เรียงไอเทมตาม :

ผลการค้นหา 20,699 รายการ
คำค้น เรียงโดย จาก  

ไม้เท้าหวาย_นกแก้ว

  ประเภทอุปกรณ์   ชนิดอาวุธ   ราคา590  น้ำหนัก
Level6 โจมตี20  โจมตีเวทย์20  พลังป้องกัน0

ไม้เท้าหวาย_ปลาวาฬ

  ประเภทอุปกรณ์   ชนิดอาวุธ   ราคา590  น้ำหนัก
Level8 โจมตี20  โจมตีเวทย์20  พลังป้องกัน0

ไม้เท้าหวาย_พานาเคีย

  ประเภทอุปกรณ์   ชนิดอาวุธ   ราคา590  น้ำหนัก
Level10 โจมตี20  โจมตีเวทย์20  พลังป้องกัน0

ไม้เท้าหวาย_วิหคดำ

  ประเภทอุปกรณ์   ชนิดอาวุธ   ราคา590  น้ำหนัก
Level8 โจมตี20  โจมตีเวทย์20  พลังป้องกัน0

ไม้เท้าหวาย_สิงโต

  ประเภทอุปกรณ์   ชนิดอาวุธ   ราคา590  น้ำหนัก
Level8 โจมตี20  โจมตีเวทย์20  พลังป้องกัน0

ไม้เท้าหวาย_หมาจิ้งจอก

  ประเภทอุปกรณ์   ชนิดอาวุธ   ราคา590  น้ำหนัก
Level7 โจมตี20  โจมตีเวทย์20  พลังป้องกัน0

ไม้เท้าหวาย_ฮัลเฟีย

  ประเภทอุปกรณ์   ชนิดอาวุธ   ราคา590  น้ำหนัก
Level9 โจมตี20  โจมตีเวทย์20  พลังป้องกัน0

ไม้เท้าหวาย_เชฟิเลีย

  ประเภทอุปกรณ์   ชนิดอาวุธ   ราคา590  น้ำหนัก
Level10 โจมตี20  โจมตีเวทย์20  พลังป้องกัน0

ไม้เท้าหวาย_เบลเลโรโฟน

  ประเภทอุปกรณ์   ชนิดอาวุธ   ราคา590  น้ำหนัก
Level10 โจมตี20  โจมตีเวทย์20  พลังป้องกัน0

ไม้เท้าหวาย_เฟียร่า

  ประเภทอุปกรณ์   ชนิดอาวุธ   ราคา590  น้ำหนัก
Level10 โจมตี20  โจมตีเวทย์20  พลังป้องกัน0

ไม้เท้าหวาย_โคโยเทีย

  ประเภทอุปกรณ์   ชนิดอาวุธ   ราคา590  น้ำหนัก
Level7 โจมตี20  โจมตีเวทย์20  พลังป้องกัน0

ไม้เท้าหวาย_โคโรนอส

  ประเภทอุปกรณ์   ชนิดอาวุธ   ราคา590  น้ำหนัก
Level9 โจมตี20  โจมตีเวทย์20  พลังป้องกัน0

ไม้เท้าหวาย_ไจแอนท์

  ประเภทอุปกรณ์   ชนิดอาวุธ   ราคา590  น้ำหนัก
Level9 โจมตี20  โจมตีเวทย์20  พลังป้องกัน0

ไม้เท้าหวาย_ไททัน

  ประเภทอุปกรณ์   ชนิดอาวุธ   ราคา590  น้ำหนัก
Level9 โจมตี20  โจมตีเวทย์20  พลังป้องกัน0

ไม้เท้าหวาย_ไฮเอลเฟียร์

  ประเภทอุปกรณ์   ชนิดอาวุธ   ราคา590  น้ำหนัก
Level9 โจมตี20  โจมตีเวทย์20  พลังป้องกัน0

ไม้เท้าหัวหน้าเผ่า

  ประเภทอุปกรณ์   ชนิดอาวุธ   ราคา64760  น้ำหนัก
Level24 โจมตี35  โจมตีเวทย์37  พลังป้องกัน0
ดรอปจากคลูเลอร์ฮอร์น(14.44%)

ไม้เท้าเขายูนิคอน

  ประเภทอุปกรณ์   ชนิดอาวุธ   ราคา683277  น้ำหนัก
Level50 โจมตี63  โจมตีเวทย์65  พลังป้องกัน0
ดรอปจากบาสิลิสก์สีฟ้า(0.0233%)

ไม้เท้าแห่งโล่ป้องกัน

  ประเภทอุปกรณ์   ชนิดอาวุธ   ราคา590  น้ำหนัก
Level5 โจมตี11  โจมตีเวทย์24  พลังป้องกัน0
ดรอปจากฟังกัสจอมโกง(1.37%)

ไล่ ลม

  ประเภทอุปกรณ์   ชนิดอาวุธ   ราคา368680  น้ำหนัก
Level39 โจมตี74  โจมตีเวทย์33  พลังป้องกัน0
ดรอปจากไพก้า(14.77%)

Back 1 | 103010311032103310341035