เรียงไอเทมตาม :

คำค้น เรียงโดย จาก

รีเทอร์นสโครล: มูนไบลนด์สแวมป์

  ประเภทของใช้ทั่วไป   ชนิด   ราคา1000  น้ำหนัก
Level0 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน0