มอนสเตอร์ตามกลุ่มเลเวล :

เรียงมอนสเตอร์ตาม :

ผลการค้นหา 14
คำค้น เรียงโดย จาก

ดีมอนเทอร์ใจดี

ดีมอนเทอร์ใจดี   Level111 HP44682 Exp33704
ประเภท4 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 7,179 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

แมนติสป่าเถื่อน

  Level112 HP1060638 Exp244959
ประเภท2 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 31,456 ระยะโจมตี0
ดรอปไอเท็ม

ดีเมนเทอร์ดุร้าย

ดีเมนเทอร์ดุร้าย   Level112 HP36072 Exp29395
ประเภท4 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 5,844 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

ซากปรักหักพัง

  Level113 HP79259 Exp49840
ประเภท3 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 24,980 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

ผู้รับใช้ที่อ่อนแอ

ผู้รับใช้ที่อ่อนแอ   Level114 HP79716 Exp50699
ประเภท5 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 2,514 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

สเกเลตันหมอผี

สเกเลตันหมอผี   Level115 HP23119 Exp20625
ประเภท5 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 3,782 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

หินป่าช้า

หินป่าช้า   Level116 HP84199 Exp52433
ประเภท4 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 2,648 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

เทร็นทรี่

เทร็นทรี่   Level116 HP84199 Exp52433
ประเภท3 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 2,648 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

ไนท์แมร์

ไนท์แมร์   Level117 HP23504 Exp21325
ประเภท3 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 7,699 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

มนุษย์หมาป่า

มนุษย์หมาป่า   Level118 HP11843 Exp16025
ประเภท5 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 3,066 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

มัมมี่

มัมมี่   Level118 HP20140 Exp16025
ประเภท4 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 3,300 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

หินสุสาน

หินสุสาน   Level119 HP1019246 Exp220372
ประเภท4 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 30,130 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

โกสท์เอสไควร์

โกสท์เอสไควร์   Level119 HP39329 Exp33056
ประเภท4 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 6,375 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

โกสท์ไนท์

โกสท์ไนท์   Level120 HP40953 Exp33596
ประเภท4 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน0
    เงิน 6,616 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิด
ดรอปไอเท็ม

1