เรียงไอเทมตาม :

คำค้น เรียงโดย จาก

โล่กลมแห่งสันติ_นกแก้ว

  ประเภทอุปกรณ์   ชนิดโล่   ราคา7528  น้ำหนัก
Level26 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน20