เรียงไอเทมตาม :

ผลการค้นหา 66 รายการ
คำค้น เรียงโดย จาก  

สร้อยคอทองแดง

  ประเภทอุปกรณ์   ชนิดสร้อย   ราคา100  น้ำหนัก
Level0 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน0
ดรอปจากฟังกัสไนท์(6.29%)

สร้อยคอใช้กับผู้เริ่มต้น

  ประเภทอุปกรณ์   ชนิดสร้อย   ราคา100  น้ำหนัก
Level0 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน0

สร้อยคอ

  ประเภทอุปกรณ์   ชนิดสร้อย   ราคา60  น้ำหนัก
Level4 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน0
ดรอปจากบัสท์(0.61%)

สร้อยคอเงิน

  ประเภทอุปกรณ์   ชนิดสร้อย   ราคา130  น้ำหนัก
Level5 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน0

สร้อยคอมุก

  ประเภทอุปกรณ์   ชนิดสร้อย   ราคา1030  น้ำหนัก
Level10 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน0

สร้อยคอคริสตัล

  ประเภทอุปกรณ์   ชนิดสร้อย   ราคา3010  น้ำหนัก
Level15 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน0

สร้อยคอแพลททินั่ม

  ประเภทอุปกรณ์   ชนิดสร้อย   ราคา5296  น้ำหนัก
Level20 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน0

สร้อยของกานิเมเด

  ประเภทอุปกรณ์   ชนิดสร้อย   ราคา10960  น้ำหนัก
Level21 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน0

สร้อยคอแห่งปราชญ์

  ประเภทอุปกรณ์   ชนิดสร้อย   ราคา10960  น้ำหนัก
Level25 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน0

สร้อยคอแห่งเวทย์

  ประเภทอุปกรณ์   ชนิดสร้อย   ราคา18384  น้ำหนัก
Level30 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน0

สร้อยคอโฮจินจู

  ประเภทอุปกรณ์   ชนิดสร้อย   ราคา30120  น้ำหนัก
Level35 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน0

สร้อยคอเอลฟ์

  ประเภทอุปกรณ์   ชนิดสร้อย   ราคา49462  น้ำหนัก
Level40 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน0

วัตถุแข็งต้องห้าม

  ประเภทอุปกรณ์   ชนิดสร้อย   ราคา49462  น้ำหนัก
Level40 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน0

[อีเวนท์] วัตถุแข็งต้องห้าม (3 วัน)

  ประเภทอุปกรณ์   ชนิดสร้อย   ราคา100  น้ำหนัก
Level40 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน0

สร้อยคอวิญญาณหนังธรรมชาติอันยิ่งใหญ๋

  ประเภทอุปกรณ์   ชนิดสร้อย   ราคา37650  น้ำหนัก
Level43 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน0

สร้อยคออมตะ

  ประเภทอุปกรณ์   ชนิดสร้อย   ราคา103327  น้ำหนัก
Level45 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน0

สร้อยคอนักบุญ

  ประเภทอุปกรณ์   ชนิดสร้อย   ราคา551838  น้ำหนัก
Level45 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน6

[อีเวนท์] สร้อยคอศักดิ์สิทธิ์ (3 วัน)

  ประเภทอุปกรณ์   ชนิดสร้อย   ราคา100  น้ำหนัก
Level45 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน6

กับดักจับสัตว์สกปรก

  ประเภทอุปกรณ์   ชนิดสร้อย   ราคา199330  น้ำหนัก
Level47 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน5
ดรอปจากเรลเลอร์ส(0.04%)

[อีเวนท์] กับดักจับสัตว์สกปรก

  ประเภทอุปกรณ์   ชนิดสร้อย   ราคา100  น้ำหนัก
Level47 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน5

1234 Next