โซลอาบิเตอร์ (ทั่วไป)


มานาเบิร์น
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 105 10 703,500 10.1 144
ให้ดาเมจกับเป้าหมาย 429 โดยประมาณพร้อมกับเปลวเพลิงร่วมกับพลังมานา . ก่อนเวลา -2 วิ,ระยะทาง - 18m
2 108 10 873,100 10.1 147
ให้ดาเมจกับเป้าหมาย 457 โดยประมาณพร้อมกับเปลวเพลิงร่วมกับพลังมานา . ก่อนเวลา -2 วิ,ระยะทาง - 18m
3 111 15 1,069,500 10.1 150
ให้ดาเมจกับเป้าหมาย 485 โดยประมาณพร้อมกับเปลวเพลิงร่วมกับพลังมานา . ก่อนเวลา -2 วิ,ระยะทาง - 18m
4 114 15 1,332,500 10.1 153
ให้ดาเมจกับเป้าหมาย 512 โดยประมาณพร้อมกับเปลวเพลิงร่วมกับพลังมานา . ก่อนเวลา -2 วิ,ระยะทาง - 18m
5 117 20 1,759,600 10.1 156
ให้ดาเมจกับเป้าหมาย 540 โดยประมาณพร้อมกับเปลวเพลิงร่วมกับพลังมานา . ก่อนเวลา -2 วิ,ระยะทาง - 18m
6 120 20 2,196,800 8.6 159
ให้ดาเมจกับเป้าหมาย 568 โดยประมาณพร้อมกับเปลวเพลิงร่วมกับพลังมานา . ก่อนเวลา -2 วิ,ระยะทาง - 18m
7 123 25 2,807,600 8.6 162
ให้ดาเมจกับเป้าหมาย 596 โดยประมาณพร้อมกับเปลวเพลิงร่วมกับพลังมานา . ก่อนเวลา -2 วิ,ระยะทาง - 18m
8 126 25 3,824,600 8.6 165
ให้ดาเมจกับเป้าหมาย 624 โดยประมาณพร้อมกับเปลวเพลิงร่วมกับพลังมานา . ก่อนเวลา -2 วิ,ระยะทาง - 18m
9 129 30 4,697,600 8.6 168
ให้ดาเมจกับเป้าหมาย 651โดยประมาณพร้อมกับเปลวเพลิงร่วมกับพลังมานา . ก่อนเวลา -2 วิ,ระยะทาง - 18m
10 132 30 5,996,900 8.6 171
ให้ดาเมจกับเป้าหมาย 679 โดยประมาณพร้อมกับเปลวเพลิงร่วมกับพลังมานา . ก่อนเวลา -2 วิ,ระยะทาง - 18m
ไบน์ดิ้งโซล
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 40 3 300 4.2 34.55
มัดเท้าของเป้าหมายไม่ให้เคลื่อนที่ เป็นเวลา 5.0 วินาที โอกาสสำเร็จ 60% . casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 15m
2 54 3 1,400 4.2 35.875
มัดเท้าของเป้าหมายไม่ให้เคลื่อนที่ เป็นเวลา 5.1 วินาที โอกาสสำเร็จ 60% . casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 15m
3 75 6 2,800 4.2 37.2
มัดเท้าของเป้าหมายไม่ให้เคลื่อนที่ เป็นเวลา 5.3 วินาที โอกาสสำเร็จ 60% . casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 15m
4 82 6 4,000 4.2 38.525
มัดเท้าของเป้าหมายไม่ให้เคลื่อนที่ เป็นเวลา 5.4 วินาที โอกาสสำเร็จ 67% . casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 15m
5 105 9 5,300 4.2 39.85
มัดเท้าของเป้าหมายไม่ให้เคลื่อนที่ เป็นเวลา 5.6 วินาที โอกาสสำเร็จ 67% . casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง - 15m
โซลสเปียร์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 105 10 1,172,500 2.5 128
เมื่อเรียกช่องว่างของวิญญาณแล้ว ให้ดาเมจด้วยพลัง 58 โดยประมาณให้กับท่านและลดจำนวนของมานาลง. ก่อนเวลา -2 วิ,ระยะทาง - 18m
2 112 10 1,455,200 2.5 137
เมื่อเรียกช่องว่างของวิญญาณแล้ว ให้ดาเมจด้วยพลัง 620 โดยประมาณให้กับท่านและลดจำนวนของมานาลง. ก่อนเวลา -2 วิ,ระยะทาง - 18m
3 119 15 1,782,500 2.5 146
เมื่อเรียกช่องว่างของวิญญาณแล้ว ให้ดาเมจด้วยพลัง 655 โดยประมาณให้กับท่านและลดจำนวนของมานาลง. ก่อนเวลา -2 วิ,ระยะทาง - 18m
4 126 15 2,220,800 2.5 155
เมื่อเรียกช่องว่างของวิญญาณแล้ว ให้ดาเมจด้วยพลัง 689 โดยประมาณให้กับท่านและลดจำนวนของมานาลง. ก่อนเวลา -2 วิ,ระยะทาง - 18m
5 133 20 2,932,700 2.5 164
เมื่อเรียกช่องว่างของวิญญาณแล้ว ให้ดาเมจด้วยพลัง729 โดยประมาณให้กับท่านและลดจำนวนของมานาลง. ก่อนเวลา -2 วิ,ระยะทาง - 18m
สลีปปิ้งสโตน
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 40 3 300 7.5 18.9
มีโอกาส 70% ทำให้เป้าหมายไม่มีสตินาน 9.9 วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง 15m
2 49 3 1,400 7.5 20.25
มีโอกาส 70% ทำให้เป้าหมายไม่มีสตินาน 10.02 วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง 15m
3 75 6 2,800 7.5 21.6
มีโอกาส 70% ทำให้เป้าหมายไม่มีสตินาน 10.5 วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง 15m
4 80 6 4,000 7.5 22.95
มีโอกาส 70% ทำให้เป้าหมายไม่มีสตินาน 10.8 วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง 15m
5 105 9 5,300 7.5 24.3
มีโอกาส 75% ทำให้เป้าหมายไม่มีสตินาน 11.3 วินาที. casting time - 1.8 วิ , ระยะทาง 15m
คริปเปิ้ล
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 75 2 4,500 32.2 62
จากตัวเองเป็นศูนย์กลางจากเป้าหมายไปรัศมี 6.0m ทำการมัดศัตรู มีโอกาส 40% ที่จะทำให้ศัตรูไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ เป็นเวลา 12 วินาที. casting time - 2.2วิ , ระยะจู่โจม - 10m
2 82 2 17,300 32.2 73
จากตัวเองเป็นศูนย์กลางจากเป้าหมายไปรัศมี 6.0m ทำการมัดศัตรู มีโอกาส 50% ที่จะทำให้ศัตรูไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ เป็นเวลา 12 วินาที. casting time - 2.2วิ , ระยะจู่โจม - 10m
3 89 4 38,400 32.2 85
จากตัวเองเป็นศูนย์กลางจากเป้าหมายไปรัศมี 6.0m ทำการมัดศัตรู มีโอกาส 60% ที่จะทำให้ศัตรูไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ เป็นเวลา 14 วินาที. casting time - 2.2วิ , ระยะจู่โจม - 10m
4 96 4 89,200 32.2 104
จากตัวเองเป็นศูนย์กลางจากเป้าหมายไปรัศมี 6.0m ทำการมัดศัตรู มีโอกาส 80% ที่จะทำให้ศัตรูไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ เป็นเวลา 14 วินาที. casting time - 2.2วิ , ระยะจู่โจม - 10m
5 103 6 144,100 32.2 127
จากตัวเองเป็นศูนย์กลางจากเป้าหมายไปรัศมี 6.0m ทำการมัดศัตรู มีโอกาส 85% ที่จะทำให้ศัตรูไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ เป็นเวลา 16 วินาที. casting time - 2.2วิ , ระยะจู่โจม - 10m
6 105 6 260,400 32.2 150
ทำให้พวกศัตรูที่อยู่ในบริเวณนั้นกับเป้าหมายเคลื่อนไหวไม่ได้ ประสิทธิผล 6.
7 111 8 548,000 32.2 181
ทำให้พวกศัตรูที่อยู่ในบริเวณนั้นกับเป้าหมายเคลื่อนไหวไม่ได้ ประสิทธิผล 7.
8 117 8 957,500 32.2 227
ทำให้พวกศัตรูที่อยู่ในบริเวณนั้นกับเป้าหมายเคลื่อนไหวไม่ได้ ประสิทธิผล 8.
9 123 10 1,767,100 32.2 273
ทำให้พวกศัตรูที่อยู่ในบริเวณนั้นกับเป้าหมายเคลื่อนไหวไม่ได้ ประสิทธิผล 9.
10 129 10 3,430,500 32.2 319
ทำให้พวกศัตรูที่อยู่ในบริเวณนั้นกับเป้าหมายเคลื่อนไหวไม่ได้ ประสิทธิผล 10.
ทรานควิลลิตี้
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 77 2 4,500 32.2 65
จากตัวเองเป็นศูนย์กลางจากเป้าหมายไปรัศมี 6.0m มีโอกาส 40% ทำให้ศัตรูหลับ ในช่วงเวลา 12 วินาที. casting time - 2.2วิ , ระยะจู่โจม - 10m
2 83 2 17,300 32.2 77
จากตัวเองเป็นศูนย์กลางจากเป้าหมายไปรัศมี 6.0m มีโอกาส 0% ทำให้ศัตรูหลับ ในช่วงเวลา 14 วินาที. casting time - 2.2วิ , ระยะจู่โจม - 10m
3 89 4 38,400 32.2 89
จากตัวเองเป็นศูนย์กลางจากเป้าหมายไปรัศมี 6.0m มีโอกาส 60% ทำให้ศัตรูหลับ ในช่วงเวลา 16 วินาที. casting time - 2.2วิ , ระยะจู่โจม - 10m
4 95 4 89,200 32.2 109
จากตัวเองเป็นศูนย์กลางจากเป้าหมายไปรัศมี 6.0m มีโอกาส 80% ทำให้ศัตรูหลับ ในช่วงเวลา 18 วินาที. casting time - 2.2วิ , ระยะจู่โจม - 10m
5 101 6 144,100 32.2 134
จากตัวเองเป็นศูนย์กลางจากเป้าหมายไปรัศมี 6.0m มีโอกาส 85% ทำให้ศัตรูหลับ ในช่วงเวลา 20 วินาที. casting time - 2.2วิ , ระยะจู่โจม - 10m
6 105 6 260,400 32.2 158
ทำให้พวกศัตรูที่อยู่ในบริเวณนั้นกับเป้าหมายหลับ ประสิทธิผล 6.
7 111 8 548,000 32.2 190
ทำให้พวกศัตรูที่อยู่ในบริเวณนั้นกับเป้าหมายหลับ ประสิทธิผล 7.
8 117 8 957,500 32.2 239
ทำให้พวกศัตรูที่อยู่ในบริเวณนั้นกับเป้าหมายหลับ ประสิทธิผล 8.
9 123 10 1,767,100 32.2 288
ทำให้พวกศัตรูที่อยู่ในบริเวณนั้นกับเป้าหมายหลับ ประสิทธิผล 9.
10 129 10 3,430,500 32.2 336
ทำให้พวกศัตรูที่อยู่ในบริเวณนั้นกับเป้าหมายหลับ ประสิทธิผล 10.
โฮลี่จัสติส
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 75 1 300 6.4 58.58941667
สร้างพลังระเบิดก่อให้เกิดดาเมจแก่ศัตรู 296 โดยประมาณ. casting time - 0.8 วิ , casting time - 7m
2 77 2 1,400 6.4 63.5235
สร้างพลังระเบิดก่อให้เกิดดาเมจแก่ศัตรู 327 โดยประมาณ. casting time - 0.8 วิ , casting time - 7m
3 78 3 2,800 6.4 68.22308333
สร้างพลังระเบิดก่อให้เกิดดาเมจแก่ศัตรู 346 โดยประมาณ. casting time - 0.8 วิ , casting time - 7m
4 80 4 4,000 6.4 73.85483333
สร้างพลังระเบิดก่อให้เกิดดาเมจแก่ศัตรู 377 โดยประมาณ. casting time - 0.8 วิ , casting time - 7m
5 81 5 5,300 6.4 79.25208333
สร้างพลังระเบิดก่อให้เกิดดาเมจแก่ศัตรู 395โดยประมาณ. casting time - 0.8 วิ , casting time - 7m
6 83 6 8,000 6.4 85.5815
สร้างพลังระเบิดก่อให้เกิดดาเมจแก่ศัตรู 426 โดยประมาณ. casting time - 0.8 วิ , casting time - 7m
7 84 7 10,100 6.4 91.67641667
สร้างพลังระเบิดก่อให้เกิดดาเมจแก่ศัตรู 445 โดยประมาณ. casting time - 0.8 วิ , casting time - 7m
8 86 8 12,600 6.4 98.7035
สร้างพลังระเบิดก่อให้เกิดดาเมจแก่ศัตรู 476โดยประมาณ. casting time - 0.8 วิ , casting time - 7m
9 87 9 15,700 6.4 105.4960833
สร้างพลังระเบิดก่อให้เกิดดาเมจแก่ศัตรู 494 โดยประมาณ. casting time - 0.8 วิ , casting time - 7m
10 89 10 20,200 6.4 113.2208333
สร้างพลังระเบิดก่อให้เกิดดาเมจแก่ศัตรู 525 โดยประมาณ. casting time - 0.8 วิ , casting time - 7m
11 90 11 32,100 6.4 122.2110833
สร้างพลังระเบิดก่อให้เกิดดาเมจแก่ศัตรู 535 โดยประมาณ. casting time - 0.8 วิ , casting time - 7m
12 92 12 36,900 6.4 132.1335
สร้างพลังระเบิดก่อให้เกิดดาเมจแก่ศัตรู 557 โดยประมาณ. casting time - 0.8 วิ , casting time - 7m
13 93 13 42,200 6.4 141.8214167
สร้างพลังระเบิดก่อให้เกิดดาเมจแก่ศัตรู 568 โดยประมาณ. casting time - 0.8 วิ , casting time - 7m
14 95 14 47,900 6.4 152.4415
สร้างพลังระเบิดก่อให้เกิดดาเมจแก่ศัตรู 590 โดยประมาณ. casting time - 0.8 วิ , casting time - 7m
15 96 15 54,000 6.4 162.8270833
สร้างพลังระเบิดก่อให้เกิดดาเมจแก่ศัตรู 600 โดยประมาณ. casting time - 0.8 วิ , casting time - 7m
16 98 16 70,800 6.4 174.1448333
สร้างพลังระเบิดก่อให้เกิดดาเมจแก่ศัตรู 622 โดยประมาณ. casting time - 0.8 วิ , casting time - 10m
17 99 17 86,200 6.4 185.2280833
สร้างพลังระเบิดก่อให้เกิดดาเมจแก่ศัตรู 633 โดยประมาณ. casting time - 0.8 วิ , casting time 10m
18 101 18 103,400 6.4 197.2435
สร้างพลังระเบิดก่อให้เกิดดาเมจแก่ศัตรู 655 โดยประมาณ. casting time - 0.8 วิ , casting time 10m
19 102 19 137,500 6.4 209.0244167
สร้างพลังระเบิดก่อให้เกิดดาเมจแก่ศัตรู 665 โดยประมาณ. casting time - 0.8 วิ , casting time 10m
20 104 20 186,100 6.4 221.7375
สร้างพลังระเบิดก่อให้เกิดดาเมจแก่ศัตรู 687 โดยประมาณ. casting time - 0.8 วิ , casting time 10m
21 106 21 224,400 6.4 235.7160833
โจมตีเป้าหมายด้วยแรงระเบิดพลังศักดิ์สิทธิ์ชั่วขณะหนึ่ง ประสิทธิผล21.
22 109 22 267,000 6.4 249.4601667
โจมตีเป้าหมายด้วยแรงระเบิดพลังศักดิ์สิทธิ์ชั่วขณะหนึ่ง ประสิทธิผล22.
23 112 23 314,100 6.4 263.2530833
โจมตีเป้าหมายด้วยแรงระเบิดพลังศักดิ์สิทธิ์ชั่วขณะหนึ่ง ประสิทธิผล23.
24 115 24 376,400 6.4 277.6948333
โจมตีเป้าหมายด้วยแรงระเบิดพลังศักดิ์สิทธิ์ชั่วขณะหนึ่ง ประสิทธิผล24.
25 118 25 478,800 6.4 292.4854167
โจมตีเป้าหมายด้วยแรงระเบิดพลังศักดิ์สิทธิ์ชั่วขณะหนึ่ง ประสิทธิผล25.
26 121 26 576,600 6.4 307.6248333
โจมตีเป้าหมายด้วยแรงระเบิดพลังศักดิ์สิทธิ์ชั่วขณะหนึ่ง ประสิทธิผล26.
27 124 27 711,700 6.4 323.1130833
โจมตีเป้าหมายด้วยแรงระเบิดพลังศักดิ์สิทธิ์ชั่วขณะหนึ่ง ประสิทธิผล27.
28 127 28 937,400 6.4 338.9501667
โจมตีเป้าหมายด้วยแรงระเบิดพลังศักดิ์สิทธิ์ชั่วขณะหนึ่ง ประสิทธิผล28.
29 130 29 1,114,500 6.4 355.1360833
โจมตีเป้าหมายด้วยแรงระเบิดพลังศักดิ์สิทธิ์ชั่วขณะหนึ่ง ประสิทธิผล29.
30 133 30 1,378,600 6.4 371.6708333
โจมตีเป้าหมายด้วยแรงระเบิดพลังศักดิ์สิทธิ์ชั่วขณะหนึ่ง ประสิทธิผล30.
เบลสเฟทอล
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 3 1,000 2.2 35
เพิ่มค่า HP สูงสุดให้เป้าหมาย 9% โดยประมาณในช่วงเวลา 15 นาที. casting time - 2.0 วิ , ระยะทาง - 15m
2 0 6 5,000 2.2 44
เพิ่มค่า HP สูงสุดให้เป้าหมาย 12% โดยประมาณในช่วงเวลา 16 นาที. casting time - 2.0 วิ , ระยะทาง - 15m
3 0 9 12,000 2.2 53
เพิ่มค่า HP สูงสุดให้เป้าหมาย 14% โดยประมาณในช่วงเวลา 17 นาที. casting time - 2.0 วิ , ระยะทาง - 15m
4 0 12 25,000 2.2 62
เพิ่มค่า HP สูงสุดให้เป้าหมาย 15% โดยประมาณในช่วงเวลา 18 นาที. casting time - 2.0 วิ , ระยะทาง - 15m
5 0 15 82,500 2.2 71
เพิ่มค่า HP สูงสุดให้เป้าหมาย 18% โดยประมาณในช่วงเวลา 19 นาที. casting time - 2.0 วิ , ระยะทาง - 15m
6 0 18 178,500 2.2 80
เพิ่มค่า HP สูงสุดให้เป้าหมาย 20% โดยประมาณในช่วงเวลา 20 นาที. casting time - 2.0 วิ , ระยะทาง - 15m
7 0 21 512,000 2.2 89
เพิ่มการฟื้นคืน HP สุงสุดในช่วงเวลาที่กำหนด . ประสิทธิภาพ 7.
8 0 24 1,630,000 2.2 98
เพิ่มการฟื้นคืน HP สุงสุดในช่วงเวลาที่กำหนด . ประสิทธิภาพ 8.
อาร์เมอร์ลิงค์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 40 3 1,000 2.2 18
เพิ่มพลังป้องกันกายภาพให้ตัวเอง 16% โดยประมาณในช่วงเวลา 10 นาที. casting time - 2.0 วิ
2 48 6 5,000 2.2 26
เพิ่มพลังป้องกันกายภาพให้ตัวเอง 18% โดยประมาณในช่วงเวลา 10 นาที. casting time - 2.0 วิ
3 56 9 12,000 2.2 34
เพิ่มพลังป้องกันกายภาพให้ตัวเอง 19% โดยประมาณในช่วงเวลา 10 นาที. casting time - 2.0 วิ
4 64 12 25,000 2.2 42
เพิ่มพลังป้องกันกายภาพให้ตัวเอง 21% โดยประมาณในช่วงเวลา 10 นาที. casting time - 2.0 วิ
5 75 15 82,500 2.2 50
เพิ่มพลังป้องกันกายภาพให้ตัวเอง 22% โดยประมาณในช่วงเวลา 10 นาที. casting time - 2.0 วิ
6 85 18 178,500 2.2 58
เพิ่มพลังป้องกันกายภาพให้ตัวเอง 24% โดยประมาณในช่วงเวลา 10 นาที. casting time - 2.0 วิ
7 105 21 512,000 2.2 66
เพิ่มพลังป้องกันกายภาพให้ตัวเอง ในช่วงเวลาที่กำหนด. ตัวเองได้รับเองโดยอัตโนมัติ. ประสิทธิภาพ 7.
8 105 24 1,630,000 2.2 74
เพิ่มพลังป้องกันกายภาพให้ตัวเอง ในช่วงเวลาที่กำหนด. ตัวเองได้รับเองโดยอัตโนมัติ. ประสิทธิภาพ 8.
วิสาร์ดลี่
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 3 1,000 2.2 18
เพิ่มพลังเวทย์ให้ตัวเอง 3% ในช่วงเวลา 10 นาที. casting time - 2.0วิ , ระยะจู่ดจม- 15m
2 0 6 5,000 2.2 26
เพิ่มพลังเวทย์ให้ตัวเอง 6% ในช่วงเวลา 10 นาที. casting time - 2.0วิ , ระยะจู่ดจม- 15m
3 0 9 12,000 2.2 34
เพิ่มพลังเวทย์ให้ตัวเอง 9% ในช่วงเวลา 10 นาที. casting time - 2.0วิ , ระยะจู่ดจม- 15m
4 0 12 25,000 2.2 42
เพิ่มพลังเวทย์ให้ตัวเอง 12% ในช่วงเวลา 10 นาที. casting time - 2.0วิ , ระยะจู่ดจม- 15m
5 0 15 82,500 2.2 50
เพิ่มพลังเวทย์ให้ตัวเอง 15% ในช่วงเวลา 10 นาที. casting time - 2.0วิ , ระยะจู่ดจม- 15m
6 0 18 178,500 2.2 58
เพิ่มพลังเวทย์ให้ตัวเอง 18% ในช่วงเวลา 10 นาที. casting time - 2.0วิ , ระยะจู่ดจม- 15m
อินเทลิเจนท์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 3 1,000 2.2 35
เพิ่ม INT ให้เป้าหมาย จำนวน 10 โดยประมาณในช่วงเวลา 15 นาที. casting time - 2วิ , ระยะทาง- 15m
2 0 6 5,000 2.2 44
เพิ่ม INT ให้เป้าหมาย จำนวน 16 โดยประมาณในช่วงเวลา 20 นาที. casting time - 2วิ , ระยะทาง- 15m
3 0 9 12,000 2.2 53
เพิ่ม INT ให้เป้าหมาย จำนวน 17 โดยประมาณในช่วงเวลา 30 นาที. casting time - 2วิ , ระยะทาง- 15m
4 0 12 25,000 2.2 62
เพิ่ม INT ให้เป้าหมาย จำนวน 18 โดยประมาณในช่วงเวลา 40 นาที. casting time - 2วิ , ระยะทาง- 15m
5 0 15 82,500 2.2 71
เพิ่ม INT ให้เป้าหมาย จำนวน 19 โดยประมาณในช่วงเวลา 50 นาที. casting time - 2วิ , ระยะทาง- 15m
6 0 18 178,500 2.2 80
เพิ่ม INT ให้เป้าหมาย จำนวน 20 โดยประมาณในช่วงเวลา 60 นาที. casting time - 2วิ , ระยะทาง- 15m
7 0 21 512,000 2.2 89
เพิ่มเพิ่ม INT ให้เป้าหมาย ในช่วงเวลาที่กำหนด. ประสิทธิภาพ 7.
คอนเซ็นเทรชั่น
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 7 125,500 420.0 68
ในช่วงเวลา 3 นาทีพลังป้องกันกายภาพของตัวเองลดลง 10% โดยประมาณ แต่เพิ่มพลังโจมตีเวทย์ 8% โดยประมาณ.
2 0 13 690,500 420.0 103
ในช่วงเวลา 3 นาทีพลังป้องกันกายภาพของตัวเองลดลง 15% โดยประมาณ แต่เพิ่มพลังโจมตีเวทย์ 12% โดยประมาณ.
3 0 18 1,630,000 420.0 138
พลังการป้องกันทั่วไปของตัวเองลดลงแต่พลังเวทย์สูงขึ้นชั่วขณะหนึ่ง ประสิทธิผล 3.
4 0 25 2,500,000 420.0 174
พลังการป้องกันทั่วไปของตัวเองลดลงแต่พลังเวทย์สูงขึ้นชั่วขณะหนึ่ง ประสิทธิผล 4.
ทวิงเกิ้ลเมจิก
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 40 6 200,000 2.0 92
ผนึกพลังจิตวิญญาณ ร่ายสกิลเวทย์ เพิ่มคริติคอล 3.6% โดยประมาณเป็นเวลา 18 นาที. casting time - 2.0วิ
2 50 6 400,000 2.0 116
ผนึกพลังจิตวิญญาณ ร่ายสกิลเวทย์ เพิ่มคริติคอล 7.2% โดยประมาณเป็นเวลา20 นาที. casting time - 2.0วิ
3 75 12 600,000 2.0 139
ผนึกพลังจิตวิญญาณ ร่ายสกิลเวทย์ เพิ่มคริติคอล 10.8% โดยประมาณเป็นเวลา20 นาที. casting time - 2.0วิ
4 80 12 800,000 2.0 163
ผนึกพลังจิตวิญญาณ ร่ายสกิลเวทย์ เพิ่มคริติคอล 14.4% โดยประมาณเป็นเวลา20 นาที. casting time - 2.0วิ
5 85 18 1,000,000 2.0 186
ผนึกพลังจิตวิญญาณ ร่ายสกิลเวทย์ เพิ่มคริติคอล 18.0% โดยประมาณเป็นเวลา20 นาที. casting time - 2.0วิ
6 105 18 1,200,000 2.0 210
ผนึกพลังจิตวิญญาณ ร่ายสกิลเวทย์ เพิ่มคริติคอล 21.6% โดยประมาณเป็นเวลา20 นาที. casting time - 2.0วิ
7 105 24 1,400,000 2.0 233
ผนึกพลังจิตวิญญาณ ร่ายสกิลเวทย์ เพิ่มคริติคอล 25.2% โดยประมาณเป็นเวลา20 นาที. casting time - 2.0วิ
8 105 24 1,600,000 2.0 257
ผนึกพลังจิตวิญญาณ ร่ายสกิลเวทย์ เพิ่มคริติคอล 28.8% โดยประมาณเป็นเวลา20 นาที. casting time - 2.0วิ
ฟอร์จูนเนทเมจิค
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 50 5 21,800 2.2 46
โอกาสติดคริติคอล เมื่อโจมตีศัตรูด้วยเวทย์ เพิ่มขึ้น 2.5% โดยประมาณ ในช่วงเวลา 3 นาที . casting time - 2.0 , ระยะทาง - 15m
2 75 10 127,600 2.2 69
โอกาสติดคริติคอล เมื่อโจมตีศัตรูด้วยเวทย์ เพิ่มขึ้น 5.0% โดยประมาณ ในช่วงเวลา 3 นาที . casting time - 2.0 , ระยะทาง - 15m
3 85 15 404,500 2.2 92
โอกาสติดคริติคอล เมื่อโจมตีศัตรูด้วยเวทย์ เพิ่มขึ้น ขึ้นชั่วขณะหนึ่ง ประสิทธิผล 3.
4 105 20 1,505,500 2.2 116
โอกาสติดคริติคอล เมื่อโจมตีศัตรูด้วยเวทย์ เพิ่มขึ้น ขึ้นชั่วขณะหนึ่ง ประสิทธิผล 4.
5 110 25 5,197,600 2.2 139
โอกาสติดคริติคอล เมื่อโจมตีศัตรูด้วยเวทย์ เพิ่มขึ้น ขึ้นชั่วขณะหนึ่ง ประสิทธิผล 5.
โฮลี่สวิง
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 40 1 300 2.5 10
ใช้ไม้เท้าสร้างดาเมจ 196 โดยประมาณเมื่อกวัดแกว่งเพื่อทำการโจมตี. (ใช้สำหรับไม้เท้า) casting time - 1.0วิ , ระยะทาง - 4m
2 43 1 1,400 2.5 13
ใช้ไม้เท้าสร้างดาเมจ 207 โดยประมาณเมื่อกวัดแกว่งเพื่อทำการโจมตี. (ใช้สำหรับไม้เท้า) casting time - 1.0วิ , ระยะทาง - 4m
3 45 3 2,800 2.5 17
ใช้ไม้เท้าสร้างดาเมจ 218 โดยประมาณเมื่อกวัดแกว่งเพื่อทำการโจมตี. (ใช้สำหรับไม้เท้า) casting time - 1.0วิ , ระยะทาง - 4m
4 48 3 4,000 2.5 20
ใช้ไม้เท้าสร้างดาเมจ 229 โดยประมาณเมื่อกวัดแกว่งเพื่อทำการโจมตี. (ใช้สำหรับไม้เท้า) casting time - 1.0วิ , ระยะทาง - 4m
5 50 5 5,300 2.5 24
ใช้ไม้เท้าสร้างดาเมจ 240 โดยประมาณเมื่อกวัดแกว่งเพื่อทำการโจมตี. (ใช้สำหรับไม้เท้า) casting time - 1.0วิ , ระยะทาง - 4m
6 52 5 8,000 2.5 27
ใช้ไม้เท้าสร้างดาเมจ 251 โดยประมาณเมื่อกวัดแกว่งเพื่อทำการโจมตี. (ใช้สำหรับไม้เท้า) casting time - 1.0วิ , ระยะทาง - 4m
7 55 7 10,100 2.5 31
ใช้ไม้เท้าสร้างดาเมจ 262 โดยประมาณเมื่อกวัดแกว่งเพื่อทำการโจมตี. (ใช้สำหรับไม้เท้า) casting time - 1.0วิ , ระยะทาง - 4m
8 57 7 12,600 2.5 34
ใช้ไม้เท้าสร้างดาเมจ 273 โดยประมาณเมื่อกวัดแกว่งเพื่อทำการโจมตี. (ใช้สำหรับไม้เท้า) casting time - 1.0วิ , ระยะทาง - 4m
9 59 9 15,700 2.5 38
ไม้เท้าจถูกใส่พลังเวทย์ 284 โดยประมาณเมื่อกวัดแกว่งเพื่อทำการโจมตี. (ใช้สำหรับไม้เท้า) casting time - 1.0วิ , ระยะทาง - 4m
10 62 9 20,200 2.5 41
ใช้ไม้เท้าสร้างดาเมจ 295 โดยประมาณเมื่อกวัดแกว่งเพื่อทำการโจมตี. (ใช้สำหรับไม้เท้า) casting time - 1.0วิ , ระยะทาง - 4m
11 64 11 32,100 2.5 48
ใช้ไม้เท้าสร้างดาเมจ 301 โดยประมาณเมื่อกวัดแกว่งเพื่อทำการโจมตี. (ใช้สำหรับไม้เท้า) casting time - 1.0วิ , ระยะทาง - 4m
12 66 11 36,900 2.5 55
ใช้ไม้เท้าสร้างดาเมจ 307 โดยประมาณเมื่อกวัดแกว่งเพื่อทำการโจมตี. (ใช้สำหรับไม้เท้า) casting time - 1.0วิ , ระยะทาง - 4m
13 69 13 42,200 2.5 62
ใช้ไม้เท้าสร้างดาเมจ 313 โดยประมาณเมื่อกวัดแกว่งเพื่อทำการโจมตี. (ใช้สำหรับไม้เท้า) casting time - 1.0วิ , ระยะทาง - 4m
14 71 13 47,900 2.5 69
ใช้ไม้เท้าสร้างดาเมจ 319 โดยประมาณเมื่อกวัดแกว่งเพื่อทำการโจมตี. (ใช้สำหรับไม้เท้า) casting time - 1.0วิ , ระยะทาง - 4m
15 73 15 54,000 2.5 76
ใช้ไม้เท้าสร้างดาเมจ 325 โดยประมาณเมื่อกวัดแกว่งเพื่อทำการโจมตี. (ใช้สำหรับไม้เท้า) casting time - 1.0วิ , ระยะทาง - 4m
16 75 15 70,800 2.5 83
ใช้ไม้เท้าสร้างดาเมจ 359 โดยประมาณเมื่อกวัดแกว่งเพื่อทำการโจมตี. (ใช้สำหรับไม้เท้า) casting time - 1.0วิ , ระยะทาง - 4m
17 79 17 86,200 2.5 90
ใช้ไม้เท้าสร้างดาเมจ 388 โดยประมาณเมื่อกวัดแกว่งเพื่อทำการโจมตี. (ใช้สำหรับไม้เท้า) casting time - 1.0วิ , ระยะทาง - 4m
18 83 17 103,400 2.5 97
ใช้ไม้เท้าสร้างดาเมจ 417 โดยประมาณเมื่อกวัดแกว่งเพื่อทำการโจมตี. (ใช้สำหรับไม้เท้า) casting time - 1.0วิ , ระยะทาง - 4m
19 87 19 137,500 2.5 104
ใช้ไม้เท้าสร้างดาเมจ 432 โดยประมาณเมื่อกวัดแกว่งเพื่อทำการโจมตี. (ใช้สำหรับไม้เท้า) casting time - 1.0วิ , ระยะทาง - 4m
20 91 19 186,100 2.5 111
ใช้ไม้เท้าสร้างดาเมจ 447 โดยประมาณเมื่อกวัดแกว่งเพื่อทำการโจมตี. (ใช้สำหรับไม้เท้า) casting time - 1.0วิ , ระยะทาง - 4m
21 105 21 224,400 2.5 143
ไม้เท้าถูกใส่พลังเวทย์เมื่อกวัดแกว่ง เพื่อทำการโจมตี. สามารถใช้ได้เฉพาะที่อยู่ในสภานะใช้อาวุธประเภทไม้เท้าเท่านั้น. ประสิทธิภาพ 21.
22 109 21 267,000 2.5 153
ไม้เท้าถูกใส่พลังเวทย์เมื่อกวัดแกว่ง เพื่อทำการโจมตี. สามารถใช้ได้เฉพาะที่อยู่ในสภานะใช้อาวุธประเภทไม้เท้าเท่านั้น. ประสิทธิภาพ22.
23 113 23 314,100 2.5 166
ไม้เท้าถูกใส่พลังเวทย์เมื่อกวัดแกว่ง เพื่อทำการโจมตี. สามารถใช้ได้เฉพาะที่อยู่ในสภานะใช้อาวุธประเภทไม้เท้าเท่านั้น. ประสิทธิภาพ23.
24 117 23 376,400 2.5 176
ไม้เท้าถูกใส่พลังเวทย์เมื่อกวัดแกว่ง เพื่อทำการโจมตี. สามารถใช้ได้เฉพาะที่อยู่ในสภานะใช้อาวุธประเภทไม้เท้าเท่านั้น. ประสิทธิภาพ24.
25 121 25 478,800 2.5 189
ไม้เท้าถูกใส่พลังเวทย์เมื่อกวัดแกว่ง เพื่อทำการโจมตี. สามารถใช้ได้เฉพาะที่อยู่ในสภานะใช้อาวุธประเภทไม้เท้าเท่านั้น. ประสิทธิภาพ25.
โฮลี่สไปค์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 40 1 300 2.5 9
เมื่อทำการโจมตีด้วยพลัง 178 อัตราการโจมตีของฝ่ายตรงข้ามช้าลง 37%โดยประมาณในช่วงเวลา 8.3 วินาที. (ใช้กับไม้เท้า) casting time - 1.0วิ , ระยะทาง - 4m
2 42 1 1,400 2.5 12
เมื่อทำการโจมตีด้วยพลัง 191 อัตราการโจมตีของฝ่ายตรงข้ามช้าลง 37%โดยประมาณในช่วงเวลา 8.3 วินาที. (ใช้กับไม้เท้า) casting time - 1.0วิ , ระยะทาง - 4m
3 44 3 2,800 2.5 15
เมื่อทำการโจมตีด้วยพลัง 204 อัตราการโจมตีของฝ่ายตรงข้ามช้าลง 37%โดยประมาณในช่วงเวลา 8.6 วินาที. (ใช้กับไม้เท้า) casting time - 1.0วิ , ระยะทาง - 4m
4 47 3 4,000 2.5 18
เมื่อทำการโจมตีด้วยพลัง 217 อัตราการโจมตีของฝ่ายตรงข้ามช้าลง 37%โดยประมาณในช่วงเวลา 8.9 วินาที. (ใช้กับไม้เท้า) casting time - 1.0วิ , ระยะทาง - 4m
5 49 5 5,300 2.5 21
เมื่อทำการโจมตีด้วยพลัง 231 อัตราการโจมตีของฝ่ายตรงข้ามช้าลง 37%โดยประมาณในช่วงเวลา 9.2 วินาที. (ใช้กับไม้เท้า) casting time - 1.0วิ , ระยะทาง - 4m
6 51 5 8,000 2.5 25
เมื่อทำการโจมตีด้วยพลัง 244 อัตราการโจมตีของฝ่ายตรงข้ามช้าลง 37%โดยประมาณในช่วงเวลา 9.5 วินาที. (ใช้กับไม้เท้า) casting time - 1.0วิ , ระยะทาง - 4m
7 54 7 10,100 2.5 28
เมื่อทำการโจมตีด้วยพลัง 257 อัตราการโจมตีของฝ่ายตรงข้ามช้าลง 38%โดยประมาณในช่วงเวลา 8.8 วินาที. (ใช้กับไม้เท้า) casting time - 1.0วิ , ระยะทาง - 4m
8 56 7 12,600 2.5 31
เมื่อทำการโจมตีด้วยพลัง 263 อัตราการโจมตีของฝ่ายตรงข้ามช้าลง 38%โดยประมาณในช่วงเวลา 10.1 วินาที. (ใช้กับไม้เท้า) casting time - 1.0วิ , ระยะทาง - 4m
9 58 9 15,700 2.5 34
เมื่อทำการโจมตีด้วยพลัง 269 อัตราการโจมตีของฝ่ายตรงข้ามช้าลง 39%โดยประมาณในช่วงเวลา 10.4 วินาที. (ใช้กับไม้เท้า) casting time - 1.0วิ , ระยะทาง - 4m
10 61 9 20,200 2.5 37
เมื่อทำการโจมตีด้วยพลัง 277 อัตราการโจมตีของฝ่ายตรงข้ามช้าลง 40%โดยประมาณในช่วงเวลา 10.7 วินาที. (ใช้กับไม้เท้า) casting time - 1.0วิ , ระยะทาง - 4m
11 63 11 32,100 2.5 43
เมื่อทำการโจมตีด้วยพลัง 283 อัตราการโจมตีของฝ่ายตรงข้ามช้าลง 41%โดยประมาณในช่วงเวลา 11.0 วินาที. (ใช้กับไม้เท้า) casting time - 1.0วิ , ระยะทาง - 4m
12 65 11 36,900 2.5 50
เมื่อทำการโจมตีด้วยพลัง 289 อัตราการโจมตีของฝ่ายตรงข้ามช้าลง 42%โดยประมาณในช่วงเวลา 11.3 วินาที. (ใช้กับไม้เท้า) casting time - 1.0วิ , ระยะทาง - 4m
13 68 13 42,200 2.5 56
เมื่อทำการโจมตีด้วยพลัง 297 อัตราการโจมตีของฝ่ายตรงข้ามช้าลง 43%โดยประมาณในช่วงเวลา 11.6 วินาที. (ใช้กับไม้เท้า) casting time - 1.0วิ , ระยะทาง - 4m
14 70 13 47,900 2.5 62
เมื่อทำการโจมตีด้วยพลัง 303 อัตราการโจมตีของฝ่ายตรงข้ามช้าลง 43%โดยประมาณในช่วงเวลา 11.9 วินาที. (ใช้กับไม้เท้า) casting time - 1.0วิ , ระยะทาง - 4m
15 72 15 54,000 2.5 69
เมื่อทำการโจมตีด้วยพลัง 309 อัตราการโจมตีของฝ่ายตรงข้ามช้าลง 45%โดยประมาณในช่วงเวลา 12.2 วินาที. (ใช้กับไม้เท้า) casting time - 1.0วิ , ระยะทาง - 4m
16 75 15 70,800 2.5 75
เมื่อทำการโจมตีด้วยพลัง 332 อัตราการโจมตีของฝ่ายตรงข้ามช้าลง 61%โดยประมาณในช่วงเวลา 12.5วินาที. (ใช้กับไม้เท้า) casting time - 1.0วิ , ระยะทาง - 4m
17 80 17 86,200 2.5 81
เมื่อทำการโจมตีด้วยพลัง 335 อัตราการโจมตีของฝ่ายตรงข้ามช้าลง 62%โดยประมาณในช่วงเวลา12.8 วินาที. (ใช้กับไม้เท้า) casting time - 1.0วิ , ระยะทาง - 4m
18 85 17 103,400 2.5 88
เมื่อทำการโจมตีด้วยพลัง 378 อัตราการโจมตีของฝ่ายตรงข้ามช้าลง 64%โดยประมาณในช่วงเวลา 11.1 วินาที. (ใช้กับไม้เท้า) casting time - 1.0วิ , ระยะทาง - 4m
19 90 19 137,500 2.5 94
เมื่อทำการโจมตีด้วยพลัง 401 อัตราการโจมตีของฝ่ายตรงข้ามช้าลง 66%โดยประมาณในช่วงเวลา13.4 วินาที. (ใช้กับไม้เท้า) casting time - 1.0วิ , ระยะทาง - 4m
20 95 19 186,100 2.5 100
เมื่อทำการโจมตีด้วยพลัง 424 อัตราการโจมตีของฝ่ายตรงข้ามช้าลง 69%โดยประมาณในช่วงเวลา 13.7 วินาที. (ใช้กับไม้เท้า) casting time - 1.0วิ , ระยะทาง - 4m
21 106 21 224,400 2.5 131
การโจมตีโดยใช้พลังเวทย์ที่อยู่ในไม้เท้า. ต้องผ่านการเรียนโจมตีด้วยเวทย์ก่อน.จะลดความเร็วการโจมตีของเป้าหมายลง . สามารถใช้ได้เฉพาะที่อยู่ในสภานะใช้อาวุธประเภทไม้เท้าเท่านั้น. ประสิทธิภาพ 21.
22 110 21 267,000 2.5 140
การโจมตีโดยใช้พลังเวทย์ที่อยู่ในไม้เท้า. ต้องผ่านการเรียนโจมตีด้วยเวทย์ก่อน.จะลดความเร็วการโจมตีของเป้าหมายลง . สามารถใช้ได้เฉพาะที่อยู่ในสภานะใช้อาวุธประเภทไม้เท้าเท่านั้น. ประสิทธิภาพ 22.
23 114 23 314,100 2.5 152
การโจมตีโดยใช้พลังเวทย์ที่อยู่ในไม้เท้า. ต้องผ่านการเรียนโจมตีด้วยเวทย์ก่อน.จะลดความเร็วการโจมตีของเป้าหมายลง . สามารถใช้ได้เฉพาะที่อยู่ในสภานะใช้อาวุธประเภทไม้เท้าเท่านั้น. ประสิทธิภาพ 23.
24 118 23 376,400 2.5 161
การโจมตีโดยใช้พลังเวทย์ที่อยู่ในไม้เท้า. ต้องผ่านการเรียนโจมตีด้วยเวทย์ก่อน.จะลดความเร็วการโจมตีของเป้าหมายลง . สามารถใช้ได้เฉพาะที่อยู่ในสภานะใช้อาวุธประเภทไม้เท้าเท่านั้น. ประสิทธิภาพ 24.
25 122 25 478,800 2.5 172
การโจมตีโดยใช้พลังเวทย์ที่อยู่ในไม้เท้า. ต้องผ่านการเรียนโจมตีด้วยเวทย์ก่อน.จะลดความเร็วการโจมตีของเป้าหมายลง . สามารถใช้ได้เฉพาะที่อยู่ในสภานะใช้อาวุธประเภทไม้เท้าเท่านั้น. ประสิทธิภาพ 25.
โฮลี่เอิร์ธเควค
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 106 15 224,400 7.6 128
ใช้ไม้เท้าในการแทกพื้นทำให้แผ่นดินไหว.
2 109 15 267,000 7.6 137
ใช้ไม้เท้าในการแทกพื้นทำให้แผ่นดินไหว.
3 112 15 314,100 7.6 146
ใช้ไม้เท้าในการแทกพื้นทำให้แผ่นดินไหว.
4 115 20 376,400 7.6 155
ใช้ไม้เท้าในการแทกพื้นทำให้แผ่นดินไหว.
5 118 20 478,800 7.6 164
ใช้ไม้เท้าในการแทกพื้นทำให้แผ่นดินไหว.
6 121 20 576,600 7.6 173
ใช้ไม้เท้าในการแทกพื้นทำให้แผ่นดินไหว.
7 124 25 711,700 7.6 182
ใช้ไม้เท้าในการแทกพื้นทำให้แผ่นดินไหว.
8 127 25 937,400 7.6 191
ใช้ไม้เท้าในการแทกพื้นทำให้แผ่นดินไหว.
9 130 25 1,114,500 7.6 200
ใช้ไม้เท้าในการแทกพื้นทำให้แผ่นดินไหว.
10 133 30 1,378,600 7.6 209
ใช้ไม้เท้าในการแทกพื้นทำให้แผ่นดินไหว.
โฮลี่อัพเปอร์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 40 1 300 2.5 10
ใส่พลังเวทย์ลงบนไม้เท้า เพื่อโจมตีได้อย่างแม่นยำหนักหน่วงด้วยพลัง 208 โดยประมาณเมื่อโจมตี. (ใช้สำหรับไม้เท้า) casting time - 1.0วิ , ระยะทาง - 4m
2 41 1 1,400 2.5 14
ใส่พลังเวทย์ลงบนไม้เท้า เพื่อโจมตีได้อย่างแม่นยำหนักหน่วงด้วยพลัง 221 โดยประมาณเมื่อโจมตี. (ใช้สำหรับไม้เท้า) casting time - 1.0วิ , ระยะทาง - 4m
3 43 3 2,800 2.5 18
ใส่พลังเวทย์ลงบนไม้เท้า เพื่อโจมตีได้อย่างแม่นยำหนักหน่วงด้วยพลัง 234 โดยประมาณเมื่อโจมตี. (ใช้สำหรับไม้เท้า) casting time - 1.0วิ , ระยะทาง - 4m
4 46 3 4,000 2.5 21
ใส่พลังเวทย์ลงบนไม้เท้า เพื่อโจมตีได้อย่างแม่นยำหนักหน่วงด้วยพลัง 247 โดยประมาณเมื่อโจมตี. (ใช้สำหรับไม้เท้า) casting time - 1.0วิ , ระยะทาง - 4m
5 48 5 5,300 2.5 25
ใส่พลังเวทย์ลงบนไม้เท้า เพื่อโจมตีได้อย่างแม่นยำหนักหน่วงด้วยพลัง 260 โดยประมาณเมื่อโจมตี. (ใช้สำหรับไม้เท้า) casting time - 1.0วิ , ระยะทาง - 4m
6 50 5 8,000 2.5 29
ใส่พลังเวทย์ลงบนไม้เท้า เพื่อโจมตีได้อย่างแม่นยำหนักหน่วงด้วยพลัง 273 โดยประมาณเมื่อโจมตี. (ใช้สำหรับไม้เท้า) casting time - 1.0วิ , ระยะทาง - 4m
7 53 7 10,100 2.5 32
ใส่พลังเวทย์ลงบนไม้เท้า เพื่อโจมตีได้อย่างแม่นยำหนักหน่วงด้วยพลัง 286 โดยประมาณเมื่อโจมตี. (ใช้สำหรับไม้เท้า) casting time - 1.0วิ , ระยะทาง - 4m
8 55 7 12,600 2.5 36
ใส่พลังเวทย์ลงบนไม้เท้า เพื่อโจมตีได้อย่างแม่นยำหนักหน่วงด้วยพลัง 299 โดยประมาณเมื่อโจมตี. (ใช้สำหรับไม้เท้า) casting time - 1.0วิ , ระยะทาง - 4m
9 57 9 15,700 2.5 40
ใส่พลังเวทย์ลงบนไม้เท้า เพื่อโจมตีได้อย่างแม่นยำหนักหน่วงด้วยพลัง 312 โดยประมาณเมื่อโจมตี. (ใช้สำหรับไม้เท้า) casting time - 1.0วิ , ระยะทาง - 4m
10 60 9 20,200 2.5 43
ใส่พลังเวทย์ลงบนไม้เท้า เพื่อโจมตีได้อย่างแม่นยำหนักหน่วงด้วยพลัง 325 โดยประมาณเมื่อโจมตี. (ใช้สำหรับไม้เท้า) casting time - 1.0วิ , ระยะทาง - 4m
11 62 11 32,100 2.5 51
ใส่พลังเวทย์ลงบนไม้เท้า เพื่อโจมตีได้อย่างแม่นยำหนักหน่วงด้วยพลัง 333 โดยประมาณเมื่อโจมตี. (ใช้สำหรับไม้เท้า) casting time - 1.0วิ , ระยะทาง - 4m
12 64 11 36,900 2.5 58
ใส่พลังเวทย์ลงบนไม้เท้า เพื่อโจมตีได้อย่างแม่นยำหนักหน่วงด้วยพลัง 341โดยประมาณเมื่อโจมตี. (ใช้สำหรับไม้เท้า) casting time - 1.0วิ , ระยะทาง - 4m
13 67 13 42,200 2.5 65
ใส่พลังเวทย์ลงบนไม้เท้า เพื่อโจมตีได้อย่างแม่นยำหนักหน่วงด้วยพลัง 349 โดยประมาณเมื่อโจมตี. (ใช้สำหรับไม้เท้า) casting time - 1.0วิ , ระยะทาง - 4m
14 69 13 47,900 2.5 73
ใส่พลังเวทย์ลงบนไม้เท้า เพื่อโจมตีได้อย่างแม่นยำหนักหน่วงด้วยพลัง 357 โดยประมาณเมื่อโจมตี. (ใช้สำหรับไม้เท้า) casting time - 1.0วิ , ระยะทาง - 4m
15 71 15 54,000 2.5 80
ใส่พลังเวทย์ลงบนไม้เท้า เพื่อโจมตีได้อย่างแม่นยำหนักหน่วงด้วยพลัง 365 โดยประมาณเมื่อโจมตี. (ใช้สำหรับไม้เท้า) casting time - 1.0วิ , ระยะทาง - 4m
16 75 15 70,800 2.5 87
ใส่พลังเวทย์ลงบนไม้เท้า เพื่อโจมตีได้อย่างแม่นยำหนักหน่วงด้วยพลัง 388 โดยประมาณเมื่อโจมตี. (ใช้สำหรับไม้เท้า) casting time - 1.0วิ , ระยะทาง - 4m
17 81 17 86,200 2.5 95
ใส่พลังเวทย์ลงบนไม้เท้า เพื่อโจมตีได้อย่างแม่นยำหนักหน่วงด้วยพลัง 407 โดยประมาณเมื่อโจมตี. (ใช้สำหรับไม้เท้า) casting time - 1.0วิ , ระยะทาง - 4m
18 87 17 103,400 2.5 102
ใส่พลังเวทย์ลงบนไม้เท้า เพื่อโจมตีได้อย่างแม่นยำหนักหน่วงด้วยพลัง 426 โดยประมาณเมื่อโจมตี. (ใช้สำหรับไม้เท้า) casting time - 1.0วิ , ระยะทาง - 4m
19 93 19 137,500 2.5 110
ใส่พลังเวทย์ลงบนไม้เท้า เพื่อโจมตีได้อย่างแม่นยำหนักหน่วงด้วยพลัง 445 โดยประมาณเมื่อโจมตี. (ใช้สำหรับไม้เท้า) casting time - 1.0วิ , ระยะทาง - 4m
20 99 19 186,100 2.5 117
ใส่พลังเวทย์ลงบนไม้เท้า เพื่อโจมตีได้อย่างแม่นยำหนักหน่วงด้วยพลัง 464 โดยประมาณเมื่อโจมตี. (ใช้สำหรับไม้เท้า) casting time - 1.0วิ , ระยะทาง - 4m
21 108 21 224,400 2.5 149
เพิ่มพลังเวทย์ที่มีอยู่ในไม้เท้า. ด้วยการใช้การโจมตีเวทย์ ผลักเป้าหมายออกไป. สามารถใช้ได้เฉพาะที่อยู่ในสภานะใช้อาวุธประเภทไม้เท้าเท่านั้น. ประสิทธิภาพ 21.
22 112 21 267,000 2.5 160
เพิ่มพลังเวทย์ที่มีอยู่ในไม้เท้า. ด้วยการใช้การโจมตีเวทย์ ผลักเป้าหมายออกไป. สามารถใช้ได้เฉพาะที่อยู่ในสภานะใช้อาวุธประเภทไม้เท้าเท่านั้น. ประสิทธิภาพ 22.
23 116 23 314,100 2.5 173
เพิ่มพลังเวทย์ที่มีอยู่ในไม้เท้า. ด้วยการใช้การโจมตีเวทย์ ผลักเป้าหมายออกไป. สามารถใช้ได้เฉพาะที่อยู่ในสภานะใช้อาวุธประเภทไม้เท้าเท่านั้น. ประสิทธิภาพ 23.
24 120 23 376,400 2.5 184
เพิ่มพลังเวทย์ที่มีอยู่ในไม้เท้า. ด้วยการใช้การโจมตีเวทย์ ผลักเป้าหมายออกไป. สามารถใช้ได้เฉพาะที่อยู่ในสภานะใช้อาวุธประเภทไม้เท้าเท่านั้น. ประสิทธิภาพ 24.
25 124 25 478,800 2.5 197
เพิ่มพลังเวทย์ที่มีอยู่ในไม้เท้า. ด้วยการใช้การโจมตีเวทย์ ผลักเป้าหมายออกไป. สามารถใช้ได้เฉพาะที่อยู่ในสภานะใช้อาวุธประเภทไม้เท้าเท่านั้น. ประสิทธิภาพ 25.
ไลท์อาร์เมอร์เอ็กเพอร์ไทซ์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 1 300 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพกายภาพ 1.0% โดยประมาณ
2 0 2 1,400 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 1.9% โดยประมาณ
3 0 3 2,800 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 2.8% โดยประมาณ
4 0 4 4,000 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 3.7% โดยประมาณ
5 0 5 5,300 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 4.6% โดยประมาณ
6 0 6 8,000 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 5.5% โดยประมาณ
7 0 7 10,100 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 6.4% โดยประมาณ
8 0 8 12,600 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 7.3% โดยประมาณ
9 0 9 15,700 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 8.2% โดยประมาณ
10 0 10 20,200 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 9.1% โดยประมาณ
11 0 11 32,100 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 10% โดยประมาณ
12 0 12 36,900 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 10.9% โดยประมาณ
13 0 13 42,200 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 11.8% โดยประมาณ
14 0 14 47,900 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 12.7% โดยประมาณ
15 0 15 54,000 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 13.6% โดยประมาณ
16 0 16 70,800 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 14.5% โดยประมาณ
17 0 17 86,200 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 15.4% โดยประมาณ
18 0 18 103,400 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกั16.3% โดยประมาณ
19 0 19 137,500 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 17.2% โดยประมาณ
20 0 20 186,100 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบไลท์อาร์เมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 18.1% โดยประมาณ
โร๊บเอ็กซเพอร์ไทซ์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 1 300 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก 1.0%โดยประมาณ.
2 0 2 1,400 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก 1.75%โดยประมาณ.
3 0 3 2,800 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก 2.5 %โดยประมาณ.
4 0 4 4,000 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก 3.25 %โดยประมาณ.
5 0 5 5,300 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก 4.0%โดยประมาณ.
6 0 6 8,000 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก 4.75%โดยประมาณ.
7 0 7 10,100 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก 5.5%โดยประมาณ.
8 0 8 12,600 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก 6.25%โดยประมาณ.
9 0 9 15,700 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก 7.0%โดยประมาณ.
10 0 10 20,200 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก 7.75%โดยประมาณ.
11 0 11 32,100 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก 8.5%โดยประมาณ.
12 0 12 36,900 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก 9.25%โดยประมาณ.
13 0 13 42,200 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก 10.0%โดยประมาณ.
14 0 14 47,900 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก 10.75%โดยประมาณ.
15 0 15 54,000 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก 11.5%โดยประมาณ.
16 0 16 70,800 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก 12.25%โดยประมาณ.
17 0 17 86,200 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก 13.0%โดยประมาณ.
18 0 18 103,400 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก 13.75%โดยประมาณ.
19 0 19 137,500 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก 14.5%โดยประมาณ.
20 0 20 186,100 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก 15.25%โดยประมาณ.
21 0 21 224,400 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก. ประสิทธิภาพเลเวล 21.
22 0 22 267,000 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก. ประสิทธิภาพเลเวล 22.
23 0 23 314,100 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก. ประสิทธิภาพเลเวล 23.
24 0 24 376,400 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก. ประสิทธิภาพเลเวล 24.
25 0 25 478,800 0.0 0
เมื่อใช้อาวุธป้องกันประเภทเสื้อคลุมครบทั้ง เสื้อ,ถุงมือ,รองเท้า เพิ่มพลังป้องกันการยภาพขึ้นอีก. ประสิทธิภาพเลเวล 25.
มานาคอนโทรล
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 5 1 300 0.0 0
เพิ่มการฟื้นคืนพลัง MP อีก 2 โดยประมาณ.
2 8 2 1,400 0.0 0
เพิ่มการฟื้นคืนพลัง MP อีก 4 โดยประมาณ
3 11 3 2,800 0.0 0
เพิ่มการฟื้นคืนพลัง MP อีก 7 โดยประมาณ
4 14 4 4,000 0.0 0
เพิ่มการฟื้นคืนพลัง MP อีก 9 โดยประมาณ
5 17 5 5,300 0.0 0
เพิ่มการฟื้นคืนพลัง MP อีก 12 โดยประมาณ
6 22 6 8,000 0.0 0
เพิ่มการฟื้นคืนพลัง MP อีก 14โดยประมาณ
7 25 7 10,100 0.0 0
เพิ่มการฟื้นคืนพลัง MP อีก 17 โดยประมาณ
8 29 8 12,600 0.0 0
เพิ่มการฟื้นคืนพลัง MP อีก 19 โดยประมาณ
9 32 9 15,700 0.0 0
เพิ่มการฟื้นคืนพลัง MP อีก 22 โดยประมาณ
10 36 10 20,200 0.0 0
เพิ่มการฟื้นคืนพลัง MP อีก 24 โดยประมาณ
11 42 11 32,100 0.0 0
เพิ่มการฟื้นคืนพลัง MP อีก 28 โดยประมาณ
12 47 12 36,900 0.0 0
เพิ่มการฟื้นคืนพลัง MP อีก 30 โดยประมาณ
13 53 13 42,200 0.0 0
เพิ่มการฟื้นคืนพลัง MP อีก 34 โดยประมาณ
14 58 14 47,900 0.0 0
เพิ่มการฟื้นคืนพลัง MP อีก 37 โดยประมาณ
15 68 15 54,000 0.0 0
เพิ่มการฟื้นคืนพลัง MP อีก 41 โดยประมาณ
16 77 16 70,800 0.0 0
เพิ่มการฟื้นคืนพลัง MP อีก 43 โดยประมาณ
17 82 17 86,200 0.0 0
เพิ่มการฟื้นคืนพลัง MP อีก 48 โดยประมาณ
18 87 18 103,400 0.0 0
เพิ่มการฟื้นคืนพลัง MP อีก 50 โดยประมาณ
19 91 19 137,500 0.0 0
เพิ่มการฟื้นคืนพลัง MP อีก 54 โดยประมาณ
20 96 20 186,100 0.0 0
เพิ่มการฟื้นคืนพลัง MP อีก 56 โดยประมาณ
เมจิคแบริเออร์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 1 300 0.0 0
เพิ่มพลังป้องกันเวทย์ 1% โดยประมาณ.
2 0 2 1,400 0.0 0
เพิ่มพลังป้องกันเวทย์ 2% โดยประมาณ.
3 0 3 2,800 0.0 0
เพิ่มพลังป้องกันเวทย์ 3% โดยประมาณ.
4 0 4 4,000 0.0 0
เพิ่มพลังป้องกันเวทย์ 4% โดยประมาณ.
5 0 5 5,300 0.0 0
เพิ่มพลังป้องกันเวทย์ 5% โดยประมาณ.
6 0 6 8,000 0.0 0
เพิ่มพลังป้องกันเวทย์ 6% โดยประมาณ.
7 0 7 10,100 0.0 0
เพิ่มพลังป้องกันเวทย์ 7% โดยประมาณ.
8 0 8 12,600 0.0 0
เพิ่มพลังป้องกันเวทย์ 8% โดยประมาณ.
9 0 9 15,700 0.0 0
เพิ่มพลังป้องกันเวทย์ 9% โดยประมาณ.
10 0 10 20,200 0.0 0
เพิ่มพลังป้องกันเวทย์ 10% โดยประมาณ.
11 0 11 32,100 0.0 0
เพิ่มพลังป้องกันเวทย์ 11% โดยประมาณ.
12 0 12 36,900 0.0 0
เพิ่มพลังป้องกันเวทย์ 12% โดยประมาณ.
13 0 13 42,200 0.0 0
เพิ่มพลังป้องกันเวทย์ 13% โดยประมาณ.
14 0 14 47,900 0.0 0
เพิ่มพลังป้องกันเวทย์ 14% โดยประมาณ.
15 0 15 54,000 0.0 0
เพิ่มพลังป้องกันเวทย์ 15% โดยประมาณ.
16 0 16 70,800 0.0 0
เพิ่มพลังป้องกันเวทย์ 16% โดยประมาณ.
17 0 17 86,200 0.0 0
เพิ่มพลังป้องกันเวทย์ 17% โดยประมาณ.
18 0 18 103,400 0.0 0
เพิ่มพลังป้องกันเวทย์ 18% โดยประมาณ.
19 0 19 137,500 0.0 0
เพิ่มพลังป้องกันเวทย์ 19% โดยประมาณ.
20 0 20 186,100 0.0 0
เพิ่มพลังป้องกันเวทย์ 20% โดยประมาณ.
เฟทอลคอนโทรล
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 1 300 0.0 0
เพิ่มการฟื้นคืน HP อีก 3 โดยประมาณ.
2 0 2 1,400 0.0 0
เพิ่มการฟื้นคืน HP อีก 5 โดยประมาณ.
3 0 3 2,800 0.0 0
เพิ่มการฟื้นคืน HP อีก 9 โดยประมาณ.
4 0 4 4,000 0.0 0
เพิ่มการฟื้นคืน HP อีก 11 โดยประมาณ.
5 0 5 5,300 0.0 0
เพิ่มการฟื้นคืน HP อีก 15 โดยประมาณ.
6 0 6 8,000 0.0 0
เพิ่มการฟื้นคืน HP อีก 18 โดยประมาณ.
7 0 7 10,100 0.0 0
เพิ่มการฟื้นคืน HP อีก 21 โดยประมาณ.
8 0 8 12,600 0.0 0
เพิ่มการฟื้นคืน HP อีก 24 โดยประมาณ.
9 0 9 15,700 0.0 0
เพิ่มการฟื้นคืน HP อีก 28 โดยประมาณ.
10 0 10 20,200 0.0 0
เพิ่มการฟื้นคืน HP อีก 30 โดยประมาณ.
11 0 11 32,100 0.0 0
เพิ่มการฟื้นคืน HP. ประสิทธิภาพ 11.
12 0 12 36,900 0.0 0
เพิ่มการฟื้นคืน HP. ประสิทธิภาพ 12.
13 0 13 42,200 0.0 0
เพิ่มการฟื้นคืน HP. ประสิทธิภาพ 13.
14 0 14 47,900 0.0 0
เพิ่มการฟื้นคืน HP. ประสิทธิภาพ 14.
15 0 15 54,000 0.0 0
เพิ่มการฟื้นคืน HP. ประสิทธิภาพ 15.
สเพ็ลแบริเออร์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 1 100 0.0 0
ลดโอกาสที่ดาเมจเวทย์จะลดลงอย่างผิดปกติ 3.3% โดยประมาณ.
2 0 1 300 0.0 0
ลดโอกาสที่ดาเมจเวทย์จะลดลงอย่างผิดปกติ 6.6% โดยประมาณ.
3 0 1 500 0.0 0
ลดโอกาสที่ดาเมจเวทย์จะลดลงอย่างผิดปกติ 9.9% โดยประมาณ.
4 0 1 700 0.0 0
ลดโอกาสที่ดาเมจเวทย์จะลดลงอย่างผิดปกติ 13.2% โดยประมาณ.
5 0 1 900 0.0 0
ลดโอกาสที่ดาเมจเวทย์จะลดลงอย่างผิดปกติ 16.5% โดยประมาณ.
6 0 1 1,100 0.0 0
ลดโอกาสที่ดาเมจเวทย์จะลดลงอย่างผิดปกติ 19.8% โดยประมาณ.
7 0 1 1,300 0.0 0
ลดโอกาสที่ดาเมจเวทย์จะลดลงอย่างผิดปกติ 23.1% โดยประมาณ.
8 0 1 1,500 0.0 0
ลดโอกาสที่ดาเมจเวทย์จะลดลงอย่างผิดปกติ 26.4% โดยประมาณ.
9 0 1 1,700 0.0 0
ลดโอกาสที่ดาเมจเวทย์จะลดลงอย่างผิดปกติ 29.7% โดยประมาณ.
10 0 1 1,900 0.0 0
ลดโอกาสที่ดาเมจเวทย์จะลดลงอย่างผิดปกติ 33.0% โดยประมาณ.
11 0 2 5,000 0.0 0
ลดโอกาสที่ดาเมจเวทย์จะลดลงอย่างผิดปกติ 36.3% โดยประมาณ.
12 0 2 5,500 0.0 0
ลดโอกาสที่ดาเมจเวทย์จะลดลงอย่างผิดปกติ 39.6% โดยประมาณ.
13 0 2 6,000 0.0 0
ลดโอกาสที่ดาเมจเวทย์จะลดลงอย่างผิดปกติ 42.9% โดยประมาณ.
14 0 2 6,500 0.0 0
ลดโอกาสที่ดาเมจเวทย์จะลดลงอย่างผิดปกติ 46.2% โดยประมาณ.
15 0 2 7,000 0.0 0
ลดโอกาสที่ดาเมจเวทย์จะลดลงอย่างผิดปกติ 49.5% โดยประมาณ.
สเพ็ลคราฟท์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 1 300 0.0 0
เพิ่มพลังโจมตีเวทย์ 1% โดยประมาณ.
2 0 2 1,400 0.0 0
เพิ่มพลังโจมตีเวทย์ 2% โดยประมาณ.
3 0 3 2,800 0.0 0
เพิ่มพลังโจมตีเวทย์ 3% โดยประมาณ.
4 0 4 4,000 0.0 0
เพิ่มพลังโจมตีเวทย์ 4% โดยประมาณ.
5 0 5 5,300 0.0 0
เพิ่มพลังโจมตีเวทย์ 5% โดยประมาณ.
6 0 6 8,000 0.0 0
เพิ่มพลังโจมตีเวทย์ 6% โดยประมาณ.
7 0 7 10,100 0.0 0
เพิ่มพลังโจมตีเวทย์ 7% โดยประมาณ.
8 0 8 12,600 0.0 0
เพิ่มพลังโจมตีเวทย์ 8% โดยประมาณ.
9 0 9 15,700 0.0 0
เพิ่มพลังโจมตีเวทย์ 9% โดยประมาณ.
10 0 10 20,200 0.0 0
เพิ่มพลังโจมตีเวทย์ 10% โดยประมาณ.
11 0 11 32,100 0.0 0
เพิ่มพลังโจมตีเวทย์ 12% โดยประมาณ.
12 0 12 36,900 0.0 0
เพิ่มพลังโจมตีเวทย์ 17% โดยประมาณ.
13 0 13 42,200 0.0 0
เพิ่มพลังโจมตีเวทย์ 16% โดยประมาณ.
14 0 14 47,900 0.0 0
เพิ่มพลังโจมตีเวทย์ 18% โดยประมาณ.
15 0 15 54,000 0.0 0
เพิ่มพลังโจมตีเวทย์ 20% โดยประมาณ.
วิทช์คราฟท์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 7 112,500 0.0 0
เวลาใช้อาวุธไม้เท้า เพิ่มการจู่โจมเวทย์ 8
2 0 14 338,000 0.0 0
เวลาใช้อาวุธไม้เท้า เพิ่มการจู่โจมเวทย์ 10
3 0 19 918,400 0.0 0
เวลาใช้อาวุธไม้เท้า เพิ่มการจู่โจมเวทย์ 13
4 0 25 1,169,300 0.0 0
เวลาใช้อาวุธไม้เท้า พลังเวทย์จะสูงขึ้น พลังระดับที่ 4
5 0 33 2,225,700 0.0 0
เวลาใช้อาวุธไม้เท้า พลังเวทย์จะสูงขึ้น พลังระดับที่ 5
6 0 42 2,493,100 0.0 0
เวลาใช้อาวุธไม้เท้า พลังเวทย์จะสูงขึ้น พลังระดับที่ 6
เอนฮานซ์ MP
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 4 1 300 0.0 0
MP สูงสุดเพิ่มสูงขึ้น 1% เป็นจำนวน 21 โดยประมาณที่เพิมขึ้น.
2 7 1 1,400 0.0 0
MP สูงสุดเพิ่มสูงขึ้น 1% เป็นจำนวน 43 โดยประมาณที่เพิมขึ้น
3 10 2 2,800 0.0 0
MP สูงสุดเพิ่มสูงขึ้น 1% เป็นจำนวน 66 โดยประมาณที่เพิมขึ้น
4 13 3 4,000 0.0 0
MP สูงสุดเพิ่มสูงขึ้น 1% เป็นจำนวน 91 โดยประมาณที่เพิมขึ้น
5 16 3 5,300 0.0 0
MP สูงสุดเพิ่มสูงขึ้น 1% เป็นจำนวน 117 โดยประมาณที่เพิมขึ้น
6 21 4 8,000 0.0 0
MP สูงสุดเพิ่มสูงขึ้น 1%+ 144 การฟื้นคืน MP เพิ่มขึ้นมา 2 ขั้น.
7 24 5 10,100 0.0 0
MP สูงสุดเพิ่มสูงขึ้น 1%+ 173 การฟื้นคืน MP เพิ่มขึ้นมา 2 ขั้น.
8 28 5 12,600 0.0 0
MP สูงสุดเพิ่มสูงขึ้น 1%+ 203 การฟื้นคืน MP เพิ่มขึ้นมา 2 ขั้น.
9 31 6 15,700 0.0 0
MP สูงสุดเพิ่มสูงขึ้น 1%+ 144 การฟื้นคืน MP เพิ่มขึ้นมา 2 ขั้น.
10 35 7 20,200 0.0 0
MP สูงสุดเพิ่มสูงขึ้น 2%+ 267 การฟื้นคืน MP เพิ่มขึ้นมา 2 ขั้น.
11 41 7 32,100 0.0 0
MP สูงสุดเพิ่มสูงขึ้น 2%+ 301 การฟื้นคืน MP เพิ่มขึ้นมา 2 ขั้น.
12 46 8 36,900 0.0 0
MP สูงสุดเพิ่มสูงขึ้น 2%+ 336 การฟื้นคืน MP เพิ่มขึ้นมา 2 ขั้น.
13 52 9 42,200 0.0 0
MP สูงสุดเพิ่มสูงขึ้น 2%+ 373 การฟื้นคืน MP เพิ่มขึ้นมา 2 ขั้น.
14 57 9 47,900 0.0 0
MP สูงสุดเพิ่มสูงขึ้น 2%+ 411 การฟื้นคืน MP เพิ่มขึ้นมา 2 ขั้น.
15 67 10 54,000 0.0 0
MP สูงสุดเพิ่มสูงขึ้น 2%+ 450 การฟื้นคืน MP เพิ่มขึ้นมา 2 ขั้น.
16 76 11 70,800 0.0 0
MP สูงสุดเพิ่มสูงขึ้น 2%+ 491 การฟื้นคืน MP เพิ่มขึ้นมา 2 ขั้น.
17 81 11 86,200 0.0 0
MP สูงสุดเพิ่มสูงขึ้น 2%+ 533 การฟื้นคืน MP เพิ่มขึ้นมา 2 ขั้น.
18 86 12 103,400 0.0 0
MP สูงสุดเพิ่มสูงขึ้น 2%+ 576 การฟื้นคืน MP เพิ่มขึ้นมา 2 ขั้น.
19 90 13 137,500 0.0 0
MP สูงสุดเพิ่มสูงขึ้น 2%+ 621 การฟื้นคืน MP เพิ่มขึ้นมา 2 ขั้น.
20 95 13 186,100 0.0 0
MP สูงสุดเพิ่มสูงขึ้น 2%+ 667 การฟื้นคืน MP เพิ่มขึ้นมา 2 ขั้น.
21 105 14 224,400 0.0 0
MP สูงสุดเพิ่มขึ้น. ประสิทธิภาพเลเวล 21.
22 105 15 267,000 0.0 0
MP สูงสุดเพิ่มขึ้น. ประสิทธิภาพเลเวล 22.
23 105 15 314,100 0.0 0
MP สูงสุดเพิ่มขึ้น. ประสิทธิภาพเลเวล 23.
24 105 16 376,400 0.0 0
MP สูงสุดเพิ่มขึ้น. ประสิทธิภาพเลเวล 24.
25 105 17 478,800 0.0 0
MP สูงสุดเพิ่มขึ้น. ประสิทธิภาพเลเวล 25.
เอนฮานซ์ HP
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 6 1 300 0.0 0
เพิ่ม HP สูงสุด1% เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 31 โดยประมาณ.
2 9 1 1,400 0.0 0
เพิ่ม HP สูงสุด1% เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 64 โดยประมาณ.
3 12 2 2,800 0.0 0
เพิ่ม HP สูงสุด1% เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 99 โดยประมาณ.
4 15 3 4,000 0.0 0
เพิ่ม HP สูงสุด1% เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 136 โดยประมาณ.
5 18 3 5,300 0.0 0
เพิ่ม HP สูงสุด1% เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 175 โดยประมาณ.
6 22 4 8,000 0.0 0
เพิ่ม HP สูงสุด1% + 216 โดยประมาณ พลังการฟื้นคืน HP เพิ่มขึ้น 3 โดยประมาณ.
7 25 5 10,100 0.0 0
เพิ่ม HP สูงสุด1% + 259 โดยประมาณ พลังการฟื้นคืน HP เพิ่มขึ้น 3 โดยประมาณ.
8 29 5 12,600 0.0 0
เพิ่ม HP สูงสุด1% + 304โดยประมาณ พลังการฟื้นคืน HP เพิ่มขึ้น 3 โดยประมาณ.
9 32 6 15,700 0.0 0
เพิ่ม HP สูงสุด1% + 351 โดยประมาณ พลังการฟื้นคืน HP เพิ่มขึ้น 3 โดยประมาณ.
10 36 7 20,200 0.0 0
เพิ่ม HP สูงสุด1% + 400 โดยประมาณ พลังการฟื้นคืน HP เพิ่มขึ้น 3 โดยประมาณ.
11 41 7 32,100 0.0 0
เพิ่ม HP สูงสุด2% + 451 โดยประมาณ พลังการฟื้นคืน HP เพิ่มขึ้น 3 โดยประมาณ.
12 46 8 36,900 0.0 0
เพิ่ม HP สูงสุด2% + 504 โดยประมาณ พลังการฟื้นคืน HP เพิ่มขึ้น 3 โดยประมาณ.
13 52 9 42,200 0.0 0
เพิ่ม HP สูงสุด2% + 559 โดยประมาณ พลังการฟื้นคืน HP เพิ่มขึ้น 3 โดยประมาณ.
14 57 9 47,900 0.0 0
เพิ่ม HP สูงสุด2% + 616 โดยประมาณ พลังการฟื้นคืน HP เพิ่มขึ้น 3 โดยประมาณ.
15 67 10 54,000 0.0 0
เพิ่ม HP สูงสุด2% + 675 โดยประมาณ พลังการฟื้นคืน HP เพิ่มขึ้น 3 โดยประมาณ.
16 75 11 70,800 0.0 0
เพิ่ม HP สูงสุด2% + 736 โดยประมาณ พลังการฟื้นคืน HP เพิ่มขึ้น 8 โดยประมาณ.
17 80 11 86,200 0.0 0
เพิ่ม HP สูงสุด2% +799 โดยประมาณ พลังการฟื้นคืน HP เพิ่มขึ้น 8 โดยประมาณ.
18 85 12 103,400 0.0 0
เพิ่ม HP สูงสุด2% + 864 โดยประมาณ พลังการฟื้นคืน HP เพิ่มขึ้น 8 โดยประมาณ.
19 89 13 137,500 0.0 0
เพิ่ม HP สูงสุด2% + 931 โดยประมาณ พลังการฟื้นคืน HP เพิ่มขึ้น 8 โดยประมาณ.
20 94 13 186,100 0.0 0
เพิ่ม HP สูงสุด2% + 1000 โดยประมาณ พลังการฟื้นคืน HP เพิ่มขึ้น 8 โดยประมาณ.
21 105 14 224,400 0.0 0
เพิ่ม HP สูงสุด.ประสิทธิภาพเลเวล 21.
22 105 15 267,000 0.0 0
เพิ่ม HP สูงสุด.ประสิทธิภาพเลเวล 22.
23 105 15 314,100 0.0 0
เพิ่ม HP สูงสุด.ประสิทธิภาพเลเวล 23.
24 105 16 376,400 0.0 0
เพิ่ม HP สูงสุด.ประสิทธิภาพเลเวล 24.
25 105 17 478,800 0.0 0
เพิ่ม HP สูงสุด.ประสิทธิภาพเลเวล 25.

โซลอาบิเตอร์ (มนุษย์)


เบิร์นนิ่งเรจ
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 3 1,000 0.0 0
ได้รับพลังจากเลือดสีแดงฉานเพิ่มพลังในการโจมตีกายภาพของตัวเอง 6% โดยประมาณ.
2 0 6 5,000 0.0 0
ได้รับพลังจากเลือดสีแดงฉานเพิ่มพลังในการโจมตีกายภาพของตัวเอง 12% โดยประมาณ.
3 0 9 12,000 0.0 0
เพิ่มพลังโจมตีกายภาพโดยใช้ HP มีผลกับตัวเองเท่านั้น ประสิทธิภาพ 3
แลช
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 3 1,000 0.0 5
เพ่งจิตวิญญาณ พลังการฟื้นคืน HP เพิ่มขึ้น 11% โดยประมาณ.
2 0 6 5,000 0.0 8
เพ่งจิตวิญญาณ พลังการฟื้นคืน HP เพิ่มขึ้น 16% โดยประมาณ.
3 0 9 12,000 0.0 11
เพิ่มการฟื้นคืน HP โดยใช้ MP มีผลกับตัวเองเท่านั้น ประสิทธิภาพ 3

โซลอาบิเตอร์ (เอลฟ์)


เนเจอร์ชิลด์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 3 1,000 0.0 5
เปลี่ยนแปลงการไหลเวียนของมานา เพิ่มพลังป้องกันกายภาพของตัวเองขึ้น 2% โดยประมาณ.
2 0 6 5,000 0.0 8
เปลี่ยนแปลงการไหลเวียนของมานา เพิ่มพลังป้องกันกายภาพของตัวเองขึ้น 5% โดยประมาณ.
3 0 9 12,000 0.0 11
เพิ่มพลังป้องกันกายภาพ โดยใช้ MP มีผลกับตัวเองเท่านั้น ประสิทธิภาพ 3
เนเจอร์มายด์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 3 1,000 0.0 5
เพ่งจิตวิญญาณ จะช่วยเพิ่มพลังป้องกันเวทย์ 2% โดยประมาณ
2 0 6 5,000 0.0 8
เพ่งจิตวิญญาณ จะช่วยเพิ่มพลังป้องกันเวทย์ 5% โดยประมาณ
3 0 9 12,000 0.0 11
เพิ่มพลังป้องกันเวทย์ โดยใช้ MP มีผลกับตัวเองเท่านั้น ประสิทธิภาพ 3