เรียงไอเทมตาม :

คำค้น เรียงโดย จาก

สร้อยไข่มุกของเซอุส

  ประเภทอุปกรณ์   ชนิดสร้อย   ราคา4374027  น้ำหนัก
Level104 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน0