0.0 0
พลังการโจมตีกายภาพของอาวุธ เมื่อใช้อาวุธจำพวกขวาน จะเพิ่มขึ้น 8.90% (มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น)
12 0 12 36,900 0.0 0
พลังการโจมตีกายภาพของอาวุธ เมื่อใช้อาวุธจำพวกขวาน จะเพิ่มขึ้น 9.69% (มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น)
13 0 13 42,200 0.0 0
พลังการโจมตีกายภาพของอาวุธ เมื่อใช้อาวุธจำพวกขวาน จะเพิ่มขึ้น 10.48% (มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น)
14 0 14 47,900 0.0 0
พลังการโจมตีกายภาพของอาวุธ เมื่อใช้อาวุธจำพวกขวาน จะเพิ่มขึ้น 11.27% (มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น)
15 0 15 54,000 0.0 0
พลังการโจมตีกายภาพของอาวุธ เมื่อใช้อาวุธจำพวกขวาน จะเพิ่มขึ้น 12.06% (มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น)
16 0 16 70,800 0.0 0
พลังการโจมตีกายภาพของอาวุธ เมื่อใช้อาวุธจำพวกขวาน จะเพิ่มขึ้น 12.85% (มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น)
17 0 17 86,200 0.0 0
พลังการโจมตีกายภาพของอาวุธ เมื่อใช้อาวุธจำพวกขวาน จะเพิ่มขึ้น 13.64% (มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น)
18 0 18 103,400 0.0 0
พลังการโจมตีกายภาพของอาวุธ เมื่อใช้อาวุธจำพวกขวาน จะเพิ่มขึ้น 14.43% (มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น)
19 0 19 137,500 0.0 0
พลังการโจมตีกายภาพของอาวุธ เมื่อใช้อาวุธจำพวกขวาน จะเพิ่มขึ้น 15.22% (มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น)
20 0 20 186,100 0.0 0
พลังการโจมตีกายภาพของอาวุธ เมื่อใช้อาวุธจำพวกขวาน จะเพิ่มขึ้น 16.01% (มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น)
21 0 21 224,400 0.0 0
พลังการโจมตีกายภาพของอาวุธ เมื่อใช้อาวุธจำพวกขวาน จะเพิ่มขึ้น 16.08% (มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น)
22 0 22 267,000 0.0 0
พลังการโจมตีกายภาพของอาวุธ เมื่อใช้อาวุธจำพวกขวาน จะเพิ่มขึ้น 17.59% (มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น)
23 0 23 314,100 0.0 0
พลังการโจมตีกายภาพของอาวุธ เมื่อใช้อาวุธจำพวกขวาน จะเพิ่มขึ้น 18.38% (มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น)
24 0 24 376,400 0.0 0
พลังการโจมตีกายภาพของอาวุธ เมื่อใช้อาวุธจำพวกขวาน จะเพิ่มขึ้น 19.17% (มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น)
25 0 25 478,800 0.0 0
พลังการโจมตีกายภาพของอาวุธ เมื่อใช้อาวุธจำพวกขวาน จะเพิ่มขึ้น 19.96% (มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น)
ทูแฮนด์เทรนนิ่ง
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 1 300 0.0 0
พลังโจมตีกายภาพของอาวุธ เมื่อใช้อาวุธสองมือจะเพิ่มขึ้น 1.5% ธนูและไม้เท้าจะไม่ได้รับผล (มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น)
2 0 2 1,400 0.0 0
พลังโจมตีกายภาพของอาวุธ เมื่อใช้อาวุธสองมือจะเพิ่มขึ้น 3% ธนูและไม้เท้าจะไม่ได้รับผล (มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น)
3 0 3 2,800 0.0 0
พลังโจมตีกายภาพของอาวุธ เมื่อใช้อาวุธสองมือจะเพิ่มขึ้น 4.5% ธนูและไม้เท้าจะไม่ได้รับผล (มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น)
4 0 4 4,000 0.0 0
พลังโจมตีกายภาพของอาวุธ เมื่อใช้อาวุธสองมือจะเพิ่มขึ้น 6% ธนูและไม้เท้าจะไม่ได้รับผล (มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น)
5 0 5 5,300 0.0 0
พลังโจมตีกายภาพของอาวุธ เมื่อใช้อาวุธสองมือจะเพิ่มขึ้น 7.5% ธนูและไม้เท้าจะไม่ได้รับผล (มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น)
6 0 6 8,000 0.0 0
พลังโจมตีกายภาพของอาวุธ เมื่อใช้อาวุธสองมือจะเพิ่มขึ้น 9% ธนูและไม้เท้าจะไม่ได้รับผล (มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น)
7 0 7 10,100 0.0 0
พลังโจมตีกายภาพของอาวุธ เมื่อใช้อาวุธสองมือจะเพิ่มขึ้น 10.5% ธนูและไม้เท้าจะไม่ได้รับผล (มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น)
8 0 8 12,600 0.0 0
พลังโจมตีกายภาพของอาวุธ เมื่อใช้อาวุธสองมือจะเพิ่มขึ้น 12% ธนูและไม้เท้าจะไม่ได้รับผล (มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น)
9 0 9 15,700 0.0 0
พลังโจมตีกายภาพของอาวุธ เมื่อใช้อาวุธสองมือจะเพิ่มขึ้น 13.5% ธนูและไม้เท้าจะไม่ได้รับผล (มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น)
10 0 10 20,200 0.0 0
พลังโจมตีกายภาพของอาวุธ เมื่อใช้อาวุธสองมือจะเพิ่มขึ้น 15% ธนูและไม้เท้าจะไม่ได้รับผล (มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น)
11 0 11 32,100 0.0 0
พลังโจมตีกายภาพของอาวุธ เมื่อใช้อาวุธสองมือจะเพิ่มขึ้น 16.5% ธนูและไม้เท้าจะไม่ได้รับผล (มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น)
12 0 12 36,900 0.0 0
พลังโจมตีกายภาพของอาวุธ เมื่อใช้อาวุธสองมือจะเพิ่มขึ้น 18% ธนูและไม้เท้าจะไม่ได้รับผล (มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น)
13 0 13 42,200 0.0 0
พลังโจมตีกายภาพของอาวุธ เมื่อใช้อาวุธสองมือจะเพิ่มขึ้น 19.5% ธนูและไม้เท้าจะไม่ได้รับผล (มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น)
14 0 14 47,900 0.0 0
พลังโจมตีกายภาพของอาวุธ เมื่อใช้อาวุธสองมือจะเพิ่มขึ้น 21% ธนูและไม้เท้าจะไม่ได้รับผล (มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น)
15 0 15 54,000 0.0 0
พลังโจมตีกายภาพของอาวุธ เมื่อใช้อาวุธสองมือจะเพิ่มขึ้น 22.5% ธนูและไม้เท้าจะไม่ได้รับผล (มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น)
16 0 16 70,800 0.0 0
พลังโจมตีกายภาพของอาวุธ เมื่อใช้อาวุธสองมือจะเพิ่มขึ้น 24% ธนูและไม้เท้าจะไม่ได้รับผล (มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น)
17 0 17 86,200 0.0 0
พลังโจมตีกายภาพของอาวุธ เมื่อใช้อาวุธสองมือจะเพิ่มขึ้น 25.5% ธนูและไม้เท้าจะไม่ได้รับผล (มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น)
18 0 18 103,400 0.0 0
พลังโจมตีกายภาพของอาวุธ เมื่อใช้อาวุธสองมือจะเพิ่มขึ้น 27% ธนูและไม้เท้าจะไม่ได้รับผล (มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น)
19 0 19 137,500 0.0 0
พลังโจมตีกายภาพของอาวุธ เมื่อใช้อาวุธสองมือจะเพิ่มขึ้น 28.5% ธนูและไม้เท้าจะไม่ได้รับผล (มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น)
20 0 20 186,100 0.0 0
พลังโจมตีกายภาพของอาวุธ เมื่อใช้อาวุธสองมือจะเพิ่มขึ้น 30% ธนูและไม้เท้าจะไม่ได้รับผล (มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น)
21 0 21 224,400 0.0 0
พลังโจมตีกายภาพของอาวุธ เมื่อใช้อาวุธสองมือจะเพิ่มขึ้น 31.5% ธนูและไม้เท้าจะไม่ได้รับผล (มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น)
22 0 22 267,000 0.0 0
พลังโจมตีกายภาพของอาวุธ เมื่อใช้อาวุธสองมือจะเพิ่มขึ้น 33% ธนูและไม้เท้าจะไม่ได้รับผล (มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น)
23 0 23 314,100 0.0 0
พลังโจมตีกายภาพของอาวุธ เมื่อใช้อาวุธสองมือจะเพิ่มขึ้น 34.5% ธนูและไม้เท้าจะไม่ได้รับผล (มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น)
24 0 24 376,400 0.0 0
พลังโจมตีกายภาพของอาวุธ เมื่อใช้อาวุธสองมือจะเพิ่มขึ้น 36% ธนูและไม้เท้าจะไม่ได้รับผล (มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น)
25 0 25 478,800 0.0 0
พลังโจมตีกายภาพของอาวุธ เมื่อใช้อาวุธสองมือจะเพิ่มขึ้น 37.5% ธนูและไม้เท้าจะไม่ได้รับผล (มีการแสดงที่หน้าต่างข้อมูลตัวละครเท่านั้น)
เฮฟวี่เวพพอนแอคคูเรซี่
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 2 1,000 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธสองมือแล้ว,ความแม่นยำในการโจมตีกายภาพจะเพิ่มขึ้น 1.5 โดยประมาณ.
2 0 4 5,000 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธสองมือแล้ว,ความแม่นยำในการโจมตีกายภาพจะเพิ่มขึ้น 3 โดยประมาณ.
3 0 6 12,000 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธสองมือแล้ว,ความแม่นยำในการโจมตีกายภาพจะเพิ่มขึ้น 4.5 โดยประมาณ.
4 0 8 25,000 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธสองมือแล้ว,ความแม่นยำในการโจมตีกายภาพจะเพิ่มขึ้น 6 โดยประมาณ.
5 0 10 82,500 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธสองมือแล้ว,ความแม่นยำในการโจมตีกายภาพจะเพิ่มขึ้น 7.5 โดยประมาณ.
6 0 12 178,500 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธสองมือแล้ว,ความแม่นยำในการโจมตีกายภาพจะเพิ่มขึ้น 9 โดยประมาณ.
7 0 14 512,000 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธสองมือแล้ว,ความแม่นยำในการโจมตีกายภาพจะเพิ่มขึ้น 10.5 โดยประมาณ.
8 0 16 1,630,000 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธสองมือแล้ว,ความแม่นยำในการโจมตีกายภาพจะเพิ่มขึ้น 12 โดยประมาณ.
9 0 18 2,500,000 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธสองมือแล้ว,ความแม่นยำในการโจมตีกายภาพจะเพิ่มขึ้น 13.5 โดยประมาณ.
10 0 20 6,250,000 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธสองมือแล้ว,ความแม่นยำในการโจมตีกายภาพจะเพิ่มขึ้น 15 โดยประมาณ.
เบิร์นนิ่งเรจ
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 3 1,000 0.0 0
ได้รับพลังจากเลือดสีแดงฉานเพิ่มพลังในการโจมตีกายภาพของตัวเอง 6% โดยประมาณ.
2 0 6 5,000 0.0 0
ได้รับพลังจากเลือดสีแดงฉานเพิ่มพลังในการโจมตีกายภาพของตัวเอง 12% โดยประมาณ.
3 0 9 12,000 0.0 0
เพิ่มพลังโจมตีกายภาพโดยใช้ HP มีผลกับตัวเองเท่านั้น ประสิทธิภาพ 3
แลช
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 3 1,000 0.0 5
เพ่งจิตวิญญาณ พลังการฟื้นคืน HP เพิ่มขึ้น 11% โดยประมาณ.
2 0 6 5,000 0.0 8
เพ่งจิตวิญญาณ พลังการฟื้นคืน HP เพิ่มขึ้น 16% โดยประมาณ.
3 0 9 12,000 0.0 11
เพิ่มการฟื้นคืน HP โดยใช้ MP มีผลกับตัวเองเท่านั้น ประสิทธิภาพ 3