เรียงไอเทมตาม :

คำค้น เรียงโดย จาก

โล่กลมแห่งสันติ_เฟอีรา

  ประเภทอุปกรณ์   ชนิดโล่   ราคา7528  น้ำหนัก
Level30 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน20