เรียงไอเทมตาม :

คำค้น เรียงโดย จาก

โล่กลมแห่งสันติ_สิงโต

  ประเภทอุปกรณ์   ชนิดโล่   ราคา7528  น้ำหนัก
Level28 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน20