เรียงไอเทมตาม :

คำค้น เรียงโดย จาก

มิธริลอาร์มเมอร์

  ประเภทอุปกรณ์   ชนิดเสื้อ   ราคา254261  น้ำหนัก
Level45 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน62
ดรอปจากโกเล็มเลือด(0.07%)