เรียงไอเทมตาม :

คำค้น เรียงโดย จาก

สัญญลักษณ์แห่งลมพัดเอื่อย

  ประเภทอุปกรณ์   ชนิดสร้อย   ราคา199330  น้ำหนัก
Level105 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน20