เรียงไอเทมตาม :

ผลการค้นหา 674 รายการ
คำค้น เรียงโดย จาก  

เมล็ด (ระดับ 2): ดอกไม้ป่า

  ประเภทของใช้ทั่วไป   ชนิด   ราคา1000  น้ำหนัก
Level0 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน0
ดรอปจากหมีดำ(2.124%)

เมล็ด (ระดับ 2): ดอกไม้คริสตัล

  ประเภทของใช้ทั่วไป   ชนิด   ราคา1000  น้ำหนัก
Level0 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน0
ดรอปจากค้างคาวผี(0.5525%)

เมล็ด (ระดับ 2): ดอกไม้วิเศษ

  ประเภทของใช้ทั่วไป   ชนิด   ราคา1000  น้ำหนัก
Level0 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน0
ดรอปจากกล่องปีศาจ(0.7%)

เมล็ด (ระดับ 3): ดอกไม้ป่าดุร้าย

  ประเภทของใช้ทั่วไป   ชนิด   ราคา2000  น้ำหนัก
Level0 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน0
ดรอปจากบาสิลิสก์(0.1717%)

เมล็ด (ระดับ 3): ดอกไม้คริสตัลเจิดจ้า

  ประเภทของใช้ทั่วไป   ชนิด   ราคา2000  น้ำหนัก
Level0 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน0
ดรอปจากไซคอร์ป(0.2967%)

เมล็ด (ระดับ 3): ดอกไม้วิเศษเจิดจ้า

  ประเภทของใช้ทั่วไป   ชนิด   ราคา2000  น้ำหนัก
Level0 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน0
ดรอปจากโกเล็มลาวา(0.2625%)

ปุ๋ยเคมีการเกษตร ระดับ 1

  ประเภทของใช้ทั่วไป   ชนิด   ราคา325  น้ำหนัก
Level0 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน0

ปุ๋ยเคมีทางการเกษตร ระดับ 2

  ประเภทของใช้ทั่วไป   ชนิด   ราคา601  น้ำหนัก
Level0 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน0

ปุ๋ยเคมีการเกษตร ระดับ 3

  ประเภทของใช้ทั่วไป   ชนิด   ราคา1112  น้ำหนัก
Level0 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน0

ปุ๋ยเคมีการเกษตร ระดับ 4

  ประเภทของใช้ทั่วไป   ชนิด   ราคา2057  น้ำหนัก
Level0 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน0

ปุ๋ยเคมีการเกษตร ระดับ 5

  ประเภทของใช้ทั่วไป   ชนิด   ราคา3806  น้ำหนัก
Level0 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน0

ปุ๋ยเคมีการเกษตร ระดับ 6

  ประเภทของใช้ทั่วไป   ชนิด   ราคา7042  น้ำหนัก
Level0 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน0

ปุ๋ยเคมีการเกษตร ระดับ 7

  ประเภทของใช้ทั่วไป   ชนิด   ราคา13029  น้ำหนัก
Level0 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน0

ปุ๋ยเคมีการเกษตร ระดับ 8

  ประเภทของใช้ทั่วไป   ชนิด   ราคา24103  น้ำหนัก
Level0 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน0

ปุ๋ยขยะการเกษตร ระดับ 1

  ประเภทของใช้ทั่วไป   ชนิด   ราคา617  น้ำหนัก
Level0 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน0

ปุ๋ยขยะการเกษตร ระดับ 2

  ประเภทของใช้ทั่วไป   ชนิด   ราคา1142  น้ำหนัก
Level0 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน0

ปุ๋ยขยะการเกษตร ระดับ 3

  ประเภทของใช้ทั่วไป   ชนิด   ราคา2113  น้ำหนัก
Level0 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน0

ปุ๋ยขยะการเกษตร ระดับ 4

  ประเภทของใช้ทั่วไป   ชนิด   ราคา3909  น้ำหนัก
Level0 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน0

ปุ๋ยขยะการเกษตร ระดับ 5

  ประเภทของใช้ทั่วไป   ชนิด   ราคา7233  น้ำหนัก
Level0 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน0

ปุ๋ยขยะการเกษตร ระดับ 6

  ประเภทของใช้ทั่วไป   ชนิด   ราคา13381  น้ำหนัก
Level0 โจมตี โจมตีเวทย์ พลังป้องกัน0

Back 12345678910 | 34 Next