เรียงไอเทมตาม :

ผลการค้นหา 821 รายการ
คำค้น เรียงโดย จาก  

ครูซชิลด์_สิงโต

  ประเภทอุปกรณ์   ชนิดโล่   ราคา20688  น้ำหนัก
Level38 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน29

ครูซชิลด์ _เสือ

  ประเภทอุปกรณ์   ชนิดโล่   ราคา20688  น้ำหนัก
Level38 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน29

ครูซชิลด์ _วาฬ

  ประเภทอุปกรณ์   ชนิดโล่   ราคา20688  น้ำหนัก
Level38 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน29

ครูซชิลด์ _ลิง

  ประเภทอุปกรณ์   ชนิดโล่   ราคา20688  น้ำหนัก
Level38 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน29

ครูซชิลด์_วิหคดำ

  ประเภทอุปกรณ์   ชนิดโล่   ราคา20688  น้ำหนัก
Level38 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน29

ครูซชิลด์_ไททัน

  ประเภทอุปกรณ์   ชนิดโล่   ราคา20688  น้ำหนัก
Level39 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน29

ครูซชิลด์_ฮัลเฟียร์

  ประเภทอุปกรณ์   ชนิดโล่   ราคา20688  น้ำหนัก
Level39 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน29

ครูซชิลด์_ไจแอนท์

  ประเภทอุปกรณ์   ชนิดโล่   ราคา20688  น้ำหนัก
Level39 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน29

ครูซชิลด์_ไฮเลเฟียร์

  ประเภทอุปกรณ์   ชนิดโล่   ราคา20688  น้ำหนัก
Level39 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน29

ครูซชิลด์_โคโลเนียส

  ประเภทอุปกรณ์   ชนิดโล่   ราคา20688  น้ำหนัก
Level39 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน29

เรดฟลาย

  ประเภทอุปกรณ์   ชนิดโล่   ราคา33957  น้ำหนัก
Level40 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน33
ดรอปจากมนุษย์กิ้งก่าที่ถูกสาป(0.06%)

ครูซชิลด์_ครู ซ

  ประเภทอุปกรณ์   ชนิดโล่   ราคา20688  น้ำหนัก
Level40 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน29

ครูซชิลด์_เชฟิเลีย

  ประเภทอุปกรณ์   ชนิดโล่   ราคา20688  น้ำหนัก
Level40 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน29

ครูซชิลด์_พานาเคีย

  ประเภทอุปกรณ์   ชนิดโล่   ราคา20688  น้ำหนัก
Level40 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน29

ครูซชิลด์_เบลเลอร์โรโฟน

  ประเภทอุปกรณ์   ชนิดโล่   ราคา20688  น้ำหนัก
Level40 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน29

ครูซชิลด์_เฟอีรา

  ประเภทอุปกรณ์   ชนิดโล่   ราคา20688  น้ำหนัก
Level40 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน29

เรดฟลาย

  ประเภทอุปกรณ์   ชนิดโล่   ราคา33957  น้ำหนัก
Level41 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน33

เรดฟลาย_กระต่าย

  ประเภทอุปกรณ์   ชนิดโล่   ราคา33957  น้ำหนัก
Level41 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน33

เรดฟลาย _หมี

  ประเภทอุปกรณ์   ชนิดโล่   ราคา33957  น้ำหนัก
Level41 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน33

เรดฟลาย_นกแก้ว

  ประเภทอุปกรณ์   ชนิดโล่   ราคา33957  น้ำหนัก
Level41 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน33

Back 1 | 678910111213141516 | 42 Next