ข้อมูลแผนที่ » ถ้ำวินด์วัลเลย์ชั้นที่ 2

ถ้ำวินด์วัลเลย์ชั้นที่ 2
สามารถนำเม้าท์ ไปชี้ที่ชื่อมอนเตอร์/NPC(ด้านบน) เพื่อแสดงตำแหน่งบนแผนที่

Monster

NPC

Monster

ค้างคาวถ้ำดุร้าย

ค้างคาวถ้ำดุร้าย   Level61 HP4054 Exp5786
ประเภท2 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 1,311 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

ไลโท

ไลโท   Level62 HP15382 Exp14929
ประเภท4 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 3,356 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

บาซิลิสก์ถ้ำ

บาซิลิสก์ถ้ำ   Level63 HP4216 Exp6160
ประเภท2 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 1,374 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

ทรอลทหารยาม

ทรอลทหารยาม   Level65 HP4559 Exp6546
ประเภท4 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 1,439 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

ยักษ์เขียว

ยักษ์เขียว   Level66 HP7742 Exp10112
ประเภท4 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 2,208 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

ทรอลนักรบ

ทรอลนักรบ   Level67 HP4731 Exp6941
ประเภท4 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 1,505 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

ยักษ์เขียวนักรบ

ยักษ์เขียวนักรบ   Level68 HP7971 Exp10716
ประเภท4 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 2,307 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

ยักษ์เขียวกินคน

ยักษ์เขียวกินคน   Level70 HP8608 Exp11337
ประเภท4 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 2,408 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

พ่ดมดทรอล

พ่ดมดทรอล   Level72 HP5348 Exp7982
ประเภท4 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 1,674 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

บาร์ซิลิสก์ถ้ำลึก

บาร์ซิลิสก์ถ้ำลึก   Level73 HP5439 Exp8200
ประเภท2 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 1,708 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

องค์รักษ์ทรอล

องค์รักษ์ทรอล   Level74 HP5520 Exp8419
ประเภท4 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 1,743 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

องค์รักษ์ยักษ์เขียว

องค์รักษ์ยักษ์เขียว   Level76 HP9725 Exp13301
ประเภท4 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 2,720 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

พ่อมดยักษ์เขียว

พ่อมดยักษ์เขียว   Level78 HP9955 Exp13991
ประเภท4 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 2,826 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม