เรียงไอเทมตาม :

ผลการค้นหา 674 รายการ
คำค้น เรียงโดย จาก  

ผลึกวิเศษมานาระดับต่ำสุด

  ประเภทของใช้ทั่วไป   ชนิด   ราคา33  น้ำหนัก
Level0 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน0

ผลึกวิเศษมานาระดับต่ำ

  ประเภทของใช้ทั่วไป   ชนิด   ราคา90  น้ำหนัก
Level0 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน0

ผลึกวิเศษมานา

  ประเภทของใช้ทั่วไป   ชนิด   ราคา263  น้ำหนัก
Level0 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน0
ดรอปจากสโนว์สตอร์มมาสเตอร์(3.29%)

ผลึกวิเศษมานาระดับสูง

  ประเภทของใช้ทั่วไป   ชนิด   ราคา868  น้ำหนัก
Level0 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน0
ดรอปจากโจรสลัดเคราฟ้า(3.0167%)

ผลึกวิเศษมานาระดับสูงสุด

  ประเภทของใช้ทั่วไป   ชนิด   ราคา3299  น้ำหนัก
Level0 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน0

รีเทอร์นสโครล

  ประเภทของใช้ทั่วไป   ชนิด   ราคา1000  น้ำหนัก
Level0 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน0

สโครล: พรแห่งความแข็งแกร่ง ระดับต่ำสุด

  ประเภทของใช้ทั่วไป   ชนิด   ราคา2000  น้ำหนัก
Level0 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน0

สโครล: พรแห่งความแข็งแกร่งระดับต่ำ

  ประเภทของใช้ทั่วไป   ชนิด   ราคา5000  น้ำหนัก
Level0 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน0

สโครล: พรแห่งพรแห่งความแข็งแกร่ง

  ประเภทของใช้ทั่วไป   ชนิด   ราคา10000  น้ำหนัก
Level0 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน0

สโครล: พรแห่งความแข็งแกร่ง ระดับสูง

  ประเภทของใช้ทั่วไป   ชนิด   ราคา20000  น้ำหนัก
Level0 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน0

สโครล: พรแห่งความแข็งแกร่ง ระดับสูงสุด

  ประเภทของใช้ทั่วไป   ชนิด   ราคา50000  น้ำหนัก
Level0 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน0

สโครล: พรแห่งความว่องไว ระดับต่ำสุด

  ประเภทของใช้ทั่วไป   ชนิด   ราคา2000  น้ำหนัก
Level0 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน0

สโครล: พรแห่งความว่องไว ระดับต่ำ

  ประเภทของใช้ทั่วไป   ชนิด   ราคา5000  น้ำหนัก
Level0 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน0

สโครล: พรแห่งความว่องไว

  ประเภทของใช้ทั่วไป   ชนิด   ราคา10000  น้ำหนัก
Level0 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน0

สโครล: พรแห่งความว่องไว ระดับสูง

  ประเภทของใช้ทั่วไป   ชนิด   ราคา20000  น้ำหนัก
Level0 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน0

สโครล: พรแห่งความว่องไว ระดับสูงสุด

  ประเภทของใช้ทั่วไป   ชนิด   ราคา50000  น้ำหนัก
Level0 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน0

สโครล: พรแห่งพลัง ระดับต่ำสุด

  ประเภทของใช้ทั่วไป   ชนิด   ราคา2000  น้ำหนัก
Level0 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน0

สโครล: พรแห่งพลังระดับต่ำ

  ประเภทของใช้ทั่วไป   ชนิด   ราคา5000  น้ำหนัก
Level0 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน0

สโครล: พรแห่งพลัง

  ประเภทของใช้ทั่วไป   ชนิด   ราคา10000  น้ำหนัก
Level0 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน0

สโครล: พรแห่งพลัง ระดับสูง

  ประเภทของใช้ทั่วไป   ชนิด   ราคา20000  น้ำหนัก
Level0 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน0

Back 12345678910 | 34 Next