แพนเซอร์ (ทั่วไป)


นิลลิ่งช๊อต
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 105 11 224,400 7.0 68
สร้างความสมดุลให้กับขาเมื่อทำการเคลื่อนตัว.
2 107 12 267,000 7.0 75
สร้างความสมดุลให้กับขาเมื่อทำการเคลื่อนตัว.
3 109 13 314,100 7.0 82
สร้างความสมดุลให้กับขาเมื่อทำการเคลื่อนตัว.
4 111 14 376,400 7.0 89
สร้างความสมดุลให้กับขาเมื่อทำการเคลื่อนตัว.
5 113 15 478,800 7.0 96
สร้างความสมดุลให้กับขาเมื่อทำการเคลื่อนตัว.
6 114 16 576,600 7.0 103
สร้างความสมดุลให้กับขาเมื่อทำการเคลื่อนตัว.
7 115 17 711,700 7.0 110
สร้างความสมดุลให้กับขาเมื่อทำการเคลื่อนตัว.
8 116 18 937,400 7.0 117
สร้างความสมดุลให้กับขาเมื่อทำการเคลื่อนตัว.
9 117 19 1,114,500 7.0 124
สร้างความสมดุลให้กับขาเมื่อทำการเคลื่อนตัว.
10 118 20 1,378,600 7.0 131
สร้างความสมดุลให้กับขาเมื่อทำการเคลื่อนตัว.
11 119 21 32,100 7.0 140
สร้างความสมดุลให้กับขาเมื่อทำการเคลื่อนตัว.
12 120 22 36,900 7.0 149
สร้างความสมดุลให้กับขาเมื่อทำการเคลื่อนตัว.
13 121 23 42,200 7.0 158
สร้างความสมดุลให้กับขาเมื่อทำการเคลื่อนตัว.
14 122 24 47,900 7.0 167
สร้างความสมดุลให้กับขาเมื่อทำการเคลื่อนตัว.
15 123 25 54,000 7.0 176
สร้างความสมดุลให้กับขาเมื่อทำการเคลื่อนตัว.
16 124 26 70,800 7.0 185
สร้างความสมดุลให้กับขาเมื่อทำการเคลื่อนตัว.
17 125 27 86,200 7.0 194
สร้างความสมดุลให้กับขาเมื่อทำการเคลื่อนตัว.
18 126 28 103,400 7.0 203
สร้างความสมดุลให้กับขาเมื่อทำการเคลื่อนตัว.
19 127 29 137,500 7.0 212
สร้างความสมดุลให้กับขาเมื่อทำการเคลื่อนตัว.
20 128 30 186,100 7.0 221
สร้างความสมดุลให้กับขาเมื่อทำการเคลื่อนตัว.
มัสเกทโบลว
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 105 11 224,400 4.3 41
สามารถใช้ได้กับปืนดาบสามารถทำให้ถึงตายได้.
2 107 12 267,000 4.3 44
สามารถใช้ได้กับปืนดาบสามารถทำให้ถึงตายได้.
3 109 13 314,100 4.3 46
สามารถใช้ได้กับปืนดาบสามารถทำให้ถึงตายได้.
4 111 14 376,400 4.3 49
สามารถใช้ได้กับปืนดาบสามารถทำให้ถึงตายได้.
5 113 15 478,800 4.3 51
สามารถใช้ได้กับปืนดาบสามารถทำให้ถึงตายได้.
มัสเกทพร๊อกซิมิตี้
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 105 11 224,400 8.0 69
เมื่อใช้สองมือจับทำแล้วใช้ปืนดาบเข้าโจมตีทำให้แข็งแกร่ง.
2 107 12 267,000 8.0 71
เมื่อใช้สองมือจับทำแล้วใช้ปืนดาบเข้าโจมตีทำให้แข็งแกร่ง.
3 109 13 314,100 8.0 73
เมื่อใช้สองมือจับทำแล้วใช้ปืนดาบเข้าโจมตีทำให้แข็งแกร่ง.
4 111 14 376,400 8.0 75
เมื่อใช้สองมือจับทำแล้วใช้ปืนดาบเข้าโจมตีทำให้แข็งแกร่ง.
5 113 15 478,800 8.0 77
เมื่อใช้สองมือจับทำแล้วใช้ปืนดาบเข้าโจมตีทำให้แข็งแกร่ง.
6 114 16 576,600 8.0 79
เมื่อใช้สองมือจับทำแล้วใช้ปืนดาบเข้าโจมตีทำให้แข็งแกร่ง.
7 115 17 711,700 8.0 81
เมื่อใช้สองมือจับทำแล้วใช้ปืนดาบเข้าโจมตีทำให้แข็งแกร่ง.
8 116 18 937,400 8.0 83
เมื่อใช้สองมือจับทำแล้วใช้ปืนดาบเข้าโจมตีทำให้แข็งแกร่ง.
9 117 19 1,114,500 8.0 85
เมื่อใช้สองมือจับทำแล้วใช้ปืนดาบเข้าโจมตีทำให้แข็งแกร่ง.
10 118 20 1,378,600 8.0 87
เมื่อใช้สองมือจับทำแล้วใช้ปืนดาบเข้าโจมตีทำให้แข็งแกร่ง.
11 119 21 32,100 8.0 91
เมื่อใช้สองมือจับทำแล้วใช้ปืนดาบเข้าโจมตีทำให้แข็งแกร่ง.
12 120 22 36,900 8.0 95
เมื่อใช้สองมือจับทำแล้วใช้ปืนดาบเข้าโจมตีทำให้แข็งแกร่ง.
13 121 23 42,200 8.0 99
เมื่อใช้สองมือจับทำแล้วใช้ปืนดาบเข้าโจมตีทำให้แข็งแกร่ง.
14 122 24 47,900 8.0 103
เมื่อใช้สองมือจับทำแล้วใช้ปืนดาบเข้าโจมตีทำให้แข็งแกร่ง.
15 123 25 54,000 8.0 107
เมื่อใช้สองมือจับทำแล้วใช้ปืนดาบเข้าโจมตีทำให้แข็งแกร่ง.
16 124 26 70,800 8.0 111
เมื่อใช้สองมือจับทำแล้วใช้ปืนดาบเข้าโจมตีทำให้แข็งแกร่ง.
17 125 27 86,200 8.0 115
เมื่อใช้สองมือจับทำแล้วใช้ปืนดาบเข้าโจมตีทำให้แข็งแกร่ง.
18 126 28 103,400 8.0 119
เมื่อใช้สองมือจับทำแล้วใช้ปืนดาบเข้าโจมตีทำให้แข็งแกร่ง.
19 127 29 137,500 8.0 123
เมื่อใช้สองมือจับทำแล้วใช้ปืนดาบเข้าโจมตีทำให้แข็งแกร่ง.
20 128 30 186,100 8.0 127
เมื่อใช้สองมือจับทำแล้วใช้ปืนดาบเข้าโจมตีทำให้แข็งแกร่ง.
สแตนดิ้งไฟร์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 105 11 224,400 4.0 68
เป็นการควบคุมการยิ่งให้นิ่ง.
2 107 12 267,000 4.0 75
เป็นการควบคุมการยิ่งให้นิ่ง.
3 109 13 314,100 4.0 82
เป็นการควบคุมการยิ่งให้นิ่ง.
4 111 14 376,400 4.0 89
เป็นการควบคุมการยิ่งให้นิ่ง.
5 113 15 478,800 4.0 96
เป็นการควบคุมการยิ่งให้นิ่ง.
6 114 16 576,600 4.0 103
เป็นการควบคุมการยิ่งให้นิ่ง.
7 115 17 711,700 4.0 110
เป็นการควบคุมการยิ่งให้นิ่ง.
8 116 18 937,400 4.0 117
เป็นการควบคุมการยิ่งให้นิ่ง.
9 117 19 1,114,500 4.0 124
เป็นการควบคุมการยิ่งให้นิ่ง.
10 118 20 1,378,600 4.0 131
เป็นการควบคุมการยิ่งให้นิ่ง.
11 119 21 32,100 4.0 140
เป็นการควบคุมการยิ่งให้นิ่ง.
12 120 22 36,900 4.0 149
เป็นการควบคุมการยิ่งให้นิ่ง.
13 121 23 42,200 4.0 158
เป็นการควบคุมการยิ่งให้นิ่ง.
14 122 24 47,900 4.0 167
เป็นการควบคุมการยิ่งให้นิ่ง.
15 123 25 54,000 4.0 176
เป็นการควบคุมการยิ่งให้นิ่ง.
16 124 26 70,800 4.0 185
เป็นการควบคุมการยิ่งให้นิ่ง.
17 125 27 86,200 4.0 194
เป็นการควบคุมการยิ่งให้นิ่ง.
18 126 28 103,400 4.0 203
เป็นการควบคุมการยิ่งให้นิ่ง.
19 127 29 137,500 4.0 212
เป็นการควบคุมการยิ่งให้นิ่ง.
20 128 30 186,100 4.0 221
เป็นการควบคุมการยิ่งให้นิ่ง.
ไอรอนบอมบ์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 105 11 224,400 10.0 114
เมื่อใช้แล้วจะเพิ่มความแข็งแกร่งของดาเมจ.
2 107 12 267,000 10.0 125
เมื่อใช้แล้วจะเพิ่มความแข็งแกร่งของดาเมจ.
3 109 13 314,100 10.0 136
เมื่อใช้แล้วจะเพิ่มความแข็งแกร่งของดาเมจ.
4 111 14 376,400 10.0 147
เมื่อใช้แล้วจะเพิ่มความแข็งแกร่งของดาเมจ.
5 113 15 478,800 10.0 158
เมื่อใช้แล้วจะเพิ่มความแข็งแกร่งของดาเมจ.
ดีไวน์จัสติส
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 75 15 816,000 150.0 180
เพิ่มปริมาณ HP ของตัวเองในชั่วขณะ มี พลัง 300 โดยประมาณ ทุกๆ 30 วินาที.
2 105 25 4,130,000 150.0 270
เพิ่มปริมาณ HP ของตัวเองในชั่วขณะ มี พลัง 450 โดยประมาณ ทุกๆ 30 วินาที.
รีโหลดดิ้ง
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 105 7 125,500 10.0 70
-
2 105 13 690,500 10.0 106
-
เบลสซิ่งการ์ด
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 3 1,000 3.0 18
เพิ่มพลังป้องกันตัวเอง 1% โดยประมาณในช่วงเวลา 10 นาที.
2 0 6 5,000 3.0 26
เพิ่มพลังป้องกันตัวเอง 2% โดยประมาณในช่วงเวลา 10 นาที.
3 0 9 12,000 3.0 34
เพิ่มพลังป้องกันตัวเอง 3% โดยประมาณในช่วงเวลา 10 นาที.
4 0 12 25,000 3.0 42
เพิ่มพลังป้องกันตัวเอง 4% โดยประมาณในช่วงเวลา 10 นาที.
5 0 15 82,500 3.0 50
เพิ่มพลังป้องกันตัวเอง 5% โดยประมาณในช่วงเวลา 10 นาที.
6 0 18 178,500 3.0 58
เพิ่มพลังป้องกันตัวเอง 6% โดยประมาณในช่วงเวลา 10 นาที.
7 0 21 512,000 3.0 66
เพิ่มพลังป้องกันตัวเอง 7% โดยประมาณในช่วงเวลา 10 นาที.
8 0 24 1,630,000 3.0 74
เพิ่มพลังป้องกันตัวเอง 8% โดยประมาณในช่วงเวลา 10 นาที.
9 0 27 2,500,000 3.0 82
เพิ่มพลังป้องกันตัวเอง 9% โดยประมาณในช่วงเวลา 10 นาที.
10 0 30 6,250,000 3.0 90
เพิ่มพลังป้องกันตัวเอง 10% โดยประมาณในช่วงเวลา 10 นาที.
โซลิดวิพพอน
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 7 125,500 2.4 35
ในช่วงเวลา 15 นาที พลังโจมตีกายภาพของเป้าหมายเพิ่มขึ้น 12% โดยประมาณ
2 0 13 690,500 2.4 53
ในช่วงเวลา 15 นาที พลังโจมตีกายภาพของเป้าหมายเพิ่มขึ้น 15% โดยประมาณ
3 0 18 1,630,000 2.4 71
ในช่วงเวลา 15 นาที พลังโจมตีกายภาพของเป้าหมายเพิ่มขึ้น 18% โดยประมาณ
4 0 25 2,500,000 2.4 89
ในช่วงเวลา 15 นาที พลังโจมตีกายภาพของเป้าหมายเพิ่มขึ้น 21% โดยประมาณ
อาร์มเมอร์ซิงโคร
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 75 8 80,400 3.0 75
เมื่อสวมใส่อุปกรณ์ปกป้องประเภท เฮพวี่อาเมอร์ เสื้อเกราะ ถุงมือ ถุงเท้า ร่วมกันแล้ว ความเร็วของการเคลื่อนที่สูงขึ้น10% โดยประมาณในช่วงเวลา 18 นาที.
2 80 17 797,100 3.0 103
เมื่อสวมใส่อุปกรณ์ปกป้องประเภท เฮพวี่อาเมอร์ เสื้อเกราะ ถุงมือ ถุงเท้า ร่วมกันแล้ว ความเร็วของการเคลื่อนที่สูงขึ้น20% โดยประมาณในช่วงเวลา 20 นาที.
วิพพอนซิงโคร
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 75 8 80,400 3.0 75
เมื่อสวมใส่อุปกรณ์ปกป้องประเภท เฮพวี่อาเมอร์ เสื้อเกราะ ถุงมือ ถุงเท้า ร่วมกันแล้ว อัตราการโจมตีเพิ่มขึ้น 5 % โดยประมาณในช่วงเวลา 18 นาที.
2 80 17 797,100 3.0 103
เมื่อสวมใส่อุปกรณ์ปกป้องประเภท เฮพวี่อาเมอร์ เสื้อเกราะ ถุงมือ ถุงเท้า ร่วมกันแล้ว อัตราการโจมตีเพิ่มขึ้น 10 % โดยประมาณในช่วงเวลา 20 นาที.
มัสเกทแอคคูเรซี่
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 1 300 0.0 0
เมื่อใช้ปืนดาบในการโจมตีเพิ่มหลบหลีก
2 0 2 1,400 0.0 0
เมื่อใช้ปืนดาบในการโจมตีเพิ่มหลบหลีก
3 0 3 2,800 0.0 0
เมื่อใช้ปืนดาบในการโจมตีเพิ่มหลบหลีก
มัสเกทเทรนนิ่ง
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 1 300 0.0 0
เมื่อใช้ปืนดาบในการโจมตีเพิ่มพลังการโจมตี.
2 0 2 1,400 0.0 0
เมื่อใช้ปืนดาบในการโจมตีเพิ่มพลังการโจมตี.
3 0 3 2,800 0.0 0
เมื่อใช้ปืนดาบในการโจมตีเพิ่มพลังการโจมตี.
4 0 4 4,000 0.0 0
เมื่อใช้ปืนดาบในการโจมตีเพิ่มพลังการโจมตี.
5 0 5 5,300 0.0 0
เมื่อใช้ปืนดาบในการโจมตีเพิ่มพลังการโจมตี.
6 0 6 8,000 0.0 0
เมื่อใช้ปืนดาบในการโจมตีเพิ่มพลังการโจมตี.
7 0 7 10,100 0.0 0
เมื่อใช้ปืนดาบในการโจมตีเพิ่มพลังการโจมตี.
8 0 8 12,600 0.0 0
เมื่อใช้ปืนดาบในการโจมตีเพิ่มพลังการโจมตี.
9 0 9 15,700 0.0 0
เมื่อใช้ปืนดาบในการโจมตีเพิ่มพลังการโจมตี.
10 0 10 20,200 0.0 0
เมื่อใช้ปืนดาบในการโจมตีเพิ่มพลังการโจมตี.
11 0 11 32,100 0.0 0
เมื่อใช้ปืนดาบในการโจมตีเพิ่มพลังการโจมตี.
12 0 12 36,900 0.0 0
เมื่อใช้ปืนดาบในการโจมตีเพิ่มพลังการโจมตี.
13 0 13 42,200 0.0 0
เมื่อใช้ปืนดาบในการโจมตีเพิ่มพลังการโจมตี.
14 0 14 47,900 0.0 0
เมื่อใช้ปืนดาบในการโจมตีเพิ่มพลังการโจมตี.
15 0 15 54,000 0.0 0
เมื่อใช้ปืนดาบในการโจมตีเพิ่มพลังการโจมตี.
16 0 16 70,800 0.0 0
เมื่อใช้ปืนดาบในการโจมตีเพิ่มพลังการโจมตี.
17 0 17 86,200 0.0 0
เมื่อใช้ปืนดาบในการโจมตีเพิ่มพลังการโจมตี.
18 0 18 103,400 0.0 0
เมื่อใช้ปืนดาบในการโจมตีเพิ่มพลังการโจมตี.
19 0 19 137,500 0.0 0
เมื่อใช้ปืนดาบในการโจมตีเพิ่มพลังการโจมตี.
20 0 20 186,100 0.0 0
เมื่อใช้ปืนดาบในการโจมตีเพิ่มพลังการโจมตี.
21 0 21 224,400 0.0 0
เมื่อใช้ปืนดาบในการโจมตีเพิ่มพลังการโจมตี.
22 0 22 267,000 0.0 0
เมื่อใช้ปืนดาบในการโจมตีเพิ่มพลังการโจมตี.
23 0 23 314,100 0.0 0
เมื่อใช้ปืนดาบในการโจมตีเพิ่มพลังการโจมตี.
24 0 24 376,400 0.0 0
เมื่อใช้ปืนดาบในการโจมตีเพิ่มพลังการโจมตี.
25 0 25 478,800 0.0 0
เมื่อใช้ปืนดาบในการโจมตีเพิ่มพลังการโจมตี.
เฮฟวี่อาร์เมอร์เอ็กซ์เพอร์ไทซ์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 1 300 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบเฮฟวี่อาร์มเมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 1.00% โดยประมาณ.เพิ่ม VIT 1 โดยประมาณ.
2 0 2 1,400 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบเฮฟวี่อาร์มเมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ2.7% โดยประมาณ.เพิ่ม VIT 1 โดยประมาณ.
3 0 3 2,800 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบเฮฟวี่อาร์มเมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ3.34% โดยประมาณ.เพิ่ม VIT 2 โดยประมาณ.
4 0 4 4,000 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบเฮฟวี่อาร์มเมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 4.52% โดยประมาณ.เพิ่ม VIT 2 โดยประมาณ.
5 0 5 5,300 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบเฮฟวี่อาร์มเมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 5.59% โดยประมาณ.เพิ่ม VIT 3 โดยประมาณ.
6 0 6 8,000 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบเฮฟวี่อาร์มเมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 6.86% โดยประมาณ.เพิ่ม VIT 3 โดยประมาณ.
7 0 7 10,100 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบเฮฟวี่อาร์มเมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 8.83% โดยประมาณ.เพิ่ม VIT 4 โดยประมาณ.
8 0 8 12,600 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบเฮฟวี่อาร์มเมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 9.91% โดยประมาณ.เพิ่ม VIT 4 โดยประมาณ.
9 0 9 15,700 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบเฮฟวี่อาร์มเมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 10.38% โดยประมาณ.เพิ่ม VIT 5 โดยประมาณ.
10 0 10 20,200 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบเฮฟวี่อาร์มเมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ11.55% โดยประมาณ.เพิ่ม VIT 5 โดยประมาณ.
11 0 11 32,100 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบเฮฟวี่อาร์มเมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 12.72% โดยประมาณ.เพิ่ม VIT 6 โดยประมาณ.
12 0 12 36,900 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบเฮฟวี่อาร์มเมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 13.90% โดยประมาณ.เพิ่ม VIT 6 โดยประมาณ.
13 0 13 42,200 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบเฮฟวี่อาร์มเมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 15.07% โดยประมาณ.เพิ่ม VIT7 โดยประมาณ.
14 0 14 47,900 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบเฮฟวี่อาร์มเมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 16.24% โดยประมาณ.เพิ่ม VIT 7 โดยประมาณ.
15 0 15 54,000 0.0 0
เมื่อทำการใส่อาวุธป้องกันเสื้อเกราะ, ถุงมือ,รองเท้า ร่วมกันในแบบเฮฟวี่อาร์มเมอร์ จะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ 17.41% โดยประมาณ.เพิ่ม VIT 81 โดยประมาณ.

แพนเซอร์ (มนุษย์)


เบิร์นนิ่งเรจ
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 3 1,000 0.0 0
ได้รับพลังจากเลือดสีแดงฉานเพิ่มพลังในการโจมตีกายภาพของตัวเอง 6% โดยประมาณ.
2 0 6 5,000 0.0 0
ได้รับพลังจากเลือดสีแดงฉานเพิ่มพลังในการโจมตีกายภาพของตัวเอง 12% โดยประมาณ.
3 0 9 12,000 0.0 0
เพิ่มพลังโจมตีกายภาพโดยใช้ HP มีผลกับตัวเองเท่านั้น ประสิทธิภาพ 3
แลช
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 3 1,000 0.0 5
เพ่งจิตวิญญาณ พลังการฟื้นคืน HP เพิ่มขึ้น 11% โดยประมาณ.
2 0 6 5,000 0.0 8
เพ่งจิตวิญญาณ พลังการฟื้นคืน HP เพิ่มขึ้น 16% โดยประมาณ.
3 0 9 12,000 0.0 11
เพิ่มการฟื้นคืน HP โดยใช้ MP มีผลกับตัวเองเท่านั้น ประสิทธิภาพ 3

แพนเซอร์ (เอลฟ์)


เนเจอร์ชิลด์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 3 1,000 0.0 5
เปลี่ยนแปลงการไหลเวียนของมานา เพิ่มพลังป้องกันกายภาพของตัวเองขึ้น 2% โดยประมาณ.
2 0 6 5,000 0.0 8
เปลี่ยนแปลงการไหลเวียนของมานา เพิ่มพลังป้องกันกายภาพของตัวเองขึ้น 5% โดยประมาณ.
3 0 9 12,000 0.0 11
เพิ่มพลังป้องกันกายภาพ โดยใช้ MP มีผลกับตัวเองเท่านั้น ประสิทธิภาพ 3
เนเจอร์มายด์
จำกัดเลเวล SP ที่ใช้ Gold ที่ใช้ คูลไทม์ (วินาที) ใช้ MP
1 0 3 1,000 0.0 5
เพ่งจิตวิญญาณ จะช่วยเพิ่มพลังป้องกันเวทย์ 2% โดยประมาณ
2 0 6 5,000 0.0 8
เพ่งจิตวิญญาณ จะช่วยเพิ่มพลังป้องกันเวทย์ 5% โดยประมาณ
3 0 9 12,000 0.0 11
เพิ่มพลังป้องกันเวทย์ โดยใช้ MP มีผลกับตัวเองเท่านั้น ประสิทธิภาพ 3