เรียงไอเทมตาม :

คำค้น เรียงโดย จาก

[EV] รีเทอร์นสโครล: ชาคานเดีย

  ประเภทของใช้ทั่วไป   ชนิด   ราคา100  น้ำหนัก
Level0 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน0