เรียงไอเทมตาม :

ผลการค้นหา 821 รายการ
คำค้น เรียงโดย จาก  

เอมเมอรัลด์ลิลลี่ _กวาง

  ประเภทอุปกรณ์   ชนิดโล่   ราคา95795  น้ำหนัก
Level52 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน44

เอมเมอรัลด์ลิลลี่_สิงโต

  ประเภทอุปกรณ์   ชนิดโล่   ราคา95795  น้ำหนัก
Level53 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน44

เอมเมอรัลด์ลิลลี่ _เสือ

  ประเภทอุปกรณ์   ชนิดโล่   ราคา95795  น้ำหนัก
Level53 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน44

เอมเมอรัลด์ลิลลี่ _วาฬ

  ประเภทอุปกรณ์   ชนิดโล่   ราคา95795  น้ำหนัก
Level53 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน44

เอมเมอรัลด์ลิลลี่ _ลิง

  ประเภทอุปกรณ์   ชนิดโล่   ราคา95795  น้ำหนัก
Level53 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน44

เอมเมอรัลด์ลิลลี่_วิหคดำ

  ประเภทอุปกรณ์   ชนิดโล่   ราคา95795  น้ำหนัก
Level53 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน44

เอมเมอรัลด์ลิลลี่_ไททัน

  ประเภทอุปกรณ์   ชนิดโล่   ราคา95795  น้ำหนัก
Level54 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน44

เอมเมอรัลด์ลิลลี่_ฮัลเฟียร์

  ประเภทอุปกรณ์   ชนิดโล่   ราคา95795  น้ำหนัก
Level54 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน44

เอมเมอรัลด์ลิลลี่_ไจแอนท์

  ประเภทอุปกรณ์   ชนิดโล่   ราคา95795  น้ำหนัก
Level54 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน44

เอมเมอรัลด์ลิลลี่_ไฮเลเฟียร์

  ประเภทอุปกรณ์   ชนิดโล่   ราคา95795  น้ำหนัก
Level54 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน44

เอมเมอรัลด์ลิลลี่_โคโลเนียส

  ประเภทอุปกรณ์   ชนิดโล่   ราคา95795  น้ำหนัก
Level54 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน44

เอจิ ส

  ประเภทอุปกรณ์   ชนิดโล่   ราคา126294  น้ำหนัก
Level54 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน50

ชายน์นิ่งเพิร์ลชิลด์

  ประเภทอุปกรณ์   ชนิดโล่   ราคา126294  น้ำหนัก
Level55 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน50
ดรอปจากสแวมป์แคทเชอร์(0.04%)

เอมเมอรัลด์ลิลลี่_ครู ซ

  ประเภทอุปกรณ์   ชนิดโล่   ราคา95795  น้ำหนัก
Level55 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน44

เอมเมอรัลด์ลิลลี่_เชฟิเลีย

  ประเภทอุปกรณ์   ชนิดโล่   ราคา95795  น้ำหนัก
Level55 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน44

เอมเมอรัลด์ลิลลี่_พานาเคีย

  ประเภทอุปกรณ์   ชนิดโล่   ราคา95795  น้ำหนัก
Level55 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน44

เอมเมอรัลด์ลิลลี่_เบลเลอร์โรโฟน

  ประเภทอุปกรณ์   ชนิดโล่   ราคา95795  น้ำหนัก
Level55 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน44

เอมเมอรัลด์ลิลลี่_เฟอีรา

  ประเภทอุปกรณ์   ชนิดโล่   ราคา95795  น้ำหนัก
Level55 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน44

โล่ชายนิ่งเพิร์ล

  ประเภทอุปกรณ์   ชนิดโล่   ราคา126294  น้ำหนัก
Level56 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน50

โล่ชายนิ่งเพิร์ล_กระต่าย

  ประเภทอุปกรณ์   ชนิดโล่   ราคา126294  น้ำหนัก
Level56 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน50

Back 1 | 1011121314151617181920 | 42 Next