เรียงไอเทมตาม :

ผลการค้นหา 674 รายการ
คำค้น เรียงโดย จาก  

ยาฟื้นพลังคุณภาพต่ำสุด

  ประเภทของใช้ทั่วไป   ชนิด   ราคา25  น้ำหนัก
Level0 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน0
ดรอปจากฟังกัสไนท์(62.728%)

ยาฟื้นพลังคุณภาพต่ำ

  ประเภทของใช้ทั่วไป   ชนิด   ราคา62  น้ำหนัก
Level0 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน0
ดรอปจากซอมบี้(66.8063%)

ยาฟื้นพลัง

  ประเภทของใช้ทั่วไป   ชนิด   ราคา187  น้ำหนัก
Level0 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน0
ดรอปจากสเกเลตัน(68.9012%)

ยาฟื้นพลังคุณภาพสูง

  ประเภทของใช้ทั่วไป   ชนิด   ราคา656  น้ำหนัก
Level0 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน0
ดรอปจากซัคคูบัส(67.9025%)

ยาฟื้นพลังคุณภาพสูงสุด

  ประเภทของใช้ทั่วไป   ชนิด   ราคา2625  น้ำหนัก
Level0 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน0
ดรอปจากโกเล็มผู้ติดตาม(67.96%)

ยาฟื้นมานาระดับต่ำสุด

  ประเภทของใช้ทั่วไป   ชนิด   ราคา42  น้ำหนัก
Level0 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน0
ดรอปจากต้นไผ่(1.715%)

ยาฟื้นมานาระดับต่ำ

  ประเภทของใช้ทั่วไป   ชนิด   ราคา113  น้ำหนัก
Level0 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน0

ยาฟื้นมานา

  ประเภทของใช้ทั่วไป   ชนิด   ราคา328  น้ำหนัก
Level0 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน0
ดรอปจากแมงมุมดำจอมเวทย์(9.68%)

ยาฟื้นมานาระดับสูง

  ประเภทของใช้ทั่วไป   ชนิด   ราคา1085  น้ำหนัก
Level0 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน0

ยาฟื้นมานาระดับสูงสุด

  ประเภทของใช้ทั่วไป   ชนิด   ราคา4123  น้ำหนัก
Level0 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน0

ยาน้ำให้พร ระดับต่ำสุด

  ประเภทของใช้ทั่วไป   ชนิด   ราคา134  น้ำหนัก
Level0 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน0

ยาน้ำให้พร ระดับต่ำ

  ประเภทของใช้ทั่วไป   ชนิด   ราคา351  น้ำหนัก
Level0 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน0

ยาน้ำให้พร

  ประเภทของใช้ทั่วไป   ชนิด   ราคา1032  น้ำหนัก
Level0 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน0

ยาน้ำให้พร ระดับสูง

  ประเภทของใช้ทั่วไป   ชนิด   ราคา3482  น้ำหนัก
Level0 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน0

ยาน้ำให้พร ระดับสูงสุด

  ประเภทของใช้ทั่วไป   ชนิด   ราคา13497  น้ำหนัก
Level0 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน0

ผงวิเศษของนางฟ้า ระดับต่ำสุด

  ประเภทของใช้ทั่วไป   ชนิด   ราคา20  น้ำหนัก
Level0 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน0

ผงวิเศษของนางฟ้า ระดับต่ำ

  ประเภทของใช้ทั่วไป   ชนิด   ราคา50  น้ำหนัก
Level0 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน0

ผงวิเศษของนางฟ้า

  ประเภทของใช้ทั่วไป   ชนิด   ราคา150  น้ำหนัก
Level0 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน0
ดรอปจากสโนว์สตอร์มมาสเตอร์(7.482%)

ผงวิเศษของนางฟ้า ระดับสูง

  ประเภทของใช้ทั่วไป   ชนิด   ราคา525  น้ำหนัก
Level0 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน0
ดรอปจากโจรสลัดเคราฟ้า(6.0883%)

ผงวิเศษของนางฟ้า ระดับสูงสุด

  ประเภทของใช้ทั่วไป   ชนิด   ราคา2100  น้ำหนัก
Level0 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน0

12345678910 | 34 Next