ข้อมูลแผนที่ » เดทดันเจียน เลเวล 1~20

เดทดันเจียน เลเวล 1~20
สามารถนำเม้าท์ ไปชี้ที่ชื่อมอนเตอร์/NPC(ด้านบน) เพื่อแสดงตำแหน่งบนแผนที่

Monster

NPC

Monster

โยโย่บาดเจ็บ

โยโย่บาดเจ็บ   Level1 HP25 Exp24
ประเภท3 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 0 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

ฟังกัส_พลเดี่ยว

ฟังกัส_พลเดี่ยว   Level2 HP35 Exp29
ประเภท1 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 0 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

ดอกไม้เหี่ยวเฉา

ดอกไม้เหี่ยวเฉา   Level3 HP44 Exp36
ประเภท1 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 0 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

ฟังกัส_กองเดี่ยว

ฟังกัส_กองเดี่ยว   Level4 HP52 Exp45
ประเภท1 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 0 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

เต่าแดงขี้ขลาด

เต่าแดงขี้ขลาด   Level5 HP64 Exp59
ประเภท2 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 0 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

ดอกไม้_คู่พิฆาต

ดอกไม้_คู่พิฆาต   Level6 HP74 Exp72
ประเภท1 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 0 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

โยโย่_คู่พิฆาต

โยโย่_คู่พิฆาต   Level7 HP82 Exp90
ประเภท3 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 0 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

ฟังกัส_นายพลเดี่ยว

ฟังกัส_นายพลเดี่ยว   Level8 HP92 Exp110
ประเภท1 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 0 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

เต่าสูงบาดเจ็บ

เต่าสูงบาดเจ็บ   Level9 HP101 Exp132
ประเภท2 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 0 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

เสือดาว_คู่พิฆาต

เสือดาว_คู่พิฆาต   Level10 HP112 Exp158
ประเภท2 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 0 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

นอล_พลเดี่ยว

นอล_พลเดี่ยว   Level11 HP121 Exp185
ประเภท4 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 0 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

โคบอลท์_พลเดี่ยว

โคบอลท์_พลเดี่ยว   Level12 HP130 Exp215
ประเภท4 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 0 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

นอล_กองเดี่ยว

นอล_กองเดี่ยว   Level13 HP139 Exp246
ประเภท4 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 0 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

โคบอลท์_กองเดี่ยว

โคบอลท์_กองเดี่ยว   Level14 HP148 Exp281
ประเภท4 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 0 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

มนุษย์กิ้งก่าผู้ถูกทิ้ง

มนุษย์กิ้งก่าผู้ถูกทิ้ง   Level15 HP161 Exp318
ประเภท4 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 0 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

นอล_คู่พิฆาต

นอล_คู่พิฆาต   Level16 HP171 Exp357
ประเภท4 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 0 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

ก๊อบบลิน_พลเดี่ยว

ก๊อบบลิน_พลเดี่ยว   Level17 HP180 Exp399
ประเภท4 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 0 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

เสือดาว_พลเดี่ยว

เสือดาว_พลเดี่ยว   Level18 HP189 Exp444
ประเภท2 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 0 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

ก๊อบบลิน_กองเดี่ยว

ก๊อบบลิน_กองเดี่ยว   Level18 HP189 Exp444
ประเภท4 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 0 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

ก๊อบบลินธนู_กองเดี่ยว

ก๊อบบลินธนู_กองเดี่ยว   Level19 HP199 Exp491
ประเภท4 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 0 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

ก๊อบบลิน_นายพลเดี่ยว

ก๊อบบลิน_นายพลเดี่ยว   Level20 HP212 Exp540
ประเภท4 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 0 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

ก๊อบบลินจอมเวทย์_คู่พิฆาต

ก๊อบบลินจอมเวทย์_คู่พิฆาต   Level21 HP4128 Exp5615
ประเภท4 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 0 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม